Taulu 1

I. Casper Lunden. Syntynyt 1648 Kisko,Leilä. Kuollut 1714 Kisko,Leilä. Rusthollari. Kiskon Leilän kylän ratsutilan isäntä ainakin vuosina 1678-94. Hänen isoisänsä Casper von Lund mainitaan talon ratsutilallisena ensimmäisen kerran 1634. Genos-lehden numerossa 28 vuodelta 1957 kertoo Kaj Duncker seuraavaa Casper von Lundista; Furir vid ryttmästaren Otto Grothusens nybildade ryttarkompani ed lönehemmanet Leilä i Pojo s:n 18.3.1621, vid ryttmästaren Claes Bertilsson Ekelöfs kompani i maj 1622, korpral 19.6.1625, korpral vid överstelöjtnant Åke Totts nyvärvade kompani i Raseborgslän 6.8.1626, fänrik vid nämnda kompani 13.9. 1628. Kompaniet överskeppades till Pillau i maj 1631. Löjtnant 1632. Ryttmästare med eget kompani vid överste Hans Ekholts kavalleriskvadron 1633i Tyskland. Torde ha stupat i striderna på kontinenten eller dött i fältsjuka omkr. 1635. –Puoliso 1672 Brita. Syntynyt 1651. Kuollut 1703 Kisko,Leilä. Haudattu 10.01.1704 Kisko. Syntymäaika perustuu Kiskon haudattujen luettelon antamaan 52 vuoden kuolinikään.

II Lapset
Jonas Lund. Syntynyt Kisko,Leilä. Mainitaan vuonna 1711 vapaaehtoiseksi sotaväessä. Oli elossa 1713, mutta katoaa sen jälkeen. Kastettu Kisko.
Brita Lund. Syntynyt Kisko,Leilä. Kuollut 1714 Kisko,Jyly. Taulu 2.
Abraham Lunderberg. Syntynyt 1672 Kisko,Leilä. Kuollut 1752 Kisko,Leilä. Rusthollari. Taulu 3.
Johan Lunderberg. Syntynyt 1674 Kisko,Leilä. Kuollut 18.04.1748 Karjalohja. Taulu 123.
Maria. Syntynyt 1676 Kisko,Leilä. Kuollut 1762 Kisko,Hongisto. Taulu 190.
Helena (Elin). Syntynyt 1681 Kisko,Leilä. Kuollut 1736 Kisko,Jyly. Taulu 500.
Kirstin Lunderberg. Syntynyt 1688 Kisko,Leilä. Kuollut 1748 Karjalohja,Makkarjoki. Taulu 572.
Casper. Syntynyt 12.10.1694 Kisko,Leilä. Kuollut 31.03.1695 Kisko,Leilä.
Taulu 2
(Taulusta 1)

II. Brita Lund. Syntynyt Kisko,Leilä. Kuollut 1714 Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Isä Taulu 1.

III Lapset
Jakob Welter. Syntynyt 24.05.1701 Kisko. Kuollut 1775 Snappertuna. Haudattu 05.06.1775 Snappertuna. Trumpetisti. Syntyi Brita von Lundin ja ratsumies Jakob Mårtenssonin aviottommana lapsena. li sotaväen trumpetisti. Vuoden 1720 käräjillä kyseli äidinperintönsä perään. Genos -lehden numerossa 27 (1956) kerrotaan asiasta seuraavaa; Brita Caspers dotter från Leilä - hon som 1701 fick barnet Jalomed ryttaren Jakob Mårtensson - var dotter till Casper von Lund, som av häradsrätten anhöll om och även beviljades bidrag till hennes underhåll. Vid Tenala och Kisko sommarting 1720 sökte Brita Caspersdotters nyssnämnda son trumslagaren Jakob Welter »at bli förhulpen til arfwet och qwarlåtenskapen, som hans M o r b r o d e r Rusthållaren Abram Lunderberg i Leijlä haft om händer och skall böra swara före, skolandes hans moder aflidit i Jyly åhr1714 om winteren» Abraham Lunderberg uppvisade för rätten »en upsattz Daterat den 16 Septembris 1710 af henne och the ö f r i ge a r f w i n g a r underskrifwen» enligt vilken Brita Caspersdotter tilldelats en ko , en tjur, en stut, en kviga, fyra får, en sölfsked och två tennfat samt försvarade sig med att nämnda egendom »nogsamt utgått till hennes skiötzel och underhåll efter hon war en siuklig menniskia». Dessutom hade ifrågavarande ko strukit med vid den brand, som nyårsnatten 1712 vållat brodern en förlust av »Fäähus och Lijder med 18 st. innewarande Nöth» (vid Tenala sommarting 1726 rannsakades om denna vådeld för utbekommande av brandstod). Stuten och kvigan påstod Abraham Lunderberg att hans fader »förfarit». Rätten föreslog förlikning mellan parterna, varpå Jakob Welter förklarade sig vara nöjd med eli ko, sölfskeden och hans faders skinntröja och byxor. Då Abraham Lunderberg emellertid erbjöd endast eli ko, måste häradsrätten utlåta sig i saken. Och enär Brita Caspersdotter bl.a. »gått hos s i n aa n d r a s y .s k o n» och »i betrachtande af the förändringarlandet warit underkastadt i the framfarne Krigzåhren», fann häradsrätten rättvist ålägga Abraham Lunderberg att till Jakob Welter för hans arv efter sina föräldrar utgiva en ko, hans moders sölfsked eller en annan lika god, eli sämsk tröja och tre sämskskkinn samt 4 C:r kopparmynt i expenser. akob Welter kuoli Snappertunan pitäjässä vuonna 1775.
Taulu 3
(Taulusta 1)

II. Abraham Lunderberg. Syntynyt 1672 Kisko,Leilä. Kuollut 1752 Kisko,Leilä. Rusthollari. Kiskon Leilän kylän sijainneen ratsutilan isäntä 1700-luvun alkupuoliskolla. Isä Taulu 1. –Puoliso Elisabet Lekman. Syntynyt 1683 Sammatti. Kuollut 1730 Kisko, Leilä. Isä Sammatin kappalainen Jöran Lekman ja äiti tämän toinen puoliso, Elisabet Jespersdotter. Ei mainita enää vanhimmassa säilyneessä Kiskon rippikirjassa, joka alkaa vuodesta 1736.

III Lapset
Helena Lunderberg. Syntynyt 10.08.1706 Kisko,Leilä. Kuollut lavantauti 04.09.1775 Vihti,Härkälä. Taulu 4.
Elisabet Lunderberg. Syntynyt 11.03.1708 Kisko,Leilä. Taulu 15.
Hedvig. Syntynyt 20.03.1711 Kisko,Leilä. Taulu 34.
Maria Lunderberg. Syntynyt 05.04.1712 Kisko,Leilä. Kastettu 05.04.1712 Kisko. Kuollut 1715 Kisko,Leilä.
Maria Lunderberg. Syntynyt 05.02.1716 Kisko,Leilä. Kastettu 06.02.1716 Kisko.
Abraham Lunderberg. Syntynyt 1718 Kisko,Leilä. Kuollut 21.05.1790 Vihti,Palojärvi. Rusthollari. Taulu 70.
Elsa Lunderberg. Syntynyt 08.03.1724 Kisko,Leilä. Kuollut 28.12.1808 Kisko,Ylettylä. Taulu 91.
Gabriel Lunderberg. Syntynyt 12.08.1726 Kisko,Leilä. Kuollut 11.03.1801 Norrköping. Taulu 120.
Jonas Lunderberg. Syntynyt 04.08.1728 Kisko,Leilä. Kuollut 19.03.1815 Turku,Ruots. srk. Kauppias. Taulu 121.
Taulu 4
(Taulusta 3)

III. Helena Lunderberg. Syntynyt 10.08.1706 Kisko,Leilä. Kastettu 12.08.1706 Kisko. Kuollut lavantauti 04.09.1775 Vihti,Härkälä. Haudattu 05.10.1775 Vihti. Isä Kiskon Leilän rusthollari Abraham Caspersson Lunderberg ja äiti Sammatin kappalaisen, Jöran Lekmanin ja vaimonsa Elisabet Jespersdotterin tytär Elisabet Lekman. Isä Taulu 3. –Puoliso 14.01.1730 Kisko Johan Packalenius. Syntynyt 1703 Vihti,Härkälä. Kuollut 11.10.1767 Vihti,Härkälä. Rusthollari. Isänsä jälkeen Vihdin Härkälän kylän Pakaiselan talon rusthollarina. ( i Petter Packalen. Syntynyt 1677. Kuollut 1739 Vihti,Pakaisela. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1683. Kuollut pistokset,rintatauti 1755 Vihti,Härkälä.)

IV Lapset
Maria. Syntynyt 01.01.1731 Vihti,Härkälä. Kuollut 21.12.1753 Tuusula,Ylikerava. Taulu 5.
Elisabet. Syntynyt 1732 Vihti,Härkälä. Kastettu 11.04.1732 Vihti.
Helena Pachalen. Syntynyt 1735 Vihti,Härkälä. Kuollut vesitauti 08.04.1811 Vihti,Pakasela. Taulu 11.
Anna. Syntynyt 10.06.1739 Vihti,Härkälä. Kastettu 11.06.1739 Vihti.
Abraham. Syntynyt 11.04.1744 Vihti,Härkälä. Kastettu 13.04.1744 Vihti.
Johan Pachalen. Syntynyt 1746 Vihti,Härkälä. Kuollut 1806 Vihti. Rusthollari. Taulu 12.
Taulu 5
(Taulusta 4)

IV. Maria. Syntynyt 01.01.1731 Vihti,Härkälä. Kastettu 1731 Vihti. Kuollut 21.12.1753 Tuusula,Ylikerava. Kotoisin Vihdin Härkälän Paakkalasta. Äiti Taulu 4. –Puoliso 02.09.1750 Vihti Henrik Schogster. Syntynyt 30.10.1723 Tuusula,Ylikerava. Kuollut 24.10.1790 Tuusula,Ylikerava. Rusthollari. Tuusulan Ylikeravan kylän Skogsterin talon rusthollari isänsä jäälkeen - mainitaan myös kirkonisäntänä. Toinen puoliso Anna Maria Oljelund, jonka kanssa Henrikillä oliuseita lapsia. ( i Johan Schogster. Syntynyt 1700 Tuusula,Ylikerava. Kuollut 07.08.1779 Tuusula,Ylikerava. Rusthollari. Ä Ingeborg. Syntynyt 27.10.1699 Nurmijärvi. Kuollut 06.05.1772 Tuusula.)

V Lapset
Johannes Schogster. Syntynyt 04.09.1751 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 08.09.1751 Tuusula. Kuollut 10.09.1751 Tuusula.
Henrik Schogster. Syntynyt 12.08.1752 Tuusula,Yli-Kerava. Kuollut 26.09.1830 Tuusula,Yli-Kerava. Taulu 6.
Gustawus Schogster. Syntynyt 09.12.1753 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 12.12.1753 Tuusula. Kuollut 30.12.1753 Tuusula.
Taulu 6
(Taulusta 5)

V. Henrik Schogster. Syntynyt 12.08.1752 Tuusula,Yli-Kerava. Kastettu Tuusula. Kuollut 26.09.1830 Tuusula,Yli-Kerava. Äiti Taulu 5. –Puoliso Maria Schatelovitz. Syntynyt 30.03.1756 Tuusula, Yli-Kerava. Kastettu Tuusula. Kuollut 18.10.1840 Tuusula, Yli-Kerava. Rusthollarin tytär Tuusulan Ylikeravan Lapilasta.

VI Lapset
Anders Johan Skogster. Syntynyt 07.05.1782 Tuusula,Ylikerava. Kuollut 19.09.1846 Tuusula,Ylikerava. Taulu 7.
Ulrika Lovisa Schogster. Syntynyt 30.10.1784 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 01.11.1784 Tuusula.
Karl Henrik Schogster. Syntynyt 08.04.1787 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 09.04.1787 Tuusula.
Jakob Gustaf Schogster. Syntynyt 25.09.1790 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 26.09.1790 Tuusula.
Eva Lucia Schogster. Syntynyt 31.12.1792 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 01.01.1793 Tuusula.
Emanuel Schogster. Syntynyt 20.08.1795 Tuusula,Ylikerava. Talollinen. Taulu 9.
Taulu 7
(Taulusta 6)

VI. Anders Johan Skogster. Syntynyt 07.05.1782 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 09.05.1782 Tuusula. Kuollut 19.09.1846 Tuusula,Ylikerava. Isä Tuusulan Ylikeravan Skogsterin talon rusthollari, äiti Mariaa Schatolevitz. sänsä jälkeen Skogsterin isäntänä. Isä Taulu 6. –Puoliso 16.10.1804 Vihti Stina Lovisa Pakkalen. Syntynyt 23.03.1779 Vihti,Härkälä. Kastettu 28.03.1779 Vihti. Katso myös 12.

VII Lapset
Engla Sofia Skogster. Syntynyt 15.09.1808 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 19.09.1808 Tuusula. Kuollut rokko 10.09.1809 Tuusula. Haudattu 12.09.1809 Tuusula.
Hedvig Lovisa Skogster. Syntynyt 05.07.1810 Tuusula,Ylikerava. Taulu 8.
Maria Sofia Skogster. Syntynyt 15.05.1812 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 20.05.1812 Tuusula.
Karl Johan Skogster. Syntynyt 29.09.1814 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 02.10.1814 Tuusula.
Adolf Fredrik Skogster. Syntynyt 11.07.1816 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 14.07.1816 Tuusula.
Henrika Kustava Skogster. Syntynyt 29.07.1821 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 05.08.1821 Tuusula.
Taulu 8
(Taulusta 7)

VII. Hedvig Lovisa Skogster. Syntynyt 05.07.1810 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 08.07.1810 Tuusula. Isä Taulu 7. –Puoliso 29.06.1830 Tuusula Carl Fredrik Skogster. Syntynyt 27.10.1804 Tuusula,Skavaböle. Kastettu 28.10.1804 Tuusula. Rusthollari. Tuusulan Skavabölen Kestikievarin rusthollarin poika. Isä Johan S. , äiti Maria Stina Siven. Maria oli kotoisin Ylikeravan Labbiilan rusthollista. Oli puolisolleen sukua v. 1700 syntyneen Johan Skogsterin kautta. 1830-luvulta alkaen Vihdin Härkälän Paakkalan Alitalon rusthollrina. ( i Johan Skogster. Syntynyt 12.11.1762 Tuusula,Skavaböle. Kuollut verensyöksy 27.01.1827 Tuusula,Skavaböle. Rusthollari. Ä Maria Christina Siven. Syntynyt 16.08.1765 Tuusula,Ylikerava. Kuollut vanhuus 08.01.1846 Tuusula,Skavaböle.)

VIII Lapset
Carl Johan Skogster. Syntynyt 29.07.1832 Vihti,Härkälä. Kastettu 05.08.1832 Vihti.
Fredrik Edvard Skogster. Syntynyt 18.11.1834 Vihti,Härkälä. Kastettu 25.11.1834 Vihti.
Edla Sofia Skogster. Syntynyt 06.05.1837 Vihti,Härkälä. Kastettu 16.05.1837 Vihti.
August Wilhelm Skogster. Syntynyt 06.05.1843 Vihti,Härkälä. Kastettu 05.06.1843 Vihti.
Maurtiz Constantin Skogster. Syntynyt 20.12.1846 Vihti,Härkälä. Kastettu 02.01.1847 Vihti.
Taulu 9
(Taulusta 6)

VI. Emanuel Schogster. Syntynyt 20.08.1795 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 23.08.1795 Tuusula. Talollinen. Tuusulan Ylikeravan Henriksdalin isäntä 1820-luvulta alkaen. Isä Taulu 6. –Puoliso 06.11.1821 Tuusula Catarina Helena Bergman. Asui vihittäessä Tuusulan Ylikeravan kartanossa.

VII Lapset
Gustaf Adolf Schogster. Syntynyt 04.04.1823 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 08.04.1823 Tuusula.
Maria Lovisa Schogster. Syntynyt 18.03.1826 Tuusula,Ylikerava. Taulu 10.
Henrika Sofia Schogster. Syntynyt 19.11.1829 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 22.11.1829 Tuusula. Kuollut tuntematon sairaus 10.01.1841 Tuusula,Ylikerava. Haudattu 31.01.1841 Tuusula.
Taulu 10
(Taulusta 9)

VII. Maria Lovisa Schogster. Syntynyt 18.03.1826 Tuusula,Ylikerava. Kastettu 27.03.1826 Tuusula. Isä Taulu 9. –Puoliso 09.07.1846 Tuusula Carl Wahlström. Syntynyt 30.01.1821 Sipoo,Paippinen. Kastettu 31.01.1821 Sipoo. Isä Sipoon Paippisten Ullaksen talollinen Mats Eriksson, äiti Lena Gustafsdotter.

VIII Lapset
Carl Viktor Wahlström. Syntynyt 06.05.1847 Sipoo,Paippinen. Kastettu 08.05.1847 Sipoo.
Taulu 11
(Taulusta 4)

IV. Helena Pachalen. Syntynyt 1735 Vihti,Härkälä. Kastettu Vihti. Kuollut vesitauti 08.04.1811 Vihti,Pakasela. Haudattu 17.04.1811 Vihti. Syntymäaika arvioitu Vihdin haudattujen luettelon ilmoittaman kuoliniän perusteella. Äiti Taulu 4. –Puoliso 26.09.1771 Vihti Jacob. Syntynyt 1719 Vihti,Pakaisela. Kastettu Vihti. Kuollut vanhuus 08.01.1789 Vihti,Pakasela. Haudattu 15.01.1789 Vihti. Rusthollari. Vihdin Pakaiselan kylän Marun talon rusthollari. Oli aiemmin ollut naimisissa Anna Stina Andersdotterin kanssa. Anna ja Jacob ollivat menneet naimisiin jo 12.6.1741. acobin jälkeläiset ottivat käyttöön sukunimen Malmstedt. Jacobilla ja hänen kahdella vaimollaan oli yhteensä 15 lasta vusien 1742-1774 välisenä aikana.

V Lapset
Henrik. Syntynyt 1773 Vihti,Pakaisela. Kastettu 26.03.1773 Vihti.
Anna Lovisa. Syntynyt 05.12.1774 Vihti,Pakaisela. Kastettu 08.12.1774 Vihti. Kuollut rokko 21.04.1776 Vihti,Pakaisela. Haudattu 28.04.1776 Vihti.
Taulu 12
(Taulusta 4)

IV. Johan Pachalen. Syntynyt 1746 Vihti,Härkälä. Kastettu 29.04.1746 Vihti. Kuollut 1806 Vihti. Rusthollari. Isänsä jälkeen Vihdin Härkälän kylän Paakkalan talon rusthollarina. Äiti Taulu 4. –Puoliso 09.10.1769 Vihti Anna Lisa Svärd. Syntynyt 1750. Kuollut 1813 Vihti.

V Lapset
Johan Petter. Syntynyt 1770 Vihti,Härkälä. Kastettu 28.11.1770 Vihti. Kuollut tuntematon lastensairaus 1770 Vihti. Haudattu 16.12.1770 Vihti,Kirkon lattian alle.
Helena Catarina. Syntynyt 1771 Vihti,Härkälä. Kastettu 18.11.1771 Vihti.
Anna Maria Pakalenius. Syntynyt 1773 Vihti,Härkälä. Kuollut keuhkotauti 02.11.1810 Vihti,Härkälä. Taulu 13.
Hedvig Sophia. Syntynyt 30.09.1775 Vihti,Härkälä. Kastettu 05.10.1775 Vihti.
Gustav Pakkalen. Syntynyt 28.05.1777 Vihti,Härkälä. Kastettu 01.06.1777 Vihti.
Stina Lovisa Pakkalen. Syntynyt 23.03.1779 Vihti,Härkälä. Kastettu 28.03.1779 Vihti. –Puoliso 16.10.1804 Vihti Anders Johan Skogster. Syntynyt 07.05.1782 Tuusula,Ylikerava. Kuollut 19.09.1846 Tuusula,Ylikerava. Katso myös 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 6.
Johan Fredrik Pakkalen. Syntynyt 26.04.1782 Vihti,Härkälä. Kastettu 30.04.1782 Vihti. Rusthollari. Vihdin Härkälän kylän Pakkalan talon rusthollari. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli ollut Maria Sophia Korttman, jona vanhemmat olivat Henrik Kortman ja Anna Maija Falck Härkälän Teroisen talosta. –Puoliso 01.11.1813 Nummi Margareta Lindgren. Syntynyt 09.10.1784 Nummi,Nummenkylä. Kastettu 12.10.1784 Nummi. Nummen vihittyjen luettelossa sukunimellä Lindgren. ( i Johan. Syntynyt 01.06.1760 Nummi,Nummi. Kuollut lavantauti 04.08.1789 Nummi,Nummi. Rusthollari. Ä Helena. Syntynyt 21.01.1762 Nummi,Nummi. Kuollut vanhuuden heikkous 17.12.1840 Nummi,Nummi.)
Ulrika Kristina Pakkalen. Syntynyt 09.10.1784 Vihti,Härkälä. Taulu 14.
Eva Sophia. Syntynyt 30.03.1787 Vihti,Härkälä. Kastettu 04.04.1787 Vihti. Kuollut 1788 Vihti,Härkälä.
Taulu 13
(Taulusta 12)

V. Anna Maria Pakalenius. Syntynyt 1773 Vihti,Härkälä. Kastettu 11.07.1773 Vihti. Kuollut keuhkotauti 02.11.1810 Vihti,Härkälä. Haudattu 11.11.1810 Vihti. Isä Taulu 12. –Puoliso 20.11.1803 Vihti Jacob Leander. Syntynyt 1779. Kuollut halvaus 02.04.1846 Vihti,Härkälä. Haudattu 11.04.1846 Vihti. Pitäjänräätäli. Vihdin pitäjänräätäli, asui perheineen vaimonsa kotitalossa, Härkälän Paakkalassa.

VI Lapset
Adolf Fredrik Leander. Syntynyt 09.10.1804 Vihti,Härkälä. Kastettu 16.10.1804 Vihti.
Taulu 14
(Taulusta 12)

V. Ulrika Kristina Pakkalen. Syntynyt 09.10.1784 Vihti,Härkälä. Kastettu 17.10.1784 Vihti. Muutti Nummelle mentyään naimisiin. Muuttopäiväksi merkitty 6.9.1813. Isä Taulu 12. –Puoliso 29.06.1813 Vihti Samuel Nikander. Syntynyt 24.07.1793 Halikko, Nikkilä. Rusthollari. Nummen pitäjän Luttulan rusthollin "nuori isäntä". Luttulan edellinen rusthollari oli ollut Abraham Nikander.

Perhe oli kotoisin Halikon pitäjän Nikkilästä.

VI Lapset
Karl Johan Nikander. Syntynyt 14.10.1814 Nummi,Luttula. Kastettu 17.10.1814 Nummi.
Taulu 15
(Taulusta 3)

III. Elisabet Lunderberg. Syntynyt 11.03.1708 Kisko,Leilä. Elisabetin miehen, Jakob Randelinin ensimmäinen vaimo oli Brita Dorotea Stenberg. Hänen ensimmäinen puoliso oli puolestaan Karjalohjan apupappi Johan Leikman, jonka isä oli Elisabetin äidin veli. Isä Taulu 3. –Puoliso 1730 Jakob Randelin. Kuollut 1744 Närpiö. Kappalainen. Kotoisin Uudeltamaalta. Turun katedraalikoulun oppilas (1710). Ylioppilas Turussa kl. 1712 Randelin Jac. Nyl _ 283. Rovasti Ritzin Turussa papiksi vihkimä 4.3.1720. Karjalohjan pitäjänapulainen Sammatissa isonvihan aikana ylioppilaana 1715. Inkoon (vt.) kappalainen 1720-22 (Tengström 1827 painovirhe: Sandelinus), sittemmin nähtävästi taas Sammatin pitäjänapulainen. Pirttikylän saarnaaja 1726. Närpiön vt. kappalainen 1737, vakinainen 1739.

IV Lapset
Maria Elisabet Randelin. Syntynyt 04.05.1740 Mynämäki. Taulu 16.
Taulu 16
(Taulusta 15)

IV. Maria Elisabet Randelin. Syntynyt 04.05.1740 Mynämäki. Isä Johan Randelin, jonka vanhemmat olivat Suomusjärven Laidikkeen Öystin talollinen Sigfrid Sigfridsson ja Lisa Jakobsdotter. Äiti Taulu 15. –Puoliso 11.10.1764 Suomusjärvi Michel Lundborg. Syntynyt 15.10.1736 Kisko,Hongisto. Kastettu 20.10.1736 Kisko. Rusthollari. Kiskon Hongiston kylän rusthollari. Äiti Lena Forsman oli rusthollarin tytär Lohjan Vaanilasta. Margareta Hartzellin kuoltua pian häiden jälkeen meni naimisiin Maria Elisabet Randelinin kanssa. Katso myös 191.

V Lapset
Helena Margareta. Syntynyt 27.05.1766 Kisko,Hongisto. Taulu 17.
Michel Wrang. Syntynyt 18.09.1768 Kisko, Hongisto. Kastettu 18.09.1768 Kisko. Torppari. Asui torpparina Kiskon Kurkelan Liuhdolla sekä Uudenkylän Kuljunpäässä.
Maria Elisabet Lundborg. Syntynyt 09.04.1771 Kisko,Hongisto. Kuollut 1814 Kisko,Hongisto. Taulu 24.
Johannes. Syntynyt 28.09.1774 Kisko,Hongisto. Kastettu 01.10.1774 Kisko.
Ulrika Lundborg. Syntynyt 27.08.1776 Kisko,Hongisto. Kastettu 28.08.1776 Kisko. Asui Kiskon Hongiston Kylä-rusthollin talossa sisarensa perheesssä. Sisaren ja tämän puolisoiden kuoltua jäi lopulta samaan taloon isarensa toisen miehen toisen vaimon kanssa.
Taulu 17
(Taulusta 16)

V. Helena Margareta. Syntynyt 27.05.1766 Kisko,Hongisto. Kastettu 28.05.1766 Kisko. Äiti Taulu 16. –Puoliso 16.11.1790 Kisko Erik. Syntynyt 19.03.1757 Nummi,Sierla. Kastettu 20.03.1757 Nummi. Rusthollari. Nummen pitäjän Sierlan kylän Yli-Vilkin talon rusthollari. Isä talon edellinen rusthollari Johan Jacobsson, äiti Maria Simnsdotter. Maria oli kotoisin Pusulan Hirvijoen kylästä.

VI Lapset
Erik Johan Wilckman. Syntynyt 11.08.1792 Nummi,Sierla. Kastettu 14.08.1792 Nummi. Rusthollari. Vaimonsa naapuritalon, Nummen pitäjän Sierlan kylän Yli-Vilkin rrusthollari. Isä Yli-Vilkin edellinen isäntä Erik Johansson, äiti Helena Marareta Michelsdotter oli kotoisin Kiskon Hongiston Kylän talon rusthollista. Oli tätä kautta sukua puolisolleen. –Puoliso 05.12.1819 Nummi Stina Lisa. Syntynyt 21.04.1800 Nummi,Sierla. Katso myös 57.
Eva Stina. Syntynyt 06.03.1796 Nummi,Sierla. Taulu 18.
Gustaf Adolf. Syntynyt 28.01.1799 Nummi,Sierla. Kastettu 30.01.1799 Nummi.
Taulu 18
(Taulusta 17)

VI. Eva Stina. Syntynyt 06.03.1796 Nummi,Sierla. Kastettu 08.03.1796 Nummi. Nummen pitäjän Sierlan kylän Yli-Vilkin rusthollarin tytär. Äiti Taulu 17. –Puoliso 29.09.1814 Nummi Jacob Johan Sederholm. Syntynyt 07.10.1790 Nummi,Sitarla. Kastettu Nummi. Rusthollari. Nummen Sierlan kylän Pellin rusthollari isänsä jälkeen. ( i Johan Söderholm. Syntynyt 14.08.1749 Nummi,Sitarla. Rusthollari. Ä Hedvig Palm. Syntynyt 1761 Vihti,Vanhala. Kuollut vanhuuden heikkous 18.12.1845 Nummi,Sitarla.)

VII Lapset
Hedvig Lovisa Sederholm. Syntynyt 20.11.1815 Nummi,Sitarla. Taulu 19.
Johan Fredric Cederholm. Syntynyt 11.08.1818 Nummi,Sitarla. Kuollut keuhkotauti 18.01.1855 Pusula,Seppälä. Talollinen. Taulu 23.
Taulu 19
(Taulusta 18)

VII. Hedvig Lovisa Sederholm. Syntynyt 20.11.1815 Nummi,Sitarla. Kastettu Nummi. Äiti Taulu 18. –Puoliso 14.10.1839 Nummi Henrik Johan Sahlstedt. Syntynyt 09.08.1814 Nummi,Sahlo. Kastettu 12.08.1814 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Sahlon kylän Iso-Markun talollinen isänsä jälkeen. ( i Markus Sahlstedt. Syntynyt 09.08.1770 Nummi,Salo. Kuollut 10.04.1835 Nummi,Salo. Rusthollari. Ä Maria Malmgren. Syntynyt 19.08.1785 Sammatti,Kiikala. Kuollut 20.10.1820 Nummi,Salo.)

VIII Lapset
Edla Lovisa Sahlstedt. Syntynyt 06.06.1840 Nummi,Sahlo. Kastettu 10.06.1840 Nummi.
Henrik Johan Sahlstedt. Syntynyt 15.01.1842 Nummi,Sahlo. Kastettu 19.01.1842 Nummi.
Gustaf Wilhelm Sahlstedt. Syntynyt 16.08.1843 Nummi,Sahlo. Kastettu 20.08.1843 Nummi. Talonpoika. Pariskunta kuulutettiin 27.1.1889 ja vihittiin helmikuun 19. päivä samana vuonna. –Puoliso 19.02.1889 Nummi Johanna Matilda Mansner. Syntynyt 17.08.1867 Pusula,Seppälä. Piika. Vihittäessä piikana Nummen pitäjän Sitarlan kylän Pellin talossa. ( i Adolf Mansner. Syntynyt 04.11.1832 Vihti,Härtsilä. Arentimies. Ä Johanna Sofia Olin. Syntynyt 27.05.1831 Vihti,Härtsilä.)
Karl Markus Sahlstedt. Syntynyt 12.12.1844 Nummi,Sahlo. Talollinen. Taulu 20.
Eva Kristiina Sahlstedt. Syntynyt 24.12.1847 Nummi,Salo. Kuollut 08.01.1936 Nummi,Remala. Taulu 21.
Aurora Fredrica Sahlstedt. Syntynyt 01.02.1850 Nummi,Sahlo. Kastettu 05.02.1850 Nummi.
Aurora Sofia Sahlstedt. Syntynyt 11.06.1852 Nummi,Sahlo. Taulu 22.
Fredrik Sahlstedt. Syntynyt 13.03.1855 Nummi,Sahlo. Kastettu 17.03.1855 Nummi. Talollinen. Osti Lohjan Varolan talon 8.11.1884 10000 markan summasta Sammattiin muuttaneelta Viktor Edvard Åströmiltä ja tämän vaimolta Gusstava Vilhelmina Holmströmiltä. 1905 Fredrik muutti perheineen Vihtiin ja myi talon konsuli Henrik va Gilse van der Palsille 27000 markan summasta. –Puoliso Eva Hammar. Syntynyt 1853.
Adolf Sahlstedt. Syntynyt 18.02.1858 Nummi,Sahlo. Kastettu 21.02.1858 Nummi.
Alexander Sahlstedt. Syntynyt 25.05.1860 Nummi,Sahlo. Kastettu 29.05.1860 Nummi.
Taulu 20
(Taulusta 19)

VIII. Karl Markus Sahlstedt. Syntynyt 12.12.1844 Nummi,Sahlo. Kastettu 22.12.1844 Nummi. Talollinen. Nummen Sahlon kylän Iso-Markun talon isäntä. Äiti Taulu 19. –Puoliso 19.10.1882 Pusula Eva Sofia Österberg. Syntynyt 29.11.1856 Pusula,Kirkonkylä. Kastettu Pusula. Kuollut 15.11.1940 Nummi,Salo. ( i Carl Gustaf Österberg. Syntynyt 06.02.1819 Pusula,Öystö. Kuollut hengenahdistus 17.08.1886 Pusula,Öystö. Ä Ulrica Boman. Syntynyt 22.11.1816 Sammatti,Leikkilä. Kuollut särky 25.04.1880 Pusula,Kirkonkylä.)

IX Lapset
Saima Sofia Sahlstedt. Syntynyt 14.12.1884 Nummi,Sahlo. Kastettu 27.12.1884 Pusula.
Johan Alexander Sahlstedt. Syntynyt 23.05.1887 Nummi,Sahlo. Kastettu 30.05.1887 Nummi.
Väinö Aleksanteri Sahlstedt. Syntynyt 18.12.1896 Nummi,Sahlo. Kastettu 23.12.1896 Nummi.
Taulu 21
(Taulusta 19)

VIII. Eva Kristiina Sahlstedt. Syntynyt 24.12.1847 Nummi,Salo. Kuollut 08.01.1936 Nummi,Remala. Talollisen tytär Nummen pitäjän Sahlon kylän Iso-Markun talosta. Äiti Taulu 19. –Puoliso 08.07.1869 Nummi Emil Söderberg. Syntynyt 31.08.1846 Nummi,Hyvelä. Kuollut 07.02.1920 Nummi,Remala. Talollinen. Nummen Remalan kylän Ollin talollinen - häntä kutsuttiin "Ollin herraksi". Nummella oli vuosisadan vaihteessa kolme herraa, joista kaksi muuta olivat Kraamin herra Salin ja Irvan herra Klas Söderberg. Vanhemmat Otto Söderberg ja Gustava Charlotta Gravelius, jotka li vihitty Tammelassa 25.3.1832. ( i Otto Söderberg. Syntynyt 22.09.1811 Urjala,Nuutajärvi. Rusthollari,tarkastaja. Ä Gustava Charlotta Gravelius. Syntynyt 24.04.1804 Vihti,Niuhala.)

IX Lapset
Klas Emil Sorsamo. Syntynyt 11.05.1870 Nummi,Remala. Kastettu Pusula. Kuollut 05.12.1949 Nummi,Remala. Tilallinen. Nummen Remalan kylän Ollin tilallinen vuodesta 1900. Söderberg. –Puoliso 11.12.1902 Nummi Amanda Maria Forsgren. Syntynyt 18.10.1873 Pusula,Suomela. Kastettu Pusula. Kuollut 20.02.1959 Nummi,Remala. ( i Johan Fredrik Forsgren. Syntynyt 21.06.1839 Pusula,Suomela. Ä Amanda Maria Österberg. Syntynyt 30.12.1843 Pusula,Öystö.)
Robert Rudolf Sorsamo. Syntynyt 24.10.1873 Nummi,Remala. Kastettu 02.11.1873 Nummi.
Taulu 22
(Taulusta 19)

VIII. Aurora Sofia Sahlstedt. Syntynyt 11.06.1852 Nummi,Sahlo. Kastettu 13.06.1852 Nummi. Äiti Taulu 19. –Puoliso 30.12.1879 Nummi Elias Berhem. Syntynyt 1850 Kiikala,Yltäkylä. Nummen pitäjän Millolan kylän rusthollari 1890-luvulla. Tätä ennen oli asunut kotitalossaan, Kiikalan Yltäkylässä. Katso myös 324.

IX Lapset
Väinö Berhem. Syntynyt 19.12.1883 Kiikala, Yltäkylä. Kuollut 23.06.1897 Nummi, Millola.
Johan Werner Berhem. Syntynyt 06.01.1891 Nummi,Millola. Kastettu 13.01.1891 Nummi.
Johan Willehard Berhem. Syntynyt 08.11.1892 Nummi,Millola. Kastettu 22.11.1892 Nummi.
Hilja Aurora Berhem. Syntynyt 04.06.1894 Nummi, Millola. Kastettu 11.06.1894 Nummi.
Taulu 23
(Taulusta 18)

VII. Johan Fredric Cederholm. Syntynyt 11.08.1818 Nummi,Sitarla. Kastettu Nummi. Kuollut keuhkotauti 18.01.1855 Pusula,Seppälä. Haudattu 10.02.1855 Pusula. Talollinen. Pusulan Seppälän kylän Hirven talollinen appensa jälkeen ainakinvuonna 1851. Äiti Taulu 18. –Puoliso 14.07.1845 Pusula Fredrica. Syntynyt 16.12.1823 Pusula,Seppälä. Kastettu 18.12.1823 Pusula. Kuollut keuhkotauti 16.01.1865 Pusula,Seppälä. Haudattu 24.02.1865 Pusula. Pusulan pitäjän Seppälän kylän Hirven talollisen, Eric Johanssonnin tytär. Fredrika kuoli lähes päivälleen kymmenen vuotta miehensä jälkee.

VIII Lapset
Carl Johan Sederholm. Syntynyt 08.03.1847 Pusula,Seppälä. Kastettu 14.03.1847 Pusula. Pusulan Seppälän kylän Hirven talon isäntä isänsä jälkeen viimeistään vuodesta 1867. –Puoliso 24.10.1867 Pusula Fredrika Österberg. Syntynyt 30.11.1846 Pusula,Öystö. Kastettu 03.12.1846 Pusula. ( i Carl Gustaf Österberg. Syntynyt 06.02.1819 Pusula,Öystö. Kuollut hengenahdistus 17.08.1886 Pusula,Öystö. Ä Ulrica Boman. Syntynyt 22.11.1816 Sammatti,Leikkilä. Kuollut särky 25.04.1880 Pusula,Kirkonkylä.)
Fredrika Wilhelmina Cederholm. Syntynyt 12.02.1851 Pusula,Seppälä. Kastettu 16.02.1851 Pusula. Kuollut hinkuyskä 18.07.1851 Pusula,Seppälä. Haudattu 21.07.1851 Pusula.
Taulu 24
(Taulusta 16)

V. Maria Elisabet Lundborg. Syntynyt 09.04.1771 Kisko,Hongisto. Kastettu 11.04.1771 Kisko. Kuollut 1814 Kisko,Hongisto. Kiskon Hongiston kylän rusthollarin tytär - veljien ilmeisesti kuoltua lapsina tai nuorina tuli Marian (Maijan) puolisosta, Anders Willstedtista tilan uusi isäntä. Äiti Taulu 16. –Puoliso 1:o 1796 Kisko Anders Willstedt. Syntynyt 22.11.1760 Kisko,Viiari. Kastettu 23.11.1760 Kisko. Rusthollari,pitäjänräätäli. Vihittäessä mainitaan pitäjänräätäliksi. Avioliiton kautta tuli Kiskon Hongiston kylässä sijainneen Kylän ratsutilan isännäksi. Isä Viiarin torppari Michel Johansson, äiti Lisa Isaksdotter. Äti Lisa oli rusthollarin tytär Orijärveltä ja hän oli aiemmin olllut naimisissa pitäjänseppä Henrik Christerssonin kanssa. Lisa Isaksdotterin vanhemmat olivat Orijärven rusthollari Isak imonsson (s. 1680) ja vaimonsa Walborg Mårtensdotter (s. 1678). ( i Michel. Syntynyt 25.08.1725 Kisko,Vilikkala. Torppari. Ä Lisa. Syntynyt 24.08.1727 Kisko,Orijärvi.) Abraham Borenius. Syntynyt 10.10.1769 Salo,Kaukola. Kastettu 13.10.1769 Salo. Rusthollari. Isä Salon Kaukolan kylän Pomparin l. Pommerin talon puolen tilan rusthollari Johan Johansson, äiti Maria Carlsdotter. Avioliiton kautta tuli Kiskon Hongiston Kylä-rusthollin isännäksi. Abrahamin sisaruksista osa käytti sukunimeä Lignell. Maria Lundborgin kuoltua nai Maria Sjöblomin, joka oli syntynyt 1775 Uskelassa.

Salosta Kiskon muuttaessaan muuttuu Abrahamin syntymäaika. Kastettujen luettelon ja Salon rippikirjan mukaan syntyi 10.10.1769 ja kastettiin 13.10.1769. Kiskon rippikirjoissa päivämääränä on ensin vuosina 1809-1814 20.10.1769 ja siitä eteenpäin 23.10.1769.

VI Lapset
1: Maja Lisa Willstedt. Syntynyt 02.08.1798 Kisko,Hongisto. Kastettu 03.08.1798 Kisko. –Puoliso 06.11.1823 Kisko Johan. Syntynyt 09.02.1794 Salo,Kaukola. Kastettu 09.02.1794 Salo. Isä Henrik Johansson oli Salon Kaukolan kylän Kestikievarin isäntä. Äidin nimi oli Caisa Eriksdotter, hän oli kotoisin Pahkavuoren kylästä.
1: Eva Stina Willstedt. Syntynyt 30.12.1800 Kisko,Hongisto. Taulu 25.
1: Anders Johan Willstedt. Syntynyt 05.05.1803 Kisko,Hongisto. Taulu 26.
1: Greta Sofia Willstedt. Syntynyt 29.09.1805 Kisko,Hongisto. Taulu 28.
1: Regina Willstedt. Syntynyt 02.04.1808 Kisko,Hongisto. Taulu 30.
2: Gustava. Syntynyt 20.07.1810 Kisko,Hongisto. Kastettu 22.07.1810 Kisko. Kuollut 1811 Kisko,Hongisto.
2: Abraham Borenius. Syntynyt 09.09.1813 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.09.1813 Kisko. Kuollut 08.12.1842 Lohja,Hietainen. Haudattu 01.01.1843 Lohja. Renki. Työskenteli renkinä sisarpuolensa taloudessa, Lohjan Hietaisten kylän Pöykällä.
2: Fredrika Borenius. Syntynyt 09.09.1813 Kisko,Hongisto. Taulu 32.
Taulu 25
(Taulusta 24)

VI. Eva Stina Willstedt. Syntynyt 30.12.1800 Kisko,Hongisto. Kastettu 01.01.1801 Kisko. Äiti Taulu 24. –Puoliso 06.02.1823 Kisko Jacob Hederström. Syntynyt 04.03.1786 Lohja,Hietainen. Kastettu 04.03.1786 Lohja. Talollinen. Lohjan Hietaisten kylän Pöykän talon isäntä. Isä Michel Jacobsson s. 1754 - k. 1826 / rippikirjan 1824-30 muaan.

VII Lapset
Christina Carolina Hederström. Syntynyt 19.05.1824 Lohja,Hietainen. Kastettu 23.05.1824 Lohja.
Ulrika Lovisa Hederström. Syntynyt 20.02.1826 Lohja,Hietainen. Syntymäaika Lohjan rippikirjasta 1824-30.
Edla Sophia Hederström. Syntynyt 27.06.1828 Lohja,Hietainen. Kastettu 01.07.1828 Lohja.
Michel Hederström. Syntynyt 07.01.1831 Lohja,Hietainen. Kastettu 09.01.1831 Lohja.
Taulu 26
(Taulusta 24)

VI. Anders Johan Willstedt. Syntynyt 05.05.1803 Kisko,Hongisto. Kastettu 08.05.1803 Kisko. Torpparina isänsä omistaman Kiskon Hongiston kylän puolikkaan tilan Kylä-rusthollin mailla. Äiti Taulu 24. –Puoliso 11.10.1825 Kisko Stina Pihlstedt. Syntynyt 10.07.1796 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.07.1796 Kisko. Isä Kiskon Kurkelan kylän Pipon talon rusthollari Isak Michelsson. ( i Isak. Syntynyt 01.09.1746 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Beata Danbom. Syntynyt 11.10.1758 Nummi,Hyvelä. Kuollut Kisko,Kurkela.)

VII Lapset
Fredrika Vilhelmina Willstedt. Syntynyt 16.09.1826 Kisko,Hongisto. Taulu 27.
Eva Stina Willstedt. Syntynyt 22.12.1828 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.12.1828 Kisko. –Puoliso 03.04.1859 Kisko Johan Fredrik Lindqvist. Syntynyt 1812 Tenhola. Muonatorppari. Muonatorppari Kiskon Toijan kylän Mellerin talosta. Oli ollut aiiemmin naimisissa perniöläisen Fredrika Lovisa Ekströmin kanssa. Johan Fredrik itse oli syntynyt Tenholassa Kiskon rippikirjan mkaan.
Carl August Willstedt. Syntynyt 25.10.1831 Kisko,Hongisto. Kastettu 28.10.1831 Kisko.
Gabriel Wilhelm Willstedt. Syntynyt 22.02.1835 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.02.1835 Kisko.
Henrika Karolina Willstedt. Syntynyt 16.02.1842 Kisko,Hongisto. Kastettu 18.02.1842 Kisko.
Taulu 27
(Taulusta 26)

VII. Fredrika Vilhelmina Willstedt. Syntynyt 16.09.1826 Kisko,Hongisto. Kastettu 17.09.1826 Kisko. Isä Taulu 26. –Puoliso 30.12.1856 Kisko Gustaf Hellström. Syntynyt 03.11.1819 Somero. Torppari. Salon Hämmäisten kylän Ojan torppari. yntymäaika rippikirjasta. Oli ollut aiemmin naimisissa ja tuosta avioliitosta oli elossa uonna 1856 ainakin viisi lasta.

VIII Lapset
Gabriel Wilhelm Hellström. Syntynyt 01.01.1858 Salo,Hämmäinen.
Viktor Alexander Hellström. Syntynyt 25.11.1860 Salo,Hämmäinen.
Fredrika Hellström. Syntynyt 28.09.1863 Salo,Hämmäinen.
Taulu 28
(Taulusta 24)

VI. Greta Sofia Willstedt. Syntynyt 29.09.1805 Kisko,Hongisto. Kastettu 01.10.1805 Kisko. Äiti Taulu 24. –Puoliso 19.08.1824 Kisko Johan Widberg. Syntynyt 16.06.1792 Perniö, Långvik. Rusthollari. Perniön Tilkkalan rusthollari.

Oli syntynyt Perniön Pitkälahden (Långvikin) kylässä Johan Abramssonin ja Lena Eriksdotterin perheeseen.

VII Lapset
Johan Fredrik Widberg. Syntynyt 14.03.1827 Perniö,Tilkkala. Kastettu 15.03.1827 Perniö.
Carl Gustaf Widberg. Syntynyt 06.02.1829 Perniö,Tilkkala. Kastettu 1907 Perniö.
Maria Christina Widberg. Syntynyt 17.12.1830 Perniö,Tilkkala. Kastettu 18.12.1830 Perniö.
Lena Greta Widberg. Syntynyt 28.07.1832 Perniö,Tilkkala. Kastettu 29.07.1832 Perniö.
Wilhelm Widberg. Syntynyt 13.09.1833 Perniö,Tilkkala. Kastettu 15.09.1833 Perniö.
Lovisa Wilhelmina Widberg. Syntynyt 05.04.1835 Perniö,Tilkkala. Kastettu 06.04.1835 Perniö.
Maria Gustava Wiberg. Syntynyt 28.08.1841 Perniö,Tilkkala. Taulu 29.
Taulu 29
(Taulusta 28)

VII. Maria Gustava Wiberg. Syntynyt 28.08.1841 Perniö,Tilkkala. Kastettu 30.08.1841 Perniö. Äiti Taulu 28. –Puoliso Johan August Johansson. Syntynyt 25.02.1832 Perniö,Nurkkila. Kastettu Perniö. Kuollut 24.01.1875 Perniö. Kotoisin Perniön Nurkkilan kylän Tuomolan talosta.

VIII Lapset
Maria Wilhelmina Johansson. Syntynyt 14.01.1868 Perniö,Nurkkila. Kuollut 29.10.1926 Perniö,Nurkkila.
Taulu 30
(Taulusta 24)

VI. Regina Willstedt. Syntynyt 02.04.1808 Kisko,Hongisto. Kastettu 03.04.1808 Kisko. Äiti Taulu 24. –Puoliso 30.04.1829 Kisko Efraim Hammar. Syntynyt 16.07.1798 Kisko,Hongisto. Isänsä jälkeen Kiskon Hongiston kylän Mattilan ratsutilan torppaarina. Vanhemmat Anders Arvidsson Hammar ja vaimonsa Maria ThomasdottePihl.

VII Lapset
Erika Kustava Hammar. Syntynyt 23.05.1829 Kisko,Hongisto. Taulu 31.
Fredrika Hammar. Syntynyt 15.11.1830 Kisko,Hongisto. Kastettu 16.11.1830 Kisko. Piika. Oli 1840-luvun lopulla piikana Salon Kaukolan kylän Ali-Pomparinrusthollissa.
August Wilhelm Hammar. Syntynyt 10.03.1833 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.03.1833 Kisko. –Puoliso 10.06.1858 Kisko Lovisa. Syntynyt 27.08.1831 Kisko,Vilikkala. Kastettu 28.08.1831 Kisko. Vanhemmat Kiskon Vilikkalan kylän Tobin isäntäpari Johan Matssonja Johanna Michelsdotter. ( i Johan. Syntynyt 02.05.1803 Kisko,Vilikkala. Ä Johanna. Syntynyt 21.10.1787 Kisko,Toija.)
Maria Hammar. Syntynyt 09.08.1835 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.08.1835 Kisko.
Regina Hammar. Syntynyt 09.08.1835 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.08.1835 Kisko.
Efraim Edvard Hammar. Syntynyt 31.01.1838 Kisko,Hongisto. Kastettu 02.02.1838 Kisko.
Maria Gustava Hammar. Syntynyt 30.06.1838 Kisko,Hongisto. Kastettu 01.07.1838 Kisko.
Maria Henrika Hammar. Syntynyt 28.04.1840 Kisko,Hongisto. Kastettu 29.04.1840 Kisko.
Eva Helena Hammar. Syntynyt 24.12.1842 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.12.1842 Kisko.
Edla Sofia Hammar. Syntynyt 24.12.1842 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.12.1842 Kisko.
Karl Robert Hammar. Syntynyt 27.06.1846 Kisko,Hongisto. Kastettu 28.06.1846 Kisko.
Arvid Hammar. Syntynyt 11.09.1848 Kisko,Hongisto. Kastettu 13.09.1848 Kisko.
Taulu 31
(Taulusta 30)

VII. Erika Kustava Hammar. Syntynyt 23.05.1829 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.05.1839. Äiti Taulu 30. –Puoliso 28.12.1847 Kisko Erik Johan Lagerström. Syntynyt 12.10.1823 Perniö. Torppari. Vihkimisen aikaan oli vaimonsa kotitorpassa renkinä. Vuodesta 1859 lähtien Salon Ruotsalan kylän Viisan talon torppari. Oli kotoisin Perniöstä.

VIII Lapset
Fredrika Karolina Lagerström. Syntynyt 18.11.1848 Kisko.
Ida Erika Lagerström. Syntynyt 08.12.1853 Kisko.
Taulu 32
(Taulusta 24)

VI. Fredrika Borenius. Syntynyt 09.09.1813 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.09.1813 Kisko. Äiti Taulu 24. –Puoliso 25.10.1841 Kisko Jacob Eskolin. Syntynyt 11.08.1811 Nummi,Retlahti. Kastettu 13.08.1811 Nummi. Isänsä jälkeen Nummen Retlahden kylän Keipin talollinen.

VII Lapset
Edla Carolina Eskolin. Syntynyt 13.04.1845 Nummi,Retlahti. Kuollut keuhkottauti 26.12.1895 Nummi,Retlahti. Taulu 33.
Taulu 33
(Taulusta 32)

VII. Edla Carolina Eskolin. Syntynyt 13.04.1845 Nummi,Retlahti. Kastettu 16.04.1845 Nummi. Kuollut keuhkottauti 26.12.1895 Nummi,Retlahti. Eskolin-suku oli tullut Nummen Retlahden Keipille Somerolta 1805, jolloin Erik Johan Eskolin nai Keipin tyttären, Anna Stina Gabbrielsdotterin. Edlan isä oli Jacob Eskolin ja äiti Fredrika Borenius. FredrikaBoreniuksen isä oli Kiskon Hongiston Kylä-rusthollin isäntä. iikalan Krappenpyölillä asui samaa sukua. Äiti Taulu 32. –Puoliso 24.10.1867 Nummi Carl Fredrik Wathen. Syntynyt 08.01.1836 Vihti,Hynnelä. Kuollut 28.11.1900 Nummi. Rusthollari. Karl osti Ylöstalon tilan Vihdin Hynnälässä isältään 2.12.1859. Sai sakkoja luvattomasta kaskenpoltosta. Myi tilan 1862 Johan Johansson Paakalle jääden muun perheen kanssa taloon syytinkiin. Viljeli sittemmin vuodesta 1867 lähtien Niemi-Keipin tilaa Nummella. ( i Emanuel Wathen. Syntynyt 03.09.1798 Vihti,Hynnälä. Kuollut 13.02.1869 Vihti,Hynnälä. Rusthollari. Ä Eva Stina Olin. Syntynyt 23.10.1805 Vihti,Härtsilä.)

VIII Lapset
Edla Sofia Wathen. Syntynyt 29.04.1868 Nummi,Retlahti. Kastettu 01.05.1868 Nummi.
Karl August Wathen. Syntynyt 13.08.1872 Nummi,Retlahti. Kastettu 15.08.1872 Nummi.
Juhana Fredrik Wathen. Syntynyt 25.11.1883 Nummi,Retlahti. Kastettu 28.11.1883 Nummi.
Taulu 34
(Taulusta 3)

III. Hedvig. Syntynyt 20.03.1711 Kisko,Leilä. Kastettu 1711 Kisko. Oli elossa vielä 1780 - seuraavana vuonna Nummen kastettujen luettelossa mainitaan Järvenpään kylässä kuolleen vanhan leskivaimon - ehkä kyseessä on juuri Hedvig. Isä Taulu 3. –Puoliso 14.06.1735 Kisko Johan. Syntynyt 1713 Nummi,Järvenpää. Kuollut 1775 Nummi,Järvenpää. Haudattu 17.12.1775 Nummi. Rusthollari. Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilan talon rusthollari 1730-luvulta alkaen.

IV Lapset
Lisbetha. Syntynyt 10.05.1736 Nummi,Järvenpää. Kuollut rintakuume 12.04.1819 Nummi,Järvenpää. Taulu 35.
Johan. Syntynyt 23.12.1737 Nummi,Järvenpää. Kastettu 28.12.1737 Nummi.
Erik. Syntynyt 23.05.1740 Nummi,Järvenpää. Kuollut 06.06.1801 Nummi,Järvenpää. Rusthollari. Taulu 36.
Anna. Syntynyt 24.10.1741 Nummi,Järvenpää. Kastettu 28.10.1741 Nummi. Kuollut halvaus 01.04.1800 Nummi,Järvenpää. Haudattu 14.04.1800 Nummi. Kuoli naimattomana kotitalossaan.
Abraham. Syntynyt 28.08.1743 Nummi,Järvenpää. Kastettu 30.08.1743 Nummi.
Johannes. Syntynyt 06.06.1745 Nummi,Järvenpää. Kastettu 08.06.1745 Nummi.
Karl. Syntynyt 29.09.1747 Nummi,Järvenpää. Kastettu 01.10.1747 Nummi.
Taulu 35
(Taulusta 34)

IV. Lisbetha. Syntynyt 10.05.1736 Nummi,Järvenpää. Kastettu 16.05.1736 Nummi. Kuollut rintakuume 12.04.1819 Nummi,Järvenpää. Haudattu 18.04.1819 Nummi. Rusthollarin tytär Nummen Järvenpään Uotilasta. Äiti Taulu 34. –Puoliso 07.02.1773 Nummi Johan. Syntynyt 19.05.1746 Kisko,Ylettylä. Kastettu 20.05.1746 Kisko. Kuollut vanhuuden heikkous 19.02.1820 Nummi,Järvenpää. Haudattu 27.02.1820 Nummi. Torppari. Nummen vihittyjen luettelon mukaan talollisen poika Kiskon Ylötkylässä. Isä olikin Ylettylän Pitkän rusthollari Henrik Henriksson, äiti Maria Henriksdotter. Maria oli kotoisin Suomusjärven Ahttialasta. Kiskon kastettujen luettelossa Johan (Johannes) on merkitty kuoleeksi samana vuonna, samoin rippikirjasta löytyy sama merkintä.Kaikesta muusta päätellen tämän täytyy olla virheellinen tieto.. Asui ensimmäisen lapsensa syntymän aikaan vaimonsa kotitalossa,Nummen Järvenpään Uotilassa. Lopulta Uotilan Koppelin torppari.

V Lapset
Hedvig. Syntynyt 26.01.1777 Nummi,Järvenpää. Kastettu 29.01.1777 Nummi.
Taulu 36
(Taulusta 34)

IV. Erik. Syntynyt 23.05.1740 Nummi,Järvenpää. Kastettu 26.05.1740 Nummi. Kuollut 06.06.1801 Nummi,Järvenpää. Haudattu 20.06.1801 Nummi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilan talon rusthollarina. Äiti Taulu 34. –Puoliso 18.10.1770 Nummi Christina Ilmonia. Syntynyt 03.04.1743 Nummi. Kastettu 04.04.1743 Nummi. Kuollut vanhuuden heikkous 07.03.1816 Nummi,Järvenpää. Haudattu 29.03.1816 Nummi. Kirkkoväärti ja lukkari Johan Ilmoniuksen tytär Nummen pitäjästä.

V Lapset
Johan Landen. Syntynyt 15.12.1769 Nummi,Järvenpää. Kuollut keuhkotauti 19.05.1837 Nummi,Järvenpää. Rusthollari. Taulu 37.
Hedvig Elisabet Laxenia. Syntynyt 01.01.1774 Nummi,Järvenpää. Taulu 45.
Eva Stina Laxenia. Syntynyt 15.05.1778 Nummi,Järvenpää. Kuollut punatauti 03.08.1820 Nummi,Sierla. Taulu 57.
Henrika Laxenia. Syntynyt 07.11.1780 Nummi,Järvenpää. Kuollut punatauti 06.09.1820 Nummi,Röhkölä. Taulu 62.
Taulu 37
(Taulusta 36)

V. Johan Landen. Syntynyt 15.12.1769 Nummi,Järvenpää. Kastettu 17.12.1769 Nummi. Kuollut keuhkotauti 19.05.1837 Nummi,Järvenpää. Haudattu 01.06.1837 Nummi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilan talon rusthollarina. Isä Taulu 36. –Puoliso 1:o 16.10.1800 Nummi Maria Salin. Syntynyt 19.10.1773 Nummi,Röhkelä. Kastettu 23.10.1773 Nummi. Kuollut keuhkotauti 12.05.1818 Nummi,Järvenpää. Haudattu 18.05.1818 Nummi. Isä Nummen Röhkölän Kramin talon rusthollari Johan Carlsson, äiti Stina Johansdotter. Stina oli kotoisin Sierlan Vilkin talosta ja Johan oli Kramin edellisen isännän poika. Maria S. mainitaan vihittyjen luettelossa leskeksi mennessään naimisiin Johan Laxeniuksen kanssa. Ensimmäinen puoliso oli ollut Lohjan Kouvolan kylän rusthollari Abraham. –Puoliso 2:o 13.04.1819 Lohja Greta Werlander. Syntynyt 20.08.1786 Lohja,Karstu. Kastettu 21.08.1786 Lohja. Kotoisin Lohjan Karstun kylän Hemmilästä. Vanhemmat rusthollari Erik Henriksson (s. 1750) ja vaimonsa Maria Eriksdotter (s. 1753). Gretan veli Erik oli talon seuraava isäntä. ( i Erik. Syntynyt 1750 Lohja,Karstu. Kuollut syöpä 1806 Lohja,Karstu. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1753. Kuollut vanhuus 05.11.1840 Lohja,Karstu. Emäntä.)

VI Lapset
1: Christina Landen. Syntynyt 30.07.1801 Nummi,Järvenpää. Kastettu 02.08.1801 Nummi. Kuollut keuhkotauti 18.03.1846 Lohja,Outamo. Haudattu 1846 Lohja. –Puoliso 02.12.1841 Nummi Herman Henric Carling. Syntynyt 19.03.1797 Kaskinen. Kuollut keuhkotauti 10.07.1849 Lohja,Outamo. Haudattu 13.07.1849 Lohja. Tilanvuokraaja. Syntyi Kaskisissa 19.3.1797. Vht luult.: Härnösandin tullinhoitaja Olof Carling U841 (k. 1820) ja Kristina Maria Stenberg. Ylioppilas Uppsalassa 18.2.1817 Herman Henr. Carling Bothniensis (* 11797). Adprobatus. Pohjalaisen osakunnan jäsen 17.11.1821 [1821] Hermannus HenricuCarling die XVII Novembris. Natus die XIX Mart. 1797. Inscriptuus Upsaliæ die XVII Febr. MDCCCXVII. Possessionat i Lojo. Ylioppilas Turussa 20.11.1821. Sacri ministerii candidat Tuli Lohjan Outamon rusthollariksi ensimmäisen avioliittonsa kautta Hänen ensimmäinen puolisonsa Gustava Boström oli sukua Christina Landenille äitinsä, Eva Lunderbergin kautta. Evan sisar Johan Lunderberg oli ollut Outamon edellinen rusthollari. Johan kuoli 1822 lapsettomana. Vuonna 1829 hänen leskensä Regina Omeen kuoli Outamossa.
1: Maria Landen. Syntynyt 02.09.1803 Nummi,Järvenpää. Taulu 38.
1: Johan Landen. Syntynyt 02.02.1806 Nummi, Järvenpää, Uotila. Rusthollari. Taulu 39.
1: Eva Landen. Syntynyt 04.09.1808 Nummi,Järvenpää. Taulu 40.
1: Henrika Landen. Syntynyt 29.04.1813 Nummi,Järvenpää. Kastettu 02.05.1813 Nummi. –Puoliso 10.10.1839 Nummi Carl Stenberg. Syntynyt 05.03.1808 Lohja,Paksalo. Kuollut vatsatauti 19.12.1880 Pusula,Karisjärvi. Haudattu 06.01.1881 Pusula. Rusthollari. Rusthollarin poika Lohjan Paksalon kylän Markulasta. Vaimonsa ensimmäisen miehen jälkeen Pusulan Karisjärven Harmin talon rusthollarina. Annan kuoltua nai 10.10.1839 Nummella Järvenpään Uotilan rusthollarin tyttären, Henrika Landenin. Tästä avioliitosta oli yhdeksän lasta. uoli syytinkiläisenä Harmin Stenkullan torpassa.
2: Erik Landen. Syntynyt 01.06.1822 Nummi, Järvenpää, Uotila. Taulu 42.
Taulu 38
(Taulusta 37)

VI. Maria Landen. Syntynyt 02.09.1803 Nummi,Järvenpää. Kastettu 04.09.1803 Nummi. Isä Taulu 37. –Puoliso 23.10.1828 Nummi Carl Stenberg. Syntynyt 19.04.1809 Pusula, Marttila. Kastettu 21.04.1809 Pusula, Marttila. Kuollut hengenahdistus 12.09.1840 Pusula, Marttila. Haudattu 13.10.1840 Pusula. Rusthollari. Isä Pusulan Martilan Knaapin talon rusthollari Henrik Matsson, äiti Greta Henriksdotter. Henrik oli talon edellisen isännän poika ja Greta oli kotoisin Tavolan Kosken rusthollista. Ilmeisesti lasten käyttämä Stenberg -nimi tuli tätä kautta. Knaapin talon rusthollari 1820-luvun lopulta kuolemaansa saakka.

VII Lapset
Carl Henric Stenberg. Syntynyt 27.05.1830 Pusula,Martila. Kastettu 31.05.1830 Pusula.
Agneta Stenberg. Syntynyt 20.10.1831 Pusula,Martila. Kastettu 20.10.1831 Pusula.
Eva Christina Stenberg. Syntynyt 13.12.1832 Pusula,Martila. Kastettu 16.12.1832 Pusula.
Carl Johan Stenberg. Syntynyt 29.01.1836 Pusula,Martila. Kastettu 02.02.1836 Pusula.
Taulu 39
(Taulusta 37)

VI. Johan Landen. Syntynyt 02.02.1806 Nummi, Järvenpää, Uotila. Rusthollari. Nummen Järvenpään kylän Uotilan talon rusthollari. Isä Taulu 37. –Puoliso 15.03.1836 Nummi, Järvenpää, Uotila Kristina Lovisa Ilmonius. Syntynyt 08.10.1809 Nummi. Kirkkoväärti ja lukkari Kristian Ilmoniuksen nuorin tytär. ( i Kristian Ilmonius. Syntynyt 26.11.1756 Nummi. Kirkkoväärti. Ä Fredrika Lovisa Woivalen. Syntynyt 09.09.1772 Nummi, Kovela.)

VII Lapset
Abel Landen. Syntynyt 04.12.1833 Nummi, Järvenpää, Uotila. Kunnallisneuvos, pankinjohtaja.
Taulu 40
(Taulusta 37)

VI. Eva Landen. Syntynyt 04.09.1808 Nummi,Järvenpää. Kastettu 07.09.1808 Nummi. Isä Taulu 37. –Puoliso 09.07.1840 Nummi Henrik Johan Stenberg. Syntynyt 16.05.1816 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 18.05.1816 Nummi. Rusthollari. Isänsä Carl Henrikssonin jälkeen Nummen pitäjän Leppäkorven kylän Linnun talon rusthollarina. Äiti Hedvig Isaksdotter. Eva Landenin kuoltua meni 1.11.1861 naimisiin Leppäkorven Horkan talon leskiemännän, Justina Matsdotterin kanssa.

VII Lapset
Maria Fredrika Stenberg. Syntynyt 06.07.1841 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 11.07.1841 Nummi. Kotoisin Nummen Leppäkorven kylän Linnun rusthollista. li naimisissa serkkunsa kanssa. –Puoliso 22.09.1864 Nummi Karl Henrik Stenholm. Syntynyt 01.01.1837 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 06.01.1837 Nummi. Vanhemmat Nummen Leppäkorven Pellukan rusthollari Jacob. ja vaimonsa Maria Stenberg. ( i Jakob Johan Stenholm. Syntynyt 11.09.1805 Nummi,Leppäkorpi. Ä Maria Stenberg. Syntynyt 09.05.1811 Nummi,Leppäkorpi.)
Johan Stenberg. Syntynyt 07.11.1843 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 08.11.1843 Nummi.
Aksel Aleksanteri Stenberg. Syntynyt 09.05.1847 Nummi,Leppäkorpi. Talollinen. Taulu 41.
Taulu 41
(Taulusta 40)

VII. Aksel Aleksanteri Stenberg. Syntynyt 09.05.1847 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 16.05.1847 Nummi. Talollinen. Isä Henrik Johan Stenberg oli ollut Nummen Leppäkorven kylän Linnnun talon rusthollari - äiti Eva Landen. Appensa jälkeen Järvenpään kylän Jukon talollinen viimeistään vodesta 1883 lähtien. Äiti Taulu 40. –Puoliso 02.08.1877 Nummi Amanda Wilhelmina Helin. Syntynyt 05.02.1853 Nummi,Järvenpää. Kastettu 08.02.1853 Nummi. ( i Johan Helin. Syntynyt 10.08.1821 Nummi,Järvenpää. Talollinen. Ä Sophia Carolina Amnell. Syntynyt 03.12.1828 Pusula, Anttila.)

VIII Lapset
Evert Aleksanteri Stenberg. Syntynyt 25.07.1878 Nummi,Järvenpää. Kastettu 28.07.1878 Nummi.
Alma Alfild Stenberg. Syntynyt 03.10.1883 Nummi,Järvenpää. Kastettu 09.10.1883 Nummi.
Martti Johannes Stenberg. Syntynyt 05.12.1887 Nummi,Järvenpää. Kastettu 06.12.1887 Nummi.
Taulu 42
(Taulusta 37)

VI. Erik Landen. Syntynyt 01.06.1822 Nummi, Järvenpää, Uotila. Kastettu 04.06.1822 Nummi. Erikin isä oli Nummen Järvenpään kylän Uotilan talon rusthollari. Äiti Margaretha Werlander oli kotoisin Lohjan Karstun Hemmilän talosta. Isä Taulu 37. –Puoliso Edla Elisabet Olin. Syntynyt 05.10.1834 Lohja,Hongisto. Kastettu 06.10.1834 Lohja. ( i Jacob Fredrik Olin. Syntynyt 17.06.1793 Lohja,Hongisto. Rusthollari. Ä Lovisa Wahlström. Syntynyt 02.03.1795 Lohja,Vanhakylä.)

VII Lapset
Maria Wilhelmiina Landen. Syntynyt 29.05.1863 Lohja, Vanhakylä. Taulu 43.
Taulu 43
(Taulusta 42)

VII. Maria Wilhelmiina Landen. Syntynyt 29.05.1863 Lohja, Vanhakylä. Kastettu Lohja. Isä Taulu 42. –Puoliso 25.10.1885 Lohja Karl Henrik Leman. Syntynyt 11.12.1855 Lohja,Karstu. Kastettu Lohja. Kuollut 01.03.1899 Lohja,Skraatila. Talollinen. Lohjan Karstun kylän Lammenpellon ja Skraatilan talollinen. ( i Henrik Johan Leman. Syntynyt 20.02.1824 Lohja. Rusthollari,puuseppä. Ä Gustafva Åström. Syntynyt 24.08.1824 Lohja,Kouvola.)

VIII Lapset
Martta Maria Leman. Syntynyt 28.11.1889 Lohja. Kastettu Lohja. –Puoliso 25.11.1911 Lohja Juho Fredrik Metsälä. Syntynyt 13.07.1880 Karjalohja. Kuollut 13.06.1940 Lohja,Torhola. Talollinen. Katso myös 595.
Elsa Matilda Leman. Syntynyt 13.01.1891 Lohja,Karstu. Kuollut 27.08.1967 Espoo. Liikkeenharjoittaja. Taulu 44.
Yrjö Suomalainen. Leman. Syntynyt 01.11.1885 Lohja. Kuollut 20.12.1955.
Taulu 44
(Taulusta 43)

VIII. Elsa Matilda Leman. Syntynyt 13.01.1891 Lohja,Karstu. Kastettu Lohja. Kuollut 27.08.1967 Espoo. Haudattu Lohja. Liikkeenharjoittaja. Äiti Taulu 43. –Puoliso 18.11.1909 Lohja Werner Alfred Joenpelto. Syntynyt 29.04.1881 Lohja,Karstu. Kuollut aivohalvaus 02.10.1948 Lohja. Haudattu Lohja. Opettaja,talollinen. Aloitti 17-vuotiaana opiskelun Helsingissä Taideteollisessa Keskuskoulussa. Opiskeli siellä kaksi lukuvuotta ja aloitti sen jälkeen opinnot Sortavalan Opettaja-seminaarissa, josta valmistui 10.6.1904. Oli ensin opettajana Tuusulan Nahkelan koululla 1.8.1905...31.7.1908. Tämän jälkeen Karstun kansakoululla kevääseen 1915 asti. Verneri osti 11.12.1913 vaimonsa veljeltä, Yrjö Lemanilta Lohjan Skraatilan tilan ja hoiti sitä aluksi toimensa ohella vuoteen 1915, jolloin perhe muutti Skraatilaan. Skraatila myytiin 31.1.1920 kuopiolaiselle tehtailijalle Antti Kaukoselle. Lohjalta Verneri osti liikekiinteistön, jossa Elsa ryhtyi harjoittamaan ompelutarvikeliikettä. Verneri nimitettiin v. 1920 Länsi-Suomen Osakepankin Lohjan Konttorin esimieheksi. Vuonna 1928 hän ryhtyi kauppias Jussi Hynnisen kanssa rakennuttamaan Lohjan keskustaan, nykyisen Laurinkadun ja Tehtaankadun kulmaan silloisen kauppalan suurinta liiketaloa, joka valmistui vuoden 1929 lopulla. Hänen johtamansa pankki sulautettiin Kansallis-Osake-Pankkiin, jolloin hän ryhtyi päätoimisesti hoitamaan Lohjan seurakunnan taloudenhoitajan tointa, jota hän oli hoitanut v:sta 1924 oman toimen ohella. V. 1932 Hän otti vastuulleen Lohjalle perustetun Oy Alkoholiliike Ab:n myymälän johtajan toimen. Seurakunnan taloudenhoitajana hän oli kuolemaansa saakka. ( i Johan Fridolf Verlander. Syntynyt 25.12.1852 Pusula, Karisjärvi. Ä Amanda Ulrika Lietzen. Syntynyt 02.03.1852 Lohja,Talpela.)

IX Lapset
Martti Joenpelto. Syntynyt 22.07.1912 Helsinki. Kuollut 29.10.1983 Turku. Kirjaltaja.
Juhani Verneri Joenpelto. Syntynyt 13.11.1927 Helsinki. Toimitusjohtaja. Merkonomi.
Taulu 45
(Taulusta 36)

V. Hedvig Elisabet Laxenia. Syntynyt 01.01.1774 Nummi,Järvenpää. Kastettu 02.01.1774 Nummi. Rusthollari Erik Johanssonin tytär Nummen Järvenpään kylän Uotillasta. Äiti Elisabetha Ilmonia. Hedvigin sisar Henrika emännöi Röhkölän Kraamin rusthollia puolisonaan Samuel Johansson Salin. Erik Willstedtin kuoltua Hedvig nai Johan Österbergin, joka olitoisessa aviossaan naimisissa Eva Tektoniuksen kanssa ja hallitsi Nummen Jakovan rusthollia. Isä Taulu 36. –Puoliso 1:o 04.10.1796 Nummi Erik Johan Willstedt. Syntynyt 09.11.1773 Sammatti,Myllykylä. Rusthollari. Isänsä jälkeen Sammatin Myllykylän Lätin rusthollari. ( i Johan Willstedt. Syntynyt 06.12.1733 Sammatti,Myllykylä. Rusthollari. Ä Maria Leekman. Syntynyt 11.03.1740 Sammatti.) Johan Österberg. Syntynyt 23.06.1789 Nummi, Mettula, Markkula. Rusthollari. Sammatin Myllykylän Lätin talon rusthollari ainakin vuonna 1821, jolloin sai puolisonsa Hedvig Laxenian kanssa tytär Henrikan. Toisen vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Nummen pitäjän Jakovan rusthollari.

Vanhemmat Nummen Mettulan Markkulan talollinen Henrik Abramsson ja vaimonsa Brita Carlsdotter.

VI Lapset
1: Christina Elisabeth Willstedt. Syntynyt 26.06.1797 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 22.01.1868 Sammatti,Myllykylä. Taulu 46.
1: Lovisa Willstedt. Syntynyt 1800 Sammatti,Myllykylä. Taulu 52.
1: Johanna Willstedt. Syntynyt 1802 Sammatti,Myllykylä. Syntymää ei mainita Sammatin kastettujen luettelossa. –Puoliso 28.12.1847 Sammatti Henric Johan Walenius. Syntynyt 07.09.1807 Sammatti,Myllykylä. Talollinen. Sammatin Myllykylän Iso-Pousun talon isäntänä ainakin1840- ja 18860-luvuilla. enrika -vaimo oli Henrikin serkku. ( i Erik Walenius. Syntynyt 24.03.1777 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Ä Christina Enqvist. Syntynyt 23.07.1778 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 24.11.1849 Sammatti,Myllykylä.)
1: Maja Greta Willstedt. Syntynyt 03.01.1803 Sammatti,Myllykylä. Taulu 54.
1: Johan Willstedt. Syntynyt 23.06.1805 Sammatti,Myllykylä. Rusthollari. Taulu 55.
1: Eva Willstedt. Syntynyt 16.01.1811 Sammatti,Myllykylä.
1: Ulrika Willstedt. Syntynyt 22.04.1814 Sammatti,Myllykylä. Ulrikan sisar oli naimisissa Israel Verlanderin veljen, Henrikin, kanssa. –Puoliso 12.07.1849 Sammatti Israel Verlander. Syntynyt 1795 Lohja,Karstu. Rusthollari. Veljensä tavoin rusthollarina Lohjan pitäjän Karstun kylän Hemmilän talossa, jossa heidän isänsä oli ollut aiemmin isäntänä. ( i Erik. Syntynyt 1750 Lohja,Karstu. Kuollut syöpä 1806 Lohja,Karstu. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1753. Kuollut vanhuus 05.11.1840 Lohja,Karstu. Emäntä.)
2: Henrika Österberg. Syntynyt 01.02.1821 Sammatti,Myllykylä. Taulu 56.
Taulu 46
(Taulusta 45)

VI. Christina Elisabeth Willstedt. Syntynyt 26.06.1797 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 22.01.1868 Sammatti,Myllykylä. Äiti Taulu 45. –Puoliso 06.07.1815 Sammatti Henrik Johan Stenström. Syntynyt 24.10.1790 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 05.08.1852 Sammatti,Myllykylä. talollinen. ( i Petter Stenström. Syntynyt 18.12.1763 Sammatti, Myllykylä, Arvela. Kuollut 17.02.1821 Sammatti, Myllykylä, Arvela. Talollinen. Ä Maija Stina Warelius. Syntynyt 05.07.1761 Lohja. Kuollut vanhuus 23.04.1842 Sammatti,Myllykylä.)

VII Lapset
Eric Johan Stenström. Syntynyt 08.03.1816 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 05.04.1847 Sammatti,Myllykylä.
Gustav Petter Stenström. Syntynyt 14.09.1818 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 03.12.1848 Sammatti,Myllykylä.
Henric Stenström. Syntynyt 08.10.1821 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 21.01.1830 Sammatti,Myllykylä.
Stina Lovisa Stenström. Syntynyt 11.07.1824 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 22.05.1851 Sammatti,Myllykylä. Taulu 47.
Abram Stenström. Syntynyt 21.02.1827 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 09.12.1858 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Taulu 48.
Carl Henric Stenström. Syntynyt 1830 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 02.05.1868 Karjalohja,Mustlahti. Tilallinen,kuudennusmies. Puoliso oli Terävän tilallisen leski. –Puoliso 10.11.1857 Karjalohja,Mustlahti,Terävä Eva. Syntynyt 09.02.1834 Kiikala,Peltola. Muutti Kiikalasta 1854 Karjalohjan Mustlahden Terävälle ja sieltä edelleen leskenä Vihtiin 4.9.1869.
Eva Ulrica Stenström. Syntynyt 01.03.1833 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 19.06.1834 Sammatti,Myllykylä.
Gabriel Stenström. Syntynyt 06.05.1836 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 16.12.1860 Sammatti,Myllykylä.
Adolf Fredric Stenström. Syntynyt 18.12.1839 Sammatti,Myllykylä. Kuollut keuhkotauti 16.08.1877 Sammatti,Myllykylä. Talollinen. Taulu 51.
Taulu 47
(Taulusta 46)

VII. Stina Lovisa Stenström. Syntynyt 11.07.1824 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 22.05.1851 Sammatti,Myllykylä. Äiti Taulu 46. –Puoliso ,Myllykylä Carl Vallenius. Syntynyt 27.01.1821 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 28.01.1912 Sammatti. Torppari,räätäli,kanttori. Asui Sammatin Kaukolan kylän Kirman torpassa. ( i Erik Walenius. Syntynyt 24.03.1777 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Ä Christina Enqvist. Syntynyt 23.07.1778 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 24.11.1849 Sammatti,Myllykylä.)

VIII Lapset
Abraham Walenius. Syntynyt 07.08.1848 Sammatti. Kuollut 18.03.1849 Sammatti.
Carl Abraham Walenius. Syntynyt 01.01.1850 Sammatti. Kuollut 08.01.1850 Sammatti.
Taulu 48
(Taulusta 46)

VII. Abram Stenström. Syntynyt 21.02.1827 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 09.12.1858 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Äiti Taulu 46. –Puoliso 09.03.1850 Nummi Anna Hedvig Nygren. Syntynyt 05.02.1829 Nummi,Sierla. Kuollut 14.12.1887 Sammatti. Nummen Sierlan kylän Salmin talon tytär. uli Nummelta Sammattiin 1850. li naimisissa vuoronperään kahden veljeksen kanssa. Katso myös 51 , 51 , 51 , 51 , 51.

VIII Lapset
Maria Sofia Stenström. Syntynyt 21.08.1851 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 28.08.1881 Sammatti,Leikkilä. Taulu 49.
Carl Abraham Stenström. Syntynyt 19.10.1853 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 13.01.1889 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Taulu 50.
Anders Alfred Stenström. Syntynyt 17.07.1856 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 14.08.1857 Sammatti,Myllykylä.
Sigrid Ulrica Stenström. Syntynyt 07.06.1858 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 13.12.1860 Sammatti,Myllykylä.
Taulu 49
(Taulusta 48)

VIII. Maria Sofia Stenström. Syntynyt 21.08.1851 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 28.08.1881 Sammatti,Leikkilä. Isä Taulu 48. –Puoliso 20.07.1879 Sammatti Gustav Henrik Mikkola. Syntynyt 09.10.1853 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 02.06.1931 Sammatti,Leikkilä. talollinen. Himberg. Katso myös 601 , 601 , 601.

IX Lapset
Karl Fredrik Himberg. Syntynyt 19.12.1878 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 05.08.1885 Sammatti,Leikkilä.
Taulu 50
(Taulusta 48)

VIII. Carl Abraham Stenström. Syntynyt 19.10.1853 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 13.01.1889 Sammatti,Myllykylä. talollinen. Isä Taulu 48. –Puoliso 16.06.1878 Nummi Amanda Matilda Rosendahl. Syntynyt 23.01.1858 Nummi. Muutti Nummelta Sammattiin 1878 ja siellä Myllykylän Naatulle 18892. Kotoisin Nummen Heijalasta. Ei löydy Hiskistä ao. syntymäajallaNummen vihittyjen luettelossa mainitaan muurarin tyttäreksi.

IX Lapset
Edla Sofia Stenström. Syntynyt 07.05.1879 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 24.11.1881 Sammatti,Myllykylä.
Alma Maria Stenström. Syntynyt 24.10.1880 Sammatti,Myllykylä. Muutti äitinsä mukana Naatulle 1892.
Kaarlo Vilho Sarakivi. Syntynyt 24.11.1882 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 09.03.1948 Sammatti,Myllykylä. maanviljelijä. Naatun omistaja vuodesta 1928 jolloin osti tilan itselleen. Tätäennen tilan vuokraaja vuodesta 1906. Tila on entinen sotilasvirkatalo, joka on ollut suvulla vuodesta 1865. Stenström. –Puoliso 20.07.1906 Sammatti Elina Rinne. Syntynyt 10.02.1883 Somero. Kuollut 13.01.1962 Sammatti. Jonsson.
Anna Matilda Stenström. Syntynyt 05.09.1885 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 03.01.1980 Sammatti. perheenemäntä,kauppaliikken hoitaja. Kauppaliikkeen hoitaja, perheenemäntä, harrastuksina mm. puutarha, martat sekä lähetystoiminta. –Puoliso Johan Emil Joenpelto. Syntynyt 25.02.1878 Lohja,Karstu. Kuollut 17.12.1948 Sammatti. Kauppias. Kauppias Myllykylässä, Säästöpankin isännistön jäsen 20-luvulla,hallituksen jäsen 30- ja 40-luvuilla sekä hallituksen puheenjohhtaja sota-aikana 1941-45. Joenpelto oli Lohjan Karstun kylässä sijaitseva ratsutila, jonkJohan Emilin isä Johan Fridolf osti Hemmilän tilan jatkeeksi. Isoisä rakennutti Joenpeltoon komean kaksikerroksisen talon ja perheeseen syntyi kaikkiaan kahdeksan lasta. Johan Emil oli talon vanhin poika, mutta isä antoi nuorimmalle pojalle talon isännyyden. Kun perintöasia selvisi Johan Emilille, hän jätti seminaarin kesken ja halusi palata maalle. Hän osti Sammatin Myllykylästä maapaikan. Koska viljelyala oli pieni elättämään perhettä, Johan Emil Joenpelto perusti kylään kaupan 1906. Kauppa toimi vielä 1960-luvulla ja rakennus seisoo ennallaan tienvieressä: lähde : www.karjalohja.fi/kirjailijat/joenp.htm , 4.6.2005. ( i Johan Fridolf Verlander. Syntynyt 25.12.1852 Pusula, Karisjärvi. Ä Amanda Ulrika Lietzen. Syntynyt 02.03.1852 Lohja,Talpela.)
Taulu 51
(Taulusta 46)

VII. Adolf Fredric Stenström. Syntynyt 18.12.1839 Sammatti,Myllykylä. Kuollut keuhkotauti 16.08.1877 Sammatti,Myllykylä. Haudattu 24.09.1877. Talollinen. Arvelan isännäksi veljensä kuoleman jälkeen 1860. Oli kuollessaan Myllykylän Naatun vuokraaja. Äiti Taulu 46. Anna Hedvig Nygren. Syntynyt 05.02.1829 Nummi,Sierla. Kuollut 14.12.1887 Sammatti. Nummen Sierlan kylän Salmin talon tytär. uli Nummelta Sammattiin 1850. li naimisissa vuoronperään kahden veljeksen kanssa. Katso myös 48 , 48 , 48 , 48.

VIII Lapset
Johan Adolf Stenström. Syntynyt 02.06.1863 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 14.06.1863 Sammatti,Myllykylä.
Fredric Aleksander Stenström. Syntynyt 10.09.1864 Sammatti,Myllykylä. Tuomittiin sotaoikeudessa 3:ssa henkivartija Tarkampujapataljoonassa juoppoudesta, tottelemattomuudesta ym. kolmen kuukauden ja kahden päivän vankeuteen.
Wiktor Stenström. Syntynyt 26.07.1867 Sammatti,Myllykylä.
Adolf Stenström. Syntynyt 12.08.1870 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 04.05.1877 Sammatti,Myllykylä.
August Vilhelm Stenström. Syntynyt 05.04.1873 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 30.04.1876 Sammatti,Myllykylä.
Taulu 52
(Taulusta 45)

VI. Lovisa Willstedt. Syntynyt 1800 Sammatti,Myllykylä. Äiti Taulu 45. Erik Johan Hellström. Syntynyt 27.08.1800 Nummi,Mettula. Talollinen. Nummen Mettulan kylän Jussilan talon isäntä 1830-luvulta alkaen. ( i Johan. Syntynyt 1757. Kuollut pistos 11.07.1822 Nummi,Mettula. Talollinen. Ä Lena Stina. Syntynyt 07.12.1780 Nummi,Mettula.)

VII Lapset
Johanna Hellström. Syntynyt 02.11.1832 Nummi,Mettula.
Edla Maria Hellström. Syntynyt 15.09.1837 Nummi,Mettula.
Adolf Hellström. Syntynyt 22.03.1840 Nummi,Mettula. Rusthollari. Talollisen poika Nummen Mettulan kylän Jussilasta - sittemmin Sammatin Myllykylän Ylitalon rusthollari. –Puoliso 24.10.1872 Karjalohja Eufemia Malmgren. Syntynyt 12.12.1854 Karjalohja,Puujärvi. Katso myös 276 , 276.
Eva Lovisa Hellström. Syntynyt 31.03.1842 Nummi,Mettula. Taulu 53.
Taulu 53
(Taulusta 52)

VII. Eva Lovisa Hellström. Syntynyt 31.03.1842 Nummi,Mettula. Äiti Taulu 52. –Puoliso 26.06.1863 Nummi Karl Magnus Amnell. Syntynyt 24.11.1830 Nummi, Tavola. Kastettu 27.11.1830 Nummi. Pitäjänsuutari. Asui perheineen Nummen Mettulassa 1864 ja myöhemmin Saukkolassa.

VIII Lapset
Ida Karolina Amnell. Syntynyt 06.09.1864 Nummi,Mettula.
Karl Viktor Amnell. Syntynyt 16.02.1867 Nummi,Saukkola. Kastettu 17.02.1867 Nummi.
Emilia Alexandra Amnell. Syntynyt 16.08.1870 Nummi,Saukkola. Kastettu 17.08.1870 Nummi.
Alma Lovisa Amnell. Syntynyt 03.08.1873 Nummi,Saukkola. Kastettu 10.08.1873 Nummi.
Taulu 54
(Taulusta 45)

VI. Maja Greta Willstedt. Syntynyt 03.01.1803 Sammatti,Myllykylä. Maja Greta sisar Ulrika oli naimisissa Henrikin veljen, Israelinkanssa. Äiti Taulu 45. –Puoliso Henrik Verlander. Syntynyt 1780 Lohja,Karstu. Rusthollari. Lohjan pitäjän Karstun kylän Hemmilän talon rusthollari viimeisttään 1820-luvulta alkaen. Pysyi pitkään naimattomana. Rippikirjassa 1820-luvulla syntymäakana 7.6.1780 - tuolloin kastettujen luettelon mukaan syntyi kuitenkin eräs aivan toinen Henrik, Henrik Henriksson Mylberg, jonka äiti oli Maria Dammert. Mainittu pariskunta oli Hemmilän rusthollareina ainakin 1770-1780-luvuilla, joten ilmeisesti tuolloiseelle papille on sattunut joku sekaannus. Hänen veljensä Niilo Verlander omisti Pusulan Karisjärven Harmirusthollin. ( i Erik. Syntynyt 1750 Lohja,Karstu. Kuollut syöpä 1806 Lohja,Karstu. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1753. Kuollut vanhuus 05.11.1840 Lohja,Karstu. Emäntä.)

VII Lapset
Henrik Verlander. Syntynyt 12.11.1837 Lohja,Karstu. Kastettu 18.11.1837 Lohja. Kuollut 10.01.1837 Lohja. Haudattu 20.02.1837 Lohja.
Maria Verlander. Syntynyt 12.03.1838 Lohja,Karstu. Kastettu 14.03.1838 Lohja.
Henrik Verlander. Syntynyt 1842 Lohja,Karstu. Kastettu Lohja. Kuollut 1842 Lohja.
Israel Verlander. Syntynyt 1844 Lohja,Karstu. Kastettu 14.08.1844 Lohja.
Taulu 55
(Taulusta 45)

VI. Johan Willstedt. Syntynyt 23.06.1805 Sammatti,Myllykylä. Rusthollari. Rusthollarina Sammatin Myllykylän Ylitalossa isänsä jälkeen. Äiti Taulu 45. –Puoliso 10.07.1834 Karjalohja Hedda Sofia Nyman. Syntynyt 25.08.1805 Karjalohja,Immula. Oli puolisolleen kaukaista sukua Tallqvistien kautta. ( i Niilo Nyman. Syntynyt 03.04.1759 Karjalohja,Immola. Kuollut keuhkotauti 05.03.1817 Karjalohja,Immola. Rusthollari. Ä Hedvig Juliana Lindberg. Syntynyt 18.04.1768 Siuntio,Kokkis. Kuollut 29.07.1833 Karjalohja,Särkijärvi.)

VII Lapset
Nils August Willstedt. Syntynyt 18.10.1835 Sammatti,Myllykylä. Kastettu 25.10.1835 Sammatti.
Taulu 56
(Taulusta 45)

VI. Henrika Österberg. Syntynyt 01.02.1821 Sammatti,Myllykylä. Kastettu 04.02.1821 Sammatti. Nimitetään vihittäessä entisen rusthollarin tyttäreksi Nummen pitäjän Jakovan kylästä. Äiti Taulu 45. –Puoliso 18.02.1845 Nummi Henrik Pakalen. Syntynyt 17.02.1817 Nummi,Remala. Talollinen. Vuonna 1845 asui perheineen kotitalossaan, Nummen Remalan kylän Paakkalassa. Ainakin vuosina 1847-1855 Mettulan kylän Ounian talon isäntä. Vimeistään vuodesta 1858 lähtien isännöi Oinolan kylän Kihin taloa. ( i Johan. Syntynyt 03.04.1780 Nummi,Remala. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 26.12.1785 Nummi,Tavola.)

VII Lapset
Maria Pakalin. Syntynyt 05.03.1845 Nummi,Remala. –Puoliso 16.08.1868 Nummi Elias. Muurari. Mainitaan vihittäessä muurarioppilaaksi Helsingistä. Vihittiin Maria kanssa Nummen kirkossa.
Johan Pakalin. Syntynyt 06.07.1847 Nummi,Mettula.
Erik Pakalin. Syntynyt 02.09.1849 Nummi,Mettula.
Henrika Pakalin. Syntynyt 07.12.1851 Nummi,Mettula.
Mina Pakalin. Syntynyt 11.09.1853 Nummi,Mettula.
Gustava Pakalin. Syntynyt 02.11.1855 Nummi,Mettula.
August Pakalin. Syntynyt 07.01.1858 Nummi,Oinola.
Henrik Pakalin. Syntynyt 21.11.1862 Nummi,Oinola.
Taulu 57
(Taulusta 36)

V. Eva Stina Laxenia. Syntynyt 15.05.1778 Nummi,Järvenpää. Kastettu 17.05.1778 Nummi. Kuollut punatauti 03.08.1820 Nummi,Sierla. Haudattu 06.08.1820 Nummi. Isä Taulu 36. –Puoliso 04.07.1799 Nummi Henrik. Syntynyt 02.03.1769 Nummi,Sierla. Kastettu 04.03.1769 Nummi. Kuollut kova kuume 15.02.1807 Nummi,Sierla. Haudattu 22.03.1807 Nummi. Rusthollari. Nummen pitäjän Sierlan kylän Vilkin talon rusthollarin poika. Issä Johan Johansson, äiti Greta Johansdotter. Kuoli helmikuussa 1807 ja hänen nuorin lapsensa syntyi vasta syyskuussa samana vuonna. Hänen sisarensa Greta Lisa (s. 25.9.1785) oli naimisissa Mommoln rusthollari Erik Salinin kanssa. Heidän poikan Carl Erik meni naimisiin serkkunsa, vuonna 1802 syntyneen Maja Greta Henriksdotterin kanssa tämän ensimmäisen puolison kuoltua.

VI Lapset
Stina Lisa. Syntynyt 21.04.1800 Nummi,Sierla. Kastettu 23.04.1800 Nummi. –Puoliso 05.12.1819 Nummi Erik Johan Wilckman. Syntynyt 11.08.1792 Nummi,Sierla. Rusthollari. Katso myös 17.
Maja Greta. Syntynyt 04.03.1802 Nummi,Sierla. Taulu 58.
Henrika. Syntynyt 18.09.1807 Nummi,Sierla. Kastettu 20.09.1807 Nummi. Kuollut punatauti 08.08.1820 Nummi,Sierla. Haudattu 13.08.1820 Nummi.
Taulu 58
(Taulusta 57)

VI. Maja Greta. Syntynyt 04.03.1802 Nummi,Sierla. Kastettu 06.03.1802 Nummi. Rusthollari Henrik Johanssonin ja vaimonsa Eva Laxenian tytär Nuummen pitäjän Sierlan kylän Ali-Vilkin talosta. Henrikin kuoltua nai Kouvon rusthollin isännän, Carl Erik Salinn. Äiti Taulu 57. –Puoliso 1:o 19.10.1826 Nummi Henrik Pakalin. Syntynyt 09.03.1806 Nummi. Kastettu 10.03.1806 Nummi. Rusthollari. Nummen pitäjän Kouvon talon rusthollari 1800-luvun alkupuoliskolla. ( i Karl Pakalin. Syntynyt 12.04.1765 Nummi,Marttila. Kuollut hermokuume 17.06.1809 Nummi,Marttila. Rusthollari. Ä Anna Stina Danbom. Syntynyt 09.10.1785 Nummi,Jakova. Kuollut vesitauti 20.09.1829 Nummi.) Karl Erik Salin. Syntynyt 08.04.1823 Lohja. Rusthollari. Asui vihittäessä Nummen Mommolan kartanossa ja mainitaan rusthollarin poikana. Vuonna 1846 Kouvon rusthollarina. ( i Anders Johan Salin. Syntynyt 05.05.1793 Lohja, Karstu, Heikkala. Kuollut 24.07.1856 Nummi, Mommola. Talollinen. Ä Anna Nyman. Syntynyt 05.12.1792 Lohja,Karstu. Kuollut lapsivuode 06.10.1829 Lohja,Karstu.)

VII Lapset
1: Karl Henrik Pakalin. Syntynyt 25.04.1829 Nummi.
1: Johan Pakalin. Syntynyt 28.06.1831 Nummi. Kuollut 17.12.1835 Nummi. Haudattu 28.12.1835 Nummi.
1: Adolf Fredrik Pakalin. Syntynyt 10.10.1833 Nummi. Rusthollari. Taulu 59.
1: Erik Johan Pakalin. Syntynyt 22.09.1836 Nummi. Kuollut rokko 05.04.1838 Nummi. Haudattu 07.04.1838 Nummi.
1: Erik August Pakalin. Syntynyt 06.02.1839 Nummi.
2: Maria Sophia Emelie Salin. Syntynyt 01.08.1846 Nummi,Kouvo. Rusthollari Carl Erik Salinin ja vaimonsa Maria Packalinin tytärNummen Kouvon rusthollista. –Puoliso 31.10.1869 Nummi Emanuel Malin. Syntynyt 05.11.1846 Nummi,Oinola. ( i Emanuel Malin. Syntynyt 27.10.1799 Nummi,Oinola. Ä Greta Ahlfors. Syntynyt 14.02.1804 Nummi,Tavola.)
Taulu 59
(Taulusta 58)

VII. Adolf Fredrik Pakalin. Syntynyt 10.10.1833 Nummi. Rusthollari. Ilmeisesti isäpuolensa jälkeen Nummen Kouvon talon rusthollarinaa. ainitaan myös pitäjän lautamiehenä. Äiti Taulu 58. –Puoliso 1:o 10.01.1884 Pusula Hedvig Ulrika Loberg. Syntynyt 01.02.1835 Lohja. Kastettu 03.02.1835 Lohja. Kestikievarinpitäjä Anders Mårten Lobergin ja vaimonsa Ulrika Åsströmin tytär Lohjan Kirkonkylästä. Ensimmäisen puolisonsa kuoleman jälkeen meni 10.1.1884 naimisiiNummen Kouvon rusthollarin ja leskimiehen, Adolf Fredrik Pakalinin kanssa. Amanda Gustava. Syntynyt 1825. Kuollut 1883. Sukuperä toistaiseksi tuntematon (19.3.2008). Kuoli viimeistään 1883, koska 10.1.1884 Adolf Fredrik Pakalin mnee leskenä toisiin naimisiin.

VIII Lapset
2: Karl August Pakalin. Syntynyt 13.04.1860 Nummi. Kansakoulunopettaja. Taulu 60.
2: Edla Matilda Pakalin. Syntynyt 13.04.1860 Nummi. Kastettu 15.04.1860 Nummi.
2: Johan Adolf Pakalin. Syntynyt 08.05.1865 Nummi. Taulu 61.
Taulu 60
(Taulusta 59)

VIII. Karl August Pakalin. Syntynyt 13.04.1860 Nummi. Kastettu 15.04.1860 Nummi. Kansakoulunopettaja. Asui vihkimisen aikaan vuonna 1890 vielä kotitalossaan Nummen Kouvolla ja mainitaan ylioppilaana aina vuoteen 1893 saakka. Vihdoin 1894 kansankoulunopettajana. Ylioppilas. Isä Taulu 59. –Puoliso 20.04.1890 Nummi Irene Matilda Sofia Söderberg. Syntynyt 13.01.1864 Nummi,Hyvelä. Kastettu 15.01.1864 Nummi. ( i Klas August Söderberg. Syntynyt 06.12.1840 Nummi,Hyvelä. Tilallinen,maakauppias. Ä Christina Sofia Landen. Syntynyt 27.07.1840 Nummi,Järvenpää. Kuollut 1876 Nummi.)

IX Lapset
Kaarle Aleksander Pakalen. Syntynyt 09.06.1890 Nummi. Kastettu 15.06.1890 Nummi.
Lempi Irene Augusta Pakalen. Syntynyt 26.09.1891 Nummi. Kastettu 29.09.1891 Nummi.
Anna Sally Linnea Pakalen. Syntynyt 22.04.1893 Nummi. Kastettu 08.05.1893 Nummi.
Lovisa Lempi Linnea Pakalen. Syntynyt 25.08.1894 Nummi. Kastettu 02.09.1894 Nummi.
Taulu 61
(Taulusta 59)

VIII. Johan Adolf Pakalin. Syntynyt 08.05.1865 Nummi. Kastettu 08.05.1865 Nummi. Isä Taulu 59. –Puoliso Sofia. Syntynyt 1864.

IX Lapset
Karl Adolf Fredrik Pakalin. Syntynyt 07.08.1888 Nummi. Kastettu 11.08.1888 Nummi.
Taulu 62
(Taulusta 36)

V. Henrika Laxenia. Syntynyt 07.11.1780 Nummi,Järvenpää. Kastettu 09.11.1780 Nummi. Kuollut punatauti 06.09.1820 Nummi,Röhkölä. Haudattu 10.09.1820 Nummi. Ensimmäinen puoliso oli Nummen Röhkölän Kramin talon rusthollariSamuel Johansson, jonka kuoltua nai Oinolan Pasan talossa syntyneen Henrik Oileniuksen. Tästä tuli avion myötä Kramin uusi isäntä. Isä Taulu 36. –Puoliso 1:o 06.10.1801 Nummi Samuel. Syntynyt 13.01.1778 Nummi,Röhkölä. Kastettu 16.01.1778 Nummi. Kuollut kova kuume 29.06.1810 Nummi,Röhkölä. Haudattu 08.07.1810 Nummi. Rusthollari. Nummen pitäjän Röhkölän kylän Kramin talon rusthollari isänsä Johan Carlssonin jälkeen. Äiti Christina Johansdotter oli kotoisin Sierlan Vilkin talosta. Henrik Oilenius. Syntynyt 28.01.1777 Nummi,Oinola. Kastettu 29.01.1777 Nummi. Kuollut rintakuume 28.05.1838 Nummi,Kovela. Haudattu 26.06.1838 Nummi. Rusthollari. Isä Nummen Oinolan Pasan talollinen Puolisonsa ensimmäisen miehen jälkeen Röhkölän kylän Kramin taln rusthollarina. Viimeistään 1830-luvulta alkaen Kovelan kartanon vuokraajana. Mainitaan haudattujen luettelossa kirkkoväärtiksi.

VI Lapset
1: Johan Salin. Syntynyt 08.08.1802 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Taulu 63.
1: Abraham Salin. Syntynyt 20.05.1807 Nummi,Röhkölä. Kastettu 24.05.1807 Nummi.
1: Christian Salin. Syntynyt 11.11.1809 Nummi,Röhkölä. Kastettu 14.11.1809 Nummi. Kuollut tuntematon sairaus 19.11.1809 Nummi,Röhkölä. Haudattu 26.11.1809 Nummi.
2: Henrika Oilenius. Syntynyt 13.09.1812 Nummi,Röhkölä. Kastettu 16.09.1812 Nummi. Kuollut astma 08.08.1826 Nummi,Röhkölä. Haudattu 13.08.1826 Nummi.
2: Maria Elisabet Oilenius. Syntynyt 23.06.1815 Nummi,Röhkölä. Kastettu 25.06.1815 Nummi. Isä Nummen Röhkölän Kramin ja Kovelan rusthollari Henrik Oileniuus, äiti Henrika Eriksdotter Landen. Isä Henrik oli kotoisin Oinolan Pasan talosta ja äiti Henrika Lnden oli Kramin edellisen rusthollarin, Salinin leski. –Puoliso 17.09.1840 Nummi Henrik Tektonius. Syntynyt 23.10.1811. Rusthollari. Vanhemmat Nummen Sepän rusthollaripariskunta Henrik T. ja Lena Matsdotter. Lena oli kotoisin Mommolan rusthollista.

Asui ensin Sepän rusthollissa, jonka omisti kirjanpitäjä Nordberg.

Muutti 1830-luvun lopulla Kovelaan, josta oli nainut 17.9.1840 Kovelan rusthollarin tyttären, Maria Elisabet Oileniuksen. ( i Henrik Tektonius. Syntynyt 23.08.1782 Nummi,Nummi. Kuollut pistokset 21.01.1829 Nummi,Nummi. Rusthollari. Ä Lena. Syntynyt 12.07.1790 Nummi,Mommola.)
2: Karl Henrik Oilenius. Syntynyt 12.11.1817 Nummi,Röhkölä. Kastettu 16.11.1817 Nummi.
2: Henrik Oilenius. Syntynyt 10.09.1819 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Taulu 69.
Taulu 63
(Taulusta 62)

VI. Johan Salin. Syntynyt 08.08.1802 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Nummen pitäjän Röhkölän kylän Kramin rusthollari. Isä Samuel Johansson oli talon edellinen isäntä ja äiti HenrikaEriksdotter Järvenpään kylästä kotoisin ollut rusthollarin tytär. Erikin isä taasen oli Johan Eriksson ja äiti Hedvig Abramsdotter - Hedvig oli Kiskon Leilän kylän von Lund -suvun jälkeläinen. Äiti Taulu 62. –Puoliso 09.10.1828 Karjalohja Eva Lisa Nyman. Syntynyt 12.08.1799 Karjalohja,Immula. ( i Niilo Nyman. Syntynyt 03.04.1759 Karjalohja,Immola. Kuollut keuhkotauti 05.03.1817 Karjalohja,Immola. Rusthollari. Ä Hedvig Juliana Lindberg. Syntynyt 18.04.1768 Siuntio,Kokkis. Kuollut 29.07.1833 Karjalohja,Särkijärvi.)

VII Lapset
Henrik Johan Salin. Syntynyt 12.09.1829 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Taulu 64.
Karl Viktor Salin. Syntynyt 12.03.1832 Nummi,Röhkölä. Kuollut 14.02.1900 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Nummen pitäjän Röhkölän kylän Kramin talon rusthollari. –Puoliso 07.08.1855 Nummi Carolina Charlotta Söderberg. Syntynyt 26.09.1829 Tammela. Kastettu 29.09.1829 Tammela. Kuollut 23.06.1921 Nummi. Väitetään Tammelan kastettujen luettelossa aviottomaksi lapseksi- vanhemmat Otto Johan Söderberg ja Gustava Charlotta Graveliuss menivätkin naimisiin vasta muutama vuosi myöhemmin. Nimitetään vihittäessä inspektorin tyttäreksi Nummen Hyvelän kyän Uotilan rusthollista. ( i Otto Söderberg. Syntynyt 22.09.1811 Urjala,Nuutajärvi. Rusthollari,tarkastaja. Ä Gustava Charlotta Gravelius. Syntynyt 24.04.1804 Vihti,Niuhala.)
August Abram Salin. Syntynyt 13.11.1834 Nummi,Röhkölä. –Puoliso 12.06.1862 Karjalohja Eva Elvira Heerman. Syntynyt 02.02.1836 Karjalohja,Ilmoniemi. ( i Niilo Heerman. Syntynyt 09.09.1802 Karjalohja, Ilmoniemi, Pukkila. Kuollut 06.05.1873 Karjalohja, Ilmoniemi, Pukkila. Rusthollari,kuudennusmies,kestikievarinpitäjä. Ä Anna Lena Holmberg. Syntynyt 31.05.1806 Kisko,Kavasto.)
Stina Sofia Salin. Syntynyt 31.01.1837 Nummi,Röhkölä. Taulu 66.
Taulu 64
(Taulusta 63)

VII. Henrik Johan Salin. Syntynyt 12.09.1829 Nummi,Röhkölä. Rusthollari. Rusthollarina Suomusjärven Kitulan kylän Kynnen talossa. Isä Taulu 63. –Puoliso 30.09.1855 Suomusjärvi Mathilda Lovisa Wilhelmina Leidenius. Syntynyt 25.08.1836 Suomusjärvi,Laperla. ( i Gabriel Wilhelm Leidenius. Syntynyt 05.10.1803 Pertteli,Kaukola. Kuollut 04.06.1877 Suomusjärvi,Laperla. Kappalainen,pappi. Ä Johanna Wilhelmina Chydenius. Syntynyt 25.12.1813 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 17.09.1863 Suomusjärvi,Laperla.)

VIII Lapset
Augusta Josefina Salin. Syntynyt 09.10.1856 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 11.10.1856 Suomusjärvi. Kuollut 18.03.1857 Suomusjärvi,Kitula.
Mathilda Aurora Salin. Syntynyt 11.04.1858 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 13.04.1858 Suomusjärvi. Kuollut 30.10.1859 Suomusjärvi,Kitula.
Johan Ferdinand Salin. Syntynyt 03.04.1860 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 05.04.1860 Suomusjärvi.
Alexandra Kunigunda Salin. Syntynyt 03.03.1862 Suomusjärvi,Kitula. Taulu 65.
Amanda Karolina Salin. Syntynyt 10.11.1864 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 13.11.1864 Suomusjärvi. Kuollut 29.12.1864 Suomusjärvi,Kitula.
Eva Aurora Salin. Syntynyt 17.12.1865 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 18.12.1865 Suomusjärvi. –Puoliso 06.04.1893 Suomusjärvi Frans Viktor Lietsen. Syntynyt Kiikala, Yltäkylä. Talollinen. Talollinen Kiikalan pitäjän Yltäkylästä.
Mathilda Josefina Salin. Syntynyt 29.09.1868 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 04.10.1868 Suomusjärvi. –Puoliso 19.09.1891 Suomusjärvi Hjalmar Gerhard Sahlsten. Ylioppilas. Suomusjärven vihittyjen luettelon mukaan ylioppilas Halikon pitäjästä.
Anna Vilhelmina Salin. Syntynyt 07.12.1870 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 11.12.1870 Suomusjärvi.
Karl Henrik Paulinus Salin. Syntynyt 15.06.1873 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 22.06.1873 Suomusjärvi. Kuollut 14.03.1874 Suomusjärvi,Kitula.
Hulda Elin Eulalia Salin. Syntynyt 01.02.1875 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 10.02.1875 Suomusjärvi.
Henrik Hjalmar Salin. Syntynyt 02.03.1878 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 14.03.1878 Suomusjärvi.
Taulu 65
(Taulusta 64)

VIII. Alexandra Kunigunda Salin. Syntynyt 03.03.1862 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 05.03.1862 Suomusjärvi. Isä Taulu 64. –Puoliso 12.12.1882 Suomusjärvi Karl August Linden. Syntynyt 27.12.1853 Sammatti,Kiikala. Kastettu Suomusjärvi. Rusthollari. Isä Anders Johan Linden oli Sammatin Luskalan kylän Löfkullan ruusthollari. arl August itse isännöi Kiikalan Yli-Kottaria.

IX Lapset
Eini Venda Leijola. Syntynyt 02.06.1892 Sammatti,Kiikala. Kuollut 09.10.1981 Sammatti. Sukunimen muutos vuonna 1928 Lindenistä Leijolaksi. Linden. –Puoliso 30.06.1912 Sammatti Johan Edvard Leijola. Syntynyt 05.08.1871 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 30.06.1935 Sammatti,Myllykylä. Haudattu Sammatti. Maanviljelijä,herastuomari. Tuli Sammatin Myllykylän Iso-Pousun isännäksi Kiikalan Yli-Kottaarilta. änen toinen puolisonsa Eini Leijola oli hänen serkkunsa. Linden. ( i Johan Linden. Syntynyt 13.09.1842 Pusula,Hyönölä. Talollinen. Ä Sophia Emelia Söderling. Syntynyt 27.08.1848 Karjalohja. Kuollut 06.10.1891 Sammatti.)
Taulu 66
(Taulusta 63)

VII. Stina Sofia Salin. Syntynyt 31.01.1837 Nummi,Röhkölä. Isä Taulu 63. –Puoliso 12.10.1858 Nummi Henric Johan Packalen. Syntynyt 29.02.1828 Nummi,Raatis. Kastettu 03.03.1828 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Raatiksen kylän Pakasen talon isäntä isänsä jälkeeen. Äiti Johanna Lovisa Forström oli Raatiksen kylän Sipilän talon ytär.

VIII Lapset
Carl Johan Pakalen. Syntynyt 03.08.1859 Nummi,Raatis.
Fredric Victor Pakalen. Syntynyt 04.11.1860 Nummi,Raatis.
Alma Sofia Pakalen. Syntynyt 02.01.1863 Nummi,Raatis. Kuollut 1954. Taulu 67.
Josefa Carolina Pakalen. Syntynyt 22.06.1865 Nummi,Raatis. Taulu 68.
Berndt Henrik Pakalen. Syntynyt 05.04.1868 Nummi,Raatis.
Oskar Johan Pakalen. Syntynyt 22.12.1870 Nummi,Raatis.
Emil Rudolf Pakalen. Syntynyt 31.07.1874 Nummi,Raatis.
August Hjalmar Pakalen. Syntynyt 29.08.1877 Nummi,Raatis.
Taulu 67
(Taulusta 66)

VIII. Alma Sofia Pakalen. Syntynyt 02.01.1863 Nummi,Raatis. Kuollut 1954. Nummelan kylähistoria (http://www.valt.helsinki.fi/projects/kmuiisti/nummela/huhdanmaki/peltola.htm) kertoo Almasta seuraavaa; Hän oli hiljainen luonteeltaan, mutta reipas otteissaan. Hän kuluu jopa vieneen teurastettavia lehmiä kävellen kirkonkylästä Helsinkiin. Muutamat nummelalaiset muistavat nähneensä hänet. He ovat kertoneet, että vanha rouva kävi vielä sodan jälkeen kävellen Vihdin kirkossa, eikä hänelle edes kelvannut tarjottu kyyti, kun joku matkalla oli pysähtynyt sitä tarjoamaan. Alma Sofia kuuluu vain tokaisseen: Jalkamatkaa on enää niin vähän jäljellä. Myös 10 kilometrin maaottelumarssiin toukokuussa 1941 hän osallistui. Kävellessä vain pitkät helmat paukkuivat. Äiti Taulu 66. –Puoliso Nikolaus Palenius. Syntynyt 06.12.1857 Pusula,Martila. Kastettu 08.12.1857 Pusula. Talollinen. Muutti perheineen vuonna 1916 Vihdin Sukselan Yli-Jaakolasta Nummelaan, Huhdanmäen Peltolan taloon. ( i Erik Juhani Palenius. Syntynyt 27.06.1819 Pusula,Martila. Kuollut pistos 28.03.1878 Pusula,Martila. Talollinen. Ä Lenastina. Syntynyt 13.02.1816 Pusula,Herrala.)

IX Lapset
Anna Sofia Palenius. Syntynyt 1888 Vihti. Kuollut 1977 Vihti.
August Emil Palenius. Syntynyt 1893 Vihti. Kuollut Salo.
Toivo Niilo Palenius. Syntynyt 1895 Vihti. Kuollut keuhkotauti 1919.
Yrjö Aleksander Palenius. Syntynyt 1900 Vihti. Kuollut 1994 Vihti,Nummela.
Taulu 68
(Taulusta 66)

VIII. Josefa Carolina Pakalen. Syntynyt 22.06.1865 Nummi,Raatis. Äiti Taulu 66. –Puoliso 26.07.1890 Nummi Gustaf Adolf Mathen. Syntynyt 05.07.1854 Pusula,Ikkala. Talollinen. Katso myös 130.

IX Lapset
Helmi Sofia Maten. Syntynyt 22.07.1891 Pusula,Ikkala. Kuollut 16.08.1970 Nummi,Oittila. –Puoliso Arttur Oittila. Syntynyt 15.07.1886 Nummi,Oittila. Kuollut 15.02.1966 Nummi,Oittila. Hilden. ( i Johan Fredrik Hilden. Syntynyt 14.04.1853 Lohja,Paksalo. Kuollut 08.08.1940 Nummi,Oittila. Rusthollari. Ä Carolina Wilhelmina Skogberg. Syntynyt 22.05.1854 Karjalohja,Kuusia.)
Taulu 69
(Taulusta 62)

VI. Henrik Oilenius. Syntynyt 10.09.1819 Nummi,Röhkölä. Kastettu 11.09.1819 Nummi. Rusthollari. Henrikin isä kuoli 1838, jolloin Nummen Kovelan kartanon vuokraajaksi tuli herra Helin. Kun Henrik nai tämän tyttären, Anna Ulrikan, tuli hänestä Kovelan uusi rusthollari / arrendaattori. Äiti Taulu 62. –Puoliso 09.03.1841 Nummi Anna Ulrika Helin. Syntynyt 18.12.1816 Nummi,Kovela. Kastettu 22.12.1816 Nummi. Isä Nummen Kovelan kartanon vuokraaja ja lampuodin poika Gustaf Johansson. Äiti Beata Henriksdotter. Gustaf oli kotoisin Lohjan Paksalon kylän Tourin talosta ja Beaa oli talon edellisen lampuodin tytär.

VII Lapset
Eva Sophia Oilenius. Syntynyt 07.03.1842 Nummi,Kovela. Kastettu 09.03.1842 Nummi. –Puoliso 19.02.1865 Nummi Gustaf Henrik Wikberg. Syntynyt 16.08.1844 Karjalohja,Kuusia. Katso myös 347.
Amanda Ulrika Oilenius. Syntynyt 08.09.1844 Nummi,Kovela. Kastettu 10.09.1844 Nummi. Kuollut tuntematon sairaus 12.05.1845 Nummi. Haudattu 16.05.1845 Nummi.
Matilda Josefina Oilenius. Syntynyt 05.07.1846 Nummi,Kovela. Kastettu 08.07.1846 Nummi. Kuollut ruusu 22.07.1849 Nummi. Haudattu 25.07.1849 Nummi.
Henrik Johan Oilenius. Syntynyt 22.04.1848 Nummi,Kovela. Kastettu 25.04.1848 Nummi.
Ulrika Serafia Oilenius. Syntynyt 14.01.1850 Nummi,Kovela. Kastettu 19.01.1850 Nummi.
Karl Alfred Oilenius. Syntynyt 01.06.1853 Nummi,Kovela. Kastettu 03.06.1853 Nummi.
Berndt August Oilenius. Syntynyt 03.05.1856 Nummi,Kovela. Kastettu 05.05.1856 Nummi.
Taulu 70
(Taulusta 3)

III. Abraham Lunderberg. Syntynyt 1718 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuollut 21.05.1790 Vihti,Palojärvi. Rusthollari. Kiskon Leilän rusthollin eli kotitalonsa isäntä 20.8.1778 saakka. Tuolloin hän myi tilan veljiensä Gabrielin ja Jonaksen kanssa 2000 riikintaalarilla ruukinpatruunoille Jan ja Carl Hasselgren.. 17.1.1781 hankki Vihdin Palojoen Pohjantalon rusthollin itselleen. Vihdin Palojärvellä sijainneen Pohjantalon rusthollari 1700-luvn puolivälistä eteenpäin. Isä Taulu 3. –Puoliso 1:o 18.09.1744 Kisko Anna Tötterman. Syntynyt 19.08.1722 Lohja,Vähä-Teutari. Kastettu Kisko. Kuollut 21.05.1778 Kisko. Isä Lohjan Vähä-Teutarin rusthollin isäntä Klas Tötterman - äiti Lohjan Vaanilan rusthollari Forsmanin tytär Maria. –Puoliso 2:o 15.07.1781 Karjalohja Maria Ahlberg. Syntynyt 03.07.1724 Karjalohja,Långvik. Kastettu 1724 Karjalohja. Kuollut 05.04.1801 Vihti,Palojärvi. Karjalohjan vihittyjen luettelon mukaan asui Långvikin Tavialla vihkimisen aikaan. Genos-lehden numerossa 27 vuodelta 1956 Werner Wickström antaa Marian syntymäpäiväksi 21.1.1724. Tuolla päivämäärällä ei Karjalohjan kastettujen luettelossa ole ketään. ( i Johan. Syntynyt 1680 Karjalohja,Särkijärvi. Ä Elisabeth. Syntynyt 23.12.1694 Karjalohja,Långvik.)

IV Lapset
1: Johan Lunderberg. Syntynyt 18.06.1745 Kisko,Leilä. Kuollut 16.08.1822 Lohja,Outamo. Rusthollari. Lohjan Outamon rusthollin isäntä. ohanilla ja Reginalla ei ollut lapsia. Heidän jälkeen Outamo siirtyi Johanin sisaren, Eva Lunderberginja tämän miehen, Carl Boströmin tyttären, Gustavan puolisolle elli Herman Carlingille. Gustava Boströmin ensimmäisen puolison, Gustaf Lekmanin äiti olpuolestaan Reginan sisar Brita. –Puoliso 14.07.1785 Sammatti Regina Omeen. Syntynyt 1744. Kuollut vanhuuden heikkous 30.10.1829 Lohja,Outamo. Reginan syntymän aikaan isä Johan Omenius oli Vehmaan kappalainnen. Äiti Elisabet Maria Sevon.

Sisko Brita Omenian puoliso oli Sammatin Lohilammen rusthollari Gabriel Leekman. ( i Johan Omenius. Syntynyt 30.11.1705 Halikko. Kuollut 23.09.1753 Vehmaa. Kappalainen. Ä Elisabet Sevon. Syntynyt 15.09.1728 Paimio. Kuollut 28.04.1800 Sammatti.)
1: Maria Elisabet Lunderberg. Syntynyt 07.02.1747 Kisko,Leilä. Kastettu 09.02.1747 Kisko. Kuollut 1748 Kisko. Haudattu 1748 Kisko.
1: Christina Lunderberg. Syntynyt 20.09.1748 Kisko,Leilä. Taulu 71.
1: Eva Lunderberg. Syntynyt 20.12.1750 Kisko,Leilä. Kuollut 05.11.1789 Kirkkonummi,Stor estby. Taulu 74.
1: Gabriel Lunderberg. Syntynyt 12.05.1758 Kisko,Leilä. Kuollut 22.06.1806 Turku. Sotakomissaari. Turun katedraalikoulun oppilas 19.2.1768 (in cl. infim., Kisco. 9 ann.). Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1770 (in cl. etymolog., Kisko. 12 ann.) - 1776 (cum testim. vitae dim. e cl. conrect.). Ylioppilas Turussa kl. 1776 Lunderberg Gabr. Abrahami Nyl. _ 560. aanmittaritutkinto 1782. otakomissaari 1788. Sotareviisori. Omisti Sammatin Yli-Kottarin rusthollin. Asui viimeksi Somerniemen Kopilassa. violiitto Ulrika Hedersvärdin kanssa jäi lapsettomaksi. –Puoliso 13.03.1792 Sammatti Ulrika Carolina Hederswärd. Syntynyt 15.04.1753. Kuollut 28.08.1820 Somero. Vanhemmat kapteeni Magnus H. ja vaimonsa Maria Beata Wijdbom.
1: Abraham Lunderberg. Syntynyt 07.01.1769 Kisko,Leilä. Kuollut vanhuus 13.11.1848 Vihti,Palojärvi. Haudattu 07.12.1849 Vihti. Rusthollari. Lunderbergin suku oli kotoisin Kiskon Leilän rusthollista. Abrahamista tuli Vihdin Palojärven Pohjankartanon l. Norrgårdin rusthollari 1800-luvun alkuvuosikymmeniksi. Hänen ja Maria Christina Dahlmanin ainoan tyttären syntymää ei löydy Vihdin kastettujen luetteloista. Hänen isänsä, joka oli nimeltään Abraham, kuoli Pohjankartanossa 21.5.1790 ja isän toinen puoliso Maria leskenä 5.4.1801. Abrahamin äiti Anna Tötterman oli kuollut 21.5.1778 Leilässä.

Abramin veli, ylioppilas Jonas Lunderberg haudattiin myös Vihtin, 41-vuotiaana 9.10.1808 hänen hukuttua avomerellä heinäkuun 21. päivä. –Puoliso 12.10.1802 Vihti Maria Christina Dahlman. Syntynyt 03.12.1761 Karjalohja,Kattelus. Kuollut 10.02.1829 Vihti,Palojärvi. Genos-lehden artikkelissa von Lund - suvusta sekoitetaan Maria Christina Dahlman serkkuunsa Lisa Dahlmaniin, joka oli Karjalohjan Tammiston isännän, Niilo Ekqvistin puoliso. ( i Johan Dahlman. Syntynyt 17.10.1725 Karjalohja, Kattelus. Kuollut 07.01.1796 Sammatti, Luskala. Talollinen. Ä Elisabeth. Syntynyt 21.01.1731 Karjalohja,Långvik. Kuollut 21.07.1799 Sammatti,Luskala.)
Taulu 71
(Taulusta 70)

IV. Christina Lunderberg. Syntynyt 20.09.1748 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuolinpäivä tuntematon, mutta eli miestään kauemmin. .1.1790 Christina sai kuolleena syntyneen poikalapsen. Isä Taulu 70. –Puoliso 15.08.1780 Kisko Carl Petter Nordqvist. Syntynyt 03.04.1754 Turku. Kuollut 10.03.1812 Turku,Ruots. srk. Haudattu 13.03.1812 Turku. Vaskiseppien vanhin. Turun vaskiseppien vanhin.

V Lapset
Anna Christina Nordqvist. Syntynyt 25.10.1781 Turku,Ruots. srk. Kastettu 26.10.1781 Turku.
Johanna Lovisa Nordqvist. Syntynyt 30.11.1784 Turku,Ruots. srk. Taulu 72.
Gustafa Carolina Nordqvist. Syntynyt 04.04.1786 Turku,Ruots. srk. Kastettu 05.04.1786 Turku.
Carl Christian Nordqvist. Syntynyt 02.01.1789 Turku,Ruots. srk. Kastettu 04.01.1789 Turku.
Carl Gustaf Nordqvist. Syntynyt 12.10.1791 Turku,Ruots. srk. Kastettu 13.10.1791 Turku. Kuollut 23.01.1838 Tukholma. Ylioppilas Turussa 14.4.1809. Todistus Tukholmassa viranhakua vaarten registratuurassa 26.10.1809. Kauppa-apulaisena 1812 - kauppaliikkeen kirjanpitäjä. Kuoli naiattomana Tukholmassa.
Taulu 72
(Taulusta 71)

V. Johanna Lovisa Nordqvist. Syntynyt 30.11.1784 Turku,Ruots. srk. Kastettu 01.12.1784 Turku. Äiti Taulu 71. –Puoliso 27.02.1806 Turku,ruots.srk Claes Schugge. Syntynyt 1766 Vihti,Haapkylä. Kastettu 28.12.1766 Vihti. Merikapteeni. Claes oli kotoisin Vihdin Haapkylän rusthollista. Toimi kauppalaivan kapteenina.

VI Lapset
Carl Fredrik Schugge. Syntynyt 22.05.1808 Tukholma. Kuollut 19.03.1861 Morland. Apteekkari. Anbytar -forumille 6.3.2003 lähetetyn viestin mukaan - lähettäjäänä Håkan Widell; Hej! Carl Fredrik Schugge var apotekare och innehavare av apoteet på Orust (och, märkligt nog, råkade han som efterträdare få min farfarsfar Alexis Widell). Han gifte sig 1841-12-28 på Morlanda med nämnda Eva Maria Charlotta Bildt. Eva M C Bildt var dotter till lotslöjtnanten Carl Daniel Bildt (1784-1841) och hans första hustru Eva Charlotta Ekhult (1790-1824). Carl Daniel Bildt var från 1828 även ägare av Morlanda säteri, som alltjämt innehasav en ättling till Bildtsläkten. Mina uppgifter är bl a hämtadeur Elgenstiernas Sv adelns ättartavlor, där Du kan läsa mer, eftersom Bildt är en adlig släkt. Hoppas Du har tillgång till Elgenstierna, annars får Du gärna höra av Dig på mail. Jag har inte undersökt om släkten Bildt redan behandlats i Anbytarforum, det är väl ganska troligt, eftersom förre statsministern Carl Bildt tillhör samma släkt. –Puoliso ,ruots.srk Eva Charlotta Maria Bildt. Syntynyt 07.12.1814. Kuollut 01.12.1864.
Carolina Charlotta Schugge. Syntynyt 07.03.1810 Tukholma. Kastettu 14.03.1810 Tukholma.
Gustaf Viktor Schugge. Syntynyt 22.12.1813 Tukholma. Kastettu 15.01.1814 Tukholma.
Edvard Theodor Schugge. Syntynyt 28.04.1816 Tukholma. Tullivahtimestari. Taulu 73.
Taulu 73
(Taulusta 72)

VI. Edvard Theodor Schugge. Syntynyt 28.04.1816 Tukholma. Kastettu 08.05.1816 Tukholma. Tullivahtimestari. Toimi Tukholmassa mm. tullivahtimestarina. Äiti Taulu 72. –Puoliso 23.07.1837 Tukholma Amalia Charlotta Ståhle. Syntynyt 15.01.1806.

VII Lapset
Carl Axel Theodor Schugge. Syntynyt 15.08.1837 Tukholma. Kastettu 22.08.1837 Tukholma.
Hilma Maria Schugge. Syntynyt 05.12.1839 Tukholma. Kastettu 07.12.1839 Tukholma.
Emma Charlotta Schugge. Syntynyt 05.09.1841 Tukholma. Kastettu 1841 Tukholma.
Johanna Gustava Amalia Schugge. Syntynyt 18.02.1844 Tukholma. Kastettu 20.02.1844 Tukholma.
Taulu 74
(Taulusta 70)

IV. Eva Lunderberg. Syntynyt 20.12.1750 Kisko,Leilä. Kuollut 05.11.1789 Kirkkonummi,Stor estby. Isä Taulu 70. –Puoliso 29.06.1773 Kisko Karl Boström. Syntynyt 14.05.1746 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 17.05.1746 Kirkkonummi. Kuollut hukkunut 16.03.1797 Kirkkonummi,Stor estby. Haudattu 02.04.1797 Kirkkonummi. Rusthollari. Kirkkonummen Stor Estbyn Hommaksen rusthollari viimeistään vuodeesta 1776 alkaen. sä Erik Johansson oli ollut talon edellinen isäntä. ( i Erik. Syntynyt 14.05.1708. Kuollut keuhkotauti 06.02.1768 Kirkkonummi,Stor Estby. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1722. Kuollut 1750 Kirkkonummi,Stor Estby.)

V Lapset
Anna Lovisa Boström. Syntynyt 26.08.1774 Kirkkonummi,Stor Estby. Taulu 75.
Eva Karolina Boström. Syntynyt 02.05.1776 Kirkkonummi,Stor Estby. Kuollut itsemurha 24.06.1830 Kirkkonummi,Stor Estby. Taulu 79.
Gabriel Boström. Syntynyt 08.09.1778 Kirkkonummi,Stor Estby. Rusthollari. Taulu 89.
Carl Boström. Syntynyt 09.07.1780 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 10.07.1780 Kirkkonummi.
Fredrika Boström. Syntynyt 29.12.1782 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 01.01.1783 Kirkkonummi.
Carl Gustaf Boström. Syntynyt 17.10.1784 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 17.10.1784 Kirkkonummi.
Gustava Boström. Syntynyt 03.02.1786 Kirkkonummi,Estby. Taulu 90.
Christiana Boström. Syntynyt 24.07.1788 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 27.07.1788 Kirkkonummi.
Taulu 75
(Taulusta 74)

V. Anna Lovisa Boström. Syntynyt 26.08.1774 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 28.08.1774 Kirkkonummi. Vanhemmat Kirkkonummen Stor Estbyn Hommaksen rusthollari Karl B.ja vaimonsa Eva Lunderberg. Äiti Taulu 74. –Puoliso 15.09.1799 Kirkkonummi Israel Nyman. Syntynyt 22.01.1753 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 25.01.1753 Kirkkonummi. Kuollut halvaus 20.08.1812 Kirkkonummi,Överby. Haudattu 21.08.1812 Kirkkonummi. Rusthollari. Kirkkonummen Överbyn Abrasin talon rusthollari. Oli leski naidessaan Anna Boströmin - ensimmäinen vaimo oli ollut 42-vuotiaana vuonna 1798 kuollut Maria Lindholm. ainitaan toisen avioliittonsa yhteydessä kirkkoväärtinä. Vanhemmat Abrasin edellinen isäntä Jacob Nyman (s. 1722 - k. 2512.1777) ja vaimonsa Margareta Elisabet Ingman. Margaretan vanhemmat olivat kruununvouti Erik I. ja vaimonsa Helena Stigelius.

VI Lapset
Anna Charlotta Nyman. Syntynyt 12.12.1800 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 15.12.1800 Kirkkonummi.
Anders Johan Nyman. Syntynyt 06.05.1802 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 08.05.1802 Kirkkonummi.
Carl Adolf Nyman. Syntynyt 12.03.1804 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 13.03.1804 Kirkkonummi. Kuollut 21.08.1804 Kirkkonummi,Överby.
Amalia Carolina Nyman. Syntynyt 25.09.1807 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 27.09.1807 Kirkkonummi.
Klara Wilhelmina Nyman. Syntynyt 27.07.1810 Kirkkonummi,Överby. Kuollut 1883 Helsinki. Taulu 76.
Taulu 76
(Taulusta 75)

VI. Klara Wilhelmina Nyman. Syntynyt 27.07.1810 Kirkkonummi,Överby. Kastettu 30.07.1815 Kirkkonummi. Kuollut 1883 Helsinki. Lohjan vihittyjen luettelon mukaan Klara Wilhelmina oli "rustholllarin tytär Outamosta". Hänen vanhempansa olivat (tieto muutettu 25.1.2008) KirkkonummeÖverbyn Abraksen rusthollari Israel Nyman ja vaimonsa Anna Lovisa Boström. Äiti Taulu 75. –Puoliso 11.05.1838 Lohja Isak Wilhelm Warelius. Syntynyt 21.12.1810 Lohja,Varola. Kastettu Lohja. Kuollut 22.06.1877. Teurastajamestari. Työskenteli vihkimisen aikaan kirjanpitäjänä kaupassa. 1840-luvulta eteenpäin mainitaan teurastajana Helsingin kaupungssa. Asui nykyisen Forumin paikkeilla olleessa talossa. Kirjailija Aleksis Kivi asui hänen luonaan lokakuusta 1859 kevääseen 1860, samoin lyhyen ajan talvella sekä keväällä 1865. Tuolloin häneet tunnettiin ylioppilas Stenvallina. Suomalainen Wirallinen Lehti, nro 125, joka ilmestyi 22.10.1870kertoo, että Isak Wilhelm Wareliukselle Helsingin pitäjästä on maksettu "Suomen maalaisten palo-apu-yhtiön johtokunnan" toimestapalokorvauksia riihestä ja irtaimesta tavarasta 928 markkaa ja 80 penniä. Morgonbladetin kuolinilmoituksessa 1877 Isakin kerrotaan sairastaneen 10 päivää ennen rauhallista poismenoaan. Kuoleman jälkeen perikunta joutui peräämään Suomen WirallisessaLehdessä summaa, jonka ritari ja kollegineuvos A. I. Nyman oli lainannut vuonna 1868 Isakilta. A. Nyman oli Isakin käly. ( i Juha Warelius. Syntynyt 07.05.1771 Lohja,Varola. Kuollut Onnettomuus yleisellä maantiellä 21.02.1823 Lohja,Varola. Talollinen. Ä Anna Stina Ahlsten. Syntynyt 18.09.1770 Lohja,Immula. Kuollut 17.03.1845 Lohja,Varola.)

VII Lapset
Wilhelm Ferdinand Warelius. Syntynyt 04.02.1840 Helsinki. Kuollut 19.07.1872 Kirkkonummi. Taulu 77.
Johannes Warelius. Syntynyt 16.11.1842 Helsinki. Kuollut tuntematon sairaus 18.11.1842 Helsinki.
Johan Warelius. Syntynyt 17.03.1844 Helsinki. Kuollut lavantauti 1850 Helsinki. Haudattu 08.08.1850.
Karl Anders Warelius. Syntynyt 30.11.1845 Helsinki. Kastettu 09.12.1845 Helsinki.
Taulu 77
(Taulusta 76)

VII. Wilhelm Ferdinand Warelius. Syntynyt 04.02.1840 Helsinki. Kuollut 19.07.1872 Kirkkonummi. Kävi Helsingin Yliopistoa vuoden 1860 paikkeilla. Käyttäytyi sopimattomasti 1861 ja poistettiin koulun matrikkelista. Oli tilanomistajana Kirkkonummenn Vårnasin rusthollitilalla. Hukkui onnettomuudessa. Äiti Taulu 76. –Puoliso 1:o Vivika Lovisa Elmgren. Syntynyt 30.12.1837 Turku,Ruots. srk. Kastettu 16.01.1838 Turku. Kuollut 23.02.1889 Vladikavkas. Hänen ensimmäinen puolisonsa oli ollut kauppias Ernst Gustaf Brander Turun kaupungista.

Tuolloin Vivika asui vielä kotonaan Marttilassa kirkkoherra Elmgrenin luona.

Kolmas puoliso oli 26.12.1878 Oranienbauerissa asunut "Stabskapt" Stepan Ivanovitsch Aldadanoff.

Vivika asui tuolloin Degerössä. Amalia Wilhelmina Wikström. Syntynyt 1838 Lohja,Hiiden kartano. Kuollut punatauti 17.07.1868 Kirkkonummi. Isä Lohjan Hiiden kartanon isäntä Henrik Johan Wikström. Amalian äiti oli samaa Rautell -sukua, johon kuului Amalian app-isän isoäiti, Johanna Rautell. Katso myös 141.

VIII Lapset
2: Henrik Wilhelm Warelius. Syntynyt 29.04.1866 Kirkkonummi, Wårnäs. Kuollut 1934 Kirkkonummi. Isän ja isoisän kuoleman jälkeen Henrikin holhoojana toimi teurastajamestari Karl Gustaf Grönlund.

Kävi ensi Helsingin suomalaista alkeiskoulua, mutta tuli erotetuksi käytyään ilman rehtorin lupaa Kuopion ruotsalaisen koulun juhlassa.

Niinpä tarmokas nuorukainen lähti Ruotsiin saakka opiskelemaan kohteenaan Alnarpsin maatalous- ja meijeri-instituutti. Siellä hän suoritti agronomitutkinnon ja palasi Suomeen ostaen itselleen Kirkkonummen Smedsbyn kartanon vuosiksi 1889-1894. Tämän lisäksi hänellä oli vuokralla Danibackan kruununpuustelli.

Wareliuksen suurin rakkaus oli musiikki ja laulu. Niinpä hän johti Kirkkonummen laulukuoroa vuodesta 1895 aina vuoteen 1914. Henrik osallistui myös Keski-Uudenmaan laulu- ja musiikkiyhdistyksen toimintaan ollen sen puheenjohtajana vuosina 1922-1928. Näiden harrastusten lisäksi hän hoiti muutamia kunnallisia luottamustoimia, kuten Jorvaksessa sijainneen Nägelsin koulun johtokunnan puheenjohtajuus 1924-1933.

Vuodesta 1930 aina kuolemaansa saakka 1934 hän vastasi kotonaan sijainneesta Jorvaksen postikonttorista. Tilallinen, agronomi.
2: Johan Magnus Warelius. Syntynyt 29.12.1867 Kirkkonummi,Vårnäs. Kuollut 19.01.1869 Kirkkonummi,Vårnäs. Kuolinsyy "Messling".
1: Anna Lovisa Wilhelmina Warelius. Syntynyt 27.04.1870 Helsinki. Taulu 78.
Taulu 78
(Taulusta 77)

VIII. Anna Lovisa Wilhelmina Warelius. Syntynyt 27.04.1870 Helsinki. Isä Taulu 77. –Puoliso 27.11.1889 Konstantin Kotscharoffsky. Syntynyt 05.11.1859. Kuollut 24.02.1906. Everstiluutnantti. Everstiluutnantti Venäjän Keisarillisessa armeijassa.

IX Lapset
Wilhelm Stanislav Kotscharoffsky. Syntynyt 31.01.1890.
Helena Kotscharoffsky. Syntynyt 22.02.1892.
Nina Kotscharoffsky. Syntynyt 09.01.1894. Kuollut 11.05.1899.
Boris Kotscharoffsky. Syntynyt 07.07.1900.
Taulu 79
(Taulusta 74)

V. Eva Karolina Boström. Syntynyt 02.05.1776 Kirkkonummi,Stor Estby. Kuollut itsemurha 24.06.1830 Kirkkonummi,Stor Estby. Haudattu 27.06.1830 Kirkkonummi. Isä Kirkkonummen Stor Estbyn rusthollari Karl Boström. Juhannuksen tienoilla 1830 Eva riisti hengen itseltään kuristamlla nyörin kaulansa ympärille. Haudattujen luettelon mukaan hän oli jo jonkin aikaa ollut kiihtyneessä mielentilassa, joka sitten johti tähän onnettomaan tapahtumaan. Äiti Taulu 74. –Puoliso Johan Öfverström. Syntynyt 02.06.1767 Kirkkonummi,Kåte. Kastettu 05.06.1767 Kirkkonummi. Kuollut vanhuus 08.05.1854 Kirkkonummi,Stor Estby. Haudattu 21.05.1854 Kirkkonummi. Seppä,rusthollari. Harjoitti sepän ammattia isänsä Eri Jacobssonin tavoin. Äiti Annna Ersdotter. Kirkkonummen Stor Estbyn Hommaksen talon rusthollari appensa jälkeen. ( i Erik Överström. Syntynyt 1730. Kuollut angiina 25.05.1795 Kirkkonummi,Estby. Pitäjänseppä. Ä Anna. Syntynyt 01.11.1739 Kirkkonummi,Överby. Kuollut 06.03.1788 Kirkkonummi,Estby.)

VI Lapset
Karl Johan Öfverström. Syntynyt 30.06.1797 Kirkkonummi,Stor Estby. Rusthollari. Taulu 80.
Eva Kustava Öfverström. Syntynyt 20.11.1799 Kirkkonummi,Stor estby. Taulu 82.
Gustaf Adolf Öfverström. Syntynyt 05.02.1804 Kirkkonummi,Stor estby. Kastettu 07.02.1804 Kirkkonummi. Talollinen. Lohjan Karstun kylän Pohjalaisen talon isäntä 1830-luvulla. –Puoliso 28.01.1830 Lohja Maria Malin. Syntynyt 23.12.1794 Lohja, Maikkala. Kastettu Lohja. Rusthollari Abram Erikssonin tytär Lohjan Maikkalan kylästä.
Israel Öfverström. Syntynyt 22.11.1810 Kirkkonummi. Kuollut 1890 Karjalohja,Mustlahti. Talollinen. Taulu 86.
Taulu 80
(Taulusta 79)

VI. Karl Johan Öfverström. Syntynyt 30.06.1797 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 02.07.1797 Kirkkonummi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kirkkonummen Stor Estbyn Hommaksen talon rusthollarina. Äiti Taulu 79. –Puoliso 27.09.1828 Kirkkonummi Eva Charlotta. Syntynyt 1800 Kirkkonummi,Strömsby. Kastettu Kirkkonummi. Isä rusthollari Kirkkonummen Strömsbystä. Tarkempi identifiointivielä kesken (23.11.2006).

VII Lapset
Karl Edvard Öfverström. Syntynyt 02.10.1829 Kirkkonummi,Stor Estby. Kuollut hukkui 11.02.1882 Kirkkonummi,Estby. Rusthollari. Taulu 81.
Maria Sophia Öfverström. Syntynyt 01.04.1832 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 03.04.1832 Kirkkonummi.
Gustaf Ferdinand Öfverström. Syntynyt 14.08.1835 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 16.08.1835 Kirkkonummi. Kuollut hukkunut 08.09.1861 Kirkkonummi,Stor Estby. Haudattu 1861 Kirkkonummi.
Taulu 81
(Taulusta 80)

VII. Karl Edvard Öfverström. Syntynyt 02.10.1829 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 04.10.1829 Kirkkonummi. Kuollut hukkui 11.02.1882 Kirkkonummi,Estby. Haudattu 17.02.1882 Kirkkonummi. Rusthollari. Kirkkonummen Stor Estbyn Fräsarsin rusthollari. Talon edellinen isäntä oli ollut hänen puolisonsa kasvatti-isä. eljensä tavoin kuoli hukkumalla. Isä Taulu 80. –Puoliso 10.11.1864 Kirkkonummi Sofia Wilhelmina Simolin. Syntynyt 29.05.1833 Kirkkonummi,Junkars. Kastettu 02.06.1833 Kirkkonummi. Kirkkonummen Estbyn Fräsarsin talon kasvattitytär. Isä Junkarsin rusthollari Anders Simolin, äiti Eva Stina. Sofiakaksoissisar oli Eva Carolina.

VIII Lapset
Johan Edvard Öfverström. Syntynyt 14.08.1865 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 20.08.1865 Kirkkonummi.
Karl Evert Öfverström. Syntynyt 19.10.1867 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 27.10.1867 Kirkkonummi. Kuollut 1867 Kirkkonummi.
Johanna Vilhelmina Öfverström. Syntynyt 21.07.1875 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 29.07.1875 Kirkkonummi.
Augusta Vilhelmina Öfverström. Syntynyt 05.01.1878 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 12.01.1878 Kirkkonummi. Kuollut 01.04.1878 Kirkkonummi.
Taulu 82
(Taulusta 79)

VI. Eva Kustava Öfverström. Syntynyt 20.11.1799 Kirkkonummi,Stor estby. Kastettu 22.11.1799 Kirkkonummi. Meni naimisiin Lohjan Karstun kylän Heikan talollisen, Anders Johan Salinin kanssa. Andersin ensimmäinen vaimo oli ollut KarstunJoenpellon rusthollari Samuel Nymanin tytär Anna. Äiti Taulu 79. –Puoliso 08.07.1830 Kirkkonummi Anders Johan Salin. Syntynyt 05.05.1793 Lohja, Karstu, Heikkala. Kastettu 06.05.1793 Lohja. Kuollut 24.07.1856 Nummi, Mommola. Talollinen. Lohjan Karstun kylän Heikkalan talon isäntä viimeistään 1820-luvun alusta lähtien.

Sieltä muutti Nummen Mommolan puolikkaan tilan rusthollariksi vuonna 1833.

Oli myös Nummen kirkkoväärtinä - rippikirjassa 1851-57 mainitaan lisäksi herastuomarin arvolla.

Vuonna 1840 osti Mommolan kokonaan itselleen.

VII Lapset
Gustava Salin. Syntynyt 23.02.1832 Lohja,Karstu. Kuollut 29.12.1894 Sammatti. Taulu 83.
Edla Elvira Salin. Syntynyt 06.08.1838 Nummi, Mommola.
Fredrik Salin. Syntynyt 20.07.1842 Nummi, Mommola.
Gustaf Salin. Syntynyt 06.05.1834 Nummi, Mommola.
Taulu 83
(Taulusta 82)

VII. Gustava Salin. Syntynyt 23.02.1832 Lohja,Karstu. Kuollut 29.12.1894 Sammatti. Gustavan syntymä- ja kuolinaika vaihtelevat eri rippikirjasarjoissa. Isä Anders Johan Salin oli ollut Gustavan syntymän aikaan Lohjan Karstun Heikan talollinen, mutta jo 1834 hänet mainitaan Nummen Mommolan rusthollin isäntänä. Äiti rusthollarin tytär Eva Gustava Öfverström, joka oli kotoisin Kirkkonummen Stor-Estbyn Hommasin talosta.

Gustava muutti Mommolasta Sammattiin lokakuussa 1852. Äiti Taulu 82. –Puoliso 03.09.1852 Nummi Erik Johan Malmgren. Syntynyt 15.11.1823 Sammatti,Kiikala. Kuollut 17.06.1878 Sammatti,Kiikala. Talollinen. Isänsä jälkeen Sammatin Kiikalan kylän Pulkan isäntä. ( i Jacob Malmgren. Syntynyt 25.04.1783 Sammatti,Kiikala. Kuollut hengenahdistus 25.04.1851 Sammatti,Kiikala. Talollinen. Ä Lisa Nyman. Syntynyt 04.02.1790 Lohja,Karstu. Kuollut vesipöhö 09.11.1854 Sammatti,Kiikala.)

VIII Lapset
Johan Edvard Malmgren. Syntynyt 09.02.1854 Sammatti,Kiikala. Kuollut 21.01.1906 Karjalohja,Mustlahti. Tilallinen. Taulu 84.
Karl Viktor Malmgren. Syntynyt 08.09.1855 Sammatti,Kiikala. Kastettu 12.09.1855 Sammatti.
Edla Gustava Malmgren. Syntynyt 08.06.1857 Sammatti,Kiikala. Kastettu 14.06.1857 Sammatti.
Ida Sofia Malmgren. Syntynyt 21.11.1859 Sammatti,Kiikala. Kastettu 27.11.1859 Sammatti.
Amanda Sofia Malmgren. Syntynyt 29.08.1863 Sammatti,Kiikala. Taulu 85.
Karl Viktor Malmgren. Syntynyt 20.01.1866 Sammatti,Kiikala. Kastettu 24.01.1866 Sammatti.
Aleksandra Maria Malmgren. Syntynyt 22.04.1868 Sammatti,Kiikala. Kastettu 26.04.1868 Sammatti.
Taulu 84
(Taulusta 83)

VIII. Johan Edvard Malmgren. Syntynyt 09.02.1854 Sammatti,Kiikala. Kuollut 21.01.1906 Karjalohja,Mustlahti. Tilallinen. Appensa jälkeen Karjalohjan Mustlahden Uusmiehen tilallinen. Äiti Taulu 83. –Puoliso 27.02.1879 Karjalohja Maria Matilda Forsten. Syntynyt 24.04.1857 Suomusjärvi. Kuollut 01.07.1922. ( i Gustaf Forsten. Syntynyt 16.05.1833 Suomusjärvi,Kitula. Tilallinen. Ä Fredrika Lovisa Hartzell. Syntynyt 17.09.1819 Suomusjärvi,Nummijärvi.)

IX Lapset
Eino Edvard Mantere. Syntynyt 03.08.1883 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 12.08.1934 Karjalohja. Malmgren. –Puoliso Anna Sofia Rautell. Syntynyt 26.02.1882 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 05.08.1969. ( i Johan Rautalin. Syntynyt 30.08.1829 Suomusjärvi, Nummijärvi. Talollinen. Ä Maria Lovisa Saxell. Syntynyt 05.02.1854 Karjalohja,Sakkola.)
Taulu 85
(Taulusta 83)

VIII. Amanda Sofia Malmgren. Syntynyt 29.08.1863 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Amanda muutti Suomusjärvelle 7.4.1904, kun hänen miehestään tuliSalitun kylän Vanhatalon rusthollari. Äiti Taulu 83. –Puoliso 25.10.1888 Sammatti Karl Henrik Valenius. Syntynyt 12.03.1864 Sammatti,Myllykylä. Kastettu 15.03.1864 Sammatti. Arrendaattori,rusthollari. Sammatin Myllykylän Iso-Pousun talollinen. Sieltä 1896 LeikkilänPiekan tilanvuokraajaksi ja edelleen itselliseksi Niemenkylän MMallaan taloon vuonna 1901. Vuoden 1904 alusta lähtien Suomusjärven Salitun kylän Vanhatalorusthollarina. ( i Henric Johan Walenius. Syntynyt 07.09.1807 Sammatti,Myllykylä. Talollinen. Ä Henrica Enqvist. Syntynyt 08.09.1827 Sammatti,Lohilampi.)

IX Lapset
Kaarle Olof Valenius. Syntynyt 06.09.1889 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 10.03.1892 Sammatti,Myllykylä.
Walter Ludvik Valenius. Syntynyt 18.09.1891 Sammatti,Myllykylä.
Arttur Villiam Valenius. Syntynyt 19.04.1894 Sammatti,Myllykylä.
Taulu 86
(Taulusta 79)

VI. Israel Öfverström. Syntynyt 22.11.1810 Kirkkonummi. Kuollut 1890 Karjalohja,Mustlahti. Talollinen. Vihittäessä mainitaan Sammatin Haarjärven rusthollarin pojaksi. Muutti Kirkkonummelta, syntymäpitäjästään Lohjalle 1829 ja sieltä Sammattiin 1835. arjalohjan Mustlahden Haukan talon isäntä. Äiti Taulu 79. Anna Stina Juslin. Syntynyt 21.11.1804 Salo,Hämmäinen. Kastettu 22.11.1804 Salo. Kuollut 13.08.1863 Karjalohja,Mustlahti. Torppari Erik Carlssonin ja vaimonsa Justina Carlsdotterin tytärr Salon Hämmäisten kylän Lillgårdin torpasta. Erik oli Lillgårdin eli Vähätalon talollisen poika. Justina olikotoisin Perttelin Kaivolasta, vaikkakin isä Carl Heder oli 1800-luvun alussa Hämmäisten torpparina.

VII Lapset
Carl Gustaf Öfverström. Syntynyt 01.10.1838 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 24.09.1917 Karjalohja,Lohjantaipale. Torppari,seppä. Taulu 87.
Christina Ulrica Öfverström. Syntynyt 09.11.1840 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 11.11.1840 Karjalohja. Kuollut hinkuyskä 12.04.1842 Karjalohja. Haudattu 17.04.1842 Karjalohja.
Christina Ulrika Öfverström. Syntynyt 05.02.1843 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu Karjalohja. –Puoliso 25.10.1866 Karjalohja Henrik Johan Granntopp. Syntynyt 05.11.1833 Karjalohja,Särkijärvi. Kastettu 06.11.1833 Karjalohja. Torppari. Torppari Johan Granntoppin ja vaimonsa Lena Greta Lustigin poikaa Karjalohjan Särkijärveltä.
Adolf Fredrik Öfverström. Syntynyt 24.06.1847 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 26.06.1847 Karjalohja. Kuollut tuntematon sairaus 29.06.1847 Karjalohja. Haudattu 01.07.1847 Karjalohja.
August Öfverström. Syntynyt 15.01.1849 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 15.01.1849 Karjalohja. Muonatorppari. Vihdin Kaukolan kylän Alitalon muonatorpparina 1870-luvulla.
Taulu 87
(Taulusta 86)

VII. Carl Gustaf Öfverström. Syntynyt 01.10.1838 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 02.10.1838 Karjalohja. Kuollut 24.09.1917 Karjalohja,Lohjantaipale. Haudattu 1917 Karjalohja. Torppari,seppä. Isä Israel Öfverström oli Haukan talollinen ja äiti Anna Stina Erkintytär Haukan edellisen isännän, Gabriel Juseliuksen leski. Muutti perheineen 1878 Sammatin Niemenkylän Mallan torppaan. Sieltä Karjalohjan Mustlahden Ylhäisille vuonna 1880 ja edelleen seuraavana vuonna Makkarjoen Isotaloon. Siellä Carl toimi torpparina ja seppänä. Isä Taulu 86. –Puoliso 15.11.1866 Sammatti Annina Gustafva Malmberg. Syntynyt 05.07.1844 Lohja,Karstu. Kuollut 05.01.1887 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 1887 Sammatti,Sukuhauta. Asui vihkimisen aikaan puolisoineen Sammatin Niemen Mallassa. Muuutti Lohjan Wanhakylään vuonna 1866. audattiin Sammatissa Malmbergien sukuhautaan. Katso myös 584.

VIII Lapset
Sofia Gustava Öfverström. Syntynyt 02.01.1868 Lohja. Kuulutettiin avioliittoon 1897 ja muutti Kiskoon 14.3.1897.
Edla Alexandra Öfverström. Syntynyt 18.06.1878 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 23.02.1886 Karjalohja,Makkarjoki.
Ida Karolina Öfverström. Syntynyt 12.12.1881 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 20.11.1962 Karjalohja,Kattla. Käsityöläinen. Taulu 88.
Taulu 88
(Taulusta 87)

VIII. Ida Karolina Öfverström. Syntynyt 12.12.1881 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 20.11.1962 Karjalohja,Kattla. Käsityöläinen. Asui 1920-luvulla Karjalohjan Rahikkalassa, Pentjärven rannan Waareliuksen mökissä. 1936-1950 Immulan kylässä ja lopulta Lohjantaipaleen Kuusimäess. Isä Taulu 87.

IX Lapset
Lyyli Elina Forss. Syntynyt 23.05.1917 Karjalohja,Lohjantaipale. Muutti naimattomana Karjalohjalta 1935 Lohjan kauppalaan ja sieltä edelleen Helsinkiin 1939. –Puoliso 24.12.1942 Vieno Olavi Halonen. Eronnut 1948.
Taulu 89
(Taulusta 74)

V. Gabriel Boström. Syntynyt 08.09.1778 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 13.09.1778 Kirkkonummi. Rusthollari. Isänsä tavoin Kirkkonummen Stor Estbyn Hommaksen talon ratsutilallinen. Äiti Taulu 74. –Puoliso 1:o 1800 Kirkkonummi Ulrika Korkman. Syntynyt 01.08.1780 Kirkkonummi,Korkkulla. Kastettu 02.08.1780 Kirkkonummi. Rusthollarin tytär Kirkkonummen Korkkullasta vihittyjen luettelon mukaan. Ei voi olla ainakaan 1.8.1780 syntynyt Ulrika, koska tämä nainen asuu vielä vuonna 1805 kotitalossaan. Eva Maria Hedström. Syntynyt 15.10.1785 Kirkkonummi,Biskopsböle. Kastettu 16.10.1785 Kirkkonummi. Rusthollarin tytär Kirkkonummen Biskopsbölen kylästä. Isä Johan H. ja äiti Margareta Rönnberg.

VI Lapset
2: Lovisa Boström. Syntynyt 16.10.1805 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 20.10.1805 Kirkkonummi. Kuollut 28.11.1805 Kirkkonummi.
2: Ulrika Carolina Boström. Syntynyt 10.07.1807 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 12.07.1807 Kirkkonummi.
2: Lovisa Carolina Boström. Syntynyt 14.12.1809 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 17.12.1809 Kirkkonummi.
2: Eva Carolina Boström. Syntynyt 24.05.1811 Kirkkonummi,Stor Estby. Kastettu 26.05.1811 Kirkkonummi. Eva oli ainoastaan 16-vuotias avioituessaan Carl Gustaf Korkmanin kanssa. –Puoliso 15.11.1827 Kirkkonummi Carl Gustaf Korkman. Syntynyt 02.11.1803 Kirkkonummi, Medvästö. Kastettu 24.11.1803 Kirkkonummi. Rusthollarin poika Kirkkonummen Medvästön kylästä.
Taulu 90
(Taulusta 74)

V. Gustava Boström. Syntynyt 03.02.1786 Kirkkonummi,Estby. Kastettu 05.02.1786 Kirkkonummi. Äiti Taulu 74. –Puoliso 1:o Gustaf Henrik Leekman. Syntynyt 22.07.1774 Sammatti. Kastettu 25.07.1774 Sammatti. Kuollut maksatauti 02.12.1820 Lohja,Outamo. Haudattu 28.12.1820 Lohja. Henkikirjoittaja. Asui Lohjan Outamon rusthollissa 1810-luvulla. Rippikirjan ja haudattujen luettelon mukaan toimi henkikirjoittajana. ( i Gabriel Leekman. Syntynyt 07.05.1744 Sammatti,Lohilampi. Rusthollari. Ä Brita Maria Omenia. Syntynyt 17.04.1746 Paimio,Sievola. Kuollut lapsivuode 1774 Sammatti,Myllykylä.) Herman Henric Carling. Syntynyt 19.03.1797 Kaskinen. Kuollut keuhkotauti 10.07.1849 Lohja,Outamo. Haudattu 13.07.1849 Lohja. Tilanvuokraaja. Syntyi Kaskisissa 19.3.1797. Vht luult.: Härnösandin tullinhoitaja Olof Carling U841 (k. 1820) ja Kristina Maria Stenberg. Ylioppilas Uppsalassa 18.2.1817 Herman Henr. Carling Bothniensis (* 11797). Adprobatus. Pohjalaisen osakunnan jäsen 17.11.1821 [1821] Hermannus HenricuCarling die XVII Novembris. Natus die XIX Mart. 1797. Inscriptuus Upsaliæ die XVII Febr. MDCCCXVII. Possessionat i Lojo. Ylioppilas Turussa 20.11.1821. Sacri ministerii candidat Tuli Lohjan Outamon rusthollariksi ensimmäisen avioliittonsa kautta Hänen ensimmäinen puolisonsa Gustava Boström oli sukua Christina Landenille äitinsä, Eva Lunderbergin kautta. Evan sisar Johan Lunderberg oli ollut Outamon edellinen rusthollari. Johan kuoli 1822 lapsettomana. Vuonna 1829 hänen leskensä Regina Omeen kuoli Outamossa.

VI Lapset
1: Gustaf Lekman. Syntynyt 18.07.1819 Lohja. Kastettu 18.07.1819 Lohja. Kuollut 02.08.1819 Lohja.
Taulu 91
(Taulusta 3)

III. Elsa Lunderberg. Syntynyt 08.03.1724 Kisko,Leilä. Kastettu 09.03.1724 Kisko. Kuollut 28.12.1808 Kisko,Ylettylä. Rusthollari Abram Lunderbergin tytär Kiskon Leilän kylästä. ÄitiSammatin kappalaisen, Georg Lekmanin ja Elisabet Jespersdotterin tytär Elisabet Lekman. Isä Taulu 3. –Puoliso 02.10.1750 Kisko Henrik Carander. Syntynyt 1721 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko. Kuollut 08.06.1804 Kisko,Ylettylä. Haudattu 1804 Kisko. Rusthollari. Henrikiä ei mainita kastettujen luettelossa, mutta rippikirjan mukaan syntyi vuonna 1721. Rippikirjan 1736-43 mukaan kävi kouluaa Turussa ainakin vuonna 1736. iskon Ylettylän Karan talon rusthollari veljensä jälkeen. audattujen luettelon mukaan kuoli "88-vuotiaana". ( i Zachris. Syntynyt 1669 Kisko,Ylettylä. Kuollut vanhuus 01.06.1749 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Ä Maria.)

IV Lapset
Helena Karander. Syntynyt 13.08.1751 Kisko,Ylettylä. Kuollut 04.06.1808 Kisko,Viiari. Taulu 92.
Elsa Carander. Syntynyt 23.04.1753 Kisko,Ylettylä. Kuollut 15.08.1808 Kisko,Vilikkala. Taulu 111.
Anna Karander. Syntynyt 03.10.1754 Kisko,Ylettylä. Kastettu 04.10.1754 Kisko. –Puoliso 02.10.1798 Kisko Jacob. Syntynyt 1747. Lampuoti. Kiskon pitäjän Lapin kylän rusthollin lampuoti. Syntymäaika ripppikirjasta. li ollut jo kaksi kertaa naimisissa ennen Anna Karanderia; 30.11.1779 piika Anna Gustavsdotterin kanssa Aijalasta, heillä poika Gustaf (1.3.1781) 28.10.1790 piika Christina Enbergin kanssa Lapin kylästä, heillkaksoset Stina Caisa / Anna Maija (4.9.1792). Christina kuoli 1794.
Elisabetha Carander. Syntynyt 10.11.1756 Kisko,Ylettylä. Kastettu 12.11.1756 Kisko.
Henrik Karander. Syntynyt 05.07.1759 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Taulu 118.
Hedvig Carander. Syntynyt 22.12.1761 Kisko,Ylettylä. Kastettu 24.12.1761 Kisko. Kuollut 1762 Kisko,Ylettylä.
Abraham Carander. Syntynyt 27.11.1763 Kisko,Ylettylä. Kastettu 29.11.1763 Kisko.
Johan Carander. Syntynyt 12.06.1765 Kisko,Ylettylä. Kastettu 13.06.1765 Kisko.
Regina Carander. Syntynyt 16.07.1767 Kisko,Ylettylä. Kastettu 19.07.1767 Kisko.
Hedvig Carander. Syntynyt 18.01.1774 Kisko,Ylettylä. Kastettu 21.01.1774 Kisko. Kuollut 03.03.1778 Kisko,Ylettylä.
Taulu 92
(Taulusta 91)

IV. Helena Karander. Syntynyt 13.08.1751 Kisko,Ylettylä. Kastettu 18.08.1751 Kisko. Kuollut 04.06.1808 Kisko,Viiari. Kiskon Ylettylän Karan talon tytär. uutti miehensä mukana Viiarin Pellin taloon vuonna 1787. uolinaika rippikirjasta. Äiti Taulu 91. –Puoliso 12.10.1773 Kisko Henrik Åstedt. Syntynyt 08.01.1744 Kisko,Toija. Kastettu 09.01.1744 Kisko. Kuollut 04.06.1808 Kisko,Viiari. Pitäjänseppä,talollinen. Vihkimisen aikaan toimi Kiskossa pitäjänseppänä ja asui perheineeen Ylettylässä, Karan rusthollin mailla. uodesta 1787 lähtien Viiarin kylän Pellin talollinen. Syntymäaika Kiskon rippikirjasarjasta 1780-97. Isä Kisko pitäjänräätäli Henrik Henriksson ja äiti Maria Johansdotter. uolinaika rippikirjasta. enrik ja puoliso Lena kuolivat samana päivänä. Katso myös 533.

V Lapset
Henrik Åstedt. Syntynyt 12.09.1774 Kisko,Ylettylä. Kastettu 14.09.1774 Kisko. Kuollut 19.05.1809 Kisko,Viiari. Asui naimattomana vanhempiensa luona Kiskon Viiarin Pellin talossa ja kuoli siellä keväällä 1809.
Gabriel Åstedt. Syntynyt 27.09.1776 Kisko,Ylettylä. Taulu 93.
Gustav Åstedt. Syntynyt 09.02.1779 Kisko,Ylettylä. Kastettu 12.02.1779 Kisko.
Anna Helena Åstedt. Syntynyt 26.02.1782 Kisko,Ylettylä. Kastettu 27.02.1782 Kisko.
Elsa Åstedt. Syntynyt 30.05.1784 Kisko,Ylettylä. Taulu 99.
Helena Åstedt. Syntynyt 21.02.1787 Kisko,Ylettylä. Kastettu 21.02.1787 Kisko.
Ulrika Åstedt. Syntynyt 02.02.1790 Kisko,Viiari. Taulu 109.
Johannes Åstedt. Syntynyt 19.12.1792 Kisko,Viiari. Kastettu 20.12.1792 Kisko. Kuollut 25.12.1792 Kisko,Viiari.
Taulu 93
(Taulusta 92)

V. Gabriel Åstedt. Syntynyt 27.09.1776 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko. Ei mainita kastettujen luettelossa, syntymäaika saatu rippikirjaasta 1814-20. sänsä jälkeen Kiskon Viiarin kylän Pellin talon isäntänä. Äiti Taulu 92. –Puoliso 10.07.1806 Kisko Lena. Syntynyt 23.04.1782 Kisko,Toija. Kastettu 25.04.1782 Kisko. Isä Kiskon Toijan kylän Ilveksen talollinen Henrik Henriksson jaäiti Kaisa Nilsdotter, joka oli kotoisin Karjalohjan Pyölin kyllän Nikun talosta. Kaisan toinen puoliso oli Uskelan Lopin kylästä kotoisin ollut alollisen poika Elias Olofsson. ( i Henrik. Syntynyt 27.09.1746 Kisko,Toija. Kuollut 18.11.1786 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Kaisa. Syntynyt 27.12.1752 Karjalohja,Pyöli. Kuollut 19.09.1817 Kisko,Toija.)

VI Lapset
David Åstedt. Syntynyt 31.01.1807 Kisko,Viiari. Kastettu 01.02.1807 Kisko. Kuollut 07.02.1807 Kisko,Viiari.
Gabriel Åstedt. Syntynyt 01.05.1808 Kisko,Viiari. Kastettu 02.05.1808 Kisko.
David Åstedt. Syntynyt 01.03.1810 Kisko,Viiari. Talollinen. Taulu 94.
Efraim Åstedt. Syntynyt 07.09.1812 Kisko,Viiari. Kastettu 08.09.1812 Kisko.
Johanna Åstedt. Syntynyt 06.11.1814 Kisko,Viiari. Kastettu 07.11.1814 Kisko.
Gabriel Åstedt. Syntynyt 08.11.1816 Kisko,Viiari. Kastettu 10.11.1816 Kisko.
Ulrika Åstedt. Syntynyt 13.08.1819 Kisko,Viiari. Kastettu 13.08.1819 Kisko.
Regina (Gustava) Åstedt. Syntynyt 23.01.1822 Kisko,Viiari. Taulu 97.
Gabriel Åstedt. Syntynyt 27.02.1825 Kisko,Viiari. Kastettu 28.02.1825 Kisko.
Taulu 94
(Taulusta 93)

VI. David Åstedt. Syntynyt 01.03.1810 Kisko,Viiari. Kastettu 02.03.1810 Kisko. Talollinen. Isänsä jälkeen Kiskon Viiarin kylän Pellin talon isäntänä. Isä Taulu 93. –Puoliso 25.10.1832 Kisko Greta Stina. Syntynyt 05.10.1812 Kisko,Sortila. Kastettu 06.10.1812 Kisko. Kotoisin Kiskon Sortilan kylän Ylhäisten rusthollista. ( i Elias. Syntynyt 17.08.1772 Kisko,Sorttila. Kuollut 18.09.1818 Kisko,Sortila. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 03.09.1779. Kuollut 19.08.1816 Kisko,Sortila.)

VII Lapset
Efraim Åstedt. Syntynyt 08.12.1833 Kisko,Viiari. Kastettu 10.12.1833 Kisko. Talollinen. Kiskon Viiarin kylän Pellin talollinen isänsä jälkeen viimeistään 1860-luvulta lähtien. –Puoliso 22.11.1866 Kisko Fredrika Wilhelmina Domander. Syntynyt 13.09.1826 Kisko,Ylettylä. Katso myös 477.
Ulrika Vilhelmina Åstedt. Syntynyt 28.06.1835 Kisko, Viiari. Taulu 95.
Edla Kristina Åstedt. Syntynyt 22.06.1837 Kisko,Viiari. Kastettu 25.06.1837 Kisko. Piika. Oli piikana Karjalohjan Kärkelän ruukilla. –Puoliso 28.12.1873 Kisko Klaes Fredrik Sundström. Torppari. Torppari ja leskimies Karjalohjan Immolan rusthollin mailta. Ensimmäinen puoliso oli ollut Leilän rusthollin torpparin tytärEdla Amalia Gren, jonka kanssa Klaes oli vihitty 15.11.1868.
Wendla Sofia Åstedt. Syntynyt 31.05.1839 Kisko,Viiari. Kastettu 02.06.1839 Kisko. –Puoliso 22.11.1866 Kisko Anders Wiberg. Syntynyt 29.11.1840 Perniö,Haaroinen. Kastettu 30.11.1840 Perniö. Mylläri. Syntyi muonatorppari ja mylläri David Wibergin lapsena Perniössää 1840. Vihille mennessään oli tullut Kiskon Toijan kylän sahan mylläriksi. Oli puolisolleen kaukaista sukua Kiskon Ylettylän Karan talollien kautta. ( i David Wiberg. Syntynyt 1798 Kisko,Toija. Ä Eva Sofia. Syntynyt 03.12.1803 Perniö,Haaroinen. Piika.)
Maria Josepha Åstedt. Syntynyt 19.03.1841 Kisko,Viiari. Taulu 96.
Amalia Gustava Åstedt. Syntynyt 20.04.1843 Kisko,Viiari. Kastettu 23.04.1843 Kisko. –Puoliso 12.03.1863 Kisko Johan Manelius. Syntynyt 19.06.1839 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.06.1839 Kisko. Torppari. Kiskon Kurkelan kylän Yli-Pipon rusthollin torppari isänsä, Israael Andersson Elfströmin jälkeen. Äiti Helena oli Ylettylän Ollan talon piian, Kaisa Lillgrenin aioton tytär (s. 16.5.1798).
David Åstedt. Syntynyt 28.06.1845 Kisko,Viiari. Kastettu 29.06.1845 Kisko.
Mathilda Carolina Åstedt. Syntynyt 23.06.1848 Kisko,Viiari. Kastettu 25.06.1848 Kisko. Kuollut 02.08.1848 Kisko,Viiari.
Johan Åstedt. Syntynyt 18.05.1852 Kisko,Viiari. Kastettu 20.05.1852 Kisko.
Taulu 95
(Taulusta 94)

VII. Ulrika Vilhelmina Åstedt. Syntynyt 28.06.1835 Kisko, Viiari. Kastettu 02.07.1835 Kisko. Ulrika Wilhelmina oli kotoisin Kiskon Viiarin kylästä.

Oli miehensä taloudenhoitaja ennen naimisiin menoaan.

Pariskunnalla oli ottotytär Mathilda Sofia Wiberg, joka oli puolisoiden keskinäisessä testamentissa määrätty edunsaajaksi ottovanhempien kuoleman jälkeen. Isä Taulu 94. –Puoliso 26.12.1877 Suomusjärvi Henrik. Maakauppias. Toimi Suomusjärvellä maakauppiaana.

Perheessä oli ottotytär Mathilda Sofia Wiberg, joka vuonna 1906 meni naimisiin urkuri Kustaa Elias Vuorion kanssa.

Pariskunnan ainoa oma lapsi, poika Henrik Hjalmar kuoli vain parin viikon ikäisenä.

VIII Lapset
Henrik Hjalmar. Syntynyt 17.02.1878 Suomusjärvi. Kuollut 02.03.1878 Suomusjärvi.
Taulu 96
(Taulusta 94)

VII. Maria Josepha Åstedt. Syntynyt 19.03.1841 Kisko,Viiari. Kastettu 23.03.1841 Kisko. Isä Taulu 94.

VIII Lapset
Kustaa Oskar Järvinen. Kuollut 02.01.1940 Kisko. Syntynyt 10.11.1861 Kisko, Viiari, Pelli. Syntyi Kiskon Viiarin kylän Pellin talossa aviottomana lapsena. Kummit Viiarin Hannun isäntä Karl Henrik Sarin, Ojalan torppari Gustaf Lundsten ja vaimonsa Ulrika Alros sekä Pellin isännän tytär Amalia Gustava Åstedt. Kastoi Sepän ratsutilalla J.N. Henriksson. –Puoliso Ida Vilhelmiina. Syntynyt 25.04.1861. Kuollut 09.08.1938 Kisko. Syntymä- ja kuolinaika Kiskon kirkkomaalla olevasta hautakivestä. Ida Vilhelmiina ei löydy Kiskon kastettujen luettelosta ao. päivämäärällä.
Taulu 97
(Taulusta 93)

VI. Regina (Gustava) Åstedt. Syntynyt 23.01.1822 Kisko,Viiari. Kastettu 24.01.1822 Kisko. Kiskon Viiarin kylän Pellin talon tytär. Karjalohjan kirjojen mukaan etunimi Regina, mutta 1822 syntyneen tyttären etunimi on Kiskon rippikirjojen mukaan Gustava. Isä Taulu 93. Gustaf Öhman. Syntynyt 21.03.1823 Karjalohja,Pyöli. Kuollut 21.03.1898 Karjalohja. Torppari. Karjalohjan Pyölin kylän Lassin talon isäntä, jonka jälkeen torpparina Karjalohjan Nikulla ja Lassilla. ( i Henrik Öhman. Syntynyt 17.04.1789 Karjalohja,Pyöli. Kuollut 09.12.1835 Karjalohja,Pyöli. Talollinen. Ä Anna Ulrica Dahlman. Syntynyt 04.10.1789 Sammatti,Luskala.)

VII Lapset
Maria Matilda Öhman. Syntynyt 14.08.1847 Karjalohja,Pyöli. Taulu 98.
Taulu 98
(Taulusta 97)

VII. Maria Matilda Öhman. Syntynyt 14.08.1847 Karjalohja,Pyöli. Kastettu 18.08.1847 Karjalohja. Äiti Taulu 97. –Puoliso Gustaf Fredrik From. Syntynyt 06.03.1845 Sammatti,Kaukola. Kuollut 11.12.1913 Lohja,Karstu. Torppari. Isä Sammatin Kaukolan kylän Lassin talon torppari Nils From. uutti Lohjalla 1867. Gustaf oli sittemin Lohjan Karstun kylän Joenpellon talon Frommn torpparina kuolemaansa saakka.

VIII Lapset
Gustaf Henrik From. Syntynyt 11.10.1871 Lohja,Karstu.
Johan From. Syntynyt 30.04.1874 Lohja,Karstu.
Karl Adolf From. Syntynyt 13.08.1877 Lohja,Karstu. Renki. Muutti kotoaan Lohjan Karstun kylän Joenpellon taloon rengiksi 11894 ja sieltä seuraavana vuonna Hemilään. arraskuussa 1913 muutti Sammattiin. –Puoliso 25.08.1906 Maria Mathilda Alm. Syntynyt 24.03.1879 Lohja. Isä Johan Alm oli syntynyt 26.11.1826 Vihdin Kotkaniemessä ja ollut sitten torpparina Sammatin Kaukolan Lassilla. Äiti Edla Stenman oli taasen syntynyt Nummen Hyvelän Rekolla 21.5.1842.
Aleksander From. Syntynyt 03.10.1880 Lohja,Karstu.
Oskar Fredrik From. Syntynyt 20.07.1883 Lohja,Karstu. Muonamies. Lohjan Karstun kylän Joenpellon talon muonamies. –Puoliso 23.01.1916 Lohja Ida Mariana Kavander. Syntynyt 01.05.1894 Lohja.
Emil Wilhelm From. Syntynyt 13.06.1887 Lohja,Karstu.
Taulu 99
(Taulusta 92)

V. Elsa Åstedt. Syntynyt 30.05.1784 Kisko,Ylettylä. Kastettu 01.06.1784 Kisko. Isä Kiskon pitäjänseppä Henrik Åstedt Ylettylän kylästä. Myöhemmin Viiarin Pellin talon isäntä. Äiti Leena Karander. Äiti Taulu 92. –Puoliso 08.07.1806 Kisko Efraim Hammar. Syntynyt 02.09.1785 Kisko,Honkapyöli. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Honkapyölin Pamsin talon rusthollarina. ( i Gabriel Hammar. Syntynyt 04.01.1761 Kisko,Hongisto. Rusthollari. Ä Lena. Syntynyt 10.11.1762 Kisko,Honkapyöli. Kuollut 1798 Kisko,Honkapyöli.)

VI Lapset
Gabriel Hammar. Syntynyt 27.07.1807 Kisko,Honkapyöli. Rusthollari. Taulu 100.
Helena Hammar. Syntynyt 25.06.1810 Kisko,Honkapyöli.
Lovisa Hammar. Syntynyt 25.06.1810 Kisko,Honkapyöli.
Ulrika Hammar. Syntynyt 08.11.1812 Kisko,Honkapyöli.
Esaias Hammar. Syntynyt 02.02.1815 Kisko,Honkapyöli. Taulu 104.
David Hammar. Syntynyt 20.02.1817 Kisko,Honkapyöli. Torppari. Taulu 105.
Efraim Hammar. Syntynyt 07.08.1819 Kisko,Honkapyöli. Torppari. Taulu 106.
Gustava Hammar. Syntynyt 10.01.1822 Kisko,Honkapyöli. –Puoliso 01.07.1855 Kisko Abram. Syntynyt 21.03.1819 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 22.03.1819 Kisko. Lampuoti. Torpparin poika Kiskon Haapaniemen kylän Riilahdesta. Mainitaan Riilahden 1850-luvulta alkaen lampuotina.
Christina Hammar. Syntynyt 10.01.1822 Kisko,Honkapyöli.
Fredrika Hammar. Syntynyt 16.07.1825 Kisko,Honkapyöli. Taulu 108.
Taulu 100
(Taulusta 99)

VI. Gabriel Hammar. Syntynyt 27.07.1807 Kisko,Honkapyöli. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon pitäjän Honkapyölin rusthollin isäntänä. Äiti Taulu 99. Maja Stina. Syntynyt 17.05.1788 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 18.05.1788 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Hintsalan Sipulin talollinen. Maja Stinan toinen puoliso Henrik Vimanin kuoleman jälkeen oli iskon Honkapyölin rusthollari Gabriel Efraimsson Hammar. Katso myös 476 , 476 , 476 , 476 , 476. –Puoliso 2:o 08.07.1841 Kisko Christina. Syntynyt 29.10.1811 Suomusjärvi,Nummijärvi. Suomusjärven Nummijärven kylän Heikkilän talon isännän, Johan Johanssonin tytär. Äiti Stina Erkintytär. Christina syntyi Suomusjjärvellä, mutta kastettiin Karjalohjalla. Äiti Stinan sukujuuret on Nummijärven Eskolan talossa ja edellen Rautsuon Väinällä.

VII Lapset
2: Mathilda Hammar. Syntynyt 29.11.1842 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 30.11.1842 Kisko.
2: Juho Hammar. Syntynyt 07.04.1844 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 09.04.1844 Kisko. Kuollut 15.12.1906 Kisko. Rusthollari. Kiskon Honkapyölin tilan rusthollari. Haudattu Kiskon kirkkomaalla, jossa ainakin vielä vuonna 1942 oi hänen hautakivensä.
2: Edla Gustava Hammar. Syntynyt 29.11.1847 Kisko,Honkapyöli. Kuollut 25.05.1895 Karjalohja,Särkijärvi. Taulu 101.
2: Amalia Kristiina Hammar. Syntynyt 18.09.1849 Kisko,Kaukuri. Taulu 103.
Taulu 101
(Taulusta 100)

VII. Edla Gustava Hammar. Syntynyt 29.11.1847 Kisko,Honkapyöli. Kuollut 25.05.1895 Karjalohja,Särkijärvi. Isä Taulu 100. –Puoliso 10.07.1873 Kisko Eric Malmgren. Syntynyt 14.04.1832 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 05.01.1896 Karjalohja,Särkijärvi. Tilallinen. Karjalohjan Särkijärven Alhaisten tilallinen. ( i Johan Malmgren. Syntynyt 16.09.1790 Sammatti,Kiikala. Kuollut vilustuminen 04.03.1849 Karjalohja,Särkijärvi. Kuudennusmies. Ä Anna Boman. Syntynyt 20.09.1803 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut vanhuus 14.06.1884 Karjalohja,Särkijärvi.)

VIII Lapset
Selina Amalia Malmgren. Syntynyt 01.07.1874 Karjalohja,Särkijärvi. Vihittiin 24.6.1899 "konemestarin kanssa Helsingistä", jonne muutti saman vuoden elokuussa.
Eero Valpas Malmgren. Syntynyt 19.11.1875 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 25.10.1923 Karjalohja,Särkijärvi. Talollinen. Oli koko ikänsä naimaton ja samalla Malmgren -suvun viimeinen edustaja Karjalohjan Särkijärven Alhaisten tilalla.
Johanna Christina Malmgren. Syntynyt 23.06.1876 Karjalohja,Särkijärvi.
Syntynyt Kuolleena Malmgren. Syntynyt 23.11.1877 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 23.11.1877 Karjalohja,Särkijärvi. Haudattu 25.11.1877 Karjalohja.
Syntynyt Kuolleena Malmgren. Syntynyt 18.10.1878 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 18.10.1878 Karjalohja,Särkijärvi.
Johan Fabian Malmgren. Syntynyt 04.11.1879 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 28.04.1918 Karjalohja,Särkijärvi. Ratsastaja. Koivulan Kasvatuslaitoksen ratsastaja, muutti Virolahdelle marraskuun lopussa 1898.
Valfrid Valdemar Malmgren. Syntynyt 15.10.1882 Karjalohja,Särkijärvi. Taulu 102.
Kuolleena Syntynyt Malmgren. Syntynyt 22.04.1885 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 22.04.1885 Karjalohja,Särkijärvi.
Kuolleena Syntynyt Malmgren. Syntynyt 08.07.1888 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 08.07.1888 Karjalohja,Särkijärvi.
Taulu 102
(Taulusta 101)

VIII. Valfrid Valdemar Malmgren. Syntynyt 15.10.1882 Karjalohja,Särkijärvi. Muutti Helsinkiin 1902. Äiti Taulu 101. –Puoliso Tuntematon.

IX Lapset
Helmi Kaarina Malmgren.
Meri Sylvia Malmgren.
Erik Malmgren.
Taulu 103
(Taulusta 100)

VII. Amalia Kristiina Hammar. Syntynyt 18.09.1849 Kisko,Kaukuri. Kastettu 19.09.1849 Kisko. Isä Kiskon Kaukurin kylän Honkapyölin rusthollari Gabriel Hammarja äiti tämän vaimo Christina Johanintytär. Isä Taulu 100. –Puoliso Johan Gabriel Ahlstedt. Syntynyt 28.08.1838 Kisko,Kurkela. Kastettu 30.08.1838 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Kurkelan Ali-Pipon l. Passin rusthollari. Katso myös 346.

VIII Lapset
Johannes Aarnio. Ahlstedt.
Taulu 104
(Taulusta 99)

VI. Esaias Hammar. Syntynyt 02.02.1815 Kisko,Honkapyöli. Asui kotitalonsa mailla ja mainitaan lastensa syntymän yhteydessä syytinkiläiseksi. Äiti Taulu 99. –Puoliso 06.06.1847 Kisko Fredrika. Syntynyt 24.09.1814 Kisko,Uusikylä. Kastettu 25.09.1814 Kisko. Vihittäessä oli piikana Kiskon pitäjän Kaukurin kylän Uotilan taalossa. sä Uusikylän Kuljun torppari Johan Matsson, äiti Lisa Högman. Lisan vanhemmat olivat pitäjänräätäli Gustaf H. ja vaimonsa Bria Hammar. Britan vanhemmat puolestaan olivat Hongiston rusthollaari Arvid Hammar ja Stina Salovia. saias ja Fredrika olivatkin kaukaista sukua keskenään.

VII Lapset
Erika Kustava Hammar. Syntynyt 16.06.1848 Kisko,Honkapyöli.
Ida Sofia Hammar. Syntynyt 12.04.1851 Kisko,Honkapyöli.
Wilhelmina Hammar. Syntynyt 1853 Kisko,Honkapyöli.
Taulu 105
(Taulusta 99)

VI. David Hammar. Syntynyt 20.02.1817 Kisko,Honkapyöli. Torppari. Ensimmäisen lapsensa syntymän aikaan mainitaan torppariksi Kiskon Kaukurin Kreivillä. Äiti Taulu 99. –Puoliso 02.02.1843 Kisko Helena. Syntynyt 26.11.1810 Kisko,Uusikylä. Kastettu 27.11.1810 Kisko. Torpparin leski Kiskon Kaukurin kylän Kreiviltä.

VII Lapset
Johan Gabriel Hammar. Syntynyt 08.11.1843 Kisko,Kaukuri. Kastettu 09.11.1843 Kisko. –Puoliso 09.11.1865 Kisko Gustava Carolina Ahlfors. Syntynyt 07.01.1843 Kisko,Kaukuri. Kastettu 09.01.1843 Kisko. Lampuoti Anders Johan Ahlforsin ja vaimonsa Ulrica Jacobintyttären tytär Kiskon Kaukurin Härjäisten talosta. ( i Anders Johan. Syntynyt 15.01.1805 Kisko,Orijärvi. Ä Ulrika. Syntynyt 13.06.1805 Bromarv,Pargas. Piika.)
Erika Kustava Hammar. Syntynyt 24.01.1847 Kisko,Kaukuri.
Lovisa Wilhelmina Hammar. Syntynyt 18.08.1850 Kisko,Kaukuri.
Taulu 106
(Taulusta 99)

VI. Efraim Hammar. Syntynyt 07.08.1819 Kisko,Honkapyöli. Torppari. Viimeistään vuodesta 1840 lähtien Kiskon kirkonkylän Immoisten ttalon Jyskyn torppari. Äiti Taulu 99. –Puoliso 1:o 27.11.1838 Kisko Anna. Syntynyt 07.10.1812 Kisko,Toija. Kastettu 07.10.1812 Kisko. Kuollut 1857 Kisko. Piika,torpparin vaimo. Vihkimisen aikaan Anna oli piikana Kiskon Kaukurin kylän Uotilantalossa, lähellä tulevan miehensä kotitaloa, Honkapyölin rusthoollia. Isä Toijan kylän rakuuna Elias Lindsten, äiti Greta Christersdoter. Greta oli kotoisin Ylettylän Ollan talosta. ( i Elias Lindsten. Syntynyt 1769 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 19.10.1828 Kisko,Toija. Sotilas,torppari. Ä Margareta. Syntynyt 06.05.1774 Kisko,Ylettylä.) Kristina Elisabet Wall. Syntynyt 25.07.1828 Kisko,Orijärvi. Kastettu 27.07.1828 Kisko. Ruukkityöläisen tytär Kiskon Orijärveltä. Isä Jacob Wall (s. 1799 Tenholassa), äiti Helena Johansdotter (s. 14.11.1791 Kiskossa). Maja Stina Skarp. Leski Kiskon Kirkonkylän Immoisten talosta.

VII Lapset
1: Charlotta Lovisa Hammar. Syntynyt 16.04.1840 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 17.04.1840 Kisko. Vihkimisen aikaan vuonna 1873 Charlotta oli piikana miehensä kotitalossa. –Puoliso 23.12.1873 Kisko Wilhelm Lindström. Syntynyt 02.11.1834 Kisko,Sillanpää. Talollinen. Katso myös 496 , 496 , 496.
1: Edla Gustava Hammar. Syntynyt 22.04.1842 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 23.04.1842 Kisko. Kuollut 18.07.1842 Kisko.
1: Johan Hammar. Syntynyt 04.07.1843 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 08.08.1843 Kisko.
1: Eva Helena Hammar. Syntynyt 24.12.1844 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 24.12.1844 Kisko.
1: Gustava Hammar. Syntynyt 20.01.1848 Kisko, Kirkonkylä. Taulu 107.
1: Mathilda Hammar. Syntynyt 09.11.1850 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 10.11.1850 Kisko. Kuollut 1851 Kisko.
1: Mathilda Fredrika Hammar. Syntynyt 15.02.1852 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 17.02.1852 Kisko.
Taulu 107
(Taulusta 106)

VII. Gustava Hammar. Syntynyt 20.01.1848 Kisko, Kirkonkylä. Kastettu 23.01.1848 Kisko. Isä Taulu 106. –Puoliso 13.02.1873 Kisko Frans Viktor Berglöf. Syntynyt 13.10.1841 Raisio. Tilanvuokraaja, opettaja, poliisikonstaapeli. Vihittäessä vuonna 1873 mainitaan Kiskon Kirkonkylän Viikarin talon vuokraajaksi ja lastenopettajaksi. Viikarin jälkeen muutti Suomusjärven Hintsalan Mansikkaniemeen, jonka vuokraajana oli ainakin 1873-1877. 1878 mainitaan entisenä arrendaattorina ja 1881 lastenopettajana sekä 1891 siltavoutina.

Toimi myös paikkakunnalla poliisikonstaapelina.

Perhe asui koko mainitun ajan Hintsalassa.

Kun Kiskon pitäjään perustettiin kirjasto 1871, toimi kirjastonhoitajana kunnallishallituksen esimies Frans Viktor Berglöf.

VIII Lapset
Alina Aleksandra. Syntynyt 15.04.1873 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 17.04.1873 Suomusjärvi. Kuollut 08.05.1892 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1892 Suomusjärvi.
Albert Sigfrid Johannes Berglöf. Syntynyt 19.06.1875 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 24.06.1875 Suomusjärvi.
Frans Fabian Lehtola. Syntynyt 20.01.1877 Suomusjärvi. Kuollut 21.11.1909 Suomusjärvi. –Puoliso 11.04.1909 Suomusjärvi Edla Matilda Arpalahti. Syntynyt 03.07.1879 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 18.04.1964 Helsinki,Kallion srk. Diakonissa. Katso myös 146.
Karl Arthur Berglöf. Syntynyt 02.11.1878 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 10.11.1878 Suomusjärvi.
Jaakko Johannes Berglöf. Syntynyt 20.12.1881 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 28.12.1881 Suomusjärvi.
Viktor Aleksander Berglöf. Syntynyt 05.05.1884 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 06.05.1884 Suomusjärvi. Kuollut 25.06.1899 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1899 Suomusjärvi.
Anna Karoliina Berglöf. Syntynyt 05.05.1891 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 09.05.1891 Suomusjärvi.
Taulu 108
(Taulusta 99)

VI. Fredrika Hammar. Syntynyt 16.07.1825 Kisko,Honkapyöli. Äiti Taulu 99. –Puoliso 29.05.1849 Kisko Anders Johan. Syntynyt 30.08.1823 Perniö,Vihiniemi. Kastettu 31.08.1823 Perniö. Talollinen. Perniön Vihiniemen Tuikan talollinen isänsä Anders Johanssonin jälkeen. Äiti Maria Christina Mikkelsdotter.

VII Lapset
Maria Erika. Syntynyt 10.03.1850 Perniö,Vihiniemi.
Johan Edvard. Syntynyt 29.06.1852 Perniö,Vihiniemi.
Mathilda Gustafva. Syntynyt 06.05.1855 Perniö,Vihiniemi.
Karl Valentin. Syntynyt 25.12.1857 Perniö,Vihiniemi.
Edla Vilhelmina. Syntynyt 03.09.1860 Perniö,Vihiniemi.
Taulu 109
(Taulusta 92)

V. Ulrika Åstedt. Syntynyt 02.02.1790 Kisko,Viiari. Kastettu 05.02.1790 Kisko. Kengäntekijän tytär Kiskon Viiarin Pelliltä. Hänen isänsä Henrik Åstedt oli myös Pellin talon isäntä. Muutti vihkimisen jälkeen vuonna 1817 Viiarin kylästä Ylhäisille. Eliaksen kuoltua nai Karjalohjan Puujärven Fräsän pojan Johan Johansson Karellin. Äiti Taulu 92. –Puoliso 1:o 14.10.1817 Kisko Elias. Syntynyt 17.08.1772 Kisko,Sorttila. Kastettu 20.08.1772 Kisko. Kuollut 18.09.1818 Kisko,Sortila. Talollinen. Kiskon Sorttilan kylän Ylhäisten talon isäntä viimeistään vuodesta 1804 alkaen. Kuoli syksyllä 1818 - kuolinaika rippikirjasta. Hänen jälkeensä leski Ulrika Åstedt nai 28.10.1819 Karjalohjan Puujärven Fräsän pojan, Johan Johansson Karenin/Karellin. ( i Erik Tötterman. Syntynyt 28.03.1736 Lohja. Kuollut 1782 Kisko,Sorttila. Rusthollari. Ä Lisa. Syntynyt 29.09.1745 Kisko,Sorttila.) –Puoliso 2:o 28.10.1819 Kisko Johan Karen. Syntynyt 11.09.1794 Karjalohja,Puujärvi. Kastettu 12.09.1794 Karjalohja. Talollinen. Isä Karjalohjan Puujärven Frääsän talollinen Johan Abramsson ja äiti Anna Johansdotter. Anna oli kotoisin Sammatin Kaukolan kylään Lassin talosta ja Johan oli Frääsän edellisen isännän poika. Vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Kiskon Sortilan kylän Ylhäisten isäntänä. Hänen jälkeensä talolliseksi tuli Lapinkylän Sortilta Erik Michlsson.

VI Lapset
1: Gustava. Syntynyt 27.07.1818 Kisko,Sortila. Kastettu 27.07.1818 Kisko. Kuollut 27.04.1819 Kisko,Sortila.
2: Abraham Karell. Syntynyt 14.01.1821 Kisko,Sortila. Kastettu 17.01.1821 Kisko.
2: Gabriel Karell. Syntynyt 14.11.1823 Kisko,Sortila. Kuollut tuntematon 25.02.1880 Pusula,Seppälä. Torppari,talollinen. Taulu 110.
2: Efraim Karen. Syntynyt 24.02.1825 Kisko. Kastettu 26.02.1825 Kisko.
2: Johannes Karen. Syntynyt 16.02.1827 Kisko. Kastettu 17.02.1827 Kisko.
2: Edla Ulrika Karell. Syntynyt 05.06.1829 Kisko. Kastettu 07.06.1829 Kisko.
Taulu 110
(Taulusta 109)

VI. Gabriel Karell. Syntynyt 14.11.1823 Kisko,Sortila. Kastettu 14.11.1823 Kisko. Kuollut tuntematon 25.02.1880 Pusula,Seppälä. Haudattu 20.03.1880 Pusula. Torppari,talollinen. Oli pienen ajan Sammatin Leikkilän kylän Kroulan talon isäntä jaa vuodesta 1851 Kroulan Saviniemen torppari. 1860-luvun alussa Gabriel muutti perheineen Pusulan pitäjään, jssa hänestä tuli Seppälän kylän Laurin talon isäntä. Äiti Taulu 109. –Puoliso 23.07.1843 Nummi Maria. Syntynyt 29.01.1815 Nummi,Remala. Kastettu 30.01.1815 Nummi. Kuollut rintatauti 17.04.1879 Pusula,Seppälä. Haudattu 11.05.1879 Pusula. Isä Nummen Remalan kylän Yli-Ollin talollinen, Johan Andersson jja äiti Kaisa Matsdotter. iti Kaisa oli kotoisin Pusulan Raduksen kylän Rosoisilta. Maria sisar Anna Stina meni 26.11.1840 naimisiin Suomusjärven Rutsuon Mannin talollisen, Elias Johanssonin kanssa, mutta kuoli jo paria vuotta myöhemmin.

VII Lapset
Gabriel Johan Karell. Syntynyt 22.04.1844 Sammatti,Leikkilä. Kastettu Sammatti. Torppari. Asui perheineen Pusulan Hirvijoen Ali-Knaapin talon Grönkullan torpassa. –Puoliso 28.12.1875 Pusula Sofia Elvina Tötterström. Syntynyt Pusula, Hyönölä. Kastettu Pusula. –Puoliso 26.12.1894 Pusula Sofia Carolina Walliander. Syntynyt 07.10.1844 Pusula,Hirvijoki. Kastettu 09.10.1844 Pusula. Sofian vanhemmat olivat Saarikon torppari Erik Johansdotter Walliander ja vaimonsa Anna Greta Johansdotter. Anna Greta oli torppparin tytär Suomelan kylän Maulan talon Marjamäestä. Ensimmäinen puoliso oli Wilhelm Henriksson Walenius, Pusulan Hirvijoen Hannulan torppari ja itsellinen. ( i Eric Walliander. Syntynyt 23.10.1800 Nummi, Järvenpää, Kiiski. Kuollut 07.05.1873 Pusula, Hirvijoki, Hannula, Saarikon torppa. Torppari. Ä Anna Greta. Syntynyt 11.10.1810 Pusula, Suomela, Jaakkola. Kuollut Sulkutauti 07.01.1877 Pusula, Hirvijoki, Hannula, Saarikon torppa.)
Edla Johanna Karell. Syntynyt 22.07.1846 Sammatti,Leikkilä. Kastettu Sammatti. Kuollut 04.07.1848 Sammatti,Leikkilä. Haudattu 1848 Sammatti.
Karl August Karell. Syntynyt 21.01.1849 Sammatti,Leikkilä. Kastettu Sammatti. –Puoliso 20.09.1880 Pusula Hanna Finne. Syntynyt 1849. Taloudenhoitaja. Pusulan Seppälän kylän Laurin l. miehensä kotipaikan taloudenhoiitaja.´ ukuperä toistaiseksi tuntematon (30.03.2006).
Maria Wilhelmina Karell. Syntynyt 14.12.1850 Sammatti,Leikkilä. Kastettu Sammatti. –Puoliso 13.10.1881 Pusula Adolf Fredrik Härtzberg. Syntynyt 1850 Vihti,Härtsilä. Kastettu Vihti.
Gustaf Aleksander Karell. Syntynyt 13.09.1853 Sammatti,Leikkilä. Kastettu Sammatti.
Amalia Matilda Karell. Syntynyt 01.03.1856 Sammatti,Leikkilä. Kastettu 02.03.1856 Sammatti. Kotoisin Sammatin pitäjän Leikkilän kylän Kroulan talon Saviniemen torpasta. Vihittäessä asui vanhempiensa luona Pusulan Seppälän kylän Laurin talossa. –Puoliso 11.11.1880 Pusula Karl Adolf Mansner. Syntynyt 1857 Vihti. ( i Adolf Mansner. Syntynyt 04.11.1832 Vihti,Härtsilä. Arentimies. Ä Johanna Sofia Olin. Syntynyt 27.05.1831 Vihti,Härtsilä.)
Taulu 111
(Taulusta 91)

IV. Elsa Carander. Syntynyt 23.04.1753 Kisko,Ylettylä. Kastettu 23.04.1753 Kisko. Kuollut 15.08.1808 Kisko,Vilikkala. Haudattu 1808 Kisko. Äiti Taulu 91. –Puoliso 07.07.1772 Kisko Michel. Syntynyt 25.09.1746 Kisko,Vilikkala. Kastettu 02.10.1746 Kisko. Talollinen. Isänsä jälkeen Kiskon Vilikkalan kylän Tobin talollinen.

V Lapset
Lisa. Syntynyt 12.05.1773 Kisko,Vilikkala. Kastettu 15.05.1773. –Puoliso 30.09.1794 Kisko David. Isä Kiikalan pitäjän Yltäkylän Anttilan talollinen.
Ulrika. Syntynyt 29.05.1776 Kisko,Vilikkala. Taulu 112.
Michel. Syntynyt 11.01.1780 Kisko,Vilikkala. Kuollut 1829 Kisko,Vilikkala. Talollinen. Taulu 113.
Henrik. Syntynyt 06.01.1790 Kisko,Vilikkala. Kastettu 07.01.1790 Kisko.
Christian. Syntynyt 13.04.1795 Kisko,Vilikkala. Kastettu 14.04.1795 Kisko.
Taulu 112
(Taulusta 111)

V. Ulrika. Syntynyt 29.05.1776 Kisko,Vilikkala. Kastettu 29.05.1776 Kisko. Isä Kiskon Vilikkalan Tobin isäntä Michel Johansson, äiti Elsa Carander. Äiti Taulu 111. –Puoliso 01.07.1800 Kisko Elias. Syntynyt 06.03.1779 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 07.03.1779 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Rautsuon Pompuksen talollinen. Ulrika Michelsdotterin kuoltua nai Rautsuon Mannin talon tyttären, Helena Pehrsdotterin, jonka kanssa Eliaksella oli seitsemän lasta.

VI Lapset
Maja Stina. Syntynyt 05.07.1801 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 07.07.1801 Suomusjärvi.
Elias. Syntynyt 16.02.1805 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 16.02.1805 Suomusjärvi. Kuollut 13.04.1806 Suomusjärvi,Rautsuo.
Taulu 113
(Taulusta 111)

V. Michel. Syntynyt 11.01.1780 Kisko,Vilikkala. Kastettu 12.01.1780 Kisko. Kuollut 1829 Kisko,Vilikkala. Talollinen. Kiskon Vilikkalan kylän Tobin talon isäntä. sä Michel Johansson, äiti Elsa Henriksdotter. Äiti Taulu 111. –Puoliso 18.07.1805 Kisko Johanna. Syntynyt 21.10.1787 Kisko,Toija. Kastettu 22.10.1787 Kisko. Ensimmäinen puoliso Kiskon Vilikkalan Tobin isäntä Michel Michellsson. Hänen kuoltuaan nai naapuritalon, Vilikkalan Sirkan talollisen ojan, Johan Matssonin. ( i Michel. Syntynyt 30.06.1747 Kisko,Toija. Kuollut 1821 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Lena. Syntynyt 28.03.1761 Kisko,Tieksmäki.)

VI Lapset
Maja Stina. Syntynyt 13.07.1806 Kisko,Vilikkala. Taulu 114.
Lovisa. Syntynyt 21.07.1809 Kisko,Vilikkala. Kastettu 22.07.1809 Kisko.
Johanna. Syntynyt 04.01.1812 Kisko,Vilikkala. Kastettu 04.01.1812 Kisko.
Lena Caisa. Syntynyt 18.06.1814 Kisko,Vilikkala. Kastettu 19.06.1814 Kisko.
Carl Gustaf. Syntynyt 12.01.1816 Kisko,Vilikkala. Kastettu 13.01.1816 Kisko.
Erik Johan. Syntynyt 07.04.1820 Kisko,Vilikkala. Kastettu 08.04.1820 Kisko.
Johanna. Syntynyt 16.04.1824 Kisko,Vilikkala. Taulu 115.
Edvard. Syntynyt 15.07.1826 Kisko,Vilikkala. Kuollut 29.01.1880 Suomusjärvi,Laperla. Rusthollari. Taulu 116.
Taulu 114
(Taulusta 113)

VI. Maja Stina. Syntynyt 13.07.1806 Kisko,Vilikkala. Kastettu 14.07.1806 Kisko. Isä Taulu 113. –Puoliso 29.06.1830 Kisko Wilhelm. Syntynyt 11.09.1802 Kisko,Vilikkala. Kastettu 12.09.1802 Kisko. Torppari. Isä Kiskon Vilikkalan Tobin torppari Jacob Andersson ja äiti Stiina Michelsdotter. Jacob ja Stina oli vihitty Kiskossa 25.3.1794 ja tuolloin vaimomainitaan sahanasettajan tyttärenä. Wilhelm oli Vilikkalan Saukon talon Märkäkarin torpparina ainakn 1830-50 -luvuilla.

VII Lapset
Gustava. Syntynyt 30.03.1831 Kisko,Vilikkala. Kastettu 01.04.1831 Kisko.
David. Syntynyt 10.03.1833 Kisko,Vilikkala. Kastettu 11.03.1833 Kisko.
. Syntynyt 15.03.1835 Kisko,Vilikkala. Kastettu 1835 Kisko.
Wilhelm. Syntynyt 21.07.1837 Kisko,Vilikkala. Kastettu 23.07.1837 Kisko.
Johanna. Syntynyt 08.11.1839 Kisko,Vilikkala. Kastettu 10.11.1839 Kisko.
Lovisa. Syntynyt 09.05.1842 Kisko,Vilikkala. Kastettu 10.05.1842 Kisko. Kuollut 10.05.1842 Kisko.
. Syntynyt 09.12.1845 Kisko,Vilikkala. Kastettu 1845 Kisko.
Edla Sofia. Syntynyt 02.10.1849 Kisko,Vilikkala. Kastettu 03.10.1849 Kisko.
Taulu 115
(Taulusta 113)

VI. Johanna. Syntynyt 16.04.1824 Kisko,Vilikkala. Kastettu 17.04.1824 Kisko. Isä Kiskon Vilikkalan Kylä-Tobin talollinen, Michel Michelsson jja äiti Johanna Michelsdotter. Michel oli talon edellisen isännän poika ja Johanna puolestaan oli kotoisin Toijan Maunun talosta. Johannan isä Michelin vanhemmat olivat Maunun isäntä Michel Johansson ja Tieksmäen Brandtin talon tytär Lena Arvidsdotter. Lenan isä Arvid Pehrsson oli ollut ensimmäisessä aviossaan naimsissa Wikarsin talon tyttären, Lisa Mårtensdotter Wikströmin kanssa. Lenan äiti oli hänen toinen puolisonsa Maria Pehrsdotter, joka oli kotoisin Perniön Lupajalta. Isä Taulu 113. –Puoliso 07.01.1849 Kisko Alexander. Syntynyt 09.10.1818 Kisko,Vilikkala. Kastettu 11.10.1818 Kisko. ( i Johan. Syntynyt 07.05.1785 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Sophia. Syntynyt 27.04.1785 Kisko,Toija.)

VII Lapset
Matilda Gustava. Syntynyt 05.04.1850 Kisko,Vilikkala. Kastettu 07.04.1850 Kisko.
Taulu 116
(Taulusta 113)

VI. Edvard. Syntynyt 15.07.1826 Kisko,Vilikkala. Kastettu 16.07.1826 Kisko. Kuollut 29.01.1880 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1880 Suomusjärvi. Rusthollari. Talollisen poika Kiskon Vilikkalan kylän Tobilta. Isä Michel Michelssonin oli Tobin edellisen isännän poika ja äiti Johanna Michhelsdotter oli kotoisin Toijan Maunun talosta. Puolisonsa ensimmäisen miehen jälkeen Suomusjärven Laperlan kyln Vähäperheen rusthollarina 1850-luvun puolivälistä alkaen. Isä Taulu 113. Maria Christina. Syntynyt 28.08.1821 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 06.03.1894 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1894 Suomusjärvi. Marian toinen puoliso oli 13.10.1853 Kiskon Vilikkalan kylän Tobbin talon poika Edvard Michelsson. uomusjärven haudattujen luettelossa mainitaan eläkemuorina. Katso myös 323 , 323 , 323 , 323.

VII Lapset
Viktor. Syntynyt 23.04.1854 Suomusjärvi,Laperla. Rusthollari. Taulu 117.
Edvard Ferdinand. Syntynyt 18.03.1856 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 21.03.1856 Suomusjärvi. Kuollut 07.03.1859 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1859 Suomusjärvi.
Karl Henrik. Syntynyt 08.08.1858 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 09.08.1858 Suomusjärvi. Kuollut 23.03.1862 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1862 Suomusjärvi.
Taulu 117
(Taulusta 116)

VII. Viktor. Syntynyt 23.04.1854 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 24.04.1854 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Laperlan kylän Vähäperheen ratsutilan isäntä viimeistään 1880-luvun alkupuolelta lähtien. Isä Taulu 116. –Puoliso 14.09.1882 Suomusjärvi Karolina Eufrosyne Linden. Syntynyt 06.02.1863 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 07.02.1863 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Laperlan kylän Alijaakolan talon rusthollari Johan Gustaf Linden ja äiti Carolina Serafia Lönngren.

VIII Lapset
Frans Viktor. Syntynyt 31.07.1883 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 31.07.1883 Suomusjärvi.
Johan Edvard. Syntynyt 25.03.1886 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 26.03.1886 Suomusjärvi. Kuollut 08.04.1886 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1886 Suomusjärvi.
Gustaf Bernhard. Syntynyt 09.06.1888 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 10.06.1888 Suomusjärvi. Kuollut 11.04.1889 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1889 Suomusjärvi.
Ida Vilhelmiina. Syntynyt 21.08.1890 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 23.08.1890 Suomusjärvi. Kuollut 19.12.1893 Suomusjärvi,Laperla.
Karl August. Syntynyt 21.12.1894 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 22.12.1894 Suomusjärvi.
Taulu 118
(Taulusta 91)

IV. Henrik Karander. Syntynyt 05.07.1759 Kisko,Ylettylä. Kastettu 08.07.1759 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Ylettylän Karan talon rusthollarina. Äiti Taulu 91. –Puoliso 05.07.1796 Salo Johanna Ljufström. Syntynyt 21.07.1772 Salo,Muurla. Kastettu 25.07.1772 Salo. Kuollut 1848 Kisko. Rusthollari Christopher Ljufströmin tytär Salon Muurlan Uotilastta. Äiti Maria Johansdotter. Äiti Maria oli ollut naimisissa Uotilan edellisen rusthollarin kanssa ja Christopher oli kotoisin Kiskon Kurkelan Liuhdolta. Henrikin kuoltua Johanna nai Kiskon Toijan Mellerin talosta kotisin olleen "opiskelija, herra" Herman Mellerin. Katso myös 525 , 525 , 524.

V Lapset
Henrik Johan Karander. Syntynyt 17.03.1797 Kisko,Ylettylä. Kastettu 17.03.1797 Kisko. Kuollut 18.11.1797 Kisko.
Johanna Henrietta Karander. Syntynyt 21.09.1798 Kisko,Ylettylä. Kastettu 22.09.1798 Kisko.
Ulrika Christina Karander. Syntynyt 20.12.1800 Kisko,Ylettylä. Kastettu 21.12.1800 Kisko. Kuollut 06.01.1816 Kisko,Ylettylä.
Christopher Karander. Syntynyt 17.09.1805 Kisko,Ylettylä. Kuollut 18.02.1855 Vihti,Kirvelä. Rusthollari. Taulu 119.
Taulu 119
(Taulusta 118)

V. Christopher Karander. Syntynyt 17.09.1805 Kisko,Ylettylä. Kastettu 18.09.1805 Kisko. Kuollut 18.02.1855 Vihti,Kirvelä. Rusthollari. Kiskon Ylettylän Karan rusthollari 1830-luvulla. uutti Kiskosta Vihdin Kirvelään 6.4.1837 talon rusthollariksi. Omisti Kirvelän 1837-55, jonka jälkeen talo siirtyi ensin leskele ja sitten hänen pojalleen vuosiksi 1868-69. Isä Taulu 118. –Puoliso 06.01.1828 Vihti Erica Linden. Syntynyt 06.08.1809 Vihti,Niemenkylä. Kuollut 14.03.1897 Vihti. Isä Vihdin Niemenkylän rusthollari Johan Oxen. ( i Johan Oxen. Syntynyt 23.04.1770 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut rintakuume 28.03.1814 Vihti,Niemenkylä. Rusthollari. Ä Anna Lisa Kareen. Syntynyt 10.10.1765 Kisko,Toija.)

VI Lapset
Johanna Erica Karander. Syntynyt 15.12.1828 Kisko,Ylettylä. Kuollut 29.01.1829 Kisko,Ylettylä.
Ulrika Maria Karander. Syntynyt 24.05.1830 Kisko,Ylettylä. –Puoliso A Berggren. Kenttävääpeli.
Johanna Henrica Karander. Syntynyt 28.12.1832 Kisko, Ylettylä. Kastettu 30.12.1832 Kisko. Kuollut 05.03.1902 Helsinki. –Puoliso Knut Levan. Kenttävääpeli.
Erica Christina Karander. Syntynyt 01.02.1836 Kisko,Ylettylä. Kastettu 02.02.1836 Kisko. Isä Kiskon Ylettylän Karan, sittemmin Vihdin Kirvelän rusthollari Christopher Karander. Äiti Erica Linden Vihdin Niemenkylän rusthollista. –Puoliso Reinhold Alfrid Malm. Syntynyt 08.10.1834 Hämeenlinna. Isä Hämeenlinnan kaupunginviskaali Reinhold Malm, äiti Henrika Bäckvall. ( i Axel Johan Malm. Syntynyt 01.05.1803 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kaupunginviskaali,kersantti. Ä Henrika Bäckwall. Syntynyt 19.11.1804 Nummi,Oinola.)
Fredrika Karander. Syntynyt 19.11.1838 Vihti,Kirvelä.
Fredrika Wilhelmina Karander. Syntynyt 19.12.1839 Vihti,Kirvelä. Kuollut 08.01.1843 Vihti,Kirvelä.
Karl Fredrik Karander. Syntynyt 21.08.1842 Vihti,Kirvelä. Kuollut 13.04.1917 Tuulos. Rusthollari. Vihdin Kirvelän kartanon isäntä vuosina 1868-69. Muutti kotivävyksi Tuuloksen Pohjoisten kartanoon 1868, talon iäntänä 1881-1905. –Puoliso Gustava Emilia Hyrckstedt. Syntynyt 05.04.1841 Tuulos,Pohjoinen. Kuollut 25.01.1924 Tuulos. Isä Tuuloksen Pohjoisten kartanon isäntä Juho H. (s. Lammilla 1815, k. Tuuloksessa 1877).
Christopher Karander. Syntynyt 02.01.1845 Vihti,Kirvelä. Kuollut 07.09.1848 Vihti,Kirvel.
Taulu 120
(Taulusta 3)

III. Gabriel Lunderberg. Syntynyt 12.08.1726 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuollut 11.03.1801 Norrköping. Haudattu 1801 Linköping. Gabriel muutti vuonna 1753 Turusta Linköpingiin, Ruotsiin. Toimi kaupungissa raatimiehenä ja vaatekauppiaana. Omisti PyhänPietarin korttelissa (St. Perskvarteret) tontin nro 1. Isä Taulu 3. –Puoliso 1760 Linköping Mariana Wefver. Syntynyt 25.03.1726 Sjögestad. Kuollut 22.08.1801 Linköping. Haudattu 1801 Linköping. Isä Valentin Wefver i Gälstad, äiti Christina Falck. Oli ollut aiemmin naimisissa 16.7.1758 kuolleen kauppias Nils Rngnerin kanssa.

IV Lapset
Hedvig Sofia Lunderberg. Syntynyt 05.06.1761 Norrköping. Kuollut 07.08.1833 Norrköping. –Puoliso Christian Luth. Syntynyt 27.01.1766. Kuollut 16.09.1830. Apteekkari. Norrköpingin kaupungin apteekkari Ruotsissa. –Puoliso 22.11.1791 Linköping Johan Möller. Syntynyt 02.01.1756 Malmö. Kuollut 08.08.1799 Noorköping. Apteekkari. Toimi apteekkarina Skenningessä ja Norrköpingissä, Ruotsissa.
Anna Elisabet Lunderberg. Syntynyt 28.09.1761 Linköping,Leilä. –Puoliso 28.09.1787 Linköping Johan Gustaf Leffler. Syntynyt 1747. Kuollut 1796. Maanmittari. Maanmittari Itä-Göötanmaalla, Ruotsissa.
Abraham Lunderberg. Syntynyt 21.11.1763 Linköping. Kuollut 1770.
Gustaf Adolf Lunderberg. Syntynyt 12.08.1768. Kuollut 1770.
Taulu 121
(Taulusta 3)

III. Jonas Lunderberg. Syntynyt 04.08.1728 Kisko,Leilä. Kuollut 19.03.1815 Turku,Ruots. srk. Haudattu 22.03.1815 Turku. Kauppias. Kiskon rippikirjan mukaan muutti vuonna 1746 Turkuun. oimi kauppiaana. Omisti talon nro 152 Vesa & Rampu samoin kuin talon nro 120 Luostarikorttelissa. sti 12.7.1770 Raision Ristimäen rusthollin. Isä Taulu 3. –Puoliso 1:o 20.09.1769 Turku Eva Margareta Lydeman. Syntynyt 30.12.1741 Turku. Kuollut 18.03.1770 Turku,Ruots. srk. Haudattu 20.03.1770 Turku. Vanhemmat muonamestari Gustaf Lydeman ja vaimonsa Anna Christinaa Köhlman. Eva ja Jonas ehtivät olla aviossa vain kahdeksan kuukautta enneEvan kuolemaa. Anna Christina Ytter. Syntynyt 1738 Nousiainen,Nyynäinen. Kastettu 04.10.1738 Nousiainen. Kuollut 11.09.1816 Turku. Vanhemmat Nousiaisten Nyynäisten kartanon kokki Henrik Ytter ja vaimonsa Anna Lundberg.

IV Lapset
2: Anna Maria Lunderberg. Syntynyt 18.03.1772 Turku,Ruots. srk. Kastettu 19.03.1772 Turku. Kuollut 13.07.1819 Turku. Testamenttasi 2.7.1817 1000 riikintaaleria käytettäväksi köyhienkauppiaiden, kauppiasleskien ja heidän tyttäriensä hyväksi.
2: Jonas Gabriel Lunderberg. Syntynyt 30.01.1773 Turku,Ruots. srk. Kuollut 1842 Turku. Kauppias. Taulu 122.
2: Karl Abraham Lunderberg. Syntynyt 30.01.1773 Turku. Kuollut 30.01.1774 Turku.
2: Gustaf Adolf Lunderberg. Syntynyt 07.06.1777 Turku,Ruots. srk. Kastettu 08.06.1777 Turku. Kuollut 09.05.1844 Uusikaupunki. Hovioikeuden auskultantti. Student vid Åbo akademi 13 juni 1792 (aboens.). Betyg till rättegångsverken 17 dec. 1796. Auskultant i Åbo hovrätt 23 Juni 1797.Vicehäradshövding 22 juni 1802. Medlem av Musikaliska sällskapeet i Åbo. Flyttade från denna stad till Nystad 1817.
2: Karl Kristian Lunderberg. Syntynyt 08.02.1780 Turku. Kuollut 26.03.1782 Turku.
Taulu 122
(Taulusta 121)

IV. Jonas Gabriel Lunderberg. Syntynyt 30.01.1773 Turku,Ruots. srk. Kastettu 31.01.1773 Turku. Kuollut 1842 Turku. Kauppias. Muutti Turusta Uuteenkaupunkiin vuonna 1807. Piti siellä kauppapuotia. Toimi myös kirkkovahtina ja kaupunginköyhien kassan hoitajana. Isä Taulu 121. –Puoliso 1:o 12.08.1819 Uusikaupunki Catharina Wartz. Syntynyt 01.01.1782 Vehmaa. Kuollut 30.04.1827 Uusikaupunki. Eva Lovisa Lilljedahl. Syntynyt 07.07.1805 Laitila. Kuollut 28.06.1876 Uusikaupunki. Vääpeli Henrik Lilljedahlin ja Magdalena Christina Wittmanin tyttär. Henrik ja Magdalena oli vihitty Laitilassa 21.10.1802. Tuolloinsulhanen oli räätälin oppipoikana Untamalan kylässä ja morsian mmainitaan kersantin tyttärenä. Magdalena Christinan vanhemmat olivatkin kersantti, varusmestarAdam Herman Wittman ja puolisonsa Christina Charlotta Spåre.

V Lapset
2: Edla Lovisa Lunderberg. Syntynyt 25.03.1828 Uusikaupunki. Kuollut 06.02.1846 Uusikaupunki.
Taulu 123
(Taulusta 1)

II. Johan Lunderberg. Syntynyt 1674 Kisko,Leilä. Kuollut 18.04.1748 Karjalohja. Haudattu 1748. Turun katedraalikouluun 1687 nimellä "Johannes Caspari Koscoensiis", pääsi ylioppilaaksi 1691. Määrättiin Kiskon pitäjänapulaiseksi 1693. Kappalaisena siellä 1703. Karjalohjan kirkkoherra 1729. Hänen aikanaan rakennettiin Karjalohjan 1970 palanut kivikirkkoOmisti Mustlahden Ylhäisten tilan. Isä Taulu 1. –Puoliso 25.09.1694 Kisko Ester Lagus. Syntynyt 1672. Kuollut 12.04.1744 Karjalohja. Kiskon kirkkoherran, Georg Laguksen tytär. iti Margareta Jöransdotter.

III Lapset
Margareta Lunderberg. Syntynyt 1695 Kisko,Leilä. Kuollut 1698 Kisko,Leilä. Haudattu 20.02.1698 Kisko.
Margareta Lunderberg. Syntynyt 14.02.1698 Suomusjärvi. Kuollut 1769 Vihti,Oravala. Taulu 124.
Abraham Lunderberg. Syntynyt 08.02.1702 Suomusjärvi. Kastettu 13.02.1702 Suomusjärvi.
Catharina Lunderberg. Syntynyt 18.10.1703 Karjalohja. Kuollut 22.01.1738 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 134.
Maria Lunderberg. Syntynyt 28.07.1708 Karjalohja. Kuollut 20.04.1766 Lieto. Taulu 148.
Kristina Lunderberg. Syntynyt 27.05.1711 Karjalohja. Kuollut 30.04.1779 Karjalohja. Taulu 150.
Taulu 124
(Taulusta 123)

III. Margareta Lunderberg. Syntynyt 14.02.1698 Suomusjärvi. Kastettu 20.02.1698 Suomusjärvi. Kuollut 1769 Vihti,Oravala. Haudattu 08.10.1769 Vihti. Isä Taulu 123. –Puoliso 06.10.1718 Karjalohja Jakob Wichtman. Syntynyt 1696 Vihti,Oravala. Kuollut 1772 Vihti,Oravala. Haudattu 04.06.1772 Vihti. Rusthollari. Vihdin Oravalan kylän Ylitalon rusthollari. yi tilan vävypojalleen, Jakob Kareenille 12.6.1746.

IV Lapset
Ester Wichtman. Syntynyt 1726 Vihti,Oravala. Kuollut halvaus 31.12.1801 Vihti,Oravala. Taulu 125.
Taulu 125
(Taulusta 124)

IV. Ester Wichtman. Syntynyt 1726 Vihti,Oravala. Kuollut halvaus 31.12.1801 Vihti,Oravala. Haudattu 29.01.1802 Vihti. Äiti Taulu 124. –Puoliso 09.10.1746 Vihti Jacob Kareen. Syntynyt 18.07.1712 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu 20.07.1712 Karjalohja. Kuollut vanhuus 26.06.1802 Vihti,Oravala. Haudattu 1802 Vihti. Kirjanpitäjä. Asui vihkimisen aikaan Vihdin Haimoon kylässä ja mainitaan kirjaanpitäjäksi. Vanhemmat Karjalohjan Pipolan rusthollari ja seppä Johan Henriksson, äiti Maria Bertilsdotter. Kävi Tammisaaressa koulua. 1730-luvulla muutti Pohjan pitäjän Bllstadin kartanoon ja edelleen Tukholmaan. Siellä eli vuodet 17339-40. Tukholmasta saapui Vihdin Haimoon sahankirjuriksi. 12.6.1746 osti tulevan vaimonsa isältä Vihdin Oravalan Ylitalon. Kirkonisäntä Vihdissä 1750-55 ja rovastinkäräjillä 1771 tuli vaituksi kirkonjohtajaksi.

V Lapset
Christina Elisabet Kareen. Syntynyt 1748 Vihti,Oravala. Kastettu 28.01.1748 Karjalohja.
Jakob Johan Kareen. Syntynyt 1750 Vihti,Oravala. Kuollut 09.11.1824 Vihti,Oravala. Rusthollari. Taulu 126.
Brigita Margareta Kareen. Syntynyt 1752 Vihti,Oravala. Kastettu 02.01.1752 Karjalohja.
Henrik Erik Kareen. Syntynyt 1754 Vihti,Oravala. Kastettu 01.09.1754 Karjalohja. Kuollut vanhuus 10.08.1831 Vihti,Vanjoki.
Fredrik Kareen. Syntynyt 1757 Vihti,Oravala. Kastettu 17.07.1757 Karjalohja. Kuollut vanhuus 22.10.1832 Vihti,Oravala. Haudattu 18.12.1832 Vihti.
Eva Ester Karen. Syntynyt 1760 Vihti, Oravala. Kastettu 12.06.1760 Karjalohja. Kuollut Halvaus 09.02.1836 Vihti, Lankila, Alastalo. Kirjanpitäjä Jacob Kareenin tytär Vihdin Oravalasta. –Puoliso 07.07.1803 Vihti Johan Remander. Syntynyt 1764 Vihti, Lankila. Kuollut Vanhuus 17.03.1844 Vihti, Lankila, Alastalo. Rusthollari. Vihdin Lankilan rusthollari. Oli leski naidessaan Eva Karenin.

Vanhemmat Lankin edellinen isäntä Erik Carlsson ja vaimonsa Maria Johansdotter.

Johanilla oli kaksoisveli Erik.
Gabriel Karen. Syntynyt 1763 Vihti,Oravala. Kuollut keuhkotauti 10.02.1804 Vihti,Kirvelä. Kirjanpitäjä. Taulu 133.
Emanuel Kareen. Syntynyt 1766 Vihti,Oravala. Kastettu 06.05.1766 Karjalohja.
Abel Henoc Kareen. Syntynyt 1770 Vihti,Oravala. Kastettu 04.01.1770 Karjalohja. Kuollut keuhkotauti 09.05.1808 Vihti,Langila. Haudattu 15.05.1808 Vihti. Asui välillä jossain muualla, mutta palasin Vihdin Lankilan kylään, ilmeisesti Alestaloon 8.7.1806.
Taulu 126
(Taulusta 125)

V. Jakob Johan Kareen. Syntynyt 1750 Vihti,Oravala. Kastettu 02.01.1750 Vihti. Kuollut 09.11.1824 Vihti,Oravala. Haudattu 16.11.1824 Vihti. Rusthollari. Vihdin Oravalan rusthollari isänsä jälkeen. uollessaan nimitetään vanhaksi talonisännäksi. Äiti Taulu 125. –Puoliso 08.10.1789 Karjalohja Anna Nyman. Syntynyt 16.03.1767 Karjalohja,Immula. Kuollut keuhkotauti 30.08.1814 Vihti,Oravala. Haudattu 17.10.1814 Vihti,Kirkko. ( i Axel Nyman. Syntynyt 11.07.1726 Karjalohja,Immola. Kuollut lavantauti 02.07.1788 Karjalohja,Immola. Rusthollari,kirkkovahti. Ä Stina. Syntynyt 25.01.1741 Perniö,Saari. Kuollut lavantauti 17.06.1788 Karjalohja,Immula.)

VI Lapset
Ulrica Kareen. Syntynyt 28.06.1802 Vihti,Oravala. –Puoliso 13.04.1832 Vihti Carl Enros. Syntynyt 03.04.1782 Lohja,Paksalo. Rusthollari. Mennessään naimisiin Ulrikan kanssa mainitaan rusthollariksi ja leskimieheksi Lohjan Paksalon kylän Äijälästä. Ensimmäinen puoliso oli ollut Vihdissä 17.10.1789 syntynyt Ulria Lang, jonka kanssa Carlilla oli ainakin lapset Carolina Ulrika(1818) ja Abraham Johan (1821). Ulrika oli Lohjan rippikirjan mukaan syntynyt Vihdissä, mutta itse asiassa hän oli syntyisin Nummen pitäjän Hyrsylän kylän Langin talosta.
Johan Kareen. Syntynyt 25.12.1790 Vihti,Oravala. Rusthollari. Taulu 127.
Maja Stina Kareen. Syntynyt 16.06.1793 Vihti,Oravala. Kuollut keuhkotauti 07.12.1824 Pusula,Uuskylä. Taulu 128.
Eva Caisa Kareen. Syntynyt 21.09.1799 Vihti,Oravala. Taulu 132.
Taulu 127
(Taulusta 126)

VI. Johan Kareen. Syntynyt 25.12.1790 Vihti,Oravala. Rusthollari. Vihdin Oravalan rusthollari isänsä jälkeen. Isä Taulu 126. –Puoliso 04.09.1828 Vihti Anna Greta Nyman. Syntynyt 1798. Mainitaan piiaksi vihkimisen aikaan vuonna 1828.

VII Lapset
Johanna Kareen. Syntynyt 27.09.1828 Vihti,Oravala.
Jacobina Kareen. Syntynyt 14.08.1830 Vihti,Oravala.
Jacob Johan Kareen. Syntynyt 16.12.1831 Vihti,Oravala.
Johan Fredrik Kareen. Syntynyt 13.10.1834 Vihti,Oravala.
Johan Christian Kareen. Syntynyt 18.09.1836 Vihti,Oravala.
Israel Kareen. Syntynyt 11.06.1838 Vihti,Oravala.
Eva Margareta Kareen. Syntynyt 13.12.1840 Vihti,Oravala.
Taulu 128
(Taulusta 126)

VI. Maja Stina Kareen. Syntynyt 16.06.1793 Vihti,Oravala. Kuollut keuhkotauti 07.12.1824 Pusula,Uuskylä. Haudattu 09.01.1825 Pusula. Isä Taulu 126. –Puoliso 18.04.1816 Vihti Johan Usenius. Syntynyt 1776 Pusula,Karisjärvi. Kuollut 22.09.1841 Pusula,Uuskylä. Rusthollari. Pusulan Uuskylän Ylitalon rusthollari. Hänen äitinsä oli Beata Jacobsdotter ja isänsä "sanotaan olleenUusikylän rusthollari Johan Johansson. Johan syntyi KarisjärvenHeikkalassa. Johan ja Beata menivät lopulta naimisiin 1785. ( i Johan Uusikylä. Syntynyt 05.10.1747 Pusula,Uusikylä. Kuollut keuhkotauti 23.07.1810 Pusula,Uusikylä. Rusthollari. Ä Beata. Syntynyt 14.06.1746 Pusula,Karisjärvi. Kuollut keuhkotauti 18.01.1814 Pusula,Karisjärvi.)

VII Lapset
Lars Johan Usenius. Syntynyt 17.03.1817 Pusula,Uuskylä. Kuollut rintatauti 04.02.1880 Pusula,Uuskylä. Itsellinen. Taulu 129.
Karolina Usenius. Syntynyt 19.07.1818 Pusula,Uuskylä. Kuollut keuhkotauti 07.03.1888 Pusula,Ikkala. Taulu 130.
Berndt Jacob Usenius. Syntynyt 07.08.1819 Pusula,Uuskylä.
Eva Kristina Usenius. Syntynyt 23.11.1820 Pusula,Uuskylä.
Andres Wilhelm Usenius. Syntynyt 12.10.1823 Pusula,Uuskylä.
Taulu 129
(Taulusta 128)

VII. Lars Johan Usenius. Syntynyt 17.03.1817 Pusula,Uuskylä. Kuollut rintatauti 04.02.1880 Pusula,Uuskylä. Haudattu 08.02.1880 Pusula. Itsellinen. Asui itsellisenä kotitalossaan, Pusulan Uusikylän rusthollissa. Äiti Taulu 128. –Puoliso 04.02.1849 Vihti Johanna Karolina. Syntynyt 1827 Vihti,Kaharla. Kuollut vesitauti 26.09.1870 Pusula,Uuskylä. Haudattu 23.10.1870 Pusula. Talollisen tytär Vihdin Kaharlan kylän Öster Killin talosta.

VIII Lapset
Henrik Johan Usenius. Syntynyt 17.02.1851 Pusula,Uuskylä.
Carl Gustaf Usenius. Syntynyt 28.09.1853 Pusula,Uuskylä. Kuollut 18.07.1879 Vihti. Renki. Vihdin Leppärlän Simolassa renkinä 1875-78, edelleen Härköilän Yli-Rostilla 1878-79. Tuli Pusulasta Vihtiin 1875.
Fredrika Sofia Usenius. Syntynyt 12.04.1860 Pusula,Uuskylä. Piika. Piikana Ikkalan Näkillä 1877-79, Suomelan Maulassa 1879-80, Vihdin Merranmäen Jaakolassa 1880-81, Vanjoen Skotilla 1881-84, Pusulan Suomelan Vartisessa 1884-86, Vihdin Vanjoen Skotilla 1886-88, Pakaselan Tuiskulla 1888-89, Vanjoen Skotilla 1889-90, Pakasellan Lumialla 1890-91, Vanjoen Skotilla 1891-. aiheet tutkittu noin vuoteen 1897. uuttanut: 1880 Vihtiin. iedot saatu 4.2.2007 Matti Mäeltä.
Amanda Carolina Usenius. Syntynyt 04.05.1865 Pusula,Uuskylä. Piikana Pusulan pitäjän Suomelan Vartisessa 1882, Suomelan Yli-Jaakkolassa 1882-83, Ikkalan Näkillä 1883-85, Suomelan Mikkolassa1885-86, Vihdin Pakaselan Lumialla 1886-89, Pusulan Suomelan Vaartisessa 1889-94, Vihdin Hynnelässä 1894- aiheet tutkittu noin vuoteen 1897. uuttanut: 1886 Vihtiin. iedot saatu 4.2.2007 Matti Mäeltä.
Taulu 130
(Taulusta 128)

VII. Karolina Usenius. Syntynyt 19.07.1818 Pusula,Uuskylä. Kastettu 21.07.1818 Pusula. Kuollut keuhkotauti 07.03.1888 Pusula,Ikkala. Haudattu 02.04.1888 Pusula. Äiti Taulu 128. –Puoliso 17.07.1843 Pusula Erik Johan Mathen. Syntynyt 18.03.1815 Pusula,Ikkala. Kuollut keuhkotauti 06.05.1869 Pusula,Ikkala. Haudattu 30.05.1869 Pusula. Talollinen. Isänsä jälkeen Pusulan Ikkalan kylän Näkin talon omistaja.

VIII Lapset
Fredrika Mathen. Syntynyt 25.09.1845 Pusula,Ikkala. –Puoliso 21.10.1876 Pusula Fredrik Johan Forsgren. Syntynyt 25.08.1851 Pusula,Suomela.
Erik Kustaa Mathen. Syntynyt 11.04.1847 Pusula,Ikkala. Talollinen. Taulu 131.
Carolina Mathen. Syntynyt 27.01.1849 Pusula,Ikkala.
Karl Fredrik Mathen. Syntynyt 22.11.1850 Pusula,Ikkala. –Puoliso 27.05.1877 Pusula Amalia Maria Gröndahl. Syntynyt 22.10.1851 Kirkkonummi,Hirsala. Kuollut rintatauti 25.04.1881 Pusula,Ikkala. Haudattu 01.05.1881 Pusula. Piika. Piikatyttö Pusulan Ikkalan kylän Pelliltä. Kuollut ennen vuotta 1888, koska Karl Fredrik meni silloin uudestaan naimisiin. –Puoliso 02.11.1888 Pusula Erika Matilda Fredriksson. Syntynyt 05.02.1864 Pusula,Suomela. Piika. Piikana miehensä kotitalossa vihkimisen aikaan.
Jacob Victor Mathen. Syntynyt 21.07.1852 Pusula,Ikkala.
Gustaf Adolf Mathen. Syntynyt 05.07.1854 Pusula,Ikkala. Talollinen. –Puoliso 26.07.1890 Nummi Josefa Carolina Pakalen. Syntynyt 22.06.1865 Nummi,Raatis. Katso myös 66 , 68.
Kuolleena Syntynyt Poikalapsi Mathen. Syntynyt 25.11.1856 Pusula,Ikkala.
Amanda Mathen. Syntynyt 01.04.1859 Pusula,Ikkala. Kuollut mahakivut 03.07.1864 Pusula,Ikkala. Haudattu 17.07.1864 Pusula.
Eskil Wilhelm Mathen. Syntynyt 01.06.1863 Pusula,Ikkala. –Puoliso 05.11.1895 Pusula Erika Josefina Ståhlberg. Syntynyt 18.02.1872 Pusula,Hirvijoki. Muonamies Kustaa Ståhlbergin ja vaimonsa Henrika Ågrenin tytär Pusulan Hirvijoen Hannulasta.
Taulu 131
(Taulusta 130)

VIII. Erik Kustaa Mathen. Syntynyt 11.04.1847 Pusula,Ikkala. Talollinen. Ensin vaimonsa kotitalon, Nummen Retlahden Takarin isäntä, sittemmin Nummen Näkkilän Maton talollinen. Äiti Taulu 130. –Puoliso 23.09.1878 Nummi Karoliina Loviisa Westen. Syntynyt 05.11.1856 Nummi,Retlahti. Kuollut 24.01.1928 Nummi. Talollisen tytär Nummen pitäjän Retlahden kylän Takarista. Isä Erik Johan oli Takarin edellisen isännän poika ja äiti Gustava Carolina Abramsdotter oli syntynyt Näkkilän kylän Hannulassa.

IX Lapset
Kustaa Adolf Mathen. Syntynyt 24.12.1880 Nummi,Retlahti. Kuollut 20.09.1915 Nummi.
Kaarlo Eerik Mathen. Syntynyt 12.05.1884 Nummi,Retlahti. Kuollut 04.04.1960 Nummi.

Kuva 1. .
–Puoliso Elsa Pauliina. Syntynyt 05.08.1881. Kuollut 14.11.1951 Nummi.
Viktor Alexander Mathen. Syntynyt 13.09.1886 Nummi,Näkkilä. Kuollut 1938 Nummi.
Einar Richard Mathen. Syntynyt 08.02.1890 Nummi,Näkkilä.
Helmi Karoliina Maten. Syntynyt 06.04.1892 Nummi,Näkkilä. Kastettu 09.04.1892 Nummi.
Frans Yrjö Maten. Syntynyt 19.10.1896 Nummi,Näkkilä. Kastettu 22.10.1896 Nummi.
Väinö Vilhelm Maten. Syntynyt 27.05.1902 Nummi,Näkkilä. Kuollut 14.03.1910 Nummi,Näkkilä.
Taulu 132
(Taulusta 126)

VI. Eva Caisa Kareen. Syntynyt 21.09.1799 Vihti,Oravala. Isä Taulu 126. –Puoliso 07.10.1828 Vihti Michel Forselius. Syntynyt 15.05.1808 Nurmijärvi,Ali-Korpi. Kuollut 03.10.1861 Nurmijärvi,Ali-Korpi. Rusthollari. Nurmijärven pitäjän Ali-Korven rusthollari 1820-luvun lopulta alkaen.

VII Lapset
Clas Johan Forselius. Syntynyt 07.08.1829 Nurmijärvi,Ali-Korpi. Kuollut 04.11.1903 Nurmijärvi,Ali-Korpi. rusthollari. Isänsä jälkeen Nurmijärven Ali-Korven talon rusthollarina.
Karl Gustaf Forselius. Syntynyt 02.07.1831 Nurmijärvi,Ali-Korpi. Kuollut 02.03.1903 Vihti.
Mathilda Catharina Forselius. Syntynyt 31.03.1834 Nurmijärvi,Ali-Korpi. Kuollut 09.12.1866 Nurmijärvi, Nummenpää, Henriksdahl.
Taulu 133
(Taulusta 125)

V. Gabriel Karen. Syntynyt 1763 Vihti,Oravala. Kastettu Vihti. Kuollut keuhkotauti 10.02.1804 Vihti,Kirvelä. Haudattu 21.02.1804 Vihti,Kirkko. Kirjanpitäjä. Luultavasti Vihdin Oravalan rusthollarin ja kirjanpitäjän Gabrieel Karenin poika. sui perheineen Kirvelässä, vaimonsa kotitalossa. audattiin kirkon lattian alle. Äiti Taulu 125. –Puoliso 11.03.1800 Vihti Helena Charlotta Bergius. Syntynyt 11.06.1776 Vihti,Kirvelä. Kastettu 16.06.1776 Vihti. Kuollut 05.01.1845 Kisko,Ylettylä. Eräiden tietojen mukaan Helena Charlotta olisi syntynyt Tammelassa, mutta ainakin Vihdin kastettujen luettelon mukaan hän olisi syntynyt Kirvelässä. Oli kahdesti naimisissa; ensin Gabriel Karenin ja sitten Fredrik Magnus Lagerstedtin kanssa. uoli Kiskon Karan l. Åvikin rusthollissa. ( i Emanuel Bergius. Syntynyt 1737 Bromarv,Kansjärvi. Kuollut verensyöksy 13.10.1778 Vihti,Kirvelä. Luutnantti. Ä Maria Eleonora Rennenfelt. Syntynyt 20.12.1747 Vihti,Kirvelä.)

VI Lapset
Henrik Karen. Syntynyt 25.11.1800 Vihti,Kirvelä. Kastettu 02.12.1800 Vihti.
Gabriel Karen. Syntynyt 26.04.1802 Vihti,Kirvelä. Kastettu 30.04.1802 Vihti.
Taulu 134
(Taulusta 123)

III. Catharina Lunderberg. Syntynyt 18.10.1703 Karjalohja. Kuollut 22.01.1738 Nurmijärvi,Hyvinkää. Isä Taulu 123. –Puoliso 06.02.1728 Karjalohja Johan Hyven. Syntynyt 1701 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kuollut 01.02.1744 Nurmijärvi,Hyvinkää. Rusthollari,kestikievarinpitäjä. Hyvinkään Nikkilän talon rusthollari ja kestikievarinpitäjä. Meni Catharinan kuoltua naimisiin 12.2.1738 Lopen pitäjässä asueen Catharina Frondeenin kanssa, jonka vanhemmat olivat Johan F.ja Maria Rubellia.

IV Lapset
Maria. Syntynyt 09.03.1729 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 16.03.1729 Nurmijärvi.
Johan Hyven. Syntynyt 21.04.1731 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 135.
Catharina. Syntynyt 09.11.1733 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 15.11.1733 Nurmijärvi.
Johan. Syntynyt 1736 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu Nurmijärvi. Kuollut 1737 Nurmijärvi,Hyvinkää.
Taulu 135
(Taulusta 134)

IV. Johan Hyven. Syntynyt 21.04.1731 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu Nurmijärvi. Äiti Taulu 134. –Puoliso 02.10.1748 Nurmijärvi Anna. Syntynyt 24.08.1726 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 1726 Nurmijärvi. Kuollut 12.02.1783 Nurmijärvi,Hyvinkää. Vanhemmat Johan Henriksson ja vaimonsa Maria Henriksdotter Petrell.

V Lapset
Henrik Hyven. Syntynyt 11.01.1750 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 136.
Taulu 136
(Taulusta 135)

V. Henrik Hyven. Syntynyt 11.01.1750 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu Nurmijärvi. Isä Taulu 135. –Puoliso Anna Maria Luseen. Syntynyt 1749 Vihti,Lusila. Kastettu 12.05.1749 Vihti. Kuollut 11.08.1830 Nurmijärvi,Hyvinkää. Anna Maria oli kotoisin Vihdin Lusilasta, jossa hänen isänsä Thomas Nilsson oli rusthollarina.

VI Lapset
Maria Catarina Hyven. Syntynyt 31.01.1777 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 137.
Anna Lovisa Hyven. Syntynyt 11.03.1783 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kuollut 16.05.1834 Lohja,Hiiden kartano. Taulu 139.
Taulu 137
(Taulusta 136)

VI. Maria Catarina Hyven. Syntynyt 31.01.1777 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 03.02.1777 Nurmijärvi. Isä Taulu 136. –Puoliso 27.06.1795 Nurmijärvi Henrik Saxelin. Syntynyt 21.09.1774 Nurmijärvi,Lepsämä. Kastettu 25.09.1774 Nurmijärvi. Rusthollari. Isä Nurmijärven Lepsämän Saksan talollinen Johan Samuelsson, äitti Stina Michelsdotter. Nurmijärven Hyvinkään Nikkilän talon rusthollari. Vuonna 1821 rsthollarina on Carl Saxelin.

VII Lapset
Carl Henrik Saxelin. Syntynyt 24.08.1797 Nurmijärvi,Hyvinkää. Rusthollari. Vesa Hynnisen 26.10.2007 antaman tiedon mukaan löytyy Nurmijärven rippikirjasta LK 1805-1820, ei mainita kastettujen luettelossaa. Vietti vuodet 1813-16 Tenholassa. Isänsä jälkeen Saksan rustholarina. –Puoliso 13.10.1817 Janakkala Sara. Kotoisin Janakkalan Napialasta.
Maja Lovisa Saxelin. Syntynyt 23.03.1800 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 138.
Kaisa Lena Saxelin. Syntynyt 03.12.1802 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 05.12.1802 Nurmijärvi.
Samuel Fredrik Saxelin. Syntynyt 21.11.1805 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 25.11.1805 Nurmijärvi.
Taulu 138
(Taulusta 137)

VII. Maja Lovisa Saxelin. Syntynyt 23.03.1800 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 25.03.1800 Nurmijärvi. Äiti Taulu 137. –Puoliso 27.05.1821 Nurmijärvi Gustaf. Rusthollari. Nurmijärven Korpin kylän rusthollari.

VIII Lapset
Carl Fredrik. Syntynyt 06.05.1822 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 12.05.1822 Nurmijärvi. Kuollut 13.05.1822 Nurmijärvi,Korpi.
Stina Lovisa. Syntynyt 16.10.1825 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 18.10.1825 Nurmijärvi.
August. Syntynyt 18.10.1826 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 19.10.1826 Nurmijärvi.
Petrus. Syntynyt 28.03.1830 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 29.03.1830 Nurmijärvi.
Fredrika Lovisa. Syntynyt 15.01.1833 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 20.01.1833 Nurmijärvi.
Alexander. Syntynyt 14.05.1838 Nurmijärvi,Korpi. Kastettu 18.05.1838 Nurmijärvi.
Taulu 139
(Taulusta 136)

VI. Anna Lovisa Hyven. Syntynyt 11.03.1783 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 16.03.1783 Nurmijärvi. Kuollut 16.05.1834 Lohja,Hiiden kartano. Isä Hyvinkään Nikkilän rusthollari Henrik Hyven, äiti Anna MariaLuseen. Isä Taulu 136. –Puoliso 21.10.1799 Nurmijärvi Henrik Wikström. Syntynyt 16.01.1773 Tenhola,Lappvik. Kastettu 17.01.1773 Tenhola. Kuollut vanhuus 11.04.1845 Lohja,Hiiden kartano. Haudattu 22.04.1845 Lohja. Tilanomistaja,kuudennusmies. Isä Tenholan Lappvikin Sågarsin talollinen Hans Jöransson, äiti Maria Henriksdotter. Vihkimisen aikaan vuonna 1799 asui Lohjan Karstun kylän Joenpellon talossa. Ainakin vuosina 1799-1809 vaimonsa kotitalon, Hyvinkään Nikkiläisäntä. Vuonna 1804 päivätyllä kauppakirjalla osti puolikkaan osuuden Bromarvin Brutubölen rusthollista siihen kuuluvine sivutiloineen sekä puolet Paraisten Domarista ja Pohjan Tvärminnen Södergårdin rälssiverosta. Kauppahinnaksi tälle kaikelle tuli 3333,,3 taalaria ja 16 killinkiä. Omistuksensa hän myi 1822 veljentyttärelleen Lovisalle ja tämänpuolisolle, Anders Grandelille. Osti sitten vuonna 1822 Lohjan Hiiden kartanon leskieverstinna Jeanne Maria von Wrightilta. Hinta oli 10000 taalaria. Henrik omisti tilan vuoteen 1830, jolloin isännäksi tuli hänen 1803 syntynyt poikansa Henrik Johan. 1824 Henrik Wikström ajoi muiden isäntien valtuuttamana siltahaketta Hiidenveden ylikulun järjestämiseksi. Lopulta 1828 tehtiinkatsastus, jonka perusteella sillan kustannusarvioksi saatiin 45 hopearuplaa. ( i Hans. Syntynyt 08.06.1735 Tenhola. Kuollut rintatauti 26.07.1804 Tenhola,Lappvik. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 1744 Bromarv,Vettlax.)

VII Lapset
Anna Charlotta Wikström. Syntynyt 09.11.1800 Nurmijärvi,Hyvinkää. Taulu 140.
Henrik Johan Wikström. Syntynyt 01.01.1803 Nurmijärvi,Hyvinkää. Talollinen. Taulu 141.
Carl Wikström. Syntynyt 1805 Bromarvi. Rusthollari. Taulu 143.
Otto Vilhelm Vikström. Syntynyt 18.03.1810 Bromarv,Brutuböle. Rusthollari. Taulu 144.
Vigilius Wikström. Syntynyt 13.07.1819 Bromarv,Brutuböle. Kuollut 19.03.1868 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 145.
Taulu 140
(Taulusta 139)

VII. Anna Charlotta Wikström. Syntynyt 09.11.1800 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 13.11.1800 Nurmijärvi. Annan ensimmäinen puoliso oli Bromarvin Kivitokin rusthollari Hans Söderlund. Äiti Taulu 139. –Puoliso 1:o 21.10.1824 Bromarv Isak Bredenberg. Syntynyt 09.10.1791 Bromarv,Bredvik. Kastettu Bromarv. Kuollut keuhkotauti 21.06.1855 Bromarv,Kivitok. Haudattu 12.07.1855 Bromarv. Rusthollari,merikapteeni. Bromarvin Kivitokin rusthollari. li myös toiminut merikapteenina. Kivitok oli aikoinaan noin 600 hehtaarin kartano. Isakin kuolemn jälkeen talo siirtyi hänen leskelleen vuoteen 1859 saakka ja sen jälkeen poika Otolle vuoteen 1868. Oton leski Augusta emännöitaloa aina vuoeen 1894, jonka jälkeen omistajaksi tuli hänen tyttärensä Edla Olivia Bredenberg-Söderlund. Hans Söderlund. Syntynyt 1796 Särkisalo. Kuollut hukkunut 1822 Bromarv. Haudattu 1822 Bromarv. Rusthollari. Bromarvin Kivitokin rusthollari 1820-luvulle tultaessa.

VIII Lapset
2: Gustaf Robert Söderlund. Syntynyt 01.06.1821 Bromarv,Kivitok. Kastettu 02.06.1821 Bromarv.
1: Fredrika Charlotta Bredenberg. Syntynyt 20.04.1827 Bromarv,Kivitok. Kastettu 22.04.1827 Bromarv.
1: Carl Reinholdt Bredenberg. Syntynyt 13.01.1829 Bromarv,Kivitok. Kastettu 15.01.1829 Bromarv. Kuollut 1830.
1: Fredrik August Bredenberg. Syntynyt 19.04.1830 Bromarv,Kivitok. Kastettu 20.04.1830 Bromarv. Kuollut 25.05.1830 Bromarv,Kivitok. Haudattu 13.06.1830 Bromarv.
1: Fredrik Magnus Bredenberg. Syntynyt 27.06.1831 Bromarv,Kivitok. Kastettu 30.06.1831 Bromarv. Kuollut 27.06.1831 Bromarv,Kivitok. Haudattu 30.06.1831 Bromarv.
1: August Wilhelm Bredenberg. Syntynyt 27.10.1835 Bromarv,Kivitok. Kastettu 29.10.1835 Bromarv. Kuollut 08.11.1835 Bromarv,Kivitok. Haudattu 23.11.1835 Bromarv.
1: Otto Zephyrius Bredenberg. Syntynyt 26.08.1837 Bromarv,Kivitok. Kastettu 27.08.1837 Bromarv.
Taulu 141
(Taulusta 139)

VII. Henrik Johan Wikström. Syntynyt 01.01.1803 Nurmijärvi,Hyvinkää. Kastettu 02.01.1803 Mustio. Talollinen. Isä Nurmijärven Nikkilän talollinen 1799-1809, sittemmin Lohjan Hiiden kartanon omistaja Henrik Wikström. Äiti Anna Lovisa Hyvenn. Anna Lovisan isä oli Nikkilän edellinen isäntä. Isänsä jälkeen Lohjan Hiiden kartanon omistajana vuosina 1830-67. Tämä jälkeen omistajaksi tuli hänen poikansa Johan Wilhelm, jokliitti kartanoon viereisen Roution ratsutilan vuonna 1901. Äiti Taulu 139. –Puoliso 1832 Gustava Hindriette Qvarnström. Syntynyt 19.11.1807 Mustio,Ingvalsby. Kastettu 20.11.1807 Mustio. ( i Henrik Qvarnström. Syntynyt 21.09.1775. Kuollut vesitauti 29.12.1835 Karjaa,Ingvalsby. Nimismies. Ä Stina Lisa Rautell. Syntynyt 1776 Pohja,Träbollstad. Kuollut kohtaus 02.04.1846 Karjaa,Ingvalsby.)

VIII Lapset
Henrietta Charlotta Wikström. Syntynyt 1833 Lohja,Hiiden kartano. Kastettu Lohja. Kuollut 1858 Lohja.
Johan Wilhelm Wikström. Syntynyt 1836 Lohja,Hiiden kartano. Kuollut hukkunut 1901 Lohja. Taulu 142.
Amalia Wilhelmina Wikström. Syntynyt 1838 Lohja,Hiiden kartano. Kuollut punatauti 17.07.1868 Kirkkonummi. Isä Lohjan Hiiden kartanon isäntä Henrik Johan Wikström. Amalian äiti oli samaa Rautell -sukua, johon kuului Amalian app-isän isoäiti, Johanna Rautell. –Puoliso Wilhelm Ferdinand Warelius. Syntynyt 04.02.1840 Helsinki. Kuollut 19.07.1872 Kirkkonummi. Katso myös 76 , 77 , 77 , 77.
Berndt Henrik Wikström. Syntynyt 18.08.1841 Lohja,Hiiden kartano. Kastettu 22.08.1841 Lohja. Oli puolisonsa serkku. Osti 1868 Vihdin Hultilan Yli-Väärän tilan apeltaan, Carl Wikströmiltä. li-Väärän talossa toimi koulu 1870-luvun alussa. –Puoliso 1869 Vihti Ida Henrika Wikström. Syntynyt 06.05.1847 Vihti,Hultila. Katso myös 143.
Taulu 142
(Taulusta 141)

VIII. Johan Wilhelm Wikström. Syntynyt 1836 Lohja,Hiiden kartano. Kastettu 1836 Lohja. Kuollut hukkunut 1901 Lohja. Isänsä jälkeen Lohjan Hiiden kartanon isäntä tapaturmaiseen kuolemaansa saakka. Isä Taulu 141. –Puoliso 1870 Lohja Maria Wilhelmina Korckman. Syntynyt 15.06.1849 Kirkkonummi,Medvastö. Kastettu 21.06.1849 Kirkkonummi. Kuollut 1899 Lohja,Hiiden kartano. Rusthollari Axel Gabriel Korkmanin tytär Kirkkonummen Medvastön talosta.

IX Lapset
Axel Johan Wikström. Syntynyt 1871 Lohja,Hiiden kartano. Kastettu Lohja. Yhdisti Lohjan Hiiden kartanoon viereisen Roution ratsutilan. misti Hiiden jo vuodesta 1900 lähtien.
Eva Wikström. Syntynyt 1881 Lohja,Hiiden kartano. Miehensä väkivaltaisen kuoleman jälkeen omisti Lohjan Karnaistenkylän Koivulan ikivanhan ratsutilan. –Puoliso Oskar Teodor Karnakoski. Syntynyt 22.11.1876 Lohja. Kuollut murhattu 04.02.1918 Lohja. Rusthollari. Lohjan Karnaisten kylän Koivulan talon rusthollari. uoli kansalaissodan punaisten tekemässä ryöstömurhassa.
Taulu 143
(Taulusta 139)

VII. Carl Wikström. Syntynyt 1805 Bromarvi. Rusthollari. Vihkimisen aikaan vuonna 1832 asui Lohjan Hiiden kartanossa. Vihdin Hultilan Yli-Väärän talon isäntä 1833-1868, kunnes myi tlan vävylleen. Äiti Taulu 139. –Puoliso 01.07.1832 Vihti Hedvig Lovisa Lindstedt. Syntynyt 10.10.1814 Vihti,Hynnälä. Kastettu 15.10.1814 Vihti. Kuollut 20.08.1868 Vihti. Isä Vihdin Hynnälän Ali-Hynnälän talollinen Henrik Lindstedt - äiti Maria Lovisa Johansdotter, joka oli talon edellisen isännän tytär. Henrik Eriksson Lindstedt oli kotoisin Pyhäjärven UL Vattolan Listolta.

VIII Lapset
Carolina Gustava Wikström. Syntynyt 01.11.1833 Vihti,Hultila. Kastettu 01.11.1833 Vihti.
Erika Charlotta Wikström. Syntynyt 31.01.1835 Vihti,Hultila. Kastettu 01.02.1835 Vihti.
Carl Emil Wikström. Syntynyt 14.07.1837 Vihti,Hultila. Kastettu 16.07.1837 Vihti.
Claes Wilhelm Wikström. Syntynyt 06.07.1839 Vihti,Hultila. Kastettu 07.07.1839 Vihti.
Aurora Lovisa Wikström. Syntynyt 16.12.1840 Vihti,Hultila. Kastettu 27.12.1840 Vihti.
Ida Henrika Wikström. Syntynyt 06.05.1847 Vihti,Hultila. Kastettu 09.05.1847 Vihti. –Puoliso 1869 Vihti Berndt Henrik Wikström. Syntynyt 18.08.1841 Lohja,Hiiden kartano. Katso myös 141.
Taulu 144
(Taulusta 139)

VII. Otto Vilhelm Vikström. Syntynyt 18.03.1810 Bromarv,Brutuböle. Kastettu 20.03.1810 Bromarv. Rusthollari. 1810-20 -luvuilla isä Henrik Wikström oli ollut Bromarvin Brutubölen rusthollarina. Vigiliuksen äiti oli Anna Lovisa Henrikintyttär Hyven. Henrik Wikströmin isä Hans Wikström oli ollut Lohjan Joenpään talollinen. Äiti Anna Lovisa oli rusthollarin tytär Hyvinkään Nikkilän talosta. Vihittäessä mainitaan rusthollarin pojaksi Lohjan Hiittisistä. yöhemmin vaimonsa kotitalon, Vihdin Niuhalan Myyrin rusthollari appensa jälkeen. Äiti Taulu 139. –Puoliso 16.10.1838 Vihti Christina Ulrica Oxenius. Syntynyt 28.09.1818 Vihti,Niuhala. Kastettu 02.10.1818 Vihti. ( i Johan Oxenius. Syntynyt 07.09.1784 Vihti,Niuhala. Kuollut kohtaus 01.07.1839 Vihti,Niuhala. Rusthollari. Ä Stina Greta Lindberg. Syntynyt 18.09.1789 Siuntio,Kokkis. Kuollut keuhkotauti 27.04.1830 Vihti,Niuhala.)

VIII Lapset
Christina Wilhelmina Wikström. Syntynyt 07.06.1841 Vihti,Niuhala. Kastettu 13.06.1841 Vihti.
Selim Wilhelm Wikström. Syntynyt 10.12.1843 Vihti,Niuhala. Kastettu 14.12.1843 Vihti.
Carl Fridolf Wikström. Syntynyt 17.03.1847 Vihti,Niuhala. Kastettu 17.03.1847 Vihti.
Taulu 145
(Taulusta 139)

VII. Vigilius Wikström. Syntynyt 13.07.1819 Bromarv,Brutuböle. Kastettu 16.07.1819 Bromarv. Kuollut 19.03.1868 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1868 Suomusjärvi. Rusthollari. 1810-20 -luvuilla isä Henrik Wikström oli ollut Bromarvin Brutubölen rusthollarina. Vigiliuksen äiti oli Anna Lovisa Henrikintyttär Hyven. Äiti Anna Lovisa oli rusthollarin tytär Nurmijärven Hyvinkään Nikkilän talosta. Karjalohjan Särkijärven Vappulan rusthollarina 1844-54. Ostin 1844 puolet Siuntion Lieviön kylän Ingaisten rusthollista Erik Caseniukselta - hintana oli 3428 ruplaa ja 57 sekä 1/7 kopeekkaa. Jo samana vuonna Vigilius myi tuon tilanpuolikkaan edelleen samallla hinnalla rusthollari Johan August Sundmanille. 1854 Vigilius osti Suomusjärven Salitun kylän Uudentalon. Äiti Taulu 139. Lena Salonius. Syntynyt 29.09.1823 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 21.09.1873 Lohja. Haudattu 1873 Lohja. Katso myös 305.

VIII Lapset
Karl Vigilius Arpalahti. Syntynyt 07.08.1844 Suomusjärvi. Kuollut 06.09.1927 Suomusjärvi,Arpalahti. Taulu 146.
Johan Fabian Wikström. Syntynyt 20.01.1846 Karjalohja, Särkijärvi. Kastettu 25.01.1846 Karjalohja.
Henrik Fridolf Wikström. Syntynyt 20.11.1847 Karjalohja,Särkijärvi. Kastettu 28.11.1847 Karjalohja. Talollinen. Mennessään naimisiin Maria Carolinan kanssa oli leski avioliitossta Lohjan Vaanilan Kihilän emännän kanssa. Pariskunta muuttaa vuoden 1890 paikkeilla Lehmijärven Sepälle, jossa Henrik kuolee 1893. –Puoliso 02.06.1887 Lohja Maria Carolina Askolin. Syntynyt 14.06.1851 Lohja,Askola. Kuollut 17.12.1925 Lohja. Talollinen. Miehensä kuoltua emännöi puolisonsa ensimmäisten avioliitosta ollleiden lasten kanssa Lohjan Lehmijärven Sepän taloa. Lopulta Sepän ostaa kauppias K.V. Snellman, mutta vasta vuonna 915 Maria Carolina muuttaa huvilanomistajaksi Lohjankylään. ( i Gustaf Henrik Askolin. Syntynyt 15.07.1807 Lohja,Askola. Kuollut 05.05.1863 Lohja,Askola. Talollinen,kuudennusmies. Ä Anna Stina. Syntynyt 16.03.1809 Lohja,Nikla. Kuollut 03.03.1863 Lohja,Askola.)
Selim Wilhelm Wikström. Syntynyt 16.10.1849 Karjalohja,Särkijärvi. Rusthollari. Taulu 147.
Viktor Wikström. Syntynyt 30.05.1853 Karjalohja,Särkijärvi. Kastettu 05.06.1853 Karjalohja.
Matilda Josefa Wikström. Syntynyt 14.03.1857 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 17.03.1857 Suomusjärvi.
Taulu 146
(Taulusta 145)

VIII. Karl Vigilius Arpalahti. Syntynyt 07.08.1844 Suomusjärvi. Kastettu 09.08.1844 Suomusjärvi. Kuollut 06.09.1927 Suomusjärvi,Arpalahti. Siuntion kastekirja sanoo kastetuksi Suomusjärven seurakunnassa.. uutti nimensä 12.5.1906 Wikströmistä Arpalahdeksi. Wikström. Isä Taulu 145. –Puoliso 31.10.1871 Suomusjärvi Ida Maria Vendelin. Syntynyt 18.12.1853 Kisko,Sorttila. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 08.12.1920 Suomusjärvi,Arpalahti. Emäntä. Suomusjärven Arpalahden ratsutilan emäntä. Katso myös 224.

IX Lapset
Anna Emilia Wikström. Syntynyt 01.11.1874 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 03.11.1874 Suomusjärvi. –Puoliso 22.05.1896 Feodor Karjalainen. Syntynyt 1864 Jyskyjärvi. Maakauppias. Suomusjärven vihittyjen luettelon mukaan "maakauppias, Wenäjän aalamainen, leskimies Vihdin pitäjästä". Ensimmäinen vaimo oli ollut Aleksandra Wasiljevna (Wasilintytär. Aleksandra kuoli 1892. Liitosta oli yksi poika, isänsä mukanaVihtiin muuttanut Grigori.
Hilda Maria Arpalahti. Syntynyt 04.01.1877 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 15.04.1938 Helsinki. Wikström. –Puoliso 1910 Kisko Arthur William Ahlqvist. Syntynyt 1883 Kisko. Kuollut 1937 Kisko. Tilallinen. Omisti ja viljeli Kiskon pitäjän Kavaston kylässä Uusikylän tilaa. –Puoliso 25.11.1903 Kisko Arvid Laakso. Syntynyt 02.05.1873 Kisko,Kurkela. Kuollut 28.10.1906 Kisko,Kurkela. Katso myös 278.
Edla Matilda Arpalahti. Syntynyt 03.07.1879 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 18.04.1964 Helsinki,Kallion srk. Diakonissa. Tullut Sjvi 30.7.1915 Helsinki. Muuttanut pois Peräseinäjoki 9.9.1916 Helsinki Sörn.suom.srk. Muuttanut pois Karuna 29.11.1923 Peräseinäjoki Viitala no13. Tullut Peräseinäjoki 30.11.1923 Karuna. Muuttanut pois Sjvi 2.10.1926 Karuna. Tullut Sjvi 12.1.1928 Janakkala Hyvikkälä. Muuttanut pois Perniö 29.8.1930 Janakkala Hyyvikkälä. Tullut Janakkala 4.10.1930 Perniö. Muuttanut pois Sjvi 17.10.1944 Perniö. Tullut Sjvi 11.12.1946 Hlsinki. Kuollut 18.4.1964 Helsinki Kallion srk. –Puoliso 11.04.1909 Suomusjärvi Frans Fabian Lehtola. Syntynyt 20.01.1877 Suomusjärvi. Kuollut 21.11.1909 Suomusjärvi. Katso myös 107.
Saima Armida Arpalahti. Syntynyt 14.11.1891 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 07.05.1978 Karjalohja. –Puoliso 03.01.1919 Suomusjärvi Hjalmar Georg Skogberg. Syntynyt 04.06.1890 Karjalohja,Kuusia. Kuollut 12.12.1962 Karjalohja,Långvik. ( i Henric Skogberg. Syntynyt 28.02.1864 Karjalohja,Kuusia. Kuollut 28.07.1912 Karjalohja,Kuusia. Rusthollari. Ä Gustava Nordström. Syntynyt 15.02.1861 Karjalohja,Långvik. Kuollut 02.02.1939 Karjalohja,Kuusia.)
Veera Annikki Arpalahti. Syntynyt 1896 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 1958 Kisko,Toija. –Puoliso 1926 Suomusjärvi Eero Lauri Mikkola. Syntynyt 24.01.1898 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 28.01.1898 Suomusjärvi. Kuollut 1965 Kisko,Toija. Maanviljelijä. Ostin 1933 Kiskon Sammalosta Alhaisten tilan, jonka omisti 2 vuootta. 1935 ostin Toijan kylän Ilveksen talon. Eerolta talo siirtyi perikunnalle ja edelleen hänen pojilleen, Eskolle ja Reinolle. 000-luvulla Ilveksen omistaa Reinon poika Tero Mikkola. Landen. ( i August Henrik Mikkola. Syntynyt 07.01.1871 Suomusjärvi,Kitula. Rusthollari. Ä Matilda Erika Viman. Syntynyt 02.04.1870 Kisko. Kiertokoulunopettaja.)
Taulu 147
(Taulusta 145)

VIII. Selim Wilhelm Wikström. Syntynyt 16.10.1849 Karjalohja,Särkijärvi. Kastettu 21.10.1849 Karjalohja. Rusthollari. Mainitaan vihittäessä rusthollarin pojaksi Karjalohjalta. ohjan Roution rusthollin isäntä ainakin 1870-80 -luvuilla. Isä Taulu 145. –Puoliso 28.08.1873 Lohja Maria Vilhelmina Bergheim. Syntynyt 23.04.1857 Lohja,Routio. Kastettu 26.04.1857 Lohja. Marian kummeina olivat Hiittisen rusthollin isäntä Henrik Johan Wikström, tämän vaimo Henrika ja tytär Amalia. Lisäksi Sedolan rusthollari Rönnberg ja tyttärensä Engla. ( i Johan Berndt Bergheim. Syntynyt 1826 Lohja,Routio. Kuollut 03.10.1857 Lohja,Routio. Rusthollari. Ä Maria Aquilina Korander. Syntynyt 12.01.1826 Vihti,Niuhala.)

IX Lapset
Berndt Wilhelm Wikström. Syntynyt 09.06.1875 Lohja,Routio.
Hilda Wikström. Syntynyt 01.05.1877 Lohja,Routio. Kuollut 25.12.1877 Lohja,Routio.
Fredrik Einar Wikström. Syntynyt 28.11.1878 Lohja,Routio. Kuollut 17.10.1889 Lohja,Routio.
Aina Maria Wikström. Syntynyt 19.03.1880 Lohja,Routio.
Väinö Selim Wikström. Syntynyt 26.11.1882 Lohja,Routio.
Arthur Johannes Wikström. Syntynyt 12.03.1885 Lohja,Routio.
Oskar Gideon Wikström. Syntynyt 24.10.1887 Lohja,Routio.
Gustaf Alfred Wikström. Syntynyt 20.03.1889 Lohja,Routio.
Werner Ossian Wikström. Syntynyt 06.03.1892 Lohja,Routio. Kuollut 22.03.1892 Lohja,Routio.
Albert Ossian Wikström. Syntynyt 28.02.1894 Lohja,Routio.
Taulu 148
(Taulusta 123)

III. Maria Lunderberg. Syntynyt 28.07.1708 Karjalohja. Kuollut 20.04.1766 Lieto. Isä Taulu 123. –Puoliso 26.09.1732 Karjalohja Johannes Kyrenius. Kuollut 21.02.1754 Lieto. Pappi. Liedon pitäjänapulainen 1731, kappalainen 1752. 19.6.1729 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1729 Kyrenius Joh. Ab _ 324. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.5.1731 Isä turkulainen porvari Anders Tymppi, joka kuoli 1737. Äidin nimi Kristina.

IV Lapset
Valborg Kyrenius. Syntynyt Lieto,Kaskala. Kastettu Lieto. Kuollut 1815 Tarvasjoki. –Puoliso 1794 Lieto Kristian Rönnlund. Syntynyt 1731 Loimaa. Saarnaaja. Talollisen poika Loimaalta. Turun katedraalikoulun oppilas 14.2.1746 (in cl. etymol., Loimjokiens.) - 14.6.1751 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1751 Rönnlund Christian Satac _ 432. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 5.7.1751 [1751] d. V. Julii Christian Rönnnlund Loimjokiensis. | Sacris initiatus ordinibus 1759. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattan pöytäkirjassa 21.11.1757. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassaa 2.12.1757. Marttilan kappalaisen apulainen 1757. Tarvasjoen saarnaaja 1792. Kristianin ensimmäinen puoliso oli 1758 hänen kanssaan vihitty atarina Bergius, Marttilan kappalaisen tytär.
Johan Fredrik Kyrenius. Syntynyt 1734 Lieto,Kaskala. Kastettu 01.02.1734 Lieto.
Maria Christina Kyrenius. Syntynyt 1737 Lieto, Kaskala. Kuollut Keuhkotauti 14.04.1796 Perniö, Kosken tehdas. Taulu 149.
Ulrika Sofia Kyrenius. Syntynyt 1746 Lieto,Kaskala. Kastettu 25.05.1746 Lieto.
Taulu 149
(Taulusta 148)

IV. Maria Christina Kyrenius. Syntynyt 1737 Lieto, Kaskala. Kastettu 03.03.1737 Lieto. Kuollut Keuhkotauti 14.04.1796 Perniö, Kosken tehdas. Vihkimisen aikaan vuonna 1767 Maria asui Liedon Hyvättylässä. Äiti Taulu 148. –Puoliso 19.02.1767 Lieto Sigfrid Bergstenius. Syntynyt 1715 Lohja,Kiviniemi. Kuollut 11.09.1790 Perniö,Kosken tehdas. Haudattu 1790 Perniö. Lohjalla noin 1715. Vht: Kiviniemen Skräddarsin talollinen Lohjalla Henrik Sigfridsson ja Maria Johansdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 23.3.1734 (in cl. etymol., Lojoensis) - 10.6.1741 (examen, Sigfrid Bergström). Ylioppilas Turussa kl. 1741 Bergströöm Sigfrid Nyl _ 389. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 8.11.1754. ihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1754. Antskogin ja Fiskarsin ruukinsaarnaaja Pohjassa 1754. Kosken rukinsaarnaaja Perniössä 1779.

V Lapset
Sigfrid Henrik Bergsten. Syntynyt 1772 Pohja. Kuollut 18.05.1844 Ikaalinen. Toimitusvouti. Ylioppilas Turussa 11.12.1788 Bergstenius, Sigfridus Henr. _ 6877:. Kosken tehtaan kirjanpitäjä Perniössä 1795-97. Kamreeri (1799).Toimitusvouti. Bergstenius. –Puoliso 1799 Anna Lovisa Kämpe. Syntynyt noin 1767. Kuollut Vanhuuden heikkous 01.02.1841 Ikaalinen.
Nils Gustaf Bergstenius. Syntynyt 1774 Pohja. Kuollut 03.12.1847 Vårdö. Ylioppilas Turussa 11.12.1788 Bergstenius, Nicolaus Gustav. _ 687:. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 25.7.1800.

Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.7.1800.

Jomalan kirkkoherran apulainen 1800. Föglön kirkkoherran apulainen 1807, vt. kirkkoherra 1808.

Armovuodensaarnaaja Vårdössä 1812, kappalainen siellä 1815. –Puoliso 1817 Anna Elisabet Vestenius. Kuollut 1881.
Taulu 150
(Taulusta 123)

III. Kristina Lunderberg. Syntynyt 27.05.1711 Karjalohja. Kuollut 30.04.1779 Karjalohja. Isä Taulu 123. –Puoliso 17.06.1739 Karjalohja Jeremias Heerman. Syntynyt 24.12.1711 Karjalohja, Ilmoniemi. Kastettu 26.12.1711 Karjalohja. Pitäjänapulainen. Karjalohjan pitäjänapulainen 1739, erotettu tappelusta tuomittuna 1757, mutta sai uudestaan oikeuden hoitaa papinvirkoja 1762.

Vanhemmat Karjalohjan Ilmoniemen rusthollari Nils Larsson ja vaimonsa Maria Simonsdotter Ackerman. ( i Nils. Kuollut 1738 Karjalohja, Ilmoniemi, Pukkila. Rusthollari. Ä Maria Ackerman. Syntynyt 1678. Kuollut 1748 Karjalohja, Ilmoniemi, Pukkila.)

IV Lapset
Maria Christina Heerman. Syntynyt 07.05.1740 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 29.11.1808 Karjalohja,Mustlahti. Isä Jeremias Heerman ja äiti Christina Lunderberg. –Puoliso 23.06.1782 Sammatti,Lohilampi Abraham Enqvist. Syntynyt 10.01.1757 Sammatti,Lohilampi. Kuollut röhkäkuume 12.11.1825 Karjalohja,Mustlahti. Haudattu 14.11.1825 Karjalohja. Pitäjänsuutari. Asui puolisoineen Karjalohjan Mustlahdessa. Oli lukutaitoinen ja sai tämän takia hoidettavakseen yleisiä tehtäviä eri puolilla Karjalohjaa ja Sammattia. Ensimmäisen puolisonsa kuoltua meni 23.4.1816 naimisiin Ulrika Pettersdotterin kanssa, jonka ensimmäinen mies oli ollut Maria Christina Heermanin veli Johannes Heerman. ( i Johan Enqvist. Syntynyt 24.05.1720 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 19.05.1793 Sammatti,Lohilampi. Rusthollari. Ä Maria Lisa Wallenia. Syntynyt 30.03.1716 Mouhijärvi,Pappila. Kuollut 02.09.1786 Sammatti,Lohilampi.)
Johannes Heerman. Syntynyt 09.12.1741 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut Vanhuuden heikkous 08.09.1811 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Rusthollari. Taulu 151.
Jeremias Heerman. Syntynyt 05.10.1743 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut Rintatulehdus 13.04.1808 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Rusthollari. Taulu 152.
Emanuel Heerman. Syntynyt 1746 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut 1770 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Haudattu 04.1770 Kisko.
Christopher Heerman. Syntynyt 1748 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut Hukkunut 1770 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen.
Gabriel Heerman. Syntynyt 24.09.1750 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut 05.02.1821 Karjalohja, Mustlahti, Nybackan torppa. Torppari. Taulu 182.
Ebba Catarina Heerman. Syntynyt 24.03.1753 Karjalohja,Mustlahti. Taulu 185.
Ulrika Sophia Heerman. Syntynyt 12.10.1755 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut vanhuus 14.05.1827 Vihti,Niemenkylä. Taulu 187.
Taulu 151
(Taulusta 150)

IV. Johannes Heerman. Syntynyt 09.12.1741 Karjalohja, Mustlahti. Kastettu 14.12.1741 Karjalohja. Kuollut Vanhuuden heikkous 08.09.1811 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Mainitaan 1800-luvun alussa Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten vanhaksi rusthollariksi. Rusthollari. Äiti Taulu 150. –Puoliso 1:o 06.10.1793 Karjalohja Stina. Syntynyt 22.01.1755 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut Lapsivuode 24.01.1794 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Stina Gustafsdotter oli vihkimisen piika Sammatin Luskalan kylästä. Hänen ja Johan Heermanin ainoa yhteinen lapsi syntyi aviottomana Luskalassa vuonna 1784.

Vanhemmat Karjalohjan Mustlahdessa reservisotilas Gustaf Jöransson ja vaimonsa Anna Simonsdotter. –Puoliso 2:o 12.1801 Lohja Ulrika. Syntynyt 1762. Kuollut Halvaus 01.02.1836 Karjalohja, Mustlahti. Luultavasti oli Lohjan Outamon torpparin, Petter Ekströmin ja Kirstin Christersdotterin tytär - syntymäaika 4.5.1761.

Lohjan rippikirjassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/lohja/rippikirja_1801-1805_tk786/58.htm (luettu 3.12.2010) syntymävuotena on 1768.

V Lapset
1: Johan Adolf Heerman. Syntynyt 06.07.1784 Sammatti, Luskala. Syntyi aviottomana lapsena Sammatin Luskalassa, missä äiti Stina oli piikana. Kastettujen luettelossa nimenä pelkästään Adolf.

Mainitaan Karjalohjan Mustlahden Ylhäisillä vielä 1800-luvun alun rippikirjassa, mutta muuttaa 1810 ilmeisestikin Turkuun.

Myöhemmät vaiheet tutkimatta (30.11.2010).
Taulu 152
(Taulusta 150)

IV. Jeremias Heerman. Syntynyt 05.10.1743 Karjalohja, Mustlahti. Kastettu 09.10.1743 Karjalohja. Kuollut Rintatulehdus 13.04.1808 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Isänsä jälkeen Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten tilan rusthollarina. Rusthollari. Äiti Taulu 150. –Puoliso 29.10.1777 Karjalohja Leena Cottelin. Syntynyt 30.10.1751 Sammatti, Kiikala, Kottari. Kuollut Vanhuuden heikkous 14.06.1833 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Rusthollari Jacob Johanssonin tytär Sammatin Kiikalan kylän Kottarilta.

Vihittyjen luettelossa mainitaan sukunimellä Cottelin.

V Lapset
Johan Adolf Heerman. Syntynyt 01.10.1778 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut vesitauti 17.11.1814 Karjalohja,Mustlahti. Rusthollari. Taulu 153.
Evert Heerman. Syntynyt 11.09.1794 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut Vanhuus 27.04.1870 Pori. Itsellinen; renkivouti. Taulu 160.
Christopher Heerman. Syntynyt 25.02.1786 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut vesitauti 22.02.1850 Karjalohja,Härjänvatsa. Rusthollari. Taulu 165.
Helena Heerman. Syntynyt 14.03.1783 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut Vanhuus 15.01.1861 Nummi, Järvenpää, Huru. Taulu 176.
Taulu 153
(Taulusta 152)

V. Johan Adolf Heerman. Syntynyt 01.10.1778 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 03.10.1778 Karjalohja. Kuollut vesitauti 17.11.1814 Karjalohja,Mustlahti. Haudattu 26.11.1814 Karjalohja. Rusthollari. Rusthollarin poika Karjalohjan Mustlahdelta. Isänsä jälkeen Ylhäisten isäntä. Isä Taulu 152. Christina Enqvist. Syntynyt 18.09.1787 Tenhola,Svenskby. Kuollut 15.10.1863 Karjalohja,Mustalahti. Leskivaimo Karjalohjan Mustlahden Ylhäisistä. Syntyjään rusthollarin tytär Tenholan Svenskbystä. ( i Jacob Johan Enqvist. Syntynyt 1766 Tenhola,Svenskby. Kuollut 1823 Sammatti,Luskala. Rusthollari. Ä Catharina Lindholm. Syntynyt 1766 Tenhola. Kuollut 1838 Sammatti,Luskala.)

VI Lapset
Evert Heerman. Syntynyt 04.03.1809 Sammatti, Luskala. Kuollut Hukkunut 02.02.1846 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Rusthollari. Taulu 154.
Eva Stina Heerman. Syntynyt 12.08.1811 Karjalohja,Mustlahti. Taulu 157.
Helena Adolphina Heerman. Syntynyt 12.11.1813 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut 07.06.1877 Nummi. Taulu 158.
Taulu 154
(Taulusta 153)

VI. Evert Heerman. Syntynyt 04.03.1809 Sammatti, Luskala. Kuollut Hukkunut 02.02.1846 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Syntyi Sammatin Luskalan kartanossa. Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten rusthollari viimeistään vuodesa 1838 alkaen. Rusthollari. Isä Taulu 153. –Puoliso 1832 Salo Maja Greta Reuterholm. Syntynyt 31.03.1810 Salo,Yli-Äijälä. Kastettu 31.03.1810 Salo. Rusthollarin tytär Salon Yli-Äijälästä. Hänen sukujuurensa vievät mm. Salon Kaukolan kylän Pommerin rusholliin ja Suomusjärven Kettulan Härkälään sekä sieltä edelleen Lohjalle. Lisäksi sukujuurista löytyy Kiskon Hongiston rustholli ja Perttelin Raatalan Simolan talo. ( i Michel. Syntynyt 16.07.1764 Salo,Yli-Äijälä. Kuollut 19.12.1814 Salo,Yli-Äijälä. Rusthollari. Ä Lena. Syntynyt 20.03.1769 Pertteli, Raatala.)

VII Lapset
Edla Sofia Heerman. Syntynyt 02.08.1833 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Taulu 155.
Maria Vilhelmina Heerman. Syntynyt 20.09.1835 Karjalohja. Isä oli Sammatin Luskalan rusthollari Edvard Heerman. –Puoliso 30.10.1860 Karjalohja Gustaf Henric Forsman. Syntynyt 07.02.1831 Karjalohja,Makkarjoki. Tilallinen. Karjalohjan Makkarjoen Vähätalon isäntä isänsä jälkeen. ( i Henric Johan Forsman. Syntynyt 16.01.1801 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 16.07.1849 Karjalohja,Makkarjoki. Tilallinen. Ä Maria Lovisa Palin. Syntynyt 02.04.1805 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 29.04.1873.)
Juho Robert Heerman. Syntynyt 27.03.1838 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut 20.03.1918 Suomusjärvi. Talollinen. Taulu 156.
Gustaf Adolf Heerman. Syntynyt 23.06.1841 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kastettu 02.07.1841 Karjalohja. Kuollut 07.11.1844 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen.
Edvard Vilhelm Heerman. Syntynyt 29.02.1844 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut 05.11.1847 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen.
Taulu 155
(Taulusta 154)

VII. Edla Sofia Heerman. Syntynyt 02.08.1833 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kastettu 04.08.1833 Karjalohja. Isä Taulu 154. –Puoliso 17.12.1861 Karjalohja Abraham August Saxell. Syntynyt 03.11.1833 Karjalohja, Sakkola, Heikintalo. Rusthollarin poika Karjalohjan Sakkolan kylän Heikintalosta. ( i Johan Saxell. Syntynyt 24.10.1785 Karjalohja,Sakkola. Kuollut 24.03.1835 Karjalohja,Sakkola. rusthollari. Ä Maria Stina Stenström. Syntynyt 09.02.1803 Sammatti,Myllykylä.)

VIII Lapset
Karl Johan Saxell. Syntynyt 12.06.1863 Karjalohja, Sakkola, Heikintalo.
Taulu 156
(Taulusta 154)

VII. Juho Robert Heerman. Syntynyt 27.03.1838 Karjalohja, Mustlahti. Kastettu 27.03.1838 Karjalohja. Kuollut 20.03.1918 Suomusjärvi. Talollinen. Haudattu perheineen Suomusjärven hautausmaalle. Oli 1800-luvun lopulla Taipalon kylän Falkin talon isäntänä. Isä Taulu 154. –Puoliso Bernhardina Antoinetta Pihlström. Syntynyt 20.03.1845 Siuntio. Isä Siuntion Karskogin Jeppaksen talollinen, Hans Gabriel Pihström. Äiti Patursin rusthollarin leski Maria Lisa Lindfors, joka oli mennyt Hansin kanssa avioon 20.2.1835.

Hans oli ollut ensin Patursin rusthollarina, mutta lopulta tuli Jeppaksen isännäksi.

VIII Lapset
Johan Edvard Heerman. Syntynyt 03.03.1865 Karjalohja. Kuollut 01.06.1948.
Bernhardina Wilhelmina Heerman. Syntynyt 23.12.1866 Karjalohja. –Puoliso 19.12.1895 Suomusjärvi August Wilhelm Helenius. Syntynyt 25.09.1861 Perniö. Arrendaattori. Kotoisin Perniöstä.

Vuodesta 1893 alkaen Sammatin Kiikalan kylän Junnin talon vuokraajana eli arrendaattorina.
Adolf Heerman. Syntynyt 11.04.1872 Suomusjärvi, Taipalo, Falkki. Kastettu 12.04.1872 Suomusjärvi. Kuollut 21.06.1873 Suomusjärvi, Taipalo, Falkki.
Adolfina Heerman. Syntynyt 23.09.1874 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 24.09.1874 Suomusjärvi. Kuollut 12.03.1950 Suomusjärvi.
Aurora Matilda Heerman. Syntynyt 25.02.1877 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 28.02.1877 Suomusjärvi. –Puoliso 30.12.1903 Suomusjärvi Johan Rudolf Davidsson. Kulkukauppias. Perniön Väärlässä vihkimisen aikaan asunut kulkukauppias.
Valfrid Hjalmar Heerman. Syntynyt 18.10.1882 Suomusjärvi, Taipalo, Falkki. Kastettu 21.10.1882 Suomusjärvi. Kuollut 17.05.1946 Suomusjärvi.
Taulu 157
(Taulusta 153)

VI. Eva Stina Heerman. Syntynyt 12.08.1811 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 15.08.1811 Karjalohja. Isä Taulu 153. –Puoliso 28.12.1830 Karjalohja Johan Saxell. Syntynyt 01.02.1808 Suomusjärvi, Ahtiala, Kurki. Kuollut Halvaus 1849 Siuntio, Stor-Aiskos. Haudattu 11.06.1849 Siuntio. Syntyi Suomusjärven Ahtialan Kurjen talossa, jonka isäntänä Johan isä Jacob Saxell oli tuohon aikaan. Myöhemmin Jacob asui vaimonsa Greta Henriksdotterin ja perheen kanssa Karjalohjan Härjänvatsan Tölmällä.

Sieltä muutti Siuntion Stor-Aiskos talon isännäksi 1830-luvun kuluessa. Talollinen.

VII Lapset
Eva Stina Saxell. Syntynyt 01.05.1831 Karjalohja, Härjänvatsa, Tölmä. –Puoliso 28.09.1852 Siuntio Carl Henrik Nordström. Syntynyt 17.08.1822 Siuntio, Böle, Dravant. Talollisen poika Siuntion Bölen Dravantilta.
Edla Sofia Saxell. Syntynyt 16.07.1841 Siuntio, Stor-Aiskos. –Puoliso 05.04.1858 Siuntio Johan August Råberg. Syntynyt 02.02.1834 Siuntio, Veijans. Vanhemmat Siuntion Veijansin talollinen Carl Johan Råberg ja vaimonsa Carolina Salovius.
Taulu 158
(Taulusta 153)

VI. Helena Adolphina Heerman. Syntynyt 12.11.1813 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kuollut 07.06.1877 Nummi. Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten talon rusthollarin, Johan Adolf Heermanin ja vaimonsa Christina Enqvistin tytär.

Miehensä kuoltua 1866 muutti paria vuotta myöhemmin Nummen Ylhäisiltä naapuritalo Sepän maille lastensa Kain Mathiaksen ja Maria Helenan kanssa. Isä Taulu 153. –Puoliso Jacob Nyman. Syntynyt 29.09.1796 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut 15.08.1866 Nummi, Ylhäinen. Asui Nummen Ylhäisillä ja työskenteli pitäjän lukkarina sekä kanttorina. Kanttori,lukkari. ( i Abram. Syntynyt 22.04.1761 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut vanhuus 17.02.1837 Karjalohja,Mustlahti. Talollinen. Ä Elisabeth. Syntynyt 21.02.1760 Karjalohja,Ilmoniemi. Kuollut vanhuus 03.01.1836 Karjalohja,Mustlahti.)

VII Lapset
Sofia Desideria Nyman. Syntynyt 04.09.1837 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut lapsivuode 15.08.1874 Karkkila. Taulu 159.
Jacob Johan Nyman. Syntynyt 13.01.1840 Nummi, Ylhäinen. Muutti Nummen Ylhäisiltä Helsinkiin vunna 1868.

Oli 1850-luvun lopulla asunut jonkin aikaa Tammelassa.
Maria Helena Nyman. Syntynyt 25.02.1852 Nummi, Ylhäinen. Kuollut 29.06.1855 Nummi, Ylhäinen.
Christina Ulrika Nyman. Syntynyt 01.06.1843 Nummi.
Edla Emelie Nyman. Syntynyt 03.08.1846 Nummi.
Maria Helena Nyman. Syntynyt 07.04.1849 Nummi. Kuollut Rintakuume 30.04.1851 Nummi.
Kain Mathias Nyman. Syntynyt 18.02.1855 Nummi, Ylhäinen. Muutti Helsinkiin vuonna 1869.

Ilmoitti Suomalainen Wirallinen Lehti -aviisin 18.8.1902 ilmestyneessä numerossa vuonna 1877 Pietariin annetun muuttotodistuksen kuoletuksesta.
Maria Helena Nyman. Syntynyt 06.04.1859 Nummi.
Taulu 159
(Taulusta 158)

VII. Sofia Desideria Nyman. Syntynyt 04.09.1837 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut lapsivuode 15.08.1874 Karkkila. Haudattu 1874 Karkkila. Kuoli ilmeisesti lapsivuoteeseen kaksi viikkoa lapsensa syntymänjälkeen. Lapsi kuoli kolmisen kuukautta äitinsä jälkeen. Äiti Taulu 158. –Puoliso Anders Wilhelm Olin. Syntynyt 23.04.1829 Lohja, Hongisto. Kastettu 24.04.1829 Lohja. Kanttori. Toimi mm. Vihdin ruotsalaisen seurakunnan kanttorina. ( i Jacob Fredrik Olin. Syntynyt 17.06.1793 Lohja,Hongisto. Rusthollari. Ä Lovisa Wahlström. Syntynyt 02.03.1795 Lohja,Vanhakylä.)

VIII Lapset
Edla Sofia Olin. Syntynyt 11.04.1865 Vihti. Kuollut 23.04.1940 Karkkila.
Maria Helena Lovisa Olin. Syntynyt 21.03.1870 Karkkila. Kuollut 16.11.1871 Karkkila.
Maria Katharina Olin. Syntynyt 01.08.1874 Karkkila. Kuollut 04.11.1874 Karkkila.
Taulu 160
(Taulusta 152)

V. Evert Heerman. Syntynyt 11.09.1794 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kastettu 14.09.1794 Karjalohja. Kuollut Vanhuus 27.04.1870 Pori. Itsellinen; renkivouti. Isä Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten rusthollari Jeremias Heerman ja äiti Lena Jacobsdotter Kottelin.

Hänen sisarensa Helena oli naimisissa Nummen Järvenpään kylän Hurun talollisen, Elias Johanssonin kanssa.

Vuodesta 1818 Tallaan Pöykärin talon lampuotina.

Mainitaan lapsensa syntymän yhteydessä vuonna 1823 itselliseksi Pukkilassa.

Muutti 1820-luvun puolivälissä Piikkiöön, Kiertilän augmentin renkivoudiksi. Sieltä muutti 1832 Yläneelle.

Viimeistään 1836 renkivoutina Leineperin ruukilla Kullaan pitäjässä.

Muutti perheineen 1838 Raumalle, missä Evert harjoitti värjärin ammattia. Isä Taulu 152. –Puoliso 30.06.1818 Karjalohja Anna Greta Saxell. Syntynyt 30.08.1794 Karjalohja, Sakkola. Kastettu 04.09.1794 Karjalohja. Kuollut Hermokuume 20.07.1867 Pori. Haudattu 27.07.1867 Pori. Isä Karjalohjan Sakkolan Heikintalon rusthollari Henrik Johansson ja äiti Stina Johansdotter.

VI Lapset
Eva Lovisa Heerman. Syntynyt 20.04.1819 Karjalohja, Tallaa, Pöykäri. Taulu 161.
Henrik Johan Heerman. Syntynyt 19.09.1820 Karjalohja, Tallaa, Pöykäri. Kuollut 26.10.1891 Rauma. Kelloseppä. Taulu 162.
Gabriel Heerman. Syntynyt 19.03.1823 Karjalohja. Kastettu 22.03.1823 Karjalohja. Värjäri. –Puoliso 26.10.1844 Pori Emilia Lovisa von Köhler. Kersantin tytär Porin kaupungista.
Sofia Wilhelmina Heerman. Syntynyt 01.11.1827 Piikkiö. Kuollut 23.07.1860 Pori. –Puoliso 03.01.1850 Pori Karl Henrik Westerman. Posteljooni. Posteljooni Porin kaupungissa.
Maria Gustava Heerman. Syntynyt 21.04.1829 Piikkiö.
Johanna Heerman. Syntynyt 13.11.1833 Yläne.
Erika Heerman. Syntynyt 13.11.1833 Yläne.
Evert Viktor Heerman. Syntynyt 24.12.1836 Kullaa, Leineperin ruukki. Kuollut 10.11.1898 Uusikaupunki. Kelloseppä. Kelloseppämestari Uudessakaupungissa. –Puoliso Ida.
Taulu 161
(Taulusta 160)

VI. Eva Lovisa Heerman. Syntynyt 20.04.1819 Karjalohja, Tallaa, Pöykäri. Asui 1840-luvun alussa Eurajoen Lavilassa ja mainitaan vuokraajan tyttärenä. Isä Taulu 160. –Puoliso 26.12.1843 Eurajoki Aron Philip Ramstadius. Syntynyt 1806. Kuollut 1866 Pori. Stadsuppsyningsman. Työskenteli Porin kaupungin virkamiehenä.

Oli leski naidessaan Eva Heermanin.

VII Lapset
Johan Victor Heerman. Syntynyt 15.09.1842 Eurajoki, Lavila.
Taulu 162
(Taulusta 160)

VI. Henrik Johan Heerman. Syntynyt 19.09.1820 Karjalohja, Tallaa, Pöykäri. Kuollut 26.10.1891 Rauma. Kelloseppä. Veljensä Evert Viktorin tavoin oli ammatiltaan kelloseppä.

Asui 1840-luvun alussa Rauman kaupungissa, rippikirjan sivu 237. Isä Taulu 160. –Puoliso Anna Ulrika Grönlund. Syntynyt 19.02.1820 Pori. Kuollut 22.03.1887 Tampere.

VII Lapset
Sofia Alexandra Heerman. Syntynyt 03.05.1845 Rauma.
Johan Alfred Heerman. Syntynyt 23.04.1847 Pori.
Selma Erika Heerman. Syntynyt 16.04.1853 Pori. Kuollut 30.10.1934 Tampere. Näyttelijä. Suomalaisen Teatterin ensimmäinen näyttelijätär ja viimeinen Kaarlo Bergbomin aikalainen. Hän oli naimisissa Arthur Lundahlin, myös Suomalaisen Teatterin näyttelijän, kanssa. Tästä avioliitosta heillä oli neljä lasta, joista ensimmäinen menehtyi syntymävuonnaan.

Selma Lundahl aloitti näyttelijäuransa Westermarkin teatteriseurueessa ja astui Suomalaisen Teatterin riveihin keväällä 1872 keskusteltuaan teatterin perustajan Kaarlo Bergbomin kanssa. Lundahl sai alusta lähtien tehtäväkseen päärooleja, kuten kuningattaren osan "Maria Tudorissa", Elisabetin "Maria Stuartissa" ja markiisitar Popadourin "Narciss Rameaussa".

Lundahl paneutui tarkasti rooleihinsa ja sai paljon kiitoksia ja lahjoja työstään. Hänen vuositulokseen on mainittu 2.200 markkaa vuodelta 1877. Lundahlin näyttelijäaikaa leimasi suomalaisen ja ruotsalaisen teatteriväen kinastelu ja mm. Lundahleja käskettiin käyttää kotikielenään suomea, vaikka he olivatkin ruotsinkielisiä. Liian tarkasti ilman lepoa rooleihin paneuduttuaan Selma Lundahl sai kuumetaudin, joka heikensi hänen muistiaan. Tämä leimasikin hänen näyttelijättärenuransa loppua.

Toisen avioliittonsa kautta tuli Norjan kansalaiseksi, mutta palasi miehensä kuoltua Suomeen asuen Lempäälässä ja myöhemmin Tampereella. –Puoliso 21.02.1874 Turku Arthur Lundahl. Syntynyt 15.11.1844 Oulu. Kuollut 24.07.1879 Tampere. –Puoliso 23.10.1899 Lempäälä Isak Israel Esau Bergström. Kauppias. Isak oli kotoisin Norjan Vadöstä.
Hugo Johan Heerman. Syntynyt 04.07.1855 Pori. Kuollut 09.07.1890 Lempäälä. Ammatiltaan konttoristi - asui perheineen Lempäälässä.

Hugo Heermanin kuolinilmoituksen perusteella avioliitto Alina Bobergin kanssa oli lapseton - Åbo Tidningar 13.7.1890, sivu yksi. Konttoristi. –Puoliso Alina Boberg.
Hilda Cecilia Heerman. Syntynyt 25.09.1857 Pori. Kuollut 03.06.1939 Hämeenkoski. Taulu 163.
Taulu 163
(Taulusta 162)

VII. Hilda Cecilia Heerman. Syntynyt 25.09.1857 Pori. Kuollut 03.06.1939 Hämeenkoski. Isä Taulu 162. –Puoliso 25.09.1875 Tuulos Karl Richard Munsterhjelm. Syntynyt 26.08.1847 Lammi. Kuollut 28.08.1902 Helsinki. Johtaja, insinööri. Gustaf Riggert M:n ja vaimosa Matilda Charlotta Eleonora von Essenin poika.

Tampereen pellavatehtaan konepajan johtaja - koulutukseltaan insinööri.

VIII Lapset
Elin Vega Munsterhjelm. Syntynyt 03.08.1880 Varkaus. Kuollut 20.06.1964 Turku. Opettaja. lastenkirjailija. Taulu 164.
Taulu 164
(Taulusta 163)

VIII. Elin Vega Munsterhjelm. Syntynyt 03.08.1880 Varkaus. Kuollut 20.06.1964 Turku. Opettaja. lastenkirjailija. Suomalainen opettaja ja lastenkirjailija joka julkaisi kirjoja myös nimillä Elin Munsterhjelm-Harva ja Elin Munsterhjelm-Holmberg. Elin Munsterhjelm toimi Hangon suomalaisen yhteiskoulun rehtorina 1906–1915 ja myöhemmin Helsingissä Suomalaisen tyttökoulun luonnonhistorian ja maantieteen opettajana. Hän oli naimisissa vuodesta 1914 sosiologian professori Uno Harvan (sukunimi vuoteen 1927 Holmberg) kanssa. Äiti Taulu 163. –Puoliso Uno Harva. Syntynyt 1882. Kuollut 1949. Uskontotieteilijä. Uno Nils Oskar Harva (vuoteen 1927 Holmberg, tunnetaan myös Holmberg-Harvana, 1882–1949) oli suomalainen uskontotieteilijä, joka loi pohjaa tieteenalan vakiintumiselle. Hän toimi seurakuntapappina ja teki kenttätyömatkoja Etelä-Venäjälle ja Siperiaan suomensukuisten kansojen pariin. Hän esitti näkemyksen, jonka mukaan Sampo tarkoittaa kansainvälisesti tunnettua maailmanpuuta. Hän toimi sosiologian professorina Turun yliopistossa, Porthan-Seuran esimiehenä (1936–1949) ja Kalevalaseuran varapuheenjohtajana (1930–1931).

IX Lapset
Martti Yrjänä Harva. Syntynyt 14.10.1920 Helsinki. Toimitusjohtaja. vuorineuvos. Harva toimi vuodesta 1970 vuoteen 1987 Helsingin Puhelinyhdistyksen toimitusjohtajana. Hän seurasi tehtävässä Sven Jalavistoa. Ennen siirtymistään yrityksen toimitusjohtajaksi hän työskenteli HPY:n apulaisjohtajana vuosina 1957–1960, teknisenä johtajana vuosina 1961–1970 ja varatoimitusjohtajana vuosina 1966–1970.

Harva on koulutukseltaan diplomi-insinööri, joksi hän valmistui Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1949. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli vuoteen 1957 Turun kaupungin puhelinlaitoksen käyttöinsinöörinä. Vuosina 1955–1956 hän täydensi opintojaan Michiganin yliopistossa Ann Arborissa saatuaan ASLA-stipendin.

Harvan luottamustehtäviin ovat lukeutuneet muun muassa Sähköinsinööriliiton hallituksen puheenjohtajuus 1965–1970, Puhelinlaitosten liiton puheenjohtajuus 1966–1987, Oy Heltelin hallituksen puheenjohtajuus 1984–1988 ja Datatie Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajuus 1985–1988. Harvalle myönnettiin vuorineuvoksen arvonimi vuonna 1977. Hän on myös saanut Suomen Leijonan ritarikunnan ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkit.
Taulu 165
(Taulusta 152)

V. Christopher Heerman. Syntynyt 25.02.1786 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 26.02.1786 Karjalohja. Kuollut vesitauti 22.02.1850 Karjalohja,Härjänvatsa. Haudattu 10.03.1850 Karjalohja. Rusthollari. Karjalohjan Mustlahden rusthollarin, Jeremias Heermanin ja vaimonsa Helena Kottelinin lapsi.

Härjänvatsan Tölmän l. Rannanpellon ratsutilan isäntä 1810- ja 1820-luvuilla. Isä Taulu 152. –Puoliso 12.10.1813 Karjalohja Anna Greta Saarberg. Syntynyt 15.03.1794 Karjalohja, Härjänvatsa. Kastettu 16.03.1794 Karjalohja. Kuollut 21.08.1855 Karjalohja, Härjänvatsa, Rannanpelto. Katso myös 575.

VI Lapset
Eva Christina Heerman. Syntynyt 10.11.1816 Karjalohja,Härjänvatsa. Kuollut 15.12.1890 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Taulu 166.
Maria Helena Heerman. Syntynyt 05.11.1820 Karjalohja,Härjänvatsa. Taulu 172.
Taulu 166
(Taulusta 165)

VI. Eva Christina Heerman. Syntynyt 10.11.1816 Karjalohja,Härjänvatsa. Kuollut 15.12.1890 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Karjalohjan Härjänvatsan rusthollarin tytär. Isä Taulu 165. –Puoliso 1:o 05.11.1838 Karjalohja Johan Enqvist. Syntynyt 24.06.1814 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 11.10.1841 Karjalohja,Lohjantaipale. Talollinen. Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin talollinen isänsä jälkeen. ( i Johan. Syntynyt 14.07.1761 Karjalohja. Kuollut pistokset 02.05.1839 Karjalohja,Passi. Talollinen. Ä Ulrica Saren. Syntynyt 18.12.1774 Karjalohja,Saarenpää. Kuollut 11.09.1829 Karjalohja,Passi.) –Puoliso 2:o 14.12.1843 Karjalohja Carl Gustaf. Syntynyt 29.11.1817 Karjalohja, Suurniemi. Kastettu 30.11.1817 Karjalohja. Kuollut 09.10.1884 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Talollinen. Torpparin poika Karjalohjan Suurniemen Kuhlasta. Myöhemmin vaimonsa ensimmäisen miehen jälkeen Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin talollinen.

VII Lapset
1: Eva Lovisa Enqvist. Syntynyt 27.08.1839 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu 01.09.1839 Karjalohja. Kuollut paise 25.05.1843 Karjalohja,Lohjantaipale. Haudattu 03.06.1843 Karjalohja.
1: Carl Johan Enqvist. Syntynyt 25.07.1841 Karjalohja,Lohjantaipale. Tilallinen. Taulu 167.
2: Mathilda. Syntynyt 22.10.1844 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Kastettu 27.10.1844 Karjalohja. –Puoliso Johan Lindstedt. Pitäjänpuuseppä Lohjalta. Pitäjänpuuseppä.
2: Josephina. Syntynyt 08.06.1847 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Kastettu 11.06.1847 Karjalohja. Kuollut Mahakivut 17.03.1849 Karjalohja, Lohjantaipale, Passi.
Taulu 167
(Taulusta 166)

VII. Carl Johan Enqvist. Syntynyt 25.07.1841 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu 28.09.1841 Karjalohja. Tilallinen. Isänsä ja isäpuolensa jälkeen Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin tilallinen. Äiti Taulu 166. –Puoliso 1:o 26.01.1860 Sammatti Elisabeth. Syntynyt 18.04.1835 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu 19.04.1835 Karjalohja. Karjalohjan Lohjantaipaleen Perheentuvan torpparin tytär. ( i Johan. Syntynyt 14.04.1808 Kiikala. Torppari. Ä Anna Stina. Syntynyt 19.03.1808 Karjalohja,Lohjantaipale. Piika.) –Puoliso 2:o 18.12.1887 Karjalohja Edla Adolfina Soltin. Syntynyt 07.06.1851 Lohja,Muijala. ( i Henric Johan Soltin. Syntynyt 1796 Lohja,Muijala. Rusthollari. Ä Maria Gustafva Ekqvist. Syntynyt 03.10.1813 Karjalohja,Tammisto. Kuollut Lohja,Muijala.)

VIII Lapset
1: Mathilda Wilhelmina Enqvist. Syntynyt 08.10.1860 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut keuhkotauti 10.04.1886 Karjalohja. Kansakoulunopettaja. Taulu 168.
1: Ida Carolina Enqvist. Syntynyt 19.12.1862 Karjalohja, Lohjantaipale. Kuollut 22.12.1908 Karjalohja, Nummijärvi. Taulu 169.
1: Johanna Enqvist. Syntynyt 21.07.1866 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 28.11.1948. Hallikauppias. Taulu 170.
1: Frans Johan Eloniemi. Syntynyt 06.09.1870 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 15.03.1941 Karjalohja. Talollinen. Taulu 171.
2: Kaarle Teodor Enqvist. Syntynyt 09.11.1888 Karjalohja,Lohjantaipale.
2: Väinö Onni Enqvist. Syntynyt 10.02.1891 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 30.04.1892 Karjalohja,Lohjantaipale. Haudattu 1892 Karjalohja.
2: Mikko Sakari Enqvist. Syntynyt 25.09.1893 Karjalohja,Lohjantaipale.
Taulu 168
(Taulusta 167)

VIII. Mathilda Wilhelmina Enqvist. Syntynyt 08.10.1860 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut keuhkotauti 10.04.1886 Karjalohja. Haudattu 24.04.1886 Karjalohja. Kansakoulunopettaja. Kävi koulua Jyväskylässä. Kansakoulunopettaja kuten miehensäkin.Muuttaa Karjalohjalta 11.8.1883. Isä Taulu 167. –Puoliso 09.08.1883 Karjalohja Erik Ferdinand Malmgren. Syntynyt 10.07.1855 Karjalohja,Pellonkylä. Kansakoulunopettaja,kamreeri. Kamreeri. Ennen maanviljelystoimia; asui pappilassa ainakin 1880...82, opettajana Karjalohjan kansakoulussa 15.02.1880; vakinaiseksi 18.05.1882. Muita toimia: Kuntakokouksen esimies ja säästöppankin rahastonhoitaja; jäsen Tegelstenin kansakoulun johtokunnassa sekä maanviljelysrahaston johtokunnassa. Kirjallinen toiminta: Kirjoittanut Uuteen Suomettareen, Päiväleteen ja Hämeen Sanomiin. ( i Henrik Johan Malmgren. Syntynyt 16.05.1814 Karjalohja,Puujärvi. Kuollut 16.02.1892 Karjalohja,Pellonkylä. Rusthollari. Ä Maria Hedvig Skogberg. Syntynyt 10.01.1815 Lohja, Jalassaari. Kuollut pöhö 16.10.1880 Karjalohja,Pellonkylä.)

IX Lapset
Kuolleena Syntynyt Poika Malmgren. Syntynyt 19.04.1884 Karjalohja. Kuollut 19.04.1884 Karjalohja.
Helmi Lemmikki Malmgren. Syntynyt 11.04.1885 Karjalohja. Kuollut keuhkotauti 30.04.1886 Karjalohja.
Taulu 169
(Taulusta 167)

VIII. Ida Carolina Enqvist. Syntynyt 19.12.1862 Karjalohja, Lohjantaipale. Kuollut 22.12.1908 Karjalohja, Nummijärvi. Isä Taulu 167. –Puoliso 1:o 18.12.1887 Karjalohja Johan Edvard Heino. Syntynyt 23.02.1852 Kisko,Ylötkylä. Kastettu Kisko. Tilallinen. Muutti 29.12.1887 Karjalohjalle ja omisti siellä Nummijärven Heinussa maatilan. Suomensi sukunimensä Heinoksi 12.5.1906 tuhansien muiden suomalaisten tapaan. Tenlenius. ( i Daniel Tenlenius. Syntynyt 04.05.1822 Kisko,Ylötkylä. Kuollut 1886 Kisko,Ylötkylä. Talollinen. Ä Maria Lovisa Harzell. Syntynyt 20.06.1826 Kisko,Kirkonkylä.) Gustaf Helin. Syntynyt 27.05.1856 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 28.05.1856 Suomusjärvi. Talollinen. Karjalohjaan 1870-luvulla siirtyneen Nummijärven kylän Heinun talon isäntä. ( i Efraim Hellin. Syntynyt 27.08.1821 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kuollut 14.05.1856 Suomusjärvi,Nummijärvi. Talollinen. Ä Maria Juselius. Syntynyt 22.09.1832 Suomusjärvi,Nummijärvi.)

IX Lapset
2: Anna Helmi Helin. Syntynyt 02.10.1885 Karjalohja,Nummijärvi. Kastettu Karjalohja. Kuollut 06.05.1887 Karjalohja,Nummijärvi.
1: Anna Lydia Heino. Syntynyt 01.11.1888 Karjalohja,Nummijärvi. Kastettu Kisko. Kuollut 27.02.1891 Karjalohja,Nummijärvi.
1: Martta Heino. Syntynyt 08.07.1890 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 28.06.1969 Helsinki. –Puoliso 1926 Frans Kurkinen. Syntynyt 23.09.1895 Paltamo. Kuollut 10.10.1967 Helsinki. Muurari.
1: Väinö Heino. Syntynyt 05.06.1892 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 11.05.1974 Lohja. Pysyi naimattomana koko ikänsä.
1: Lydia Ulrika Heino. Syntynyt 03.07.1894 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 19.07.1983 Karjalohja. –Puoliso 31.10.1922 Karjalohja Aarne Artturi Laaksonen. Syntynyt 22.12.1896 Karjalohja,Kourjoki. Kuollut 26.02.1929 Helsinki. Tilanhoitaja. Mikkelsson. ( i Viktor. Ä Matilda Kristiina Stenström. Syntynyt 08.03.1861 Karjalohja,Kourjoki.)
1: Ida Aliina Heino. Syntynyt 04.09.1896 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 06.12.1984 Karjalohja. Haudattu Karjalohja. –Puoliso 07.09.1926 Karjalohja Einari Anselm Vuorikoski. Syntynyt 19.01.1898 Karjalohja,Nummijärvi.
1: Impi Heino. Syntynyt 19.09.1898 Karjalohja,Nummijärvi.
1: Lempi Heino. Syntynyt 20.09.1898 Karjalohja,Nummijärvi. Kuollut 15.04.1985 Suomusjärvi. Tarkastuskarjakko. –Puoliso 1926 Karjalohja Kaarlo Anselm Heinonen. Syntynyt 09.04.1900 Suomusjärvi,Koorla. Kuollut 20.01.1973 Suomusjärvi. Talollinen. Herastuomari. Suomusjärven Koorlan kylän Suomiehen talon isäntänä isänsä Kaarle Juhanpoika Heinosen jälkeen. iti Edla Emilia.
1: Unto Toivo Johannes Heino. Syntynyt 19.06.1906 Karjalohja, Nummijärvi. Kuollut 06.03.1941 Vuoksenniska. Haudattu Karjalohja. Sotilaslentäjä.
Taulu 170
(Taulusta 167)

VIII. Johanna Enqvist. Syntynyt 21.07.1866 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 28.11.1948. Hallikauppias. Johanna muutti Karjalohjalta Helsinkiin toukokuussa 1894. Isä Taulu 167. Johan Aleksander Virtanen. Syntynyt 14.11.1873 Nurmijärvi. Ajuri. Muutti Tuusulasta Helsinkiin 10.11.1897. mmatiltaan ajuri.

IX Lapset
Martta Maria. Syntynyt 02.07.1894 Helsinki.
1: Väinö Aleksander Virtanen. Syntynyt 01.12.1900 Helsinki.
1: Niilo Ilmari Virtanen. Syntynyt 03.07.1902 Helsinki.
Taulu 171
(Taulusta 167)

VIII. Frans Johan Eloniemi. Syntynyt 06.09.1870 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 15.03.1941 Karjalohja. Talollinen. Isänsä jälkeen Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin talollisena. Frans ja Aurora olivat kaukaista sukua toisilleen mm. Tallqvisten kautta. Enqvist. Isä Taulu 167. –Puoliso 20.06.1895 Karjalohja Aurora Aleksandra Hartzell. Syntynyt 20.02.1871 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kuollut 19.05.1937. Enqvist. Eloniemi. ( i Aleksander Hartzell. Syntynyt 04.05.1836 Suomusjärvi,Nummijärvi. Talollinen. Ä Erika Heikkilä. Syntynyt 23.04.1843 Suomusjärvi,Nummijärvi.)

IX Lapset
Frans Urho Eloniemi. Syntynyt 01.10.1895 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu 1895 Karjalohja.
Irene Aleksandra Eloniemi. Syntynyt 24.06.1897 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 09.06.1899 Karjalohja.
Arvo Johannes Eloniemi. Syntynyt 05.06.1899 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 31.03.1908 Karjalohja.
Helmi Alina Eloniemi. Syntynyt 23.06.1901 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 28.09.1984 Karjalohja. Haudattu Karjalohja. –Puoliso 26.05.1926 Karjalohja Smerdes Johannes Arvola. Syntynyt 01.07.1901 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 08.03.1940 Kollaa. Tilallinen. Karjalohjan Nummijärven Uron tilallinen - kaatui Kollaan taisteluissa Talvisodassa. ( Ä Aurora Aleksandra Puisto. Syntynyt 10.03.1875 Suomusjärvi,Arpalahti.)
Kaino Emil Eloniemi. Syntynyt 01.09.1904 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 23.03.1968 Karjalohja. Sahuri. –Puoliso Ines Irene Ilenius. Syntynyt 10.01.1903 Karjalohja. Kuollut 01.01.1962 Karjalohja.
Aili Aurora Eloniemi. Syntynyt 28.04.1907 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 27.05.1908 Karjalohja.
Viljo Eloniemi. Syntynyt 26.01.1910 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 07.09.1986 Karjalohja. Autonkuljettaja. –Puoliso 1948 Siviä Tuusa. Syntynyt 25.05.1912 Muolaa.
Jenny Eloniemi. Syntynyt 18.04.1912 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 20.06.1996.
Lauri Eloniemi. Syntynyt 26.07.1916 Karjalohja,Lohjantaipale. Kastettu Karjalohja. Kuollut 26.09.1916 Karjalohja.
Taulu 172
(Taulusta 165)

VI. Maria Helena Heerman. Syntynyt 05.11.1820 Karjalohja,Härjänvatsa. Kastettu 08.11.1820 Kirkkonummi. Isä Taulu 165. –Puoliso 19.11.1840 Karjalohja Johan Telen. Syntynyt 20.10.1805 Nummi,Vartila. Kastettu 21.10.1805 Nummi. Talollinen. Isänsä jälkeen Nummen Vartilan kylän Rengon talollinen. Johanin vanhemmille oli syntynyt saman nimen saanut poika jo 215.1803, mutta tämä oli kuollut vauvana.

VII Lapset
Ulrika Lovisa Telen. Syntynyt 25.08.1841 Nummi,Vartila. Kastettu 26.08.1841 Nummi. –Puoliso 05.10.1860 Nummi Johan Gustaf Alen. Syntynyt 11.05.1830 Uskela. Talollinen. Torpparin poika Nummen Sierlan Pietolasta - myöhemmin appensa jälkeen vaimonsa kotitalon, Vartilan Rengon isäntä..
Maria Gustafva Telen. Syntynyt 02.09.1843 Nummi,Vartila. Taulu 173.
Carolina Mathilda Telen. Syntynyt 01.07.1846 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Kuollut mahakivut 09.08.1846 Nummi,Vartila. Haudattu 16.08.1846 Nummi.
Mathilda Margaretha Telen. Syntynyt 27.06.1847 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Kuollut rintakuume 04.03.1848 Nummi,Vartila. Haudattu 10.03.1848 Nummi.
Amanda Charlotta Telen. Syntynyt 20.04.1849 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Kuollut koliikki 19.05.1849 Nummi,Vartila. Haudattu 27.05.1849 Nummi.
Adolf Johan Telen. Syntynyt 15.04.1850 Nummi,Vartila. Muonatorppari,muonamies. Taulu 174.
Victor Telen. Syntynyt 19.03.1853 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Edla Carolina Telen. Syntynyt 14.11.1854 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Amanda Wilhelmina Telen. Syntynyt 14.11.1854 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Edla Sofia Telen. Syntynyt 29.12.1857 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. –Puoliso 02.01.1879 Nummi Gustaf Adolf Brusk. Syntynyt 09.04.1853 Lohja,Karstu. Torppari. Torpparin poika Lohjan Karstun kylän Joenpellosta. Muutti perheineen Karstulta Sammattiin 8.4.1894.
Karl August Telen. Syntynyt 04.09.1860 Nummi,Vartila. Taulu 175.
Ida Mathilda Telen. Syntynyt 27.06.1863 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Taulu 173
(Taulusta 172)

VII. Maria Gustafva Telen. Syntynyt 02.09.1843 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Äiti Taulu 172. –Puoliso Johan Evert Juslin. Torppari. Nimitetään torppariksi ja nuoreksi mieheksi Suomusjärven Laidikkeen kylän Jusalan talon Talvitieltä.

VIII Lapset
Johan Evert Juslin. Syntynyt 01.01.1864 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 01.01.1864 Suomusjärvi.
Aurora Maria Juslin. Syntynyt 19.08.1865 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 20.08.1865 Suomusjärvi.
Edla Juslin. Syntynyt 11.07.1871 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 13.07.1871 Suomusjärvi.
Amanda Elvina Juslin. Syntynyt 23.09.1874 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 24.09.1874 Suomusjärvi.
Karl Emil Juslin. Syntynyt 17.01.1878 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 20.01.1878 Suomusjärvi.
Viktor Heribert Juslin. Syntynyt 01.01.1883 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 06.01.1883 Suomusjärvi.
Hilma Aleksandra Juslin. Syntynyt 19.07.1888 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 22.07.1888 Suomusjärvi.
Taulu 174
(Taulusta 172)

VII. Adolf Johan Telen. Syntynyt 15.04.1850 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Muonatorppari,muonamies. Asui perheineen 1879 Nummen Vartilan Rengalla, 1885 Röhkölän Lisulla ja 1890 Heijalan Ritarilla. Äiti Taulu 172. –Puoliso 31.10.1874 Nummi Maria Stina. Syntynyt 1848. Piika. Piikana miehensä kotitalossa vihkimisen aikaan.

VIII Lapset
Johan Telen. Syntynyt 10.11.1879 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Kuollut 10.11.1879 Nummi,Vartila.
Aleksandra Maria Telen. Syntynyt 22.03.1885 Nummi,Röhkölä. Kastettu 24.03.1885 Nummi.
Anna Matilda Telen. Syntynyt 14.10.1890 Nummi,Heijala. Kastettu 16.10.1890 Nummi.
Taulu 175
(Taulusta 172)

VII. Karl August Telen. Syntynyt 04.09.1860 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi. Äiti Taulu 172. –Puoliso 30.03.1884 Nummi Matilda Wilhelmina Hellström. Syntynyt 30.01.1858 Nummi,Mettula. Kastettu 01.02.1858 Nummi. Piika. Piika, syntyjään Nummen Mettulan Jussilan talon tytär.

VIII Lapset
Matilda Johan Telen. Syntynyt 17.07.1884 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Hjalmar August Telen. Syntynyt 01.01.1886 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Aina Gunilla Telen. Syntynyt 30.01.1887 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Emilia Viktoria Telen. Syntynyt 06.09.1888 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Hilma Maria Telen. Syntynyt 03.08.1890 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Edla Elin Telen. Syntynyt 13.06.1892 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Kaarle Anselm Telen. Syntynyt 20.04.1896 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Eini Irene Telen. Syntynyt 11.12.1897 Nummi,Vartila. Kastettu Nummi.
Taulu 176
(Taulusta 152)

V. Helena Heerman. Syntynyt 14.03.1783 Karjalohja, Mustlahti, Ylhäinen. Kastettu 15.03.1783 Karjalohja. Kuollut Vanhuus 15.01.1861 Nummi, Järvenpää, Huru. Rusthollarin tytär Karjalohjan Mustlahden Ylhäisiltä. Isä Taulu 152. –Puoliso 27.12.1810 Karjalohja Elias. Syntynyt 09.01.1781 Nummi, Järvenpää, Huru. Kastettu 11.01.1781 Nummi. Kuollut Näivetystauti 02.05.1834 Nummi, Järvenpää, Huru. Talollinen. Nummen Järvenpään kylän Hurun talollinen. Isä Johan Johansson ja äiti Brita Henriksdotter. Brita oli kotoisin Pusulasta.

VI Lapset
Evert Heerman. Syntynyt 22.07.1812 Nummi, Järvenpää, Huru. Talollinen. Taulu 177.
Johan Amnell. Syntynyt 09.08.1816 Nummi, Järvenpää, Huru. Kuollut Keuhkotauti 26.12.1879 Nummi, Järvenpää, Koivu. Talollinen. Taulu 178.
Adolf Amnell. Syntynyt 19.08.1821 Nummi, Järvenpää, Huru. Kuollut Vanhuus 03.04.1902 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala. Rusthollari,kirkkovahti. Taulu 181.
Taulu 177
(Taulusta 176)

VI. Evert Heerman. Syntynyt 22.07.1812 Nummi, Järvenpää, Huru. Nummen Järvenpään kylän Yli-Perttulin isäntä viimeistään vuodesta 1848 lähtien.

Otti käyttöön äitinsä sukunimen Heerman, mutta käytti myös nimeä Amnell.

Vuonna 1852 vaati itselleen oikeutta Yli-Perttulin tilaan veljensä apelta ja tämän pojalta - Finlands Allmänna Tidning, 4.9.1852, sivu neljä. Talollinen. Äiti Taulu 176. –Puoliso 11.07.1843 Somero Maija Stina. Syntynyt 15.07.1820 Somero, Kaskisto, Majanen. Isä Simo Henriksson oli Someron Kaskiston Majasen talollinen. Hän oli syntynyt rippikirjan mukaan Lohjalla 1778. Vihittyjen luettelon mukaan hän tuli Somerolla Vähä-Maskusta; kyseistä talonnimeä ei Lohjalta tai Nummi-Pusulasta löydy.

VII Lapset
Maria Helena Heerman. Syntynyt 21.03.1845 Nummi, Järvenpää.
Ulrika Serafia Heerman. Syntynyt 01.08.1848 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli. Kuollut Riisitauti 13.12.0185 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli.
Amanda Vilhelmina Heerman. Syntynyt 24.03.1851 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli.
Henrika Aleksandra Heerman. Syntynyt 18.10.1853 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli.
Johan Adolf Heerman. Syntynyt 20.10.1856 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli. Kuollut Mahakivut 26.10.1856 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli.
Karl Kustaa Heerman. Syntynyt 11.12.1859 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli. Kuollut Keuhkotauti 07.07.1877 Nummi, Järvenpää, Koivu.
Taulu 178
(Taulusta 176)

VI. Johan Amnell. Syntynyt 09.08.1816 Nummi, Järvenpää, Huru. Kastettu 11.08.1816 Nummi. Kuollut Keuhkotauti 26.12.1879 Nummi, Järvenpää, Koivu. Talollinen. Naimisiin mentyään oli hetken Nummen Järvenpään Yli-Perttulin talon isäntänä. Tämän jälkeen isännäksi tuli Johanin veli Evert Heerman.

Viimeistään vuodesta 1848 kotitalonsa, Järvenpään Huru l. Ryöpyn isäntä.

Talon nimeksi tuli 1800-luvun puolivälin tienoilla Koivu. Äiti Taulu 176. –Puoliso 10.10.1844 Nummi Maria Fredrika Leiden. Syntynyt 03.08.1823 Nummi, Järvenpää Yli-Perttuli. Isä Fredrik Johansson oli Nummen Järvenpään Yli-Perttulin talollinen. Äiti Anna Stina Eriksdotter oli kotoisin Suomusjärven Nummijärven Eskolan talosta.

VII Lapset
Eva Stina Amnell. Syntynyt 23.11.1845 Nummi, Järvenpää, Yli-Perttuli. –Puoliso 03.12.1868 Nummi Henrik Forström. Syntynyt 10.05.1845 Nummi, Järvenpää, Uotila. Torppari. Nummen Järvenpään kylän Uotilan rusthollin torppari.

Isä Uotilan talon mailla asunut räätäli Johan F. ja äiti Anna Matsdotter

Isänäiti oli aatelissukuinen Ulrika Lovisa Rennerfeldt.
Seraphia Amnell. Syntynyt 09.09.1848 Nummi, Järvenpää, Ryöppy. Kuollut Rintakuume 12.05.1862 Nummi, Järvenpää, Ryöppy.
Maria Fredrika Amnell. Syntynyt 27.06.1851 Nummi,Järvenpää. Talollisen tytär Nummen Järvenpään kylän Hurulta. Isä Johan Eliasson Amnell ja äiti Maria Fredrika Leiden, joka oi kotoisin Järvenpään Yli-Perttulin talosta. –Puoliso 01.03.1877 Nummi Karl Gottfrid Hartzell. Syntynyt 21.12.1850 Nummi. Mainitaan vihittäessä myllärin pojaksi Nummen Siipoon kylästä. ( i Gottfred Hartzell. Syntynyt 12.03.1817 Nummi,Oinola. Itsellinen,mylläri,urkujen polkija. Ä Anna Lovisa Lustberg. Syntynyt 1814.)
Amanda Karolina Amnell. Syntynyt 22.03.1854 Nummi, Järvenpää, Ryöppy. Kuollut Vesitauti 09.06.1871 Nummi, Järvenpää, Ryöppy.
Juha Amnell. Syntynyt 30.11.1856 Nummi, Järvenpää, Ryöppy. Talollinen. Taulu 179.
Karl Kustaa Amnell. Syntynyt 20.06.1859 Nummi, Järvenpää, Ryöppy.
Alexandra Vilhelmina Amnell. Syntynyt 01.10.1863 Nummi, Järvenpää, Ryöppy.
Mathilda Sofia Amnell. Syntynyt 01.10.1863 Nummi, Järvenpää, Ryöppy.
Aurora Aleksandra Amnell. Syntynyt 17.03.1871 Nummi, Järvenpää, Huru. Kuollut 14.01.1899 Nummi, Varttila, Tammi. Taulu 180.
Taulu 179
(Taulusta 178)

VII. Juha Amnell. Syntynyt 30.11.1856 Nummi, Järvenpää, Ryöppy. Isänsä jälkeen tuli Nummen Järvenpään kylän Koivun tilan isännäksi. Talollinen. Isä Taulu 178. –Puoliso 05.10.1882 Nummi Alexandra Henrika Melander. Syntynyt 04.01.1865 Nummi, Leppäkorpi, Sore. Kastettu 07.01.1865 Nummi. Talollisen tytär Nummen Leppäkorven kylän Sorelta. Katso myös 370.

VIII Lapset
Juhana Hjalmar Amnell. Syntynyt 10.12.1883 Nummi, Järvenpää, Koivu.
Oskar Alexius Amnell. Syntynyt 17.07.1885 Nummi, Järvenpää, Koivu.
Heino Johannes Amnell. Syntynyt 21.02.1888 Nummi, Järvenpää, Koivu.
Karl Walfrid Amnell. Syntynyt 05.10.1890 Nummi, Järvenpää, Koivu.
Taulu 180
(Taulusta 178)

VII. Aurora Aleksandra Amnell. Syntynyt 17.03.1871 Nummi, Järvenpää, Huru. Kastettu 19.03.1871 Nummi. Kuollut 14.01.1899 Nummi, Varttila, Tammi. Kotoisin Nummen Järvenpään kylän Hurun l. Ryöpyn talosta. Isä Taulu 178. –Puoliso 1898 Karl August Ekqvist. Syntynyt 22.06.1853 Nummi, Varttila, Tammi. Kastettu 23.06.1853 Nummi. Talollinen. Nummen Varttilan kylän Tammen talollinen vuodesta 1888 lähtien. ( i August Vilhelm Ekqvist. Syntynyt 07.12.1827 Karjalohja, Tammisto. Kuollut 13.06.1886 Karjalohja,Härjänvatsa. Talollinen. Ä Ulrika Lovisa Tamlander. Syntynyt 21.11.1815 Nummi, Varttila. Kuollut 14.04.1868 Nummi, Varttila, Tammi.)

VIII Lapset
Karl Einari Ekqvist. Syntynyt 09.10.1898 Nummi,Varttila. Kastettu 12.10.1898 Nummi. Kuollut 02.1899.
Taulu 181
(Taulusta 176)

VI. Adolf Amnell. Syntynyt 19.08.1821 Nummi, Järvenpää, Huru. Kastettu 22.08.1821 Nummi. Kuollut Vanhuus 03.04.1902 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala. Rusthollari,kirkkovahti. Nummen Järvenpään Hurun talon isännän, Elias Johanssonin ja vaimmonsa Lena Hermannin poika.

Naituaan Pusulan Kaukelan Vanha Sippalan rusthollarin lesken tuli talon isännäksi. 1860-luvulla mainitaan myös pitäjän kirkkovahtina. Adolfin toinen puoliso Emma Sofia Lundellin kuoleman jälkeen oli 17.11.1864 Hyönölän Kööpelin talon tytär, Fredrika Karolina. Äiti Taulu 176. –Puoliso 1:o 28.06.1853 Pusula Emma Sophia Lundell. Syntynyt 20.11.1818 Pusula,Kaukela. Kastettu 22.11.1818 Pusula. Kuollut keuhkotauti 07.04.1864 Pusula,Kaukela. Haudattu 21.04.1864 Pusula. Asui vuonna 1837 vihkimisen aikaan Nummen Kovelan Ylitalossa. ( i Adam Lundell. Syntynyt 22.10.1788 Loppi,Erävistö. Kuollut vesitauti 10.06.1839 Pusula. Kappalaisen apulainen. Ä Eva Sophia Höglund. Syntynyt 14.10.1802 Pusula,Kaukela. Kuollut 1825 Kisko.) –Puoliso 2:o 17.11.1864 Pusula Fredrika Carolina. Syntynyt 04.05.1840 Pusula, Hyönölä, Köpeli. Talollisen tytär Pusulan Hyönölän kylän Köpeliltä.

VII Lapset
1: Alexandra Wilhelmina Amnell. Syntynyt 05.05.1854 Pusula,Kaukela. Kuollut rintakuume 20.01.1871 Pusula,Kaukela. Haudattu 16.03.1871 Pusula.
1: Maria Mathilda Amnell. Syntynyt 16.10.1855 Pusula,Kaukela. –Puoliso 13.07.1876 Pusula Kaarle Nikolai Olin. Syntynyt 06.12.1851 Vihti, Selki, Hemmilä. Isänsä ja isäpuolensa jälkeen Vihdin Selkin kylän Hemmilän isäntänä. Talollinen. Kuollut 1905 Vihti, Selki, Hemmilä. ( i Carl Aron Olin. Syntynyt 08.04.1829 Nurmijärvi,Lepsämä. Talollinen. Ä Ulrika Linden. Syntynyt 14.04.1826 Vihti, Torhola. Kuollut 1903 Vihti, Selki, Hemmilä.)
1: Amanda Adolfina Amnell. Syntynyt 15.02.1859 Pusula,Kaukela. Kuollut 11.06.1859 Pusula,Kaukela. Haudattu 10.07.1859 Pusula.
1: Emma Adolfina Amnell. Syntynyt 22.04.1862 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala. Kuollut Kurkkutauti 04.01.1881 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala.
2: Adolf Johan Amnell. Syntynyt 01.12.1865 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala. Kuollut Keuhkotulehdus 17.04.1902 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala. Pusulan Hyönölän kylän Lintilän talollinen appensa jälkeen. Talollinen. –Puoliso 21.10.1886 Pusula Ida Fatima Johansson. Syntynyt 17.10.1869 Pusula, Hyönölä, Lintila. Talollisen tytär Pusulan Hyönölän kylän Lintilästä.

Vanhemmat Gustaf Fredrik Johansson ja Josefa Ahlfors.

Isä Gustaf Fredrik oli kotoisin Lohjan Lehmijärven Sepältä.

Äiti Josefa taas oli Nummen Järvenpään Ali-Perttulin talosta. Hän oli ollut naimisissa Lintilän isännän, Johan Viktor Hellstedtin kanssa ja tämän kuoltua nainut Gustaf Fredrikin,.
2: Emelia Adolfina Amnell. Syntynyt 17.06.1869 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala.
2: Kaarle Alfred Aleksander Amnell. Syntynyt 28.12.1875 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala.
2: Anna Sofia Amnell. Syntynyt 31.07.1879 Pusula, Kaukela, Vanha-Sippala.
Taulu 182
(Taulusta 150)

IV. Gabriel Heerman. Syntynyt 24.09.1750 Karjalohja, Mustlahti. Kastettu 27.09.1750 Karjalohja. Kuollut 05.02.1821 Karjalohja, Mustlahti, Nybackan torppa. Torpparina Sammatin Luskalassa ja Karjalohjan Mustlahden Nybackalla. Torppari. Äiti Taulu 150. –Puoliso 18.10.1781 Karjalohja Anna. Syntynyt 09.12.1752 Karjalohja, Puujärvi, Frääsä. Kuollut 1820 Karjalohja, Mustlahti. Isä Karjalohjan Puujärven Frääsän isäntä Abram Larsson, äiti Maria Johansdotter.

V Lapset
Abram Heerman. Syntynyt 21.12.1782 Karjalohja, Mustlahti. Kuollut 13.01.1783 Karjalohja, Mustlahti.
Maja Stina Heerman. Syntynyt 08.08.1784. Kuollut 10.03.1858 Karjalohja, Mustlahti. Taulu 183.
Gabriel Heerman. Syntynyt 28.09.1786 Sammatti, Luskala. Muutti Karjalohjan Mustlahdesta Kiikalaan vuonna 1820.
Abraham Heerman. Syntynyt 17.05.1788 Sammatti, Luskala. Kuollut 1788.
Anna Ulrika Heerman. Syntynyt 27.04.1791 Sammatti, Luskala. Rippikirjoissa nimenä pelkkä Ulrika.

Muutti veljensä tavoin Karjalohjan Mustlahdesta Kiikalaan vuonna 1820.
Taulu 183
(Taulusta 182)

V. Maja Stina Heerman. Syntynyt 08.08.1784. Kuollut 10.03.1858 Karjalohja, Mustlahti. Mainitaan rippikirjassa, mutta ei Sammatin ja Karjalohjan kastettujen luetteloissa. Isä Taulu 182. –Puoliso 12.07.1807 Karjalohja Abram Loman. Syntynyt 1780. Kuollut 27.06.1837 Karjalohja, Mustlahti. Torppari, renki. Appensa Gabriel Heermanin jälkeen torpparina Karjalohjan Mustlahden Nybackalla.

Vihkimisen aikaan vuonna 1807 oli renkinä Ilmoniemen Rasvan talossa.

VI Lapset
Johan Gabriel Lindström. Syntynyt 20.08.1811 Karjalohja, Mustlahti. Vaununtekijä. Taulu 184.
Gustaf Henrik. Syntynyt 30.06.1814 Sammatti, Luskala.
Taulu 184
(Taulusta 183)

VI. Johan Gabriel Lindström. Syntynyt 20.08.1811 Karjalohja, Mustlahti. Vaununtekijä. Oli renkinä Sammatin Luskalan kylän Enqvistin talossa, kunnes muutti 1831 Helsinkiin. Naimisiin mennessään työskenteli vaununtekijänä Nummen Tavolassa.

Vanhemmat Karjalohjan Mustlahdessa asunut torpparipariskunta Abram Loman ja Maija Stina Gabrielsdotter. Äiti Taulu 183. Maja Stina Tallgren. Syntynyt 19.11.1813 Nummi,Tavola. Kastettu 22.11.1813 Nummi. Katso myös 518.

VII Lapset
Henrik Johan Lindström. Syntynyt 29.10.1843 Nummi,Tavola. Kastettu 31.10.1843 Nummi.
Carolina Gustava Lindström. Syntynyt 27.10.1841 Nummi,Tavola. Kastettu 29.10.1841 Nummi.
Taulu 185
(Taulusta 150)

IV. Ebba Catarina Heerman. Syntynyt 24.03.1753 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 28.03.1753 Karjalohja. Äiti Taulu 150. –Puoliso 06.07.1779 Karjalohja Johan Kottelin. Syntynyt 01.01.1756 Sammatti,Kiikala. Kastettu 04.01.1756 Sammatti. Rusthollari. Isänsä jälkeen Sammatin Kiikalan kylän Kottarin talon rusthollarina vuoteen 1782 saakka. Sieltä vaimonsa kotitaloon, Karjalohjan Mustlahden kylään rusthollariksi. 1790-luvulla mainitaan myös Lohjansaaren Mailan rusthollarina.

V Lapset
Johan Kottelin. Syntynyt 22.09.1780 Sammatti,Kiikala. Talollinen. Taulu 186.
Emanuel Kottelin. Syntynyt 16.09.1782 Sammatti,Kiikala. Kastettu 17.09.1782 Sammatti.
Maria Christina Kottelin. Syntynyt 25.02.1785 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 25.02.1785 Karjalohja. –Puoliso 15.10.1812 Karjalohja Isak. Hiskistä löytyvän Karjalohjan vihittyjen luettelon mukaan kotoisin "Pyckis socken, Tuomola säteri". Tittelinä "Bd. drg".
Christopher Kottelin. Syntynyt 28.09.1787 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 01.10.1787 Karjalohja. Kuollut lavantauti 10.08.1789 Karjalohja,Mustlahti. Haudattu 16.08.1789 Karjalohja.
Eva Helena Kottelin. Syntynyt 23.06.1790 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 24.06.1790 Karjalohja.
Christopher Kottelin. Syntynyt 14.03.1793 Karjalohja,Maila. Kastettu 17.03.1793 Karjalohja.
Adolf Kottelin. Syntynyt 03.07.1795 Karjalohja,Maila. Kastettu 05.07.1795 Karjalohja.
Ebba Ulrika Kottelin. Syntynyt 21.06.1796 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 24.06.1796 Karjalohja.
Taulu 186
(Taulusta 185)

V. Johan Kottelin. Syntynyt 22.09.1780 Sammatti,Kiikala. Kastettu 24.09.1780 Sammatti. Talollinen. Karjalohjan Mustlahden kylän Haukan talollinen 1800-luvun alkupuuolella. uorimman lapsensa kasteen aikaan nimitetään muurariksi. Äiti Taulu 185. –Puoliso 03.07.1806 Nummi Maria. Syntynyt 22.09.1778 Nummi,Sierla. Kastettu 25.09.1778 Nummi. Vanhemmat Nummen Sierlan kylän Salmin talollispariskunta Anders Andersson ja Margareta Eriksdotter.

VI Lapset
Eva Ulrika Kottelin. Syntynyt 27.04.1807 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 28.04.1807 Karjalohja.
Stina Lisa Kottelin. Syntynyt 30.12.1809 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 02.01.1810 Karjalohja.
Henrik Johan Kottelin. Syntynyt 05.01.1813 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 06.01.1813 Karjalohja. –Puoliso 30.12.1837 Karjalohja Anna Maria Damn. Syntynyt 07.06.1805 Karjalohja,Lohjantaipale. Muutti miehensä mukana Tenholaan vuonna 1838. Annalla oli neljä aviotonta lasta, joista kaksoset Henrik ja Joan menehtyivät vauvoina. Kolmas lapsi oli poika Frantz Johan. Vanhin lapsista oli 1.6.1825 Rosnäsissä syntynyt tytär Eva Stina. ( i Johan Damn. Syntynyt 22.02.1778 Karjalohja,Kuusia. Sotilas,torppari. Ä Maria. Syntynyt 29.01.1775 Karjalohja,Härjänvatsa. Kuollut 18.03.1842 Karjalohja.)
Emanuel Kottelin. Syntynyt 19.11.1819 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 21.11.1819 Karjalohja. Kuollut hukkunut 22.09.1846 Karjalohja,Mustlahti. Haudattu 27.09.1846 Karjalohja. Muurarioppilas. Opiskeli muurariksi, mutta hukkui vain 26 -vuotiaana syksyllä 1846.
Taulu 187
(Taulusta 150)

IV. Ulrika Sophia Heerman. Syntynyt 12.10.1755 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut vanhuus 14.05.1827 Vihti,Niemenkylä. Haudattu 20.05.1827 Vihti. Ulrika Sophia Heerman, s. Mustlahdessa 12.10.1755, vanhemmat pitäjänapulainen Jeremias Heerman ja kirkkoherran tytär Christina Lunderberg. [Ulrika Heerman oli vanhempiensa kuoltua isänsä veljenpojan Abram Nilsinpojan, s. 9.1.1736 ja tämän vaimon, tulevan miehensä serkun Magdalena Nilsintyttären holhouksessa Kuusian Isotalossa. Pitäjänapulainen Jeremias, s. 24.12.1711 ja rusthollariNils, s. 4.4.1709 olivat Ilmoniemen rusthollari Nils Larsinpojaan ja Maria Simonintyttären poikia.] ähde : Matti Mäkelä : Karjalohjan Kattelus. Äiti Taulu 150. –Puoliso 11.07.1790 Karjalohja Johan Dahlman. Syntynyt 21.07.1751 Karjalohja,Kattelus. Kuollut vanhuus 14.03.1825 Vihti,Niemenkylä. Haudattu 27.03.1825 Vihti. Neljännesmies,jahtivouti,torppari. Asui perheineen Karjalohjan Katteluksen kylässä, mutta muutti sieltä vuonna 1804 Mustlahden Haukan taloon ja edelleen kaksi vuottta myöhemmin Pohjan pitäjään. Viimeiset vuotensa vietti Vihdin pitäjän Niemenkylässä torpparia. ( i Johannes Dahlman. Syntynyt 14.03.1699 Karjalohja,Kattelus. Kuollut torrvärk 1768 Karjalohja,Kattelus. Jahtivouti. Ä Maria. Syntynyt 10.03.1721 Karjalohja,Långvik. Kuollut 16.03.1799 Karjalohja,Kattelus.)

V Lapset
Maria Helena Dahlman. Syntynyt 20.08.1791 Karjalohja,Kattelus. Kuollut 1875 Helsinki. Taulu 188.
Christina Elisabeth Dahlman. Syntynyt 03.03.1793 Karjalohja,Kattelus.
Ulrica Sophia Dahlman. Syntynyt 08.03.1795 Karjalohja,Kattelus. Mainitaan Vihdin pitäjän sisäänmuuttaneissa 3.10.1812 "Piikalikka Ulrica Sohia Dahlman" Nurmosta Niemenkylään.
Eva Catharina Dahlman. Syntynyt 31.03.1798 Karjalohja,Kattelus. Taulu 189.
Taulu 188
(Taulusta 187)

V. Maria Helena Dahlman. Syntynyt 20.08.1791 Karjalohja,Kattelus. Kuollut 1875 Helsinki. Työmiehen Ystävä -lehden numerossa 14 vuodelta 1875 (ilm. 9.4) kerrotaan ompelijanleski Maaria Heleena Berentzin kuolleen 79 vuoden iässä. Äiti Taulu 187. –Puoliso 15.02.1823 Pietari Simon Berentz. Räätälimestari. Räätälimestari Pietarin kaupungin suomalaisesta Marian seurakunnnasta. Asuinpaikaksi vihittäessä merkitty "Rawo i Saxen". Asui ainakin vuonna 1829 perheineen Pietarissa.

VI Lapset
Maria Berentz. Syntynyt 21.10.1829 Pietari,Marian srk. Kastettu 01.01.1830 Pietari.
Taulu 189
(Taulusta 187)

V. Eva Catharina Dahlman. Syntynyt 31.03.1798 Karjalohja,Kattelus. Äiti Taulu 187. –Puoliso 13.11.1828 Vihti Erik Johan Lindqvist. Syntynyt 16.05.1802 Vihti,Vanjärvi. Kastettu 17.05.1802 Vihti. Kuollut rintavesitauti 06.12.1839 Vihti,Vanjärvi. Haudattu 15.12.1839 Vihti. Puutarhamestari. Erik Johan toimi Vihdin Vanjärvellä puutarhamestarina. Hänen isänsä oli myös ollut samassa työssä samassa paikassa.

VI Lapset
Maria Lovisa Lindqvist. Syntynyt 06.09.1829 Vihti,Vanjärvi.
Ulrika Vilhelmina Lindqvist. Syntynyt 13.06.1833 Vihti,Vanjärvi. Kastettu 15.06.1833 Vihti.
Erik Johan Lindqvist. Syntynyt 24.09.1839 Vihti,Vanjärvi.
Taulu 190
(Taulusta 1)

II. Maria. Syntynyt 1676 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuollut 1762 Kisko,Hongisto. Haudattu 28.08.1762 Kisko. Syntymäaika laskettu Kiskon haudattujen luettelon ilmoittaman kuoliniän mukaan. Rippikirjan perusteella olisi syntynyt vuonna 16X7. Isä Taulu 1. –Puoliso 12.10.1691 Kisko Michel. Syntynyt 1656 Kisko,Hongisto. Kuollut 30.11.1747 Kisko,Hongisto. Haudattu 20.12.1747 Kisko. Rusthollari. Kiskon Hongiston Mikkelin rusthollin isäntä 1696-1719. Syntymäaika rippikirjasta.

III Lapset
Helena. Syntynyt 19.02.1693 Kisko,Hongisto. Kastettu 21.02.1693 Kisko. Kuollut 1695.
Michel. Syntynyt 01.08.1694 Kisko,Hongisto. Rusthollari. Taulu 191.
Brita. Syntynyt 01.08.1694 Kisko,Hongisto. Kuollut 26.04.1755 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 215.
Abraham. Syntynyt 30.12.1699 Kisko,Hongisto. Kastettu 03.01.1700 Kisko.
Maria. Syntynyt 30.05.1702 Kisko,Hongisto. Taulu 457.
Kirstin. Syntynyt 02.03.1705 Kisko,Hongisto. Kuollut pistokset 03.02.1773 Salo,Kistola. Taulu 458.
Anna. Syntynyt 07.09.1708 Kisko,Hongisto. Kuollut vanhuus 1788 Nurmijärvi,Nummenpää. Taulu 469.
Johan. Syntynyt 22.03.1712 Kisko,Hongisto. Kastettu 23.03.1712 Kisko.
Helena. Syntynyt 22.03.1712 Kisko,Hongisto. Kuollut 22.02.1806 Kisko,Viiari. Taulu 472.
Gustaf. Syntynyt 09.02.1719 Kisko,Hongisto. Kastettu 11.02.1719 Kisko.
Taulu 191
(Taulusta 190)

III. Michel. Syntynyt 01.08.1694 Kisko,Hongisto. Kastettu 05.08.1694 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Hongistossa sijainneen rusthollin isäntänä. Äiti Taulu 190. –Puoliso 16.09.1735 Kisko Lena Forsman. Syntynyt 1712 Lohja,Vaanila. Kastettu 1712 Lohja. Rusthollari Jacob Pehrsson Forsmanin tytär Lohjan Vaanilasta. Äiiti Margareta Wanberg. yntymäaika Kiskon rippikirjasta.

IV Lapset
Michel Lundborg. Syntynyt 15.10.1736 Kisko,Hongisto. Kastettu 20.10.1736 Kisko. Rusthollari. Kiskon Hongiston kylän rusthollari. Äiti Lena Forsman oli rusthollarin tytär Lohjan Vaanilasta. Margareta Hartzellin kuoltua pian häiden jälkeen meni naimisiin Maria Elisabet Randelinin kanssa. –Puoliso 12.10.1762 Kisko Margaretha Hartzell. Syntynyt 02.02.1741 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 1764 Kisko,Hongisto. Margaretalla ja Michel Lundborgilla ei ollut yhteisiä lapsia ja Margareta lienee kuollut jo parin vuoden kuluttua vihkimisestä. Margaretan kuoltua menee Michel naimisiin suomusjärveläisen MajLisa Randelinin kanssa. ( i Johan Hartzell. Syntynyt 1688 Kisko. Kuollut 04.03.1765 Kisko. Rusthollari. Ä Elisabet Tallqvist. Syntynyt 16.12.1704 Karjalohja. Kuollut 16.05.1769 Kisko,Kirkonkylä.) –Puoliso 11.10.1764 Suomusjärvi Maria Elisabet Randelin. Syntynyt 04.05.1740 Mynämäki. Katso myös 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 15.
Gustaf Lundborg. Syntynyt 20.11.1738 Kisko,Hongisto. Rusthollari,nimismies. Taulu 192.
Margareta Lundborg. Syntynyt 01.05.1743 Kisko,Hongisto. Kuollut rintatulehdus 06.12.1809 Siuntio,Malms. Taulu 204.
Helena Lundborg. Syntynyt 24.04.1747 Kisko,Hongisto. Kuollut Keuhkotauti 1820 Turku,Suom. srk. Taulu 213.
Taulu 192
(Taulusta 191)

IV. Gustaf Lundborg. Syntynyt 20.11.1738 Kisko,Hongisto. Kastettu 21.11.1738 Kisko. Rusthollari,nimismies. Kiskon Hongiston puolikkaan Kylä-rusthollin isäntä 1700-luvun loopulla. Vihkimisen aikaan vuonna 1761 oli nimismiehenä Pöytyällä. Gustain ja Stina Gretan Oseenin ensimmäinen lapsi syntyi Auran Leinakkalassa, mutta jo 1766 he asuivat Pöytyän Juotolan Löfsundin talossa. Kolmea vuotta myöhemmin pariskunta asui Pöytyän Vehmastollla. Gustafin toinen vaimo oli hänen kanssaan Salossa 26.12.1799 vihtty Kaisa Henriksdotter. Isä Taulu 191. –Puoliso 1:o 26.11.1761 Aura Stina Greta Oseen. Syntynyt 1738 Aura,Leinakkala. Kastettu 28.12.1738 Aura. Vanhemmat Auran pitäjässä asunut nimismies Christian Oseen ja vaimonsa Christina Starcko. Kaisa. Syntynyt 10.09.1747 Pertteli,Pöytiä. Kastettu 12.09.1747 Pertteli. Kaisa oli kotoisin Perttelin Pöytiksen kylän Kailan talosta. Isää Henrik Jöransson, äiti Maria Thomasdotter. Kaisan ensimmäinen puoliso oli Salon Hakolan rälssitalonpoika Abraham Simonsson, joka kuoli 61-vuotiaana 11.4.1790.

V Lapset
1: Carl Gustaf Lundborg. Syntynyt 1762 Aura,Leinakkala. Kastettu 22.11.1762 Aura.
1: Israel Lundborg. Syntynyt 08.09.1766 Pöytyä, Juotola. Kuollut 03.12.1817 Kisko, Hongisto. Torppari. Taulu 193.
1: Ulrica Lundborg. Syntynyt 08.09.1769 Pöytyä. Taulu 201.
1: Helena Lundborg. Syntynyt 18.08.1775 Pöytyä. Taulu 203.
Taulu 193
(Taulusta 192)

V. Israel Lundborg. Syntynyt 08.09.1766 Pöytyä, Juotola. Kastettu 12.09.1766 Pöytyä. Kuollut 03.12.1817 Kisko, Hongisto. Torppari. Torppari Kiskon Hongiston Kylänpään rusthollin mailla. Isä Taulu 192. –Puoliso 17.04.1800 Kisko Maja Greta Ståhl. Syntynyt 19.08.1771 Kisko, Jyly. Kastettu 20.08.1771 Kisko. Kastettujen luettelossa Margareta, rippikirjassa nimellä Maja Greta. Lundborg. ( i Zacharias. Syntynyt 19.09.1741 Kisko,Sillanpää. Torppari. Ä Lisa. Syntynyt 22.09.1749 Kisko,Jyly.)

VI Lapset
Helena Christina Lundborg. Syntynyt 13.01.1801 Kisko,Hongisto. Piika. Taulu 194.
Gustaf Lundborg. Syntynyt 18.10.1802 Kisko,Hongisto. Renki, torppari. Taulu 195.
Johanna Lundborg. Syntynyt 23.11.1804 Kisko,Hongisto. Kastettu 23.11.1804 Kisko. Piika. 1810-luvun lopulla lähti piiaksi Tieksmäen "Göransin " rustholliin.
Adolf Lundborg. Syntynyt 05.06.1807 Kisko, Hongisto. Kuollut 1839 Kiskon, Hongisto. Torppari. Taulu 196.
Israel Lundborg. Syntynyt 05.05.1811 Kisko,Hongisto. Kastettu 08.05.1811 Kisko. Renki. Muutti vuonna 1828 kotoaan Kiskon Honkapyölin rustholliin rengiksi. Sieltä 1831 merkitty lähteneeksi "Till Torpet". Hän muuttikin samaisin rusthollin muonatorppari Pehr Pehrssonin rengiksi. Vuonna 1834 oli edessä muutto Kirkonkylän Härän taloon rippikirjan perusteella. Sieltä häntä ei kuitenkaan löydy.
Justina Lundborg. Syntynyt 18.11.1813 Kisko, Hongisto. Piika, torpan emäntä. Taulu 200.
Taulu 194
(Taulusta 193)

VI. Helena Christina Lundborg. Syntynyt 13.01.1801 Kisko,Hongisto. Kastettu 14.01.1801 Kisko. Piika. Rippikirjoissa nimenä pelkästään Lena.

Vuonna 1821 lähti kotoaan piiaksi Kiskon Viiarin Pellin rustholliin ja sieltä edelleen Vilikkalan Niemi-Sirkalle seuraavana vuonna. Vilikkalasta jatkoi matkaansa Kiikalaan 1824.

Pusulan Kaukelan Sokalan kappalaispuustellin piikana 1830-luvulla. Isä Taulu 193.

VII Lapset
August Lundborg. Syntynyt 20.04.1837 Kisko,Hongisto. Kastettu 21.04.1837 Kisko.
Taulu 195
(Taulusta 193)

VI. Gustaf Lundborg. Syntynyt 18.10.1802 Kisko,Hongisto. Kastettu 19.10.1802 Kisko. Renki, torppari. Lähti kotoaan Kiskon Jylyn Finnarille rengiksi 1822. Viimeistään 1828 mainitaan Orijärven kaivosrenkinä.

Lopulta 1830-luvulla torpparina Karjalohjan Puujärvellä. Isä Taulu 193. –Puoliso 31.12.1826 Karjalohja Liisa Nicklen. Syntynyt 10.02.1805. Torpparin tytär Karjalohjan Puujärveltä.

Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyi aviottomana.

VII Lapset
Carl Gustaf Lundborg. Syntynyt 17.01.1826 Karjalohja, Puujärvi.
Stina Lisa Lundborg. Syntynyt 19.05.1828 Kisko. Kuollut 1828 Kisko.
Sophia Charlotta Lundborg. Syntynyt 15.05.1834 Karjalohja, Puujärvi.
Taulu 196
(Taulusta 193)

VI. Adolf Lundborg. Syntynyt 05.06.1807 Kisko, Hongisto. Kastettu 07.06.1807 Kisko. Kuollut 1839 Kiskon, Hongisto. Torppari. Torppari Kiskon Hongiston Kylä-rusthollissa isänsä jälkeen. Isä Taulu 193. –Puoliso 30.12.1828 Kisko Lisa. Syntynyt 26.04.1801 Kisko, Kavasto. Kastettu 26.04.1801 Kisko. Kuollut 05.12.1839 Kisko, Hongisto. Piika,torpan emäntä. Kiskon Kavaston puustellin lampuodin, Hans Qvistin ja vaimonsa Stina Eriksdotterin tytär. Vihkimisen aikaan oli piikana Hongiston kylässä.

VII Lapset
Karl Gustaf Lundborg. Syntynyt 08.11.1829 Kisko,Hongisto. Kauppias,torppari,muonatorppari,renki. Taulu 197.
Adolf Johan Lundborg. Syntynyt 21.08.1831 Kisko,Hongisto. Kastettu 24.08.1831 Kisko.
Christina Wilhelmina Lundborg. Syntynyt 16.08.1834 Kisko, Hongisto. Kastettu 19.08.1834 Kisko. Kuollut 04.05.1838 Kisko, Hongisto.
August Wilhelm Lundborg. Syntynyt 03.06.1839 Kisko, Hongisto. Kastettu 04.06.1839 Kisko. Kuollut 31.01.1840 Kisko, Hongisto.
Taulu 197
(Taulusta 196)

VII. Karl Gustaf Lundborg. Syntynyt 08.11.1829 Kisko,Hongisto. Kastettu 12.11.1829 Kisko. Kauppias,torppari,muonatorppari,renki. Asui 1850-luvulla Angelniemen Båtsholmin kylässä. Sieltä muutti Peksalaan ja edelleen Topjoen Norrbyn torppariksi ainakin vuosiksi 1871-79. Lopulta kauppiaana Ahtmaan eli Kaxungen kylässä.

Vietiin vuonna 1851 poliikamarille Turussa kadulla juopottelun ja rähinöinnin takia. Isä Taulu 196. –Puoliso 27.05.1849 Angelniemi Eva Stina Lindroos. Syntynyt 30.05.1824 Halikko, Hajala. Halikon Hajalan kylässä asuneen renkivouti Matti Lindroosin tytär.

VIII Lapset
Karl Wilhelm Lundborg. Syntynyt 07.05.1852 Angelniemi, Båtsholm. Kuollut 10.05.1852 Angelniemi, Båtsholm.
Karl August Lundborg. Syntynyt 11.03.1854 Angelniemi,Båtsholm. Taulu 198.
Erika Kustava Lundborg. Syntynyt 25.07.1858 Angelniemi,Båtsholm. Piika. Taulu 199.
Gustaf Wilhelm Lundborg. Syntynyt 06.03.1862 Angelniemi,Peksala.
Augusta Wilhelmina Lundborg. Syntynyt 24.04.1866 Angelniemi,Topjoki.
Olga Maria Lundborg. Syntynyt 15.09.1863 Halikko. Kuollut 31.08.1887 Angelniemi, Ahtmaa. Sai aviottoman lapsen ja kuoli tämän synnytyksessä.
Taulu 198
(Taulusta 197)

VIII. Karl August Lundborg. Syntynyt 11.03.1854 Angelniemi,Båtsholm. Isä Taulu 197. –Puoliso 01.11.1874 Angelniemi Fredrika Matiskainen. Syntynyt 12.07.1854 Pieksämäki. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1874 oli piikana Angelniemen Topjoen kartanossa. Oli tullut sinne Helsingistä.

IX Lapset
Olga Maria Lundborg. Syntynyt 18.06.1875 Dragsfjärd.
Karl Alexander Lundborg. Syntynyt 17.06.1877 Dragsfjärd.
Alda Sofia Lundborg. Syntynyt 14.09.1879 Dragsfjärd.
Taulu 199
(Taulusta 197)

VIII. Erika Kustava Lundborg. Syntynyt 25.07.1858 Angelniemi,Båtsholm. Piika. Lähti kotoaan 1870-luvun lopulla piiaksi Topjoen kartanoon. Isä Taulu 197. –Puoliso 12.09.1875 Angelniemi Johan Gustaf Lindgren. Syntynyt 11.07.1828 Pori. Kuollut Vesitauti 21.01.1877 Angelniemi, Peksala. Renki. Muonatorppari. Merimies Mats Lindgrenin ja vaimonsa Justinan poika Porin kaupungista.

Vihkimisen aikaan vuonna 1875 oli renkinä Angelniemen Topjoella.

Vuotta myöhemmin mainitaan muonatorpparina Peksalassa.

IX Lapset
Gustaf Adolf Lindgren. Syntynyt 10.03.1876 Angelniemi, Peksala.
Taulu 200
(Taulusta 193)

VI. Justina Lundborg. Syntynyt 18.11.1813 Kisko, Hongisto. Kastettu 21.11.1813 Kisko. Piika, torpan emäntä. Vihkimisen aikaan vuonna 1842 oli piikana Salon Moision kylän Meritalossa. Isä Taulu 193. –Puoliso 28.12.1842 Salo Gustaf Wilhelm Linden. Syntynyt 1820 Uskela. Kalastaja,renki,torppari. Tuli rengiksi Salon Moision Meritaloon Helsingistä vuonna 1842. Asui perheineen siellä vuoteen 1846 jolloin muutti Salon kauppalaan. Työskenteli siellä kalastajana. Vuodesta 1858 lähtien Nokan talon Mäkilän torpparina. Perheen lasten tiedot Salon rippikirjasta.

VII Lapset
Gustaf Wilhelm Linden. Syntynyt 23.03.1846 Uskela.
Nathalia Antoinette Linden. Syntynyt 03.08.1848 Salo,Kauppala. Kuollut 11.09.1848 Salo,Kauppala.
Johan Robert Linden. Syntynyt 05.07.1849 Uskela.
Gustaf Adolf Linden. Syntynyt 19.06.1852 Uskela.
Adolfina Linden. Syntynyt 19.06.1852 Uskela. Kuollut 01.01.1855.
Adolfina Gustava Linden. Syntynyt 30.11.1855 Uskela.
Taulu 201
(Taulusta 192)

V. Ulrica Lundborg. Syntynyt 08.09.1769 Pöytyä. Kastettu 10.09.1769 Pöytyä. Syntyi Pöytyän Vehmastolla, jossa isä Gustav oli kruununnimismiehenä. Isä Taulu 192. –Puoliso 15.09.1795 Kisko Thomas Engman. Syntynyt 14.03.1762 Tenhola,Melsarby. Kastettu 16.03.1762 Tenhola. Rusthollari. Isänsä jälkeen Tenholan Melsarbyn Mindre-talon rusthollarina ainakin vuosina 1797-1802. Viimeistään vuodesta 1804 Högbölen säteritalon rusthollarina. sä Thomas Ersson, äiti Maria Eriksdotter.

VI Lapset
Gustaf Samuel Engman. Syntynyt 17.11.1797 Tenhola,Melsarby. Kastettu 19.11.1797 Tenhola.
Christina Elisabet Engman. Syntynyt 11.01.1802 Tenhola,Melsarby. Taulu 202.
Anna Maria Engman. Syntynyt 12.08.1804 Tenhola,Högböle. Kastettu 13.08.1804 Tenhola. –Puoliso 26.10.1824 Tenhola Anders Johan Lindström. Syntynyt 29.09.1800 Tenhola, Skallböle. Tenholan Skallbölen talollisen poika.
Carl Fredrik Engman. Syntynyt 07.06.1807 Tenhola,Högböle. Kastettu 08.06.1807 Tenhola.
Helena Greta Engman. Syntynyt 14.01.1811 Tenhola,Högböle. Kastettu 15.01.1811 Tenhola. –Puoliso 05.07.1831 Tenhola Johan Sveholm. Talollisen poika Tenholan Ytter-Pölköltä.
Taulu 202
(Taulusta 201)

VI. Christina Elisabet Engman. Syntynyt 11.01.1802 Tenhola,Melsarby. Kastettu 12.01.1802 Tenhola. Anders Johan Lindrothin kuoltua vuoden 1830 paikkeilla meni naimisiin Pölkön puolikkaan tilan rusthollin uuden isännän, Samuel Lindqvistin kanssa. Äiti Taulu 201. –Puoliso 1:o 02.05.1818 Tenhola Anders Johan Lindroth. Kuollut 1830 Tenhola,Ingvalsby. Rusthollari. Tenholan Ingvalsbyn Pölkön puolikkaan tilan rusthollari. Samuel Lindqvist. Syntynyt 22.12.1808 Tenhola,Malarby. Kastettu 23.12.1808 Tenhola. Rusthollari. Puolisonsa ensimmäisen miehen jälkeen tuli Tenholan Ingvalsbyn Pölkön puolikkaan tilan rusthollariksi.

VII Lapset
1: Gustava Vilhelmina Lindroth. Syntynyt 10.03.1819 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 11.03.1819 Tenhola.
1: Christina Elisabet Lindroth. Syntynyt 24.04.1821 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 27.04.1821 Tenhola.
1: Carl Johan Lindroth. Syntynyt 27.07.1822 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 29.07.1822 Tenhola.
1: Isaak Reinhold Lindroth. Syntynyt 16.09.1824 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 18.09.1824 Tenhola. Kuollut 02.05.1825 Tenhola.
1: Carolina Charlotta Lindroth. Syntynyt 10.02.1827 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 11.02.1827 Tenhola.
1: Fredric Magnus Lindroth. Syntynyt 09.08.1828 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 11.08.1828 Tenhola. Kuollut 14.10.1828 Tenhola.
1: Anna Maria Lindroth. Syntynyt 03.05.1830 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 04.05.1830 Tenhola. Kuollut 18.07.1830 Tenhola.
2: Gustaf Lindqvist. Syntynyt 05.01.1832 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 06.01.1832 Tenhola.
2: Eva Carolina Lindqvist. Syntynyt 15.12.1834 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 17.12.1834 Tenhola.
2: Elvina Christina Lindqvist. Syntynyt 11.01.1838 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 12.01.1838 Tenhola.
2: Emma Sophia Lindqvist. Syntynyt 26.11.1840 Tenhola,Ingvalsby. Kastettu 27.11.1840 Tenhola.
Taulu 203
(Taulusta 192)

V. Helena Lundborg. Syntynyt 18.08.1775 Pöytyä. Kastettu 18.08.1775 Pöytyä. 31.12.1810 Helena synnytti poikalapsen, joka kuoli heti. Isä Taulu 192. –Puoliso 13.11.1804 Kisko Erik Pihl. Syntynyt 31.10.1760. Räätäli. Työskenteli Teijon tehtaalla räätälinä ja 1810-luvun loppupuolella päivätyöläisenä. Oli ollut aiemmin naimisissa erään Helena Ekströmin kanssa, joka oli kuollut 19.1.1804. Syntymäaika Teijon rippikirjasta 1802-1818.

VI Lapset
Erika Katarina Pihl. Syntynyt 26.07.1805.
Erik Johan Pihl. Syntynyt 18.05.1808 Teijon tehdas. Kastettu 19.05.1808 Teijon tehdas.
Karl Fredrik Pihl. Syntynyt 24.09.1809 Teijon tehdas. Kastettu 25.09.1809 Teijon tehdas.
Gustava Albertina Pihl. Syntynyt 25.02.1812 Teijon tehdas. Kastettu 25.02.1812 Teijon tehdas.
Ulrika Karolina Pihl. Syntynyt 06.05.1816 Teijon tehdas. Kastettu 07.05.1816 Teijon tehdas.
Taulu 204
(Taulusta 191)

IV. Margareta Lundborg. Syntynyt 01.05.1743 Kisko,Hongisto. Kastettu 03.05.1743 Kisko. Kuollut rintatulehdus 06.12.1809 Siuntio,Malms. Haudattu 31.12.1809 Siuntio. Meni naimisiin Siuntion Malmsin rusthollarin, Daniel Töttermaninkanssa. Isä Taulu 191. –Puoliso 07.04.1768 Kisko Daniel Tötterman. Syntynyt 1723. Kuollut kihti 16.03.1792 Siuntio,Malms. Haudattu 1792 Siuntio. Rusthollari. Siuntion Malmsin talon rusthollari viimeistään 1760-luvun lopulta lähtien.

V Lapset
Daniel Fredrik Tötterman. Syntynyt 14.03.1769 Siuntio,Malms. Kuollut ummetus 24.08.1808 Inkoo,Flyt. Torppari. Taulu 205.
Carl Gustaf Tötterman. Syntynyt 14.03.1769 Siuntio,Malms. Kastettu 15.03.1769 Siuntio.
Margareta Helena Tötterman. Syntynyt 15.10.1770 Siuntio,Malms. Taulu 208.
Johan Henrik Tötterman. Syntynyt 25.09.1772 Siuntio,Malms. Kuollut rintakuume 09.04.1821 Snappertuna,Öster-Rösund. Talollinen. Taulu 209.
Samuel Andreas Tötterman. Syntynyt 16.11.1774 Siuntio,Malms. Kastettu 20.11.1774 Siuntio. Muutti vuonna 1808 Inkooseen.
Gustaf Tötterman. Syntynyt 09.06.1777 Siuntio,Malms. Kastettu 10.06.1777 Siuntio. Kuollut keuhkotauti 23.01.1809 Siuntio,Malms. Haudattu 15.02.1809 Siuntio.
Emanuel Tötterman. Syntynyt 08.04.1779 Siuntio,Malms. Kastettu 11.04.1779 Siuntio. Kuollut 06.02.1781 Siuntio,Malms.
Ulrica Tötterman. Syntynyt 21.02.1784 Siuntio,Malms. Taulu 211.
Taulu 205
(Taulusta 204)

V. Daniel Fredrik Tötterman. Syntynyt 14.03.1769 Siuntio,Malms. Kastettu 15.03.1769 Siuntio. Kuollut ummetus 24.08.1808 Inkoo,Flyt. Haudattu 04.09.1808 Inkoo. Torppari. Muutti Siuntion Inkooseen 12.7.1807. Siellä hän asettui torppariksi Flytin kylään. Äiti Taulu 204. –Puoliso 08.10.1801 Siuntio Johanna Holmström. Syntynyt 1779 Snappertuna,Persiö. Kastettu Snappertuna. Kuollut keuhkotauti 22.06.1847 Inkoo,Pålsböle. Haudattu 11.07.1847 Inkoo. Talollisen tytär Snappertunan Persiön kylästä. Daniel Töttermanin kuoltua nai Pålsbölen torpparin, Erik Nordströmin. ästä avioliitosta oli ainakin poika Henrik (s. 1.5.1822). Syntymäaika arvioitu Inkoon haudattujen luettelon ilmoittaman koliniän perusteella.

VI Lapset
Daniel Fredrik Tötterman. Syntynyt 03.03.1802 Siuntio. Kastettu 03.03.1802 Siuntio.
Johanna Fredrika Tötterman. Syntynyt 15.03.1805 Siuntio. Taulu 206.
Helena Vilhelmina Tötterman. Syntynyt 30.07.1808 Siuntio. Taulu 207.
Taulu 206
(Taulusta 205)

VI. Johanna Fredrika Tötterman. Syntynyt 15.03.1805 Siuntio. Kastettu Siuntio. Isä Taulu 205. –Puoliso Carl Johan Nyberg. Talollinen. Snappertunan Konungsböen Simonssonin talon isäntä.

VII Lapset
Carl Frans Nyberg. Syntynyt 11.06.1845 Snappertuna,Konungsböle. Kastettu 11.06.1845 Snappertuna.
Taulu 207
(Taulusta 205)

VI. Helena Vilhelmina Tötterman. Syntynyt 30.07.1808 Siuntio. Kastettu 31.07.1808 Siuntio. Isä Taulu 205. –Puoliso Gustaf Nyberg. Syntynyt Snappertuna,Konungsböle. Kastettu Siuntio. Snappertunan Konungsbölen Simonssonin talollisen poika.

VII Lapset
Amalia Vilhelmina Nyberg. Syntynyt 27.08.1841 Snappertuna,Konungsböle. Kastettu 28.08.1841 Siuntio.
Amanda Augusta Nyberg. Syntynyt 21.01.1844 Snappertuna,Konungsböle. Kastettu 22.01.1844 Siuntio.
Taulu 208
(Taulusta 204)

V. Margareta Helena Tötterman. Syntynyt 15.10.1770 Siuntio,Malms. Kastettu 17.10.1770 Siuntio. Äiti Taulu 204. –Puoliso 27.10.1808 Siuntio Axel Gustaf Sundell. Syntynyt 09.08.1780 Siuntio. Kastettu 11.08.1780 Siuntio. Rusthollari. Rusthollarin poika Siuntiosta. Stor-Kielan talon isäntä vuoteen 1816, jolloin hän muutti perheineen Helsinkiin. Perheessä oli myös 1804 syntynyt Albertina Sophia kasvattilapsea.

VI Lapset
Gustaf Sundell. Syntynyt 09.12.1811 Siuntio. Kastettu 11.12.1811 Siuntio.
Axel Sundell. Syntynyt 30.01.1815 Siuntio. Kastettu 03.02.1815 Siuntio. Kuollut 07.07.1815 Siuntio.
Taulu 209
(Taulusta 204)

V. Johan Henrik Tötterman. Syntynyt 25.09.1772 Siuntio,Malms. Kastettu 27.02.1772 Siuntio. Kuollut rintakuume 09.04.1821 Snappertuna,Öster-Rösund. Haudattu 23.04.1821 Snappertuna. Talollinen. Snappertunan Öster-Rösundin kylän Lillgårdin talollinen viimeistään vuodesta 1813 alkaen. Äiti Taulu 204. –Puoliso 14.01.1812 Siuntio Anna Maria Dickman. Syntynyt 1785 Snappertuna,Hurskusnäs. Kastettu Snappertuna. Rusthollarin tytär Snappertunan Hurskusnäsin kylästä. Johan Henrik Töttermanin kuoltua nai talonsa renkivoudin, Axel Gustaf Sundellin. Isä luultavasti Anders Gabriel Dickman, joka kuoli 66-vuotiaana15.7.1810 (Snappertunan haudattujen luettelo).

VI Lapset
Wilhelmina Lovisa Tötterman. Syntynyt 08.03.1813 Snappertuna,Öster-Rösund. Kastettu 09.03.1813 Snappertuna. Kuollut tuntematon sairaus 09.05.1813 Snappertuna. Haudattu 23.05.1813 Snapeprtuna.
Eva Gustava Tötterman. Syntynyt 07.06.1814 Snappertuna,Öster-Rösund. Kastettu 09.06.1814 Snappertuna. –Puoliso 29.12.1850 Snappertuna Johan Fridolf Lindqvist. Syntynyt Snappertuna, Kjullböle. Kastettu Snappertuna. Lampuoti. Snappertun Kjullbölen Östergårdin lampuoti.
Carl Johan Tötterman. Syntynyt 23.09.1816 Snappertuna,Öster-Rösund. Talollinen. Taulu 210.
Gustaf Fredrik Tötterman. Syntynyt 30.07.1818 Snappertuna,Öster-Rösund. Kastettu 31.07.1818 Snappertuna. –Puoliso 29.12.1853 Snappertuna Erika Nyberg. Fagerström. Torppari Fagerströmin leskin Snappertunan Rösundin kylästä.
Taulu 210
(Taulusta 209)

VI. Carl Johan Tötterman. Syntynyt 23.09.1816 Snappertuna,Öster-Rösund. Kastettu 26.09.1816 Snappertuna. Talollinen. Isänsä jälkeen Snappertunan Öster-Rösundin Lilllgårdin isäntänä. Isä Taulu 209. –Puoliso 23.10.1838 Snappertuna Amalia Charlotta Forssman. Syntynyt Snappertuna,Langasböle. Kastettu Snappertuna. Rusthollarin tytär Snappertuna Langasbölen kylästä.

VII Lapset
Kuolleena Syntynyt Poikalapsi Tötterman. Syntynyt 23.03.1840 Snappertuna,Öster-Rösund. Kastettu 1840 Snappertuna. Kuollut 23.03.1840 Snappertuna.
Taulu 211
(Taulusta 204)

V. Ulrica Tötterman. Syntynyt 21.02.1784 Siuntio,Malms. Kastettu 29.02.1784 Siuntio. Äiti Taulu 204. –Puoliso 11.07.1805 Siuntio Eric Holstenius. Syntynyt 1764. Kuollut löydetty kuolleena 19.12.1818 Siuntio,Kalans. Haudattu 1818 Siuntio. Urkuri. Mainitaan Siuntion vihittyjen luettelossa urkuriksi Kalansin kylästä.

VI Lapset
Samuel Eric Holstenius. Syntynyt 14.09.1806 Siuntio. Kastettu 16.09.1806 Siuntio.
Johanna Ulrica Holstenius. Syntynyt 01.11.1811 Siuntio. Kastettu 03.11.1811 Siuntio. –Puoliso 24.06.1851 Siuntio Johan Adolf Lemström. eläkeläistorpparin poika Siuntion Lill-Kynnarin kylästä.
Lovisa Charlotta Holstenius. Syntynyt 04.02.1814 Siuntio. Kastettu 06.02.1814 Siuntio. Kuollut 27.04.1815 Siuntio. Haudattu 28.04.1815 Siuntio.
Carl Herman Holstenius. Syntynyt 22.10.1816 Siuntio. Posteljooni,vanginvartija. Taulu 212.
Taulu 212
(Taulusta 211)

VI. Carl Herman Holstenius. Syntynyt 22.10.1816 Siuntio. Kastettu 22.10.1816 Siuntio. Posteljooni,vanginvartija. Äiti Taulu 211. –Puoliso 30.12.1838 Helsinki Maria Helena Luhtin. Syntynyt 02.02.1816 Helsinki. Kastettu 04.02.1816 Helsinki. Syntyi kaksosena yhdessä nimen Carl Gustaf saaneen veljensä kansssa. sä puuseppä Henrik Luhtin, äiti Lena. Vihittyjen luettelon mukaan olisi tosin ollut muurarintytär - Hlsingissä asui ainakin 1820-luvulla Carl Gustaf Luhtin niminen muurarikisälli.

VII Lapset
Carl Edvard Holstenius. Syntynyt 01.10.1839 Helsinki. Kastettu 13.11.1839 Helsinki. Kuollut 03.07.1843 Helsinki.
Maria Sofia Holstenius. Syntynyt 20.11.1843 Helsinki. Kastettu 03.12.1843 Helsinki.
Taulu 213
(Taulusta 191)

IV. Helena Lundborg. Syntynyt 24.04.1747 Kisko,Hongisto. Kastettu 27.04.1747 Kisko. Kuollut Keuhkotauti 1820 Turku,Suom. srk. Kuoli leskenä vuonna 1820 ja haudattiin 6.12.1820. Isä Taulu 191. –Puoliso 02.10.1770 Kisko Thomas Ekman. Syntynyt 29.01.1740 Loimaa, Tammiainen, Kesti. Kuollut Halvaus 25.04.1789 Turku. Porvari. Porvari Turun kaupungista.

Todennäköisesti oli kotoisin Loimaalta ja syntynyt tammikuussa 1740 Tammiaisen kylässä. Äiti Walborg Nilsdotter asui poikansa luona Turussa 1770-luvulla.

Perheen tyttäristä Albertina ja Helena hukkuivat 12.7.1799.

V Lapset
Adolf Fredrik Ekman. Syntynyt 29.07.1771 Turku,Suom.srk. Kastettu 30.07.1771 Turku. Kuollut kova kuume 13.02.1783 Turku,Suom.srk. Haudattu 16.02.1783 Turku.
Helena Ekman. Syntynyt 28.10.1773 Turku,Suom.srk. Kastettu 29.10.1773 Turku. Kuollut 11.10.1775 Turku,Suom.srk. Haudattu 14.10.1775 Turku.
Ulrika Ekman. Syntynyt 07.10.1775 Turku, Suom.srk. Kuollut 16.12.1853 Tyrvää, Kaltsila. Taulu 214.
Kuollut Tyttölapsi Ekman. Syntynyt 29.08.1777 Turku,Suom.srk.
Albertina Ekman. Syntynyt 17.04.1779 Turku,Suom.srk. Kastettu 18.04.1779 Turku. Kuollut Hukkunut 12.07.1799 Turku, Suom. srk.
Helena Ekman. Syntynyt 02.06.1781 Turku,Suom. srk. Kastettu 03.06.1781 Turku. Kuollut Hukkunut 12.07.1799 Turku,Suom. srk.
Elisabet Ekman. Syntynyt 02.09.1784 Turku,Suom.srk. Kastettu 03.09.1784 Turku.
Taulu 214
(Taulusta 213)

V. Ulrika Ekman. Syntynyt 07.10.1775 Turku, Suom.srk. Kastettu 08.10.1775 Turku. Kuollut 16.12.1853 Tyrvää, Kaltsila. Äiti Taulu 213. –Puoliso 13.10.1795 Turku, Suom. srk Isak Packalen. Syntynyt noin 08.12.1769 Tyrvää, Vanhakylä, Kaltsila. Kuollut 15.01.1817 Tyrvää,Kaltsila. Vahtimestari. Isä Henrik P. oli Tyrvään Vanhakylän Kaltsilassa asunut kruununnimismies ja rusthollari. Äiti Maria Matintytär Tolpo. Isakin isoveli Jacob Herman oli Uudenkaupungin kappalainen ja veljeään toistakymmentä vuotta vanhempi.

Vihkimisen aikaan vuonna 1795 Isak P. oli Turussa "kanslian vahtimestarina".

Viimeistään vuodesta 1804 lähtien asui perheineen Tyrvään Kaltsilassa ja mainitaan edelleen vahtimestarina. Iso-Iivarin kokoamien Tyrvään talonhaltijaluetteloiden mukaan toimi Kaltsilan rusthollarina 1803-1817.

VI Lapset
Isak Ulrik Packalen. Syntynyt 05.08.1796 Turku, Suom. srk.
Carl Robert Packalen. Syntynyt 07.12.1797 Turku, Suom. srk.
Isak Gustaf Packalen. Syntynyt 19.12.1799 Turku, Suom. srk. Kuollut 1864 Kuru. Rusthollari, tilanvuokraaja. Tilanvuokraaja ja rusthollari Tyrvään Vanhakylän Kaltsilassa vuosina 1818-39. –Puoliso Hedvig Lovisa Barck. Syntynyt 20.07.1797 Sysmä. Vanhemmat kapteeni Magnus Barck ja vaimonsa Helena Juljana Svinhufvud Sysmän Tikkalasta.
Anshelm Packalen. Syntynyt 15.02.1809 Tyrvää, Kaltsila.
Carl Vilhelm Packalen. Syntynyt 07.09.1816 Tyrvää, Kaltsila.
Taulu 215
(Taulusta 190)

III. Brita. Syntynyt 01.08.1694 Kisko,Hongisto. Kastettu 05.08.1694 Kisko. Kuollut 26.04.1755 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 25.05.1755 Suomusjärvi. Kuolinpäivä perustuu rippikirjassa ilmoitettuun aikaan. Äiti Taulu 190. –Puoliso 1712 Kisko Jacob. Syntynyt 1689 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 1751 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 05.05.1751 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Salitun Härjän talon rusthollari 1712-1746. oimi myös kirkon kuudennusmiehenä.

IV Lapset
Maria. Syntynyt 29.09.1715 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut vanhuus 1785 Suomusjärvi,Arpalahti. Taulu 216.
Michel. Syntynyt 12.09.1718 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari,talollinen. Taulu 291.
Anna. Syntynyt 01.07.1721 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 27.06.1788 Suomusjärvi,Alhainen. Taulu 333.
Kirstin. Syntynyt 18.03.1723 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 364.
Kaisa. Syntynyt 1732 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 24.01.1794 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 405.
Taulu 216
(Taulusta 215)

IV. Maria. Syntynyt 29.09.1715 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut vanhuus 1785 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 28.03.1785 Suomusjärvi. Suomusjärven Salitun kylän rusthollarin tytär. Äiti Taulu 215. –Puoliso 29.12.1735 Suomusjärvi Isak. Syntynyt 1705 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut vanhuus 25.05.1787 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 03.06.1787. Rusthollari. Suomusjärven Arpalahden isäntä 1740-1762. Pariskunnalla oli myös lapset Helena 1738, Maria 1741 ja Helena 1745, jotka kaikki kuolivat lapsena. ( i Simon. Syntynyt 1672 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 26.01.1753 Suomusjärvi,Arpalahti. Rusthollari. Ä Elin. Syntynyt 1681 Pusula,Hattula. Kuollut 1754 Suomusjärvi,Arpalahti.)

V Lapset
Greta. Syntynyt 20.12.1736 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut rintakuume 20.03.1791 Suomusjärvi,Arpalahti. Taulu 217.
Stina. Syntynyt 30.04.1743 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 05.02.1813 Kisko,Kurkela. Taulu 253.
Taulu 217
(Taulusta 216)

V. Greta. Syntynyt 20.12.1736 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 21.12.1736 Suomusjärvi. Kuollut rintakuume 20.03.1791 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 10.04.1791 Suomusjärvi. Pariskunnalla oli myös seuraavat, pienenä kuolleet lapset: Regina 1755, Maria 1761, Gabriel 1763, Maria Stina 1771, Eva 1774, Margeta 1775 ja Eva 1783. Äiti Taulu 216. –Puoliso 04.02.1755 Suomusjärvi Elias. Syntynyt 11.07.1728 Suomusjärvi,Alhainen. Kastettu 12.07.1728 Suomusjärvi. Kuollut rintakuume 30.10.1798 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 18.11.1798 Suomusjärvi. Rusthollari. Tuli ns. kotivävyksi Suomusjärven Arpalahteen Alhaisten rusthollista ja oli sittemmin Arpalahden isäntä vuosina 1763-1787.

VI Lapset
Elias. Syntynyt 31.05.1758 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut hermokuume 21.04.1811 Suomusjärvi,Arpalahti. Talollinen. Taulu 218.
Johan. Syntynyt 06.06.1766 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 17.04.1836 Salo,Ruotsala. Talollinen. Taulu 226.
Ulrika. Syntynyt 01.03.1769 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 04.03.1833 Suomusjärvi,Laidike. Taulu 227.
Hedvig. Syntynyt 15.04.1778 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut vanhuus 17.10.1867 Suomusjärvi,Ahtiala. Taulu 245.
Taulu 218
(Taulusta 217)

VI. Elias. Syntynyt 31.05.1758 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 01.06.1758 Suomusjärvi. Kuollut hermokuume 21.04.1811 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 05.05.1811 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Arpalahden isäntä vuosina 1788-1811. Äiti Taulu 217. –Puoliso Regina. Syntynyt 21.02.1760 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 24.02.1760 Suomusjärvi. Kuollut 28.12.1842 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 02.02.1843 Suomusjärvi. Emäntä. Suomusjärven Arpalahden isännyys leskenä vuosina 1811-1820. ( i Johan. Syntynyt 29.08.1729 Suomusjärvi,Kettula. Talollinen. Ä Greta. Syntynyt 21.08.1734 Nummi,Leppäkorpi.)

VII Lapset
Hedvig Elisabet Alen. Syntynyt 25.03.1791 Suomusjärvi,Arpalahti. Taulu 219.
Efraim Alen. Syntynyt 29.09.1792 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut ruusu 09.06.1854 Suomusjärvi,Arpalahti. Rusthollari. Taulu 221.
Elias Alen. Syntynyt 1795 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 1795 Suomusjärvi,Arpalahti.
Esaias Alen. Syntynyt 15.02.1797 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 05.11.1875 Vihti,Torhola. Syytinkimies. Taulu 225.
Taulu 219
(Taulusta 218)

VII. Hedvig Elisabet Alen. Syntynyt 25.03.1791 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 27.03.1791 Suomusjärvi. Isä Taulu 218. –Puoliso 03.01.1815 Suomusjärvi Kristoffer Salonius. Syntynyt 13.05.1785 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 15.05.1785 Suomusjärvi. Rusthollari. Vuonna 1815 asui vielä kotitalossaan, Suomusjärven Salitun rusthollissa. Vuonna 1822 mainitaan Nummen pitäjän Siipoisten rusthollin isäntänä ja 1828 Mommolassa rusthollarina. Katso myös 298.

VIII Lapset
Erika Salonius. Syntynyt 14.06.1815 Suomusjärvi,Arpalahti. Piika,sairaanhoitaja. Taulu 220.
Hedvig Salonius. Syntynyt 19.02.1822 Nummi,Siipoi. Kastettu 19.02.1822 Nummi.
Johan Felix Salonius. Syntynyt 01.07.1828 Nummi,Mommola. Kastettu 06.07.1828 Nummi. Kuollut kova kuume 02.09.1832 Nummi,Mommola. Haudattu 09.09.1832 Nummi.
Taulu 220
(Taulusta 219)

VIII. Erika Salonius. Syntynyt 14.06.1815 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 15.06.1815 Suomusjärvi. Piika,sairaanhoitaja. Aviottoman Johan Ferdinand -pojan syntymän aikaan Erika on merkitty Nummelta kotoisin olevaksi piiaksi. Äiti Taulu 219. Henrik Johan Störström. Syntynyt Suomusjärvi,Arpalahti. Posteljooni.

IX Lapset
Johan Ferdinand Salonius. Syntynyt 30.09.1839 Helsinki. Kastettu 02.10.1839 Helsinki. Kuollut 10.11.1839 Helsinki.
1: Johan Oscar Emil Störström. Syntynyt 11.03.1845 Helsinki.
Taulu 221
(Taulusta 218)

VII. Efraim Alen. Syntynyt 29.09.1792 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 01.10.1792 Suomusjärvi. Kuollut ruusu 09.06.1854 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Arpalahden ratsutilan isäntä äitinsä jälkeen vuosinna 1821-1853. Rakennutti tilan vielä nykyisinkin pystyssä olevan komean pääraennuksen. Isä Taulu 218. –Puoliso 29.12.1817 Suomusjärvi Ulrika Linden. Syntynyt 23.05.1796 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 25.05.1796 Suomusjärvi. Kuollut 08.11.1859 Suomusjärvi,Arpalahti. Isä Suomusjärven Laperlan Jaakkolan isäntä Henrik Christersson ja äiti Greta Nilsdotter. Greta oli kotoisin Laidikkeen Öystin talosta.

VIII Lapset
Efraim Alen. Syntynyt 16.04.1821 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 19.09.1893 Helsinki. Taulu 222.
Ulrika Alen. Syntynyt 14.04.1825 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 03.04.1887 Nummi,Oinola. Taulu 223.
Johan Adolf Alen. Syntynyt 11.12.1826 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut vanhuuden heikkous 31.05.1910 Suomusjärvi.
Erika Jemina Alen. Syntynyt 24.12.1827 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut verensyöksy 20.04.1877 Suomusjärvi,Arpalahti. Taulu 224.
Taulu 222
(Taulusta 221)

VIII. Efraim Alen. Syntynyt 16.04.1821 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 19.09.1893 Helsinki. Muutti Vihtiin ja sieltä Helsinkiin, missä myös kuoli. Vihdissä oli ensin tilanhoitajana ja kotivävynä Hiiskan rustholissa, kunnes tuli sen isännäksi viimeistään vuonna 1851. Isä Taulu 221. –Puoliso 1:o 25.03.1847 Vihti Edla Maria Sofia Forsgren. Syntynyt 22.03.1822 Vihti,Hiiska. Kuollut 06.07.1871 Kronstadt. Rusthollarin tytär Vihdin pitäjän Hiiskan talosta. Jakobina Vilhelmina Malmelin. Syntynyt 28.05.1830 Helsinki. Kuollut 10.10.1884 Helsinki.

IX Lapset
1: Carl Joha Nicolai Alen. Syntynyt 27.11.1847 Vihti,Hiiska. Kastettu 06.12.1847 Vihti.
1: Albert Efraim Alen. Syntynyt 26.06.1849 Vihti,Hiiska. Kastettu 29.06.1849 Vihti. Kuollut 13.10.1849 Vihti,Hiiska. Haudattu 28.10.1849 Vihti.
1: Efraim Alexander Alen. Syntynyt 02.04.1851 Vihti,Hiiska. Kastettu 04.04.1851 Vihti.
1: Gustaf Viktor Alen. Syntynyt 17.06.1859 Vihti. –Puoliso Amanda Josefina Stigell. Syntynyt 08.05.1858 Helsinki. ( i Henrik Johan Stigell. Syntynyt 23.02.1823 Pusula,Hyönölä. Muurari. Ä Henrika Charlotta Olin. Syntynyt 28.04.1830 Vihti,Ollila.)
Taulu 223
(Taulusta 221)

VIII. Ulrika Alen. Syntynyt 14.04.1825 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 03.04.1887 Nummi,Oinola. Isä Taulu 221. –Puoliso 29.12.1857 Suomusjärvi Gabriel Ljufström. Syntynyt 06.11.1826 Kisko,Kurkela. Kuollut 17.05.1880 Nummi,Oinola. Rusthollari. Nummen pitäjän Haarlan kylän rusthollari ainakin vuosina 1859-1863. Katso myös 272.

IX Lapset
Oskar Alexander Laakso. Syntynyt 11.03.1859 Nummi,Haarla. Kuollut 1922 Nummi,Järvenpää. Rusthollari. Rusthollarina Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilassa, vaimonssa Amandan ensimmäisen puolison jälkeen. Oli Suomen talonpoikaissäädyn valtiopäiväedustajana säätyvaltioäivillä 1904-1905 (viite: Luettelon laatineet Suomen valtiollisen perusoikeuksien 600-vuotisjuhlatoimikunnan toimeksiannosta fil. tri Toivo J. Paloposki, fil. maist. Antero Penttilä ja fil. maaist. Veli-Matti Syrjö. 1962, 46 s.). Ljufström. –Puoliso 10.12.1882 Nummi Amanda Charlotta Nordberg. Syntynyt 16.04.1847 Nummi,Siipo. Kastettu Nummi. Kuollut 1919 Nummi,Järvenpää. Isä Nummen Siipoon rusthollari ja kirjanpitäjä Henrik Nordberg -- äiti Emelie Charlotta Hacklin. Pariskunta vihittiin Nummen kirkossa. Amanda oli tuolloin leskiavioliitosta Järvenpään Uotilan rusthollarin, Johan Alfred Landenin kanssa.
Erik Gabriel Ljufström. Syntynyt 18.05.1861 Nummi,Haarla. Kastettu 22.05.1861 Nummi. Kappalainen. Pedersören 1. vt kappalainen ja kirkkoherran apulainen vuosina 11895-97. emiön kappalainen vuodesta 1910. –Puoliso Irene Fredrika Karlberg. Syntynyt 21.08.1877 Nummi,Jakova. Kastettu 03.09.1877 Nummi. Vanhemmat Nummen Jakovan rusthollari Karl Kustaa Karlberg ja vaiimonsa Fredrika Linden. Karl Karlbergin ensimmäinen vaimo oli ollut Emelie Charlotta Haklin. Emelien ensimmäinen puoliso oli puolestaan ollut kirjanpittäjä Henrik Nordberg. Henrik Nordbergin ja Emelie Hacklinin tytär oli naimisissa Erikn veljen, Nummen Järvenpään Uotilan rusthollari Oskar Laakson kanssa.
Ida Ulrika Ljufström. Syntynyt 11.06.1863 Nummi,Haarla. Kastettu 14.06.1863 Nummi. Kuollut 27.04.1926. –Puoliso 17.08.1886 Nummi,Haarla Jonas Fredrik Cantell. Syntynyt 29.03.1860 Joroinen. Kuollut 23.03.1947 Nummi. Opettaja. Kansakoulun opettaja, asui vihittäessä Nummen Oinolan Antsepällä. Vanhemmat Johan Fredrik Cantell ja vaimonsa Anna Ikonen.
Taulu 224
(Taulusta 221)

VIII. Erika Jemina Alen. Syntynyt 24.12.1827 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 25.12.1827 Suomusjärvi. Kuollut verensyöksy 20.04.1877 Suomusjärvi,Arpalahti. Kummit Kiskon Sorttilan kylän Ylhäisten vanha talollinen Johan Johansson ja poikansa Johan, Kiskon Sorttilan Alhaisten poika Abraham Abrahamsson, Ylhäisten emäntä Ulrika Henriksdotter, Sorttilan Alhaisten tytär Eva Abramsdotter ja Ylhäisten piika Stina Eriiksdotter. Isä Taulu 221. –Puoliso 30.09.1851 Suomusjärvi Anders Vilhelm Vendelin. Syntynyt 17.01.1819 Kisko,Sorttila. Kastettu 18.01.1819 Kisko. Kuollut näivetystauti 17.12.1885 Suomusjärvi,Arpalahti. Talollinen. Kiskon Sorttilan kylän Alhaisten isäntä vuosina 1849-1863, Suomuusjärven Arpalahden isäntä 1863-1885. Muutti perheineen Arpalahteen virallisesti loppuvuodesta 1864, mutta oli jo 4.11.1860 talon edustajana protokollaa allekirjoitetttaessa 4.11.1860 (JK 1030 / Kisko). Isä Orijärven kaivoksella vihkimisensä aikaan vuonna 1804 työskennellyt Anders Johan Vendelin ja äiti seppien vanhimman tytär Fiskarsin ruukilta, Hedvig Elisabet Starck. Jo seuraavana vuonna Anders Johan on perheineen Karjalohjan Kärkelän ruukilla. Anders Johan Vendelin oli syntynyt Kärkelän ruukissa 18.9.1785 ruukkityöläinen Abram Wendelinille ja vaimolleen Anna Maria Winterille. Hedvig Starck oli puolestaan syntynyt 4.10.1782. Heidät oli vihitty Pohjan pitäjässä 4.10.1804. Hedvigin isä oli Fiskarsin ruukin seppien vanhin. Erika Alenin kuoltua nai 29.12.1881 Kiikalassa 20.11.1826 syntyeen Eva Stina Eliaantyttären. Eva Stina kuoli Kiikalan Vanhakylässä 24.4.1897. ( i Anders Johan Vendelin. Syntynyt 18.09.1785 Karjalohja,Kärkelä. Kuollut 29.03.1867 Suomusjärvi,Arpalahti. Ruukkityöläinen,talollinen. Ä Hedvig Elisabet Stark. Syntynyt 04.10.1782 Pohja,Fiskars. Kuollut Vesitauti 06.02.1859 Kisko, Sorttila, Alhainen.)

IX Lapset
Ida Maria Vendelin. Syntynyt 18.12.1853 Kisko,Sorttila. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 08.12.1920 Suomusjärvi,Arpalahti. Emäntä. Suomusjärven Arpalahden ratsutilan emäntä. –Puoliso 31.10.1871 Suomusjärvi Karl Vigilius Arpalahti. Syntynyt 07.08.1844 Suomusjärvi. Kuollut 06.09.1927 Suomusjärvi,Arpalahti. Katso myös 146 , 146 , 146 , 146 , 146 , 145.
Matilda Vendelin. Syntynyt 1855 Kisko,Sorttila. –Puoliso 31.08.1880 Suomusjärvi Johan Alfred Forsell. Kappalainen.
Erika Josefina Vendelin. Syntynyt 1857 Kisko,Sorttila. –Puoliso 31.01.1884 Suomusjärvi Adolf Wigilius Strandström. Talollinen. Mainitaan vihittäessä talolliseksi ja leskeksi Tammisaaren maaseurakunnasta.
Edla Elisabet Vendelin. Syntynyt 01.07.1863 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 19.07.1941 Helsinki,Et.suom.srk. Muutti Karjalohjan Puujärven Frääsään ja edelleen Valkjärven Ilmolaan 26.10.1895. Sieltä Pernajan Sarvisaloon 12.6.1910 ja edelleen Helsinkiin 21.10.1911. –Puoliso 10.11.1888 Suomusjärvi Johan August Järvinen. Syntynyt 21.12.1863 Vihti,Härtsilä. Kuollut 19.04.1901 Valkjärvi,Ilmola. Katso myös 289.
Axel Ferdinand Vendelin. Syntynyt 09.03.1865 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 12.03.1865 Suomusjärvi. Kuollut 16.07.1888 Suomusjärvi,Arpalahti. Haudattu 1888 Suomusjärvi.
Anna Alexandra Vendelin. Syntynyt 20.02.1867 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 21.02.1867 Suomusjärvi.
Anna Karolina Vendelin. Syntynyt 23.04.1869 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 09.05.1869 Suomusjärvi.
Alina Alexandra Vendelin. Syntynyt 04.04.1871 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 10.04.1871 Suomusjärvi.
Taulu 225
(Taulusta 218)

VII. Esaias Alen. Syntynyt 15.02.1797 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 18.02.1797 Suomusjärvi. Kuollut 05.11.1875 Vihti,Torhola. Syytinkimies. Vihdin Torholan kylän Kuikun talollinen 1830-luvun puoliväliin saakka. Isä Taulu 218. –Puoliso 06.07.1826 Vihti Agata Albertina Tötterman. Syntynyt 07.11.1804 Vihti,Torhola. Kastettu 10.11.1804 Vihti. Isä Vihdin Torholan kylän Kuikun talollinen Abraham Michelsson ja äiti Kaisa Henriksdotter.

VIII Lapset
Esaias Allen. Syntynyt 09.06.1827 Vihti,Torhola. Kastettu 09.06.1827 Vihti.
Edla Sofia Allen. Syntynyt 29.05.1828 Vihti,Torhola. Kastettu 01.06.1828 Vihti.
Antoinette Aurora Allen. Syntynyt 06.06.1831 Vihti,Torhola. Kastettu 09.06.1831 Vihti.
August Allen. Syntynyt 27.06.1834 Vihti,Torhola. Kastettu 29.06.1834 Vihti.
Edla Serafia Allen. Syntynyt 16.10.1837 Vihti,Torhola. Kastettu 19.10.1837 Vihti.
Agata Alen. Syntynyt 31.12.1840 Vihti,Torhola. Kastettu 08.01.1841 Vihti.
Edla Mathilda Allen. Syntynyt 07.02.1844 Vihti,Torhola. Kastettu 10.02.1844 Vihti.
Erika Wilhelmina Allen. Syntynyt 18.05.1847 Vihti,Torhola. Kuollut 18.05.1847 Vihti.
Taulu 226
(Taulusta 217)

VI. Johan. Syntynyt 06.06.1766 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 08.06.1766 Suomusjärvi. Kuollut 17.04.1836 Salo,Ruotsala. Talollinen. Tuli kotivävyksi Salon Ruotsalan kylän Laurin taloon ja oli myöhemmin talon isäntänä. Äiti Taulu 217. –Puoliso 06.02.1798 Salo Caisa. Syntynyt 19.01.1763 Pertteli,Skraatila. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 08.02.1829 Salo,Ruotsala.

VII Lapset
Ephraim. Syntynyt 26.08.1798 Salo,Ruotsala. Kastettu 27.08.1798 Salo.
Elias. Syntynyt 30.03.1801 Salo,Ruotsala. Kastettu 01.04.1801 Salo.
Gabriel. Syntynyt 05.03.1804 Salo,Ruotsala. Kastettu 06.03.1804 Salo.
Taulu 227
(Taulusta 217)

VI. Ulrika. Syntynyt 01.03.1769 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 02.03.1769 Suomusjärvi. Kuollut 04.03.1833 Suomusjärvi,Laidike. Äiti Taulu 217. –Puoliso 29.09.1791 Suomusjärvi Gabriel Sipilä. Syntynyt 09.12.1756 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 12.12.1756 Suomusjärvi. Kuollut vanhuus 06.09.1836 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 11.09.1836 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Laidikkeen kylän Sipilän talon isäntä vuosina 1789--1836 eli kuolemaansa saakka. Isä Laidikkeen edellinen rusthollari Gabriel Abramsson (s. 15.21727) ja äiti Sammatin Myllykylän Lätin talon rusthollarin tytärr Kaisa Olofsdotter (s. 18.3.1730). Hänen veljensä Johan Gabrielsson nai Laperlan Isoperheen rustholarin lesken, Sara Eriksdotterin ja tuli näin talon isännäksi loppuvuonna 1796. ( i Gabriel. Syntynyt 15.02.1727 Suomusjärvi,Laidike. Rusthollari. Ä Kaisa. Syntynyt 18.03.1730 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 01.10.1770 Suomusjärvi,Laidike.)

VII Lapset
Stina. Syntynyt 26.02.1792 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 10.11.1859 Suomusjärvi,Taipalo. Taulu 228.
Greta. Syntynyt 18.05.1795 Suomusjärvi,Laidike. Taulu 234.
Gabriel Silenius. Syntynyt 15.04.1799 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 19.01.1871 Suomusjärvi. Rusthollari. Taulu 238.
Ulrica. Syntynyt 02.05.1803 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 26.03.1884 Suomusjärvi. Taulu 241.
Henrica. Syntynyt 24.03.1806 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 25.03.1806 Suomusjärvi.
Johan Adolf. Syntynyt 05.03.1811 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu Suomusjärvi.
Taulu 228
(Taulusta 227)

VII. Stina. Syntynyt 26.02.1792 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 10.11.1859 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1859 Suomusjärvi. Äiti Taulu 227. –Puoliso Elias Paavola. Syntynyt 01.08.1790 Suomusjärvi,Taipale. Kastettu 03.08.1790 Suomusjärvi. Kuollut 24.11.1852 Suomusjärvi,Taipale. Rusthollari. Suomusjärven Taipaleen Paavolan talollinen. ( i Johan Randalin. Syntynyt 17.02.1749 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 27.08.1812 Suomusjärvi,Taipalo. Rusthollari. Ä Regina. Syntynyt 13.12.1750 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 14.02.1841 Suomusjärvi,Taipalo.)

VIII Lapset
Greta Ulrika Paavola. Syntynyt 1815 Suomusjärvi,Taipale. Kuollut 1856 Nummi,Heimola. Taulu 229.
Gabriel. Syntynyt 29.08.1817 Suomusjärvi,Taipale. Kuollut 01.09.1877 Suomusjärvi,Taipale. Rusthollari. Taulu 230.
Henrik Johan. Syntynyt 04.09.1820 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 15.06.1855 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1855 Suomusjärvi.
Eva Stina. Syntynyt 17.11.1822 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 1836.
Henrika. Syntynyt 12.01.1825 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 26.09.1874 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu Suomusjärvi. –Puoliso 19.02.1857 Suomusjärvi Erik Johan Hemström. Syntynyt 08.03.1818 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 09.03.1818 Suomusjärvi. Kuollut 26.01.1891 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1891 Suomusjärvi. Talollinen. Vihittäessä Suomusjärven Laidikkeen kylän Eerolan talon nuori issäntä. Isää Erik Carlsson ja äitiä Justina Carlsdotter ei ole toistaiseksi tunnistettu tarkemmin (1.1.2005). ainitaan haudattujen luettelossa Erolan talon "vaariksi".
Fredrika. Syntynyt 21.04.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Taulu 231.
Erika. Syntynyt 23.10.1829 Suomusjärvi,Taipalo. –Puoliso 05.11.1863 Suomusjärvi Ulrik Gerhard. Syntynyt 27.09.1836 Salo,Kaukola. Talollisen poika Suomusjärven Häntälän Sakolta. Muutti puolisonssa kanssa Lohjalle. Isä Salon Kaukolan kylästä Wilhelm Henriksson Sakko, ent. Nummepää. Äiti Eeva Simontytär.
Gustava. Syntynyt 05.06.1832 Suomusjärvi,Taipalo. Taulu 232.
Elias Rautelin. Syntynyt 11.04.1835 Suomusjärvi,Taipale. Talollinen. Taulu 233.
Taulu 229
(Taulusta 228)

VIII. Greta Ulrika Paavola. Syntynyt 1815 Suomusjärvi,Taipale. Kuollut 1856 Nummi,Heimola. Greta kuoli ennen vuotta 1858, koska puoliso meni tuolloin leskenä uudestaan naimisiin. Äiti Taulu 228. –Puoliso 28.12.1854 Suomusjärvi Jakob Johan Landen. Syntynyt 16.07.1825 Nummi,Heimola. Kastettu 17.07.1825 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Heimolan kylän Nikkilän l. Heikkilän talon isäntä. Jakob Landenin ensimmäinen vaimo oli Nummen Retlahden Juvan talollisen tytär, Ulrika Lovisa Johansdotter Finer. Heidät oli vihittty 12.10.1846. Gretan kuoleman jälkeen hänet vihittiin kolmannen kerran - 30.1.1858 hän nai Pusulan Wörlön kylän Buondin tyttären, Ulrika Serafia Johansdotterin.

IX Lapset
Johan Landen. Syntynyt 17.03.1856 Nummi,Heimola.
Aurora Landen. Syntynyt 17.03.1856 Nummi,Heimola.
Taulu 230
(Taulusta 228)

VIII. Gabriel. Syntynyt 29.08.1817 Suomusjärvi,Taipale. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 01.09.1877 Suomusjärvi,Taipale. Rusthollari. Osti Kiskon Sorttilan Sortin talon samoin kuin lunasti sisariltaan Suomusjärven Taipaleen kylän Paavolan rusthollin vuonna 1857.

Myi sen vapaaehtoisella huutokaupalla 21.9.1866. Äiti Taulu 228. –Puoliso 11.10.1842 Suomusjärvi Maria Helena Salonius. Syntynyt 09.08.1817 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 20.11.1910 Hyvinkää. Katso myös 293.

IX Lapset
Erika. Syntynyt 25.03.1843 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 26.03.1843 Suomusjärvi. Kuollut kurkkumätä 29.02.1888 Helsinki. Haudattu 24.03.1888 Pusula. Asui vihittäessä Taipalon kylän Paavolan talossa. Vanhemmat Suomusjärven Salitun Taipalon rusthollari Gabriel Eliasson ja vaimonsa Maria Helena Eliasdotter. –Puoliso 19.10.1865 Suomusjärvi Karl Kustaa Varelius. Syntynyt 28.05.1841 Karjalohja, Suurniemi. Kastettu 30.05.1841 Karjalohja. Talollinen. Muutti perheineen 2.7.1890 Pusulasta Helsinkiin ja edelleen 28.12.1898 "Helsingfors odelade församling till Helsinge". Alunperin muutti Karjalohjalta Pusulaan 30.10.1882 perheineen. Karjalohjalla ollessaan mainitaan räätäliksi. Asui perheettömänä Karjalohjan Sakkolan Heikintalossa 1863-65 ja toimi tuolloin räätälinä. Piti myös maakauppaa Sakkolassa ja sai luvan siellä ehdolla, "ettei myy rohtoja kotoaan". Pusulassa ollessaan oli Wörlön Ollan ja Mikkolan talojen isäntä vuorollaan.

Vuoden 1908 paikkeilla asui Porvoossa ja toimi ainakin Patria -tapaturma/vakuutysyhtiön asiamiehenä. ( i Otto Fredrik Varelius. Syntynyt 29.06.1807 Karjalohja,Suurniemi. Kuollut 17.11.1882 Karjalohja,Suurniemi. Muonamies,torppari,renki. Ä Eva Erica Antin. Syntynyt 01.04.1819 Karjaa, Romsarby. Kuollut 03.12.1883 Karjalohja, Suurniemi.)
Gustaf Paavola. Syntynyt 17.01.1845 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu Suomusjärvi.
Gabriel Wilhelm. Syntynyt 15.03.1849 Kisko,Sorttila. Kuollut 26.09.1851 Kisko,Sorttila.
Gabriel Wilhelm Sohlberg. Syntynyt 30.10.1851 Kisko,Sorttila. Kastettu 02.11.1851 Kisko. Kuollut 02.05.1913 Helsinki. Tehtailija. Läkkiseppä, joka perusti 1876 Oy G.W. Sohlberg Ab -nimisen metalllialan yrityksen. Vuosina 1907-08 Gabriel Wilhelm oli Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen puheenjohtajana. htiö on edelleen 2000-luvulle tultaessa olemassa. G. W. Sohlbergin sukuyhdistyksen kotisivut osoitteessa http://gwsohlberg.org/. Paavola. –Puoliso 30.10.1873 Helsinki Maria Gustava Åkerlund. Syntynyt 29.10.1850 Orimattila. Kuollut 08.09.1891 Helsinki. –Puoliso 04.04.1882 Helsinki Emilia Maria Oksanen. Syntynyt 04.05.1854 Orimattila.
Henrika Gemina Paavola. Syntynyt 11.01.1854 Kisko.
Johan Edvard. Syntynyt 04.11.1855 Kisko,Sorttila. Kastettu 07.11.1855 Kisko.
Walfrid Elias. Syntynyt 09.02.1858 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 12.02.1858 Suomusjärvi. Kuollut 10.12.1863 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1863 Suomusjärvi.
Ida Maria. Syntynyt 02.06.1861 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 1919. Ida Maria oli vihkimisen aikaan piikana Karjalohjan Mustlahden kylässä. –Puoliso 29.12.1881 Karjalohja Gustaf Henric Damm. Syntynyt 17.03.1841 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 20.03.1841 Karjalohja. Torpparinpoika Abraham Dammin ja vaimonsa Eva Lena Sorenin lapsii Mustlahden kylästä Karjalohjalta. sänsä jälkeen Mustlahden Ylhäisten rusthollin torppari. ( i Abraham. Syntynyt 08.10.1802 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 19.10.1863 Karjalohja,Mustlahti. Torppari. Ä Eva Lena Sorren. Syntynyt 28.01.1804 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 19.12.1887 Karjalohja,Muslahti.)
Taulu 231
(Taulusta 228)

VIII. Fredrika. Syntynyt 21.04.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Äiti Taulu 228. Gustaf Henrik. Syntynyt 18.01.1816 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 11.04.1894 Suomusjärvi,Kettula. Torppari. Talollisen poika Suomusjärven Ahtialan kylän Maulan talosta - vihittyjen luettelossa ja rippikirjassa nimi on merkitty jostain ssyystä Gustaf Henrikiksi. yöhemmin Kettulan kylän Vanha-Ällipään Muurmestarin torppari. ( i Johan. Syntynyt 03.04.1776 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 16.11.1847 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Ä Maja Stina. Syntynyt 1783. Kuollut 21.05.1866 Suomusjärvi,Ahtiala.)

IX Lapset
Gustaf Nestor. Syntynyt 06.11.1863 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 08.11.1863 Suomusjärvi.
Wendla Fredrika. Syntynyt 30.01.1866 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 30.01.1866 Suomusjärvi. –Puoliso 01.04.1887 Suomusjärvi Henrik Johan Wikstedt. Syntynyt 09.05.1866 Suomusjärvi,Kettula. Torppari. Katso myös 372.
Taulu 232
(Taulusta 228)

VIII. Gustava. Syntynyt 05.06.1832 Suomusjärvi,Taipalo. Äiti Taulu 228. –Puoliso 13.10.1857 Suomusjärvi Henrik Juselius. Syntynyt 19.02.1823 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 19.02.1823 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Nummijärven kylän Sepän talon isäntä. ( i Johan Juselius. Syntynyt 11.10.1790 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 10.03.1856 Suomusjärvi,Nummijärvi. Ä Greta Tectonius. Syntynyt 20.07.1796 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 06.08.1868 Suomusjärvi,Nummijärvi.)

IX Lapset
Henrik Ferdinand Juselius. Syntynyt 23.03.1859 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 25.03.1859 Suomusjärvi.
Johan Gabriel Juselius. Syntynyt 21.01.1861 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 22.01.1861 Suomusjärvi.
Olga Erika Juselius. Syntynyt 25.01.1863 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 27.01.1863 Suomusjärvi. –Puoliso 28.12.1882 Karjalohja Johan Rautalin. Syntynyt 30.08.1829 Suomusjärvi, Nummijärvi. Kastettu 1829 Suomusjärvi. Talollinen. Talollisen poika Karjalohjan Nummijärven kylän Pakaiselta, myöhemmin isänsä jälkeen isäntänä talossa. Isä Johan oli syntynyt Pakaisella 3.9.1801.
Isak Erland Juselius. Syntynyt 20.02.1865 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 22.02.1865 Suomusjärvi.
Ida Maria Juselius. Syntynyt 21.06.1867 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 22.06.1867 Suomusjärvi.
Anshelm Heribert Juselius. Syntynyt 16.03.1870 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 16.03.1870 Suomusjärvi.
Albert Fridolf Juselius. Syntynyt 29.04.1872 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 01.05.1872 Suomusjärvi.
Emil Edvard Juselius. Syntynyt 26.03.1874 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 28.03.1874 Suomusjärvi.
Taulu 233
(Taulusta 228)

VIII. Elias Rautelin. Syntynyt 11.04.1835 Suomusjärvi,Taipale. Talollinen. Sammatin Kaukolan kylän Kirman talon isäntä, tuli Suomusjärveltävuonna 1859. Äiti Taulu 228. –Puoliso 11.10.1859 Edla Sofia Nyman. Syntynyt 03.02.1836 Sammatti,Kaukola. ( i Gustav Nyman. Syntynyt 30.03.1803 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut keuhkotauti 08.12.1851 Sammatti,Kaukola. Ä Anna Greta Varelius. Syntynyt 09.12.1813 Sammatti,Kaukola.)

IX Lapset
Erica Sofia Rautelin. Syntynyt 16.09.1860 Sammatti,Kaukola. Kuollut 07.10.1865 Sammatti,Kaukola.
Elias Wilhelm Rautelin. Syntynyt 21.10.1861 Sammatti,Kaukola.
Karl Johan Rautelin. Syntynyt 25.04.1864 Sammatti,Kaukola.
Taulu 234
(Taulusta 227)

VII. Greta. Syntynyt 18.05.1795 Suomusjärvi,Laidike. Isä oli Laidiken kylän Sipilän talon nuori rusthollari. Äiti Taulu 227. –Puoliso 12.04.1819 Suomusjärvi Isaac Fiellberg. Syntynyt 02.02.1787 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut vesitauti 13.06.1847 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 16.06.1847 Karjalohja. Torppari,lampuoti. Suomusjärven Laidiken kylän Sipilän talon Kylänpään torppari. Myöhemmin Karjalohjan Makkarjoen Isotalon lampuoti sekä 1820-luvunlopulla Nummen Hyrsylän kylän Lankin talon lampuoti. Vuonna 1836 mainitaan Nummen Sierlan kylän Yli-Pakkan talon lampuotina. ( i Isack Fiellberg. Syntynyt 16.08.1745 Suomusjärvi,Laidike. Puuseppä. Ä Margareta Orell. Syntynyt 26.01.1757 Suomusjärvi,Koorla. Piika.)

VIII Lapset
Ulrica Fjellberg. Syntynyt 10.07.1819 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut nuha 30.08.1829 Nummi,Hyrsylä. Haudattu 06.09.1829 Nummi.
Gustaf Adolf Fjellberg. Syntynyt 07.11.1820 Suomusjärvi,Laidike. Lampuoti,torppari,renki. Taulu 235.
Gabriel Allen. Syntynyt 29.05.1822 Suomusjärvi,Laidike. Renki. Taulu 236.
Johannes Fjellberg. Syntynyt 03.04.1824 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 04.04.1824 Suomusjärvi,Laidike.
Johannes Fjellberg. Syntynyt 28.03.1825 Suomusjärvi,Laidike.
Emanuel Fjellberg. Syntynyt 24.10.1829 Nummi,Hyrsylä. Kastettu 25.10.1829 Nummi.
August Fjellberg. Syntynyt 17.03.1833 Nummi,Hyrsylä. Kastettu 20.03.1833 Nummi.
Ulrika Fjellberg. Syntynyt 17.09.1836 Nummi,Sierla. Taulu 237.
Wilhelmina Fjellberg. Syntynyt 14.09.1839 Karjalohja,Makkarjoki. Piika. Vihkimisen aikaan oli piikana Karjalohjan Lohjantaipaleen Passintalossa. –Puoliso 05.04.1868 Karjalohja Gustaf Enoch Grundström. Kastettu Karjalohja. Torppari. Karjalohjan Härjänvatsan kylän Vikkaraisen talon torppari naidesssaan Vilhelminan vuonna 1868. Oli aiemmin ollut naimisissa Maria Sofia Henriksdotter Grönvalln kanssa. Tästä aviosta oli ainakin poika Gustaf Enoch, s. 11.2.1858 Karjalohjan Mailassa.
Taulu 235
(Taulusta 234)

VIII. Gustaf Adolf Fjellberg. Syntynyt 07.11.1820 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 08.11.1820 Suomusjärvi. Lampuoti,torppari,renki. Karjalohjan Makkarjoen Isotalon lampuoti isänsä jälkeen ainakin vuosina 1849-52. Jo seuraavana vuonna hänet mainitaan Makkarjoen torpparina.

Ensimmäisen vaimon kuoltua renkinä Mailan Norrvikissä. Mennessään kolmannen kerran naimisiin oli muonatorpparina Mailassa. Äiti Taulu 234. –Puoliso 1:o 16.11.1848 Lohja Josefa Wilhelmina Wallvelin. Syntynyt 01.09.1823. Asui vihkimisen aikaan vuonna 1848 Lohjan Torholassa, jonka häneen isänsä omisti. sä Efraim Walvelin, äiti Johanna Wilhelmina Ilenius. ( i Efraim. Syntynyt 09.03.1798 Suomusjärvi,Laperla. Ä Johanna Wilhelmina Ilenius. Syntynyt 01.10.1797 Halikko.) –Puoliso 2:o 08.12.1861 Karjalohja Venla Lovisa Erika Varelius. Syntynyt 03.06.1831 Karjalohja,Karkali. Kastettu 05.06.1831 Karjalohja. Kuollut 06.09.1871 Karjalohja,Maila. Muutti 28.11.1856 Karjalohjalta Sammatin Lohilammelle. Asui perheineen 1860-luvulla Mailan Norrvikin torpassa. ( i Erik Johan Varelius. Syntynyt 21.12.1783 Lohja,Varola. Kuollut 05.06.1842 Karjalohja,Suurniemi. Kultaseppä,torppari,talollinen. Ä Hedvig Hagelberg. Syntynyt 20.01.1786 Karjalohja, Karkali. Kuollut 18.12.1875 Karjalohja,Suurniemi.) –Puoliso 3:o 23.12.1877 Karjalohja Erika Vilhelmina Österlund. Syntynyt 22.05.1847 Tammisaari,Skåldö. Kuollut 14.09.1900 Karjalohja,Maila.

IX Lapset
1: Ulrica Wilhelmina Fjellberg. Syntynyt 14.09.1849 Karjalohja, Makkarjoki. Kastettu 16.09.1849 Karjalohja. –Puoliso 1881 Helsinki Henrik Emil Lindgren. Työmies. Työmies Helsingin kaupungista.
1: Gustaf Emanuel Fjellberg. Syntynyt 11.11.1850 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 13.11.1850 Karjalohja. Muonarenki. Fjellberg palveli renkinä mm. Pyölin Nikussa 1875...1877, Taviassa 1877...1878 ja muonarenkinä Ali-Kuoksassa 1878...1880. Toimi vävynä ja renkinä, lopulta torpparina Katteluksessa 1880...1883 ja sitten muonatorpparina 1883...1889 Ali-Kuoksassa ja muonamiehenä 1889...1890 Yli-Kuoksassa sekä lopulta kuolemaansa asti Ali--Kuoksassa. –Puoliso 04.06.1879 Karjalohja Erika Sofia Nylund. Syntynyt 29.11.1860 Karjalohja,Kattelus. Kastettu 02.12.1860 Karjalohja. Torpparin tytär Karjalohjan Katteluksesta - äiti Eva Sofia Brunoov, isä Henrik Johan Nylund. 2. puoliso Karjalohjalla 16.6.1907 päivätyöläinen Alexander Téln Mustion tehdasseurakunnasta. Muutti Mustiolle 16.6.1907 aviottomine poikineen. Miehensä kuoltua mökkiläisen leski Erica Sofia Fjellberg synnytti Ali-Kuoksassa 15.3.1896 äpäräpojan Axel Alarik. Kastaminen tapahtui Katteluksessa ja kummeina olivat rustitilallinen Kustaa Vilhelm Lönnqvist ja torpparin vaimo Eva Jernström molemmat Katteluksesta.
1: August Efraim Fjellberg. Syntynyt 28.08.1852 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 30.08.1852 Karjalohja. Kuollut 05.07.1853 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 10.07.1853 Karjalohja.
2: Henrik Johan Kjellberg. Syntynyt 05.05.1864 Karjalohja. Kuollut 23.04.1865 Karjalohja.
2: Kustava Kjellberg. Syntynyt 31.03.1866 Karjalohja,Maila. piika. Oli piikana Suurniemessä 1880-82 ja muutti 31.10.1883 Lohjalle.
2: August Kjellberg. Syntynyt 23.04.1870 Karjalohja,Maila. Kuollut 17.06.1871 Karjalohja,Maila.
Taulu 236
(Taulusta 234)

VIII. Gabriel Allen. Syntynyt 29.05.1822 Suomusjärvi,Laidike. Renki. Vihkimisen aikaan renkinä Karjalohjan Makkarjoen Vähätalossa. 1852 mainitaan Vähätalon torpparina ja kuutta vuotta myöhemmin Isotalon lampuotina. Fjellberg. Äiti Taulu 234. –Puoliso 20.11.1851 Karjalohja Edla Sofia Saxell. Syntynyt 01.05.1831 Karjalohja,Sakkola. Kastettu 04.05.1831 Karjalohja. ( i Abram Saxell. Syntynyt 23.04.1791 Karjalohja,Sakkola. Kuollut tyrä 07.11.1847 Karjalohja,Makkarjoki. Torppari. Ä Anna Kreetta. Syntynyt 16.09.1798 Karjalohja,Sakkola.)

IX Lapset
Johan August Allen. Syntynyt 14.10.1852 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 15.10.1852 Karjalohja.
Gustaf Adolf Allen. Syntynyt 11.01.1858 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 12.01.1858 Karjalohja.
Taulu 237
(Taulusta 234)

VIII. Ulrika Fjellberg. Syntynyt 17.09.1836 Nummi,Sierla. Kastettu 18.09.1836 Nummi. Muutti Saloon, Nokan talon maille piiaksi vuonna 1858. Oli saanut vuotta aiemmin aviottoman tyttären Turussa, mutta tämä kuoli lapsena. Ulrika muutti 1859 Hakostarolle.

Sieltä edelleen Kirjakkalan ruukille piiaksi. Äiti Taulu 234.

IX Lapset
Agda Sofia. Syntynyt 28.02.1858 Turku. Kuollut 1859 Salo.
Taulu 238
(Taulusta 227)

VII. Gabriel Silenius. Syntynyt 15.04.1799 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 19.01.1871 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Laidikkeen kylän Sipilän ratsutilallinen. Äiti Taulu 227. –Puoliso 19.10.1824 Kisko Ulrika Ljufström. Syntynyt 04.07.1802 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 05.12.1881 Suomusjärvi. Katso myös 272.

VIII Lapset
Johan Gabriel Silenius. Syntynyt 30.07.1826 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 11.04.1896 Suomusjärvi. Taulu 239.
Efraim Silenius. Syntynyt 08.03.1829 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 13.05.1830 Suomusjärvi.
Gustaf Silenius. Syntynyt 11.03.1831 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 13.03.1831 Suomusjärvi. Kuollut 01.08.1833 Suomusjärvi,Laidike.
Efraim Silenius. Syntynyt 06.02.1833 Suomusjärvi,Laidike. –Puoliso 18.11.1862 Perniö Sofia Wilhelmina Malenius. Syntynyt 01.12.1841 Perniö, Nokoinen, Ylistalo. Vanhemmat talollinen Carl Gustaf Carlsson , s. 2.8.1811 ja Ester Rothström, s. 24.7.1811

Carl Gustaf Carlssonilla(Malenius) Perniön Nokoisissa oli veli Henrik Johan Carlsson (Malenius) s. 03.07.1814, joka oli talollinen Perniön Aitlahdessa (Aitolax) jonka tytär Mariana Sofia Malenius s. 27.12.1841 meni v. 1864 naimisiin Karl Johan Forsström´in kanssa Särkisalon Kaukassalosta. Hän polveutui Särkisalon Förbyn Forsströmeistä

Tiedoista kiitos D. Wilenille.
Gustaf Silenius. Syntynyt 18.04.1836 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 1907 Nummi,Oinola. Maanviljelijä. Taulu 240.
Taulu 239
(Taulusta 238)

VIII. Johan Gabriel Silenius. Syntynyt 30.07.1826 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 11.04.1896 Suomusjärvi. Oli puolisolleen kaukaista sukua äidinäitinsä puolelta. Isä Taulu 238. –Puoliso 28.09.1858 Suomusjärvi Ulrika Ylander. Syntynyt 08.02.1840 Suomusjärvi,Ylhäinen. Kastettu 09.02.1840 Suomusjärvi. Kuollut 23.02.1924 Suomusjärvi. Rusthollarin tytär Suomusjärven Ylhäisiltä. ( i Elias Ylander. Syntynyt 21.11.1803 Suomusjärvi,Ylhäinen. Kuollut 15.04.1847 Suomusjärvi,Ylhäinen. Rusthollari. Ä Lena Sofia. Kuollut 28.12.1880 Suomusjärvi,Ylhäinen.)

IX Lapset
Ida Maria Silenius. Syntynyt 05.01.1860 Suomusjärvi,Sipilä. Kuollut 22.09.1946. –Puoliso 1881 Berndt Vilhelm Palenius. Syntynyt 01.06.1853 Lohja. Kuollut 02.08.1926 Suomusjärvi.
Ulrika Matilda Silenius. Syntynyt 01.03.1865 Suomusjärvi,Sipilä. Kuollut 08.09.1941 Kaarina. –Puoliso 06.03.1890 Johan Anatolius Stenholm. Syntynyt 03.07.1863 Suomusjärvi. Kuollut 25.05.1892 Suomusjärvi. Entisen rusthollarin poika Suomusjärven Hinttalan kylän Hintan talosta.
Amanda Silenius. Syntynyt 22.12.1867 Suomusjärvi,Sipilä. Kuollut 27.12.1950 Sammatti. –Puoliso 04.07.1889 Suomusjärvi Karl August Nyman. Syntynyt 26.09.1867 Sammatti,Kaukola. Kuollut 06.07.1938 Sammatti,Kaukola. Haudattu Sammatti. Tilallinen. Sammatin Kaukolan Kirman talollinen. ( i August Wilhelm Nyman. Syntynyt 12.02.1844 Sammatti,Kaukola. Kuollut 22.11.1883 Sammatti. Ä Josefa Himberg. Syntynyt 07.11.1844 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 07.04.1933 Sammatti,Kaukola.)
Edla Emilia Silenius. Syntynyt 22.11.1874 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 18.09.1911 Kisko. –Puoliso 21.09.1902 Suomusjärvi Ireneus Aleksius Lietzen. Syntynyt 05.04.1874 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 24.06.1938 Kisko,Kurkela. Katso myös 325.
Hilda Aleksandra Silenius. Syntynyt 01.02.1881 Suomusjärvi,Sipilä. Kuollut 07.07.1910 Somero. –Puoliso 29.12.1904 Feliks Teodor Tammi. Syntynyt 10.07.1873 Somero. Kuollut 29.12.1947 Somero. Tammelin.
Taulu 240
(Taulusta 238)

VIII. Gustaf Silenius. Syntynyt 18.04.1836 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 1907 Nummi,Oinola. Maanviljelijä. Nummen pitäjän Oinolan kylän Kihin tilallinen. Isä Taulu 238. –Puoliso 11.04.1871 Suomusjärvi Ulrika Vilhelmina Silenius. Syntynyt 30.08.1834 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 24.01.1921 Nummi,Oinola. Pitäjänkarvarin tytär. Vaikka Ulrikalla ja Gustafilla oli sama sukunimi, he eivät näyttäisi olevan ainakaan läheistä sukua toisilleen. ( i Gabriel Silenius. Syntynyt 17.08.1805 Suomusjärvi. Kuollut 30.01.1881 Suomusjärvi,Laidike. Pitäjännahkuri. Ä Maja Lena. Syntynyt 11.09.1811 Salo.)

IX Lapset
Gustav Ferdinand Silenius. Syntynyt 18.05.1871 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 27.10.1947 Nummi,Oinola. Isänsä jälkeen Nummen pitäjän Oinolan kylän Kihin talollisena. –Puoliso 29.10.1903 Suomusjärvi Ida Maria Ylander. Syntynyt 17.06.1874 Suomusjärvi,Ylhäinen. Kastettu 20.06.1874 Suomusjärvi. ( i Elias Ylander. Syntynyt 26.02.1837 Suomusjärvi,Ylhäinen. Ä Henrika. Syntynyt 1839.)
Berndt Johan Silenius. Syntynyt 21.05.1873 Nummi,Oinola.
Ida Mathilda Silenius. Syntynyt 21.09.1875 Nummi,Oinola. Kastettu 24.09.1875 Nummi.
Taulu 241
(Taulusta 227)

VII. Ulrica. Syntynyt 02.05.1803 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 04.05.1803 Suomusjärvi. Kuollut 26.03.1884 Suomusjärvi. Äiti Taulu 227. –Puoliso 13.10.1836 Suomusjärvi Henrik Johan. Syntynyt 30.07.1802 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 29.06.1870 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Suomusjärven Laidikkeen kylän Jusalan talon isäntä viimeistään vuodesta 1839 alkaen. ( i Anders. Syntynyt 11.11.1769 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 11.05.1815 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Ä Helena Sylvander. Syntynyt 05.10.1774 Sammatti,Kiikala. Kuollut 05.04.1842 Suomusjärvi,Laidike.)

VIII Lapset
Johanna. Syntynyt 21.12.1836 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 1901 Nummi,Lukkari. Taulu 242.
Ulrika. Syntynyt 24.01.1839 Suomusjärvi,Laidike. Taulu 243.
Eva Kustava. Syntynyt 04.11.1840 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 18.11.1852 Suomusjärvi,Laidike.
Juho Juselius. Syntynyt 15.03.1843 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 07.02.1919 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Taulu 244.
Erika. Syntynyt 13.09.1845 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 29.11.1845 Suomusjärvi,Laidike.
Taulu 242
(Taulusta 241)

VIII. Johanna. Syntynyt 21.12.1836 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 1901 Nummi,Lukkari. Johanna oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimmäinen puoliso oli Lohjan Paksalon Lason talosta kotoisin llut Johan Gustafsson Alen ja toinen Karl Mauritz Salminen. Äiti Taulu 241. Karl Mauritz Salminen. Syntynyt 03.09.1845 Kisko,Vilikkala. Kuollut 15.04.1935 Nummi,Lukkari. Talollinen,rusthollari,renki. Kotoisin Kiskon Vilikkalan Sirkan talosta. li kolme kertaa naimisissa. Ensimmäisen vaimonsa kanssa asui Perttelin Valkjärvellä, josta uutti sitten rusthollariksi Nummen Lukkarin taloon. Toinen puoliso Johanna Henrikintytär oli talon edellisen isännän leski. Johaanna oli kotoisin Suomusjärven Laidikkeen Jussilasta. olmas puoliso oli Erika Linden Vihdistä. ( i Elias. Syntynyt 12.04.1800 Kisko,Vilikkala. Talollinen,kuudennusmies. Ä Eva Stina Enqvist. Syntynyt 06.01.1809 Lohja,Torhola.) Johan Alen. Syntynyt 29.03.1807 Lohja,Paksalo. Kastettu 31.03.1807 Lohja. Kuollut 1874 Nummi,Lukkari. Rusthollari. Nummen Lukkarin rusthollari. Oli leski naidessaan Johannan. Vanhemmat Lohjan Paksalon Lason talollinen Gustaf Abramsson ja aimonsa Juljana Michelsdotter. Gustaf ja Juljana olivat kotoisinPerniön Ahljoelta.

IX Lapset
2: Henrik Johan Alen. Syntynyt 21.01.1869 Nummi,Lukkari. Kastettu 22.01.1869 Nummi.
2: Amanda Charlotta Alen. Syntynyt 03.10.1871 Nummi,Lukkari. Kastettu 05.10.1871 Nummi.
1: Selma Salminen. Syntynyt 01.12.1879. Kuollut 07.05.1960.
Taulu 243
(Taulusta 241)

VIII. Ulrika. Syntynyt 24.01.1839 Suomusjärvi,Laidike. Äiti Taulu 241. –Puoliso 04.10.1859 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 31.01.1826 Kisko,Sillanpää. Kastettu 01.02.1826 Kisko. Talollinen. Suomusjärven Laidikkeen kylän Öystin talollisen. Fredrik Michelsssonin ja vaimonsa Greta Stina Michelsdotterin poika. Isä Fredrik oli ollut Kiskon Sillanpäässä renkinä mennessään namisiin Gretan kanssa ja vuonna 1833 hänet mainitaan ao. talon isäntänä ja kahta vuotta myöhemmin Öystin isäntänä Suomusjärven Laidikkeella.

IX Lapset
Amanda Charlotta Öystö. Syntynyt 08.11.1859 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 09.11.1859 Suomusjärvi.
Ida Ulrika Öystö. Syntynyt 29.05.1861 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 30.05.1861 Suomusjärvi.
Edla Gustava Öystö. Syntynyt 20.07.1863 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 17.12.1904 Sammatti,Luskala. –Puoliso Gustav Henric Enqvist. Syntynyt 18.10.1857 Sammatti,Luskala. Kuollut 10.03.1947 Sammatti,Luskala. Tilallinen. Sammatin Luskalan Alitalon tilallinen. ( i Eric Johan Enqvist. Syntynyt 15.12.1820 Sammatti,Luskala. Kuollut 24.03.1907 Sammatti,Luskala. rusthollari. Ä Maria Gustava Boman. Syntynyt 16.12.1825 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 07.12.1895 Sammatti,Luskala.)
Johan August Öystö. Syntynyt 17.03.1865 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 19.03.1865 Suomusjärvi.
Johanna Matilda Öystö. Syntynyt 22.06.1866 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 23.06.1866 Suomusjärvi.
Johan August Öystö. Syntynyt 23.04.1868 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 26.04.1868 Suomusjärvi.
Matilda Wilhelmina Öystö. Syntynyt 14.12.1870 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 26.12.1870 Suomusjärvi.
Alexandra Öystö. Syntynyt 04.03.1873 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 09.03.1873 Suomusjärvi.
Karl Viktor Öystö. Syntynyt 02.07.1875 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 04.07.1875 Suomusjärvi.
Lambert Hjalmar Öystö. Syntynyt 24.11.1877 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 27.11.1877 Suomusjärvi.
Taulu 244
(Taulusta 241)

VIII. Juho Juselius. Syntynyt 15.03.1843 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 07.02.1919 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Laidikkeen kylän Jusalan talon isäntänä vuosina 1870-1904. Hautakiven mukaan olisi syntynyt vasta 15.8.1843 ja kuollut 7.2.1919. Äiti Taulu 241. –Puoliso 04.06.1874 Suomusjärvi Ulrika Matilda. Syntynyt 20.10.1850 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 20.10.1850 Suomusjärvi. Kuollut 04.05.1933 Suomusjärvi. Kuolinaika saatu hautakivestä Suomusjärven hautausmaalta. Katso myös 247.

IX Lapset
Juho Henrik Heinonen. Syntynyt 24.12.1875 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 28.12.1875 Suomusjärvi. Kuollut 09.06.1949 Suomusjärvi. Kuolinaika saatu hautakivestä. Samassa haudassa lepää myös Siiri Korhonen (29.6.1914-17.2.1993. –Puoliso Ida Matilda. Syntynyt 18.05.1885. Kuollut 1966 Suomusjärvi.
Taulu 245
(Taulusta 217)

VI. Hedvig. Syntynyt 15.04.1778 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut vanhuus 17.10.1867 Suomusjärvi,Ahtiala. Äiti Taulu 217. –Puoliso 13.10.1796 Suomusjärvi Henrik Siuko. Syntynyt 15.04.1771 Somero,Häntälä. Kastettu 17.04.1771 Somero. Kuollut vanhuus 23.11.1842 Suomusjärvi,Ahtiala. Haudattu 27.11.1842 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Ahtialan kylän Siukun isäntä vuosina 1806-1837.

VII Lapset
Johannes. Syntynyt 22.12.1797 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 22.12.1797 Suomusjärvi. Kuollut 05.01.1798 Suomusjärvi,Ahtiala. Haudattu 1798 Suomusjärvi.
Henric. Syntynyt 22.12.1797 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 22.12.1797 Suomusjärvi. Kuollut 26.12.1797 Suomusjärvi,Ahtiala.
Ephraim. Syntynyt 18.12.1799 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 26.05.1862 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Taulu 246.
Michel. Syntynyt 06.11.1802 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 09.11.1802 Suomusjärvi. Kuollut 25.12.1843 Suomusjärvi,Ahtiala.
Gabriel. Syntynyt 08.03.1805 Suomusjärvi,Ahtiala. Taulu 249.
Christina. Syntynyt 25.09.1807 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 27.09.1807 Suomusjärvi. Kuollut 22.10.1807 Suomusjärvi,Ahtiala.
Ulrika. Syntynyt 01.10.1808 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 13.03.1885 Suomusjärvi,Ahtiala. Taulu 251.
Fredrica. Syntynyt 17.09.1811 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 22.09.1811 Suomusjärvi. Kuollut 21.02.1815 Suomusjärvi,Ahtiala.
Taulu 246
(Taulusta 245)

VII. Ephraim. Syntynyt 18.12.1799 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 21.12.1799 Suomusjärvi. Kuollut 26.05.1862 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Suomusjärven Ahtialan kylän Siukon talollinen viimeistään vuodesta 1830 alkaen. Äiti Taulu 245. –Puoliso 06.11.1823 Suomusjärvi Maria Christina. Syntynyt 13.03.1796 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 17.03.1796 Suomusjärvi. Kuollut 02.10.1873 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollisen tytär Suomusjärven Hintsalan kylän Torkan talosta.

VIII Lapset
Johan Henrik. Syntynyt 12.05.1824 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 24.01.1899 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Taulu 247.
Abraham. Syntynyt 16.12.1826 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 20.02.1899 Suomusjärvi,Ahtiala. Työmies,muonamies. Taulu 248.
Ulrica Ephrosine. Syntynyt 06.03.1830 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 07.03.1830 Suomusjärvi. Kuollut 10.01.1861 Suomusjärvi,Kettula. –Puoliso 02.01.1851 Suomusjärvi Gustaf Henrik. Syntynyt 18.01.1816 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 11.04.1894 Suomusjärvi,Kettula. Torppari. Katso myös 231 , 231.
Taulu 247
(Taulusta 246)

VIII. Johan Henrik. Syntynyt 12.05.1824 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 12.05.1824 Suomusjärvi. Kuollut 24.01.1899 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Ahtialan Siukun talollinen. Isä Taulu 246. –Puoliso 30.12.1847 Suomusjärvi Johanna. Syntynyt 19.06.1819 Suomusjärvi, Ahtiala, Pirkkala. Kastettu 20.06.1819 Suomusjärvi. Kuollut 20.03.1891 Suomusjärvi, Ahtiala. Suomusjärven Ahtialan Pirkkalan talon tytär.

IX Lapset
Johan Albert. Syntynyt 16.03.1848 Suomusjärvi, Ahtiala, Siukku. Kastettu 18.03.1848 Suomusjärvi. Kuollut 14.01.1895 Suomusjärvi, Ahtiala. Aloitti jo nuorella iällä ns. maakaupan Suomusjärvellä ja laajensi sitä ajan mittaan alueensa suurimmaksi liikkeeksi. Maakauppias. –Puoliso Ljungqvist Maria Josefa. Syntynyt 23.03.1844 Teijon tehdas. Vanhemmat Teijon tehtaalla mylläri Johan Adolf Ljungdell ja vaimonsa Josefa Matsdotter, joka oli vihitty Salossa 5.11.1839. Tuolloin isä oli renkinä Kirjakkalan ruukilla ja äiti piikana Pahkavuoren Alastalossa.
Ulrika Matilda. Syntynyt 20.10.1850 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 20.10.1850 Suomusjärvi. Kuollut 04.05.1933 Suomusjärvi. Kuolinaika saatu hautakivestä Suomusjärven hautausmaalta. –Puoliso 04.06.1874 Suomusjärvi Juho Juselius. Syntynyt 15.03.1843 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 07.02.1919 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Katso myös 241 , 244.
Erik. Syntynyt 27.09.1853 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 01.10.1853 Suomusjärvi. Karjalohjan vihittyjen luettelon mukaan Suomusjärven Ahtialan Siukun edellisen talollisen poika. –Puoliso 11.04.1880 Karjalohja, Eva Kristina. Syntynyt 24.12.1846 Karjalohja, Karkalinniemi. Kastettu 02.01.1847 Karjalohja. ( i Carl. Syntynyt 02.11.1811 Perniö, Kaukopyöli. Kuollut Vesitauti 19.03.1880 Karjalohja, Karkali. Talollinen. Ä Eva Stina Widell. Syntynyt 06.10.1811 Karjalohja,Puujärvi.)
Ida Vilhelmina. Syntynyt 25.11.1858 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 28.11.1858 Suomusjärvi. Kuollut 11.07.1859 Suomusjärvi,Ahtiala.
Taulu 248
(Taulusta 246)

VIII. Abraham. Syntynyt 16.12.1826 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 16.12.1826 Suomusjärvi. Kuollut 20.02.1899 Suomusjärvi,Ahtiala. Työmies,muonamies. Kotitalossaan muonamiehenä. Isä Taulu 246. –Puoliso 21.02.1877 Suomusjärvi, Helena Carlstedt. Syntynyt 18.01.1837 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 20.01.1837 Suomusjärvi. Kuollut 10.11.1891 Suomusjärvi,Ahtiala. Torpparin tytär Suomusjärven Hintsalan kylästä. li vihkimisen aikaan piikana miehensä kotitalossa. Helena synnytti aviottomat kaksoset 26.2.1861. Näistä tytär Johnna kuoli vauvana. ( i Carl Johan Carlstedt. Syntynyt 24.11.1793 Suomusjärvi,Ahtiala. Ä Stina. Syntynyt 25.04.1804 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 20.03.1876 Suomusjärvi,Hintsala. Itsellinen.)

IX Lapset
Edvard Abraham. Syntynyt 09.04.1881 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 10.04.1881 Suomusjärvi.
Taulu 249
(Taulusta 245)

VII. Gabriel. Syntynyt 08.03.1805 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 10.03.1805 Suomusjärvi. Äiti Taulu 245. –Puoliso 04.01.1828 Suomusjärvi Ester. Piika. Vihittäessä Ester oli piikana Suomusjärven Häntälän kylän Sepän talossa.

VIII Lapset
Alexander Silen. Syntynyt 22.11.1828 Suomusjärvi,Ahtiala. Torppari. Taulu 250.
Taulu 250
(Taulusta 249)

VIII. Alexander Silen. Syntynyt 22.11.1828 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 23.11.1828 Suomusjärvi. Torppari. Ilmeisesti torppari Suomusjärven Ahtialan kylän Siukun Uudessatalossa. Isä Taulu 249. –Puoliso 14.11.1865 Suomusjärvi Maria Stina Carlstedt. Syntynyt 05.12.1830 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 07.12.1830 Suomusjärvi. Piika. Piika Suomusjärven Ahtialan kylän Pietilästä, "Vanhan Isännän" ttalosta. Vanhemmat Hintsalan Hintsan talon muonatorppari Carl Johan Michelsson Carlstedt ja vaimonsa Stina Gustafsdotter Hjelte. arl Johan oli kotoisin Ahtialan kylän Maulan talon torpasta. ( i Carl Johan Carlstedt. Syntynyt 24.11.1793 Suomusjärvi,Ahtiala. Ä Stina. Syntynyt 25.04.1804 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 20.03.1876 Suomusjärvi,Hintsala. Itsellinen.)

IX Lapset
Mikael Edvard Silen. Syntynyt 30.09.1873 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 05.10.1873 Suomusjärvi. –Puoliso Erika Enqvist. Syntynyt 26.07.1865 Sammatti,Luskala. Kastettu 30.07.1865 Sammatti. Saanut synninpäästön salavuoteudesta ja sikiön salaamisesta 4.4..1891. uutti perheineen Pohjaan 31.10.1899. ( i Eric Johan Enqvist. Syntynyt 15.12.1820 Sammatti,Luskala. Kuollut 24.03.1907 Sammatti,Luskala. rusthollari. Ä Maria Gustava Boman. Syntynyt 16.12.1825 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 07.12.1895 Sammatti,Luskala.)
Taulu 251
(Taulusta 245)

VII. Ulrika. Syntynyt 01.10.1808 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 13.03.1885 Suomusjärvi,Ahtiala. Haudattu 1885 Suomusjärvi. Syntynyt joko 10.10. tai 20.10.1808 - Ulrikaa ei mainita Suomusjärven kastettujen luettelossa, ainoastaan rippikirjassa. Äiti Taulu 245. –Puoliso 14.04.1835 Suomusjärvi Johan Malenius. Syntynyt 11.01.1808 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 13.01.1808 Suomusjärvi. Kuollut 24.04.1874 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Suomusjärven Ahtialan kylän Maulan isäntä. Saman suvun miehet olivat olleet Maulassa isäntinä jo ainakin 1700-luvun alusta lähtiien. Lähteissä sukunimi esiintyy välillä muodossa Manelius ja välillmuodossa Malenius - ilmeisesti jälkimmäinen on oikea, koska se lienee johdettu talon nimestä. ( i Johan. Syntynyt 03.04.1776 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 16.11.1847 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Ä Maja Stina. Syntynyt 1783. Kuollut 21.05.1866 Suomusjärvi,Ahtiala.)

VIII Lapset
Ulrika Malenius. Syntynyt 17.05.1835 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 18.05.1835 Suomusjärvi.
August Manelius. Syntynyt 26.09.1836 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu Suomusjärvi. Talollinen. Esi-isiensä jälkeen Suomusjärven Ahtialan kylän Maulan talon isäntä.
Ulrica Eufrosyna Malenius. Syntynyt 17.04.1840 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu Suomusjärvi. –Puoliso 19.11.1867 Suomusjärvi Elias. Syntynyt 09.02.1834 Kisko,Vilikkala. Kastettu 17.02.1834 Kisko. Talollinen. Isänsä jälkeen Kiskon Vilikkalan kylän Sirkan talollinen. Hänen vaimonsa oli Eva Stina Johansdotter Enqvist, mutta hänen yhteytensä Karjalohjan sekä Sammatin Enqvisteihin on hämärän peitossa.
Johan Gustaf Malenius. Syntynyt 25.09.1842 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Taulu 252.
Mathilda Wilhelmina Malenius. Syntynyt 12.04.1845 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 13.04.1845 Suomusjärvi.
Kuolleena Syntynyt Poikalapsi Malenius. Syntynyt 1846 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 1846.
Wilhelm Malenius. Syntynyt 29.03.1850 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 31.03.1850 Suomusjärvi.
Taulu 252
(Taulusta 251)

VIII. Johan Gustaf Malenius. Syntynyt 25.09.1842 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 26.09.1842 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Laperlan kylän Kampin isäntä. Äiti Taulu 251. –Puoliso Ulrika Kristina. Syntynyt 01.10.1843 Uskela. Kotoisin Uskelasta vihittyjen luettelon mukaan.

IX Lapset
Kaarle Artturi Mäkirinne. Syntynyt 26.10.1880 Suomusjärvi,Laperla. –Puoliso Hulda Kunigunda Salin. Syntynyt 30.01.1889 Suomusjärvi,Kettula. Lampuoti Johan Edvard Salinin ja vaimonsa Hedvig Nikanderin tytär Suomusjärven Kettulan Härkälästä. Johan Edvardin isä Johan Jakob oli ollut tilan aiempi vuokraaja. Tämä Salin -suku oli alunperin kotoisin Nummen Mommolan kartanosta, josta Johan Jakobin isäElias Salin oli siirtynyt Nummen Maikkalan Ollan isännäksi.
Ida Maria Malenius. Syntynyt 05.09.1883 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 05.09.1883 Suomusjärvi.
August Henrik Malenius. Syntynyt 28.12.1885 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 29.12.1885 Suomusjärvi.
Aksel Arvid Malenius. Syntynyt 31.08.1888 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 31.08.1888 Suomusjärvi.
Taulu 253
(Taulusta 216)

V. Stina. Syntynyt 30.04.1743 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 05.02.1813 Kisko,Kurkela. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talon haltija vuosina 1792-95. Äiti Taulu 216. –Puoliso 1:o 29.12.1795 Kisko Johannes. Syntynyt 25.09.1761 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 27.09.1761. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon ratsutilallinen vuosina 1795-1798.. Puolisonsa Stinan kuoltua nai 1817 Sammalon Palluksen talolliselesken, Stina Mårtensdotterin (s. 1772). ( i Johan. Syntynyt 08.08.1726 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 26.12.1804 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Talollinen. Ä Margareta. Syntynyt 06.04.1735 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut vanhuus 14.07.1813 Suomusjärvi,Lahnajärvi.) Johan. Syntynyt 05.06.1733 Kisko,Kurkela. Kastettu 06.06.1733 Kisko. Kuollut rintatauti 15.07.1792 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon ratsutilallinen isänsä jälkeen vuoosina 1754-1792. Katso myös 501.

VI Lapset
2: Eva. Syntynyt 19.09.1763 Kisko,Kurkela. Kuollut keuhkotauti 01.12.1821 Kisko,Kurkela. Taulu 254.
2: Johannes. Syntynyt 19.09.1767 Kisko,Kurkela. Kastettu 23.09.1767 Kisko. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon rusthollari isänsä jälkeen. –Puoliso 09.10.1817 Kisko Stina. Syntynyt 1772. Oli Kiskon Sammalon kylän Palluksen talollisen, Johan Gabrielssoonin leski mennessään naimisiin Johanin kanssa. iitosta Johan Gabrielssonin kanssa oli neljä lasta. Isä Nummen Sierlan kylän Pietolan talollinen Mårten Mårtensson,äiti Maria Jacobsdotter. Maria oli kotoisin Perttelin Kaivolan kylästä.
2: Elias Ljufström. Syntynyt 28.11.1772 Kisko,Kurkela. Kuollut 19.03.1809 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Taulu 265.
2: Christopher Ljufström. Syntynyt 08.01.1775 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.01.1775 Kisko.
2: David Ljufström - Heikola. Syntynyt 29.09.1776 Kisko,Kurkela. Kuollut 18.01.1858 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Taulu 272.
2: Wilhelm Ljufström. Syntynyt 03.02.1778 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
2: Maria. Syntynyt 07.08.1782 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
2: Ulrica. Syntynyt 18.12.1784 Kisko,Kurkela. Taulu 290.
Taulu 254
(Taulusta 253)

VI. Eva. Syntynyt 19.09.1763 Kisko,Kurkela. Kastettu 21.09.1763 Kisko. Kuollut keuhkotauti 01.12.1821 Kisko,Kurkela. Kuolinaika arvioitu. Äiti Taulu 253. –Puoliso 09.10.1783 Kisko Petter Wiman. Syntynyt 16.04.1754 Kisko,Toija. Kastettu 17.04.1754 Kisko. Kuollut rinnan pakotus 24.11.1831 Kisko,Kurkela. Suutari,siltavouti. Isä Kiskon pitäjänsuutari Christer Henriksson ja äiti Maria Johansdotter. Maria oli ollut aiemmin naimisissa pitäjänräätäli Henrrik Henrikssonin kanssa. Nuori suutari Toijan kylästä mennessään naimisiin Evan kanssa. yöhemmin asui perheineen Kurkelan Liuhdon rusthollissa, Suutari -nimisessä torpassa ja mainitaan lastensa kastamisten yhteydessää vävypojaksi sekä suutariksi. Myöhemmin myös siltavoutina. Katso myös 553 , 553 , 533.

VII Lapset
David Wiman. Syntynyt 09.03.1784 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut ajettuma 17.06.1793 Kisko,Kurkela.
Elias Wiman. Syntynyt 19.10.1785 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 14.12.1785 Kisko.
Ulrika Wiman. Syntynyt 18.07.1786 Kisko,Kurkela. Taulu 255.
Eva Wiman. Syntynyt 12.09.1789 Kisko,Kurkela. Taulu 256.
Helena Wiman. Syntynyt 10.11.1791 Kisko,Kurkela. Taulu 259.
Gustav Wiman. Syntynyt 03.10.1793 Kisko,Kurkela. Siltavouti. Taulu 262.
Johan Wiman. Syntynyt 26.01.1796 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 21.03.1798 Kisko.
David Wiman. Syntynyt 29.12.1797 Kisko,Kurkela. Torppari,renki. Taulu 264.
Esther Wiman. Syntynyt 28.03.1800 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
Arvid Wiman. Syntynyt 07.03.1802 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Lähti kotoaan Kiskon Kurkelan Liuhdolle rengiksi 1818, vuosina 1821-22 oli töissä Kurkelan Mäntsillalla, josta muutti Sortilan AAlhaisille ja sieltä edelleen 1823 kotiinsa. Seuraavana vuonna Kurkelan Heikolaan ja 1827 Nummilaan, josta 129 Perniöön. Palasi kotiinsa 1830 ja lähti taas seuraavana vuonna Perniöön.
Johanna Wiman. Syntynyt 18.11.1804 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Oli sairaalloinen. Asui Gustaf-veljensä luona Kiskon Kurkelan Liuhdolla 1835-57, sitten David-veljen luona Kurkelan Nummilan Hangasojalla.
Gabriel Wiman. Syntynyt 21.02.1807 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Muutti vuonna 1830 Turun kaupunkiin.
Johannes Wiman. Syntynyt 22.03.1811 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 06.07.1814 Kisko,Kurkela. Haudattu 1814 Kisko.
Taulu 255
(Taulusta 254)

VII. Ulrika Wiman. Syntynyt 18.07.1786 Kisko,Kurkela. Muutti vuonna 1817 Lohjalle. Ripillä huhtikuussa 1818 ja kesäkuussa 1820 asui kotonaan Kiskon Kurkelan Liuhdolla. Kolme vuotta myöhemmin Nummilan Hangasojalla. Äiti Taulu 254.

VIII Lapset
Regina Wiman. Syntynyt 04.08.1817 Kisko,Kurkela.
Greta Sofia Wiman. Syntynyt 15.07.1821 Kisko,Kurkela. Kuollut 22.09.1822 Kisko.
Taulu 256
(Taulusta 254)

VII. Eva Wiman. Syntynyt 12.09.1789 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Piikana 1810-luvulla Kiskon Kurkelan kylän Heikkilän talon Erikiin puolikkaassa. Äiti Taulu 254. –Puoliso 1:o 1831 Isak Kihlman. Syntynyt 15.12.1807 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 16.12.1807 Suomusjärvi. Muonatorppari. 1820 Suomusjärven Kitulan Paavolaan, 1822 Ahtialan Haralille, 1825 Taipaleen Paavolaan, 1826 Arpalahden rustholliin, 1828 Kitulan Mikkelin Kujanpäähän, josta 1829/30 Hintsalan kylän Hintalle, josta Kitulan Ali-Paavolaan 1831, 1836-1837 Yli-Paavolan muonatoorppari, asui kuitenkin Mikkelissä. Arpalahden muonatorppari 1838-43 ja 1843-46 Taipaleen Falkilla,kunnes uudestaan Arpalahteen 1847. Tiedot koonnut ja antanut käyttöön Harri Lintula, josta hänelleiso kiitos. ( i Fredric Kihlman. Syntynyt 11.11.1762 Kisko,Kurkela. Kuollut 13.05.1815 Suomusjärvi,Kitula. Sotamies,renki. Ä Eva Fjellström. Syntynyt 23.11.1767 Suomusjärvi,Laidike.) Gabriel. Syntynyt 01.01.1798 Piikkiö,Kalainen. Kuollut pistokset 05.06.1819 Karjalohja,Mustlahti. Haudattu 07.06.1819 Karjalohja. Muonatorppari,renki. Kotoisin Piikkiöstä. Vihkimisen aikaan Suomusjärven Arpalahden rusthollin renkinä. Seltä lähti 1818 Karjalohjan Mustlahden Ylhäisten muonatorpparikssi. Karjalohjan haudattujen luettelossa virheellisesti patronyymill"Nilsson".

VIII Lapset
2: Christina. Syntynyt 05.03.1818 Suomusjärvi,Arpalahti. Piika. Kummeina Kiskon Toijan Ilveksen isäntä Gabriel Hagelberg, Suomusjärven Salitun Ruonan torppari Isak Andersson, vaimo Ulrika Isakksdotter ja piika Lovisa Granlund Kiskon Kurkelan kylästä. li piikana Kiskossa ja Suomusjärvellä.
2: Gabriel Wiman. Syntynyt 07.01.1820 Kisko,Kurkela. Renki,muonatorppari. Taulu 257.
1: Johan August Kihlman. Syntynyt 05.06.1832. Renki,itsellinen,muonatorppari. Taulu 258.
Taulu 257
(Taulusta 256)

VIII. Gabriel Wiman. Syntynyt 07.01.1820 Kisko,Kurkela. Kastettu 08.01.1820 Kisko. Renki,muonatorppari. Harri Lintulan antamien tietojen mukaan; Kotoa äitinsä ja äidinäitinsä luota Kiskon Kurkelan Liuhdolta Hngasojalle 1823, äidin mukana 1831 Suomusjärven Kitulan Ali-Paavolaan, josta 1835 Kirjulle ja 1836 Mikkeliin ja 1839 Arpalahteenn. 1842 Laidikkeen Sipilässä ja 1843 Kitulan Alhaisilla, 1844-46 monatorpparina Laidikkeen Eerolassa ja 1847 Öystöllä. Äiti Taulu 256. –Puoliso 20.11.1842 Suomusjärvi Eva Stina. Syntynyt 15.02.1821 Kiikala,Rekijoki. Kuollut halvaus 27.04.1887 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1887 Suomusjärvi. Piika. Tuli Kiikalasta piiaksi Suomusjärven Laidikkeen Eerolaan, sieltäJusalaan 1840 ja edelleen Kitulan kylän Alhaisille 1842 rengin vaimoksi, josta 1843 Eerolaan ja 1846 Öystölle.

IX Lapset
Matilda Josefina Wiman. Syntynyt 09.05.1843 Suomusjärvi,Laidike. Piika. Lähti kotoaan piiaksi Suomusjärven Salitun Vanhataloon vuonna 1861. –Puoliso 11.12.1870 Suomusjärvi Gustaf Adolf Sjöholm. Kuollut 08.07.1900 Suomusjärvi,Taipalo. Torppari. Isä Suomusjärven Taipalon kylän Paavolan rusthollari Gustaf Sjöhholm. ustaf Adolf oli kotikylänsä torppari.
Ulrika Vilhelmina Wiman. Syntynyt 27.05.1845 Suomusjärvi,Laidike. –Puoliso 02.08.1874 Suomusjärvi Josef Evert Sjöholm. Rusthollari. Suomusjärven Taipalon kylän Piekkalan talon rusthollari puolisonnsa ensimmäinen miehen jälkeen. osefin isä oli Taipalon Paavolan isäntä. –Puoliso 29.12.1864 Suomusjärvi Gustaf Grönroos. Syntynyt 08.04.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 10.04.1827 Suomusjärvi. Kuollut 21.11.1871 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1871 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Taipalon Piekkalan talon rusthollari. ( i Johan Grönroos. Kuollut 29.06.1856 Suomusjärvi,Taipalo. Rusthollari. Ä Eva Stina Piekkala. Syntynyt 22.05.1806 Suomusjärvi,Taipalo.)
Kustaa Wiman. Syntynyt 24.09.1847 Suomusjärvi,Laidike.
Gabriel Wiman. Syntynyt 20.11.1849 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 26.12.1863 Suomusjärvi.
Taulu 258
(Taulusta 256)

VIII. Johan August Kihlman. Syntynyt 05.06.1832. Renki,itsellinen,muonatorppari. Lähti Suomusjärven Arpalahdesta Lahnajärven Simolaan 1847 ja edelleen Reukalle 1850. Palasi Arpalahteen 1850, josta vuoden 1853 lopulla Karjalohjan Sakkolan Juhantaloon, 1854 Makkarjoen Isotalloon ja 1855 Saarenpäähän. Sieltä 1856 Pellonkylän Ylhäisille, 1861 Murron Korkiamäkeen, 164 takaisin Ylhäisille, 1866 Lohjantaipaleen Passille, 1868 Pyöllin Huilulle ja 1869 Härjänvatsan Koivulle. 1870 Kuusian Uuteentaloon, 1871 Lönnhammarin Tusslaan, 1873 Piemaalle ja 1875 Suutelaan. 1876 Ilmoniemen Pukkilaan, 1878 Lohjanntaipaleen Hakalaan, 1879 Makkarjoen Isotaloon. Äiti Taulu 256. –Puoliso 1:o 22.04.1862 Karjalohja Eva Stina Wikström. Syntynyt 14.11.1833 Sammatti,Kiikala. Kastettu 14.11.1833 Sammatti. Katso myös 453. Erika Vilhelmina Österlund. Syntynyt 22.05.1847 Tammisaari,Skåldö. Kuollut 14.09.1900 Karjalohja,Maila.

IX Lapset
1: Maria Kihlman. Syntynyt 26.11.1862 Karjalohja,Murto. Kuollut maksatauti,sydänvika 29.11.1930 Vihti,Leppärlä. Piika,torpparin vaimo. 1877 kotoaan piiaksi Karjalohjan Härjänvatsan Koivulle, 1878 Tölmälle ja 1879 Ilmoniemen Rasvalle. 1891 torpparin vaimoksi Saareenpäähän. –Puoliso 14.06.1891 Karjalohja Johan Ahtela. Syntynyt 08.08.1860 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut aivohalvaus 19.08.1936 Vihti,Leppärlä. Torppari. Isä Suomusjärven Ahtialan kylän Siukun talon Lehtikankareen torpppari ja renki Anders Adamsson, äiti Lena Johansdotter. Suomusjärvenltä 1890 Karjalohjan Saarenpäähän torppariksi, jost1898 perheineen Siuntion Lieviön Ingasin torppaan. Sieltä 1904 Vihdin Niemenkylän Högkullaan ja rengiksi 1908 Leppärlän Simolaan sekä Niemenkylän Högkullan aputaloon, Lintumäkeen, josta 1916 Simolaan. ukunimen muutos vuonna 1910. Andersson.
Taulu 259
(Taulusta 254)

VII. Helena Wiman. Syntynyt 10.11.1791 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Äiti Taulu 254. –Puoliso 29.09.1816 Kisko Johan Flinck. Syntynyt 15.11.1793 Kisko,Kurkela. Torppari. Rakuuna Mikko Flinkin poika. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon ja Heikolan talon torppari.

VIII Lapset
Johanna Gustava Flinck. Syntynyt 06.09.1817 Kisko,Kurkela. Kastettu 07.09.1817 Kisko.
Ulrika Flinck. Syntynyt 10.12.1818 Kisko,Kurkela. Taulu 260.
David Flinck. Syntynyt 21.10.1821 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.10.1821 Kisko. Renki. Lähti kotoaan 15 -vuotiaana rengiksi Suomusjärven Lemulan Paakkalan rustholliin. Palasi 1840 Kiskoon, mutta lähti taas Suomusjärvelle, tällä kertaa Kitulan Kynnen taloon. Muutti sieltä Pohjan pitäjään 10.12.1847.
Johan Gustaf Flinck. Syntynyt 13.07.1824 Kisko,Kurkela. Torppari. Taulu 261.
Taulu 260
(Taulusta 259)

VIII. Ulrika Flinck. Syntynyt 10.12.1818 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.12.1818 Kisko. Torpparin tytär Kiskon Kurkelan kylästä. li puolisonsa pikkuserkku. Äiti Taulu 259. –Puoliso 23.02.1851 Kisko Michel Pihl. Syntynyt 01.02.1817 Kisko,Kaukuri. Kastettu 02.02.1817 Kisko. Vuoden 1833 joulukuussa muutti rengiksi Perniöön. 1850-luvulle tultaessa oli muuttanut kotoaan Kiskon Tieksmäen Göransin taloon rengiksi. vion myötä muutti perheineen Tieksmäen Heikkilään torppariksi. uoden 1853 loppupuolella muutti Uskelaan perheensä kanssa. li puolisonsa pikkuserkku. Katso myös 555.

IX Lapset
Erika Charlotta Pihl. Syntynyt 13.04.1852 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 13.04.1852 Kisko.
Matilda Gustava Pihl. Syntynyt 13.04.1852 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 13.04.1852 Kisko.
Taulu 261
(Taulusta 259)

VIII. Johan Gustaf Flinck. Syntynyt 13.07.1824 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.07.1824 Kisko. Torppari. Muutti kotoaan rengiksi Kiikalan pitäjään vuonna 1847. Sieltä tuli avioliiton myötä Suomusjärvelle, jossa oli Laperlan kylän Ali-Jaakolan torpparina 1850-luvulta lähtien. Äiti Taulu 259. –Puoliso 14.11.1847 Suomusjärvi Anna Greta Noman. Syntynyt 1827. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1847 oli piikana Suomusjärven Laperlan kylän Kevon talossa.

IX Lapset
Greta Sofia Flinck. Syntynyt 25.07.1853 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 26.07.1853 Suomusjärvi. Kuollut 01.04.1859 Suomusjärvi.
Gabriel Wilhelm Flinck. Syntynyt 06.07.1855 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 08.07.1855 Suomusjärvi. Kuollut 26.04.1859 Suomusjärvi.
Amanda Matilda Flinck. Syntynyt 10.01.1858 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 13.01.1858 Suomusjärvi. Kuollut 20.04.1859 Suomusjärvi.
August Viktor Flinck. Syntynyt 15.12.1859 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 16.12.1859 Suomusjärvi. Kuollut 17.12.1863 Suomusjärvi.
Edvard Wilhelm Flinck. Syntynyt 15.12.1860 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 16.12.1860 Suomusjärvi.
Eva Sofia Flinck. Syntynyt 24.12.1862 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 25.12.1862 Suomusjärvi. Kuollut 18.05.1863 Suomusjärvi.
Taulu 262
(Taulusta 254)

VII. Gustav Wiman. Syntynyt 03.10.1793 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Siltavouti. 1820- ja 1830-luvuilla mainitaan siltavoudiksi Kiskon pitäjän Kurkelan kylässä. Äiti Taulu 254. –Puoliso 17.11.1822 Kisko Beata Lovisa Hellstedt. Syntynyt 19.07.1794 Kisko,Kurkela. Kastettu 20.07.1794 Kisko. Kuollut 14.08.1849 Kisko,Kurkela. Kotoisin Kiskon Kurkelan kylän Heikolan talosta. uolinaika rippikirjasta. ( i Elias Heikola. Syntynyt 22.11.1746 Kisko,Kurkela. Kuollut 20.05.1797 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Margareta. Syntynyt 28.10.1756 Pusula,Karisjärvi. Kuollut 12.06.1833 Kisko,Kurkela.)

VIII Lapset
Johan Gabriel Wiman. Syntynyt 12.08.1823 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.08.1823 Kisko.
Gustaf Christopher Wiman. Syntynyt 20.10.1825 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
Karl Wilhelm Wiman. Syntynyt 22.07.1828 Kisko,Kurkela. Torppari. Taulu 263.
August Wiman. Syntynyt 08.03.1831 Kisko,Kurkela.
Alexander Wiman. Syntynyt 18.07.1833 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Renki. Helsingin vuosien 1856-65 rippikirjassa mainitaan renkinä osoitteessa Kampmalmen Gården No 7 vid Eriks gatan.

Alexander tuli Helsinkiin Nummelta 1860. –Puoliso 12.12.1865 Helsinki Maria Weckman. Syntynyt 06.10.1843 Iitti, Vuolenkylä. Suutari Abraham Eriksson Weckmanin ja vaimonsa Anna Lovisa Annasdotterin tytär Iitin Vuolenkylästä.
Erika Matilda Wiman. Syntynyt 23.02.1837 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. –Puoliso 27.10.1863 Kisko Johan Gustaf Tranberg. Syntynyt 20.11.1826 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 20.11.1826 Kisko. Pitäjänräätäli. Kiskon pitäjänräätälinä 1860-luvulla. Asui vihittäessä Toijan kylän Ilveksessä. Isä Petter T. oli ollut mm. Kirkonkylässä Pappilassa muonatorpparina.
Taulu 263
(Taulusta 262)

VIII. Karl Wilhelm Wiman. Syntynyt 22.07.1828 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Torppari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talon torppari 1850-luvulta lähtien. Isä Taulu 262. –Puoliso 22.08.1850 Kisko Maja Stina. Syntynyt 15.12.1828 Kisko,Kurkela. Talollisen tytär Kiskon Kurkelan kylän Uusi-Heikkilästä. ( i David. Syntynyt 11.02.1809 Kisko,Kurkela. Talollinen. Ä Ulrika. Syntynyt 04.11.1805 Kisko,Kurkela.)

IX Lapset
August Alexander Wiman. Syntynyt 14.09.1851 Kisko,Kurkela. Kuollut 26.09.1851 Kisko,Kurkela.
Alexandra Gustava Wiman. Syntynyt 21.08.1852 Kisko,Kurkela.
Gustaf Ferdinand Wiman. Syntynyt 04.03.1855 Kisko,Kurkela.
Taulu 264
(Taulusta 254)

VII. David Wiman. Syntynyt 29.12.1797 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Torppari,renki. Vihkimisen aikaan vuonna 1828 oli ollut renkinä Kiskon Sortilan kylän Ylhäisten rusthollissa. Kurkelan kylän Nummilan torppari ainakin 1830-luvulla. Mainitaavuosien 1842-48 rippikirjassa muonatorppariksi. Äiti Taulu 254. –Puoliso 30.12.1828 Kisko Stina Qvist. Syntynyt 16.01.1799 Perniö,Stor-Gesterby. Kastettu 17.01.1799 Perniö. Kuollut 30.05.1844 Kisko,Kurkela. Kiskon rippikirjan mukaan syntyi Perniössä vuonna 1799, joten ilmeisesti oli Stor-Gesterbyn rusthollari Hans Hanssonin ja vaimonnsa Stina Andersdotterin tytär. Toisaalta vuosien 1842-48 rippikirjassa patronyymi näyttäisi olvan Henriksdotter, joten ym. asiaa ei voi toistaiseksi pitää faktana.

VIII Lapset
Maria Lovisa Wiman. Syntynyt 17.09.1831 Kisko,Kurkela. Kuollut rintakuume 07.07.1837 Kisko,Kurkela.
Taulu 265
(Taulusta 253)

VI. Elias Ljufström. Syntynyt 28.11.1772 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 19.03.1809 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talon rusthollarina. Äiti Taulu 253. Christina Willstedt. Syntynyt 01.09.1770 Sammatti,Myllykylä. Kastettu Sammatti. Kuollut 10.10.1825 Kisko,Kurkela. Isä Sammatin Myllykylän Lätin talon rusthollari Johan Olofsson Willstedt, äiti Maria Leekman. ( i Johan Willstedt. Syntynyt 06.12.1733 Sammatti,Myllykylä. Rusthollari. Ä Maria Leekman. Syntynyt 11.03.1740 Sammatti.)

VII Lapset
Maria Christina Ljufström. Syntynyt 01.05.1794 Kisko,Kurkela. Taulu 266.
Greta Sophia - Greta Christina Ljufström. Syntynyt 26.06.1797 Kisko,Kurkela. Kuollut 1847 Kisko,Kurkela. Taulu 269.
Ulrika Johanna Ljufström. Syntynyt 28.02.1800 Kisko,Kurkela. Kastettu 28.02.1800 Kisko. Kuollut 15.05.1800 Kisko,Kurkela.
Ulrika Johanna Ljufström. Syntynyt 25.09.1803 Kisko,Kurkela. Taulu 271.
Johan Ljufström. Syntynyt 18.01.1807 Kisko,Kurkela. Kastettu 19.01.1807 Kisko.
Taulu 266
(Taulusta 265)

VII. Maria Christina Ljufström. Syntynyt 01.05.1794 Kisko,Kurkela. Kastettu 02.05.1794 Kisko. Muutti Suomusjärveltä Sammattiin vuonna 1837 ja toi mukaan lapset ensimmäisestä avioliitostaan. Isä Taulu 265. –Puoliso 1:o 11.11.1823 Kisko Gustav Lönngren. Syntynyt 06.10.1793 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut 1832 Suomusjärvi,Laidike. Rusthollari Nils Erikssonin ja vaimonsa Lisa Johansdotterin poika Suomusjärven Lemulasta. ( i Niilo Lemberg. Syntynyt 28.09.1749 Suomusjärvi,Lemula. Rusthollari. Ä Lisa Heikola. Syntynyt 05.04.1750 Kisko,Kurkela. Kuollut 18.11.1821 Suomusjärvi,Lemula.) Gustaf Henrik Lönnrot. Syntynyt 16.12.1773 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 25.08.1849 Sammatti. Räätäli,torppari. Torpparina ja räätälinä Sammatin Kiikalan kylässä. ( i Matti Lönnrot. Syntynyt 01.02.1740 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 26.10.1821 Sammatti,Kiikala. Pitäjänräätäli,torppari. Ä Anna Lena Tolpo. Syntynyt 1747 Pohja,Antskog. Kuollut vanhuuden heikkous 24.06.1831 Sammatti,Kiikala.)

VIII Lapset
1: Gustaf Johan Lönngren. Syntynyt 18.03.1825 Suomusjärvi,Lemula. Taulu 267.
1: Ulrica Johanna Lönngren. Syntynyt 01.08.1827 Suomusjärvi,Laidike.
1: Lena Gustafva Lönngren. Syntynyt 07.11.1829 Suomusjärvi,Laidike. Taulu 268.
Taulu 267
(Taulusta 266)

VIII. Gustaf Johan Lönngren. Syntynyt 18.03.1825 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Kisko. Eloonjääneiden lasten lisäksi syntyi v. 1864 tytär kuolleena. Reino Silvannon kirjassa Sammatti sivulla 31 on teksti: "Sammatin takasaloilla on Lihavan järven ja Tytylammen puolivälissä ollut Lönngrenin (Ali-Kottarin torpparin) jalkamylly (putous pari metriä), joka joutui rappiolle 1890 - 95. Tämän mylyn vesivaraston lisäämiseksi kaivoi Johan Lönngren ainakin n. 70 vuotta sitten (n. 1860) erään toisen miehen kanssa kanavan Tytylammesta, joka on luonnonjärvi, Ruonalampeen. Kanava oli n. 2 mm. leveä ja 400 m pitkä. Lönngren oli kova työmies ja oli nähtävästi ponnistellut liikaakoska hän, ennen kuin noin 75-vuotiaana kuoli, oli runsaan puolen vuosikymmenen maannut vuoteen omana halvattuna. Mutta hänen suurenmoinen työnsä on yhtenä todistuksena niistä monista miehekkäistä ponnistuksista, joita Suomen korpikansan keskuudessa kaikessa hiljaisuudessa suoritetaan.". Äiti Taulu 266. Serafia. Syntynyt 22.01.1822 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 19.12.1888 Sammatti,Kiikala. Sammatin Leikkilän kylän Jussilan talollisen, Gabriel Johanssonin tytär. ( i Gabriel. Syntynyt 22.08.1776 Sammatti,Haarjärvi. Talollinen. Ä Maja Stina. Syntynyt 12.06.1792 Sammatti,Leikkilä.)

IX Lapset
Eva Lönngren. Syntynyt 11.01.1850 Sammatti,Kiikala. Kuollut 01.11.1900 Sammatti,Leikkilä. Leikkilän Jussilassa palvelijana v. 1874. Muuttanut 1.11.1878 Luskalan Löfkullaan ja 1879 Myllykylän Arvelaan. Muutti edelleen 1881 Myllykylän Ylitaloon ja 30.11.1882 avioitui. –Puoliso 30.11.1882 Sammatti Erik Johan Enqvist. Syntynyt 24.11.1850 Sammatti,Myllykylä. Kastettu 25.11.1850 Sammatti. Seppä,torppari. Torpparina ja seppänä - asui Sammatin Myllykylän Ylitalon mailla. Isä Karjalohjan Härjänvatsan torppari Gustaf Enqvist ja äiti Maria Sandström Sammatin Uusitalosta. ( i Gustaf Enqvist. Syntynyt 28.10.1825 Karjalohja,Härjänvatsa. Torppari. Ä Maria Sandström. Syntynyt 25.12.1821 Sammatti,Uusitalo. Kuollut 20.02.1875 Sammatti,Myllykylä.)
Johanna Lönngren. Syntynyt 09.12.1851 Sammatti,Kiikala. Kuollut 05.07.1924 Helsinki,Et.Suom.srk.
Josefa Lönngren. Syntynyt 30.05.1854 Sammatti,Kiikala. Kuollut 31.01.1931 Sammatti.
Ida Serafia Lönngren. Syntynyt 14.06.1858 Sammatti,Kiikala.
Edla Lönngren. Syntynyt 17.08.1861 Sammatti,Kiikala. Kuollut 27.02.1913 Suomusjärvi. –Puoliso 19.11.1889 Suomusjärvi Johan Adolf Heinonen. Syntynyt 05.11.1865 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 06.11.1865 Suomusjärvi. Kuollut 15.02.1946 Suomusjärvi. Torppari. Isänsä Gustaf Hökin jälkeen Suomusjärven Laperlan kylän Isoperheen talon Korkialan torppari 1800-1900 -lukujen vaihteessa.
Amanda Lönngren. Syntynyt 10.08.1865 Sammatti,Kiikala. Kuollut 18.02.1874 Sammatti,Kiikala.
Taulu 268
(Taulusta 266)

VIII. Lena Gustafva Lönngren. Syntynyt 07.11.1829 Suomusjärvi,Laidike. Äiti Taulu 266. –Puoliso 1:o 01.01.1851 Sammatti Emanuel. Syntynyt 25.03.1828 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 26.03.1828 Suomusjärvi. Kuollut 29.07.1856 Sammatti,Haarjärvi. Haudattu 1856 Sammatti. Torppari. Vihkimisen aikaan vuonna 1851 torpparina Suomusjärven Kettulan kylässä, jossa isä Henrik Nilsson Wilek oli ollut "ruukintorppariina". Äiti Hedvig Abramsdotter. Ennen varhaista kuolemaansa vuonna 1856 oli Sammatin Haarjärvenkylän Lammin torpparina. Jacob Wilhelm Åman. Syntynyt 20.06.1826 Nummi,Mäntsälä. Kastettu 21.06.1826 Nummi. Torppari. Sammatin Haarjärven kylän Lammin muonatorppari. Tuli Sammattiin Nummen pitäjästä, jossa hän oli syntynyt Mäntsälän kartanon piian, Stina Åmanin aviottomana lapsena.

IX Lapset
2: Edla Amanda Åman. Syntynyt 04.06.1866 Sammatti,Haarjärvi.
Taulu 269
(Taulusta 265)

VII. Greta Sophia - Greta Christina Ljufström. Syntynyt 26.06.1797 Kisko,Kurkela. Kastettu 27.06.1797 Kisko. Kuollut 1847 Kisko,Kurkela. Mainitaan Kiskon kastettujen luettelossa kahdella eri nimellä. Kuoli ennen vuotta 1848, koska tuollon puoliso Carl Eriksson meee uudestaan naimisiin leskenä. Isä Taulu 265. –Puoliso 31.10.1833 Kisko Carl. Syntynyt 04.01.1805 Kisko,Kurkela. Kastettu 05.01.1805 Kisko. Torppari. Isä Kiskon Kurkelan Heikkilän talollinen Erik Grelsson. Kiskon Kurkelan kylän Vanha-Heikkilän talon Pulkkamäen torppari viimeistään 1830-luvulta lähtien. Oli kahdesti naimisissa: ensimmäinen puoliso oli rusthollari Eliaksen tytär Greta Sofia Kurkelasta ja toinen Lena Caisa Andersdotter Kurkelan Ali-Pipon talon Nyytistön torpasta. ( i Erik. Syntynyt 20.05.1764 Kisko,Kurkela. Kuollut 19.11.1821 Kisko,Kurkela. Talollinen. Ä Lena Kaisa. Syntynyt 15.06.1783 Perniö,Nokoinen.)

VIII Lapset
Helena Gustava. Syntynyt 25.11.1834 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.11.1834 Kisko.
Edla Sofia. Syntynyt 21.07.1837 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.07.1837 Kisko.
Henrik Johan Pulkkamäki. Syntynyt 16.03.1840 Kisko,Kurkela. Kuollut 04.08.1921 Kisko,Kurkela. Taulu 270.
Carl Gustaf. Syntynyt 24.06.1843 Kisko,Kurkela. Kastettu 25.06.1843 Kisko.
Taulu 270
(Taulusta 269)

VIII. Henrik Johan Pulkkamäki. Syntynyt 16.03.1840 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.03.1840 Kisko. Kuollut 04.08.1921 Kisko,Kurkela. Äiti Taulu 269. –Puoliso 1:o 13.07.1876 Kiikala Ida Agneta Nyman. Syntynyt 26.08.1856 Nummi,Sitarla. Kastettu 28.08.1856 Nummi. ( i Christian Nyman. Syntynyt 21.06.1817 Kiikala. Talollinen. Ä Helena Serafia. Syntynyt 21.09.1826 Vihti,Härtsilä.) Erika. Syntynyt 17.09.1839 Kisko,Kurkela. Kastettu 19.09.1839 Kisko. Kuollut 09.03.1875 Kisko,Kurkela. Haudattu 1875. Isä Kiskon Kurkelan kylän Heikkilän talollinen David Johansson ja äiti Ulrika Isaksdotter, joka oli kotoisin Kurkelan Pipon rustthollista. Isä David oli talon edellisen isännän poika ja hänen äitinsä oli kotoisin Jylyn kylän Kauppilan talosta. Äiti Ulrika Isaksdotterin isoäiti oli Beata Henriksdotter DanboNummen pitäjän Hyvelän kylän Pirkkulasta. ( i David. Syntynyt 11.02.1809 Kisko,Kurkela. Talollinen. Ä Ulrika. Syntynyt 04.11.1805 Kisko,Kurkela.)

IX Lapset
2: Juho Edvard Virtanen. Syntynyt 18.02.1867 Kisko,Kurkela. Kuollut 04.02.1948 Kisko. Torppari,vuokraaja. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talon Rehumäen torppari isänsä jälkeen. Myöhemmin samassa kylässä sijainneen Ylöjärven vuokraaja. –Puoliso Maria. Syntynyt 19.03.1865 Kisko,Kurkela. Kuollut 12.11.1945 Kisko. ( i Stefan. Syntynyt 25.12.1830 Kisko,Kurkela. Ä Maria Greta Heerman. Syntynyt 09.10.1831 Sammatti,Haarjärvi.)
Taulu 271
(Taulusta 265)

VII. Ulrika Johanna Ljufström. Syntynyt 25.09.1803 Kisko,Kurkela. Kastettu 25.09.1803 Kisko. Isä Taulu 265. –Puoliso 09.10.1832 Kisko Erik Johan Pihlstedt. Syntynyt 20.10.1802 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.10.1802 Kisko. Kiskon Kurkelan kylän Pipon talon rusthollarin, Isak Michelssonin poika. ( i Isak. Syntynyt 01.09.1746 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Beata Danbom. Syntynyt 11.10.1758 Nummi,Hyvelä. Kuollut Kisko,Kurkela.)

VIII Lapset
Henric Johan Pihlstedt. Syntynyt 06.03.1833 Kisko,Kurkela. Kastettu 06.03.1833 Kisko. Kuollut 17.03.1833 Kisko,Kurkela. Haudattu 1833 Kisko.
Taulu 272
(Taulusta 253)

VI. David Ljufström - Heikola. Syntynyt 29.09.1776 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 18.01.1858 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Heikolan rusthollari. Mainitaan sukunimilllä Heikola ja Ljufström. sti Heikolan verotalon 28.8.1770. Äiti Taulu 253. –Puoliso 03.03.1801 Kisko,Kurkela Maria Heikola. Syntynyt 03.03.1786 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 10.11.1868 Kisko,Kurkela. Isä Elias oli Kiskon Kurkelan rusthollari ja äiti Margareta oli kotoisin Pusulan Karisjärven kylän Harmilta. ( i Elias Heikola. Syntynyt 22.11.1746 Kisko,Kurkela. Kuollut 20.05.1797 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Margareta. Syntynyt 28.10.1756 Pusula,Karisjärvi. Kuollut 12.06.1833 Kisko,Kurkela.)

VII Lapset
Ulrika Ljufström. Syntynyt 04.07.1802 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 05.12.1881 Suomusjärvi. –Puoliso 19.10.1824 Kisko Gabriel Silenius. Syntynyt 15.04.1799 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 19.01.1871 Suomusjärvi. Rusthollari. Katso myös 227 , 238 , 238 , 238 , 238 , 238.
Christina Ljufström. Syntynyt 20.07.1805 Kisko,Kurkela. Kuollut 15.01.1890 Nummi,Tavola. Taulu 273.
David Ljufström. Syntynyt 20.08.1808 Kisko,Kurkela. Kuollut 15.02.1872 Kisko,Kurkela. Taulu 277.
Maija-Greta Ljufström. Syntynyt 24.01.1811 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
Helena Gustafa Ljufström. Syntynyt 12.09.1813 Kisko,Kurkela. Kuollut 17.12.1887 Karjalohja,Pellonkylä. Taulu 281.
Johanna Lovisa Ljufström. Syntynyt 22.03.1816 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 15.10.1858 Kisko,Kurkela.
Eva Sofia Lindström. Syntynyt 20.09.1818 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 13.10.1900 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1900 Suomusjärvi. –Puoliso 30.11.1854 Kisko David Juselius. Syntynyt 24.11.1829 Kisko, Toija, Mommola, Keskimäensilta. Torppari. Suomusjärven Salitun Vanhatalon torppari. Puoliso Evan sisar Hedvig miehineen omisti Vanhatalon.

Davidin vanhemmat olivat Kiskon Mommolan kartanon torpparipariskunta Michel Eriksson ja Lisa Johansdotter. ( i Michel. Syntynyt 22.02.1798 Kisko,Toija. Ä Lisa. Syntynyt 25.06.1797 Kisko, Kurkela, Koivusilta.)
Hedvig Henrika Ljufström. Syntynyt 06.04.1821 Kisko,Kurkela. Kuollut 16.04.1894 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 286.
Johan Gustav Ljufström. Syntynyt 31.10.1823 Kisko,Kurkela. Kuollut 05.12.1918 Kisko,Kurkela. Maanviljelijä,rusthollari. Taulu 287.
Gabriel Ljufström. Syntynyt 06.11.1826 Kisko,Kurkela. Kuollut 17.05.1880 Nummi,Oinola. Rusthollari. Nummen pitäjän Haarlan kylän rusthollari ainakin vuosina 1859-1863. –Puoliso 29.12.1857 Suomusjärvi Ulrika Alen. Syntynyt 14.04.1825 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 03.04.1887 Nummi,Oinola. Katso myös 221 , 223 , 223 , 223.
Erika Ljufström. Syntynyt 30.01.1830 Kisko,Kurkela. Taulu 289.
Taulu 273
(Taulusta 272)

VII. Christina Ljufström. Syntynyt 20.07.1805 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 15.01.1890 Nummi,Tavola. Oli miehensä pikkuserkku. Isä Taulu 272. –Puoliso 21.10.1824 Kisko Karl Gustaf Holmberg. Syntynyt 24.12.1799 Kisko,Kavasto. Kastettu Kisko. Kuollut 24.08.1858 Nummi,Tavola. Rusthollari. Kotoisin Kiskon Kavaston kylästä, isä rusthollari Erik Holmberg ja äiti Maria Lemberg - viimeistään vuodesta 1837 Nummen Tavolann kylän Kuuston rusthollari. li vaimonsa pikkuserkku. ( i Erik Holmberg. Syntynyt 12.05.1747 Kisko,Kavasto. Kuollut 05.03.1815 Kisko,Kavasto. Rusthollari. Ä Maria Lemberg. Syntynyt 21.09.1770 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut vanhuus 13.03.1856 Karjalohja,Ilmoniemi.)

VIII Lapset
Johan Gustaf Holmberg. Syntynyt 1825 Kisko,Kavasto. Kuollut 05.10.1869.
Serafia Holmberg. Syntynyt 11.04.1827 Kisko,Kavasto. Taulu 274.
Christopher Holmberg. Syntynyt 21.07.1829 Kisko,Kavasto. Kuollut 23.11.1912 Suomusjärvi. Talollinen. Taulu 275.
Eufemia Gustava Holmberg. Syntynyt 05.02.1837 Nummi,Tavola. Kastettu 06.02.1837 Nummi. –Puoliso 03.07.1873 Pusula Adolf Stenberg. Syntynyt 03.10.1836 Pusula,Karisjärvi. Kastettu 08.10.1836 Pusula. Tuli kotitalonsa naapurin, Pusulan Koisjärven Veskalan rusthollariksi viimeistään 1870-luvulla. ( i Carl Stenberg. Syntynyt 05.03.1808 Lohja,Paksalo. Kuollut vatsatauti 19.12.1880 Pusula,Karisjärvi. Rusthollari. Ä Anna Margareta Hartman. Syntynyt 05.02.1789 Pusula,Karisjärvi. Kuollut kihti 02.09.1838 Pusula,Karisjärvi.)
Gabriel Wilhelm Holmberg. Syntynyt 20.04.1839 Nummi,Tavola. Kastettu 24.04.1839 Nummi. Tilanomistaja. Vihittäessä mainitaan tilanomistajaksi Helsingissä. –Puoliso 02.07.1867 Helsinki Mathilda Gustafva Ekqvist. Syntynyt 14.06.1847 Karjalohja,Pellonkylä. Katso myös 281.
Edla Christina Holmberg. Syntynyt 05.10.1841 Nummi,Tavola. Kastettu Nummi.
Erika Holmberg. Syntynyt 04.11.1843 Nummi,Tavola. Kastettu Nummi.
Kaarlo August Holmberg. Syntynyt 10.12.1845 Nummi,Tavola. Kuollut 08.04.1906 Nummi,Tavola. Rusthollari. Taulu 276.
Maria Matilda Holmberg. Syntynyt 31.01.1848 Nummi,Tavola. Kastettu 06.02.1848 Nummi.
Nils Evert Holmberg. Syntynyt 11.09.1852 Nummi,Tavola. Kastettu 14.09.1852 Nummi.
Taulu 274
(Taulusta 273)

VIII. Serafia Holmberg. Syntynyt 11.04.1827 Kisko,Kavasto. Kastettu 14.04.1827 Kisko. Äiti Taulu 273. –Puoliso 1:o 29.11.1855 Nummi Carl Henrik Heerman. Syntynyt 06.08.1830 Karjalohja,Kuusia. Siltavouti. Saattoi olla sama henkilö kuin Vihdissä 1855 tavattu siltavouti Carl Henric Heerman. ( i Abraham Heerman. Syntynyt 08.10.1799 Karjalohja,Kuusia. Kuollut rintavesitauti 19.01.1843 Nummi,Tavola. Talollinen. Ä Anna Greta Åkerlund. Syntynyt 14.07.1799 Karjalohja,Pellonkylä.) –Puoliso 2:o 28.12.1866 Nummi Otto Reinhold Hultin. Vahtimestari. Vihittäessä mainitaan vahtimestariksi Helsingistä.

IX Lapset
Ida Maria Holmberg. Syntynyt 11.05.1862 Nummi,Tavola. Kastettu 11.05.1862 Nummi.
Taulu 275
(Taulusta 273)

VIII. Christopher Holmberg. Syntynyt 21.07.1829 Kisko,Kavasto. Kastettu 26.07.1829 Kisko. Kuollut 23.11.1912 Suomusjärvi. Haudattu 1912 Suomusjärvi,Kirkkomaa. Talollinen. Viimeistään vuodesta 1862 alkaen Suomusjärven Salmen kylän Isotaalon isäntä. Haudattu kirkkomaalle yhdessä vaimonsa ja yhden tyttärensä kansa. Äiti Taulu 273. –Puoliso 18.07.1861 Pusula Amalia Agneta Enfors. Syntynyt 19.07.1834 Pusula,Hirvijoki. Pusulan Hirvijoen kylän Knuutin talollisen, Anders Gustaf Anderssonin ja vaimonsa Stina Asteniuksen tytär. ( i Anders Gustaf Enfors. Syntynyt 13.07.1795 Pusula,Hirvijoki. Talollinen. Ä Christina Astenius. Syntynyt 23.04.1801 Sammatti,Kiikala.)

IX Lapset
Karl Viktor Holmberg. Syntynyt 30.03.1862 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 01.04.1862 Suomusjärvi.
August Edvard Heikola. Syntynyt 06.06.1863 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 10.06.1863 Suomusjärvi. Kuollut 15.04.1951 Kisko,Hongisto. Tilanvuokraaja. Vihittäessä mainitaan tilanvuokraajaksi Kisko Kurkelan kylän Heiikolan talossa. Isä Suomusjärven Salmen Isotalon isäntä Kristoffer Holmberg ja iti Amalia Agneta Enfors. Holmberg. –Puoliso 06.12.1894 Suomusjärvi Olga Matilda Lemberg. Syntynyt 23.12.1873 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut 20.04.1944 Suomusjärvi. Katso myös 279.
Ida Sofia Holmberg. Syntynyt 04.01.1865 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 05.05.1925 Sammatti,Luskala. –Puoliso 1897 Suomusjärvi Johan Edvard Alen. Syntynyt 08.03.1861 Nummi, Sitarla. Kastettu 12.03.1861 Nummi. Talollinen. Muutti Nummelta 1884 Helsinkiin ja jo samana vuonna muutti Sammattiin. Oli Myllykylän Vähä-Pousun talollinen. ( i Fredrik Alen. Syntynyt 19.07.1826 Nummi, Sitarla. Kuollut 05.08.1881 Nummi, Sitarla. Talollinen. Ä Clara Sophia Enfors. Syntynyt 25.06.1831 Pusula,Hirvijoki. Kuollut 01.02.1905 Nummi,Sitarla.)
Oskar Nikolaus Holmberg. Syntynyt 06.12.1866 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 09.12.1866 Suomusjärvi. Kuollut 11.12.1866 Suomusjärvi,Salmi.
Aurora Matilda Holmberg. Syntynyt 04.11.1867 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 08.11.1867 Suomusjärvi. Kuollut 26.01.1868 Suomusjärvi,Salmi.
Aurora Amalia Holmberg. Syntynyt 23.12.1868 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 25.12.1868 Suomusjärvi. Kuollut 1959 Suomusjärvi. Haudattu Suomusjärvi,Kirkkomaa. Haudattu Suomusjärven kirkkomaalle.
Gabriel Holmberg. Syntynyt 22.03.1871 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 25.03.1871 Suomusjärvi.
Wilhelm Konstantin Holmberg. Syntynyt 13.11.1872 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 17.11.1872 Suomusjärvi.
Alma Cecilia Holmberg. Syntynyt 02.03.1875 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 06.03.1875 Suomusjärvi. Kuollut 16.03.1875 Suomusjärvi,Salmi.
Hilda Cecilia Holmberg. Syntynyt 14.04.1876 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 18.04.1876 Suomusjärvi.
Taulu 276
(Taulusta 273)

VIII. Kaarlo August Holmberg. Syntynyt 10.12.1845 Nummi,Tavola. Kuollut 08.04.1906 Nummi,Tavola. Rusthollari. Nummen pitäjän Tavolan kylän Kuuston talon rusthollari. Äiti Taulu 273. –Puoliso 05.04.1883 Karjalohja Eufemia Malmgren. Syntynyt 12.12.1854 Karjalohja,Puujärvi. ( i Erik Johan Malmgren. Syntynyt 27.08.1817 Karjalohja,Puujärvi. Rusthollari. Ä Eva Christina Ekqvist. Syntynyt 21.12.1818 Karjalohja,Tammisto. Kuollut lavantauti 23.04.1868 Karjalohja,Puujärvi.)

IX Lapset
Anna Aurora Holmberg. Syntynyt 06.12.1884 Nummi,Tavola.
Karl William Holmberg. Syntynyt 23.10.1888 Nummi,Tavola.
Taulu 277
(Taulusta 272)

VII. David Ljufström. Syntynyt 20.08.1808 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 15.02.1872 Kisko,Kurkela. Isä Taulu 272. –Puoliso Caisa Charlotta Oden. Syntynyt 16.01.1813 Uskela,Loppi. Kastettu 21.01.1813 Uskela. ( i Johan Oden. Syntynyt 02.09.1776 Uskela,Loppi. Rusthollari, torppari. Ä Catharina Ljungdell. Syntynyt 18.02.1788 Halikko, Immala.)

VIII Lapset
Gabriel Wilhelm Ljufström. Syntynyt 04.09.1833 Kisko,Kurkela. Talollinen. Taulu 278.
Lena Sofia Ljufström. Syntynyt 31.03.1836 Kisko,Kurkela. Kastettu 01.04.1836 Kisko. Isä Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon rusthollari David L., äiti Caisa Charlotta Oden. –Puoliso 29.11.1866 Kisko Gabriel. Syntynyt 04.08.1828 Kisko,Kurkela. Kastettu 06.08.1828 Kisko. Isä Kiskon Kurkelan Vanha-Heikkilän talollinen Emanuel Gustafsson, äiti Lena Carlsdotter. Lena oli aiemmin ollut naimisissa talon edellisen isännän, Erik Grelssonin kanssa. ( i Emanuel. Syntynyt 08.02.1798 Kisko,Leilä. Talollinen. Ä Lena Kaisa. Syntynyt 15.06.1783 Perniö,Nokoinen.)
Maria Lovisa Ljufström. Syntynyt 07.08.1838 Kisko,Kurkela. Kuollut 05.02.1910 Suomusjärvi,Lemula. Taulu 279.
Eufemia Charlotta Ljufström. Syntynyt 27.01.1841 Kisko,Kurkela. Taulu 280.
Elvina Albertina Ljufström. Syntynyt 11.06.1843 Kisko,Kurkela. Kastettu 11.06.1843 Kisko.
Carl Gustaf Ljufström. Syntynyt 01.01.1846 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 22.01.1846 Kisko,Kurkela.
August Alexius Ljufström. Syntynyt 07.09.1848 Kisko,Kurkela. Kastettu 08.09.1848 Kisko.
Taulu 278
(Taulusta 277)

VIII. Gabriel Wilhelm Ljufström. Syntynyt 04.09.1833 Kisko,Kurkela. Kastettu 07.09.1833 Kisko. Talollinen. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talollinen. Isä Taulu 277. –Puoliso 27.10.1870 Kisko Vilhelmina Ahlstedt. Syntynyt 12.02.1842 Kisko,Kurkela. Kiskon Kurkelan kylän Ali-Pipon rusthollarin tytär. Katso myös 346.

IX Lapset
Arvid Laakso. Syntynyt 02.05.1873 Kisko,Kurkela. Kuollut 28.10.1906 Kisko,Kurkela. Muutti nimensä Laaksoksi 12.5.1906 - kuoli saman vuoden syksyllää. misti Kurkelan Liuhdon tilan. Ljufström. –Puoliso 25.11.1903 Kisko Hilda Maria Arpalahti. Syntynyt 04.01.1877 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 15.04.1938 Helsinki. Katso myös 146.
Taulu 279
(Taulusta 277)

VIII. Maria Lovisa Ljufström. Syntynyt 07.08.1838 Kisko,Kurkela. Kuollut 05.02.1910 Suomusjärvi,Lemula. Isä Taulu 277. –Puoliso 21.11.1863 Suomusjärvi Elias Lemberg. Syntynyt 14.12.1816 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 24.05.1891 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1891 Suomusjärvi. Rusthollari. Isäpuolensa jälkeen Suomusjärven Lemulan Yrjäntalon rusthollarina. Katso myös 389 , 389 , 389 , 389 , 389.

IX Lapset
Karl Gustav Lemberg. Syntynyt 26.09.1864 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 1896 Suomusjärvi,Lemula. Rusthollari. Suomusjärven Lemulan kylän Yrjän rusthollin isäntä. –Puoliso 26.10.1893 Suomusjärvi Venla Boman. Syntynyt 01.06.1870 Suomusjärvi,Alhainen. Kastettu Suomusjärvi. ( i Henrik Rantalaiho. Syntynyt 11.02.1843 Suomusjärvi,Alhainen. Kuollut 01.04.1935 Suomusjärvi,Alhainen. Talollinen. Ä Margareta Silenius. Syntynyt 12.08.1848 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 05.04.1925 Suomusjärvi,Alhainen.)
Gabriel Wilhelm Lemberg. Syntynyt 29.04.1866 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 02.05.1866 Suomusjärvi. Kuollut 07.08.1912 Suomusjärvi. Puuseppä. Toimi puuseppänä Suomusjärvellä. autakivessä väärä syntymäaika (1.3.1866). –Puoliso 11.03.1903 Suomusjärvi Naima Emilia Rantalaiho. Syntynyt 09.02.1872 Suomusjärvi,Alhainen. Kastettu 11.02.1872 Suomusjärvi. Kuollut 27.02.1958 Suomusjärvi. Haudattu miehensä viereen Suomusjärven hautausmaalle. Samassa haudassa lepäävät heidän tyttärensä Lempi ja Helena Lastuvuori. li sukua miehelleen 1750 syntyneen Niilo Lembergin kautta. Boman. ( i Henrik Rantalaiho. Syntynyt 11.02.1843 Suomusjärvi,Alhainen. Kuollut 01.04.1935 Suomusjärvi,Alhainen. Talollinen. Ä Margareta Silenius. Syntynyt 12.08.1848 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 05.04.1925 Suomusjärvi,Alhainen.)
Elias Edvard Lemberg. Syntynyt 28.10.1869 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 20.10.1945. Rusthollari. Suomusjärven Lemulan kylän Yrjäntalon rusthollari 1890-luvun lopulta alkaen. –Puoliso 21.06.1898 Suomusjärvi Amanda Erika Seppä. Syntynyt 12.04.1877 Suomusjärvi,Koorla. Kuollut 08.03.1962 Suomusjärvi. Katso myös 381.
Olga Matilda Lemberg. Syntynyt 23.12.1873 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 20.04.1944 Suomusjärvi. –Puoliso 06.12.1894 Suomusjärvi August Edvard Heikola. Syntynyt 06.06.1863 Suomusjärvi,Salmi. Kuollut 15.04.1951 Kisko,Hongisto. Tilanvuokraaja. Katso myös 275.
Taulu 280
(Taulusta 277)

VIII. Eufemia Charlotta Ljufström. Syntynyt 27.01.1841 Kisko,Kurkela. Isä Taulu 277. –Puoliso 1869 Kiikala Arvid Knaapi. Syntynyt 19.01.1847 Kiikala,Peltola. Kastettu Kisko.

IX Lapset
Amanda Elvina Knaapi. Syntynyt 04.11.1870 Kiikala. Kuollut 1872.
Johannes Pelto. Syntynyt 21.07.1872 Kiikala,Peltola. Kuollut 14.11.1944 Kiikala. Talollinen. Suomensi nimekseen Pelto vuonna 1907. Ljufström. –Puoliso Naima Sofia Helminen. Syntynyt 02.02.1880 Kiikala,Rekijoki. Kuollut 02.11.1968 Kiikala. Naima oli kotoisin Kiikalan Rekijoen kylän Kraatarin talosta. ( i Johan Henrik Helminen. Talollinen. Ä Ulrika Sofia. Syntynyt 03.10.1861 Somero,Kaskisto.)
Arvid Agabus Liuko. Syntynyt 13.12.1874 Kiikala. Kuollut 04.09.1952 Kiikala. Ljufström.
August Alexius Knaapi. Syntynyt 08.11.1875 Kiikala.
Alexandra Kristina Knaapi. Syntynyt 16.11.1877 Kiikala. –Puoliso Juho Kustaa Sainio. Syntynyt 16.04.1867 Pertteli,Inkere. Kastettu 17.04.1867 Pertteli. Maalari. Isä Johan Gustaf Matsson Silander oli Juhon syntymän aikaan renkinä Perttelin pitäjän Inkereen kylän Pajarin talossa. Juhon äitioli Karolina Emanuelsdotter Rosengren. Heidät oli vihitty Salosssa 5.1.1845. Emanuel Rosengren oli ammatiltaan satulantekijä. uho Sainio oli ammatiltaan isänsä tavoin maalari. Silander.
Amanda Eufemia Knaapi. Syntynyt 12.09.1879 Kiikala. Kuollut 20.09.1958 Kiikala,Vanhakylä. Emäntä. Kiikalan Vanhakylän Sepän talon "isäntä" vuosina 1922-1933. –Puoliso Frans Viktor Virta. Syntynyt 19.09.1866 Kiikala,Vanhakylä. Kuollut 17.06.1952 Kiikala. Talollinen. Kiikalan Vanhakylän Sepän talon isäntänä vuosina 1901-1922.
Mauritz Aleksander Knaapi. Syntynyt 10.09.1881 Kiikala. Kuollut 28.09.1881 Kiikala.
Taulu 281
(Taulusta 272)

VII. Helena Gustafa Ljufström. Syntynyt 12.09.1813 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 17.12.1887 Karjalohja,Pellonkylä. Isä Taulu 272. –Puoliso 11.10.1836 Kisko Gustaf Ekqvist. Syntynyt 23.02.1816 Karjalohja,Tammisto. Kuollut 11.01.1895 Karjalohja,Pellonkylä. rusthollari. Karjalohjan Pellonkylän Ylhäisten l. Vanhatalon rusthollari ainakin vuosina 1837-1852. ( i Nils Ekqvist. Syntynyt 07.11.1780 Karjalohja,Tammisto. Kuollut hukkuminen 12.10.1833 Karjalohja. Rusthollari. Ä Maja Stina Lönnqvist. Syntynyt 12.03.1789 Karjalohja,Långvik. Kuollut 15.10.1832 Karjalohja,Tammisto.)

VIII Lapset
Eva Sophia Ekqvist. Syntynyt 29.07.1837 Karjalohja,Pellnkylä. Taulu 282.
August Wilhelm Ekqvist. Syntynyt 26.05.1839 Karjalohja,Pellnkylä. Tilallinen. Taulu 283.
Carl Gustaf Ekqvist. Syntynyt 06.07.1843 Karjalohja,Pellonkylä. Talollinen. Taulu 284.
Nils Evert Ekqvist. Syntynyt 04.06.1845 Karjalohja,Pellonkylä.
Mathilda Gustafva Ekqvist. Syntynyt 14.06.1847 Karjalohja,Pellonkylä. –Puoliso 02.07.1867 Helsinki Gabriel Wilhelm Holmberg. Syntynyt 20.04.1839 Nummi,Tavola. Tilanomistaja. Katso myös 273.
Nils Valfrid Ekqvist. Syntynyt 14.10.1852 Karjalohja,Pellonkylä. Rusthollari. Taulu 285.
Taulu 282
(Taulusta 281)

VIII. Eva Sophia Ekqvist. Syntynyt 29.07.1837 Karjalohja,Pellnkylä. Äiti Taulu 281. –Puoliso 23.10.1862 Karjalohja Johan Gabriel Lietzen. Syntynyt 20.09.1834 Perniö,Laukko. Kastettu 26.09.1834 Perniö. Karjalohjan Kuusian Uudentalon rusthollarin poika. Katso myös 347.

IX Lapset
Matilda Gustava Lietzen. Syntynyt 28.03.1864 Karjalohja,Kuusia. Kuollut 28.03.1878 Karjalohja,Kuusia.
Alma Sofia Lietzen. Syntynyt 10.06.1867 Karjalohja,Kuusia. –Puoliso 17.11.1891 Karjalohja Juha Robert Linde'n. Syntynyt 12.06.1872 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu 15.06.1872 Suomusjärvi. Muonatorppari Vilhelm Lindenin ja vaimonsa Gustava Bergqvistin poika Suomusjärven Nummijärven Heinulta.
Johan Alberg Lietzen. Syntynyt 13.11.1869 Karjalohja,Kuusia. Kuollut 23.08.1884 Karjalohja,Kuusia.
Ida Amanda Lietzen. Syntynyt 18.12.1872 Karjalohja,Kuusia. Kuollut 01.08.1874 Karjalohja,Kuusia.
Taulu 283
(Taulusta 281)

VIII. August Wilhelm Ekqvist. Syntynyt 26.05.1839 Karjalohja,Pellnkylä. Tilallinen. Viljeli Karjalohjan Saarenpään tilaa. Oli myös pitäjän kirkkoraadin jäsen. Äiti Taulu 281. –Puoliso 03.11.1864 Karjalohja Maria Mathilda Österholm. Syntynyt 30.11.1838 Karjalohja,Saarenpää. Karjalohjan Saarenpään rusthollarin tytär. Anna Marian vanhempi veli, Hans Samuel, oli naimisissa Eva Gustava Hagelbergin kanssa.

IX Lapset
Gustav Albert Ekqvist. Syntynyt 01.09.1865 Karjalohja,Saarenpää. Kuollut 27.04.1903 Karjalohja.
Ida Maria Ekqvist. Syntynyt 17.01.1868 Karjalohja,Saarenpää. Kuollut 11.12.1949 Lohja. –Puoliso 1889 Alfred Adrian Ahlström. Syntynyt 25.12.1858 Maaria. Kuollut 13.06.1921 Lohja. Oluenpanija,rohdoskauppias. Tuli Lohjalle oluenpanijaksi ja perusti myöhemmin rohdoskaupan. Hänen poikansa Einar jatkoi kaupan pitoa Suurlohjankadun varrella.
Carl Vilhelm Ekqvist. Syntynyt 14.10.1870 Karjalohja,Saarenpää. Ylioppilas,eläinlääkäri. Muutti Tammisaaren loppuvuodesta 1900.
August Alfrid Ekqvist. Syntynyt 02.08.1873 Karjalohja,Saarenpää. Kuollut 01.05.1898 Karjalohja. Hukkui tapaturmaisesti.
Axel Israel Ekqvist. Syntynyt 24.12.1875 Karjalohja,Saarenpää. Muutti vuonna 1900 Kiskoon.
Anna Mathilda Ekqvist. Syntynyt 29.06.1878 Karjalohja,Saarenpää. –Puoliso 11.08.1901 Anian Ferdinand Allas. Syntynyt 1876. Telegrafisti. Työskenteli telegrafistina Malmin rautatieasemalla.
Jenny Alina Ekqvist. Syntynyt 08.10.1880 Karjalohja,Saarenpää. –Puoliso 13.10.1905 Helsinki Wäinö Saarenpää. Syntynyt 26.11.1882 Lohja,Routio. Vikström.
Taulu 284
(Taulusta 281)

VIII. Carl Gustaf Ekqvist. Syntynyt 06.07.1843 Karjalohja,Pellonkylä. Talollinen. Vihdin Vanjoen kylän Karpin talon isäntä. Äiti Taulu 281. –Puoliso Erika Lovisa Lemström. Kotoisin Vihdistä.

IX Lapset
Kaarle August Ekqvist. Syntynyt 1882 Vihti,Vanjoki. Tilallinen. Isänsä jälkeen Vihdin Vanjoen kylän Karpin talon isäntä vuodesta1905 lähtien. Omisti myös Karjalohjan Saarenpään yhdessä VeikkoHarkon ja Väinö Ekqvistin kanssa. Väinö omisti samaan aikaan Karjalohjan Pellonkylän Ylhän. Veikko Harkon osuus Saarenpäästä siiirtyi vuonna 1931 Emil Saariluodolle. Vuodesta 1936 Saarenpään omisti Torsti Suontaka, ent. Lindberg,jonka vaimo Irja oli Kaarle Augustin tytär. –Puoliso Edla Lydia Jalanne.
Taulu 285
(Taulusta 281)

VIII. Nils Valfrid Ekqvist. Syntynyt 14.10.1852 Karjalohja,Pellonkylä. Kastettu 15.10.1852 Karjalohja. Rusthollari. Isänsä jälkeen Karjalohjan Pellonkylän Ylhäisten rusthollari. Äiti Taulu 281. –Puoliso 12.12.1878 Pusula Maria Potentia Grandell. Syntynyt 26.04.1857 Pusula,Martila. Kastettu 27.04.1857 Pusula. Pusulan Martilan kylän Knaapin talon tytär. Isä Salomon Michaelsson Grandell oli ollut laivurina ja asunut Askaisissa. Muutti Pusulan naituaan Knaapin rusthollarin tyttären, Eva Christina Stenbergin vuonna 1854.

IX Lapset
Niilo Oiva Ekqvist. Syntynyt 23.04.1887 Karjalohja. Kuollut 1949 Espoo,Backby. Talollinen. Omisti Karjalohjalla Saarenpään maatilan. Oiva Ekqvist oli menestyvä maanviljelijä. Hän laajensi Saarenpäätä, kun Kiertilän ja Huilun tilat liitettiin siihen. Täten Saarenpäästä tuli pitäjän suurin maatila. Hänen aikanaan tilasta erotettiin kolme torppaa oomiksi tiloiksi : Mäenpää, Ristisalmi ja Sillanpää. Oiva Ekqvist osti myös muita tiloja ja muuttikin 1930 Kirkkonumelle, sieltä Perniöön ja edelleen Espoon Backbyn Vuorelaan. Sielllä hän myös kuoli vuonna 1949. Hänen poikansa Martti hankki omistukseensa isänsä kotitilan, Kajalohjan Pellonkylän Ylhän vuonna 1961. –Puoliso 21.06.1913 Tekla Knaapinen. Syntynyt 23.02.1888 Perniö.
Taulu 286
(Taulusta 272)

VII. Hedvig Henrika Ljufström. Syntynyt 06.04.1821 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 16.04.1894 Suomusjärvi,Salittu. Isä Taulu 272. –Puoliso 17.09.1846 Kisko Elias Salonius. Syntynyt 06.04.1822 Suomusjärvi, Salittu. Kuollut 24.02.1889 Suomusjärvi, Salittu, Vanhatalo. Suomusjärven Salitun Vanhatalon rusthollari viimeistään vuodesta1847 alkaen. Rusthollari. Katso myös 293.

VIII Lapset
Mariana Erika Salonius. Syntynyt 23.04.1847 Suomusjärvi,Salittu.
Gabriel Alecxius Salonius. Syntynyt 17.07.1848 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 11.08.1848 Suomusjärvi,Salittu.
Taulu 287
(Taulusta 272)

VII. Johan Gustav Ljufström. Syntynyt 31.10.1823 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 05.12.1918 Kisko,Kurkela. Maanviljelijä,rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Heikolan isäntä. Kiskon Säästöpankin perustajajäsen ja hallituksen jäsen vuosina 1889-1895. Isä Taulu 272. Hedvig Christina Nikander. Syntynyt 10.10.1832 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 14.10.1832 Suomusjärvi. Kuollut 20.10.1905 Kisko,Kurkela. Talollisen tytär Suomusjärven Laperlan kylän Nikkarista. Esaias Landenin kuoltua nai Laperlan Alijaakolan entisen rustholarin ja leskimiehen, Johan Gustaf Lindenin. Johan Gustafin ensiimmäinen puoliso taasen oli Karolina Serafia Lönngren. edvigin kolmas puoliso oli 7.2.1904 Johan Ljufström Kiskosta. Matilda Vilhelmiina Rotste'n. Syntynyt 21.09.1827 Uskela,Ruoksmäki. Kuollut 01.07.1887. Vanhemmat Uskelan Ruoksmäen rusthollari Johan Wilhelm R. ja vaimonsa Eva Kaisa Henriksdotter. ( i Johan Wilhelm Rothsten. Syntynyt 09.08.1797 Uskela,Ruoxmäki. Rusthollari. Ä Eva Kaisa. Syntynyt 23.08.1807 Pertteli,Skraatila.)

VIII Lapset
2: Valfrid Vilhelm Ljufström. Syntynyt 26.04.1849 Kisko,Kurkela. Talollinen. Taulu 288.
2: Edvard Johan Ljufström. Syntynyt 01.02.1851 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 18.02.1888 Turku. Haudattu 1888 Kisko. Kiskon rippikirjasta kuvattujen mikrofilmien joukossa on Edvardin kuolintodistus, joka on allekirjoitettu Turussa.
2: Berndt Ljufström. Syntynyt 17.03.1853 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 11.04.1853 Kisko,Kurkela.
2: Amanda Ljufström. Syntynyt 02.12.1854 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
2: Olga Ljufström. Syntynyt 02.01.1858 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Työskenteli 1800-luvun loppupuolella Gellmanin sairaalassa Raahessa.
2: Irene Ljufström. Syntynyt 31.03.1861 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 13.03.1864 Kisko,Kurkela.
2: Ida Ljufström. Syntynyt 16.05.1863 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 09.03.1864 Kisko,Kurkela.
2: Hilda Ljufström. Syntynyt 22.12.1866 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
Taulu 288
(Taulusta 287)

VIII. Valfrid Vilhelm Ljufström. Syntynyt 26.04.1849 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Talollinen. Viimeistään vuodesta 1881 lähtien Nousiaisten Laihoisten kylän Linnamäen talollinen. Isä Taulu 287. –Puoliso 09.09.1880 Nousiainen Maria Emilia. Syntynyt 1860 Nousiainen,Laihoinen. Isä Nousiaisten Laihoisten Linnamäen talollinen 1860- ja 1870-luvuilla, Fredrik Reinhold Gustafsson. Äiti Maja Lisa Jakobsdotter.

IX Lapset
Olga Emilia Ljufström. Syntynyt 06.01.1881 Nousiainen,Laihoinen. Kastettu 09.01.1881 Nousiainen.
Johan Vilhelm Ljufström. Syntynyt 14.01.1883 Nousiainen,Laihoinen. Kastettu 16.01.1883 Nousiainen.
Taulu 289
(Taulusta 272)

VII. Erika Ljufström. Syntynyt 30.01.1830 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Isä Taulu 272. –Puoliso 02.01.1855 Kisko Gustaf Fredrik Olin. Syntynyt 29.05.1826 Vihti,Härtsilä. ( i Erik Johan Olin. Syntynyt 25.02.1800 Vihti,Härtsilä. Kuollut 10.05.1837 Vihti,Härtsilä. Ä Helena Serafia Tallgren. Syntynyt 08.07.1803 Pyhäjärvi UL,Nyhkälä.)

VIII Lapset
Johan August Järvinen. Syntynyt 21.12.1863 Vihti,Härtsilä. Kuollut 19.04.1901 Valkjärvi,Ilmola. Muutti Vihtiin 22.5.1871 Suomusjärven Salitun kylän Uusitaloon kasvattilapseksi. –Puoliso 10.11.1888 Suomusjärvi Edla Elisabet Vendelin. Syntynyt 01.07.1863 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 19.07.1941 Helsinki,Et.suom.srk. Katso myös 224.
Taulu 290
(Taulusta 253)

VI. Ulrica. Syntynyt 18.12.1784 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Äiti Taulu 253. –Puoliso 13.10.1803 Kisko Elias Pihlstedt. Syntynyt 19.12.1784 Kisko,Kurkela. Kastettu 21.12.1784 Kisko. Vhmt: Petteri Juhonpoika Passi, s. 1755 Perniössä ja vaimonsa Maria Mikontytär, s. 1752 Kiskon Kurkelan Pipon talossa. ( i Petter Passi. Syntynyt Perniö. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 1752 Kisko,Kurkela.)

VII Lapset
Helena Pihlstedt. Syntynyt 14.11.1804 Kisko,Kurkela. Kastettu 16.11.1804 Kisko.
Taulu 291
(Taulusta 215)

IV. Michel. Syntynyt 12.09.1718 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 15.09.1718 Suomusjärvi. Rusthollari,talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Salitun rusthollari ja talollinen. Michelin vanhempi sisar Maria oli emäntänä Arpalahden rusthollissa. ichelin toinen vaimo oli Maria Johansdotter. ärjän isäntä 1747-75 - talo jaettiin veljesten kesken 1776. Äiti Taulu 215. –Puoliso 13.10.1741 Suomusjärvi Lisa. Syntynyt 01.11.1714 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 31.08.1775 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 03.09.1775 Suomusjärvi. ( i Jacob. Syntynyt 1682 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 1765 Suomusjärvi,Hintsala. Rusthollari. Ä Helena Lundana. Syntynyt 26.03.1684 Kiikala. Kuollut 08.03.1756 Suomusjärvi,Hintsala.)

V Lapset
Maria. Syntynyt 23.02.1742 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1742 Suomusjärvi.
Michel. Syntynyt 23.04.1743 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 24.09.1820 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 292.
Johan. Syntynyt 02.05.1745 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 04.09.1799 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 298.
Elias. Syntynyt 11.04.1747 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 310.
Gustavus. Syntynyt 12.08.1749 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1768.
Helena. Syntynyt 16.08.1751 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 31.10.1818 Suomusjärvi,Laperla. Taulu 320.
Jonas. Syntynyt 10.08.1754 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1762 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 03.01.1762 Suomusjärvi.
Isak. Syntynyt 10.03.1756 Suomusjärvi,Salittu.
Justina. Syntynyt 13.12.1758 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1761 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 13.12.1761 Suomusjärvi.
Christopher. Syntynyt 30.12.1761 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1762 Suomusjärvi,Salittu.
Taulu 292
(Taulusta 291)

V. Michel. Syntynyt 23.04.1743 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 24.09.1820 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1820 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Salitun talollinen. Mainitaan kuollessaan Vanhatalon entiseksi rusthollariksi. Isä Taulu 291. –Puoliso 11.10.1768 Suomusjärvi Caisa. Syntynyt 1745 Karjalohja,Sakkola. Kuollut 30.01.1830 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1830 Suomusjärvi. Rusthollarin tytär Karjalohjan Sakkolasta.

VI Lapset
Elias Salonius. Syntynyt 23.10.1769 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 21.10.1826 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 293.
Johan Henrik. Syntynyt 16.04.1772 Suomusjärvi,Salittu. Talollinen. Taulu 295.
Maja Stina. Syntynyt 17.02.1774 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut lavantauti 20.10.1809 Salo. Haudattu 22.10.1809 Salo. Kotoisin Suomusjärven Salitun rusthollista. –Puoliso 01.10.1807 Suomusjärvi Gustaf Caven. Syntynyt 08.02.1780 Uskela,Kistola. Kastettu 10.02.1780 Uskela. Jahtivouti,tilanvuokraaja. Asui vihittäessä Salon Hämmäisten kylässä. Jahtivouti Cavenin toinen puoliso oli vuonna 1825 lapsivuoteeseen kuollut Eva Eleonora Elefant. Tuolloin perhe asui Kaukvuoren Liipolan talossa, jonka vuokraaja Gustaf oli.

Gustafin vanhemmat olivat Kistolan Uotilan talon isäntäpari Mats Eriksson ja Maria Eriksdotter. Mats oli Uotilan edellisen isännän poika ja Maria oli kotoisin Falkilan kylästä.
Jeremias Salenius. Syntynyt 22.07.1776 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1860 Siuntio,Skräddarskog. Haudattu 1860 Siuntio. Asui vielä vuonna 1815 kotitalossaan, Suomusjärven Salitun rusthollissa, mutta muutti lokakuun 8. päivä Siuntioon avioliittonsa myötä. Siuntion muuttaneiden luettelossa hänen syntymäpäiväkseen väitetään 6.5.1796. li Skräddarskogin l. Lievion Näppiksen talon rusthollarina. Haudattu Siuntion kirkkomaalle - takorautaisessa ristissä sukunmenä Salenius. –Puoliso 02.11.1815 Siuntio Gustava Carolina Levonius. Syntynyt 15.08.1797 Siuntio,Skäddarskog. Kastettu 17.08.1797 Siuntio. Siuntion Skräddarskogin Neppiksen rusthollarin, Henrik Levoniuksen ja vaimonsa Ulrika Långströmin tytär. ( i Henrik Johan Levonius. Syntynyt 1765 Siuntio,Skäddarskog. Kuollut vanhuus 1838 Siuntio,Skräddarskog. Rusthollari. Ä Ulrika Långström. Syntynyt 02.03.1771 Kirkkonummi,Långstrand. Kuollut vanhuus 1844 Siuntio,Skräddarskog.)
Anna Greta. Syntynyt 25.06.1779 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 01.06.1782 Suomusjärvi,Salittu.
Ulrika. Syntynyt 03.02.1782 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 07.04.1783 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 18.04.1783 Suomusjärvi.
Greta Lena. Syntynyt 26.03.1785 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 297.
Taulu 293
(Taulusta 292)

VI. Elias Salonius. Syntynyt 23.10.1769 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 21.10.1826 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1826 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Salitun kylän Vanhatalon rusthollari. Isä Taulu 292. –Puoliso 30.06.1803 Karjalohja Anna Hägerström. Syntynyt 23.11.1785 Karjalohja,Saarenpää. Kuollut 11.09.1844 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1844 Suomusjärvi. Seppä Hans Hägerströmin tytär Karjalohjan Saarenpäästä. Elias Saloniuksen kuoltua nai 8.11.1827 Erik Nilssonin, josta tli Salitun Vanhatalon rusthollari. Erikin isä oli Suomusjärven Lemulan kylän rusthollari Niilo Lemberg ja äiti Liisa Heikola.

VII Lapset
Ulrika Salonius. Syntynyt 14.12.1804 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 294.
Gustava Salonius. Syntynyt 13.01.1808 Suomusjärvi,Salittu.
Anna Greta Salonius. Syntynyt 06.09.1810 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 14.11.1888 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1888 Suomusjärvi.
Johan Jeremias Salonius. Syntynyt 16.05.1813 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 01.11.1879 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1879 Suomusjärvi. Kuoli ilmeisesti naimattomana.
Maria Helena Salonius. Syntynyt 09.08.1817 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 20.11.1910 Hyvinkää. –Puoliso 11.10.1842 Suomusjärvi Gabriel. Syntynyt 29.08.1817 Suomusjärvi,Taipale. Kuollut 01.09.1877 Suomusjärvi,Taipale. Rusthollari. Katso myös 228 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230 , 230.
Efraim Salonius. Syntynyt 09.08.1817 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 10.08.1821 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1821 Suomusjärvi.
Elias Salonius. Syntynyt 06.04.1822 Suomusjärvi, Salittu. Kuollut 24.02.1889 Suomusjärvi, Salittu, Vanhatalo. Suomusjärven Salitun Vanhatalon rusthollari viimeistään vuodesta1847 alkaen. Rusthollari. –Puoliso 17.09.1846 Kisko Hedvig Henrika Ljufström. Syntynyt 06.04.1821 Kisko,Kurkela. Kuollut 16.04.1894 Suomusjärvi,Salittu. Katso myös 272 , 286 , 286.
Gabriel Salonius. Syntynyt 27.08.1824 Suomusjärvi,Salittu.
Taulu 294
(Taulusta 293)

VII. Ulrika Salonius. Syntynyt 14.12.1804 Suomusjärvi,Salittu. Isä Taulu 293. –Puoliso 23.10.1823 Suomusjärvi Erik Ahlfors. Talollinen. Nummen pitäjän Leppäkorven kylän Horkan talon isäntä ainakin vuosina 1826-1840.

VIII Lapset
Elias. Syntynyt 19.02.1826 Nummi,Leppäkorpi.
Maja Lena. Syntynyt 29.02.1828 Nummi,Leppäkorpi.
Anna Kreetta. Syntynyt 16.12.1835 Nummi,Leppäkorpi. Kuollut 1836 Nummi,Leppäkorpi.
Anna Kreetta. Syntynyt 13.05.1837 Nummi,Leppäkorpi.
Gustava. Syntynyt 11.06.1840 Nummi,Leppäkorpi.
Taulu 295
(Taulusta 292)

VI. Johan Henrik. Syntynyt 16.04.1772 Suomusjärvi,Salittu. Talollinen. Appensa jälkeen tuli Kiskon Ylettylän Ollan talon isännäksi. Isä Taulu 292. –Puoliso 28.06.1803 Kisko Christina. Syntynyt 07.12.1786 Kisko,Ylettylä. Kastettu 08.12.1786 Kisko. ( i Henrik. Syntynyt 07.01.1751 Nummi,Mettula. Talollinen. Ä Justina. Syntynyt 10.07.1763 Kisko,Ylettylä.)

VII Lapset
Christopher. Syntynyt 16.02.1807 Kisko,Ylettylä. Taulu 296.
Henrik Johan. Syntynyt 10.01.1815 Kisko,Ylettylä. Kastettu 10.01.1815 Kisko.
Ulrika. Syntynyt 13.04.1819 Kisko,Ylettylä. Kastettu 14.04.1819 Kisko.
Gustava. Syntynyt 07.10.1824 Kisko,Ylettylä. Kastettu 07.10.1824 Kisko. Kuollut 1825.
Gustava. Syntynyt 03.07.1826 Kisko,Ylettylä. Kastettu 03.07.1826 Kisko.
Taulu 296
(Taulusta 295)

VII. Christopher. Syntynyt 16.02.1807 Kisko,Ylettylä. Kastettu 19.02.1807 Kisko. Isä Taulu 295. –Puoliso 1:o 10.10.1854 Kisko Christina Lilja. Syntynyt 12.02.1806 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 12.02.1806 Kisko. Kiskon Ylettylän Åvikin muonatorppari Gustaf Plitin leski naidesssaan leskimies Christopherin Ylettylän Ollan talosta. Vanhemmat Haapaniemessä asunut reservin sotilas Gabriel Lilja jvaimonsa Regina Engren. Plit. Christina. Syntynyt 24.09.1800 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 28.09.1800 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Lemulan kylän Paakkalan talollinen Christer Henriksson, äiti Lena Christersdotter.

VIII Lapset
2: Wilhelmina. Syntynyt 01.09.1836 Kisko,Ylettylä. Kastettu 01.09.1836 Kisko. –Puoliso 08.03.1853 Kisko David. Syntynyt 21.12.1830 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.12.1830 Kisko. ( i David. Syntynyt 11.02.1809 Kisko,Kurkela. Talollinen. Ä Ulrika. Syntynyt 04.11.1805 Kisko,Kurkela.)
2: Johan Gustaf. Syntynyt 29.06.1839 Kisko,Ylettylä. Kastettu 30.06.1839 Kisko.
2: Edla Gustava. Syntynyt 24.11.1841 Kisko,Ylettylä. Kastettu 25.11.1841 Kisko.
Taulu 297
(Taulusta 292)

VI. Greta Lena. Syntynyt 26.03.1785 Suomusjärvi,Salittu. Vihittäessä mainitaan rusthollarin tyttäreksi ja piiaksi Salitunrusthollista. Isä Taulu 292. –Puoliso 1:o 21.02.1828 Kisko Johan Peter. Syntynyt 04.01.1793 Halikko,Pailinna. Kastettu 06.01.1793 Halikko. Rusthollari Mats Matssonin poika Halikon Pailinnasta. Muutti 29..1.1828 Halikosta Kiskoon. Greta Lenan kuoltua nai Kiskossa Toijan Maunun talon piian, leskivaimo Maria Degertin 14.10.1847. Tästä avioliitosta oli ainakin poika Johan Herman, joka syntyi aunulla 21.9.1850 ja kastettiin 22.9.1850. Karl. Syntynyt 11.03.1785 Kisko,Toija. Kastettu 13.03.1785 Kisko. Kuollut 04.06.1826 Kisko,Toija. Talollinen. Isänsä jälkeen Kiskon Toijan kylän Maunun talollinen. Mainitaan myös pitäjän lautamiehenä jo vuonna 1813 vihille mennessään. ( i Michel. Syntynyt 30.06.1747 Kisko,Toija. Kuollut 1821 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Lena. Syntynyt 28.03.1761 Kisko,Tieksmäki.)

VII Lapset
2: Johan. Syntynyt 19.02.1815 Kisko,Toija. Kastettu 21.02.1815 Kisko.
Taulu 298
(Taulusta 291)

V. Johan. Syntynyt 02.05.1745 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 04.09.1799 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1799 Suomusjärvi. Rusthollari. Viimeistään vuodesta 1785 alkaen Suomusjärven Salitun rusthollari. Isä Taulu 291. –Puoliso 27.09.1774 Suomusjärvi Lena. Syntynyt 04.07.1753 Sauvo,Koorla. Kastettu 06.07.1753 Sauvo. Kuollut 18.09.1816 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1816 Suomusjärvi. Rusthollarin tytär Uskelan pitäjästä. Vanhemmat Bertil Grelssinpoika s 1708 ja k 21.9.1787 ja äiti Krsti Antintytär s 1724 k 22.9.1789. Kumpikin kuoli Uskelan Isopullolassa. Perhe ilmestyi rippikirjaan 1760-1765. Ovat rullassa 8882 s 232 vuosina 1766-1771. uut lapset : Fredrik 1755, Daniel 1760 ja Johan 1746. Isä Bertil oli ennen Uskelaan tuloa ollut Sauvon Koorlan rustholarina.

VI Lapset
Christopher. Syntynyt 05.10.1775 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 21.01.1776 Suomusjärvi,Salittu.
Ulrika. Syntynyt 02.02.1777 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 299.
Eva. Syntynyt 27.02.1780 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1783 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 16.03.1783 Suomusjärvi.
Efraim Salonius. Syntynyt 25.10.1782 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut murhattu 25.12.1851 Suomusjärvi. Rusthollari. Taulu 305.
Kristoffer Salonius. Syntynyt 13.05.1785 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 15.05.1785 Suomusjärvi. Rusthollari. Vuonna 1815 asui vielä kotitalossaan, Suomusjärven Salitun rusthollissa. Vuonna 1822 mainitaan Nummen pitäjän Siipoisten rusthollin isäntänä ja 1828 Mommolassa rusthollarina. –Puoliso 03.01.1815 Suomusjärvi Hedvig Elisabet Alen. Syntynyt 25.03.1791 Suomusjärvi,Arpalahti. Katso myös 218 , 219 , 219 , 219.
Johan Salonius. Syntynyt 20.10.1787 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Taulu 306.
Maja Stina. Syntynyt 01.04.1792 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 20.05.1795 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1795 Suomusjärvi.
Greta Lena. Syntynyt 24.06.1794 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 22.05.1795 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1795 Suomusjärvi.
Taulu 299
(Taulusta 298)

VI. Ulrika. Syntynyt 02.02.1777 Suomusjärvi,Salittu. Isä Taulu 298. –Puoliso 21.06.1803 Suomusjärvi Christian. Syntynyt 02.11.1780 Kiikala,Kruusila. Talollinen. Mainitaan vihittäessä nuoreksi talolliseksi Kiikalan Kruusilan kylän Pormestarilta. Pormestarin isäntä vuosina 1802-1848. Lähde:Hannu Vuoristo.

VII Lapset
Justiina. Syntynyt 30.05.1804 Kiikala,Kruusila. Kuollut 24.10.1880 Kiikala,Pirilä. Taulu 300.
Maria Helena. Syntynyt 20.03.1808 Kiikala,Kruusila. Kuollut 14.02.1809 Kiikala,Kruusila.
Frederica. Syntynyt 21.07.1810 Kiikala,Kruusila. Kuollut 1810.
Lena. Syntynyt 05.09.1813 Kiikala,Kruusila. Taulu 302.
Efraim. Syntynyt 25.10.1815 Kiikala,Kruusila. Taulu 304.
Erika. Syntynyt 15.11.1820 Kiikala,Kruusila. Kuollut 10.01.1897 Kiikala. Erikalla oli myös toinen, nimeltä tuntematon puoliso, jonka kanssa hänellä oli poika Juho Evert, s. 30.10.1871 Muurlassa. –Puoliso 24.02.1850 Kiikala Christian. Syntynyt 23.07.1825 Kiikala,Kruusila. Torppari. Torpparina Kiikalan Kruusilan Pormestarin talon Kalliolassa.
Taulu 300
(Taulusta 299)

VII. Justiina. Syntynyt 30.05.1804 Kiikala,Kruusila. Kuollut 24.10.1880 Kiikala,Pirilä. Äiti Taulu 299. –Puoliso 08.07.1830 Kiikala Moses Rusko. Syntynyt 14.07.1803 Kiikala,Pirilä. Kuollut 19.02.1895 Kiikala. Talollinen. Kiikalan Pirilän kylän Ruskon talon isäntä vuosina 1847-1863.

VIII Lapset
Eva Stina. Syntynyt 27.05.1831 Kiikala,Pirilä. Kuollut 08.01.1869 Kiikala,Rasvala. Taulu 301.
Ulrika. Syntynyt 12.04.1834 Kiikala,Pirilä. Kuollut 19.04.1895 Kiikala. Avioliitto Johanin kanssa oli lapseton. Ulrika ja Johan olivat kasvattivanhemmat Eva Mooseksentyttären otta ja Vilhelmiina tyttärille. –Puoliso 21.09.1858 Kiikala Johan Robert Yli-Väsä. Syntynyt 20.01.1833 Kiikala,Pirilä. Tilallinen. Kiikalan Pirilän Riihimettän poika. Yli-Wäsän isäntä. Hautakivi Kiikalan kirkon eteläisellä seinustalla.
Johan. Syntynyt 05.09.1836 Kiikala,Pirilä.
Hedvig. Syntynyt 10.10.1839 Kiikala,Pirilä. Kuollut 24.04.1843 Kiikala,Pirilä.
Mooses. Syntynyt 14.05.1842 Kiikala,Pirilä.
Taulu 301
(Taulusta 300)

VIII. Eva Stina. Syntynyt 27.05.1831 Kiikala,Pirilä. Kuollut 08.01.1869 Kiikala,Rasvala. Äiti Taulu 300. Gabriel Topuli. Syntynyt 04.11.1827 Kiikala,Rasvala. Talollinen. Kiikalan Rasvalan Ylhäisen isäntä 1859-80. Topulin isäntä 1859-66. –Puoliso 2:o 29.09.1853 Kiikala David Vallander. Syntynyt 21.11.1826 Kisko,Kurkela. Talollinen. Kiikalan Rasvalan kylän Ylhäisten talon isäntä. ( i Gabriel Kosk. Syntynyt 04.12.1790 Kisko,Kurkela. Torppari. Ä Eva. Syntynyt 02.01.1790 Suomusjärvi,Ahtiala.)

IX Lapset
2: Johan Robert. Syntynyt 20.07.1854 Kiikala,Rasvala. Kuollut 19.05.1873 Kiikala.
2: Ulriika. Syntynyt 06.03.1856 Kiikala,Rasvala.
2: Aleksandra. Syntynyt 16.09.1859 Kiikala,Rasvala. Kuollut 30.08.1862 Kiikala.
1: Carl Wictor. Syntynyt 16.05.1860 Kiikala,Rasvala. Kuollut 22.04.1862 Kiikala.
1: Carlotta Serfia. Syntynyt 02.04.1862 Kiikala,Rasvala.
1: Gabriel Wilhelm. Syntynyt 02.03.1864 Kiikala,Rasvala.
1: Maria Matilda. Syntynyt 16.01.1866 Kiikala,Rasvala. Kuollut 18.06.1879 Kiikala.
1: Vilhelmina Heininen. Syntynyt 22.02.1868 Kiikala,Rasvala.
Taulu 302
(Taulusta 299)

VII. Lena. Syntynyt 05.09.1813 Kiikala,Kruusila. Äiti Taulu 299. –Puoliso 03.11.1841 Kiikala Fredrik Seppä. Syntynyt 08.07.1813 Kiikala,Kruusila. Torppari. Kiikalan Kruusilan kylän Lautsilan talon Sepän torpparin poika.

VIII Lapset
Erika Seppä. Syntynyt 10.08.1842 Kiikala,Kruusila. Kuollut 24.08.1860 Kiikala.
Efraim Waltanen. Syntynyt 27.02.1845 Kiikala,Kruusila. Kuollut 30.08.1878 Kiikala. Torppari. Taulu 303.
Oskar Seppä. Syntynyt 10.08.1850 Kiikala,Kruusila.
Taulu 303
(Taulusta 302)

VIII. Efraim Waltanen. Syntynyt 27.02.1845 Kiikala,Kruusila. Kuollut 30.08.1878 Kiikala. Torppari. Efraim oli Kiikalan pitäjän Kruusilan kylän Pormestarin talon Sepän torppari. Äiti Taulu 302. –Puoliso 27.12.1866 Kiikala Matilda Wilen. Syntynyt 22.02.1847 Kiikala,Satakoski. Matilda oli kotoisin Kiikalan Satakosken Lähijoelta.

IX Lapset
Karl Waltanen. Syntynyt 23.11.1867 Kiikala,Kruusila. Kuollut 03.10.1871 Kiikala.
Juho Werner Waltanen. Syntynyt 11.11.1870 Kiikala,Kruusila.
Erik Waltanen. Syntynyt 15.05.1878 Kiikala,Kruusila. Erik oli kuuromykkä.
Taulu 304
(Taulusta 299)

VII. Efraim. Syntynyt 25.10.1815 Kiikala,Kruusila. Efraim oli Kiikalan Kruusilan Pormestarin talon isäntänä vuosina1849-1876. Tämän jälkeen Pormestarin suku Efraimin puolelta loppui talossa. Äiti Taulu 299. –Puoliso 30.09.1846 Kiikala Eva Lisa Astenius. Syntynyt 21.11.1823 Karjalohja,Murto. Kuollut 06.10.1883 Kiikala. Eva Lisa oli avioituessaan ollut kasvattityttärenä Kiikalan Yli-Väsän talossa vuodesta 1839 alkaen. ( i Henric Astenius. Syntynyt 28.01.1771 Sammatti,Kiikala. Kuollut keuhkotauti 27.01.1826 Karjalohja,Pellonkylä. talollinen. Ä Anna Stina. Syntynyt 16.11.1784 Kiikala,Pirilä. Kuollut vanhuus 07.12.1867 Karjalohja,Murto.)

VIII Lapset
Ulrika. Syntynyt 10.07.1847 Kiikala,Kruusila. Kuollut 29.08.1860 Kiikala,Kruusila.
Taulu 305
(Taulusta 298)

VI. Efraim Salonius. Syntynyt 25.10.1782 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut murhattu 25.12.1851 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Salitun kylän Uudentalon rusthollari ja pitäjän kuudennusmies. Murhattiin joulupäivänä 1851. Isä Taulu 298. –Puoliso 10.10.1816 Kisko Lovisa. Syntynyt 15.11.1794 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 19.11.1794 Kisko. Kuollut 15.12.1878 Suomusjärvi,Salittu. Kiskon Tieksmäen talollisen tytär. ( i Petter. Syntynyt 13.02.1751 Kisko,Tieksmäki. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 24.06.1753 Kisko,Kaukuri.)

VII Lapset
Johanna Salonius. Syntynyt 20.08.1817 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 20.08.1817 Suomusjärvi.
Johan Salonius. Syntynyt 19.09.1819 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 19.08.1835 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1835 Suomusjärvi.
Efraim Salonius. Syntynyt 10.07.1821 Suomusjärvi,Salittu.
Lena Salonius. Syntynyt 29.09.1823 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 21.09.1873 Lohja. Haudattu 1873 Lohja. –Puoliso 07.09.1843 Suomusjärvi Vigilius Wikström. Syntynyt 13.07.1819 Bromarv,Brutuböle. Kuollut 19.03.1868 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Katso myös 145 , 145 , 145 , 145 , 145 , 145 , 139. –Puoliso 10.06.1869 Suomusjärvi Gustav Henric Nyman. Syntynyt 13.01.1819 Lohja,Karstu. Kuollut 18.01.1883 Lohja,Karstu. Rusthollari. Lohjan pitäjän Karstun kylän Joenpellon talon rusthollari. ( i Carl Nyman. Syntynyt 19.10.1787 Tenhola,Smedsede. Kuollut kohtaus 06.03.1836 Lohja,Karstu. Rusthollari. Ä Christina Catharina Nyman. Syntynyt 03.11.1790 Karjalohja,Immula. Kuollut lapsivuode 19.01.1821 Lohja,Karstu.)
Lovisa Salonius. Syntynyt 26.01.1826 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 1868 Lohja,Karstu. –Puoliso 26.10.1847 Suomusjärvi Gustav Henric Nyman. Syntynyt 13.01.1819 Lohja,Karstu. Kuollut 18.01.1883 Lohja,Karstu. Rusthollari. Lohjan pitäjän Karstun kylän Joenpellon talon rusthollari. ( i Carl Nyman. Syntynyt 19.10.1787 Tenhola,Smedsede. Kuollut kohtaus 06.03.1836 Lohja,Karstu. Rusthollari. Ä Christina Catharina Nyman. Syntynyt 03.11.1790 Karjalohja,Immula. Kuollut lapsivuode 19.01.1821 Lohja,Karstu.)
Johan Salonius. Syntynyt 25.08.1829 Suomusjärvi,Salittu.
Fredrik Salonius. Syntynyt 28.07.1830 Suomusjärvi,Salittu.
Johanna Salonius. Syntynyt 15.01.1834 Suomusjärvi,Salittu.
August Salonius. Syntynyt 01.04.1837 Suomusjärvi,Salittu.
Taulu 306
(Taulusta 298)

VI. Johan Salonius. Syntynyt 20.10.1787 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Asui ensin perheineen Suomusjärven Salitun Uudessatalossa, muttajo vuodesta 1818 alkaen oli Kiskon pitäjän Kavaston kylän Satulamaakarin rusthollari. Isä Taulu 298. –Puoliso 1:o 29.10.1815 Suomusjärvi Lena. Syntynyt 28.08.1786 Suomusjärvi,Lemula. Rusthollari Niilo Erikssonin tytär Suomusjärven Lemulan rusthollista. ( i Niilo Lemberg. Syntynyt 28.09.1749 Suomusjärvi,Lemula. Rusthollari. Ä Lisa Heikola. Syntynyt 05.04.1750 Kisko,Kurkela. Kuollut 18.11.1821 Suomusjärvi,Lemula.) Anna Maria Kajan. Syntynyt 01.04.1825 Kisko,Kavasto. Kastettu 06.04.1825 Kisko. Elias Kajanin tytär Kiskon Kavaston talon torpasta. Elias ja Anna Marian äiti Lovisa Grönlund olivat olleet naimisiin mennessäänvuonna 1817 Kiskon Kurkelan kylän Mäntysillan renkinä ja piikana.

VII Lapset
1: Hedvig Salonius. Syntynyt 18.03.1816 Suomusjärvi,Salittu. Taulu 307.
1: Gustaf. Syntynyt 01.02.1818 Kisko,Kavasto. Kuollut 1820.
1: Josefa. Syntynyt 02.04.1820 Kisko,Kavasto.
1: Gustava Salonius. Syntynyt 15.01.1822 Kisko,Kavasto. Taulu 309.
1: Eva Lovisa. Syntynyt 19.08.1824 Kisko,Kavasto.
1: Gustaf Salonius. Syntynyt 09.07.1829 Kisko,Kavasto. Kastettu 12.07.1829 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Kavaston kylän Satulamaakarin rusthollari. –Puoliso 11.03.1858 Kisko Helena Brandt. Syntynyt 12.09.1839 Kisko,Tieksmäki. Katso myös 493.
Taulu 307
(Taulusta 306)

VII. Hedvig Salonius. Syntynyt 18.03.1816 Suomusjärvi,Salittu. Isä Taulu 306. –Puoliso 10.07.1834 Kisko David Wiman. Syntynyt 31.05.1814 Kisko,Viiari. Rusthollari. Kiskon Kavaston Uusikylän rusthollari. Hänen isänsä oli ollut Viiiarin Sepän rusthollin isäntä Davidin syntyessä. David ja vaimo Hedvig olivat kaukaista sukua toisilleen mm. Suousjärven Arpalahden ja Kiskon Leilän von Lund- sukujen kautta. Katso myös 476.

VIII Lapset
David Wiman. Syntynyt 22.02.1835 Kisko,Kavasto.
Edla Josefa Wiman. Syntynyt 28.09.1837 Kisko,Kavasto. Taulu 308.
Helena Gustava Wiman. Syntynyt 14.08.1839 Kisko,Kavasto.
Carl Robert Wiman. Syntynyt 24.01.1842 Kisko,Kavasto.
Matilda Erika Wiman. Syntynyt 24.02.1844 Kisko,Kavasto.
Lovisa Wilhelmina Wiman. Syntynyt 27.03.1846 Kisko,Kavasto.
Erika Wilhelmina Wiman. Syntynyt 17.09.1849 Kisko,Kavasto.
Amanda Wiman. Syntynyt 23.11.1852 Kisko,Kavasto.
Taulu 308
(Taulusta 307)

VIII. Edla Josefa Wiman. Syntynyt 28.09.1837 Kisko,Kavasto. Kastettu 01.10.1837 Kisko. Rusthollari David Wiman tytär Kiskon pitäjän Kavaston kylän Uusikylän talosta. Äiti Taulu 307. –Puoliso 21.05.1867 Kisko Karl Domander. Syntynyt 24.01.1837 Kisko,Ylettylä. Kastettu 26.01.1837 Kisko. Talollinen. Suomusjärven Kitulan kylän Alhaisten talollinen. Katso myös 477.

IX Lapset
Karl Kustaa Domander. Syntynyt 09.06.1867 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 11.06.1867 Suomusjärvi. Kuollut 11.07.1868 Suomusjärvi,Kitula. Haudattu 1868 Suomusjärvi.
Ida Serafina Domander. Syntynyt 28.04.1869 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 30.04.1869 Suomusjärvi. Kuollut 27.03.1870 Suomusjärvi,Kitula. Haudattu 1870 Suomusjärvi.
Ida Mariana Domander. Syntynyt 26.04.1871 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 30.04.1871 Suomusjärvi.
Taulu 309
(Taulusta 306)

VII. Gustava Salonius. Syntynyt 15.01.1822 Kisko,Kavasto. Kastettu 17.01.1822 Kisko. Isä Taulu 306. –Puoliso 03.10.1850 Kisko Wilhelm Lindholm. Syntynyt 18.12.1806 Kisko,Toija. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon pitäjän Toijan kylän Mellerin talon rusthollari. Vihittyjen luettelossa sukunimellä Lindholm.

VIII Lapset
Johan Lindholm. Syntynyt 22.07.1851 Kisko,Toija. Kastettu 22.07.1851 Kisko.
Taulu 310
(Taulusta 291)

V. Elias. Syntynyt 11.04.1747 Suomusjärvi,Salittu. Rusthollari. Appensa jälkeen tuli Kiskon pitäjän Ylettylän kylän Pitkän talonn puolikkaan tilan rusthollariksi. Tätä taloa kutsutaan rippikirjoissa myös nimellä Björn. Isä Taulu 291. –Puoliso 29.09.1774 Kisko Anna. Syntynyt 06.12.1756 Kisko,Ylettylä. Kastettu 12.12.1756 Kisko. Kiskon pitäjän Ylettylän kylän Pitkän puolikkaan tilan rusthollari Henrik Henriksson Björnin tytär. Äiti Lisa Johansdotter.

VI Lapset
Maja Stina. Syntynyt 22.10.1775 Kisko,Ylettylä. Kastettu 22.10.1775 Kisko.
Regina. Syntynyt 11.03.1778 Kisko,Ylettylä. Kuollut 1778 Kisko,Ylettylä.
Elias. Syntynyt 11.04.1779 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Taulu 311.
Johan. Syntynyt 27.03.1782 Kisko,Ylettylä.
Michel. Syntynyt 09.08.1783 Kisko,Ylettylä. Kuollut 13.08.1783 Kisko,Ylettylä.
Lena. Syntynyt 05.10.1784 Kisko,Ylettylä. Taulu 317.
Gabriel. Syntynyt 14.03.1788 Kisko,Ylettylä. Kuollut 21.02.1794 Kisko,Ylettylä.
Gustav. Syntynyt 30.09.1790 Kisko,Ylettylä.
Anna. Syntynyt 23.08.1793 Kisko,Ylettylä. Kuollut 1793.
Isak. Syntynyt 02.11.1794 Kisko,Ylettylä. Kastettu 04.11.1794 Kisko.
Anna Lisa Sahlstedt. Syntynyt 22.09.1797 Kisko, Ylettylä. Taulu 318.
Henrik. Syntynyt 06.01.1802 Kisko,Ylettylä. Kuollut 12.03.1802 Kisko,Ylettylä.
Taulu 311
(Taulusta 310)

VI. Elias. Syntynyt 11.04.1779 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Kiskon Ylettylän kylän Pitkän puolikkaan tilan rusthollari ja talollinen. Isä Taulu 310. –Puoliso 19.07.1810 Kisko Maria. Syntynyt 30.07.1781 Kisko,Kurkela. Rusthollari Isak Michelssonin tytär Kiskon Kurkelan kylän Pipoltta. Äiti Beata Henriksdotteri Danbom oli kotoisin Nummen Hyvelän Pikkulasta ja hänen veljensä oli ao. talon rusthollarina 1700-luvun loppupuolella. ( i Isak. Syntynyt 01.09.1746 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Beata Danbom. Syntynyt 11.10.1758 Nummi,Hyvelä. Kuollut Kisko,Kurkela.)

VII Lapset
Elias Sahlstedt. Syntynyt 23.05.1811 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Taulu 312.
Ulrika Sahlstedt. Syntynyt 25.01.1814 Kisko,Ylettylä. Ulrika synnytti 3.6.1847 kuolleen poikalapsen Someron Suojoen Alitalossa. –Puoliso 09.06.1846 Kisko Jakob Johan. Talollisen poika Someron Suojoen kylän Alitalosta.
Isak. Syntynyt 18.12.1815 Kisko, Ylettylä, Pitkä. Talollinen;rusthollari. Taulu 315.
Henrik Johan Sahlstedt. Syntynyt 11.02.1819 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Taulu 316.
Karl. Syntynyt 13.10.1822 Kisko,Ylettylä.
Taulu 312
(Taulusta 311)

VII. Elias Sahlstedt. Syntynyt 23.05.1811 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Kiskon Ylötkylän Pitkän talon rusthollari isänsä jälkeen. Isä Taulu 311. –Puoliso 15.07.1845 Kisko Hedvig Johanna Wendelin. Syntynyt 25.01.1811 Karjalohja,Kärkelä. Kastettu 27.01.1811 Karjalohja. Kuollut 04.07.1870 Kisko,Ylettylä. Raudanvääntäjä Anders Johan Wendelinin ja vaimonsa Hedvig Elisabbeth Starkin tytär Kärkelän kuparihytiltä Karjalohjan pitäjästä. Mainittu pariskunta oli ollut myös 1810-luvulla Kiskon SortilanAlhaisten isäntäparina. ( i Anders Johan Vendelin. Syntynyt 18.09.1785 Karjalohja,Kärkelä. Kuollut 29.03.1867 Suomusjärvi,Arpalahti. Ruukkityöläinen,talollinen. Ä Hedvig Elisabet Stark. Syntynyt 04.10.1782 Pohja,Fiskars. Kuollut Vesitauti 06.02.1859 Kisko, Sorttila, Alhainen.)

VIII Lapset
Augusta Maria Sahlstedt. Syntynyt 28.08.1846 Kisko,Ylötkylä. Taulu 313.
Hedvig Johanna Sahlstedt. Syntynyt 04.01.1849 Kisko,Ylötkylä. Taulu 314.
Johan August Sahlstedt. Syntynyt 26.11.1852 Kisko,Ylötkylä.
Taulu 313
(Taulusta 312)

VIII. Augusta Maria Sahlstedt. Syntynyt 28.08.1846 Kisko,Ylötkylä. Isä Taulu 312. –Puoliso 30.10.1866 Kisko Michel Nikander. Syntynyt 11.12.1831 Kiikala,Komissuo. Kastettu 1831 Kiikala. Kuollut 20.08.1914 Kisko,Metsola. Rusthollari. Kiskon Metsolan kylän Tilkalan talon rusthollari.

IX Lapset
August Michael Nikander. Syntynyt 16.08.1868 Kisko,Metsola. Kastettu 20.08.1868 Kisko. Kummit; August Wendelin, rouvansa Mathilda Rydholm, Sillanpään talollinen Johan Olenius, Johanna Sahlstedt, August Sahlstedt ja vaimonsa Eva Rydholm.
Taulu 314
(Taulusta 312)

VIII. Hedvig Johanna Sahlstedt. Syntynyt 04.01.1849 Kisko,Ylötkylä.


Kuva 2. Hedvig Johanna hautamuistomerkki Kiskon kirkkomaalla 6.9.2008.
Isä Taulu 312. –Puoliso 02.05.1872 Kisko Johan Gustaf Silander. Syntynyt 21.06.1848 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 22.06.1848 Suomusjärvi. Talollinen. Isä Johan Johansson Silander oli Johanin syntymän aikaan Suomusjjärven Rautsuon kylän Kaarlen talon isäntä. ohan Gustaf itse oli Rautsuon Mannin talollinen.

IX Lapset
Bertha Sigrid Hedvig Silander. Syntynyt 13.08.1875 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 26.08.1875 Suomusjärvi.
Taulu 315
(Taulusta 311)

VII. Isak. Syntynyt 18.12.1815 Kisko, Ylettylä, Pitkä. Kastettu 21.12.1815 Kisko. Talollinen;rusthollari. Isä Kiskon Ylettylän Pitkän talon rusthollari Elias Eliasson, äiiti Maria Isaksdotter. Avioliiton kautta tuli Suomusjärven Hintsalan kylän Torkan talon isännäksi. Sieltä siirtyi Nummen Hyrsylän kylän Lankilan rusthollariksi.

Tuo verotalo oli 1850-luvulla kooltaan 2/3 manttaalia. Isä Taulu 311. –Puoliso 12.10.1843 Suomusjärvi Maja Stina. Syntynyt 11.09.1824 Suomusjärvi. ( i Johan. Syntynyt 13.03.1801 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 07.01.1825 Suomusjärvi,Hintsala. Talollinen. Ä Leena. Syntynyt 22.06.1801 Suomusjärvi. Kuollut 28.10.1875 Hinttala,Torkka.)

VIII Lapset
Johan. Syntynyt 19.10.1844 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 20.11.1844 Suomusjärvi. Kuollut 17.04.1845 Suomusjärvi.
Henrik Johan. Syntynyt 28.05.1846 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 31.05.1846 Suomusjärvi. Kuollut 22.03.1848 Suomusjärvi.
Karl Isak. Syntynyt 14.12.1847 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 15.12.1847 Suomusjärvi. Kuollut 26.03.1848 Suomusjärvi.
Johan August Sahlstedt. Syntynyt 06.01.1849 Nummi, Hyrsylä, Lankila.
Ulrika Matilda Sahlstedt. Syntynyt 29.11.1850 Nummi, Hyrsylä, Lankila. Kuollut 25.08.1852 Nummi, Hyrsylä, Lankila.
Selim Severin Sahlstedt. Syntynyt 18.03.1852 Nummi, Hyrsylä, Lankila. Kuollut 1852 Nummi, Hyrsylä, Lankila.
Elias Wilhelm Sahlstedt. Syntynyt 23.04.1853 Nummi, Hyrsylä, Lankila. Kuollut 04.02.1920 Turku. Haudattu Turkuun - poika Artturi käytti sukunimeä Saarto. –Puoliso Amanda Josefiina Meltoinen. Syntynyt 25.02.1871 Merimasku. Kuollut 25.11.1907 Turku.
Erika Matilda Sahlstedt. Syntynyt 02.10.1855 Nummi, Hyrsylä, Lankila. Kuollut 22.02.1858 Nummi, Hyrsylä, Lankila.
Taulu 316
(Taulusta 311)

VII. Henrik Johan Sahlstedt. Syntynyt 11.02.1819 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Kiskon Ylötkylän Åvikin talon rusthollari viimeistään vuodesta 1850 alkaen. Isä Taulu 311. –Puoliso 13.08.1850 Kisko Lovisa Malm. Syntynyt 26.06.1830 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 27.06.1830 Kisko. Taloudenhoitaja. Kiskon Ylötkylän Åvikin talon taloudenhoitajana mennessään naimiisiin Henrik Sahlstedtin kanssa. Isä Kirkonkylän Härjän talon Lievon torppari ja pitäjänräätäli acob Malm, äiti Maria Johansdotter.

VIII Lapset
Gustava Emelie Sahlstedt. Syntynyt 13.11.1850 Kisko,Ylötkylä. Kastettu 15.11.1850 Kisko. Oli sukua puolisolleen Robert Hagelbergille. –Puoliso 17.10.1872 Kisko Robert Henrik Hagelberg. Syntynyt 15.08.1831 Karjalohja,Lönnhammar. Talollinen. Katso myös 318 , 319.
Maria Sahlstedt. Syntynyt 1853 Kisko,Ylötkylä. Kastettu Kisko.
Amanda Lovisa Sahlstedt. Syntynyt 1855 Kisko,Ylötkylä. Kastettu 1855 Kisko.
Taulu 317
(Taulusta 310)

VI. Lena. Syntynyt 05.10.1784 Kisko,Ylettylä. Isä Taulu 310. Petter Alen. Syntynyt 26.04.1784. Räätäli. Kiskon Yletkylän Pitkän talon räätäli - mainitaan myös Toijan saahan työntekijänä ja torpparina. Lenan Eliasdotterin kuoltua 11.6.1822 (rippikirjan mukaan) nai aja Lisa Johansdotterin (s. 1793 Suomusjärven Ahtialan Kurjen talossa). Maja Lisan kuoltua meni jo kolmannen kerran naimisiin, uusi puoliso oli Hongiston kylässä asunut torpparin tytär Maria VVax. etterin syntymäaika Kiskon rippikirjasta.

VII Lapset
Christopher Alen. Syntynyt 28.09.1808 Kisko,Ylettylä.
Elias Alen. Syntynyt 18.02.1810 Kisko,Ylettylä.
Anna Sofia Alen. Syntynyt 29.09.1812 Kisko,Toija.
Johanna Alen. Syntynyt 27.02.1818 Kisko,Ylettylä.
Maija Stina Alen. Syntynyt 26.02.1819 Kisko,Ylettylä. Oli Kiskon Pappilassa töissä vihkimisen aikaan vuonna 1844. Maijan ja Kustaan perheeseen syntyi 21.11.1845 kuolleena poikalpsi. –Puoliso 01.11.1844 Kisko Gustaf Skarp. Syntynyt 01.03.1817 Kisko,Orijärvi. Ruukkityöläinen. Työskenteli Kiskon Orijärven ruukilla.
Lena Alen. Syntynyt 20.11.1820 Kisko,Ylettylä.
Taulu 318
(Taulusta 310)

VI. Anna Lisa Sahlstedt. Syntynyt 22.09.1797 Kisko, Ylettylä. Isä Taulu 310. –Puoliso 1:o 04.07.1820 Kisko Johan Hagelberg. Syntynyt 28.07.1775 Karjalohja, Lönnhammar. Kastettu 30.07.1775 Karjalohja. Kuollut kohtaus 18.03.1833 Karjalohja, Lönnhammar. Haudattu 08.04.1833 Karjalohja. Talollinen. Isänsä jälkeen Karjalohjan Lönnhammarin kylän Tusslan talon isäntänä. ( i Johan. Syntynyt 02.10.1741 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut vanhuus 21.12.1821 Karjalohja,Lönnhammar. Talollinen,nimismies. Ä Anna. Syntynyt 30.12.1746 Karjalohja,Lönnhammar. Kuollut lapsivuode 26.07.1787 Karjalohja,Lönnhammar. talollisen tytär.) –Puoliso 2:o 24.02.1837 Karjalohja Henrik Holmberg. Syntynyt 18.10.1810 Karjaa. Renkivouti. Mennessään vihille leski Anna Lisan kanssa oli tämän talossa renkivoutina. Pariskunnalle syntyi kuollut poikalapsi 9.2.1838.

Syntymäaika ja -paikka Karjalohjan rippikirjoista.

VII Lapset
1: Johan Gabriel Hagelberg. Syntynyt 21.08.1823 Karjalohja,Lönnhammar. –Puoliso 07.02.1864 Sammatti Eva Sofia Hjelt. Syntynyt 1823.
1: Henrik Hagelberg. Syntynyt 14.02.1828 Karjalohja,Lönnhammar.
1: Engla Christina Hagelberg. Syntynyt 22.03.1830 Karjalohja,Lönnhammar.
1: Robert Henrik Hagelberg. Syntynyt 15.08.1831 Karjalohja,Lönnhammar. Talollinen. Taulu 319.
Taulu 319
(Taulusta 318)

VII. Robert Henrik Hagelberg. Syntynyt 15.08.1831 Karjalohja,Lönnhammar. Talollinen. Viimeistään vuodesta 1859 alkaen Karjalohjan Lönnhammarin Tusslan talon isäntänä. Äiti Taulu 318. –Puoliso 1:o 07.07.1859 Karjalohja Eva Lovisa Nyberg. Syntynyt 01.09.1831 Karjalohja,Lönnhammar. Kastettu 04.09.1831 Karjalohja. Komissaarin ja rusthollari Nybergin tytär Karjalohjan Murron tallosta. Oli kuitenkin syntynyt isän ollessa Lönnhammarin kylän Norsin talollisena. Äiti Lovisa Johansdotter, isä Henrik Johan Nyberg, jotka olivattulleet Karjalohjalle ilmeisesti Tammisaaresta. Gustava Emelie Sahlstedt. Syntynyt 13.11.1850 Kisko,Ylötkylä. Kastettu 15.11.1850 Kisko. Oli sukua puolisolleen Robert Hagelbergille. Katso myös 316.

VIII Lapset
1: Johan Robert. Syntynyt 09.04.1860 Karjalohja,Lönnhammar. Kastettu 09.04.1860 Karjalohja. Kuollut tuntematon sairaus 09.04.1860 Karjalohja. Haudattu 13.04.1860 Karjalohja.
Taulu 320
(Taulusta 291)

V. Helena. Syntynyt 16.08.1751 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 31.10.1818 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1818 Suomusjärvi. Isä Taulu 291. –Puoliso 07.01.1773 Suomusjärvi Henrik. Syntynyt 05.04.1745 Suomusjärvi,Laperla. Rusthollari. Suomusjärven Laperlan kylän Isoperheen talon rusthollarina isänssä jälkeen. Isä Erik oli kotoisin Sammatin Kiikalan kylän Junnin talosta jaäiti Brita Johansdotter oli Isoperheen edellisen rusthollarin tytär.

VI Lapset
Elias Berghäll. Syntynyt 23.03.1774 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 18.04.1777 Suomusjärvi,Laperla.
Anna Lisa Berghäll. Syntynyt 1776 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 1780 Suomusjärvi,Laperla.
Anna Lisa Berghäll. Syntynyt 1781 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 1782 Suomusjärvi,Laperla.
Henric Johan Berghäll. Syntynyt 18.02.1783 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 12.09.1846 Suomusjärvi,Laperla. Ratsutilallinen. Taulu 321.
Saara Maija. Syntynyt 09.02.1786 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 06.06.1857 Kiikala,Yltäkylä. Emäntä. Taulu 329.
Stina Berghäll. Syntynyt 10.04.1789 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 22.02.1792 Suomusjärvi,Laperla.
Helena Berghäll. Syntynyt 10.04.1789 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 11.06.1789 Suomusjärvi,Laperla.
Anna Lisa Berghäll. Syntynyt 17.12.1791 Suomusjärvi,Laperla. Taulu 332.
Stina Berghäll. Syntynyt 17.04.1794 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 17.04.1794 Suomusjärvi. Muutti vuonna 1828 Kiikalan pitäjään.
Taulu 321
(Taulusta 320)

VI. Henric Johan Berghäll. Syntynyt 18.02.1783 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 12.09.1846 Suomusjärvi,Laperla. Ratsutilallinen. Suomusjärven Laperlan kylän Isoperheen rusthollari. Rippikirjassa 1835-41 merkintä "angifven men frikänd för fyllerd. 28.4.1838". Äiti Taulu 320. –Puoliso 08.07.1806 Suomusjärvi Christina. Syntynyt 24.09.1782 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu Suomusjärvi. ( i Elias. Syntynyt 20.01.1756 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 09.02.1814 Suomusjärvi,Kitula. Talollinen,rusthollari. Ä Regina. Syntynyt 02.05.1759 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 02.11.1815 Suomusjärvi,Kitula.)

VII Lapset
Maija Stina Berghäll. Syntynyt 19.01.1810 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu Suomusjärvi.
Ulrika Berghäll. Syntynyt 02.05.1811 Suomusjärvi,Laperla. Taulu 322.
Henrik Johan Vähäperhe. Syntynyt 06.05.1815 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 12.10.1850 Suomusjärvi,Laperla. Rusthollari. Taulu 323.
Elias Berghäll. Syntynyt 27.09.1819 Suomusjärvi, Laperla. Kuollut 22.11.1882 Kiikala, Yltäkylä. Herastuomari,talollinen. Taulu 324.
Gustava Berghäll. Syntynyt 25.10.1824 Suomusjärvi,Laperla. Taulu 328.
Taulu 322
(Taulusta 321)

VII. Ulrika Berghäll. Syntynyt 02.05.1811 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu Suomusjärvi. Isä Taulu 321.

VIII Lapset
Gustava Vilhelmina. Syntynyt 09.02.1836 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 09.02.1836 Suomusjärvi.
Taulu 323
(Taulusta 321)

VII. Henrik Johan Vähäperhe. Syntynyt 06.05.1815 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 12.10.1850 Suomusjärvi,Laperla. Rusthollari. Suomusjärven Laperlan kylän Wähäperheen rusthollari. Henrik Johan kuoli ennen kuin hänen ja puolison nuorin lapsi ehti syntyä. Wähäperhe. Isä Taulu 321. –Puoliso 02.11.1843 Suomusjärvi Maria Christina. Syntynyt 28.08.1821 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 06.03.1894 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1894 Suomusjärvi. Marian toinen puoliso oli 13.10.1853 Kiskon Vilikkalan kylän Tobbin talon poika Edvard Michelsson. uomusjärven haudattujen luettelossa mainitaan eläkemuorina. Katso myös 116 , 116 , 116.

VIII Lapset
Maria Vähäperhe. Syntynyt 04.05.1844 Suomusjärvi,Laperla.
Johan Gustaf Vähäperhe. Syntynyt 29.10.1845 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 26.01.1881 Suomusjärvi,Laperla. Haudattu 1881 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Laperlan kylän Vähäperheen talon rusthollarina isäpuolensa jälkeen.
Carl Henrik Vähäperhe. Syntynyt 29.07.1848 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 14.04.1853 Suomusjärvi,Laperla.
Gustava Emilia Vähäperhe. Syntynyt 10.11.1850 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 24.05.1852 Suomusjärvi,Laperla.
Taulu 324
(Taulusta 321)

VII. Elias Berghäll. Syntynyt 27.09.1819 Suomusjärvi, Laperla. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 22.11.1882 Kiikala, Yltäkylä. Herastuomari,talollinen. Kiikalan Yltä-Kylän Kylä-Läpän talollinen. Käräjillä 24.9.1840 tuomittiin kiroilusta ja huonosta käytöksesä kestikievarin pihalla kahden taalarin sakkoihin. Isä Taulu 321. –Puoliso 15.09.1846 Suomusjärvi Wilhelmiina. Syntynyt 04.06.1823 Suomusjärvi, Häntälä. Kastettu 06.06.1823 Suomusjärvi. Kuollut 11.02.1915 Kiikala,Yltäkylä. Isä Suomusjärven Häntälän kylän Rävän isäntä Efraim Eriksson ja äiti Johanna Johansdotter. Efraim oli kotoisin Uskelan Pahkavuoresta ja Johanna oli Rävän edellisen isännän tytär.

VIII Lapset
Gustava Wilhelmiina Berghäll. Syntynyt 13.01.1849 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 11.05.1931 Suomusjärvi,Ahtiala. Taulu 325.
Elias Berhem. Syntynyt 1850 Kiikala,Yltäkylä. Nummen pitäjän Millolan kylän rusthollari 1890-luvulla. Tätä ennen oli asunut kotitalossaan, Kiikalan Yltäkylässä. –Puoliso 30.12.1879 Nummi Aurora Sofia Sahlstedt. Syntynyt 11.06.1852 Nummi,Sahlo. Katso myös 19 , 22 , 22 , 22 , 22.
Matilda Berghäll. Syntynyt 18.04.1856 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 17.10.1940 Somero,Lautela. Taulu 326.
Edla Maria Berghäll. Syntynyt 30.11.1858 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 25.07.1932 Helsinki. Taulu 327.
Taulu 325
(Taulusta 324)

VIII. Gustava Wilhelmiina Berghäll. Syntynyt 13.01.1849 Kiikala,Yltäkylä. Kastettu Kiikala. Kuollut 11.05.1931 Suomusjärvi,Ahtiala. Isä Taulu 324. –Puoliso 26.01.1869 Kiikala Aleksius Lietzen. Syntynyt 14.12.1842 Kiikala,Yltäkylä. Kastettu Kiikala. Kuollut 03.06.1901 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Isä Kiikalan Yltäkylän talollinen Erik Johansson Kiio, äiti Hedvvig Arvidsdotter Lietzen. Suomusjärven Ahtialan kylän Pirkkalan talon isäntä 1800-luvun lpulla. Kiio. ( i Erik Kiio. Syntynyt Kiikala,Yltä-Kylä. Talollinen. Ä Hedvig Lietzen. Syntynyt 19.12.1809 Kiikala,Simola.)

IX Lapset
Ireneus Aleksius Lietzen. Syntynyt 05.04.1874 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 24.06.1938 Kisko,Kurkela. –Puoliso 21.09.1902 Suomusjärvi Edla Emilia Silenius. Syntynyt 22.11.1874 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 18.09.1911 Kisko. Katso myös 239.
Taulu 326
(Taulusta 324)

VIII. Matilda Berghäll. Syntynyt 18.04.1856 Kiikala,Yltäkylä. Kastettu Kiikala. Kuollut 17.10.1940 Somero,Lautela. Kotoisin Kiikalan Yltä-Kylän Kylä-Lääpän talosta. Matildan pikkusisko Edla Maria oli naimisissa puoliso Dominicuken veljen, Jeremias Kiion kanssa. Isä Taulu 324. –Puoliso Dominicus Manni. Syntynyt 05.09.1850 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 28.05.1925 Somero,Lautela. Suomusjärven Rautsuon kylän Mannin talon isäntä 1880-luvulta alkkaen. misti myös Someron Lautelan kylän Räyhän talon. Dominicuksen vanhempi veli Aleksius oli samoihin aikoihin Suomujärven Ahtialan Pirkkalan talon isäntänä. ( i Erik Kiio. Syntynyt Kiikala,Yltä-Kylä. Talollinen. Ä Hedvig Lietzen. Syntynyt 19.12.1809 Kiikala,Simola.)

IX Lapset
Dominicus Manni. Syntynyt 28.09.1880 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 25.08.1954 Somero,Pusula. Tilallinen. Someron Pusulan kylän Larkin tilallinen. –Puoliso 11.07.1907 Alina Sofia Ilander. Syntynyt 05.04.1880 Somero. Kuollut 18.02.1951 Somero. ( i Adolf Fredrik Ilander. Syntynyt 20.07.1848 Pertteli,Haali. Ä Amanda Matilda Kaase. Syntynyt 09.12.1856 Somero,Kaskisto.)
Rauha Matilda Manni. Syntynyt 28.04.1883 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 29.04.1883 Suomusjärvi.
Bertha Alina Manni. Syntynyt 21.08.1885 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 23.08.1885 Suomusjärvi.
Walter Ivar Manni. Syntynyt 22.08.1886 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 28.08.1886 Suomusjärvi.
Hilda Pesania Manni. Syntynyt 21.02.1889 Somero,Lautela. Kastettu Somero. Kuollut 06.09.1959 Suomusjärvi. –Puoliso 30.06.1910 Suomusjärvi Jalmari Rantalaiho. Syntynyt 20.11.1881 Suomusjärvi,Alhainen. Kastettu Kiikala. Kuollut 05.10.1969 Suomusjärvi,Alhainen. Maanviljelijä. Maanviljelijä Suomusjärven pitäjän Alhaisten kylässä. Boman. ( i Henrik Rantalaiho. Syntynyt 11.02.1843 Suomusjärvi,Alhainen. Kuollut 01.04.1935 Suomusjärvi,Alhainen. Talollinen. Ä Margareta Silenius. Syntynyt 12.08.1848 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 05.04.1925 Suomusjärvi,Alhainen.)
Taulu 327
(Taulusta 324)

VIII. Edla Maria Berghäll. Syntynyt 30.11.1858 Kiikala,Yltäkylä. Kastettu Kiikala. Kuollut 25.07.1932 Helsinki. Edla sisar Matilda oli naimisissa puoliso Jeremiaksen veljen, Dominicus Mannin kanssa. Isä Taulu 324. –Puoliso 25.09.1879 Kiikala Jeremias Kiio. Syntynyt 24.06.1852 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 26.01.1931 Nummi. Talollinen. Talollinen ja lautamies. misti Nummen Leppäkorven Horkan tilan vuosina 1879-1927. ( i Erik Kiio. Syntynyt Kiikala,Yltä-Kylä. Talollinen. Ä Hedvig Lietzen. Syntynyt 19.12.1809 Kiikala,Simola.)

IX Lapset
Hjalmar Ambrosius Elokorpi. Syntynyt 20.10.1879 Nummi,Leppäkorpi. Kuollut 14.09.1950 Kiikala. –Puoliso Elsa Maria Lunden. Syntynyt 27.09.1885 Kiikala. Kuollut 16.11.1939 Kiikala.
Taulu 328
(Taulusta 321)

VII. Gustava Berghäll. Syntynyt 25.10.1824 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu Suomusjärvi. Isä Taulu 321. –Puoliso 1:o 21.10.1851 Suomusjärvi Gustaf Henric. Syntynyt 29.05.1821 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 31.05.1821 Suomusjärvi. Kuollut 30.11.1867 Suomusjärvi,Salmi. Haudattu 1867 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Salmen Isotalon isäntä. erheeseen syntyi 6.1.1866 kuolleena poikalapsi. Gustafin jälkeen Salmen Isotalon isännäksi tuli Kristoffer Holmerg, jonka vaimo oli Amalia Enfors. ( i Johan. Syntynyt 22.05.1787 Suomusjärvi,Salmi. Kuollut 22.06.1844 Suomusjärvi,Salmi. Talollinen. Ä Christina. Syntynyt 21.05.1787 Kisko,Jyly. Kuollut 26.03.1856 Suomusjärvi,Salmi.) Gabriel Enqvist. Syntynyt 13.01.1817 Sammatti,Lohilampi. Kastettu 1817 Sammatti. Kuollut 02.05.1911 Sammatti. Rusthollari. Sammatin Lohilammen Uusitalon rusthollari. Hänen kuolemansa jälkkeen Uusitalo liitettiin Vanhataloon. unnettiin paikkakunnalla hevosvälskärinä. ( i Johan Enqvist. Syntynyt 25.12.1783 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 24.12.1845 Sammatti,Lohilampi. rusthollari. Ä Anna. Syntynyt 23.05.1797 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 03.02.1853 Sammatti,Lohilampi.)

VIII Lapset
1: Gustaf Robert. Syntynyt 21.04.1854 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 22.04.1854 Suomusjärvi.
1: Henrik Johan. Syntynyt 07.07.1856 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 08.07.1856 Suomusjärvi. Kuollut 16.06.1857 Suomusjärvi,Salmi.
1: Henrik Johan. Syntynyt 07.11.1861 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 10.11.1861 Suomusjärvi.
Taulu 329
(Taulusta 320)

VI. Saara Maija. Syntynyt 09.02.1786 Suomusjärvi,Laperla. Kuollut 06.06.1857 Kiikala,Yltäkylä. Haudattu 1857 Kiikala. Emäntä. Miehensä kotitalon, Kiikalan Yltäkylän Kylä-Lääpän "isäntä" vuosina 1828-29. Äiti Taulu 320. –Puoliso 24.07.1810 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 30.03.1790 Kiikala,Yltäkylä. Talollinen. Talollisen poika Kiikalan Ylikylän Kylä-Lääpältä. Talon isäntänävuosina 1811-27, jonka jälkeen hänen sukunsa Kylä-Lääpällä päättyi.

VII Lapset
Johan. Syntynyt 15.06.1814 Kiikala,Yltäkylä.
Eva. Syntynyt 24.09.1816 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 29.01.1893 Kiikala,Hiitola. Piika,emäntä. Taulu 330.
Elias. Syntynyt 13.01.1820 Kiikala,Yltäkylä.
Henrik. Syntynyt 04.03.1823 Kiikala,Yltäkylä. –Puoliso 06.02.1849 Kiikala Johanna Wilhelmina. Syntynyt 15.01.1819 Suomusjärvi,Ahtiala. ( i Emanuel Palenius. Syntynyt 22.03.1787 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 08.01.1877 Kiikala,Pirilä. Ä Maja Stina. Syntynyt 08.06.1794 Kiikala,Hidola. Piika.)
Maja Stina. Syntynyt 20.06.1827 Kiikala,Yltäkylä.
Taulu 330
(Taulusta 329)

VII. Eva. Syntynyt 24.09.1816 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 29.01.1893 Kiikala,Hiitola. Piika,emäntä. Vihkimisen aikaan Eva oli piikana Kiikalan Pappilassa. Äiti Taulu 329. –Puoliso 29.03.1855 Kiikala Thomas Puolo. Syntynyt 15.12.1821 Kiikala,Saari. Talollinen. Kiikalan Saaren Mikolan poika. Saaren Pappilan vouti, vuokraaja.Hidolan Puolon isäntä 1866-1893. Mikola.

VIII Lapset
Erik Suominen. Syntynyt 07.05.1855 Kiikala,Hiitola. Talollinen. Taulu 331.
Lena Sofia Mikola. Syntynyt 06.04.1858 Kiikala,Saari. Kuollut 18.06.1858 Kiikala,Saari.
Johan Mikola. Syntynyt 25.02.1861 Kiikala,Saari. Kuollut 13.05.1861 Kiikala,Saari.
Taulu 331
(Taulusta 330)

VIII. Erik Suominen. Syntynyt 07.05.1855 Kiikala,Hiitola. Talollinen. Kiikalan Hidolan Puolon isäntä 1894-1904. Mikola. Äiti Taulu 330. –Puoliso 04.02.1882 Kiikala Helena Sofia. Syntynyt 07.04.1855 Kiikala. Johan Eliaksenpoika Kylä-Tryykin tytär Kiikalasta.

IX Lapset
Abraham Suominen. Torppari. –Puoliso Maria Wilhelmina.
Tuomas Suominen. Syntynyt 03.12.1882 Kiikala. Kuollut 30.05.1957 Kiikala. Talollinen. Kiikalan Yltäkylän Yli-Anttilan isäntä 1907-08. Hidolan Puolon isäntä 1918-49. –Puoliso 1905 Aina Lyydia Helin. Syntynyt 04.02.1881 Pertteli.
Naima Maria Suominen. Syntynyt 15.12.1885 Kiikala,Hiitola. Kuollut 11.04.1892 Kiikala.
Kaarle Erik Suominen. Syntynyt 26.01.1888 Kiikala,Hiitola.
Juho Aatos Suominen. Syntynyt 22.06.1890 Kiikala,Hiitola. Kuollut 12.04.1892.
Naima Maria Suominen. Syntynyt 22.09.1892 Kiikala,Hiitola.
Hjalmar Suominen. Syntynyt 25.07.1895 Kiikala,Hiitola.
Sulho Enok Suominen. Syntynyt 02.01.1898 Kiikala,Hiitola. Kuollut 1983 Sauvo. Pehtoori,laitosmies. –Puoliso Anna Justiina Puisto. Syntynyt 06.12.1900 Ypäjä. Kuollut 1989 Sauvo. Kutoja.
Taulu 332
(Taulusta 320)

VI. Anna Lisa Berghäll. Syntynyt 17.12.1791 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 18.12.1791 Suomusjärvi. Anna Lisalla oli avioton poika David, joka syntyi vuonna 1828 Suomusjärven Laperlan kylässä. Äiti Taulu 320.

VII Lapset
David. Syntynyt 23.03.1828 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 23.03.1828 Suomusjärvi.
Taulu 333
(Taulusta 215)

IV. Anna. Syntynyt 01.07.1721 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 27.06.1788 Suomusjärvi,Alhainen. Haudattu 1788 Suomusjärvi. Äiti Taulu 215. –Puoliso 12.10.1742 Suomusjärvi Anders. Syntynyt 20.06.1720 Suomusjärvi,Alhainen. Kastettu 24.06.1720 Suomusjärvi. Kuollut 04.01.1801 Suomusjärvi. Haudattu 1801 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Alhaisten talon rusthollari. Isä talon edellinen rusthollari Anders Henriksson, äiti Brita Gustafsdotter oli kotoisin Laperlan kylästä.

V Lapset
Gustaf. Syntynyt 18.08.1743 Suomusjärvi. Kastettu 21.08.1743 Suomusjärvi.
Johan. Syntynyt 21.01.1746 Suomusjärvi, Alhainen. Kuollut 21.05.1813 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Taulu 334.
Greta. Syntynyt 24.12.1748 Suomusjärvi. Taulu 340.
Christina. Syntynyt 25.10.1751 Suomusjärvi. Taulu 344.
Anna. Syntynyt 1754 Suomusjärvi. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 1754 Suomusjärvi.
Henrik. Syntynyt 28.02.1755 Suomusjärvi. Kuollut 14.06.1823 Suomusjärvi,Taipalo. Rusthollari. Taulu 351.
Eva. Syntynyt 01.08.1758 Suomusjärvi. Kastettu 03.08.1758 Suomusjärvi.
Elias. Syntynyt 09.02.1761 Suomusjärvi. Kuollut 19.12.1830 Suomusjärvi,Kettula. Taulu 358.
Taulu 334
(Taulusta 333)

V. Johan. Syntynyt 21.01.1746 Suomusjärvi, Alhainen. Kuollut 21.05.1813 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Salon Kaukolan kylän Yli-Pommerin talon rusthollarina vuodesta 1777 lähtien. Rippikirjan mukaan tuli Kiskosta Saloon ja olisi syntynyt 4.4.1746.

Pommerin talosta muutti Pyölin kylän Knaapin Ylimmäisen isännäksi. Rippikirjoissa on tästä eteenpäin syntymäpäivänä 21.1.1746. Tämän perusteella hän on syntyisin Suomusjärven kirkonkylän Alhaisten rusthollista. Äiti Taulu 333. –Puoliso 03.07.1777 Salo Maria. Syntynyt 23.01.1753 Salo,Pyöli. Kastettu 27.01.1753 Salo. Kuollut halvaus 18.02.1811 Salo,Kaukola. Haudattu 03.03.1811 Salo. Isä Johan oli Salon Pyölin kylän Knaapin talon rusthollari. Katso myös 502 , 503 , 503.

VI Lapset
Johan Böhling. Syntynyt 25.04.1778 Salo,Kaukola. Kuollut 28.10.1858 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Taulu 335.
Abraham Forsström. Syntynyt 25.11.1780 Salo,Kaukola. Kastettu 27.11.1780 Salo. Merimies. Vuodelta 1816 olevasta lehtileikkeestä käy selville, että Abraham käytti sukunimeä Forsström ja oli lähtenyt vuosisadan alussa Turkuun. Veli Johan kuulutti häntä yhdessä velipuolensa Jacob Johanssonin kanssa perinnönjakoon liittyvässä asiassa. Perhe ei ollut kuullut Abrahamista mitään vuoden 1800 jälkeen.
Elias. Syntynyt 27.03.1783 Salo, Kaukola, Pommeri. Kastettu 28.03.1783 Salo. Kuollut 27.06.1784 Salo, Kaukola, Pommeri.
Maria. Syntynyt 04.06.1785 Salo,Kaukola. Kuollut 25.02.1825 Salo,Harjola. Taulu 336.
Ulrika. Syntynyt 09.05.1787 Salo,Kaukola. Kastettu 10.05.1787 Salo.
Carl. Syntynyt 27.01.1790 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut 15.04.1791 Salo, Pyöli, Ylimmäinen.
Wilhelm. Syntynyt 16.05.1792 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut 05.08.1809 Salo, Pyöli, Ylimmäinen.
Efraim Böling. Syntynyt 03.07.1796 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut Rintavesitauti 05.01.1851 Halikko, Kaninkola, Mäikkä. Rusthollari. Taulu 339.
Taulu 335
(Taulusta 503)

VI. Johan Böhling. Syntynyt 25.04.1778 Salo,Kaukola. Kastettu 26.04.1778 Salo. Kuollut 28.10.1858 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Isänsä jälkeen Salon Pyölin kylän Ylimmäisen l. Yrjälän l. Knaapin rusthollarina viimeistään 1810-luvun puolivälistä alkaen. Äiti Taulu 503. –Puoliso 09.07.1812 Salo Greta Charlotta Ritz. Syntynyt 28.08.1791 Pertteli, Hähkänä. Kuollut Punatauti 07.09.1840 Salo, Pyöli, Yrjälä. Vääpeli Adolf Fredrik Ritzin ja vaimonsa Johanna Hagelbergin tytär, joka oli syntynyt Perttelin Hähkänän kylässä.

VII Lapset
Carl Johan Böhling. Syntynyt 04.08.1817 Salo, Pyöli. Kastettu 06.08.1817 Salo. Kuollut Hinkuyskä 03.05.1819 Salo, Pyöli.
Taulu 336
(Taulusta 503)

VI. Maria. Syntynyt 04.06.1785 Salo,Kaukola. Kastettu 05.06.1785 Salo. Kuollut 25.02.1825 Salo,Harjola. Rusthollarin tytär Salon Pyölin kylän Ylimmäiseltä vihittyjen luettelon mukaan - Marian syntymän aikaan isä Johan Andersson oli kuitenkin ollut Kaukolan kylän Pommerin rusthollin isäntänä. Äiti Maria Johansdotter. Äiti Taulu 503. –Puoliso 21.06.1808 Salo Michel. Syntynyt 20.09.1784 Salo,Harjola. Kastettu 26.09.1784 Salo. Kuollut keuhkotauti 09.06.1824 Salo,Harjola. Haudattu 12.06.1824 Salo. Talollinen. Isänsä jälkeen Salon Harjolan kylän Ylimmäisen talollisena. Hänen jälkeensä Ylimmäisen isäntäparina ovat Johan Josefsson jaMaija Stina Pettersdotter, molemmat syntyisin Perniöstä Salon rippikirjan mukaan. ( i Mats. Syntynyt 21.01.1753 Salo,Harjola. Kuollut keuhkotauti 29.05.1800 Salo,Harjola. Talollinen. Ä Regina. Syntynyt 31.10.1756 Perniö,Lehtiniittu. Kuollut vanhuuden heikkous 10.01.1832 Salo,Harjola.)

VII Lapset
Ulrika. Syntynyt 02.10.1809 Salo,Harjola. Kastettu 02.10.1809 Salo. Kuollut tuntematon lastentauti/horkka 17.02.1810 Salo,Harjola. Haudattu 18.02.1810 Salo.
Ulrika Katarina. Syntynyt 30.05.1811 Salo,Harjola. Kastettu 02.06.1811 Salo. Kuollut kova kuume 05.03.1824 Salo,Harjola. Haudattu 14.03.1824 Salo.
Carl Wilhelm. Syntynyt 05.12.1813 Salo,Harjola. Talollinen. Taulu 337.
Efraim. Syntynyt 13.10.1816 Salo,Harjola. Kastettu 16.10.1816 Salo.
Johan Gustaf. Syntynyt 29.03.1820 Salo,Harjola. Kastettu 31.03.1820 Salo.
Taulu 337
(Taulusta 336)

VII. Carl Wilhelm. Syntynyt 05.12.1813 Salo,Harjola. Talollinen. Salon Harjolan kylän Ylimmäisten talollisen, Mikko Matinpojan poika. Ensimmäisen puolisonsa kuoltua nai 23.9.1834 Kiskon Kurkelan Heikolan talollisen tyttären, Fredrikan. Ylimmäisten isäntä viimeistään vuodesta 1836 lähtien. Äiti Taulu 336. –Puoliso 1:o 1831 Salo Ulrika. Syntynyt 11.03.1801 Salo,Kaukola. Kuollut lapsivuode 23.06.1833 Salo,Harjola. Haudattu 1833 Salo. Isä oli Salon Kaukolan kylän Eskon talollinen. lrika kuoli lapsivuoteeseen. ( i Erik. Syntynyt 18.02.1763 Salo,Kaukola. Kuollut kohtaus 07.03.1817 Salo,Kaukola. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 14.10.1771 Salo,Isopullola.) –Puoliso 2:o 23.09.1834 Kisko Fredrika. Syntynyt 08.07.1816 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.07.1816 Kisko. Katso myös 383.

VIII Lapset
2: Maria Kustava. Syntynyt 07.10.1835 Salo,Harjola.
2: Karl Johan Böhling. Syntynyt 08.12.1837 Salo,Harjola. Kuollut 07.06.1887 Lohja. Taulu 338.
2: Wilhelmina. Syntynyt 01.11.1839 Salo,Harjola.
2: Fredrika. Syntynyt 30.10.1841 Salo,Harjola.
2: Ulrika Christina. Syntynyt 01.10.1843 Salo,Harjola.
2: Wilhelm. Syntynyt 06.02.1845 Salo,Harjola.
2: Henrik. Syntynyt 13.01.1849 Salo, Harjola, Ylimmäinen. Kastettu 15.01.1849 Uskela.
Taulu 338
(Taulusta 337)

VIII. Karl Johan Böhling. Syntynyt 08.12.1837 Salo,Harjola. Kastettu 09.12.1837 Salo. Kuollut 07.06.1887 Lohja. Isä Salon Harjolan talollinen Carl Wilhelm Michelsson, äiti Kiskon Kurkelan Heikkilän talon tytär Fredrika Johansson.

Lohjan Vohloisten rusthollin isäntä 1800-luvun lopulla. Isä Taulu 337. –Puoliso Lohja Ida Dammert. Syntynyt 21.11.1855 Lohja,Humppila. Kastettu Lohja. Kuollut 08.04.1897 Lohja, Vohloinen. Karl Böhlingin kuoltua oli naimisissa Lohjan Vohloisten isännän, A.F. Forströmin kanssa. ( i Carl Wilhelm Dammert. Syntynyt 04.07.1820 Lohja,Humppila. Kuollut 02.07.1868 Lohja,Humppila. Talollinen. Ä Eva Lisa Forsman. Syntynyt 23.12.1818 Lohja,Karstu. Kuollut 06.09.1885 Lohja,Humppila.)

IX Lapset
Sigrid Maria Harjula. Syntynyt 26.08.1886 Lohja, Vohloinen. Kuollut 27.03.1961 Lohja, Karstu. Otti sukunimen Harjula 23.6.1906. Böhling. –Puoliso Väinö Viktor Joenpelto. Syntynyt 31.05.1883 Lohja,Karstu. Kuollut 12.06.1965 Lohja,Karstu. Maanviljelijä. Lohjan Karstun kylän Joenpellon tilallinen. Werlander. ( i Johan Fridolf Verlander. Syntynyt 25.12.1852 Pusula, Karisjärvi. Ä Amanda Ulrika Lietzen. Syntynyt 02.03.1852 Lohja,Talpela.)
Taulu 339
(Taulusta 503)

VI. Efraim Böling. Syntynyt 03.07.1796 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut Rintavesitauti 05.01.1851 Halikko, Kaninkola, Mäikkä. Rusthollari. Halikon Kaninkolan kylän Mäikän talon rusthollari 1820-luvun lopulta lähtien. Tuli Mäikälle 14.3.1827 Halikon muuttaneiden luettelon mukaan. Äiti Taulu 503. –Puoliso 28.04.1829 Halikko Ulrika. Kuollut 1877 Halikko. Syntynyt 07.08.1801 Sauvo. Piika, emäntä. Tuli Angelniemeltä Halikkoon Kaninkolaan piiaksi 30.11.1823. Halikon rippikirjan mukaan oli syntynyt 7.8.1801 Sauvossa.

VII Lapset
Ulrika Wilhelmina Böhling. Syntynyt 20.11.1829 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Emma Carolina Böhling. Syntynyt 18.05.1831 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Maria Gustava Böhling. Syntynyt 28.06.1833 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Carl Johan Böhling. Syntynyt 02.12.1835 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Efraim Böhling. Syntynyt 10.02.1838 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Johan Böhling. Syntynyt 24.09.1840 Halikko, Kaninkola, Mäikä.
Taulu 340
(Taulusta 333)

V. Greta. Syntynyt 24.12.1748 Suomusjärvi. Kastettu 28.12.1748 Suomusjärvi. Rusthollarin tytär Suomusjärven Alhaisten talosta. Äiti Taulu 333. –Puoliso 29.09.1774 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 27.12.1752 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. Talollinen. Kiikalan Yltäkylän Anttilan talollinen.

VI Lapset
Johan. Syntynyt 24.11.1777 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. Taulu 341.
Taulu 341
(Taulusta 340)

VI. Johan. Syntynyt 24.11.1777 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. Talollisen poika Kiikalan Yltäkylän Anttilasta.

Isänsä jälkeen Anttilan talollisena. Äiti Taulu 340. –Puoliso Brita Stina. Syntynyt 01.10.1777 Suomusjärvi, Laperla, Mattila. Kastettu 01.10.1777 Suomusjärvi. Kuollut 1811 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. ( i Johan. Syntynyt 22.10.1745 Suomusjärvi,Laperla. Talollinen. Ä Brita. Syntynyt 07.08.1751 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 13.10.1784 Suomusjärvi,Laperla. Emäntä.)

VII Lapset
Eva. Syntynyt 09.08.1801 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. Taulu 342.
Taulu 342
(Taulusta 341)

VII. Eva. Syntynyt 09.08.1801 Kiikala, Yltäkylä, Anttila. Muutti Kiikalasta Kiskon pitäjän Orijärvelle vuonna 1825 mentyään naimisiin David Anderssonin kanssa.

Vanhemmat Kiikalan Yltäkylän talollinen Johan Johansson ja hänen ensimmäinen vaimonsa Brita Stina Johansdotter. Isä Taulu 341. –Puoliso 13.10.1825 Kiikala David. Syntynyt 21.08.1803 Kisko,Orijärvi. Kastettu 22.08.1803 Kisko. Lampuoti, muonatorppari, seppä. Isänsä jälkeen Kiskon Orijärven rusthollin lampuotina. 1830-luvulla kuitenkin saman tilan Perheentuvan muonatorppari. Kiikalan vihittyjen luettelon mukaan oli myös Orijärven rusthollin seppä. ( i Anders. Syntynyt 26.02.1766 Kisko,Orijärvi. Lampuoti. Ä Kaisa. Syntynyt 22.06.1771 Somero.)

VIII Lapset
Johanna. Syntynyt 27.09.1839 Kisko,Orijärvi. Piika,torpan emäntä. Taulu 343.
Taulu 343
(Taulusta 342)

VIII. Johanna. Syntynyt 27.09.1839 Kisko,Orijärvi. Kastettu 29.09.1839 Kisko. Piika,torpan emäntä. Syntyi muonatorppari David Anderssonin ja vaimonsa Eva Johansdotterin perheeseen Kiskon Orijärvellä sijainneessa Perheentuvan torpassa. Isä David oli ollut myös Orijärven rusthollin lampuotina. Johanna oli nuorimmainen perheen seitsemästä lapsesta. Viimeistään vuodesta 1856 lähtien oli Kirkonkylän Pappilassa piikana. Äiti Taulu 342. –Puoliso 01.11.1866 Kisko Evert. Renkivouti, torppari. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1866 renkivoutina Kiskon Kirkonkylään Pappilassa. Paria vuotta myöhemmin oli Pappilan torpparina. Otti käyttöön sukunimen Lehtonen. Oli yksi Kiskon Säästöpankin alkuperäisistä "päämiehistä". Toimi vastasi myöhempien aikojen pankin isännistön jäsenyyttä.

IX Lapset
Milja (Emilia) Maria Lehtonen. Syntynyt 17.03.1870 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 19.03.1870 Kisko. Kuollut 28.01.1939 Suomusjärvi. Milja Marian vanhemmat olivat Kiskon Kirkonkylän Pappilan torpparipariskunta Evert Andersson ja Johanna Davidsdotter.

Miljan kummeina olivat 19.3.1870 torppari David Galen, hänen vaimonsa Amanda Gustava Laxström, muonatorppari Erik Johan Davidsson ja piika Gustava Grönberg.

Miljan kastoi kirkkoherra Laurell. –Puoliso Kustaa Wendelin. Syntynyt 11.11.1865 Suomusjärvi. Kastettu 15.11.1865 Suomusjärvi. Kuollut 02.04.1948 Suomusjärvi,Lemula. Suomusjärven Lemulan kylän Liukon talon isäntä 1900-luvun alussa. ( i Petter Wendelin. Syntynyt 12.10.1837 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 06.04.1927 Kisko. Torppari. Ä Ulrika Wilhelmina Renvall. Syntynyt 05.05.1838 Kiikala,Rasvala. Kuollut 14.07.1920 Kisko. Piika,torpan emäntä.)
Johan Edvard. Syntynyt 26.12.1872 Kisko, Kirkonkylä. Kastettu 26.12.1872 Kisko. Kummit Kiskon Ylettylän kylän itsellinen Erik Johan Davidsson ja vaimonsa Gustava Grönberg.
Taulu 344
(Taulusta 333)

V. Christina. Syntynyt 25.10.1751 Suomusjärvi. Kastettu 27.10.1751 Suomusjärvi. Äiti Taulu 333. –Puoliso 22.09.1778 Kisko Michel. Syntynyt 04.09.1748 Kisko,Kurkela. Kastettu 07.09.1748 Kisko. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Heikolan puolikkaan talon rusthollari - issä Heikolan rusthollari Johan Ersson, äiti Maija Isaksdotter Äiti Maijan toinen puoliso oli Sammatin Kiikalan kylän Pulkan talollisen poika Erik Nilsson. Viimeistään 1780-luvulla Michelin omistamaa Heikolan puolikastaalettiin kutsua nimellä Nummila. ( i Johan. Syntynyt 1710 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 18.01.1755 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 23.06.1721 Kisko,Kurkela.)

VI Lapset
Christina. Syntynyt 03.01.1782 Kisko,Kurkela. Taulu 345.
Maria. Syntynyt 09.02.1785 Kisko,Kurkela. Kastettu 10.02.1785 Kisko. Kuollut 04.04.1786 Kisko,Kurkela.
Helena. Syntynyt 08.01.1787 Kisko,Kurkela. Taulu 349.
Michel. Syntynyt 08.01.1787 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.01.1787 Kisko. Kuollut 1787 Kisko.
Elias. Syntynyt 21.03.1790 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.03.1790 Kisko.
Johan. Syntynyt 12.06.1795 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Taulu 350.
Taulu 345
(Taulusta 344)

VI. Christina. Syntynyt 03.01.1782 Kisko,Kurkela. Kastettu 05.01.1782 Kisko. Puoliso Gabrielin nuorempi veli Arvid oli naimisissa Christinan sisaren, Helenan kanssa. Äiti Taulu 344. –Puoliso 21.06.1803 Kisko Gabriel. Syntynyt 11.10.1777 Kisko,Sortila. Kastettu 14.10.1777 Kisko. Rusthollari. Kotoisin Kiskon Sortilan Alhaisten rusthollista. Isä Jonas syntyyi 2.4.1746 - vnht; Simo Sigfredsson ja Regina Johansdotter. urkelan kylän Pipon puolikkaan tilan rusthollari. Katso myös 560.

VII Lapset
Wilhelm Gabriel Ahlstedt. Syntynyt 09.10.1803 Kisko,Kurkela. Kuollut 29.08.1850 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Taulu 346.
Helena Ahlstedt. Syntynyt 14.12.1807 Kisko,Kurkela. Taulu 347.
Gabriel Walden. Syntynyt 21.06.1810 Kisko,Kurkela. Kuollut 11.10.1869 Lohja,Kiekla. Rusthollari. Taulu 348.
Elias. Syntynyt 15.03.1813 Kisko,Kurkela. Kastettu 16.03.1813 Kisko.
Christina. Syntynyt 21.10.1815 Kisko,Kurkela. Kastettu 22.10.1815 Kisko.
Gustaf. Syntynyt 10.05.1818 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.05.1818 Kisko.
Carl. Syntynyt 10.12.1820 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.12.1820 Kisko.
David. Syntynyt 15.06.1824 Kisko,Kurkela. Kastettu 18.06.1824 Kisko.
Taulu 346
(Taulusta 345)

VII. Wilhelm Gabriel Ahlstedt. Syntynyt 09.10.1803 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 29.08.1850 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Ali-Pipon l. Passin rusthollari. Hänen isänsä oli Gabriel Jonasson, s. 11.10.1777 Sorttilan Alhasissa. Äiti taasen Christina Mikontytär, s. 6..8.1787 Kurkelan Nummilassa. Äiti Taulu 345. –Puoliso 25.10.1836 Kisko Maria Kristiina Pihlstedt. Syntynyt 13.11.1814 Kisko,Kurkela. Kastettu 15.11.1814 Kisko. Vanhemmat Kiskon Kurkelan Pipon rusthollaripariskunta Elias Isaksson ja Stina Michelsdotter. ( i Elias Pipo. Syntynyt 03.04.1790 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Stina. Syntynyt 05.02.1787 Suomusjärvi,Laperla.)

VIII Lapset
Johan Gabriel Ahlstedt. Syntynyt 28.08.1838 Kisko,Kurkela. Kastettu 30.08.1838 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Kurkelan Ali-Pipon l. Passin rusthollari. –Puoliso Amalia Kristiina Hammar. Syntynyt 18.09.1849 Kisko,Kaukuri. Katso myös 103 , 100.
Helena Kustava Ahlstedt. Syntynyt 24.07.1840 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.07.1840 Kisko.
Vilhelmina Ahlstedt. Syntynyt 12.02.1842 Kisko,Kurkela. Kiskon Kurkelan kylän Ali-Pipon rusthollarin tytär. –Puoliso 27.10.1870 Kisko Gabriel Wilhelm Ljufström. Syntynyt 04.09.1833 Kisko,Kurkela. Talollinen. Katso myös 277 , 278.
Lovisa Kustava Ahlstedt. Syntynyt 05.09.1844 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
August Wilhelm Ahlstedt. Syntynyt 19.09.1846 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. –Puoliso 04.09.1873 Kisko Gustava Lindfors. Syntynyt 16.06.1838 Kisko,Hongisto. Rusthollarin tytär Kiskon Hongiston Kylänpään talosta. Vanhemmat Sillanpään talon kasvattipoika Emanuel Michelsson (s.1772 Perniössä) ja vaimonsa Anna Stina Johansdotter (s. 1806).
Carl Gustaf Ahlstedt. Syntynyt 18.12.1848 Kisko,Kurkela. Kastettu 23.12.1848 Kisko.
Taulu 347
(Taulusta 345)

VII. Helena Ahlstedt. Syntynyt 14.12.1807 Kisko,Kurkela. Kastettu 15.12.1807 Kisko. Vanhemmat Kiskon Kurkelan kylän Nummilan rusthollaripariskunta GGabriel Jonasson ja Stina Michelsdotter. Oli aiemmin ollut naimisissa perniöläisen Gustaf Lietzenin kanssa, joka oli ollut Karjalohjan Kuusian Uusitalon rusthollarina. elenan veli Gabriel isännöi Lohjansaaren Kieklan taloa. Äiti Taulu 345. –Puoliso 1:o 24.10.1843 Karjalohja Gustaf Wikberg. Syntynyt 12.10.1815 Karjalohja,Härjänvatsa. Vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Karjalohjan Kuusian kylän Uudentalon rusthollarin 1840-luvulla. ( i Henrik Wikberg. Syntynyt 14.09.1782 Karjalohja,Härjänvatsa. Kuollut kihti 29.04.1844 Karjalohja,Härjänvatsa. Talollinen. Ä Elisabet Limnell. Syntynyt 02.11.1783 Karjalohja,Kourjoki.) Johan Lietzen. Syntynyt 04.06.1802 Perniö,Laukko. Kastettu 05.06.1802 Perniö. Rusthollari. Kotoisin Perniön Laukon rusthollista. yöhemmin Karjalohjan Kuusian Uudenkartanon rusthollarina. ( i Johan Lietzen. Syntynyt 08.08.1776 Perniö,Laukonkartano. Rusthollari. Ä Hedvig Salin. Syntynyt 03.02.1775 Perniö,Saari.)

VIII Lapset
2: Johan Gabriel Lietzen. Syntynyt 20.09.1834 Perniö,Laukko. Kastettu 26.09.1834 Perniö. Karjalohjan Kuusian Uudentalon rusthollarin poika. –Puoliso 23.10.1862 Karjalohja Eva Sophia Ekqvist. Syntynyt 29.07.1837 Karjalohja,Pellnkylä. Katso myös 281 , 282 , 282 , 282 , 282.
1: Gustaf Henrik Wikberg. Syntynyt 16.08.1844 Karjalohja,Kuusia. Kastettu 18.08.1844 Karjalohja. –Puoliso 19.02.1865 Nummi Eva Sophia Oilenius. Syntynyt 07.03.1842 Nummi,Kovela. Katso myös 69.
1: Karl Wilhelm Wikberg. Syntynyt 22.07.1846 Karjalohja,Kuusia.
1: Maria Adolfina Wikberg. Syntynyt 18.03.1848 Karjalohja,Kuusia. Kastettu 21.03.1848 Karjalohja.
Taulu 348
(Taulusta 345)

VII. Gabriel Walden. Syntynyt 21.06.1810 Kisko,Kurkela. Kastettu 21.06.1810 Kisko. Kuollut 11.10.1869 Lohja,Kiekla. Rusthollari. Tuli Skepparsiin vävyksi ja sitä kautta rusthollariksi. Ensimmäisen puolison kuoltua muutti Lohjalle ja avioitui uudestaan. Näinn hänestä tuli Lohjan Kieklan talon isäntä vuosiksi 1859-1869. Isä Kiskon Kurkelan Pipon puolikkaan talon rusthollari Gabriel onasson ja äiti Stina Michelsdotter. Vanhempien sukujuuret johtavat mm. Kurkelan Nummilan ja Suomusjärven Alhaisten rustholleihin. Äiti Taulu 345. –Puoliso 1:o 02.01.1845 Karjalohja Maria Gustava Långström. Syntynyt 17.10.1822 Karjalohja,Tallnäs. Kastettu 09.11.1822 Karjalohja. Kuollut lavantauti 06.08.1856 Karjalohja,Långvik. Haudattu 10.08.1856 Karjalohja. ( i Eric Johan Långström. Syntynyt 11.10.1799 Karjalohja,Långvik. Rusthollari. Ä Eva Tallqvist. Syntynyt 11.12.1801 Karjalohja,Talla. Kuollut kihti 22.02.1858 Karjalohja,Långvik.) Anna Wilhelmiina Berghäll. Syntynyt 26.07.1826 Karjalohja,Kiertilä. Kuollut 03.05.1888 Karjaa,Sepänkylä. Muutti Lohjalle 1859 mentyään naimisiin Gabriel Waldenin kanssa ja puolison kuoltua muutti 1870 Karjaalle, jossa myös kuoli. ( i Nils Berghäll. Syntynyt 19.02.1780 Karjalohja,Kiertilä. Kuollut 22.04.1848 Karjalohja,Kiertilä. Rusthollari,talollinen. Ä Maria. Syntynyt 03.06.1786 Lohja,Maksjoki. Kuollut 30.03.1849 Karjalohja,Kiertilä.)

VIII Lapset
1: Erika Walden. Syntynyt 20.10.1848 Karjalohja,Långvik. Kastettu Karjalohja. Piika. –Puoliso 21.10.1877 Karjalohja August Paulin. Syntynyt 28.06.1852 Karjalohja,Pyöli. Räätäli. Asui Karjalohjan Tallaan kylän Pöykärissä toimien räätälinä. Isäoli Kärkelän sahan renkimies Gustaf Palin ja äiti taasen puusepän tytär Maria Högman. Augustin syntymän aikaan perhe asui Saarenpäässä.
1: Maria Gustafva Walden. Syntynyt 06.11.1853 Karjalohja,Långvik. Kastettu 10.11.1853 Karjalohja.
Taulu 349
(Taulusta 344)

VI. Helena. Syntynyt 08.01.1787 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.01.1787 Kisko. Helenan sisar Christina oli naimisissa puoliso Arvidin vanhemmanveljen, Gabrielin kanssa. Äiti Taulu 344. –Puoliso 27.06.1811 Kisko Arvid Pinola. Syntynyt 26.08.1784 Kisko,Sortila. Kastettu 29.08.1784 Kisko. Torppari. Isä Kiskon Sorttilan kylän Alhaisten talollinen. Kiskon Kurkelan kylän Nummilan talon torppari. Arvidin ensimmäien puoliso isä oli Nummilan rusthollari. Mainitun Helenan kuoltua nai 1826 Sorttilan Ylhäisten piian, Lena Kaisa Isaksdotterin. Katso myös 560 , 568 , 568 , 568 , 568 , 568 , 568 , 568 , 568.

VII Lapset
Christina. Syntynyt 25.04.1812 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.04.1812 Kisko.
Helena. Syntynyt 28.09.1814 Kisko,Kurkela. Kastettu 29.09.1814 Kisko.
Johan. Syntynyt 13.06.1817 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.06.1817 Kisko.
Helena. Syntynyt 31.07.1818 Kisko,Kurkela. Kastettu 31.07.1818 Kisko.
Johan. Syntynyt 01.08.1825 Kisko,Kurkela. Kastettu 03.08.1825 Kisko.
Taulu 350
(Taulusta 344)

VI. Johan. Syntynyt 12.06.1795 Kisko,Kurkela. Kastettu 13.06.1795 Kisko. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Nummilan talon rusthollari 1810-luvulta läähtien. Hänen jälkeensä vuonna 1845 talon rusthollariksi tuli Johan Gustaf Ljufström, s. 1823 Kurkelassa, puolisonaan Matilda Rotsten. Samalla Johan Michelssonista tuli Sammalon kylän Alhaisten isänä. Alhaisten talo omisti myös naapuri Palluksen. Äiti Taulu 344. –Puoliso 14.10.1813 Kisko Lena Åstedt. Syntynyt 02.09.1787 Kisko,Viiari. Kastettu 03.09.1787 Kisko. Isä Kiskon Viiarin Pellin talollisen poika, torppari Henrik Henrriksson - äiti Anna Johansdotter. Rippikirjan mukaan muutti 1798 Haapaniemen kylään - viimeinen etoollismerkintä Viiarin Pellin torpasta on 10.6.1798.

VII Lapset
Lovisa. Syntynyt 12.10.1814 Kisko,Kurkela. Kastettu 15.10.1814 Kisko. Meni naimisiin Perniön Saaren kylän Vähätalon isännän, Axel Johanssonin kanssa. Axel oli kotoisin naapurista, Saaren Isotalosta ja oli kaukaista suku Karjalohjaan Tallaan kylän Tallqvisteille. –Puoliso 04.10.1855 Kisko Johan. Syntynyt 17.10.1817 Perniö,Saari. Rusthollari. Perniön Saaren kartanon rusthollari. Isä Axel oli ollut talon edellinen isäntä ja äiti Lisa Johansdoter oli kotoisin Perniön Knaapilan rusthollista. ( i Axel. Syntynyt 15.01.1772 Perniö,Saari. Talollinen. Ä Lisa. Syntynyt 18.10.1773 Perniö,Knaapila.)
Maja Lena. Syntynyt 15.09.1817 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. –Puoliso 21.11.1850 Kisko Michel. Syntynyt 28.08.1823 Kisko,Vilikkala. Kastettu 31.08.1823 Kisko. Renki. Renkimies Kiskon Vilikkalan kylän Niemi-Sirkan talosta. Isä Herman Jonasson oli ollut Michelin syntymän aikaan Sirkan "austonpyölin" torpparina. Äiti Lovisa Johansdotter.
Gabriel. Syntynyt 08.11.1820 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.11.1820 Kisko. Kuollut 01.09.1832 Kisko,Kurkela.
Johan Hellstedt. Syntynyt 09.12.1822 Kisko,Kurkela. Kastettu 10.12.1822 Kisko. Kiskon pitäjän Sammalon kylän Alhaisten ja Palluksen talon isänttänä vihkimisen aikaan. li syntynyt Kurkelan Nummilassa. –Puoliso 06.11.1862 Nummi Maria Lovisa Nygren. Syntynyt 28.12.1832 Nummi,Sierla. Talollisen tytär Nummen Sierlan kylän Salmilta. ( i Anders Nygren. Syntynyt 14.05.1791 Nummi,Sierla. Talollinen. Ä Maja Lisa Sorren. Syntynyt 1794 Karjalohja,Mustlahti.) –Puoliso 14.10.1859 Suomusjärvi Maria Christina Landen. Syntynyt 05.11.1819 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 06.05.1862 Kisko,Sammalo. ( i Elias. Syntynyt 23.06.1787 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 12.02.1844 Suomusjärvi,Kitula. Rusthollari. Ä Greta. Syntynyt 04.01.1796 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 30.05.1858 Suomusjärvi,Kitula.)
Taulu 351
(Taulusta 333)

V. Henrik. Syntynyt 28.02.1755 Suomusjärvi. Kastettu 02.03.1755 Suomusjärvi. Kuollut 14.06.1823 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1823 Suomusjärvi. Rusthollari. Rusthollarin poika Suomusjärven Alhaisten talosta. 1790-luvulla vaimonsa kotitalon, Taipalon Falkin isäntänä. Äiti Taulu 333. –Puoliso 09.07.1792 Suomusjärvi Christina. Syntynyt 07.12.1767 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 08.12.1767 Suomusjärvi. Kuollut 31.01.1838 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1838 Suomusjärvi. ( i Johan. Syntynyt 23.06.1737 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 16.03.1767 Suomusjärvi,Taipalo. Talollinen. Ä Hedvig Lietzen. Syntynyt 05.06.1734 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 10.05.1812 Suomusjärvi,Taipalo.)

VI Lapset
Gustaf Falkstedt. Syntynyt 22.01.1793 Suomusjärvi,Taipalo. Talollinen. Taulu 352.
Henric Falkstedt. Syntynyt 05.08.1794 Suomusjärvi,Taipalo. Talollinen. Taulu 357.
Taulu 352
(Taulusta 351)

VI. Gustaf Falkstedt. Syntynyt 22.01.1793 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Taipalon kylän Falckin talollinen isänsä jälkeen. Isä Taulu 351. Gretha Fiellberg. Syntynyt 05.12.1789 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu Suomusjärvi. ( i Isack Fiellberg. Syntynyt 16.08.1745 Suomusjärvi,Laidike. Puuseppä. Ä Margareta Orell. Syntynyt 26.01.1757 Suomusjärvi,Koorla. Piika.)

VII Lapset
Maria Christina Falkstedt. Syntynyt 02.07.1822 Suomusjärvi,Taipalo. Taulu 353.
Ephraim Falkstedt. Syntynyt 01.06.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Talollinen. Taulu 354.
Taulu 353
(Taulusta 352)

VII. Maria Christina Falkstedt. Syntynyt 02.07.1822 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 03.07.1822 Suomusjärvi. Isä Taulu 352. –Puoliso 09.11.1848 Suomusjärvi Efraim. Oli vihkimisen aikaan renkinä Suomusjärven Taipalon kylän Paavollan talossa. 850 tai 1851 tuli Salmen Isotalon vuokraajaksi.

VIII Lapset
Amanda. Syntynyt 28.10.1849 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 31.10.1849 Suomusjärvi.
Efraim Ferdinand. Syntynyt 19.06.1851 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 22.06.1851 Suomusjärvi. Kuollut 09.05.1900 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1900 Suomusjärvi. Muonamies. Mainitaan kuollessaan muonamieheksi.
Henrik Wilhelm. Syntynyt 15.09.1853 Suomusjärvi,Salmi. Kastettu 18.09.1853 Suomusjärvi.
Taulu 354
(Taulusta 352)

VII. Ephraim Falkstedt. Syntynyt 01.06.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 02.06.1827 Suomusjärvi. Talollinen. Oli Nummen Saukkolan kylän talollinen appensa jälkeen. Isä Taulu 352. –Puoliso 1:o 27.10.1857 Nummi Greta Otteliana Sandell. Syntynyt 18.09.1834 Nummi,Saukkola. Kastettu 20.09.1834 Nummi. Nummen Saukkolan kylän kengäntekijän, myöhemmän talollisen, tytär. Maria Karolina Grönroos. Talollisen tytär Lohjan seurakunnasta.

VIII Lapset
1: Johan Berndt Falkstedt. Syntynyt 24.07.1860 Nummi,Saukkola. Renki,muonamies,torppari,vouti. Taulu 355.
1: Carl Fredric Falkstedt. Syntynyt 05.10.1862 Nummi,Saukkola. Kastettu 08.10.1862 Nummi.
1: Aurora Mathilda Falkstedt. Syntynyt 02.01.1865 Nummi,Saukkola. Taulu 356.
1: Karl Gustaf Falkstedt. Syntynyt 05.06.1867 Nummi,Saukkola. Kastettu 08.06.1867 Nummi.
2: Axel Wilhelm Falkstedt. Syntynyt 29.03.1875 Nummi,Saukkola. Kastettu 30.03.1875 Nummi.
2: Hilda Sofia Falkstedt. Syntynyt 25.11.1876 Nummi,Saukkola. Kastettu 27.11.1876 Nummi.
2: Oskar Rudolf Falkstedt. Syntynyt 02.10.1880 Nummi,Saukkola. Kastettu 04.10.1880 Nummi.
Taulu 355
(Taulusta 354)

VIII. Johan Berndt Falkstedt. Syntynyt 24.07.1860 Nummi,Saukkola. Kastettu 26.07.1860 Nummi. Renki,muonamies,torppari,vouti. Oli renkinä Langin talossa Nummella vihkimisen aikaan. Ensimmäisen lapsen syntymän aikaan mainitaan voudiksi, sitten itselliseksi, torppariksi,muonamieheksi ja muonatorppariksi. Isä Taulu 354. –Puoliso 03.04.1888 Nummi Aurora Maria Lindeberg. Syntynyt 10.03.1865 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 12.03.1865 Nummi. Torpparin tytär.

IX Lapset
Selma Sofia Falkstedt. Syntynyt 13.05.1888 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 15.05.1888 Nummi.
Viktor Aleksander Falkstedt. Syntynyt 15.09.1889 Nummi,Hyvelä. Kastettu 17.09.1889 Nummi.
Hjalmar Ferdinand Falkstedt. Syntynyt 01.04.1892 Nummi. Kastettu 03.04.1892 Nummi.
Lempi Maria Falkstedt. Syntynyt 07.06.1893 Nummi. Kastettu 11.06.1893 Nummi.
Aarne Johannes Falkstedt. Syntynyt 20.05.1896 Nummi,Hyvelä. Kastettu 23.05.1896 Nummi.
Fanny Emilia Falkstedt. Syntynyt 06.07.1899 Nummi,Hyvelä. Kastettu 09.07.1899 Nummi.
Taulu 356
(Taulusta 354)

VIII. Aurora Mathilda Falkstedt. Syntynyt 02.01.1865 Nummi,Saukkola. Kastettu 05.01.1865 Nummi. Pariskunta vihittiin isännän kotona, Sammatin Leikkilässä. Isä Taulu 354. –Puoliso 27.10.1887 Sammatti,Leikkilä Viktor Vilhelm Kollin. Syntynyt 23.12.1854 Sammatti,Leikkilä. Talollinen. talonpoika Sammatin pitäjän Leikkilän kylästä, Kroulan talosta. Äiti Eva Stina Stigell.

IX Lapset
Hilda Lucina Kollin. Syntynyt 14.10.1888 Nummi,Saukkola. Kastettu 16.10.1888 Nummi.
Viktor Vilhelm Kollin. Syntynyt 28.04.1890 Nummi,Saukkola. Kastettu 30.04.1890 Nummi.
Lempi Maria Kollin. Syntynyt 27.08.1891 Nummi,Saukkola. Kastettu 30.08.1891 Nummi.
Taulu 357
(Taulusta 351)

VI. Henric Falkstedt. Syntynyt 05.08.1794 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 09.08.1794 Suomusjärvi. Talollinen. Talollisen poika Suomusjärven Taipalon kylän Falkin talosta. Isä Taulu 351. –Puoliso 11.11.1823 Suomusjärvi Ulrica Tiljander. Syntynyt 09.11.1795 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 10.11.1795 Suomusjärvi. ( i Matias Tiljander. Syntynyt 18.08.1744 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 05.04.1808 Suomusjärvi,Kettula. Muurarimestari. Ä Elisabetha. Syntynyt 07.01.1768 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 17.01.1850 Suomusjärvi,Kettula.)

VII Lapset
Maria Falkstedt. Syntynyt 10.03.1825 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 11.03.1825 Suomusjärvi.
Johannes Falkstedt. Syntynyt 26.11.1827 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 28.11.1827 Suomusjärvi.
Taulu 358
(Taulusta 333)

V. Elias. Syntynyt 09.02.1761 Suomusjärvi. Kastettu 10.02.1761 Suomusjärvi. Kuollut 19.12.1830 Suomusjärvi,Kettula. Avioliiton kautta tuli Suomusjärven Kettulan kylän Vanha-Ällipään talon isännäksi. Äiti Taulu 333. –Puoliso 26.10.1790 Suomusjärvi Anna. Syntynyt 03.04.1766 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 04.04.1766 Suomusjärvi. Kuollut 26.01.1845 Suomusjärv,Kettula. Vanhemmat Suomusjärven Kettulan kylän Ällipään talollinen Grels Eriksson ja vaimonsa Anna Andersdotter.

VI Lapset
Maja Lisa. Syntynyt 25.05.1791 Suomusjärvi, Kettula, Vanha-Ällipää. Kuollut Vesitauti 07.03.1867 Nummi, Järvenpää, Uotila. Taulu 359.
Helena. Syntynyt 25.11.1793 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 27.11.1793 Suomusjärvi.
Elias. Syntynyt 15.10.1796 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 16.10.1796 Suomusjärvi.
Ulrika. Syntynyt 17.09.1799 Suomusjärvi,Kettula. Piika. Taulu 360.
Greta. Syntynyt 23.04.1802 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 24.04.1802 Suomusjärvi.
Stina. Syntynyt 14.04.1805 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 16.04.1805 Suomusjärvi.
Johannes. Syntynyt 12.04.1809 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 13.04.1809 Suomusjärvi. Kuollut 13.07.1809 Suomusjärvi,Kettula.
Eva. Syntynyt 03.04.1812 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 05.04.1812 Suomusjärvi.
Taulu 359
(Taulusta 358)

VI. Maja Lisa. Syntynyt 25.05.1791 Suomusjärvi, Kettula, Vanha-Ällipää. Kastettu 26.05.1791 Suomusjärvi. Kuollut Vesitauti 07.03.1867 Nummi, Järvenpää, Uotila. Isä Taulu 358. –Puoliso 09.09.1813 Suomusjärvi Elias Forström. Syntynyt 13.03.1784 Nummi, Järvenpää. Kuollut Vanhuus 22.12.1864 Nummi, Järvenpää, Uotila. Hatuntekijä. Suomusjärven vihittyjen luettelon mukaan oli hatuntekijäkisälli Nummen Järvenpään kylästä. Isä Jöran F. oli Nummella räätälinä jo 1760-luvulla ja pitäjänräätälinä viimeistään vuonna 1780.

VII Lapset
Adolf Johan Forström. Syntynyt 17.12.1814 Nummi,Järvenpää. Kastettu 20.12.1814 Nummi.
Erik Forström. Syntynyt 28.09.1816 Nummi,Järvenpää. Kastettu 29.09.1816 Nummi.
Ulrika Forström. Syntynyt 13.12.1818 Nummi,Järvenpää. Kastettu 20.12.1818 Nummi.
Maria Christina Forström. Syntynyt 08.08.1821 Nummi,Järvenpää. Kastettu 12.08.1821 Nummi.
Emanuel Forström. Syntynyt 01.02.1824 Nummi,Järvenpää. Kastettu 02.02.1824 Nummi.
Eva Forström. Syntynyt 05.02.1827 Nummi,Järvenpää. Kastettu 05.02.1827 Nummi.
David Forström. Syntynyt 25.06.1830 Nummi,Järvenpää. Kastettu 27.06.1830 Nummi.
Jacob Forström. Syntynyt 19.07.1834 Nummi,Järvenpää. Kastettu 20.07.1834 Nummi.
Taulu 360
(Taulusta 358)

VI. Ulrika. Syntynyt 17.09.1799 Suomusjärvi,Kettula. Piika. Vihkimisen aikaan Ulrika oli piikana Suomusjärven Lahnajärven Kllemelän talossa. Vanhemmat Kettulan kylän Ällipään isäntä Elias Andersson ja vaionsa Anna Grelsdotter. Isä Taulu 358. –Puoliso 03.10.1824 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 26.02.1801 Suomusjärvi,Lahnajärvi. ( i Johan. Syntynyt 30.07.1765 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 05.05.1801 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Torppari. Ä Greta. Syntynyt 28.11.1769 Suomusjärvi,Taipalo. Kuollut 09.01.1857 Suomusjärvi,Lahnajärvi.)

VII Lapset
Erik Johan. Syntynyt 21.03.1826 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 24.12.1826 Suomusjärvi,Lahnajärvi.
Eva Stina Landström. Syntynyt 13.10.1827 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 361.
Johan Landström. Syntynyt 1828 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Tilanvuokraaja,talollinen. Taulu 362.
Taulu 361
(Taulusta 360)

VII. Eva Stina Landström. Syntynyt 13.10.1827 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Äiti Taulu 360. –Puoliso 08.11.1849 Sammatti Emanuel Helenius. Syntynyt 24.02.1827 Sammatti,Haarjärvi. Renki,torppari. Renkinä Sammatin Luttarilla, vuodesta 1849 muonatorpparina Lohjaan Vaanilan Jacobsbergillä. Isä Sammatin Haarjärven Kylänpään ja myöhemmin Luskalan Pokan trppari Johan Helenius (s. 1793).

VIII Lapset
Johan Fridolf Helenius. Syntynyt 08.01.1867 Lohja,Vaanila.
Taulu 362
(Taulusta 360)

VII. Johan Landström. Syntynyt 1828 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 1828 Suomusjärvi. Tilanvuokraaja,talollinen. Torpparin poika Suomusjärveltä. Sammatin Vanhatalon vuokraaja 1850-luvun lopulla, viimeistään 166 Nummen Huhdin kylän Yli-Knaapin isäntänä. Äiti Taulu 360. –Puoliso 16.10.1856 Sammatti Lovisa Charlotta Lindström. Syntynyt 19.09.1831 Nummi,Ylhäinen. Kastettu 25.09.1831 Nummi. ( i Gustaf Lindström. Syntynyt 21.03.1804 Suomusjärvi,Kitula. Tilanvuokraaja. Ä Eva Stina Eklund. Syntynyt 05.12.1806 Tammisaari.)

VIII Lapset
Johan Edvard Landström. Syntynyt 28.07.1857 Sammatti,Vanhatalo. Kastettu 31.07.1857 Sammatti. Kuollut 1858.
Edla Josefa Landström. Syntynyt 1860. –Puoliso 22.06.1882 Nummi Karl Gustav Renvall. Syntynyt 06.01.1858 Nummi,Mäntsälä. Kastettu 09.01.1858 Nummi. Mylläri Erland Renvallin ja vaimonsa Kaisa Samuelintyttären poika Nummen Mäntsälän kylästä.
Ida Sofia Landström. Syntynyt 22.06.1866 Nummi,Huhti. Kastettu 22.06.1866 Nummi. Kuollut 1867 Nummi.
Iida Sofia Landström. Syntynyt 06.06.1869 Nummi,Huhti. Kuollut 07.10.1923 Nummi,Mäntsälä. Taulu 363.
Johan Edvard Landström. Syntynyt 18.05.1873 Nummi,Huhti. Kastettu 20.05.1873 Nummi.
Taulu 363
(Taulusta 362)

VIII. Iida Sofia Landström. Syntynyt 06.06.1869 Nummi,Huhti. Kastettu Nummi. Kuollut 07.10.1923 Nummi,Mäntsälä. Talollisen tytär Nummen Huhdin kylän Yli-Knaapin talosta. Isä Taulu 362. –Puoliso 25.10.1892 Nummi Evert Gustaf Alen. Syntynyt 23.12.1854 Nummi, Sitarla. Kastettu 26.12.1854 Nummi. Kuollut 25.03.1897 Nummi, Huhti. Talollinen. Nummen Huhdin kylän Yli-Knaapin talollinen vaimonsa isän jälkeen.

Menehtyi matkalla Sammatista Nummelle. ( i Fredrik Alen. Syntynyt 19.07.1826 Nummi, Sitarla. Kuollut 05.08.1881 Nummi, Sitarla. Talollinen. Ä Clara Sophia Enfors. Syntynyt 25.06.1831 Pusula,Hirvijoki. Kuollut 01.02.1905 Nummi,Sitarla.)

IX Lapset
Anna Aurora Alen. Syntynyt 09.12.1894 Nummi,Huhti. Kastettu Nummi. Kuollut 01.02.1895 Nummi,Huhti.
Martta Sofia Alen. Syntynyt 15.07.1895 Nummi,Huhti. Kastettu Nummi. Kuollut 12.12.1964 Nummi,Retlahti. –Puoliso 21.10.1916 Nummi Viktor Aleksander Vuorela. Syntynyt 22.03.1890 Lohja,Karstu. Kuollut 01.01.1971 Nummi,Retlahti. Maanviljelijä. Katso myös 498 , 499 , 499 , 499 , 499 , 499 , 499.
Anna Aurora Alen. Syntynyt 11.03.1896 Nummi,Huhti. Kastettu Nummi. –Puoliso 07.08.1921 Nummi Frans Enok Heikkilä. Syntynyt 07.09.1889 Pyhäjärvi. Muutti perheensä kanssa vuonna 1921 Nummen Salon Torstilta Kiikalaan, mutta palasi takaisin ja muutti Lohjalle 1924.
Taulu 364
(Taulusta 215)

IV. Kirstin. Syntynyt 18.03.1723 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 19.03.1723 Suomusjärvi. Suomusjärven Salitun rusthollarin tytär. Hänen veljensä Michel isännöi kotitaloa ja sisar Maria oli emänänä Arpalahden rusthollissa. Äiti Taulu 215. –Puoliso 14.10.1741 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 1716 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 04.10.1798 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1798 Suomusjärvi. Rusthollari. Suomusjärven Hintsalan rusthollin isäntä isänsä jälkeen. ( i Jacob. Syntynyt 1682 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 1765 Suomusjärvi,Hintsala. Rusthollari. Ä Helena Lundana. Syntynyt 26.03.1684 Kiikala. Kuollut 08.03.1756 Suomusjärvi,Hintsala.)

V Lapset
Elias. Syntynyt 11.07.1742 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 14.10.1814 Suomusjärvi,Hintsala. Rusthollari. Taulu 365.
Johan. Syntynyt 07.06.1745 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 06.07.1761 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 20.09.1761 Suomusjärvi.
Regina. Syntynyt 04.12.1747 Suomusjärvi,Hintsala. –Puoliso 27.06.1771 Suomusjärvi Mårten. Suomusjärven vihittyjen luettelon mukaan tulisi "Perdolan Kierickasta" - ilmeisesti kyseessä Kiikalan Peltolan kylän Kierikan talo.
Stina Greta. Syntynyt 10.02.1751 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut pistos 04.02.1815 Nummi,Järvenpää. Taulu 394.
Lena. Syntynyt 22.07.1756 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut rintakuume 02.10.1822 Nummi,Järvenpää. Taulu 404.
Hedvig. Syntynyt 22.08.1760 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 1763 Suomusjärvi,Hintsala.
Taulu 365
(Taulusta 364)

V. Elias. Syntynyt 11.07.1742 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 14.10.1814 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1814 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Hintsalan kylän rusthollin isäntä. Äiti Taulu 364. –Puoliso 04.10.1774 Suomusjärvi Lena. Syntynyt 03.10.1742 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 04.10.1742 Nummi. Kuollut 08.01.1811 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1811 Suomusjärvi. Nummen pitäjän Leppäkorven kylän Pellukan rusthollarin tytär. Isä Jacob Matsson, äiti Greta Henriksdotter. Gretan vanhemmat oivat Kiskon Viiarin rusthollari Henrik Larsson ja vaimonsa KarinNilsdotter.

VI Lapset
Stina. Syntynyt 1776 Suomusjärvi,Hintsala. Taulu 366.
Greta. Syntynyt 09.05.1777 Suomusjärvi,Hintsala. Taulu 373.
Lena. Syntynyt 31.10.1778 Suomusjärvi,Hintsala. Taulu 383.
Regina. Syntynyt 01.03.1780 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 04.03.1853 Suomusjärvi,Rautsuo. Taulu 384.
Johan. Syntynyt 24.03.1783 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 12.06.1843 Suomusjärvi,Hintsala. Rusthollari. Taulu 392.
Taulu 366
(Taulusta 365)

VI. Stina. Syntynyt 1776 Suomusjärvi,Hintsala. Isä Suomusjärven Hintsalan kylän rusthollari Elias Johansson - Stinan syntymää ei näyttäisi löytyvän Suomusjärven kastettujen luetteloista. Isä Taulu 365. –Puoliso 02.10.1794 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 19.12.1766 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 21.12.1766 Nummi. Kuollut 21.05.1828 Nummi,Leppäkorpi. Haudattu 08.06.1828 Nummi. Talollinen. Talollisen poika Nummen pitäjän Leppäkorven Sorrin talosta - isänsä jälkeen talon isäntä. ( i Jacob. Syntynyt 20.04.1731 Nummi,Leppäkorpi. Kuollut rintatulehdus 24.06.1812 Nummi,Leppäkorpi. Talollinen. Ä Brita. Syntynyt 12.01.1730 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut rintatauti 03.06.1794 Nummi,Leppäkorpi.)

VII Lapset
Maria Christina. Syntynyt 08.05.1798 Nummi,Leppäkorpi. Taulu 367.
Jacob. Syntynyt 19.11.1801 Nummi,Leppäkorpi.
Hedvig Telen. Syntynyt 25.12.1805 Nummi,Leppäkorpi. Taulu 371.
Taulu 367
(Taulusta 366)

VII. Maria Christina. Syntynyt 08.05.1798 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 09.05.1798. Äiti Taulu 366. –Puoliso 08.07.1824 Nummi Christian Melander. Syntynyt 16.04.1800 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 18.04.1800 Nummi. Talollinen. Nahkuri Elias Melander poika, poika syntyi Nummen Leppäkorvella.. aimonsa isän jälkeen Nummen Leppäkorven Sorrin isäntänä.

VIII Lapset
Fredrika Melander. Syntynyt 15.03.1825 Nummi,Leppäkorpi. Taulu 368.
Henrik Johan Melander. Syntynyt 07.11.1828 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 08.11.1828 Nummi. Kuollut hinkuyskä 02.02.1829 Nummi. Haudattu 15.02.1829 Nummi.
Abraham Melander. Syntynyt 17.12.1829 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 20.12.1829 Nummi.
Johan Melander. Syntynyt 05.12.1832 Nummi,Leppäkorpi. Torppari. Taulu 369.
Elias Melander. Syntynyt 12.02.1835 Nummi,Leppäkorpi. Talollinen. Taulu 370.
Maria Christina Melander. Syntynyt 15.07.1838 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 16.07.1838 Nummi. –Puoliso 22.10.1863 Nummi Johan Gustaf. Syntynyt 02.09.1839 Somero,Kivisoja. Kastettu 04.09.1839 Somero. Isä Someron Kivisojan Yli-Yrkön isäntä Johan Matsson Yrkkö.
Jakob Melander. Syntynyt 10.06.1840 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 14.06.1840 Nummi. Kuollut 27.08.1868 Lohja. Forman. –Puoliso 31.10.1862 Nummi Hedvig Aurora Tallqvist. Syntynyt 01.12.1844 Vihti,Vanjoki. Kuollut 12.10.1865 Helsinki. ( i Henrik Gustaf Tallqvist. Syntynyt 22.02.1819 Nummi. Kuollut 28.08.1865 Vihti,Vanjoki. Talollinen. Ä Anna Karolina Björman. Syntynyt 17.05.1812 Nummi,Retlahti. Kuollut 24.03.1890 Vihti.)
Taulu 368
(Taulusta 367)

VIII. Fredrika Melander. Syntynyt 15.03.1825 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 18.03.1825 Nummi. Äiti Taulu 367. –Puoliso 19.10.1848 Nummi Fredrik Johan Tammelin. Syntynyt 20.10.1827 Nummi,Järvenpää. Kastettu 22.10.1827 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Järvenpään Yli-Jussarin talollisen, Isak Erikssonnin ja vaimonsa Maja Stina Eriksdotterin poika. Isänsä jälkeen Yli-Jussarin isäntä noin vuoteen 1863, jonka jäleen muutti Pusulaan ja oli Suomelan kylän Pietilän isäntänä.

IX Lapset
Maria Lovisa Tammelin. Syntynyt 16.04.1849 Nummi,Järvenpää. Kastettu 17.04.1849 Nummi.
Matilda Fredrika Tammelin. Syntynyt 03.01.1851 Nummi,Järvenpää. Kastettu 06.01.1851 Nummi.
Henrik Johan Tammelin. Syntynyt 19.03.1853 Nummi,Järvenpää. Kastettu 22.03.1853 Nummi. –Puoliso 26.10.1878 Pusula Edla Vilhelmina Nord. Syntynyt 09.04.1853 Pusula,Suomela. Kastettu 10.04.1853 Pusula. Isä Pusulan Suomelan Pietilän talon Mandellin torppari Erik Nord, äiti Edla Nyström.
Fredrik Fabian Tammelin. Syntynyt 19.01.1860 Nummi,Järvenpää. Kastettu 22.01.1860 Nummi.
Karl Elias Tammelin. Syntynyt 20.01.1862 Nummi,Järvenpää. Kastettu 23.01.1862 Nummi. Talollinen. Nummen Retlahden Vuorelan talon isäntä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. –Puoliso 27.10.1892 Pusula Olga Emilia Wikström. Syntynyt 1869 Nurmijärvi. Muutti Nurmijärveltä Pusulaan, jossa avioitui Kaarle Elias Tammelinin kanssa.
Oskar Tammelin. Syntynyt 05.09.1864 Pusula,Suomela. Kastettu 07.09.1864 Pusula.
Edla Alexandra Tammelin. Syntynyt 11.06.1867 Pusula,Suomela. Kastettu 16.06.1867 Pusula.
Taulu 369
(Taulusta 367)

VIII. Johan Melander. Syntynyt 05.12.1832 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 06.12.1832 Nummi. Torppari. Nummen Leppäkorven Sorrin talon Uusitalon torppari. Äiti Taulu 367. –Puoliso 1:o 08.04.1882 Nummi Eva Lovisa Tektonius. Syntynyt 21.03.1838 Nummi,Haarla. Kastettu 23.03.1838 Nummi. Kuollut 20.08.1911 Nummi,Leppäkorpi. Torppari Alexander Malmgrenin leski Nummen Tavolan Kuustolta. Heeillä oli ainakin tytär Maria Sofia, joka syntyi 26.3.1872. Isä Nummen Haarlan rusthollari Johan Evert Tektonius ja äiti Stna Johansdotter Salin. ( i Johan Evert Tectonius. Syntynyt 17.09.1808 Nummi,Haarla. Kuollut kuolio 16.12.1850 Nummi,Haarla. Rusthollari. Ä Stina Salin. Syntynyt 19.10.1804 Nummi,Röhkölä.) Anna Maria. Syntynyt 1835. Nummen Leppäkorven Sorrin talon l. miehensä kotitalon ottotytär.

IX Lapset
2: Jaakko Juha Melander. Syntynyt 16.09.1861 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 18.09.1861 Nummi. Kuollut 26.07.1934 Nummi,Leppäkorpi. Itsellinen, torppari. Nummen Leppäkorven Soren l. Sorrin Uusitalon itsellinen ja torppari. –Puoliso 03.09.1891 Nummi Maria Sofia Malmgren. Syntynyt 26.03.1872 Nummi,Tavola. Kuollut 13.12.1955 Nummi,Leppäkorpi. Suomensi sukunimensä Apilamaaksi 1.7.1935, noin vuosi miehensä kkuoleman jälkeen. Marian äiti Eva Tektonius oli aikoinaan ollut naimisissa Jaakonisän, Johan Melanderin kanssa. Apilamaa. ( i Aleksander Malmgren. Syntynyt 30.04.1843 Karjalohja,Särkijärvi. Kuollut 26.03.1879 Nummi,Tavola. Torppari. Ä Eva Lovisa Tektonius. Syntynyt 21.03.1838 Nummi,Haarla. Kuollut 20.08.1911 Nummi,Leppäkorpi.)
2: Karl Viktor Melander. Syntynyt 19.03.1864 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 22.03.1864 Nummi.
Taulu 370
(Taulusta 367)

VIII. Elias Melander. Syntynyt 12.02.1835 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 15.02.1835 Nummi. Talollinen. Isänsä jälkeen, viimeistään vuodesta 1862 lähtien Nummen Leppäkorven Sorrin l. Soren talon isäntä. Äiti Taulu 367. –Puoliso 17.10.1861 Nummi Henrika Stenholm. Syntynyt 05.11.1841 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 11.11.1841 Nummi. Rusthollari Jacob Johan Stenholmin ja vaimonsa Maria Stenbergin tytär Nummen Leppäkorven Pellukan talosta. ( i Jakob Johan Stenholm. Syntynyt 11.09.1805 Nummi,Leppäkorpi. Ä Maria Stenberg. Syntynyt 09.05.1811 Nummi,Leppäkorpi.)

IX Lapset
Aurora Alfrida Melander. Syntynyt 08.10.1862 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 11.10.1862 Nummi.
Alexandra Henrika Melander. Syntynyt 04.01.1865 Nummi, Leppäkorpi, Sore. Kastettu 07.01.1865 Nummi. Talollisen tytär Nummen Leppäkorven kylän Sorelta. –Puoliso 05.10.1882 Nummi Juha Amnell. Syntynyt 30.11.1856 Nummi, Järvenpää, Ryöppy. Talollinen. Katso myös 178 , 179 , 179 , 179 , 179.
Karl Oskar Melander. Syntynyt 01.02.1867 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 03.02.1867 Nummi.
Axel Elias Melander. Syntynyt 15.04.1869 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 17.04.1869 Nummi.
Johan Alfred Melander. Syntynyt 12.06.1871 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 13.06.1871 Nummi.
Aina Maria Melander. Syntynyt 01.07.1873 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 06.07.1873 Nummi.
Olga Evelina Melander. Syntynyt 25.06.1875 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 26.06.1875 Nummi.
Hulda Aurora Melander. Syntynyt 09.03.1877 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 13.03.1877 Nummi.
Augusta Henrika Melander. Syntynyt 14.06.1880 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 18.06.1880 Nummi.
Frans Fjalar Melander. Syntynyt 03.03.1882 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 05.03.1882 Nummi.
Taulu 371
(Taulusta 366)

VII. Hedvig Telen. Syntynyt 25.12.1805 Nummi,Leppäkorpi. Äiti Taulu 366. –Puoliso 18.10.1832 Nummi Abraham Ruona. Syntynyt 16.12.1806 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 24.12.1867 Suomusjärvi,Kettula. Haudattu Suomusjärvi. Torppari. Suomusjärven Kettulan kylän Uusi-Ällipään torppari. ( i Isak. Syntynyt 09.08.1772 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 23.02.1837 Suomusjärvi,Kettula. Torppa. Ä Eva. Syntynyt 15.01.1779 Suomusjärvi,Lahnajärvi.)

VIII Lapset
Maria Christina Ruona. Syntynyt 09.02.1839 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 06.02.1853 Suomusjärvi,Kettula.
Eva Ruona. Syntynyt 12.12.1841 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 23.04.1868 Suomusjärvi,Kettula. Taulu 372.
Fredrika Ruona. Syntynyt 21.01.1843 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 26.06.1854 Suomusjärvi,Kettula. Haudattu 1854 Suomusjärvi.
Taulu 372
(Taulusta 371)

VIII. Eva Ruona. Syntynyt 12.12.1841 Suomusjärvi,Kettula. Kuollut 23.04.1868 Suomusjärvi,Kettula. Äiti Taulu 371. –Puoliso 13.02.1866 Suomusjärvi Elias Wikstedt. Syntynyt 30.04.1842 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 01.05.1842 Suomusjärvi. Kuollut 22.12.1884 Suomusjärvi,Kettula. Haudattu 1884 Suomusjärvi. Torppari. Suomusjärven Kettulan kylän Härkälän talon Kujalan torppari isännsä Johan Wikstedtin jälkeen. Ensimmäisen vaimon, Eva Abramintytär Ruonan kuoltua meni naimisin Eva Gustava Isaksdotterin kanssa, joka oli torpparin tytär Kettulan Härkälän Majalasta eli naapuritorpasta. Tästä avioliitosta oli useita lapsia 1870- ja 1880-luvuilla. ( i Johan Wikstedt. Renki,torppari. Ä Maja Lisa. Syntynyt 20.01.1812 Suomusjärvi,Rautsuo.)

IX Lapset
Henrik Johan Wikstedt. Syntynyt 09.05.1866 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 10.05.1866 Suomusjärvi. Torppari. Torpparin poika Suomusjärven Kettulan Härkälän Kujalasta, isänsäjälkeen torpan isäntänä 1880-luvulta eteenpäin. –Puoliso 01.04.1887 Suomusjärvi Wendla Fredrika. Syntynyt 30.01.1866 Suomusjärvi,Kettula. Katso myös 231.
Taulu 373
(Taulusta 365)

VI. Greta. Syntynyt 09.05.1777 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 11.05.1777 Suomusjärvi. Isä Taulu 365. –Puoliso 29.06.1797 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 22.03.1764 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 25.03.1764 Suomusjärvi. Suomusjärven Lahnajärven kylän Suonikkalan talon poika. Isä Niilo Johansson ja äiti Margareta Andersdotter.

VII Lapset
Greta. Syntynyt 23.01.1799 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 15.02.1799.
Lena. Syntynyt 22.04.1800 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 374.
Elias. Syntynyt 05.04.1802 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 16.05.1802 Suomusjärvi.
Stina. Syntynyt 20.03.1803 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 28.11.1866 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 375.
Johan Juselius. Syntynyt 19.07.1805 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Talollinen. Taulu 376.
Elias. Syntynyt 16.01.1808 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 11.04.1815 Suomusjärvi.
Ulrika. Syntynyt 16.09.1812 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 01.11.1812 Suomusjärvi.
Emanuel. Syntynyt 28.08.1813 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 02.09.1813 Suomusjärvi.
Hedvig. Syntynyt 07.01.1816 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 29.12.1890 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 380.
Gustaf. Syntynyt 08.07.1818 Suomusjärvi,Lahnajärvi.
Taulu 374
(Taulusta 373)

VII. Lena. Syntynyt 22.04.1800 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Äiti Taulu 373.

VIII Lapset
Greta Stina. Syntynyt 22.06.1826 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 24.06.1826 Suomusjärvi.
Taulu 375
(Taulusta 373)

VII. Stina. Syntynyt 20.03.1803 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 28.11.1866 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1866 Suomusjärvi. Stinalla oli useita aviottomia lapsia, joista 1831 syntyneen tyttären kohdalla mainitaan isän olleen naapuritalon, Lahnajärven KKlemelän Elias Eliasson. Koska pariskunta meni naimisiin 1840-luvulla, on todennäköistä,että ainakin osa näistä aviottomista lapsista olisi heidän yhteisiä. Äiti Taulu 373. Elias. Syntynyt 17.09.1801 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 03.11.1884 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1884 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Lahnajärven Klemelän talollisen, Elias Johanssonin ja Justina Johansdotterin poika. sänsä jälkeen Klemelän isäntänä.

VIII Lapset
Elias. Syntynyt 09.07.1827 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 13.07.1827 Suomusjärvi. Kuollut 24.08.1827 Suomusjärvi.
Elias. Syntynyt 22.01.1829 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 24.01.1829 Suomusjärvi. Kuollut 29.01.1829 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1829 Suomusjärvi.
Johan. Syntynyt 14.02.1830 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 14.02.1830 Suomusjärvi.
1: Henrika Benjamina. Syntynyt 16.01.1831 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 23.01.1831 Suomusjärvi. Kuollut 20.12.1836 Suomusjärvi. Haudattu 1836.
Johan. Syntynyt 30.09.1833 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu Suomusjärvi.
Efraim. Syntynyt 09.09.1838 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 09.09.1838 Suomusjärvi. Kuollut 10.10.1838 Suomusjärvi. Haudattu 1838 Suomusjärvi.
Taulu 376
(Taulusta 373)

VII. Johan Juselius. Syntynyt 19.07.1805 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 21.07.1805 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Lahnajärven kylän Suonikkalan talollinen. Äiti Taulu 373. –Puoliso 20.10.1842 Sammatti Maria Dahlman. Syntynyt 18.05.1819 Sammatti,Luskala. ( i Carl Gustaf Dahlman. Syntynyt 03.11.1784 Sammatti,Luskala. Rusthollari. Ä Maria Christina Rosenholm. Syntynyt 26.01.1793 Karjaa. Kuollut 09.05.1865 Sammatti,Luskala.)

VIII Lapset
Serafina Juselius. Syntynyt 02.09.1843 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 377.
Johan Juselius. Syntynyt 30.11.1844 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Talollinen. Taulu 378.
Gustaf Juselius. Syntynyt 09.06.1848 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 21.12.1848 Suomusjärvi,Lahnajärvi.
Kristina Juselius. Syntynyt 09.06.1848 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 379.
Edla Juselius. Syntynyt 13.11.1849 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 14.11.1849 Suomusjärvi. Kuollut 27.03.1850 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1850 Suomusjärvi.
Gustaf Linden. Syntynyt 14.12.1854 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 14.12.1854 Suomusjärvi. Kuollut 12.03.1867 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1867 Suomusjärvi.
Taulu 377
(Taulusta 376)

VIII. Serafina Juselius. Syntynyt 02.09.1843 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Isä Taulu 376. –Puoliso 28.11.1867 Suomusjärvi Johan. Talollinen. Suomusjärven Lahnajärven Klemelän talon isäntä 1860-luvulta lähtien.

IX Lapset
Sofia. Syntynyt 05.05.1869 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 09.05.1869 Suomusjärvi. –Puoliso 01.02.1897 Suomusjärvi Kaarle Vihtori. Itsellinen,torppari. Itsellinen Suomusjärven Kettulan Ruonalta. Avion jälkeen Lahnajärven Klemelän talon Rantalan torppari.
Ida. Syntynyt 01.06.1871 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 04.06.1871 Suomusjärvi.
Erika. Syntynyt 30.04.1874 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 03.05.1874 Suomusjärvi.
Johan Gustaf. Syntynyt 26.05.1875 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 26.05.1875 Suomusjärvi.
Elias. Syntynyt 29.05.1878 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 30.05.1878 Suomusjärvi.
Edvard. Syntynyt 17.03.1881 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 20.03.1881 Suomusjärvi.
Ida Maria. Syntynyt 02.02.1883 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 04.02.1883 Suomusjärvi.
Anna Maria. Syntynyt 23.06.1887 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 24.06.1887 Suomusjärvi.
Taulu 378
(Taulusta 376)

VIII. Johan Juselius. Syntynyt 30.11.1844 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Lahnajärven kylän Suonikkalan talon isäntänä. Isä Taulu 376. –Puoliso 21.06.1887 Sammatti Amanda Ulrika Kaastedt. Syntynyt 02.03.1858 Karjalohja,Ilmoniemi. ( i Gustaf Mauritz Kaastedt. Syntynyt 02.03.1828 Somero,Kaskisto. Rusthollari. Ä Ulrika Carolina Sorren. Syntynyt 13.10.1826 Karjalohja, Mustlahti, Haukka. Kuollut 16.06.1904 Karjalohja, Mustlahti, Haukka.)

IX Lapset
Oskar Mikael Juselius. Syntynyt 29.09.1888 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 30.09.1888 Suomusjärvi.
Selma Josefina Juselius. Syntynyt 10.10.1890 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 12.10.1890 Suomusjärvi.
Juho Feliks Juselius. Syntynyt 13.01.1893 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 15.01.1893 Suomusjärvi.
Aarne Aleksander Juselius. Syntynyt 08.09.1895 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 10.09.1895 Suomusjärvi.
Armas Basilius Juselius. Syntynyt 30.05.1898 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 01.06.1898 Suomusjärvi.
Taulu 379
(Taulusta 376)

VIII. Kristina Juselius. Syntynyt 09.06.1848 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kristinalla oli kaksoisveli Gustaf, joka kuitenkin kuoli vauvaiässä. Isä Taulu 376. –Puoliso 25.05.1875 Suomusjärvi Johan Reukka. Syntynyt 14.11.1837 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 16.11.1837 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Lahnajärven kylän Reukan talon isäntä isänsä Johan Eliassonin jälkeen. Äiti Lena Johansdotter.

IX Lapset
Juho Kustaa. Syntynyt 28.10.1876 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 29.10.1876 Suomusjärvi.
Ida Maria Reukka. Syntynyt 19.08.1878 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 20.08.1878 Suomusjärvi. –Puoliso 22.10.1903 Suomusjärvi Kaarlo Aleksander Alho. Syntynyt 19.11.1875 Sammatti,Niemenkylä. Kastettu Sammatti. Talollinen. Isänsä jälkeen Sammatin Niemenkylän Kulkin talollinen. Ahlholm. ( i Henrik Ahlholm. Syntynyt 20.02.1839 Sammatti,Niemenkylä. Talollinen. Ä Edla Ulrica Himberg. Syntynyt 06.12.1838 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 12.12.1918 Sammatti,Niemenkylä.)
Elias Rikhard. Syntynyt 07.02.1880 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 08.02.1880 Suomusjärvi.
Edvard. Syntynyt 25.02.1881 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 27.02.1881 Suomusjärvi.
Hjalmar Gabriel. Syntynyt 27.10.1883 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 28.10.1883 Suomusjärvi.
Taulu 380
(Taulusta 373)

VII. Hedvig. Syntynyt 07.01.1816 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 29.12.1890 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1890 Suomusjärvi. Mainitaan kuollessaan eläkeläiseksi Suomusjärven Lahnajärven Kolhon talosta. Äiti Taulu 373. –Puoliso 10.10.1850 Suomusjärvi Johan. Kuollut 19.07.1870 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Haudattu 1870 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Lahnajärven Kolhon talollisen, Johanin, poika. Kolhon isäntä 1800-luvun puolivälin paikkeilla.

VIII Lapset
Johan. Syntynyt 31.10.1850 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 02.11.1850 Suomusjärvi.
Erika. Syntynyt 30.12.1851 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 381.
Johan. Syntynyt 19.10.1853 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 20.10.1853 Suomusjärvi. –Puoliso 15.12.1885 Suomusjärvi Matilda Wilhelmina. Syntynyt 24.12.1852 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 26.12.1852 Suomusjärvi. Piika. Piika Johan Benjaminsdotterin avioton tytär. Vihkimisen aikaan vuonna 1885 oli piikana Suomusjärven Lahnajären Reukan talossa.
Serafia. Syntynyt 27.01.1856 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Taulu 382.
Ulrika Alexandra. Syntynyt 17.02.1860 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 18.02.1860 Suomusjärvi. –Puoliso 08.10.1891 Suomusjärvi Juho Lindgren. Syntynyt 15.06.1858 Suomusjärvi, Lahnajärvi, Suonikkalan talon Mäkilän torppa. Torpparin poika Suomusjärven Lahnajärven Suonikkalan talon Mäkilästä.
Taulu 381
(Taulusta 380)

VIII. Erika. Syntynyt 30.12.1851 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 01.01.1852 Suomusjärvi. Talollisen tytär Suomusjärven Lahnajärven kylän Kolholta. Äiti Taulu 380. Tuomas. Syntynyt 04.02.1843 Somero,Tertilä. Kastettu 05.02.1843 Somero. Talollinen. Suomusjärven Koorlan kylän Sepän talon isäntä 1870-luvulta lähtiien. otoisin Someron Tertilän Luukkolasta.

IX Lapset
Hilda Serafina. Syntynyt 04.03.1875 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 07.03.1875 Suomusjärvi.
Amanda Erika Seppä. Syntynyt 12.04.1877 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 15.04.1877 Suomusjärvi. Kuollut 08.03.1962 Suomusjärvi. Talollisen tytär Suomusjärven Koorlan kylän Sepältä. –Puoliso 21.06.1898 Suomusjärvi Elias Edvard Lemberg. Syntynyt 28.10.1869 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut 20.10.1945. Rusthollari. Katso myös 279.
Ida. Syntynyt 13.02.1882 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 16.02.1882 Suomusjärvi. –Puoliso 02.07.1903 Suomusjärvi Kaarlo Elias Lietzen. Syntynyt 30.01.1871 Sammatti,Kaukola. Kastettu 23.02.1871 Sammatti. Kuollut 23.02.1955 Sammatti,Kaukola. Tilallinen. Omisti vuodesta 1903 lähtien Sammatin Kaukolan Lassin tilan. ( i Elias Lietzen. Syntynyt 08.05.1823 Lohja,Talpela. Kuollut 28.01.1914 Sammatti,Kaukola. Tilallinen. Ä Clara Christina Cavonius. Syntynyt 12.08.1839 Nummi. Kuollut 05.01.1902 Sammatti,Kaukola.)
Aurora Aleksandra. Syntynyt 10.03.1887 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 10.03.1887 Suomusjärvi.
Taulu 382
(Taulusta 380)

VIII. Serafia. Syntynyt 27.01.1856 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 28.01.1856 Suomusjärvi. Äiti Taulu 380. –Puoliso 16.10.1884 Suomusjärvi Karl Viktor Salin. Syntynyt 24.04.1860 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 27.04.1860 Suomusjärvi. Talollinen. Lampuoti Salinin poika Suomusjärven Kettulan kylän Härkälän taloosta. ppensa jälkeen Lahnajärven Kolhon isäntänä.

IX Lapset
Ida Salin. Syntynyt 30.12.1886 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 31.12.1886 Suomusjärvi.
Anna Gunilla Salin. Syntynyt 29.01.1888 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 30.01.1888 Suomusjärvi.
Aleksandra Serafina Salin. Syntynyt 23.01.1890 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 24.01.1890 Suomusjärvi.
Edla Eliina Salin. Syntynyt 09.06.1892 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 12.06.1892 Suomusjärvi.
Aksel Anto Salin. Syntynyt 16.01.1895 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 18.01.1895 Suomusjärvi.
Kaarle Vihtori Salin. Syntynyt 06.01.1897 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kastettu 07.01.1897 Suomusjärvi.
Taulu 383
(Taulusta 365)

VI. Lena. Syntynyt 31.10.1778 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 01.11.1778 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Hintsalan rusthollari Elias Johansson. Isä Taulu 365. –Puoliso 13.07.1815 Suomusjärvi Johan. Syntynyt 30.10.1766 Kisko,Kurkela. Kastettu 02.11.1766 Kisko. Kiskon Kurkelan kylän Heikkilän talon puolikkaan tilan isäntä 1790-luvulta 1820-luvulle. Ensimmäisen puoliso Jylyn Kauppilan talon tytär, toinen rusthollarin tytär Suomusjärven Hintsalasta. ( i Grels Heikkilä. Syntynyt 21.02.1726 Kisko,Kurkela. Kuollut 29.10.1799 Kisko, Kurkela, Heikkilä. Talollinen. Ä Anna. Syntynyt 03.12.1729 Suomusjärvi,Laperla.)

VII Lapset
Fredrika. Syntynyt 08.07.1816 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.07.1816 Kisko. –Puoliso 23.09.1834 Kisko Carl Wilhelm. Syntynyt 05.12.1813 Salo,Harjola. Talollinen. Katso myös 337 , 337 , 337 , 337 , 337 , 337 , 337 , 336.
Taulu 384
(Taulusta 365)

VI. Regina. Syntynyt 01.03.1780 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 04.03.1853 Suomusjärvi,Rautsuo. Isä Taulu 365. –Puoliso 03.07.1804 Suomusjärvi Michel. Syntynyt 01.09.1778 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 02.09.1778 Suomusjärvi. Kuollut 05.07.1857 Suomusjärvi,Rautsuo. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Rautsuon kylän Kaarlen talon isäntännä. 1870-luvulla Kaarlen isäntänä oli Wilhelm Warelius, joka oli Lojan Varolan suvun jälkeläinen.

VII Lapset
Johan Karlstedt. Syntynyt 03.10.1804 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 27.03.1856 Suomusjärvi,Ahtiala. Taulu 385.
Elias Carlstedt. Syntynyt 14.12.1806 Suomusjärvi,Rautsuo. Talollinen. Taulu 387.
Maria Helena. Syntynyt 15.04.1809 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 25.03.1883 Suomusjärvi,Lemula. Taulu 388.
Karl. Syntynyt 31.03.1811 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 31.03.1811 Suomusjärvi. Kuollut 28.04.1811 Suomusjärvi,Rautsuo. Haudattu 1811 Suomusjärvi.
Michel. Syntynyt 24.01.1813 Suomusjärvi,Rautsuo.
Henrik Karlstedt. Syntynyt 24.01.1813 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 01.06.1881 Suomusjärvi,Häntälä. Renki,vuokraaja. Taulu 390.
Taulu 385
(Taulusta 384)

VII. Johan Karlstedt. Syntynyt 03.10.1804 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 27.03.1856 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollisen poika Suomusjärven Rautsuon kylän Kaarlelta. Asui ensimmäisen lapsensa syntymän aikaan perheineen kotitalossaan ja muuutti sieltä vaimonsa kotitaloon, Ahtialan kylän Maulaan. mmatiltaan muurarimestari. Äiti Taulu 384. –Puoliso 07.07.1826 Suomusjärvi Maja Stina. Syntynyt 02.08.1802 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 03.08.1802 Suomusjärvi. Kuollut 20.06.1848 Suomusjärvi,Ahtiala. Haudattu 1848 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Ahtialan kylän Maulan talon isäntä Johan Johanssson ja äiti Maria Christina Johansdotter. audattujen luettelossa mainitaan muurarimestarin vaimona. ( i Johan. Syntynyt 03.04.1776 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 16.11.1847 Suomusjärvi,Ahtiala. Talollinen. Ä Maja Stina. Syntynyt 1783. Kuollut 21.05.1866 Suomusjärvi,Ahtiala.)

VIII Lapset
Johan. Syntynyt 25.09.1826 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 25.09.1826 Suomusjärvi.
Gustaf. Syntynyt 29.09.1828 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 29.09.1828 Suomusjärvi.
August Karlstedt. Syntynyt 21.10.1830 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 24.10.1830 Suomusjärvi. Kuollut 18.09.1852 Suomusjärvi,Ahtiala.
Ulrika Karlstedt. Syntynyt 26.09.1833 Suomusjärvi,Ahtiala. Kuollut 21.05.1876 Suomusjärvi,Kitula. Emäntä. Taulu 386.
Taulu 386
(Taulusta 385)

VIII. Ulrika Karlstedt. Syntynyt 26.09.1833 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 29.09.1833 Suomusjärvi. Kuollut 21.05.1876 Suomusjärvi,Kitula. Emäntä. Syntyi Suomusjärven Ahtialan Maulan talossa. aloudehoitajana Suomusjärven Kitulan Mikkelistä vihittäessä. Isä Taulu 385. –Puoliso 09.04.1863 Suomusjärvi Elias Landen. Syntynyt 17.01.1813 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 28.09.1874 Suomusjärvi,Kitula. Rusthollari. Suomusjärven Kitulan kylän Mikkelin talon rusthollari isänsä jälkeen. ( i Elias. Syntynyt 23.06.1787 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 12.02.1844 Suomusjärvi,Kitula. Rusthollari. Ä Greta. Syntynyt 04.01.1796 Suomusjärvi,Kitula. Kuollut 30.05.1858 Suomusjärvi,Kitula.)

IX Lapset
Augusta Serafia Landen. Syntynyt 31.08.1865 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 02.09.1865 Suomusjärvi. –Puoliso 27.10.1881 Suomusjärvi Henrik Johan Lönnqvist. Maakauppias. Mainitaan vihittäessä maakauppiaaksi Snappertunan pitäjästä.
August Henrik Mikkola. Syntynyt 07.01.1871 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 12.01.1871 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Kitulan kylän Mikkelin talon rusthollarina. Landen. –Puoliso 1893 Suomusjärvi Matilda Erika Viman. Syntynyt 02.04.1870 Kisko. Kiertokoulunopettaja. Asui vihittäessä Suomusjärven Laperlan kylässä. Toimi kiertokoulunopettajana.
Taulu 387
(Taulusta 384)

VII. Elias Carlstedt. Syntynyt 14.12.1806 Suomusjärvi,Rautsuo. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Rautsuon Kaarlen talon isäntänä. Äiti Taulu 384. –Puoliso 30.10.1834 Suomusjärvi Maja Stina Lignell. Syntynyt 06.09.1802 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 07.09.1802 Suomusjärvi. ( i Johan. Syntynyt 17.06.1774 Suomusjärvi,Kitula. Ä Maria Elisabet Lignell. Syntynyt 08.12.1761 Salo,Kaukola.)

VIII Lapset
Elias. Syntynyt 03.05.1838 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 03.05.1838 Suomusjärvi.
Henrik Johan. Syntynyt 07.12.1841 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 09.12.1841 Suomusjärvi.
Taulu 388
(Taulusta 384)

VII. Maria Helena. Syntynyt 15.04.1809 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 25.03.1883 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1883 Suomusjärvi. Äiti Taulu 384. –Puoliso 1:o 05.07.1832 Suomusjärvi Elias. Syntynyt 26.01.1804 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 1804 Suomusjärvi. Kuollut 11.12.1842 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1842 Suomusjärvi. Talollinen. Isänsä jälkeen Suomusjärven Lemulan kylän Liukon talon isäntänä viimeistään 1830-luvun alusta lähtien. Eliaksen veli Efraim (s. 18.2.1809-k.21.12.1885) käytti sukunimä Himberg ja nai 25.10.1832 Sammatin Mikolasta Stina Bomanin ja tuli vaimonsa kotitalon isännäksi. Johan. Syntynyt 04.04.1816 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 05.04.1816 Suomusjärvi. Kuollut 31.08.1880 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1880 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Koorlan kylän Hannun talollisen poika. Vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Lemulan Liukon isäntänä.

VIII Lapset
1: Johanna Wilhelmina. Syntynyt 24.04.1832 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut 06.07.1862 Suomusjärvi,Lemula. Taulu 389.
1: Evert Elias. Syntynyt 07.04.1834 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 09.04.1834 Suomusjärvi.
1: Maja Stina. Syntynyt 13.08.1836 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 15.08.1836 Suomusjärvi. Kuollut 23.06.1856 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1856 Suomusjärvi.
1: Ulrika Eufrosyne. Syntynyt 17.04.1839 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 19.04.1839 Suomusjärvi. Kuollut 22.05.1842 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1842 Suomusjärvi.
1: Edla Gustava. Syntynyt 12.06.1841 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 13.06.1841 Suomusjärvi. Kuollut 29.04.1844 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1844 Suomusjärvi.
Taulu 389
(Taulusta 388)

VIII. Johanna Wilhelmina. Syntynyt 24.04.1832 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 25.04.1832 Suomusjärvi. Kuollut 06.07.1862 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1862 Suomusjärvi. Elias Gustafssonin ja Maria Michelsdotterin tytär Suomusjärven Lemulan kylän Liukon talosta. Äiti Taulu 388. Elias Lemberg. Syntynyt 14.12.1816 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. Kuollut 24.05.1891 Suomusjärvi,Lemula. Haudattu 1891 Suomusjärvi. Rusthollari. Isäpuolensa jälkeen Suomusjärven Lemulan Yrjäntalon rusthollarina. Katso myös 279 , 279 , 279 , 279.

IX Lapset
Erhard Elias. Syntynyt 20.02.1854 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 20.02.1854 Suomusjärvi. Kuollut 24.08.1856 Suomusjärvi.
Elvina Gustava Lemberg. Syntynyt 23.01.1856 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 26.01.1856 Suomusjärvi. Kuollut 23.10.1856 Suomusjärvi.
Ida Maria Lemberg. Syntynyt 25.12.1857 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 27.12.1857 Suomusjärvi. Kuollut 13.01.1858 Suomusjärvi.
Amanda Wilhelmina Lemberg. Syntynyt 08.03.1859 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu Suomusjärvi. –Puoliso 26.04.1883 Suomusjärvi Karl Viktor. Kotoisin Kiikalan Vanhakylän Jaanun talosta.
Matilda Josefina Lemberg. Syntynyt 01.10.1861 Suomusjärvi,Lemula. Kastettu 04.10.1861 Suomusjärvi. Kuollut 16.09.1862 Suomusjärvi.
Taulu 390
(Taulusta 384)

VII. Henrik Karlstedt. Syntynyt 24.01.1813 Suomusjärvi,Rautsuo. Kuollut 01.06.1881 Suomusjärvi,Häntälä. Haudattu 1881 Suomusjärvi. Renki,vuokraaja. Suomusjärven Häntälän kylän Myllykankarin torpparin renki 1840-lluvun lopulla. 849 Häntälän Hakalan torppari ja vuokraaja. Äiti Taulu 384. –Puoliso 23.05.1844 Suomusjärvi Wilhelmina Tektonius. Syntynyt 1818. Kuollut 21.06.1853 Suomusjärvi,Häntälä. Haudattu 1853 Suomusjärvi. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1844 piikana Suomusjärven Häntälän kylän Junnin talossa.

VIII Lapset
Wilhelmina Karlstedt. Syntynyt 23.08.1846 Suomusjärvi,Häntälä. Taulu 391.
Henrik Karlstedt. Syntynyt 26.08.1849 Suomusjärvi,Häntälä. Kastettu 28.08.1849 Suomusjärvi.
Taulu 391
(Taulusta 390)

VIII. Wilhelmina Karlstedt. Syntynyt 23.08.1846 Suomusjärvi,Häntälä. Kastettu 25.08.1846 Suomusjärvi. Isä Taulu 390. –Puoliso 17.10.1869 Suomusjärvi Henrik Wilhelm Helander. Syntynyt 30.12.1844 Halikko,Nikkilä. Kastettu 01.01.1845 Halikko. Rusthollarin poika Halikon Nikkilän Alimmaisten talosta. Asui ensin perheineen Suomusjärven Häntälän Ylitorkkelissa.

Sieltä perhe muutti Sauvon ja edelleen Angelniemelle 1878.

IX Lapset
Adolf Wilhelm Helander. Syntynyt 28.03.1871 Suomusjärvi,Häntälä. Kastettu 29.03.1871 Suomusjärvi.
Vera Maria Helander. Syntynyt 24.05.1874 Sauvo.
Johan Wilhelm Helander. Syntynyt 06.11.1879 Angelniemi,Isokylä. Kastettu 06.11.1879 Angelniemi.
Elvira Wilhelmina Helander. Syntynyt 09.05.1882 Angelniemi,Isokylä. Kastettu 09.05.1882 Angelniemi.
Taulu 392
(Taulusta 365)

VI. Johan. Syntynyt 24.03.1783 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 25.03.1783 Suomusjärvi. Kuollut 12.06.1843 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1843 Suomusjärvi. Rusthollari. Viimeistään vuodesta 1813 alkaen isänsä jälkeen Suomusjärven Hintsalan kylän rusthollin isäntänä. Isä Taulu 365. –Puoliso 15.07.1813 Suomusjärvi Greta. Syntynyt 31.01.1794 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 31.01.1794 Suomusjärvi. Kuollut 10.03.1830 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1830 Suomusjärvi. Miehensä kotikylän, Suomusjärven Hintsalan Torkan talollisen, Elias Johanssonin ja vaimonsa Regina Johansdotterin tytär.

VII Lapset
Fredrika Johanna. Syntynyt 25.06.1815 Suomusjärvi,Hintsala.
Johanna Wilhelmina. Syntynyt 27.02.1817 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 20.03.1817 Suomusjärvi.
Maria Christina. Syntynyt 27.03.1818 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 1819 Suomusjärvi,Hintsala.
Johan. Syntynyt 08.06.1820 Suomusjärvi,Hintsala.
Maria Christina. Syntynyt 01.09.1822 Suomusjärvi,Hintsala.
Elias. Syntynyt 21.04.1824 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 21.05.1859 Suomusjärvi,Hintsala. Rusthollari. Taulu 393.
Ulrika. Syntynyt 05.05.1826 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 05.10.1837.
Taulu 393
(Taulusta 392)

VII. Elias. Syntynyt 21.04.1824 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut 21.05.1859 Suomusjärvi,Hintsala. Haudattu 1859 Suomusjärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Suomusjärven Hintsalan kylän rusthollin isäntänä. Isä Taulu 392. –Puoliso 08.11.1849 Suomusjärvi Serafia. Syntynyt 17.01.1832 Suomusjärvi,Kitula. Kastettu 18.01.1832 Suomusjärvi. Suomusjärven Kitulan kylän Kynnen talon rusthollarin, Erikin ja vaimonsa Maria Christina Simonsdotterin tytär. Serafian toinen puoliso Elias Johanssonin kuoleman jälkeen oli ummen Leppäkorven Pellukan rusthollarin poika Johan Stenholm.

VIII Lapset
Mathilda Otteliana. Syntynyt 1852 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 1852 Suomusjärvi. Vanhemmat Suomusjärven Hintsalan kylän Hintsan rusthollari Eliass Johansson ja vaimonsa Serafia Eriksdotter. erafia oli kotoisin Kitulan kylän Kynnen talosta. –Puoliso 23.04.1885 Suomusjärvi Johan Gabriel Hemanus. Syntynyt 29.06.1847 Salo,Hämmäinen. Kuollut 29.11.1926 Salo,Hämmäinen. Rusthollarin poika Salon Hämmäisten kylästä. ( i Gabriel Wilhelm Hemanus. Syntynyt 11.03.1822 Salo,Hämmäinen. Kuollut 02.11.1897 Salo,Hämmäinen. Rusthollari. Ä Justina. Syntynyt 1826 Salo,Hämmäinen. Kuollut 29.07.1901 Salo,Hämmäinen.)
Taulu 394
(Taulusta 364)

V. Stina Greta. Syntynyt 10.02.1751 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut pistos 04.02.1815 Nummi,Järvenpää. Haudattu 26.02.1815 Nummi. Äiti Taulu 364. –Puoliso 04.10.1774 Suomusjärvi Erik. Syntynyt 22.04.1751 Nummi,Järvenpää. Kastettu 23.04.1751 Nummi. Kuollut vanhuuden heikkous 08.11.1827 Nummi,Järvenpää. Haudattu 25.11.1827 Nummi. Talollinen. Nummen Järvenpään kylän Perttulin talollisen, Johan Johanssonin ja vaimonsa Anna Simonsdotterin poika. Isänsä jälkeen Perttulin isäntänä. Anna Simonsdotter oli kotoisin Leppäkorven Linnun rusthollista.

VI Lapset
Stina Greta. Syntynyt 09.02.1776 Nummi,Järvenpää. Kuollut vatsanväänteet 27.12.1810 Nummi,Järvenpää. Taulu 395.
Lena. Syntynyt 06.12.1778 Nummi,Järvenpää. Taulu 396.
Elias. Syntynyt 30.09.1781 Nummi,Järvenpää. Kastettu 03.10.1781 Nummi.
Eva Lisa. Syntynyt 12.03.1785 Nummi,Järvenpää. Kuollut rintatauti 29.12.1787 Nummi,Järvenpää. Haudattu 01.01.1788 Nummi.
Gabriel. Syntynyt 25.12.1788 Nummi,Järvenpää. Talollinen. Taulu 397.
Fredrika. Syntynyt 17.04.1792 Nummi,Järvenpää. Kastettu 19.04.1792 Nummi.
Taulu 395
(Taulusta 394)

VI. Stina Greta. Syntynyt 09.02.1776 Nummi,Järvenpää. Kuollut vatsanväänteet 27.12.1810 Nummi,Järvenpää. Haudattu 13.01.1811 Nummi. Äiti Taulu 394. –Puoliso 23.10.1798 Nummi Gabriel. Syntynyt 17.04.1769 Nummi,Järvenpää. Kuollut vanhuuden heikkous 13.06.1849 Nummi,Järvenpää. Haudattu 24.06.1849 Nummi. Torppari. Kengäntekijän poika Nummen pitäjän Järvenpään kylästä. Vihkimiseen aikaan oli Järvenpään "Tiskilän" torppari. Kuollessaan mainitaan ruodun numero kaksi ruotuvaivaiseksi ja lskimieheksi.

VII Lapset
Greta Lena. Syntynyt 23.08.1804 Nummi,Järvenpää.
Johan. Syntynyt 22.06.1808 Nummi,Järvenpää.
Taulu 396
(Taulusta 394)

VI. Lena. Syntynyt 06.12.1778 Nummi,Järvenpää. Äiti Taulu 394. –Puoliso 15.12.1805 Nummi Jakob. Syntynyt 12.09.1781 Nummi,Järvenpää. Kastettu 13.09.1781 Nummi. Kuollut rintakuume 24.02.1841 Nummi,Järvenpää. Haudattu 21.03.1841 Nummi. Torppari. Nummen Järvenpään Jukon talollisen, Erik Arvidssonin poika. Kastettujen luettelossa isän etunimenä virheellisesti Johan. Äiti Annna Jacobsdotter. Asui Jukolla itsellisenä - kuollessaan mainitaan Jukon Lustbackn vanhaksi torppariksi.

VII Lapset
Erik Johan. Syntynyt 26.12.1805 Nummi,Järvenpää. Kastettu 27.12.1805 Nummi.
Johan. Syntynyt 04.06.1807 Nummi,Järvenpää. Kastettu 07.06.1807 Nummi.
Greta. Syntynyt 14.09.1811 Nummi,Järvenpää. Kastettu 15.09.1811 Nummi.
Kristina. Syntynyt 03.04.1814 Nummi,Järvenpää. Kastettu 08.04.1814 Nummi. –Puoliso 14.01.1847 Nummi Henrik Johan. Muurarioppilas. Muurarioppilas Helsingin kaupungista.
Gabriel. Syntynyt 30.03.1817 Nummi,Järvenpää. Kastettu 01.04.1817 Nummi.
Taulu 397
(Taulusta 394)

VI. Gabriel. Syntynyt 25.12.1788 Nummi,Järvenpää. Kastettu 26.12.1788 Nummi. Talollinen. Nummen Järvenpään kylän Perttulan talollisen poika. Ainakin vuosina 1816 Ali-Perttulin talon isäntä ja edelleen vuosina 1830-1836 saman kylän Kiisken isäntä. Äiti Taulu 394. –Puoliso 13.10.1814 Nummi Greta. Syntynyt 1793 Nummi,Miemola. Kastettu Nummi. ( i Hendrich. Syntynyt 01.05.1762 Nummi,Miemola. Kuollut kihti 03.03.1829 Nummi,Miemola. Talollinen. Ä Beata. Syntynyt 12.02.1758 Nummi,Varttila. Kuollut lapsivuode 08.03.1800 Nummi,Miemola.)

VII Lapset
Abraham. Syntynyt 16.04.1816 Nummi,Järvenpää.
Eva Lisa. Syntynyt 04.04.1818 Nummi,Järvenpää. Kuollut svulster 31.03.1821 Nummi,Järvenpää. Haudattu 07.04.1821 Nummi.
Henrika Malin. Syntynyt 18.06.1820 Nummi,Järvenpää. Taulu 398.
Gabriel Malin. Syntynyt 23.03.1822 Nummi,Järvenpää. Talollinen,muonatorppari. Taulu 399.
Johan. Syntynyt 27.12.1823 Nummi,Järvenpää.
Anna Gustava. Syntynyt 11.12.1825 Nummi,Järvenpää.
Carl Gustaf. Syntynyt 28.01.1828 Nummi,Järvenpää.
Emanuel. Syntynyt 04.04.1830 Nummi,Järvenpää.
Maria Ulrika. Syntynyt 22.10.1832 Nummi,Järvenpää. Taulu 403.
Samuel. Syntynyt 11.10.1836 Nummi,Järvenpää. Kuollut tuntematon sairaus 18.03.1838 Nummi,Järvenpää. Haudattu 25.03.1838 Nummi.
Taulu 398
(Taulusta 397)

VII. Henrika Malin. Syntynyt 18.06.1820 Nummi,Järvenpää. Isä Taulu 397. –Puoliso 02.11.1849 Nummi Justus Nikander. Syntynyt 27.02.1821 Nummi, Heijala, Sarkki. Renki,muonatorppari. Vihittäessä oli renkinä Nummen Jättölän kylän Hettoin talossa.

Vuonna 1850 Miemolan muonatorppari.

Syntyisin Heijalan Sarkilta.

VIII Lapset
Johanna Nikander. Syntynyt 07.04.1850 Nummi,Miemola.
Taulu 399
(Taulusta 397)

VII. Gabriel Malin. Syntynyt 23.03.1822 Nummi,Järvenpää. Talollinen,muonatorppari. Isänsä jälkeen Nummen pitäjän Järvenpään kylän Sirkan talon isäntä ainakin vuosina 1857-73. Tätä ennen vuosina 1847-54 muonatorpparina Järvenpään kylässä Kiisken, Hurun ja Ryöpyn paikoissa. Isä Taulu 397. –Puoliso 21.11.1844 Nummi Eva Christina Lanström. Syntynyt 1827. Talollisen tytär Nummen Järvenpään Sirkalta.

VIII Lapset
Josefina Malin. Syntynyt 10.10.1845 Nummi,Järvenpää. Kuollut tuntematon sairaus 03.12.1845 Nummi,Järvenpää. Haudattu 14.12.1845 Nummi.
Ida Gustava Malin. Syntynyt 13.01.1847 Nummi,Järvenpää. Taulu 400.
Johan Alfred Malin. Syntynyt 30.11.1851 Nummi,Järvenpää.
Maria Henrika Malin. Syntynyt 02.05.1854 Nummi,Järvenpää. Taulu 401.
Amanda Carolina Malin. Syntynyt 14.06.1857 Nummi,Järvenpää.
Edla Mathilda Malin. Syntynyt 22.09.1859 Nummi,Järvenpää.
Eva Sofia Malin. Syntynyt 12.09.1861 Nummi,Järvenpää.
Mathilda Aleksandra Malin. Syntynyt 15.04.1864 Nummi,Järvenpää.
Sofia Alexandra Malin. Syntynyt 07.08.1865 Nummi,Järvenpää.
Oskar Gabriel Malin. Syntynyt 28.04.1871 Nummi,Järvenpää. Talollinen. Taulu 402.
Alexandra Mathilda Malin. Syntynyt 11.11.1873 Nummi,Järvenpää.
Taulu 400
(Taulusta 399)

VIII. Ida Gustava Malin. Syntynyt 13.01.1847 Nummi,Järvenpää. Isä Taulu 399.

IX Lapset
Frans Eemil Malin. Syntynyt 28.08.1883 Nummi,Järvenpää.
Taulu 401
(Taulusta 399)

VIII. Maria Henrika Malin. Syntynyt 02.05.1854 Nummi,Järvenpää. Isä Taulu 399. –Puoliso 09.03.1882 Nummi Karl Gustaf Landen. Syntynyt 09.08.1852 Nummi,Järvenpää. Kastettu 14.08.1852 Nummi. Renki,itsellinen,talollinen. Vihittäessä renkinä Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilan talossa. 1885 itsellisenä Järvenpään Sirkalla ja 1887 Kovelan kylän Söderkullan talon isäntä.

IX Lapset
Agda Aurora Landen. Syntynyt 10.03.1885 Nummi,Järvenpää.
Alexandra Maria Landen. Syntynyt 02.05.1887 Nummi,Kovela.
Wäinö Johannes Landen. Syntynyt 09.12.1898 Nummi,Kovela.
Taulu 402
(Taulusta 399)

VIII. Oskar Gabriel Malin. Syntynyt 28.04.1871 Nummi,Järvenpää. Talollinen. Isä Taulu 399. –Puoliso Hilma Maria Lautman. Syntynyt 28.09.1878 Nummi,Järvenpää. Nummen Järvenpään kylän Jussarin talollisen, Gustaf Robert Lautmanin ja vaimonsa Mathilda Lovisa Matheniuksen tytär.

IX Lapset
Fjalar Oskar Malin. Syntynyt 09.11.1897 Nummi,Järvenpää.
Sigrid Maria Malin. Syntynyt 23.03.1899 Nummi,Järvenpää.
Frans Viktor Malin. Syntynyt 13.03.1901 Nummi,Järvenpää. Kuollut 14.09.1989 Nummi,Järvenpää. Maanviljelijä. Nummen pitäjän Järvenpään kylän Uotilan talon isäntä vuoteen 1983. –Puoliso 22.05.1937 Nummi Aina Kyllikki Järvelä. Syntynyt 22.12.1907 Kiikala,Kruusila. ( i Erik Walfrid Järvelä. Syntynyt 13.05.1876 Kiikala,Kruusila. Kuollut 24.05.1943 Nummi,Leppäkorpi. Talollinen. Ä Amanda Maria Lapinoja. Syntynyt 18.02.1876 Somero,Härkälä. Kuollut 04.01.1955 Nummi,Leppäkorpi.)
Taulu 403
(Taulusta 397)

VII. Maria Ulrika. Syntynyt 22.10.1832 Nummi,Järvenpää. Isä Taulu 397. –Puoliso 05.02.1859 Nummi Johan Nimrod And. Syntynyt 05.05.1834 Somero, Kaskisto. Sotilas. Ensimmäisen lapsensa syntymän aikaan perhe asui Nummen pitäjän Järvenpään kylän Sirkalla, mutta 1866 mainitaan Salon kylän Torstin sotilaaksi. Jäi leskeksi ja meni 31.12.1875 naimisiin itsellisleski Maria Högbergin kanssa.

Johan Nimrodin vanhemmat olivat Someron Kaskiston kylän torppari Adolf Israelsson ja vaimonsa Fredrika Johansdotter.

VIII Lapset
Matilda Henrika. Syntynyt 13.03.1859 Nummi,Järvenpää. Kastettu 14.03.1859 Nummi.
Ida Karolina. Syntynyt 19.08.1866 Nummi,Salo. Kastettu 19.08.1866 Nummi.
Taulu 404
(Taulusta 364)

V. Lena. Syntynyt 22.07.1756 Suomusjärvi,Hintsala. Kuollut rintakuume 02.10.1822 Nummi,Järvenpää. Haudattu 13.10.1822 Nummi. Äiti Taulu 364. –Puoliso 12.10.1784 Suomusjärvi Erik. Syntynyt 1754. Kuollut pöhöttymä 08.06.1809 Nummi,Järvenpää. Haudattu 11.06.1809 Nummi. Räätäli. Nummen Järvenpään kylän räätäli. Asui perheineen itsellisenä Jussarin talossa.

VI Lapset
Eva. Syntynyt 15.12.1785 Nummi,Järvenpää.
Stina. Syntynyt 02.11.1789 Nummi,Järvenpää.
Johan. Syntynyt 11.06.1793 Nummi,Järvenpää. Kuollut tuntematon sairaus 05.09.1793 Nummi,Järvenpää. Haudattu 08.09.1793 Nummi.
Erik. Syntynyt 25.02.1799 Nummi,Järvenpää.
Taulu 405
(Taulusta 215)

IV. Kaisa. Syntynyt 1732 Suomusjärvi,Salittu. Kuollut 24.01.1794 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1794 Suomusjärvi. Suomusjärven Salitun kylän rusthollarin, Jacob Jörenssonin ja vaimonsa Brita Michelsdotterin tytär - syntymää ei löydy Suomusjärven kastettujen luettelosta. Rippikirjan mukaan oli syntynyt vuonna 1732. Äiti Taulu 215. –Puoliso 25.06.1754 Suomusjärvi Isak. Syntynyt 12.08.1722 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 16.08.1722 Kisko. Kuollut 1773 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 17.10.1773 Salittu. Torppari. Vuonna 1760 mainitaan Kiskon Kirkonkylän torppariksi ja lopulta Suomusjärven Salitun Salmenrannan torppari. ( i Mårten. Syntynyt 1686 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 12.09.1742 Kisko,Kirkonkylä. Talollinen. Ä Walborg. Syntynyt 1689 Kiikala. Kuollut 11.03.1764 Kisko,Kirkonkylä.)

V Lapset
Christopher Wikström. Syntynyt 10.10.1757 Kisko,Vikars. Kuollut 1811 Suomusjärvi,Salittu. Pitäjänräätäli. Taulu 406.
Elias Wikström. Syntynyt 01.11.1760 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 12.08.1832 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 409.
Henrik. Syntynyt 02.03.1764 Kisko,Viiari. Kastettu 04.03.1764 Kisko.
Isak Wikström. Syntynyt 01.10.1766 Kisko,Viiari. Kuollut 02.03.1843 Suomusjärvi,Taipalo. Räätäli. Taulu 452.
Taulu 406
(Taulusta 405)

V. Christopher Wikström. Syntynyt 10.10.1757 Kisko,Vikars. Kuollut 1811 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 23.06.1811 Suomusjärvi. Pitäjänräätäli. Suomusjärven pitäjänräätäli, asui vihittäessä Taipalon Salitussaa. Hän myös kuoli samassa kylässä keskikesällä 1811. Syntymäaika rippikirjasta 1796-1807. Aiempien Suomusjärven rippkirjojen mukaan Christopherin patronyymi oli Isaksson. Hän onkinerittäin todennäköisesti Kiskon Kirkonkylän Vikarsin talon pojan ja torpparin, Isak Mårtenssonin poika. Isakin suku käytti sukunimeä Wikström ja 1700-luvun loppupuolella Isak oli SuomusjärvenSalitun kylän Salmenrannan torpparina. Samassa kylässä asui myös Christopher. Äiti Taulu 405. –Puoliso 10.07.1796 Suomusjärvi Hedvig Lietzen. Syntynyt 22.12.1759 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 26.12.1759 Suomusjärvi. Kuollut 19.01.1841 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1841 Suomusjärvi. ( i Arvid Lietzen. Syntynyt 1729 Suomusjärvi,Taipalo. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 06.01.1731. Kuollut 1799.)

VI Lapset
Johan Wikström. Syntynyt 21.07.1791 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 22.07.1791 Suomusjärvi. Kuollut 07.08.1811 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1811 Suomusjärvi.
Maja Stina Wikström. Syntynyt 09.02.1794 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 11.02.1794 Suomusjärvi. Kuollut 13.06.1795 Suomusjärvi,Salittu. Haudattu 1795 Suomusjärvi.
Elias Wikström. Syntynyt 26.01.1800 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 28.01.1800 Suomusjärvi. Kuollut 02.06.1850 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1850 Suomusjärvi. Renki,muonatorppari. Oli vihkimisen aikaan renkinä Suomusjärven Taipalon Piekkalassa.. Myöhemmin Piekkalassa muonatorpparina. li kaukaista sukua vaimolleen. –Puoliso 29.10.1843 Suomusjärvi Fredrika Lovisa Ihander. Syntynyt 31.12.1818 Nummi,Leppäkorpi. Kastettu 02.01.1819 Nummi. Kuollut 08.03.1890 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1890 Suomusjärvi. Piika. Vihkimisen aikaan piikana Suomusjärven Taipalon Piekkalan rusthoollissa. li kaukaista sukua puolisolleen. ( i Henrik Ihander. Syntynyt 08.01.1780. Seppä. Ä Anna. Syntynyt 04.04.1780 Nummi,Leppäkorpi. Kuollut 15.03.1832 Nummi,Leppäkorpi.)
Christopher Wikström. Syntynyt 14.07.1804 Suomusjärvi,Salittu. Renki, ruukkityöläinen. Taulu 407.
Taulu 407
(Taulusta 406)

VI. Christopher Wikström. Syntynyt 14.07.1804 Suomusjärvi,Salittu. Kastettu 15.07.1804 Suomusjärvi. Renki, ruukkityöläinen. Christopher oli vihille mennessään renkinä Suomusjärven Ylhäisten talossa.

Muutti sitten ilmeisesti Pohjan pitäjään ja sieltä 1841 Teijon tehtaalle työmieheksi sekä edelleen Kirjakkalaan. Isä Taulu 406. –Puoliso 22.11.1835 Suomusjärvi Stina. Syntynyt arviolta 1812. Piika. Vihkimisen aikaan Maja oli piikana Suomusjärven Salmen Isotalossa.

Tytär Ulrikan syntyessä oli 25 vuotias Suomusjärven kastettujen luettelon mukaan.

VII Lapset
Ulrika Wikström. Syntynyt 06.03.1837 Suomusjärvi.
Johannes Wikström. Syntynyt 15.11.1839 Suomusjärvi. Ruukkityöläinen. Taulu 408.
Carl Gustaf Wikström. Syntynyt 15.02.1846 Teijon tehdas.
Taulu 408
(Taulusta 407)

VII. Johannes Wikström. Syntynyt 15.11.1839 Suomusjärvi. Työskenteli Kirjakkalan ruukilla vuodesta 1857. Tuli sinne Angelniemeltä.

Vuonna 1864 mainitaan Karjalohjan Kärkelän kuparihytillä. Ruukkityöläinen. Isä Taulu 407. –Puoliso 12.05.1864 Karjalohja Wilhelmina Carolina Lindroos. Syntynyt 05.11.1843 Kisko, Kavasto, Trisi. Muonatorppari Henrik Lindroosin ja vaimonsa Lovisa Johansdotterin tytär Kiskon Kavaston Trisiltä.

Tuli Kirjakkalan ruukille Karjalohjalta vuonna 1864.

VIII Lapset
Olga Wilhelmina Wikström. Syntynyt 17.12.1764 Kirjakkalan ruukki.
Johan August Wikström. Syntynyt 21.04.1867 Kirjakkalan ruukki.
Taulu 409
(Taulusta 405)

V. Elias Wikström. Syntynyt 01.11.1760 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 12.08.1832 Sammatti,Kiikala. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Vanha-Pyölin torppari. Eliaksella oli kahden puolisonsa kanssa yhteensä 17 lasta, joisa ainakin viidellä oli omia jälkeläisiä. Äiti Taulu 405. –Puoliso 1:o 28.03.1784 Sammatti Lena. Syntynyt 1757 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1800 Sammatti,Kiikala. Annan isä Anders Abramsson oli ollut Sammatin Kiikalan kylän Vannha-Pyölin torpparina viimeistään vuodesta 1768 lähtien. Hänen toinen vaimonsa Lenan äidin kuoleman jälkeen oli KiikalanPulkan talon tytär Brita Jacobsdotter (1745-1825). ( i Anders. Syntynyt 1718. Torppari. Ä Anna. Syntynyt 1715. Kuollut 06.03.1788 Sammatti,Kiikala.) –Puoliso 2:o 09.06.1801 Suomusjärvi Maja Lisa. Syntynyt 10.03.1776 Suomusjärvi,Kettula. Kastettu 1776 Suomusjärvi. Kuollut 01.02.1835 Sammatti,Kiikala. Isä Suomusjärven Kettulan kylän Ällipään talollinen G. Eriksson,äiti Anna Andersdotter, joka oli syntyisin Lahnajärven Klemeläntalosta.

VI Lapset
1: Isak Wikström. Syntynyt 1784.
1: Eva Wikström. Syntynyt 27.02.1786 Sammatti,Kiikala. Taulu 410.
1: Efraim Wikström. Syntynyt 26.12.1787 Sammatti,Kiikala. Kuollut 28.01.1788 Sammatti.
1: Henrik Wikström. Syntynyt 1789 Sammatti,Kiikala.
1: Anna Lena Wikström. Syntynyt 16.01.1791 Sammatti,Kiikala.
1: Maria Lovisa Wikström. Syntynyt 10.12.1792 Sammatti,Kiikala.
1: Elias Wikström. Syntynyt 11.01.1796 Sammatti,Kiikala. Kuollut 04.04.1865 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 411.
1: Maria Wikström. Syntynyt 23.09.1800 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1807 Sammatti.
1: Erik Wikström. Syntynyt 23.09.1800 Sammatti,Kiikala.
2: Lena Wikström. Syntynyt 07.02.1802 Sammatti,Kiikala.
2: Efraim Wikström. Syntynyt 11.01.1804 Sammatti,Kiikala. Kuollut 18.10.1868 Sammatti,Kiikala. Taulu 426.
2: Gustaf Wikström. Syntynyt 1806 Sammatti,Kiikala. Muutti Kiskoon vuonna 1824.
2: Daniel Wikstedt. Syntynyt 26.08.1808 Sammatti,Kiikala. Oli Kiskossa vuodet 1823-26 ja näyttäisi muuttaneen Karjaalle 1831. Sieltä meni edelleen Lohjalle, jossa oli Paloniemen Fagernäsin renkivoutina 1850-luvulla.
2: Jakob Wikström. Syntynyt 11.07.1810 Sammatti,Kiikala. Kuollut 13.04.1881 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 439.
2: Maria Christina Wikström. Syntynyt 26.10.1812 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1813 Sammatti.
2: Maria Stina Wikström. Syntynyt 12.06.1814 Sammatti,Kiikala. Taulu 447.
2: Erik Johan Wikström. Syntynyt 17.03.1817 Sammatti,Kiikala. Kuollut 12.11.1882 Sammatti,Kiikala. Renki. Sammatin Kiikalan kylän Pyölin torpparin renki.
2: Helena Wikström. Syntynyt 20.11.1818. Taulu 450.
Taulu 410
(Taulusta 409)

VI. Eva Wikström. Syntynyt 27.02.1786 Sammatti,Kiikala. Kotoisin Sammatin Kiikalan kylän Vanha-Pyölin torpasta. Isä Taulu 409. –Puoliso 17.04.1817 Sammatti Henrik Holmberg. Syntynyt 26.10.1794 Karjaa,Kleven. Kastettu 28.10.1794 Karjaa. Kuollut vanhuus 28.07.1869 Mustio,Kleven. Haudattu 05.08.1869 Mustio. Lampuoti. Isänsä jälkeen Karjaan Klevensin Isotalon lampuoti. Isä Abram Abramsson kuoli 7.4.1829 69-vuotiaana. Äiti Anna Stina syntyi 1769 ja kuoli 1.8.1818 (tiedot Karjaan rippikirjasta).

VII Lapset
Eva Lena Holmberg. Syntynyt 13.07.1818 Karjaa,Klevens. Kuollut hinkuyskä 14.08.1818 Karjaa,Klevens. Haudattu 23.08.1818 Karjaa.
Margareta Christina Holmberg. Syntynyt 25.09.1819 Karjaa,Klevens.
Eva Sofia Holmberg. Syntynyt 25.10.1821 Karjaa,Klevens. –Puoliso 12.10.1843 Mustio C. M. Wikström. Torpparin poika Hollsnäsistä, Karjaalta.
Henrik Johan Holmberg. Syntynyt 02.07.1824 Karjaa,Klevens. Kastettu 04.07.1824 Karjaa. –Puoliso 06.11.1845 Mustio Maria Lovisa Långström. Mainitaan vihittäessä Karjaan (Mustion) Bällbyn kylästä kotoisinolevaksi "kasvattityttäreksi".
Taulu 411
(Taulusta 409)

VI. Elias Wikström. Syntynyt 11.01.1796 Sammatti,Kiikala. Kuollut 04.04.1865 Sammatti,Kiikala. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Ali-Kottarin talon torppari. Isä Taulu 409. –Puoliso 1:o 27.12.1836 Sammatti Maria Lovisa Tallqvist. Syntynyt 26.12.1806 Sammatti,Kaukola. Isä Sammatin Kaukolan Kiimakorven torppari Gustaf Johansson ja äiti Greta Andersdotter. Marialla oli yksi veli, 1.5.1803 syntynyt Henrik Johan. Marian ja Henrik Johanin vanhemmilla ei näyttäisi olleen yhteyttä Karjalohjan Tallaan/Katteluksen Tallqvist-sukuihin. Maja Stina Num. Syntynyt 27.08.1792 Kiikala,Yltäkylä. Kuollut 23.04.1835 Sammatti,Kiikala. Isä Sammatin Kiikalan kylän Kottarin talon torppari.

VII Lapset
2: Henrik Johan Wikström. Syntynyt 08.12.1819 Sammatti,Kiikala. Muonatorppari. Taulu 412.
2: Gustaf Evert Wikström. Syntynyt 09.01.1822 Sammatti,Kiikala. Muutti Suomusjärvelle loppuvuodesta 1837.
2: Anders Wikström. Syntynyt 1824 Sammatti,Kiikala. Muutti Kiskoon vuonna 1845.
2: Elias Wikström. Syntynyt 03.12.1827 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1827 Sammatti.
2: Elias Wikström. Syntynyt 24.04.1829 Sammatti,Kiikala.
2: Maria Helena Wikström. Syntynyt 10.11.1832 Sammatti,Kiikala. Kuollut kohtaus 18.08.1907 Mustio. Piika. Taulu 415.
1: Daniel Wikström. Syntynyt 1837 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1838 Sammatti.
1: Efraim Wikström. Syntynyt 14.03.1839 Sammatti,Kiikala. Muonamies,torppari. Taulu 418.
1: Eva Lovisa Wikström. Syntynyt 04.11.1840 Sammatti,Kiikala. Kuollut 20.08.1897 Karjalohja,Mustlahti. Taulu 420.
1: Serafia Wikström. Syntynyt 30.08.1843 Sammatti,Kiikala.
1: Johanna Wikström. Syntynyt 1847 Sammatti,Kiikala. Kuollut 1848 Sammatti.
Taulu 412
(Taulusta 411)

VII. Henrik Johan Wikström. Syntynyt 08.12.1819 Sammatti,Kiikala. Kastettu 11.12.1819 Sammatti. Muonatorppari. Muutti Sammatista Karjalohjalle marraskuun lopulla 1838. ummen pitäjän Kovelan säterikartanon muonatorppari. Isä Taulu 411. –Puoliso 28.12.1843 Nummi Gustava Stigell. Syntynyt 15.02.1819 Nummi,Oinola. Isä Nummen Oinolan kylän Pasan talon lampuoti Simo Simosson, joka oli syntynyt Someron Pitkäjärven Jaakkolassa.

VIII Lapset
Jakob Johan Wikström. Syntynyt 25.05.1844 Nummi,Kovela.
Gustaf Emanuel Wikström. Syntynyt 24.12.1845 Nummi,Kovela.
Matilda Vilhelmina Wikström. Syntynyt 17.07.1848 Nummi,Kovela.
Elias Viktor Wikström. Syntynyt 16.07.1851 Nummi,Kovela. Muutti 1858 Pusulaan.
Henrika Gustava Wikström. Syntynyt 10.03.1855 Nummi,Kovela. Taulu 413.
Sofia Ulrika Wikström. Syntynyt 25.06.1859 Nummi,Kovela. Taulu 414.
Taulu 413
(Taulusta 412)

VIII. Henrika Gustava Wikström. Syntynyt 10.03.1855 Nummi,Kovela. Isä Taulu 412. –Puoliso 27.12.1874 Nummi Adolf Forsell. Syntynyt 14.05.1848 Nummi,Järvenpää. Kastettu 16.05.1848 Nummi. Renki. Adolf oli vihkimisen aikaan vuonna 1874 renkinä Nummen Lukkarin talossa.

IX Lapset
Johan Adolf Forsell. Syntynyt 29.09.1875 Nummi,Lukkari. Kastettu 01.10.1875 Nummi.
Maria Sofia Forsell. Syntynyt 08.08.1877 Nummi,Lukkari. Kastettu 09.08.1877 Nummi.
Taulu 414
(Taulusta 412)

VIII. Sofia Ulrika Wikström. Syntynyt 25.06.1859 Nummi,Kovela. Isä Taulu 412. –Puoliso 04.10.1885 Nummi Karl Verner Grundström. Syntynyt 1862. Renki. Mainitaan vihittäessä rengiksi Nummen "Jussilasta".

IX Lapset
Elvira Sofia Grundström. Syntynyt 24.06.1886 Nummi,Hyvelä. Kastettu 28.06.1886 Nummi.
Taulu 415
(Taulusta 411)

VII. Maria Helena Wikström. Syntynyt 10.11.1832 Sammatti,Kiikala. Kuollut kohtaus 18.08.1907 Mustio. Haudattu 25.08.1907 Mustio. Piika. Oli vihille mennessään piikana Mustion Klefvenin talossa. Isä Taulu 411. –Puoliso 24.06.1855 Mustio Henrik Johan Fager. Syntynyt 31.03.1832 Karjaa. Kuollut sydänkohtaus 31.08.1920 Mustio. Haudattu 05.09.1920 Mustio. Laudankantaja,renki,sahuri. Oli vihille mennessään renkinä Mustion Bellarbyn kylässä. Asui viimeistään vuodesta 1856 lähtien Mustion ruukilla ja työskenteli laudankantajana. Vuodesta 1865 mainitaan sahurina.

VIII Lapset
Johan Fridolf Fager. Syntynyt 23.04.1858 Mustio. Tallirenki. Taulu 416.
Karl August Fager. Syntynyt 02.03.1862 Mustio. Kastettu 09.03.1862 Mustio. Kuollut slag 04.05.1862 Mustio. Haudattu 11.05.1862 Mustio.
Karl Alfred Fager. Syntynyt 27.08.1865 Mustio. Kastettu 01.09.1865 Mustio. Kuollut vilustuminen 08.01.1869 Mustio. Haudattu 24.01.1869 Mustio.
Frans Frithiof Fager. Syntynyt 04.10.1871 Mustio. Kastettu 08.10.1871 Mustio. Kuollut keuhkotauti 18.12.1918 Karjaa,Knappsby. Haudattu 26.12.1918 Karjaa.
Maria Josefina Fager. Syntynyt 07.10.1874 Mustio. Taulu 417.
Taulu 416
(Taulusta 415)

VIII. Johan Fridolf Fager. Syntynyt 23.04.1858 Mustio. Tallirenki. Työskenteli tallirenkinä Mustiolla. Äiti Taulu 415. –Puoliso 08.11.1881 Mustio Matilda Karolina Flythström. Syntynyt 1859. Lampuodin tytär Mustion Bällbystä.

IX Lapset
Johan Edvard Fager. Syntynyt 02.02.1882 Mustio. Kastettu 04.02.1882 Mustio.
Irene Matilda Fager. Syntynyt 18.04.1883 Mustio. Kastettu 22.04.1883 Mustio.
Frans Fridolf Fager. Syntynyt 14.12.1884 Mustio. Kastettu 16.12.1884 Mustio. Kuollut rintatauti 12.02.1885 Mustio. Haudattu 01.03.1885 Mustio.
Karl Axel Fager. Syntynyt 29.11.1885 Mustio. Kastettu 29.11.1885 Mustio.
Algoth Albinus Fager. Syntynyt 18.09.1886 Mustio. Kastettu 24.09.1886 Mustio.
Taulu 417
(Taulusta 415)

VIII. Maria Josefina Fager. Syntynyt 07.10.1874 Mustio. Kastettu 09.10.1874 Mustio. Äiti Taulu 415. –Puoliso 13.09.1903 Mustio Gustaf Fridolf Tallqvist. Syntynyt 27.02.1869 Mustio. Sähkömies. Työskenteli sähkömiehenä Mustion ruukilla. ( i Alexander Viktor Tallqvist. Syntynyt 24.02.1835 Mustio,Bellarby. Muonatorppari. Ä Natalia Karolina Sandström. Syntynyt 16.08.1830 Mustio.)

IX Lapset
Maria Helena Tallqvist. Syntynyt 05.02.1904 Mustio.
Anna Elisa Tallqvist. Syntynyt 01.06.1905 Mustio.
Taulu 418
(Taulusta 411)

VII. Efraim Wikström. Syntynyt 14.03.1839 Sammatti,Kiikala. Muonamies,torppari. Kotoisin Sammatista, Kiikalan kylän Pyölin talon torpasta. Suomusjärven Laidikkeen kylän Sipilän talon muonamies ja torppai. Isä Taulu 411. Stina Ulrika. Syntynyt 05.10.1834 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 08.04.1900 Suomusjärvi,Laidike. ( i Elias Juslin. Syntynyt 11.09.1802 Suomusjärvi,Laidike. Torppari. Ä Anna Maria. Syntynyt 07.09.1803 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 09.01.1864 Suomusjärvi,Laidike.)

VIII Lapset
Karl Gustaf Wikström. Syntynyt 09.07.1867 Suomusjärvi,Laidike. Renki. Taulu 419.
Edla Amanda Wikstrröm. Syntynyt 03.11.1869 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 12.02.1893 Suomusjärvi,Laidike.
Ida Josefa Wikström. Syntynyt 10.07.1871 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 1951 Kisko,Kajala. Oli puolisonsa serkku - avioliitto oli lapseton. –Puoliso 11.07.1901 Suomusjärvi Juho Gabriel Wendelin. Syntynyt 15.03.1864 Suomusjärvi. Kuollut 23.03.1946 Kisko,Kajala. Tilallinen. Omisti nykyisen Kaijan tilan Kiskon pitäjän Kajalan kylässä. Otti Anna Vuorelan aviottoman Sulo-pojan kasvattilapsekseen vaimonsa kanssa vuonna 1913. Anna Vuorelan isä, isoisä ja tämän isä oli olleet viereisen Tinon tilan lampuoteina vuodesta 1773 lähtien. Ostaessaan Kaijaa Kosken Ruukin patruunalta, oli hinnaksi sovitu 100 000 silloista markkaa. Kun Juho oli lyönyt patruunalle kouraan 50 000 markkaa, oli patruuna sanonut "tehdään sitten lopusta velkakirja". Tähän Juho oli vastannut "vartoos vähän, että saan hakaneulan auki toisestakin taskusta" ja näin koko kauppasummma tuli kerralla kuitatuksi. ( i Petter Wendelin. Syntynyt 12.10.1837 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 06.04.1927 Kisko. Torppari. Ä Ulrika Wilhelmina Renvall. Syntynyt 05.05.1838 Kiikala,Rasvala. Kuollut 14.07.1920 Kisko. Piika,torpan emäntä.)
August Ferdinand Wikström. Syntynyt 02.04.1873 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 09.03.1876 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1876 Suomusjärvi.
Efraim Fridolf Wikström. Syntynyt 23.01.1875 Suomusjärvi,Laidike.
Taulu 419
(Taulusta 418)

VIII. Karl Gustaf Wikström. Syntynyt 09.07.1867 Suomusjärvi,Laidike. Renki. Renkimies Suomusjärven Sipilässä. Isä Taulu 418. –Puoliso 10.07.1888 Suomusjärvi Amanda Eleonora. Syntynyt 11.07.1869 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 16.07.1869 Suomusjärvi. Torpparin tytär Suomusjärven Laidikkeen kylän Erolan talon torpaasta. sä Emanuel Fredrikssonin oli Öystin isännän, Johanin veli. Äiti Erika Kustava oli kotoisin Laidikkeen Erolasta, mutta oli yntynyt Hintsalan Sipulin talossa, jossa Erikan isä Emanuel oli ollut isäntänä aikaisemmin. Emanuel Lindström oli kuollut jo 1844. Emanuelin vaimo oli Ulria Andersdotter, joka puolestaan oli kuollut 1854.

IX Lapset
Karl Aksel Wikström. Syntynyt 24.08.1888 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 26.08.1888 Suomusjärvi.
Kustaa Viktor Wikström. Syntynyt 19.04.1891 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 19.04.1891 Suomusjärvi.
Armas Johannes Wikström. Syntynyt 23.03.1898 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 25.03.1898 Suomusjärvi.
Hilma Gunilla Wikström. Syntynyt 08.01.1900 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 09.01.1900 Suomusjärvi.
Aarne August Wikström. Syntynyt 08.01.1900 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 09.01.1900 Suomusjärvi.
Helmi Maria Wikström. Syntynyt 22.03.1901 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 24.03.1901 Suomusjärvi.
Taulu 420
(Taulusta 411)

VII. Eva Lovisa Wikström. Syntynyt 04.11.1840 Sammatti,Kiikala. Kastettu 08.11.1840 Sammatti. Kuollut 20.08.1897 Karjalohja,Mustlahti. Isä Taulu 411. –Puoliso Johan Sahlstedt. Syntynyt 09.10.1836 Suomusjärvi,Nummijärvi. Kastettu Suomusjärvi. Torppari. Tuli Sammattiin Suomusjärveltä 1880 - lopulta Karjalohjan Mustlaahden kylän Ylhäisten torpparina. Isä Nummijärven Sepän talollinen Jeremias Jeremiasson ja äiti Anna Maria Longström. Anna Marian vanhemmat olivat Karjalohjan Långvikin Skepparsin rsthollari Henrik Johansson ja vaimonsa Maja Lisa Tötterman. Vihkimisen aikaan Anna Maria kuitenkin asui rusthollari Hartzellin luona Kiskon kirkonkylässä.

VIII Lapset
Juha Vihtori Karilahti. Syntynyt 04.12.1861 Sammatti. Kuollut 08.04.1924 Sammatti. Torppari. Taulu 421.
Edla Gustava Sahlstedt. Syntynyt 12.12.1863 Karjalohja. Taulu 422.
Ulrika Sahlstedt. Syntynyt 26.07.1867 Karjalohja.
Karl Fredrik Sahlstedt. Syntynyt 17.03.1871 Karjalohja.
Kustaa Adolf Sahlstedt. Syntynyt 27.06.1873 Karjalohja. Kuollut puukotettiin hengiltä 08.11.1908 Karjalohja,Mustlahti.
Amanda Wilhelmina Sahlstedt. Syntynyt 03.11.1875 Karjalohja. Kuollut 06.11.1946. Taulu 423.
Fridolf Efraim Salmela. Syntynyt 12.05.1878 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 23.04.1954 Salo. Maatyömies. Taulu 424.
Emil Aleksander Lehtonen. Syntynyt 17.01.1881 Karjalohja. Taulu 425.
Anna Sofia. Syntynyt 04.06.1883 Karjalohja.
Emma Erika. Syntynyt 17.06.1886 Karjalohja. Kuollut 23.01.1889 Karjalohja.
Taulu 421
(Taulusta 420)

VIII. Juha Vihtori Karilahti. Syntynyt 04.12.1861 Sammatti. Kastettu Sammatti. Kuollut 08.04.1924 Sammatti. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Pulkan talon Karilahden torppari. Isä Johan Sahlstedt oli kotoisin Nummijärven Sepän talosta - Joan Sahlstedtin äiti Anna Maria Långström oli kotoisin Karjalohjan Långvikin Skepparsin rusthollista, mutta oli asunut naimisiinmennessään Kiskon Kirkonkylässä rusthollari Hartzellin perheesssä. uha Vihtori oli sukua puolisolleen äitinsä kautta. Äiti Taulu 420. –Puoliso 17.10.1891 Sammatti Eriika Wikström. Syntynyt 07.11.1865 Sammatti. Kastettu Sammatti. Kuollut 07.11.1944 Sammatti. Katso myös 454.

IX Lapset
Hilma Sofia Karilahti. Syntynyt 29.07.1892 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 31.05.1963 Sammatti. Haudattu 09.06.1963 Sammatti. –Puoliso 29.09.1912 Sammatti August Viktor Uittamo. Syntynyt 03.08.1888 Sammatti. Kastettu Sammatti. Kuollut 07.05.1958 Sammatti. Haudattu 18.05.1958 Sammatti. Talollinen. Stordell. ( i Gustaf Adolf Stordell. Syntynyt 23.09.1850 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 18.05.1932 Sammatti. Torppari. Ä Eva Matilda Alm. Syntynyt 30.11.1846 Sammatti,Kaukola. Kuollut 23.12.1924 Sammatti.)
Lydia Augusta Karilahti. Syntynyt 21.09.1894 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 24.05.1978 Sammatti. Haudattu 03.06.1978 Sammatti.
Selma Sylvia Karilahti. Syntynyt 28.11.1896 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti.
Akseli Johannes Karilahti. Syntynyt 27.03.1899 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 30.07.1971 Sammatti. Haudattu 08.08.1971 Sammatti.
Elli Elviira Karilahti. Syntynyt 27.06.1903 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 02.04.1977 Sammatti. Haudattu 13.04.1977 Sammatti.
Aune Karilahti. Syntynyt 01.04.1909 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 07.05.1910 Sammatti.
Taulu 422
(Taulusta 420)

VIII. Edla Gustava Sahlstedt. Syntynyt 12.12.1863 Karjalohja. Äiti Taulu 420.

IX Lapset
Klas Emil Sahlstedt. Syntynyt 16.04.1890 Pusula.
Taulu 423
(Taulusta 420)

VIII. Amanda Wilhelmina Sahlstedt. Syntynyt 03.11.1875 Karjalohja. Kuollut 06.11.1946. Haudattu Sammatti. Äiti Taulu 420. –Puoliso 05.11.1895 Sammatti Johan Berndt Appelsin. Syntynyt 21.07.1864 Sammatti,Haarjärvi. Kuollut 20.01.1953 Sammatti. Muonamies. Isä Sammatin Haarjärven Lammin talon torppari Johan Appelsin ja äiti Antoinette Matsdotter. ohan itse oli Kiikalan Pulkan talon muonarenki.

IX Lapset
Tekla Aliina Appelsin. Syntynyt 23.09.1896 Nummi. Kuollut 04.02.1906 Sammatti.
Jalmar Appelsin. Syntynyt 13.03.1898 Sammatti,Kiikala. Kuollut 16.03.1898 Sammatti,Kiikala.
Johan Jalmar Appelsin. Syntynyt 23.06.1899 Sammatti,Kiikala.
Helmi Amanda Appelsin. Syntynyt 24.02.1901 Sammatti,Kiikala. Kuollut 25.03.1981 Sammatti. Haudattu 04.04.1981 Sammatti. Karjakko.
Hilda Sofia Appelsin. Syntynyt 27.10.1903 Sammatti,Kiikala. Kuollut 31.10.1989 Sammatti.
Eino Engelbert Appelsin. Syntynyt 30.09.1907 Sammatti,Kiikala.
Aili Helena Appelsin. Syntynyt 20.10.1910 Sammatti,Kiikala. Kuollut 05.10.1928 Sammatti.
Taulu 424
(Taulusta 420)

VIII. Fridolf Efraim Salmela. Syntynyt 12.05.1878 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 23.04.1954 Salo. Haudattu 02.05.1954 Karjalohja. Maatyömies. Perhe asui ainakin 1910-luvulla Karjalohjan Mustlahden kylässä. Sahlstedt. Äiti Taulu 420. –Puoliso 07.07.1907 Karjalohja Aurora Gustava Eklund. Syntynyt 11.05.1882 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut 31.01.1950 Karjalohja. Isä Karjalohjan Lohjantaipaleen Prunkan torppari Erik Eklund ja äiti Edla Silfver.

IX Lapset
Väinö Salmela. Syntynyt 13.02.1908 Karjalohja,Mustlahti.
Vilho Eemil Salmela. Syntynyt 25.08.1909 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 15.05.1943 Paimio.
Onni Salmela. Syntynyt 04.12.1915 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 21.12.1996 Lohja.
Taulu 425
(Taulusta 420)

VIII. Emil Aleksander Lehtonen. Syntynyt 17.01.1881 Karjalohja. Äiti Taulu 420. –Puoliso 1901 Maria Lovisa Bark. Syntynyt 25.02.1874 Pusula.

IX Lapset
Arvo Aukusti Lehtonen. Syntynyt 24.08.1901 Karjalohja,Mustlahti.
Taulu 426
(Taulusta 409)

VI. Efraim Wikström. Syntynyt 11.01.1804 Sammatti,Kiikala. Kuollut 18.10.1868 Sammatti,Kiikala. Isä Taulu 409. –Puoliso 15.06.1845 Sammatti Johanna Frost. Syntynyt 04.05.1810 Kisko,Ylettylä. Kuollut 01.01.1888 Sammatti,Kiikala. Isä Erik Frost oli syntynyt Suomusjärven Laperlan kylässä ja äiti Caisa Eriksdotter Kiikalan pitäjässä.

VII Lapset
Johanna Wikström. Syntynyt 03.08.1845 Sammatti,Kiikala. Taulu 427.
Wilhelmina Wikström. Syntynyt 28.05.1847 Sammatti,Kiikala. Kuollut 11.03.1870 Lohja,Karstu. Taulu 428.
Efraim Wikström. Syntynyt 09.12.1850 Sammatti,Kiikala. Kuollut 04.04.1931 Sammatti. Torppari. Taulu 430.
Ulrika Wikström. Syntynyt 25.05.1853 Sammatti,Kiikala. Kuollut 28.01.1936 Sammatti. Taulu 436.
Johan Wikström. Syntynyt 03.02.1857 Sammatti,Kiikala. Kuollut 04.02.1857 Sammatti,Kiikala.
Taulu 427
(Taulusta 426)

VII. Johanna Wikström. Syntynyt 03.08.1845 Sammatti,Kiikala. Muutti Karjalohjalle 1868 mentyään naimisiin. Isä Taulu 426. Henrik Johan Hjellman. Syntynyt 27.12.1837 Karjalohja,Härjänvatsa. Kastettu Karjalohja. Rusthollari. Karjalohjan Härjänvatsan kylän Tölmän rusthollari isänsä jälkeenn. Hänen ensimmäinen puolisonsa oli Greta Ulrika Silfver, 15.3.1839 syntynyt muonatorppari Isak Silfverin tytär Kourjoelta. uutti perheineen Pohjan pitäjään vuonna 1871. ( i Henrik Hjellman. Syntynyt 31.05.1804 Karjalohja,Härjänvatsa. Rusthollari. Ä Maria Thuren. Syntynyt 27.12.1813 Karjalohja,Härjänvatsa.)

VIII Lapset
Efraim Ferdinand. Syntynyt 30.07.1863 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti.
1: Ida Hjellman. Syntynyt 24.02.1869 Karjalohja,Härjänvatsa. Kastettu Karjalohja.
1: August Hjellman. Syntynyt 07.01.1871 Karjalohja,Härjänvatsa. Kastettu Karjalohja.
Taulu 428
(Taulusta 426)

VII. Wilhelmina Wikström. Syntynyt 28.05.1847 Sammatti,Kiikala. Kuollut 11.03.1870 Lohja,Karstu. Isä Taulu 426. –Puoliso 28.11.1868 Sammatti Gustaf Fredrik Åhl. Syntynyt 05.11.1846 Lohja. Kuollut 15.05.1922 Lohja,Karstu. Torppari. Isänsä, Karl Gustah Åhlin jälkeen Lohjan Karstun kylän Joenpellon talon Nybackan torppari. Äiti Stina Greta Wendelin, s. 30.9.1817 Karstun kylässä Lohjalla.

VIII Lapset
Ida Ulrika Åhl. Syntynyt 04.03.1870 Lohja,Karstu. Taulu 429.
Taulu 429
(Taulusta 428)

VIII. Ida Ulrika Åhl. Syntynyt 04.03.1870 Lohja,Karstu. Äiti Taulu 428.

IX Lapset
Amanda Maria Åhl. Syntynyt 15.11.1889 Lohja.
Taulu 430
(Taulusta 426)

VII. Efraim Wikström. Syntynyt 09.12.1850 Sammatti,Kiikala. Kuollut 04.04.1931 Sammatti. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Pulkan talon Pyölin torppari. Isä Taulu 426. –Puoliso 06.11.1873 Suomusjärvi Edla Gustava Åfeldt. Syntynyt 17.12.1849 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 06.08.1944 Sammatti. ( i Johan Gabriel Åfeldt. Syntynyt 27.09.1825 Sammatti,Haarjärvi. Renki,torppari. Ä Anna Stina. Syntynyt 28.11.1808 Lohja.)

VIII Lapset
Karl Walfrid Wikström. Syntynyt 29.06.1874 Sammatti,Kiikala. Kuollut 14.04.1942 Sammatti. Torppari. Taulu 431.
Efraim Elias Lahtikari. Syntynyt 14.04.1876 Sammatti,Kiikala. Kuollut 13.01.1967 Sammatti. Taulu 432.
Jakob Johan Wikström. Syntynyt 26.07.1878 Sammatti,Kiikala.
Ida Aleksandra Wikström. Syntynyt 19.05.1880 Sammatti,Kiikala. Kuollut 29.01.1963 Sammatti. Taulu 433.
Gustaf Berndt Wikström. Syntynyt 15.04.1882 Sammatti,Kiikala.
Vihtori Akseli Eloranta. Syntynyt 01.07.1884 Sammatti,Kiikala. Kuollut 15.11.1963 Sammatti. Tilallinen. Taulu 434.
Venla Maria Wikström. Syntynyt 01.06.1886 Sammatti,Kiikala.
Naima Amanda Wikström. Syntynyt 08.02.1889 Sammatti,Kiikala. Taulu 435.
Aina Alina Wikström. Syntynyt 22.04.1891 Sammatti,Kiikala. Kuollut 10.05.1962 Sammatti,Haarjärvi.
Lauri Wikström. Syntynyt 12.08.1894 Sammatti,Kiikala. Kuollut 21.08.1894 Sammatti.
Taulu 431
(Taulusta 430)

VIII. Karl Walfrid Wikström. Syntynyt 29.06.1874 Sammatti,Kiikala. Kuollut 14.04.1942 Sammatti. Torppari. Sammatin Luskalan kylän Enqvistin talon Pokan torppari. Isä Taulu 430. –Puoliso 05.07.1900 Sammatt Hilma Elina. Syntynyt 06.03.1879 Sammatti,Luskala. Isä Matti Michelsson, s. 21.1.1840 Somerolla, Sammatin Haarjärveen Paikkarin torppari. iti Maria Lovisa Lindroth, s. 9.3.1835 Sammatissa.

IX Lapset
Kaarlo Ilmari Wikström. Syntynyt 14.01.1902 Sammatti,Luskala.
Impi Irene Wikström. Syntynyt 04.10.1903 Sammatti,Luskala. –Puoliso Huuko Alarik Kuusela. Syntynyt 12.05.1901 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 03.04.1960. Vanginvartija. ( i Henrik Kuusela. Syntynyt 14.04.1868 Sammatti,Leikkilä. Räätäli. Ä Amanda Christina Ahlholm. Syntynyt 01.04.1869 Sammatti,Niemenkylä.)
Taulu 432
(Taulusta 430)

VIII. Efraim Elias Lahtikari. Syntynyt 14.04.1876 Sammatti,Kiikala. Kuollut 13.01.1967 Sammatti. Haudattu 29.01.1967 Sammatti. Isä Taulu 430. –Puoliso 25.03.1911 Sammatti Ida Josefa Enqvist. Syntynyt 14.07.1870 Sammatti,Uusitalo. Kuollut 19.05.1958 Sammatti. Haudattu 31.05.1958 Sammatti. ( i Henrik Johan Enqvist. Syntynyt 19.09.1845 Sammatti,Lohilampi. Ä Eva Emilia Collin. Syntynyt 06.12.1843 Pusula,Hyönölä.)

IX Lapset
Aili Hellen Lahtikari. Syntynyt 20.10.1911 Sammatti,Leikkilä.
Kauko Verneri Lahtikari. Syntynyt 05.01.1914 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 15.01.2001 Sammatti. Haudattu 27.01.2001 Sammatti. Maanviljelijä. Maanviljelijä - omisti Sammatissa Leikkilän kylän Savikon maatilan.
Taulu 433
(Taulusta 430)

VIII. Ida Aleksandra Wikström. Syntynyt 19.05.1880 Sammatti,Kiikala. Kuollut 29.01.1963 Sammatti. Iidalla oli yksi avioton poika, Uuno. ida on haudattu samaan hautaan vanhempiensa kanssa Sammatissa. Isä Taulu 430.

IX Lapset
Uuno Kleopas Wikström. Syntynyt 09.06.1906 Sammatti,Kiikala. Kuollut 28.03.1966 Sammatti. Maanviljelijä. Sammatin Kiikalan kylän Pyölin tilallinen vuodesta 1937 lähtien.
Taulu 434
(Taulusta 430)

VIII. Vihtori Akseli Eloranta. Syntynyt 01.07.1884 Sammatti,Kiikala. Kuollut 15.11.1963 Sammatti. Haudattu 23.11.1963 Sammatti. Tilallinen. Isännöi Sammatin Kiikalan kylän Suorannan maatilaa. Isä Taulu 430. –Puoliso 18.09.1909 Sammatti Anna Johanna Antikainen. Syntynyt 31.03.1887 Kuopio,Maaseurakunta. Kuollut 22.01.1972 Sammatti. Haudattu Sammatti.

IX Lapset
Vilho Edvin Eloranta. Syntynyt 05.04.1910 Sammatti,Kiikala. Kuollut 18.01.1991 Sammatti. Haudattu Sammatti. Työmies.
Taimi Maria Eloranta. Syntynyt 08.09.1911 Sammatti,Kiikala.
Toini Eloranta. Syntynyt 05.05.1913 Sammatti,Kiikala.
Vieno Eloranta. Syntynyt 09.12.1915 Sammatti,Kiikala. Kuollut 17.09.1991 Sammatti.
Ilmi Irene Eloranta. Syntynyt 01.07.1918 Sammatti,Kiikala. Kuollut 23.05.2003 Sammatti. Haudattu 07.06.2003 Sammatti.
Terttu Lahja Eloranta. Syntynyt 03.09.1922 Sammatti,Kiikala.
Eeva Eloranta. Syntynyt 06.02.1925 Sammatti,Kiikala. Kuollut 13.09.1997 Sammatti.
Taulu 435
(Taulusta 430)

VIII. Naima Amanda Wikström. Syntynyt 08.02.1889 Sammatti,Kiikala. Isä Taulu 430. –Puoliso 05.10.1919 Sammatti Akseli Eino Ferdinand Wikstedt. Syntynyt 03.10.1888 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 07.10.1888 Suomusjärvi. Sammatin Kaukolan Kirman talon muonamies. Isä Suomusjärven Laidikkeen kylän Eerolassa asunut kraatari Gusaf Wikstedt ja äiti Erika Fri. Erika Fri oli Salmen Isotalon piian, Maja Stina Fri'n avioton tytär, joka oli syntynyt 6.5.1854. ( i Gustaf Wikstedt. Syntynyt 03.04.1857 Suomusjärvi,Kettula. Renki,muonamies,kraatari,itsellinen. Ä Erika Fri. Syntynyt 06.05.1854 Suomusjärvi,Salmi. Piika.)

IX Lapset
Lahja Linnea Vikstedt. Syntynyt 03.03.1920 Sammatti,Kaukola. Kastettu Sammatti.
Taulu 436
(Taulusta 426)

VII. Ulrika Wikström. Syntynyt 25.05.1853 Sammatti,Kiikala. Kuollut 28.01.1936 Sammatti. Haudattu 1936 Sammatti. Isä Sammatin Kiikalan kylän Vanha-Pyölin torppari Efraim Wikström (s. 11.1.1804, k. 18.10.1868) - äiti Johanna Eriksdotter (s. 4.5.1810 Kiskon Ylettylässä, k 1.1.1888 Sammatissa). Isä Taulu 426. –Puoliso 1:o 1874 Sammatti Karl Viktor Stenfelt. Syntynyt 25.01.1853 Sammatti,Kiikala. Kuollut halvaus 28.07.1884 Sammatti,Kiikala. Torppari. Torpparina Sammatin Kiikalan kylän Bredan talon mailla. uoli hukkumalla Vähä-Ruokjärveen. ( i Henrik Johan Stenfelt. Syntynyt 20.01.1802 Sammatti,Kiikala. Kuollut 02.05.1877 Sammatti,Kiikala. Torppari,metsävahti. Ä Eva Lisa Forsman. Syntynyt 02.04.1808 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 12.10.1887 Sammatti,Kiikala.) Kustaa Adolf Stenfelt. Syntynyt 30.06.1861 Karjalohja. Kuollut 06.05.1918 Nummi,Tavola. Torppari,metsävahti. Sammatin Kiikalan kylässä torpparina puolisonsa ensimmäisen miehhen jälkeen. eloitettiin kansalaissodan aikaan Nummen Tavolan kylässä. Isä Gustav Helin oli syntynyt 6.8.1805 Somerolla ja äiti Maria ovisa Josefintytär 21.3.1822 Nummen Salonkylän Isomarkun torpassa. Helin.

VIII Lapset
1: Amanda Emilia Stenfelt. Syntynyt 30.11.1875 Sammatti,Kiikala. Kuollut 21.01.1882 Sammatti,Kiikala.
1: Kaarlo Jalmari Stenfelt. Syntynyt 06.05.1883 Sammatti,Kiikala.
2: Aliina Aleksandra Stenfelt. Syntynyt 11.11.1886 Sammatti. Taulu 437.
2: Johan Adolf Stenfelt. Syntynyt 12.05.1889 Sammatti. Kuollut 16.05.1889 Sammatti.
2: Juho Alarik Ruokoniemi. Syntynyt 22.05.1890 Sammatti. Kuollut 06.06.1972 Sammatti. Taulu 438.
2: Amanda Aurora Stenfelt. Syntynyt 09.11.1892 Sammatti,Kiikala.
2: Jenny Adolfina Stenfelt. Syntynyt 05.08.1896 Sammatti,Kiikala. Kuollut 12.01.1901 Sammatti,Kiikala.
Taulu 437
(Taulusta 436)

VIII. Aliina Aleksandra Stenfelt. Syntynyt 11.11.1886 Sammatti. Isä torppari ja metsävahti Kustaa Adolf Stenfelt, ex-Helin. ÄitiUlrika Wikström (s. 25.5.1853 Sammatissa). Äiti Taulu 436. –Puoliso 05.11.1911 Sammatti Johan Adolf Ranne. Syntynyt 01.07.1886 Sammatti,Kaukola. Muonamies. Muonamiehenä Sammatin Leikkilän Mannin talossa. Vuonna 1917 muutti Mikkolaan. Saksell. ( i Henrik Saxell. Syntynyt 08.04.1845 Karjalohja,Mustlahti. Muonamies, torppari. Ä Johanna Lovisa Enqvist. Syntynyt 12.04.1853 Sammatti,Lohilampi.)

IX Lapset
Katri Annikki Ranne. Syntynyt 31.05.1912 Sammatti,Kiikala.
Juho Kalervo Ranne. Syntynyt 26.11.1913 Sammatti,Leikkilä.
Taulu 438
(Taulusta 436)

VIII. Juho Alarik Ruokoniemi. Syntynyt 22.05.1890 Sammatti. Kuollut 06.06.1972 Sammatti. Haudattu 11.06.1972 Sammatti. Oli sukua puolisolleen Kiskon Kirkonkylän Viikarin talosta lähteneen Wikström-suvun kautta. Stenfelt. Äiti Taulu 436. –Puoliso 30.07.1921 Sammatti Tekla Elina Saarinen. Syntynyt 15.02.1894 Sammatti. Kuollut 01.07.1964 Sammatti. Katso myös 442.

IX Lapset
Kreeta Helena Ruokoniemi. Syntynyt 04.06.1922 Sammatti. Kuollut 06.05.2004 Lohja. –Puoliso 26.11.1944 Sammatti Erkki Sakari Kaila. Syntynyt 30.08.1925 Sammatti. Kuollut 09.03.1992 Sammatti. Haudattu Sammatti. Maanviljelijä. Viljeli Ruokoniemen maatilaa Sammatin pitäjässä vuodesta 1951 lähtien. ( i Veine Rudolf Kaila. Syntynyt 26.02.1899 Sammatti, Uusitalo. Ä Martta Margise Enqvist. Syntynyt 18.05.1902 Sammatti,Luskala. Kuollut 30.10.1967 Lohja.)
Taulu 439
(Taulusta 409)

VI. Jakob Wikström. Syntynyt 11.07.1810 Sammatti,Kiikala. Kuollut 13.04.1881 Sammatti,Kiikala. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Junnin talon Lihavan torppari vuodesta 1840 lähtien. Isä Taulu 409. –Puoliso 07.09.1837 Suomusjärvi Maja Lisa. Syntynyt 15.03.1815 Perniö,Ala-Mälkkilä. Kuollut 23.07.1894 Sammatti,Kiikala. Isä Isak Johansson, äiti Lisa Gustafsdotter, joka oli palvelijana Laidikkeen Öystin talossa.

VII Lapset
Maria Gustava Wikström. Syntynyt 01.10.1837 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 20.11.1837 Suomusjärvi,Laidike.
Johan Gustav Wikström. Syntynyt 18.01.1838 Suomusjärvi. Kuollut 19.10.1877 Karjalohja,Mustlahti. Torppari. Taulu 440.
Eva Stina Wikström. Syntynyt 10.12.1840 Sammatti,Kiikala.
Ulrika Wikström. Syntynyt 21.09.1842 Sammatti,Kiikala. Palvelija. Palvelijana Sammatin Nikun talossa 1857, josta Kiskoon lokakuun lopussa 1858.
Maria Gustava Wikström. Syntynyt 13.12.1844 Sammatti,Kiikala. Muutti 16-vuotiaana Karjalohjalle.
Gabriel Wikström. Syntynyt 16.03.1847 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 443.
Wilhelmina Wikström. Syntynyt 06.06.1849 Sammatti,Kiikala. Muutti Suomusjärvelle 1863.
Elias Wikström. Syntynyt 24.03.1852 Sammatti,Kiikala. Muonarenki. Taulu 445.
Karl Adam Wikström. Syntynyt 18.12.1854 Sammatti,Kiikala. Kuollut 07.08.1918 Sammatti,Niemenkylä. Talollinen. Taulu 446.
Erika Josefa Wikström. Syntynyt 05.01.1858 Sammatti,Kiikala. Karjalohjalle 1874.
Taulu 440
(Taulusta 439)

VII. Johan Gustav Wikström. Syntynyt 18.01.1838 Suomusjärvi. Kuollut 19.10.1877 Karjalohja,Mustlahti. Torppari. Muuttanut 1855 Nummelle, josta tullut takaisin Sammattiin seuraaavana vuonna. Palaa jälleen 1860/61 Sammattiin Suomusjärveltä ja muuttaa Karjlohjalle 1863, palaa takaisin ja jälleen Karjalohjalle 1865 torppariksi Haukalle. Isä Taulu 439. –Puoliso 07.09.1866 Nummi Klara Juliana Björklund. Syntynyt 13.02.1838 Nummi,Tavola. Kotoisin Nummen Tavolan kylästä, isä Isak Fredriksson oli syntynnyt 1800 Tenholassa. uutti leskeksi tultuaan Nummelle 4.4.1881 lapsiensa kera.

VIII Lapset
Kaarlo Kustaa Wikström. Syntynyt 05.09.1868 Karjalohja,Mustlahti. Muonamies. Taulu 441.
Juho Vihtori Saarinen. Syntynyt 07.08.1871 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 05.07.1961 Sammatti. Torppari. Taulu 442.
Edla Josefa. Syntynyt 09.12.1874 Karjalohja,Mustlahti.
Ida Aleksandra. Syntynyt 30.04.1878 Karjalohja,Mustlahti.
Taulu 441
(Taulusta 440)

VIII. Kaarlo Kustaa Wikström. Syntynyt 05.09.1868 Karjalohja,Mustlahti. Muonamies. Muutti perheineen Nummelle 1.11.1908. Isä Taulu 440. –Puoliso 08.04.1901 Hilma Amanda Wikman. Syntynyt 21.10.1882 Karjalohja. Isä Karjalohjan Härjänvatsan Koivun talon torppari Karl Wikman ja äiti Josefa Lovisa Lindroth. Josefa Lovisa oli piika Stina Lisa Bergin avioton tytär.

IX Lapset
Ester Wikström. Syntynyt 21.09.1901 Sammatti,Niemenkylä. –Puoliso 04.03.1922 Juho Kasper Väre. Syntynyt 20.10.1892 Nummi,Leppäkorpi. Talonmies. Sammatin Emäntäkoulun talonmies - äiti Maria Palin (s. 1866). Marian Palinin vanhemmat olivat Pusulan Herralan Herrasesen muoatorppari Jakob Palin ja vaimonsa Anna Hedda Grönvall.
Kaarlo Wikström. Syntynyt 24.01.1904 Sammatti,Niemenkylä.
Elvi Wikström. Syntynyt 19.11.1905 Sammatti,Niemenkylä.
Arvo Wikström. Syntynyt 16.08.1907 Sammatti,Niemenkylä.
Taulu 442
(Taulusta 440)

VIII. Juho Vihtori Saarinen. Syntynyt 07.08.1871 Karjalohja,Mustlahti. Kuollut 05.07.1961 Sammatti. Torppari. Sammatin Niemenkylän Mallan muonamies - muutti Kiikalan kylän Ali-Kottarin torppariksi 7.11.1915 Nummen pitäjästä. Isä Taulu 440. –Puoliso 29.10.1893 Sammatti Eva Kristina Sundström. Syntynyt 28.02.1872 Sammatti. Kuollut 07.08.1943 Sammatti. ( i Karl Sundström. Syntynyt 21.05.1833 Sammatti,Myllykylä. Räätäli,muonatorppari,suntio. Ä Eva Sofia Wikstedt. Syntynyt 25.03.1844 Sammatti,Kaukola.)

IX Lapset
Tekla Elina Saarinen. Syntynyt 15.02.1894 Sammatti. Kuollut 01.07.1964 Sammatti. –Puoliso 30.07.1921 Sammatti Juho Alarik Ruokoniemi. Syntynyt 22.05.1890 Sammatti. Kuollut 06.06.1972 Sammatti. Katso myös 436 , 438.
Taulu 443
(Taulusta 439)

VII. Gabriel Wikström. Syntynyt 16.03.1847 Sammatti,Kiikala. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Junnin talon Lihavan torppari isänsä jälkeen. Isä Taulu 439. –Puoliso 29.12.1871 Sammatti Matilda Stenfelt. Syntynyt 21.10.1850 Sammatti,Kiikala. ( i Henrik Johan Stenfelt. Syntynyt 20.01.1802 Sammatti,Kiikala. Kuollut 02.05.1877 Sammatti,Kiikala. Torppari,metsävahti. Ä Eva Lisa Forsman. Syntynyt 02.04.1808 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut 12.10.1887 Sammatti,Kiikala.)

VIII Lapset
Ida Matilda Wikström. Syntynyt 03.08.1873 Sammatti,Kiikala.
Gabriel Edvard Wikström. Syntynyt 22.05.1876 Sammatti,Kiikala. Kuollut 15.02.1949 Karjalohja. Taulu 444.
Karl Wilhelm Wikström. Syntynyt 27.03.1879 Sammatti,Kiikala. Kuollut 06.04.1879 Sammatti.
Kaarlo Wilhelm Wikström. Syntynyt 06.04.1880 Sammatti,Kiikala. Itsellinen.
Kustaa Adolf Wikström. Syntynyt 14.07.1884 Sammatti,Kiikala. Kuollut 10.06.1888 Sammatti. Kurkkutauti.
Johan Aleksander Wikström. Syntynyt 01.12.1886 Sammatti,Kiikala.
Taulu 444
(Taulusta 443)

VIII. Gabriel Edvard Wikström. Syntynyt 22.05.1876 Sammatti,Kiikala. Kuollut 15.02.1949 Karjalohja. Haudattu 06.03.1949 Karjalohja. Isä Sammatin Kiikalan Junnin talon Lihavan torppari Gabriel Wiksström ja äiti Matilda Stenfelt. Muutti perheensä kanssa marraskuussa 1906 Sammatista Karjalohjale. Isä Taulu 443. Edla Sofia Saksell. Syntynyt 11.04.1879 Sammatti,Leikkilä. ( i Henrik Saxell. Syntynyt 08.04.1845 Karjalohja,Mustlahti. Muonamies, torppari. Ä Johanna Lovisa Enqvist. Syntynyt 12.04.1853 Sammatti,Lohilampi.)

IX Lapset
Kaarlo Reinhold Wikström. Syntynyt 29.07.1904 Sammatti,Kiikala.
Taulu 445
(Taulusta 439)

VII. Elias Wikström. Syntynyt 24.03.1852 Sammatti,Kiikala. Muonarenki. Sammatin Niemenkylän Oinon talon muonarenki. Isä Taulu 439. –Puoliso 18.07.1875 Sammatti Edla Johanna Westerholm. Syntynyt 01.11.1852 Sammatti,Niemenkylä. Isä: Westerholm, Henric Johan s. 06.02.1823 Karjaa, Sutarkulla. alollinen, Sammatti, Niemenkylä, Oino. iti: Alm, Clara Wilhelmina s. 03.05.1832 Bromarv.

VIII Lapset
Mathilda Wilhelmina Wikström. Syntynyt 05.07.1876 Sammatti,Niemenkylä.
Hilda Josefa Wikström. Syntynyt 28.12.1878 Sammatti,Niemenkylä. Kuollut 12.04.1879 Sammatti,Niemenkylä.
Hilda Sofia Wikström. Syntynyt 06.08.1880 Sammatti,Niemenkylä.
Taulu 446
(Taulusta 439)

VII. Karl Adam Wikström. Syntynyt 18.12.1854 Sammatti,Kiikala. Kastettu Sammatti. Kuollut 07.08.1918 Sammatti,Niemenkylä. Talollinen. Talollinen, Sammatti, Niemenkylä, Mattila 1882...99. Muuttaa Sammatin Kiikalan Junnille rengiksi 1872. Muuttaa edelleen Mustlahteen 1873 (s. 287). Renkinä Sammatin Niemen Mattilassa 1881. Sammatin kunnallislautakunnan esimies. Torpparina Oinoolla 1899..1918. Isä Taulu 439. Erika Vilhelmina Vesterholm. Syntynyt 13.09.1830 Karjaa,Sutarkulla. Kuollut 1896 Sammatti,Niemenkylä. Haudattu 1896 Sammatti. Emäntä. Nimitetään vihittäessä Sammatin Niemenkylän Oinon talollisen tyttäreksi. Isä oli Henrik Johan Westerholm , s. 1793 Karjaalla , äiti puolestaan Lovisa Blomqvist, s. 1794 samoin Karjaalla. Sofia Amanda Eliasson. Syntynyt 04.10.1861 Sammatti,Haarjärvi. Kuollut 14.01.1922 Sammatti,Niemenkylä. Isä Sammatin Haarjärven Katavan poika Karl Michel Eliasson ja äiti Erika Vilhelmina Malin.

VIII Lapset
2: Edith Sofia Wikström. Syntynyt 12.05.1897 Sammatti,Niemenkylä. Kastettu Sammatti.
2: Elli Amanda Wikström. Syntynyt 12.11.1898 Sammatti,Niemenkylä. Kastettu Sammatti. Muutti 1921 Kiskon pitäjään.
2: Emil Werner Wikström. Syntynyt 14.09.1900 Sammatti,Niemenkylä. Kastettu Sammatti. Muutti vuonna 1924 Helsingin kaupunkiin.
Taulu 447
(Taulusta 409)

VI. Maria Stina Wikström. Syntynyt 12.06.1814 Sammatti,Kiikala. Muuttaa 1826 Karjalohjan Härjänvatsaan. On jälleen 1832 SammatinKiikalassa, josta muuttaa samana vuonna Kiskoon. Saapuu 1833 Suomusjärveltä takaisin Sammatin Kiikalaan. Muuttaa 24.2.1840 Kiskkoon?. Muuttaa miehensä kanssa 1848 Kiskosta Sammatin Kiikalan Ali-Kotarille torppaan. Leski muuttaa 1854 Sammatin Kiikalan Pulkalle nuorimman tyttären ja pojan kanssa. Mainitaan kirkonköyhänä. Isä Taulu 409. –Puoliso 20.02.1840 Sammatti Gustaf Henric Ljufström. Syntynyt 25.02.1815 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.02.1815 Kisko. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Ali-Kottarin talon torppari. ( i Abram. Syntynyt 13.06.1779 Suomusjärvi,Lahnajärvi. Kuollut 26.11.1832 Kisko,Kurkela. Rusthollari,torppari. Ä Christina Willstedt. Syntynyt 01.09.1770 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 10.10.1825 Kisko,Kurkela.)

VII Lapset
Johan Gabriel Ljufström. Syntynyt 02.12.1840 Kisko,Kurkela. Kuollut 29.03.1927 Sammatti. Torppari. Taulu 448.
Karl Kustaa Ljufström. Syntynyt 05.01.1844 Kisko,Kurkela. Kuollut 11.04.1852 Sammatti,Kiikala.
Maria Lovisa Ljufström. Syntynyt 19.03.1846 Kisko,Kurkela. Taulu 449.
Efraim Ljufström. Syntynyt 24.05.1849 Sammatti,Kiikala. Kuollut 29.05.1849 Sammatti.
Efraim Ljufström. Syntynyt 18.09.1850 Sammatti,Kiikala. Muuttaa 1866 Sammatin Haarjärven Lammille rengiksi. Muuttaa täältä 1870 Luskalan Lindenille. Muuttaa täältä 1873 Kiikalan Bredalle. Muuttaa 9.11.1876 Suomusjärvelle.
Taulu 448
(Taulusta 447)

VII. Johan Gabriel Ljufström. Syntynyt 02.12.1840 Kisko,Kurkela. Kuollut 29.03.1927 Sammatti. Torppari. Sammatin Myllykylän Iso-Pousulla 1854...1858. Renkinä Sammatin Kiikalan Pulkalla vsta 1858, josta muuttaa Ali-Kottarille. Renkinä Sammatin Kiikalan Ali-Kottarilla vsta 1860. Vuonna 1861 muuttaa Karjalohjalle, josta palaa Ali-Kottarille 1863. Muutti Luskalan Dahlmanille 1864. Muuttaa 1867 Karjalohjalle. Tullut takaisin Sammattiin Karjalohjalta 1868 Luskalan Lindenille. Muutti 1873 rengiksi Luskalan Enqvistille ja sieltä 1874 torppariksi Löfkullaan. Vuonna 1875 muutti Haarjärven Paikkarille. Äiti Taulu 447. –Puoliso 22.11.1870 Sammatti Serafia Kristiina Dahlman. Syntynyt 23.09.1850 Sammatti,Luskala. Kuollut 16.03.1938 Sammatti. ( i Gustaf Henric Dahlman. Syntynyt 28.09.1826 Sammatti,Luskala. Kuollut 19.11.1902 Sammatti,Luskala. Torppari. Ä Maija Stina. Syntynyt 24.09.1820 Kiikala.)

VIII Lapset
Kaarlo Vihtori Ljufström. Syntynyt 24.10.1870 Sammatti,Luskala.
Ida Serafia Ljufström. Syntynyt 08.07.1873 Sammatti,Luskala. Kuollut 04.10.1874 Sammatti,Luskala.
Johan Bernhard Ljufström. Syntynyt 25.02.1879 Sammatti,Luskala. Kuollut 05.05.1954 Sammatti,Haarjärvi. Haudattu 16.05.1954 Sammatti. Lohkotilallinen. Omisti pienen lohkotilan Kytö, joka oli lohkaistu Sammatin Haarjärven Paikkarin talon maista.
Kustaa Aleksander Ljufström. Syntynyt 19.06.1887 Sammatti,Luskala. Kuollut 11.12.1960 Sammatti,Kiikala. Haudattu Sammatti.
Lempi Serafiina Ljufström. Syntynyt 30.05.1893 Sammatti,Haarjärvi.
Taulu 449
(Taulusta 447)

VII. Maria Lovisa Ljufström. Syntynyt 19.03.1846 Kisko,Kurkela. Muutti 1861 Suomusjärvelle. Äiti Taulu 447. –Puoliso 07.10.1869 Sammatti Anders Evert Pellberg. Syntynyt 01.12.1829 Sammatti,Leikkilä. Renki. Sammatin Leikkilän Kroulan talon renki vuodesta 1852. Andersin ensimmäinen vaimo oli 1.11.1859 hänen kanssaan vihitty Maria Elissabet Nikander, s. 20.7.1818 Nummella. sä Kroulan Lungon torppari Erik Johan Pellberg.

VIII Lapset
Maria Josefina Pellberg. Syntynyt 16.11.1870 Sammatti,Myllykylä. Kuollut tulirokko 27.06.1877. Haudattu 08.07.1877 Sammatti.
Ida Pellberg. Syntynyt 10.10.1873 Sammatti,Myllykylä.
Eva Henrika Pellberg. Syntynyt 01.09.1876 Sammatti,Myllykylä.
Carl Gustav Pellberg. Syntynyt 12.08.1879 Sammatti,Myllykylä.
Hilda Maria Pellberg. Syntynyt 03.06.1882 Sammatti,Myllykylä. Kävi E.L. Emännyyskoulua 1897-98 ja muutti Hattulan pitäjään kotitaloustöihin.
Taulu 450
(Taulusta 409)

VI. Helena Wikström. Syntynyt 20.11.1818. Sammatin rippikirjan mukaan olisi syntynyt Kiskossa 20.11.1818. Tuolla päivämäärällä ei löydy Kiskon tai sen kappeliseurakunnan,, Suomusjärven kastettujen luetteloista Helenaa. Vihittäessä vuonna 1840 mainitaan torpparin tyttäreksi Sammatinkappelista. Hyvin todennäköistä on, että Helena oli Kiikalan kylän Vanha-Pylin torpparin, Elias Wikströmin tytär. Isä Taulu 409. –Puoliso 20.12.1840 Sammatti Gabriel Eklund. Syntynyt 03.12.1814 Karjalohja. Kuollut 12.01.1896 Sammatti,Kiikala. Renki,torppari. Sammatin Kiikalan kylän Pulkan talon renki vuoteen 1841. iimeistään vuodesta 1853 lähtien Pulkan muonatorppari.

VII Lapset
Karl August Eklund. Syntynyt 25.07.1842 Sammatti,Kiikala. Kuollut 22.12.1901 Sammatti,Luskala. Torppari. Taulu 451.
Taulu 451
(Taulusta 450)

VII. Karl August Eklund. Syntynyt 25.07.1842 Sammatti,Kiikala. Kuollut 22.12.1901 Sammatti,Luskala. Torppari. Sammatin Luskalan kartanon Löfkullan torppari. Äiti Taulu 450. –Puoliso Eva Stina Svahn. Syntynyt 20.11.1847 Karjalohja,Mustlahti. Kastettu 23.11.1847 Karjalohja. ( i Elias Svahn. Syntynyt 02.12.1805 Sammatti,Kiikala. Muonatorppari. Ä Eva Lisa Krass. Syntynyt 21.12.1817 Sammatti,Härjänvatsa.)

VIII Lapset
Aleksandra Eklund. Syntynyt 12.05.1872 Sammatti,Luskala. Palvelija. Marraskuussa 1887 lähti kotitorpastaan palvelijaksi Sammatin Kiikalan kylän Junnin taloon ja sieltä edelleen kahta vuotta myöhemmin Karjaalle.
Taulu 452
(Taulusta 405)

V. Isak Wikström. Syntynyt 01.10.1766 Kisko,Viiari. Kastettu 03.10.1766 Kisko. Kuollut 02.03.1843 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1843 Suomusjärvi. Räätäli. Ainakin vuonna 1797 asui Suomusjärven Taipalon kylässä ja työskeenteli räätälinä. Vielä vihille mennessään vuotta aiemmin mainitaan räätälin renkinä. 1800-luvun alussa hänen perheessään asui myös räätälioppilas Heman Welin. Äiti Taulu 405. –Puoliso 08.11.1796 Suomusjärvi Lena Salin. Syntynyt 24.11.1776. Kuollut 18.04.1829 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1829 Suomusjärvi. Piika. Asui vihittäessä Suomusjärven Taipalon kylässä.

VI Lapset
Jakob Johan Wikström. Syntynyt 25.07.1797 Suomusjärvi,Taipalo. Torppari. Taulu 453.
Greta Lena Wikström. Syntynyt 23.01.1800 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 24.01.1800 Suomusjärvi. Kuollut 28.10.1800 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1800 Suomusjärvi.
Greta Wikström. Syntynyt 06.05.1802 Suomusjärvi,Taipalo. Taulu 456.
Anna Wikström. Syntynyt 01.06.1804 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 03.06.1804 Suomusjärvi. Kuollut 29.04.1815 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 1815 Suomusjärvi.
Taulu 453
(Taulusta 452)

VI. Jakob Johan Wikström. Syntynyt 25.07.1797 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 26.07.1797 Suomusjärvi. Torppari. Mainitaan vihittäessä rengiksi Suomusjärven Salitun kylästä. 1822 mainitaan Arpalahdessa torpparina ja myöhemmin samalla vuoikymmenellä Sammatin Kiikalan kylässä torpparina ja muonatorpparina. Isä Taulu 452. –Puoliso 12.06.1821 Kisko Greta Flinck. Syntynyt 21.09.1796 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.09.1796 Kisko. Piika. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1821 piikana Kiskon Kurkelan kylän Heikolassa. Isä Kurkelan Liuhdon rakuuna Michel Flink ja äiti Greta Johansdtter.

VII Lapset
Henrika Wikström. Syntynyt 11.10.1822 Suomusjärvi,Arpalahti. Kastettu 12.10.1822 Suomusjärvi.
Henrik Wikström. Syntynyt 25.10.1828 Sammatti,Kiikala. Kuollut 11.12.1914 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 454.
Elias Wikström. Syntynyt 03.12.1830 Sammatti,Kiikala. Renki;torppari. Taulu 455.
Anna Wikström. Syntynyt 14.11.1833 Sammatti,Kiikala. Kastettu 14.11.1833 Sammatti.
Eva Stina Wikström. Syntynyt 14.11.1833 Sammatti,Kiikala. Kastettu 14.11.1833 Sammatti. –Puoliso 22.04.1862 Karjalohja Johan August Kihlman. Syntynyt 05.06.1832. Renki,itsellinen,muonatorppari. Katso myös 256 , 258.
Maja Stina Wikström. Syntynyt 12.03.1837 Sammatti,Kiikala. Kastettu 12.03.1837 Sammatti.
Taulu 454
(Taulusta 453)

VII. Henrik Wikström. Syntynyt 25.10.1828 Sammatti,Kiikala. Kuollut 11.12.1914 Sammatti,Kiikala. Torppari. Sammatin Kiikalan kylän Pulkan talon Karilahden torppari. Isä Taulu 453. –Puoliso 14.06.1857 Sammatti Maria Christina Ahlberg. Syntynyt 28.03.1828 Sammatti. Kuollut 23.03.1904 Sammatti,Kiikala. Isä Israel Ahlberg , s. 1792 Kiskossa ja äiti Maria Lenasdotter Granroth, s. 1800 Somerolla.

VIII Lapset
Edla Carolina Wikström. Syntynyt 09.05.1858 Sammatti,Kiikala. Kuollut 22.05.1935 Sammatti. Edla muutti 1877 Pusulaan piiaksi ja takaisin Sammattiin 1878, jjosta palvelijaksi Leikkilän Kroulan taloon 1800. Gabrielilla ja Edlalla oli kasvattitytär Hilda Salo (s. 18.10.1891 Helsingissä). –Puoliso 1881 Sammatti Gabriel Niemi. Syntynyt 12.01.1855 Sammatti,Luskala. Kuollut 13.06.1941 Sammatti. Haudattu 1941 Sammatti. Torppari. Karjalohjan Mustlahden kylän Haukan torppari 1882 - myöhemmin loohkotilallinen Sammatissa. ustava Amanda Enqvistin avioton lapsi. uomensi nimensä Niemeksi 2.5.1906. Enqvist. ( Ä Gustava Amanda Enqvist. Syntynyt 30.11.1830 Sammatti,Luskala.)
Eriika Wikström. Syntynyt 07.11.1865 Sammatti. Kastettu Sammatti. Kuollut 07.11.1944 Sammatti. –Puoliso 17.10.1891 Sammatti Juha Vihtori Karilahti. Syntynyt 04.12.1861 Sammatti. Kuollut 08.04.1924 Sammatti. Torppari. Katso myös 421 , 421 , 421 , 421 , 421 , 421 , 420.
Taulu 455
(Taulusta 453)

VII. Elias Wikström. Syntynyt 03.12.1830 Sammatti,Kiikala. Kastettu 05.12.1830 Sammatti. Vuonna 1855 muonatorpparin renkinä Sammatin Kiikalan Pulkalla, mutta jo pari vuotta myöhemmin Karjalohjan Lohjantaipaleen Prunkan talon torpparina. Renki;torppari. Isä Taulu 453. –Puoliso Eva Stina Silfver. Syntynyt 03.10.1830 Karjalohja, Kourjoki. Vanhemmat Karjalohjan Kourjoen muonatorppari Isak Silfver ja vaimonsa Maria Eriksdotter Spof/Bom.

VIII Lapset
Karl Evert Wikström. Syntynyt 09.09.1857 Karjalohja, Lohjantaipale, Prunkka.
Johan August Wikström. Syntynyt 06.03.1860 Karjalohja, Lohjantaipale, Prunkka.
Eva Matilda Wikström. Syntynyt 1865 Karjalohja, Lohjantaipale, Prunkka.
Edla Ulrika Wikström. Syntynyt 16.09.1855 Sammatti.
Taulu 456
(Taulusta 452)

VI. Greta Wikström. Syntynyt 06.05.1802 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 08.05.1802 Suomusjärvi. Isä Taulu 452. –Puoliso 08.06.1823 Suomusjärvi Gabriel Luhta. Syntynyt 09.03.1793 Kisko,Leilä. Kastettu 10.03.1793 Kisko. Torppari. Kiskon Leilän kylässä sijainneen Luhdan torppari. Isä Luhdan edellinen torppari Gabriel Johansson ja äiti Anna Heriksdotter Silver.

VII Lapset
Greta Stina. Syntynyt 28.09.1823 Kisko,Leilä. Kastettu 29.09.1823 Kisko.
Taulu 457
(Taulusta 190)

III. Maria. Syntynyt 30.05.1702 Kisko,Hongisto. Kastettu 01.06.1702 Kisko. Äiti Taulu 190. –Puoliso 26.09.1721 Kisko Gustaf. Talollinen. Perniön Kuhmisin kylän talollinen.

IV Lapset
Gustavus. Syntynyt 16.11.1723 Perniö,Kuhmisi. Kastettu 19.11.1723 Perniö.
Christina. Syntynyt 1728 Perniö,Kuhmisi. Kastettu 31.01.1728 Perniö.
Helena. Syntynyt 19.03.1730 Perniö,Kuhmisi. Kastettu 23.03.1730 Perniö.
Gustavus. Syntynyt 09.08.1772 Perniö,Kuhmisi. Kastettu 14.08.1772 Perniö.
Taulu 458
(Taulusta 190)

III. Kirstin. Syntynyt 02.03.1705 Kisko,Hongisto. Kastettu 05.03.1705 Kisko. Kuollut pistokset 03.02.1773 Salo,Kistola. Haudattu 21.03.1773 Salo. Äiti Taulu 190. –Puoliso 07.10.1729 Kisko Eric Bange. Syntynyt 1702 Salo,Kistola. Kuollut pistokset 28.04.1758 Salo,Kistola. Haudattu 25.06.1758 Salo. Rusthollari. Salon Kistolan kylän Lassilan talon rusthollari isänsä jälkeen. Toimi myös kirkon kuudennusmiehenä.

IV Lapset
Eric Bange. Syntynyt 1731. Kuollut astma tai pistokatarri 03.12.1805 Salo,Kistola. Rusthollari. Taulu 459.
Helena Bange. Syntynyt 08.07.1733 Salo,Kistola. Kuollut Vanhuus 10.06.1815 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Taulu 465.
Maria Christina Bange. Syntynyt 01.08.1735 Salo,Kistola. Kastettu 03.08.1735 Salo.
Anna Bange. Syntynyt 01.07.1737 Salo,Kistola. Kastettu 02.07.1737 Salo.
Gustaf Bange. Syntynyt 16.12.1739 Salo,Kistola. Kuollut 08.08.1780 Mynämäki. Lukkari,pedagogi,saarnaaja. Taulu 467.
Johan Bange. Syntynyt 10.10.1745 Salo,Kistola. Kuollut 05.10.1793 Kisko,Toija. Kirjanpitäjä. Taulu 468.
Carl Bange. Syntynyt 10.11.1747 Salo,Kistola. Kastettu 15.11.1747 Salo. Kuollut 04.12.1747 Salo.
Taulu 459
(Taulusta 458)

IV. Eric Bange. Syntynyt 1731. Kuollut astma tai pistokatarri 03.12.1805 Salo,Kistola. Haudattu 29.12.1805 Salo. Rusthollari. Rusthollari ja kuudennusmies Eric Bangen poika. Salon Kistolan LLassilan l. Bangen isäntä isänsä jälkeen. Äiti Christina Michelsson oli kotoisin Kiskon Hongiston rusthollista. Erikin sisar Helena meni 5.10.1756 naimisiin Lohjan Teutarin kylän Wellansin rusthollarin, Thomas Töttermanin kanssa. Jostain syystä Thomaksen ja Helenan lasten kastetiedot löytyvätMustion kirjoista. Äiti Taulu 458. –Puoliso 14.10.1760 Karjalohja Christina Enqvist. Syntynyt 1734 Sammatti,Lohilampi. ( i Gabriel. Syntynyt 01.01.1689 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 28.11.1773 Sammatti,Lohilampi. Talollinen. Ä Brita Winter. Syntynyt 1696 Hyvinkää,Nikkilä. Kuollut håll o. styng 02.11.1760 Sammatti,Lohilampi.)

V Lapset
Maria Christina Bange. Syntynyt 10.12.1761 Salo,Kistola. Kuollut messling 28.02.1763 Salo,Kistola. Haudattu 20.03.1763 Salo.
Eric Bange. Syntynyt 10.11.1762 Salo,Kistola. Rusthollari. Taulu 460.
Gabriel Bange. Syntynyt 09.07.1764 Salo,Kistola.
Helena Bange. Syntynyt 01.04.1766 Salo,Kistola. Kuollut rokko 1783 Salo,Kistola. Haudattu 01.07.1783 Salo.
Christina. Syntynyt 02.09.1767 Salo,Kistola. Kuollut 10.09.1767 Salo,Kistola. Haudattu 12.09.1767 Salo.
Johan Bange. Syntynyt 14.12.1768 Salo,Kistola.
Gustav Bange. Syntynyt 22.12.1770 Salo,Kistola.
Michel Bange. Syntynyt 13.09.1773 Salo,Kistola. Kuollut 13.12.1808 Salo,Kistola.
Anna Christina Bange. Syntynyt 30.12.1775 Salo,Kistola. Kuollut keuhkotauti 1839 Turku,Suom.srk. Taulu 464.
Maria Bange. Syntynyt 13.05.1780 Salo,Kistola.
Taulu 460
(Taulusta 459)

V. Eric Bange. Syntynyt 10.11.1762 Salo,Kistola. Kastettu 12.11.1762 Salo. Rusthollari. Rusthollarin poika Salon Kistolan kylän Lassilan talosta. Isänsäjälkeen saman talon rusthollari. Isä Taulu 459. –Puoliso 27.12.1791 Salo Ulrica. Syntynyt 05.08.1763 Salo,Kaukola. Kastettu 07.08.1763 Salo. Kuollut vanhuus 18.04.1845 Salo,Kistola. Haudattu 1845 Salo. ( i Eric. Syntynyt 1718. Kuollut rintatauti 28.03.1769 Salo,Kaukola. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 11.09.1725 Karjalohja,Lohjantaipale.)

VI Lapset
Hedvig Christina Bange. Syntynyt 06.02.1792 Salo,Kistola. Taulu 461.
Anna Helena Bange. Syntynyt 13.09.1793 Salo,Kistola. Taulu 462.
Eric Johan Bange. Syntynyt 12.08.1795 Salo,Kistola.
Adolph Bange. Syntynyt 06.10.1797 Salo,Kistola. Renki. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1827 renkinä Muurlan Uotilassa. –Puoliso 01.11.1827 Salo Maja Stina. Syntynyt 1794 Perniö. Piika. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1827 piikana Salon Pyölin Yrjälässä. Rippikirjan mukaan syntyi Perniössä.
Michel Bange. Syntynyt 27.09.1799 Salo,Kistola. Rusthollari. Taulu 463.
Enoch Bange. Syntynyt 12.04.1802 Salo,Kistola.
Gustaf Fredrik Bange. Syntynyt 07.06.1804 Salo,Kistola. –Puoliso 1832 Salo Gustava. Syntynyt 28.04.1809 Salo,Kurjenpahna. Talollisen tytär Salon Kurjenpahnalta. Isä Johan Johansson, äiti Stina Nilsdotter. Stina oli kotoisin aukvuoren Liipolan talosta.
Ulrika Wilhelmina Bange. Syntynyt 09.04.1806 Salo,Kistola. –Puoliso 28.12.1848 Salo Johan Gabriel. Syntynyt 22.03.1824 Salo. Renki. Mainitaan vihittäessä rengiksi Salon Kistolasta. ippikirjan mukaan oli syntynyt 22.3.1824 Uskelassa.
Taulu 461
(Taulusta 460)

VI. Hedvig Christina Bange. Syntynyt 06.02.1792 Salo,Kistola. Isä Taulu 460. –Puoliso 21.03.1822 Salo Gustaf. Renki. Vihkimisen aikaan renkinä Salon Kistolan kylässä.

VII Lapset
Ulrika Albertina. Syntynyt 30.07.1822 Salo,Kistola.
Taulu 462
(Taulusta 460)

VI. Anna Helena Bange. Syntynyt 13.09.1793 Salo,Kistola. Isä Taulu 460. –Puoliso 1832 Salo Mats Caven. Syntynyt 18.09.1800 Salo,Hämmäinen. Kastettu 19.09.1800 Salo. Kengäntekijä. Isä Salon Hämmäisissä Matsin syntymän aikaan asunut sotilas Johaan Cawen, äiti Juliana Henriksdotter. Asui perheineen Salon Uotilan talon mailla olleessa torpassa ja työskenteli suutarina.

VII Lapset
Johan Gustaf Caven. Syntynyt 18.08.1832 Salo,Kistola.
Wilhelmina Caven. Syntynyt 28.05.1834 Salo,Kistola. Kuollut 1836 Salo,Kistola.
Taulu 463
(Taulusta 460)

VI. Michel Bange. Syntynyt 27.09.1799 Salo,Kistola. Rusthollari. Isänsä jälkeen toimi Salon Kistolan kylän Lassilan ratsutilan isäntänä. Isä Taulu 460. –Puoliso 20.10.1829 Salo Maja Lena. Syntynyt 21.09.1806 Salo,Kurjenpahna. Kastettu 21.09.1806 Salo. Talollisen tytär Salon Kurjenpahnan kylästä, isä Johan Johansson, äiti Stina Nilsdotter. Stina oli kotoisin Salon Kaukvuoren Liipolan talosta.

VII Lapset
Evert Bange. Syntynyt 16.01.1849 Salo,Kistola. –Puoliso Vilhelmina. Syntynyt 18.11.1850.
Taulu 464
(Taulusta 459)

V. Anna Christina Bange. Syntynyt 30.12.1775 Salo,Kistola. Kuollut keuhkotauti 1839 Turku,Suom.srk. Haudattu 01.08.1839 Turku. Isä Taulu 459. –Puoliso 23.10.1798 Salo Johan Eric Söderman. Syntynyt 23.10.1776 Turku,Suom.srk. Kuollut 20.04.1832 Turku,Suom.srk. Haudattu 1832 Turku. Muurarikisälli. Isä "brädbär" Johan Johanson ja äiti Maria Johansdr.

VI Lapset
Anna Helena Söderman. Syntynyt 25.10.1800 Turku,Suom.srk.
Johan Fredric Söderman. Syntynyt 02.01.1803 Turku,Suom.srk.
Gustaf Söderman. Syntynyt 06.11.1804 Turku,Suom.srk.
Maria Gustava Söderman. Syntynyt 17.12.1806 Turku,Suom.srk.
Abraham Söderman. Syntynyt 09.12.1808 Turku,Suom.srk. Kuollut hermokuume 1840 Turku,Suom.srk. Haudattu 16.12.1840 Turku. Lukkarin renki. –Puoliso 28.12.1837 Turku,u Johanna Wikblom. Piika. Johannalla oli avioton poika 1831. Tämä lapsi haudattiin Turussa 26.5.1831 - hän eli vain yhden tunin ja sai hätäkasteessa nimen Johan Fredric.
Gabriel Söderman. Syntynyt 23.11.1811 Turku,Suom.srk. Kuollut ihjälkörd 1823 Turku,Suom.srk. Haudattu 1823 Turku.
Carl Söderman. Syntynyt 11.05.1814 Turku,Suom.srk.
Taulu 465
(Taulusta 458)

IV. Helena Bange. Syntynyt 08.07.1733 Salo,Kistola. Kastettu 09.07.1733 Salo. Kuollut Vanhuus 10.06.1815 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Haudattu 02.07.1815 Lohja. Thomas Töttermanin kuoltua nai Petter Johan Bergholmin, josta samalla tuli Lohjan Teutarin Wellansin talon uusi isäntä. Äiti Taulu 458. –Puoliso 1:o 05.10.1756 Salo Thomas Tötterman. Syntynyt 1728. Kuollut pistokset 16.01.1767 Lohja,Teutari. Haudattu 02.02.1767 Lohja. Rusthollari. Lohjan Iso-Teutarin Wellansin talon rusthollari. Perheen lasten kastetiedot löytyvät Mustion luetteloista. –Puoliso 2:o 1768 Petter Johan Bergholm. Syntynyt 1726. Kuollut 23.03.1807 Lohja,Teutari. Haudattu 31.03.1807 Lohja. Rusthollari. Puolisonsa ensimmäisen miehen, Thomas Töttermanin jälkeen Lohjann Teutarin Wellansin ratsutilan isäntä. Syntymäaika arvioitu Lohjan haudattujen luettelon ilmoittaman kuoliniän perusteella. Samaisen luettelon mukaan 16.4.1769 haudattiin perheen kuolleensyntynyt tyttölapsi ja 28.2.1779 "4-vuotiaana" poika Joachim "kirkon eteisen lattian alle".

V Lapset
1: Claes Tötterman. Syntynyt 29.09.1757 Lohja,Teutari. Kastettu 04.10.1757 Lohja. Kuollut tuhkarokko 1764 Lohja. Haudattu 05.02.1764 Lohja.
1: Maria Tötterman. Syntynyt 20.01.1759 Lohja,Teutari. Kastettu 21.01.1759 Lohja.
1: Andreas Tötterman. Syntynyt 30.10.1760 Lohja,Teutari. Kastettu 02.11.1760 Lohja. Kuollut rokko 1764 Lohja. Haudattu 05.02.1764 Lohja.
1: Thomas Tötterman. Syntynyt 15.04.1763 Lohja,Teutari. Kastettu 17.04.1763 Lohja.
1: Claes Tötterman. Syntynyt 15.04.1763 Lohja,Teutari. Kastettu 17.04.1763 Lohja. Kuollut tuhkarokko 1764 Lohja. Haudattu 05.02.1764 Lohja.
1: Helena Tötterman. Syntynyt 18.01.1765 Lohja,Teutari. Kastettu 20.01.1765 Lohja. Kuollut Vanhuus 1850 Siuntio, Keila. Haudattu 26.01.1850 Siuntio. –Puoliso Henrik Kjellin. Syntynyt 28.12.1746 Siuntio. Kuollut Vanhuuden heikkous 1827 Siuntio, Keila. Haudattu 22.04.1827 Siuntio. Rusthollari. Kotoisin Siuntiosta.

Vaimonsa ensimmäisen miehen jälkeen tuli Tenholan Dahlin rusthollariksi.

Viimeistään 1824 muutti vaimonsa kanssa Siuntioon, missä sitten kuoli.
1: Claes Tötterman. Syntynyt 18.01.1765 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Kuollut Keuhkotauti 05.06.1811 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Rusthollari. Taulu 466.
1: Anna Elisabet Tötterman. Syntynyt 01.06.1767 Lohja,Teutari. Kastettu 07.06.1767 Lohja.
2: Enoch Bergholm. Syntynyt 01.04.1769 Lohja,Teutari. Kastettu 13.04.1769 Lohja.
2: Jonas Bergholm. Syntynyt 16.02.1771 Lohja,Teutari. Kastettu 17.02.1771 Lohja. Kuollut 1779 Lohja. Haudattu 05.07.1779 Lohja.
2: Albertina Bergholm. Syntynyt 25.03.1772 Lohja,Teutari. Kastettu 26.03.1772 Lohja.
2: Lovisa Bergholm. Syntynyt 28.04.1777 Lohja,Teutari. Kastettu 30.04.1777 Lohja.
2: Johanna Bergholm. Syntynyt 27.07.1778 Lohja,Teutari. Kastettu 28.07.1778 Lohja.
Taulu 466
(Taulusta 465)

V. Claes Tötterman. Syntynyt 18.01.1765 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Kuollut Keuhkotauti 05.06.1811 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Haudattu 22.06.1811 Lohja. Rusthollari. Lohjan Vähä-Teutarin Vällin rusthollari isänsä jälkeen.

Claesilla oli Helena niminen kaksoissisko. Äiti Taulu 465. –Puoliso 29.12.1803 Tenhola Christina Ulrica Kjellin. Syntynyt 25.11.1782 Tenhola, Dahl. Kuollut 05.12.1853 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Rusthollari Henrik Kjellinin ja vaimonsa Christina Töttermanin tytär Tenholasta.

Henrik oli tullut Tenholaan Siuntiosta ja Christina oli ollut naimisissa Dahlin edellisen isännän kanssa. ( i Henrik Kjellin. Syntynyt 28.12.1746 Siuntio. Kuollut Vanhuuden heikkous 1827 Siuntio, Keila. Rusthollari. Ä Christina Tötterman. Syntynyt 28.03.1745 Inkoo, Bilskog, Grips. Kuollut 06.05.1809 Tenhola, Dahl.)

VI Lapset
Gustava Tötterman. Syntynyt 1805 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Kuollut 09.04.1822 Lohja, Vähä-Teutari, Välli.
Maria Tötterman. Syntynyt 22.02.1808 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Kuollut 09.04.1822 Lohja, Vähä-Teutari, Välli.
Carl Enoch Tötterman. Syntynyt 15.03.1810 Lohja, Vähä-Teutari, Välli. Kuollut 09.04.1822 Lohja, Vähä-Teutari, Välli.
Taulu 467
(Taulusta 458)

IV. Gustaf Bange. Syntynyt 16.12.1739 Salo,Kistola. Kastettu 17.12.1739 Salo. Kuollut 08.08.1780 Mynämäki. Lukkari,pedagogi,saarnaaja. Turun katedraalikoulun oppilas 22.2.1757 (in cl. conrect., Uskell. 16 ann.) - 23.6.1759 (examen). lioppilas Turussa 25.6.1759 [Bange] Gustav. Austr _ 464. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 12.12.1772. ihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.12.1772. Mynämäen lukkari ja pitäjänpedagogi 1769, pedagogi ja saarnaajasiellä 1772. li puolisonsa, Helena Wimanin pikkuserkku. Äiti Taulu 458. –Puoliso 26.09.1770 Kisko Helena Viman. Syntynyt 23.08.1746 Kisko,Viiari. Kastettu 25.08.1746 Kisko. Kuollut 23.05.1819 Kisko,Viiari. Helenan ensimmäinen puoliso, Gustaf Bange, oli hänen pikkuserkkunsa. Asui 1810-luvulla Kiskon Viiarin rusthollissa, josta muutti 1811 Pöytyälle rippikirjaan merkityn tiedon perusteella.

Toinen puoliso, Bertil Fagerström, kuoli Someron kappalaisena. Katso myös 472 , 473 , 473 , 473.

V Lapset
Gustava Bange. Syntynyt 29.07.1771 Mynämäki, Lukkarinmäki. Kastettu 02.08.1771 Mynämäki. Asui vielä 1800-luvun alussa äitinsä ja isäpuolensa perheessä Someron kappalaisen talossa.
Gustaf Bange. Syntynyt 02.10.1773 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 05.10.1773 Mynämäki.
Fredrika Bange. Syntynyt 29.06.1775 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 30.06.1775 Mynämäki.
Helena Bange. Syntynyt 29.06.1775 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 30.06.1775 Mynämäki. Kuollut 1775 Kisko.
Johanna Bange. Syntynyt 21.02.1777 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 22.02.1777 Mynämäki.
Jonas Bange. Syntynyt 31.01.1779 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 03.02.1779 Mynämäki.
Taulu 468
(Taulusta 458)

IV. Johan Bange. Syntynyt 10.10.1745 Salo,Kistola. Kastettu Halikko. Kuollut 05.10.1793 Kisko,Toija. Haudattu 1793 Kisko. Kirjanpitäjä. Kotoisin Salon Kistolan kylän Lassilan talosta. Hänen veljensä Erik (s. 1731) oli naimisissa Sammatin Lohilammen rusthollarin tyttären kanssa. Isä oli nimeltään Erik ja äiti Kirstin Michelsdotter oli kotoisin Kiskon Hongiston rusthollista. Johan B. oli itse Kiskon Toijan sahalla kirjanpitäjänä. Perheen nuorin lapsi, vauvana kuollut Johanna syntyi isä Johanin kuoleman jälkeen. Kuolinaika rippikirjasta. Äiti Taulu 458. –Puoliso 05.10.1779 Kisko Margareta Sofia Forsbom. Syntynyt 1759 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu Kisko. Kuollut 06.10.1795 Kisko,Toija. Haudattu 1795 Kisko. Isä Kiskon Kirkonkylän Hartzellin rusthollissa asunut "ylioppilaas" Johan F., äiti Maria Hartzell. Miehensä Johan Bangen kuoltua muutti Viiarin kylän rustholliin,jossa sitten kuoli jo noin vuoden kuluttua. Katso myös 570.

V Lapset
Johanna Bange. Syntynyt 30.07.1780 Kisko,Toija. Kastettu 01.08.1780 Kisko. Kuollut 1783 Kisko,Toija.
Amalia Bange. Syntynyt 13.08.1782 Kisko,Toija. Kastettu 15.08.1782 Kisko.
Margareta Sofia Bange. Syntynyt 23.09.1784 Kisko,Toija. Kastettu 25.09.1784 Kisko.
Johan Bange. Syntynyt 08.03.1787 Kisko,Toija. Kastettu 11.03.1787 Kisko.
Gustav Bange. Syntynyt 05.01.1790 Kisko,Toija. Kastettu 08.01.1790 Kisko.
David Bange. Syntynyt 05.06.1791 Kisko,Toija. Kastettu 07.06.1791 Kisko. Isän kuoltua muutti lapsena äitinsä mukana Kiskon Viiarin rustholliin.
Johanna Bange. Syntynyt 19.03.1794 Kisko,Toija. Kastettu 22.03.1794 Kisko. Kuollut 24.10.1794 Kisko,Toija.
Taulu 469
(Taulusta 190)

III. Anna. Syntynyt 07.09.1708 Kisko,Hongisto. Kastettu 10.09.1708 Kisko. Kuollut vanhuus 1788 Nurmijärvi,Nummenpää. Haudattu 20.11.1788 Nurmijärvi. Äiti Taulu 190. –Puoliso 22.06.1731 Kisko David. Syntynyt 1698. Kuollut vanhuus 28.11.1787 Nurmijärvi,Nummenpää. Haudattu 09.12.1787 Nurmijärvi. Rusthollari. Nurmijärven Nummenpään kylän Paakan talon rusthollari ainakin 17730-luvulta lähtien. Rustholli jaettiin Ali- ja Yli-Paakaksi Davidin aikaan ja niideisänniksi tulivat hänen poikansa David ja Gustaf.

IV Lapset
Maria. Syntynyt 13.04.1732 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 14.04.1732 Nurmijärvi.
Johan. Syntynyt 08.02.1734 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 12.02.1734 Nurmijärvi.
Michel. Syntynyt 08.02.1734 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 12.02.1734 Nurmijärvi.
David Backlund. Syntynyt 26.01.1736 Nurmijärvi,Nummenpää. Kuollut vesitauti 15.04.1783 Nurmijärvi,Nummenpää. Taulu 470.
Gustaf Backlund. Syntynyt 30.11.1737 Nurmijärvi,Nummenpää. Kuollut vesitauti 10.12.1809 Nurmijärvi,Nummenpää. Rusthollari. Taulu 471.
Josef. Syntynyt 02.03.1740 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 04.03.1740 Nurmijärvi.
Stina. Syntynyt 28.07.1741 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 31.07.1741 Nurmijärvi.
Abram. Syntynyt 20.04.1744 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 22.04.1744 Nurmijärvi.
Henrik. Syntynyt 09.11.1745 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 13.11.1745 Nurmijärvi.
Taulu 470
(Taulusta 469)

IV. David Backlund. Syntynyt 26.01.1736 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 28.01.1736 Nurmijärvi. Kuollut vesitauti 15.04.1783 Nurmijärvi,Nummenpää. Haudattu 18.04.1783 Nurmijärvi. Äiti Taulu 469. –Puoliso Greta.

V Lapset
Lena Sofia Backlund. Syntynyt 08.01.1776 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 14.01.1776 Nurmijärvi.
David Backlund. Syntynyt 08.02.1778 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 12.02.1778 Nurmijärvi.
Taulu 471
(Taulusta 469)

IV. Gustaf Backlund. Syntynyt 30.11.1737 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 02.12.1737 Nurmijärvi. Kuollut vesitauti 10.12.1809 Nurmijärvi,Nummenpää. Haudattu 31.12.1809 Nurmijärvi. Rusthollari. Isänsä jälkeen Nurmijärven Nummenpään Paakan talon puolikkaan rusthollarina. Äiti Taulu 469. –Puoliso 1:o 07.07.1776 Nurmijärvi Anna. Syntynyt 15.11.1750 Nurmijärvi,Lepsämä. Kastettu 16.11.1750 Nurmijärvi. Kuollut 02.08.1809 Nurmijärvi,Nummenpää. Haudattu 05.08.1809 Nurmijärvi. Isä Samuel Carlsson oli Nurmijärven Lepsämän kylän Saksan talon isäntä. Anna Maija. Syntynyt Nurmijärvi,Klaukkala. Kastettu Nurmijärvi.

V Lapset
2: Maria Lovisa Backlund. Syntynyt 18.12.1770 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 26.12.1770 Nurmijärvi.
1: Ulrika Backlund. Syntynyt 24.06.1777 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 27.06.1777 Nurmijärvi. Kuollut 1778 Nurmijärvi.
1: Simo Erik Backlund. Syntynyt 06.04.1781 Nurmijärvi,Nummenpää. Kastettu 08.04.1781 Nurmijärvi.
Taulu 472
(Taulusta 190)

III. Helena. Syntynyt 22.03.1712 Kisko,Hongisto. Kastettu 23.03.1712 Kisko. Kuollut 22.02.1806 Kisko,Viiari. Haudattu Kisko,Haapaniemen hauta. Helena mainitaan Kiskon rippikirjassa 1760-luvulla sairaalloiseksi, mutta kuoli vasta lähes 94 vuoden korkeassa iässä helmikuun lopulla 1806. audattiin "Haapaniemen hautaan". Äiti Taulu 190. –Puoliso 27.09.1737 Kisko Henrik. Syntynyt 14.09.1708 Kisko,Viiari. Kastettu 15.09.1708 Kisko. Kuollut halvaus 11.03.1787 Kisko,Viiari. Haudattu 13.03.1787 Kisko. Rusthollari. Kiskon Viiarin kylän Sepän talon rusthollari 1730-luvun lopulta alkaen. Vanhemmat Henrik Larsson ja Catarina Nilsdotter. Catarina oli kotoisin Perniön Saaren kylästä. enrik kuoli halvaukseen kevättalvella 1787.

IV Lapset
Henrik. Syntynyt 17.09.1738 Kisko,Viiari. Kastettu 17.09.1738 Kisko. Kuollut 1739 Kisko.
Henrik. Syntynyt 10.12.1739 Kisko,Viiari. Kastettu 12.12.1739 Kisko.
David. Syntynyt 24.12.1742 Kisko,Viiari. Kastettu 24.12.1742 Kisko.
Helena Viman. Syntynyt 23.08.1746 Kisko,Viiari. Kuollut 23.05.1819 Kisko,Viiari. Taulu 473.
Justina Wiman. Syntynyt 20.04.1749 Kisko,Viiari. Taulu 474.
Elias. Syntynyt 16.02.1755 Kisko,Viiari. Rusthollari. Taulu 475.
Taulu 473
(Taulusta 472)

IV. Helena Viman. Syntynyt 23.08.1746 Kisko,Viiari. Kastettu 25.08.1746 Kisko. Kuollut 23.05.1819 Kisko,Viiari. Helenan ensimmäinen puoliso, Gustaf Bange, oli hänen pikkuserkkunsa. Asui 1810-luvulla Kiskon Viiarin rusthollissa, josta muutti 1811 Pöytyälle rippikirjaan merkityn tiedon perusteella.

Toinen puoliso, Bertil Fagerström, kuoli Someron kappalaisena. Äiti Taulu 472. –Puoliso 1:o 26.09.1770 Kisko Gustaf Bange. Syntynyt 16.12.1739 Salo,Kistola. Kastettu 17.12.1739 Salo. Kuollut 08.08.1780 Mynämäki. Lukkari,pedagogi,saarnaaja. Turun katedraalikoulun oppilas 22.2.1757 (in cl. conrect., Uskell. 16 ann.) - 23.6.1759 (examen). lioppilas Turussa 25.6.1759 [Bange] Gustav. Austr _ 464. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 12.12.1772. ihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.12.1772. Mynämäen lukkari ja pitäjänpedagogi 1769, pedagogi ja saarnaajasiellä 1772. li puolisonsa, Helena Wimanin pikkuserkku. Katso myös 458 , 467 , 467 , 467 , 467 , 467 , 467. –Puoliso 2:o 1781 Mynämäki Bertil Fagerström. Syntynyt 06.11.1746 Mietoinen. Kuollut 23.11.1807 Somero. Kappalainen. Vht: Mietoisten Hiippavuoren kylässä asunut sotamies Bertil Jakoobsson Sundman (k. 1790) ja Maria Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 24.5.1761 (in cl. infim., Barthoomaeus Mietenius) - 4.6.1772 (examen, Bartholom. Fagerström). Yllioppilas Turussa 4.6.1772 [Fagerström] Barth. Bor. _ 534. Boreaalisen osakunnan jäsen 4.6.1772 A:o 1772: Junii d: 4: Barth: Fagerström. natus 1746. Sacris initiatus 1781. Pædagogus in Wirmo 1782. Sacellanus in Oripää 1799. et in Somero 1805. Obiit 1807. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 31.5.1781. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.6.1781. Mynämäen kappalaisen apulainen 1781, pitäjänpedagogi 1782. Oripään kappalainen 1799, Someron 1805.

V Lapset
1: Gustava Bange. Syntynyt 29.07.1771 Mynämäki, Lukkarinmäki. Kastettu 02.08.1771 Mynämäki. Asui vielä 1800-luvun alussa äitinsä ja isäpuolensa perheessä Someron kappalaisen talossa.
1: Gustaf Bange. Syntynyt 02.10.1773 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 05.10.1773 Mynämäki.
1: Helena Bange. Syntynyt 29.06.1775 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 30.06.1775 Mynämäki. Kuollut 1775 Kisko.
1: Fredrika Bange. Syntynyt 29.06.1775 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 30.06.1775 Mynämäki.
1: Johanna Bange. Syntynyt 21.02.1777 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 22.02.1777 Mynämäki.
1: Jonas Bange. Syntynyt 31.01.1779 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 03.02.1779 Mynämäki.
2: Adamus Fagerström. Syntynyt 12.05.1782 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 13.05.1782 Mynämäki.
2: Isaac Fagerström. Syntynyt 1784. Vänrikki.
2: Lovisa Fagerström. Syntynyt 01.08.1790 Mynämäki,Lukkarinmäki. Kastettu 02.08.1790 Mynämäki. Asui 1810-luvulla Kiskon Viiarin Sepän rusthollissa.
Taulu 474
(Taulusta 472)

IV. Justina Wiman. Syntynyt 20.04.1749 Kisko,Viiari. Kastettu 23.04.1749 Kisko. Gabriel Karbergin kuoltua nai samaa ammattia harjoittaneen Simo Levonin. Äiti Taulu 472. –Puoliso 1:o Gabriel Karberg. Syntynyt 23.07.1746. Kuollut 01.08.1778 Tammisaari. Asui perheineen Tammisaaren kaupungissa. Ammatiltaan kaakeliuunimestari.

Vanhemmat tammisaarelainen rakuuna Gabriel Carlberg ja vaimonsa Ingeborg Jacobsdotter. Perhe asui Odensössä. –Puoliso 2:o Simo Levon. Syntynyt 1747. Kuollut 22.10.1792 Tammisaari. Kaakeliuunimestari. Toimi kaakeliuunimestarina kuten puolisonsa ensimmäinenkin mies.

V Lapset
1: Henrik Karberg. Syntynyt 06.10.1769 Tammisaari. Kastettu 08.10.1769 Tammisaari.
1: Gabriel Karberg. Syntynyt 24.02.1771 Tammisaari. Kastettu 24.02.1771 Tammisaari.
1: Gustaf Karberg. Syntynyt 14.02.1773 Tammisaari. Kastettu 15.02.1773 Tammisaari. Isänsä tavoin työskenteli Tammisaaren kaupungissa kaakelinuunintekijänä. Kaakeliuunintekijä. –Puoliso 30.01.1798 Tammisaari Eva Maria Ekqvist. Syntynyt 20.12.1777 Tammisaari. Oli naimisissa Gustaf Karbergin kanssa ja tämän kuoltua muutti Nummen pitäjään, Heijalan kylään.

Vanhemmat Johan Ekqvist ja Rebecka Kreij.
1: Erik Johan Karberg. Syntynyt 09.05.1775 Tammisaari. Kastettu 11.05.1775 Tammisaari.
1: Anna Greta Karberg. Syntynyt 01.12.1776 Tammisaari. Kastettu 01.12.1776 Tammisaari. Kuollut 1777 Tammisaari.
1: Karl Karberg. Syntynyt 01.12.1776 Tammisaari. Kastettu 01.12.1776 Tammisaari. Kuollut 03.12.1776 Tammisaari.
2: Helena Elisabet Levon. Syntynyt 08.12.1779 Tammisaari. Kastettu 10.12.1779 Tammisaari. Kuollut 1781 Tammisaari.
2: Justina Levon. Syntynyt 11.06.1782 Tammisaari. Kastettu 12.06.1782 Tammisaari.
2: Gustava Levon. Syntynyt 11.06.1782 Tammisaari. Kastettu 12.06.1782 Tammisaari.
2: Simo Levon. Syntynyt 14.08.1784 Tammisaari. Kastettu 15.08.1784 Tammisaari.
2: Gustava Elisabet Levon. Syntynyt 20.11.1787 Tammisaari. Kastettu 21.11.1787 Tammisaari.
2: Johan Robert Levon. Syntynyt 06.06.1793 Tammisaari. Kastettu 08.06.1793 Tammisaari.
Taulu 475
(Taulusta 472)

IV. Elias. Syntynyt 16.02.1755 Kisko,Viiari. Kastettu 16.02.1755 Kisko. Rusthollari. Kiskon pitäjän Viiarin kylän Sepän rusthollin isäntä ainakin vuoosina 1779-1802. Isä Sepän edellinen isäntä Henrik Henriksson ja äiti Lena Michesdotter. Äiti Taulu 472. –Puoliso 30.06.1778 Kisko Esther. Syntynyt 04.12.1755 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 07.12.1755 Kisko. Kuollut 05.04.1813 Kisko,Viiarin. Rusthollarin tytär Kiskon Honkapyölin Pamsin talosta. ( i Johan. Syntynyt 28.02.1732 Kisko,Honkapyöli. Rusthollari. Ä Walborg. Syntynyt 19.07.1733 Kisko,Kirkonkylä.)

V Lapset
Henric Viman. Syntynyt 26.05.1779 Kisko,Viiari. Kuollut 23.11.1822 Kisko,Viiari. Rusthollari. Taulu 476.
Elias Viman. Syntynyt 07.10.1781 Kisko,Viiari. Talollinen. Taulu 484.
Christina Viman. Syntynyt 12.05.1784 Kisko,Viiari.
Helena Viman. Syntynyt 12.05.1784 Kisko,Viiari. Taulu 488.
Eva. Syntynyt 22.10.1789 Kisko,Viiari. Kuollut 05.03.1790 Kisko,Viiari.
Israel. Syntynyt 26.03.1792 Kisko,Viiari. Kuollut 19.05.1792 Kisko,Viiari.
Gustava Viman. Syntynyt 06.05.1799 Kisko, Viiari. Taulu 493.
Taulu 476
(Taulusta 475)

V. Henric Viman. Syntynyt 26.05.1779 Kisko,Viiari. Kastettu 28.05.1779 Kisko. Kuollut 23.11.1822 Kisko,Viiari. Rusthollari. Kiskon Viiarin kylän Sepän talon rusthollari, leskimies mennessäään naimisiin Maja Stinan kanssa. Ensimmäinen puoliso oli ollut Regina Ericsdotter Toijan Melleritalosta. Isä Taulu 475. Maja Stina. Syntynyt 17.05.1788 Suomusjärvi,Hintsala. Kastettu 18.05.1788 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Hintsalan Sipulin talollinen. Maja Stinan toinen puoliso Henrik Vimanin kuoleman jälkeen oli iskon Honkapyölin rusthollari Gabriel Efraimsson Hammar. ( i Elias. Syntynyt 26.09.1758 Suomusjärvi,Hinttala. Kuollut 10.09.1823 Suomusjärvi,Hinttala. Talollinen. Ä Christina. Syntynyt 26.01.1756.) Regina Meller. Syntynyt 29.10.1774 Kisko,Toija. Kastettu 02.11.1774 Kisko. Kuollut 27.04.1812 Kisko,Viiari. Haudattu 1812 Kisko. Rusthollarin tytär Kiskon pitäjän Toijan kylästä, Mellerin talosta. Kuoli huhtikuussa 1812, jonka jälkeen leski Henrik meni uudestaan naimisiin.

VI Lapset
2: Helena Wiman. Syntynyt 23.07.1801 Kisko,Wiiari. Kuollut 22.10.1852 Kisko. Taulu 477.
2: Henrik Viman. Syntynyt 30.10.1803 Kisko,Viiari. Kuollut 01.06.1833 Kisko,Viiari. Rusthollari. Taulu 481.
2: Juho Viman. Syntynyt 21.06.1806 Kisko, Viiari, Seppä. Kuollut Halvaus 20.07.1852 Kisko, Viiari, Seppä. Rusthollari. Taulu 482.
2: Alexander Wiman. Syntynyt 28.02.1812 Kisko,Wiiari. Kastettu 01.03.1812 Kisko.
1: David Wiman. Syntynyt 31.05.1814 Kisko,Viiari. Rusthollari. Kiskon Kavaston Uusikylän rusthollari. Hänen isänsä oli ollut Viiiarin Sepän rusthollin isäntä Davidin syntyessä. David ja vaimo Hedvig olivat kaukaista sukua toisilleen mm. Suousjärven Arpalahden ja Kiskon Leilän von Lund- sukujen kautta. –Puoliso 10.07.1834 Kisko Hedvig Salonius. Syntynyt 18.03.1816 Suomusjärvi,Salittu. Katso myös 306 , 307 , 307 , 307 , 307 , 307 , 307 , 307 , 307.
1: Efraim Viman. Syntynyt 05.02.1816 Kisko,Viiari. Kastettu 08.02.1816 Kisko. Kuollut 23.09.1821 Kisko,Viiari.
1: Gustaf Viman. Syntynyt 22.10.1817 Kisko,Wiari.
1: Gustava Viman. Syntynyt 31.07.1819 Kisko,Viiari. Kuollut 06.05.1823 Kisko,Viiari.
1: Fredrica Wilhelmina Viman. Syntynyt 11.02.1821 Kisko,Wiari.
Taulu 477
(Taulusta 476)

VI. Helena Wiman. Syntynyt 23.07.1801 Kisko,Wiiari. Kastettu 23.07.1801 Kisko. Kuollut 22.10.1852 Kisko. Isä Kiskon Viiarin kylän rusthollari Henrik Viman. uolinaika hautakivestä. Isä Taulu 476. –Puoliso 22.07.1824 Kisko Johan Domander. Syntynyt 21.06.1797 Kisko,Ylettylä. Kastettu 24.06.1797 Kisko. Kuollut 28.05.1857 Kisko,Ylettylä. Haudattu 1857 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Ylettylän kylän Kautmäen rusthollarina. Kuolinaika rippikirjasta. ( i Erik. Syntynyt 08.05.1767 Kisko,Ylettylä. Kuollut 21.12.1823 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Ä Anna Stina. Syntynyt 16.09.1763 Salo,Villilä. Kuollut 08.05.1825 Kisko,Ylettylä.)

VII Lapset
Johan Domander. Syntynyt 18.05.1825 Kisko,Ylettylä. Rusthollari. Taulu 478.
Fredrika Wilhelmina Domander. Syntynyt 13.09.1826 Kisko,Ylettylä. Kastettu 14.09.1826 Kisko. –Puoliso 22.11.1866 Kisko Efraim Åstedt. Syntynyt 08.12.1833 Kisko,Viiari. Talollinen. Katso myös 94.
Henrik. Syntynyt 04.10.1828 Kisko,Ylettylä. Kastettu 05.10.1828 Kisko.
Arvid Domander. Syntynyt 31.08.1833 Kisko,Ylettylä. Taulu 479.
Karl Domander. Syntynyt 24.01.1837 Kisko,Ylettylä. Kastettu 26.01.1837 Kisko. Talollinen. Suomusjärven Kitulan kylän Alhaisten talollinen. –Puoliso 21.05.1867 Kisko Edla Josefa Wiman. Syntynyt 28.09.1837 Kisko,Kavasto. Katso myös 308 , 308 , 308 , 307.
Helena Serafia Domander. Syntynyt 26.09.1839 Kisko,Ylettylä. Kastettu 29.09.1839 Kisko.
Gustava Carolina Domander. Syntynyt 27.03.1842 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko.
Gustaf Robert Domander. Syntynyt 27.03.1842 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko.
Taulu 478
(Taulusta 477)

VII. Johan Domander. Syntynyt 18.05.1825 Kisko,Ylettylä. Kastettu 22.05.1825 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Ylettylän kylän Kautmäen talon rusthollari. Äiti Taulu 477. –Puoliso 30.12.1858 Kisko Gustava Pihlstedt. Syntynyt 05.09.1831. Kiskon Ylettylän kylän Åvikin talon kasvattitytär. Oli tullut Suomusjärveltä Ylettylän Pitkän rusthollin piiaksi vuonna 1849 ja sieltä edelleen Åvikiin. Rippikirjan antamalla päivämäärällä ei Kiskon tai Suomusjärven astetuista löydy sopivaa henkilöä.

VIII Lapset
Henrik Johan Domander. Syntynyt 31.07.1860 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko.
Ida Wilhelmina Domander. Syntynyt 25.04.1862 Kisko,Ylettylä. Kastettu Kisko.
Aleksandra Matilda Domander. Syntynyt 27.05.1864 Kisko,Ylettylä. Kiskon Ylettylän Kautmäen rusthollarin tytär. –Puoliso Antti Anders Axel Tenlenius. Syntynyt 1861 Kisko,Ylettylä. Kiskon Ylötkylän Myötmäen isäntä isänsä jälkeen 1886-1894. ( i Daniel Tenlenius. Syntynyt 04.05.1822 Kisko,Ylötkylä. Kuollut 1886 Kisko,Ylötkylä. Talollinen. Ä Maria Lovisa Harzell. Syntynyt 20.06.1826 Kisko,Kirkonkylä.)
Taulu 479
(Taulusta 477)

VII. Arvid Domander. Syntynyt 31.08.1833 Kisko,Ylettylä. Kastettu 01.09.1833 Kisko. Äiti Taulu 477. –Puoliso 26.09.1861 Kisko Erika Vilhelmina Sortell. Syntynyt 09.06.1830 Kisko,Lapinkylä. Kastettu 10.06.1830 Kisko. Talollisen tytär Kiskon pitäjän Sortilan kylän Ylhäisiltä. Oli syntynyt Lapinkylän Sortilla. Isä talollinen Erik Michelsso, äiti Anna Greta Isaksdotter. ( i Erik Sortell. Syntynyt 26.11.1804 Kisko,Lapinkylä. Talollinen. Ä Anna Greta Löfman. Syntynyt 07.01.1805 Kisko,Lapinkylä.)

VIII Lapset
Karl August Domander. Syntynyt 09.06.1862 Kisko,Sortila. Kastettu Kisko.
Ida Maria Impivaara. Syntynyt 25.03.1865 Kisko,Sorttila. Kuollut 14.12.1939. Taulu 480.
Taulu 480
(Taulusta 479)

VIII. Ida Maria Impivaara. Syntynyt 25.03.1865 Kisko,Sorttila. Kastettu 27.03.1865 Kisko. Kuollut 14.12.1939. Kotoisin Kiskon Sorttilan kylän Ylhäisten talosta. Domander. Isä Taulu 479.

IX Lapset
Helga Impivaara. Syntynyt 03.06.1904 Kisko. Domander.
Helmi Impivaara. Syntynyt 03.06.1904 Kisko.
Taulu 481
(Taulusta 476)

VI. Henrik Viman. Syntynyt 30.10.1803 Kisko,Viiari. Kastettu 30.10.1803 Kisko. Kuollut 01.06.1833 Kisko,Viiari. Haudattu 1833 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Viiarin Sepän talon rusthollarina. Henrikin kuoltua nuorena tuli uudeksi isännäksi hänen veljensä Johan, joka samalla nai hänen leskensä. Isä Taulu 476. –Puoliso 19.07.1832 Sammatti Maria Henrika Bergman. Syntynyt 23.04.1812 Sammatti,Lohilampi. Kastettu 26.04.1812 Sammatti. Kuollut 15.04.1906 Kisko. Oli ensin naimisissa kahden veljeksen kanssa peräkkäin, Henrik ja Johan Vimanin. He olivat vuorollaan Kiskon Viiarin kylän Pelliin talon rusthollareita. Näiden molempien kuoltua oli kolmannessa aviossaan naimisissa mm. Kiskon kappalaisena toimineen Johan Nils Henrikssonin kanssa. Katso myös 587 , 482 , 482 , 482 , 482 , 482 , 482 , 482 , 588 , 588.

VII Lapset
Henrica Christina Viman. Syntynyt 22.07.1833 Kisko, Viiari, Seppä. Kuollut 20.03.1834 Kisko, Viiari, Seppä.
Taulu 482
(Taulusta 476)

VI. Juho Viman. Syntynyt 21.06.1806 Kisko, Viiari, Seppä. Kastettu 22.06.1806 Kisko. Kuollut Halvaus 20.07.1852 Kisko, Viiari, Seppä. Rusthollari. Kiskon Viiarin Sepän talon rusthollari isänsä jälkeen. Vaimo Maria oli ensin naimisissa Juhon veljen, Henrikin kanssa.Juho kuoltua Maria nai Kiskon kappalaisena toimineen Johan Nils Henrikssonin. Isä Taulu 476. –Puoliso 09.10.1834 Kisko Maria Henrika Bergman. Syntynyt 23.04.1812 Sammatti,Lohilampi. Kastettu 26.04.1812 Sammatti. Kuollut 15.04.1906 Kisko. Oli ensin naimisissa kahden veljeksen kanssa peräkkäin, Henrik ja Johan Vimanin. He olivat vuorollaan Kiskon Viiarin kylän Pelliin talon rusthollareita. Näiden molempien kuoltua oli kolmannessa aviossaan naimisissa mm. Kiskon kappalaisena toimineen Johan Nils Henrikssonin kanssa. Katso myös 587 , 588 , 588 , 481.

VII Lapset
Eric Johan Wiman. Syntynyt 13.05.1835 Kisko,Viiari. Kuollut 05.01.1910 Kisko. Taulu 483.
Gustaf Adolf Wiman. Syntynyt 05.11.1837 Kisko,Viiari. Kastettu 06.11.1837 Kisko. Kuollut 31.05.1912 Kisko. Oli mukana suunnittelemassa ja perustamassa Kiskon Säästöpankkia. Toimi pankin hallituksen jäsenenä 1889-97. Kiskon kunnallislautakunnan esimies, maanviljelijä. Toimi myös Säästöpankin isännisstön puheenjohtajana 1889. Kuolinaika Kiskon kirkkomaalla vielä ainakin vuonna 1942 olleenhautakiven mukaan.
Gustava Josefa Wiman. Syntynyt 31.12.1839 Kisko,Wiiari. Kastettu 03.01.1840 Kisko. Kuollut 01.03.1908 Kisko.
August Wilhelm Wiman. Syntynyt 31.03.1843 Kisko,Viiari. Kastettu 06.04.1843 Kisko. Kuollut 17.01.1903 Kisko. Augustin ja hänen vaimonsa Hildan hautakivi on Kiskon hautausmaaalla (kesä 2006). Kuolinaika hautakivestä. Kivessä syntymäajaksi merkitty kastepäivä. –Puoliso Hilda Eeriikka. Syntynyt 27.06.1854 Kisko,Jyly. Kastettu 28.06.1854 Kisko. Kuollut 20.04.1923 Kisko. Isä Kiskon Jylyn kylän Jaakkolan talon Tuohiaron torppari Johan Fredrik Grönmark, äiti Wilhelmina Lindström. ( i Johan Fredrik Grönmark. Syntynyt 21.01.1823 Kisko,Leilä. Ä Wilhelmina Lindström. Syntynyt 17.08.1828 Kisko,Lankila.)
Mathilda Alexandra Wiman. Syntynyt 20.11.1845 Kisko,Wiiari. Kastettu 30.11.1845 Kisko. –Puoliso 06.11.1873 Kisko Thomas Wilhelm Löfroos. Syntynyt 21.12.1836 Perniö,Lehtiniittu. Kastettu 21.12.1836 Perniö. Rusthollari. Rusthollarin poika Perniön Lehtiniitulta.
Carl Victor Wiman. Syntynyt 24.03.1848 Kisko,Wiiari. Kastettu 26.03.1848 Kisko.
Mauritz Richard Wiman. Syntynyt 23.12.1849 Kisko,Wiiari. Kastettu 07.01.1850 Kisko.
Taulu 483
(Taulusta 482)

VII. Eric Johan Wiman. Syntynyt 13.05.1835 Kisko,Viiari. Kastettu 17.05.1835 Kisko. Kuollut 05.01.1910 Kisko. Isä Taulu 482. –Puoliso 10.01.1878 Kisko Sofia Carolina Hagelberg. Syntynyt 24.11.1848 Kisko,Toija. Kuollut 27.05.1924 Kisko. Katso myös 546.

VIII Lapset
Martta Aleksandra Viima. Syntynyt 10.09.1875 Kisko. Kuollut 08.04.1952 Kisko.
Julia Maria Viman. Syntynyt 16.02.1879 Kisko. Kuollut 12.09.1948 Kisko. Kansakoulun opettaja.
Johan Reinhold Wiman. Syntynyt 16.07.1881 Kisko. Kuollut 26.08.1940 Kisko.
Lydia Viima. Syntynyt 22.05.1884 Kisko. Kuollut 12.02.1973 Helsinki. Muutti naimattomana Helsinkiin vuonna 1930.
Johan Emil Viima. Syntynyt 08.04.1887 Kisko.
Taulu 484
(Taulusta 475)

V. Elias Viman. Syntynyt 07.10.1781 Kisko,Viiari. Talollinen. Kiskon pitäjän Viiarin kylän Hannun talon isäntä 1800-luvun alkupuolella. Isä Taulu 475. –Puoliso 01.07.1802 Kisko Johanna Wiman. Syntynyt 24.11.1781 Kisko,Viiari. Kastettu 25.11.1781 Kisko. Kuollut 1814 Kisko,Viiari. Haudattu 1814 Kisko. Suutari ja talollinen Gustaf Wimanin tytär Kiskon Viiarin kylästä. Katso myös 543.

VI Lapset
Henrik Wiman. Syntynyt 25.09.1802 Kisko,Viiari. Torppari,itsellinen. Taulu 485.
Elias Wiman. Syntynyt 10.03.1804 Kisko,Viiari. Talollinen. Taulu 487.
Johan Wiman. Syntynyt 15.02.1806 Kisko,Viiari. Kastettu 16.02.1806 Kisko.
David Wiman. Syntynyt 30.03.1808 Kisko,Viiari. Kastettu 01.04.1808 Kisko.
Emanuel Wiman. Syntynyt 07.05.1811 Kisko,Viiari. Kastettu 08.05.1811 Kisko.
Eva Kaisa Wiman. Syntynyt 08.03.1814 Kisko,Viiari. Kastettu 09.03.1814 Kisko.
Taulu 485
(Taulusta 484)

VI. Henrik Wiman. Syntynyt 25.09.1802 Kisko,Viiari. Kastettu 26.09.1802 Kisko. Torppari,itsellinen. Asui torpparina Kiskon Kurkelan Arkkilassa ja itsellisenä kotitalossaan Viiarin Hannussa. Työskenteli myös renkinä Toijan sahalla. Isä Taulu 484. –Puoliso 04.12.1821 Kisko Maria. Syntynyt 17.12.1797 Kisko,Kurkela. Kastettu 18.12.1797 Kisko. Torppari Simo Michelssonin tytär Kiskon Kurkelan kylän Arkkilan rusthollista. Äiti Kaisa Eriksdotter. Simon isä oli Suomusjärven Koorlan kylän Hiiren isäntä ja Kaisaoli sotilaan leski Kurkelan Nummilasta. Heidät oli vihitty 30.9.1791. Simon toinen vaimo oli 14.10.1810 Liuhdon piika Eva Flink.

VII Lapset
Gustava Wiman. Syntynyt 22.02.1822 Kisko, Viiari. Taulu 486.
Ulrika Wiman. Syntynyt 24.08.1824 Kisko,Viiari. Kastettu 25.08.1824 Kisko.
Eva Stina Wiman. Syntynyt 06.02.1827 Kisko,Viiari. Kastettu 07.02.1827 Kisko.
Johan Wiman. Syntynyt 14.06.1829 Kisko,Viiari. Kastettu 15.06.1829 Kisko.
Gustaf Wiman. Syntynyt 24.02.1835 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.02.1835 Kisko.
Taulu 486
(Taulusta 485)

VII. Gustava Wiman. Syntynyt 22.02.1822 Kisko, Viiari. Kastettu 23.02.1822 Kisko. Isä Taulu 485. –Puoliso Gustaf Berg. Syntynyt 09.11.1833 Tammisaari, Leksvall. Vanhemmat Tammisaaren Leksvallin torppari Fredrik Berg ja hänen 2. vaimonsa Lovisa Matsdotter.

VIII Lapset
Edla Sofia Wiman. Syntynyt 07.07.1846 Kisko,Toija. Kastettu 09.07.1846 Kisko. Kuollut 1848 Kisko,Toija.
Taulu 487
(Taulusta 484)

VI. Elias Wiman. Syntynyt 10.03.1804 Kisko,Viiari. Kastettu 11.03.1804 Kisko. Talollinen. Kiskon pitäjän Viiarin kylän Hannun talon isäntä ainakin vuosina1830-1842. Isä Taulu 484. –Puoliso 07.01.1830 Sammatti Ulrika Olin. Syntynyt 17.07.1801 Sammatti,Haarjärvi.

VII Lapset
Henrik Johan Robert Wiman. Syntynyt 29.11.1830 Kisko,Wiiari.
Henrik Johan Wiman. Syntynyt 14.11.1832 Kisko,Wiiari.
Wilhelmina Wiman. Syntynyt 22.01.1835 Kisko,Wiiari.
Elias Wiman. Syntynyt 27.07.1836 Kisko,Wiiari.
Henrika Wiman. Syntynyt 17.06.1838 Kisko,Wiiari. Kastettu 20.06.1838 Kisko.
Ulrika Seraphina Wiman. Syntynyt 30.08.1840 Kisko,Wiiari.
Lapsi Wiman. Syntynyt 03.07.1842 Kisko,Wiiari. Sukupuoleltaan ja nimeltään tuntematon lapsi.
Taulu 488
(Taulusta 475)

V. Helena Viman. Syntynyt 12.05.1784 Kisko,Viiari. Ensimmäisen puolisonsa kuoltua meni vuonna 1817 naimisiin renki David Johanssonin kanssa, joka asui vihittäessä Metsolan kylästä. Isä Taulu 475. –Puoliso 1:o 18.10.1804 Kisko Johan Brandt. Syntynyt 01.04.1783 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 04.04.1783 Kisko. Kuollut 1816 Kisko,Tieksmäki. Talollinen. Isänsä Petter Arvidssonin jälkeen Kiskon Tieksmäen kylän Lampolaan talon isäntä. iti Maria Henriksdotter. Johanin kuoltua otti talon haltuunsa hänen veljensä Daniel Brant. ( i Petter. Syntynyt 13.02.1751 Kisko,Tieksmäki. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 24.06.1753 Kisko,Kaukuri.) David. Syntynyt 15.07.1790 Kisko,Kaukuri. Kuollut 12.12.1840 Kisko,Tieksmäki. Renki,torppari. Avioliiton myötä tuli Kiskon Tieksmäen Lampolan talon Ylöspakan torppariksi. Kotoisin Kiskon Kaukurin kylän Härän l. Härjäisen talon torpast. Isä Johan Johansson, äiti Kaisa Pehrsdotter.

VI Lapset
1: Lovisa. Syntynyt 29.09.1805 Kisko, Tieksmäki, Brandt. Taulu 489.
1: Johan. Syntynyt 28.11.1807 Kisko,Tieksmäki.
1: Arvid. Syntynyt 27.07.1810 Kisko,Tieksmäki.
2: David. Syntynyt 07.10.1817 Kisko,Tieksmäki.
2: Gustava. Syntynyt 25.06.1821 Kisko,Tieksmäki. Taulu 492.
2: Wilhelmina. Syntynyt 14.08.1824 Kisko,Tieksmäki.
Taulu 489
(Taulusta 488)

VI. Lovisa. Syntynyt 29.09.1805 Kisko, Tieksmäki, Brandt. Kastettu 02.10.1805 Kisko. Kiskon Tieksmäen Brandtin talollisen, Johan Petterssonin ja vaimonsa Lena Eliasdotterin tytär. Äiti Taulu 488. –Puoliso 28.06.1827 Kisko Daniel Hammar. Syntynyt 31.08.1800 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 01.09.1800 Kisko. Lampuoti. Kiskon Uusikylän Kreivin talon lampuoti vuodesta 1827 vuoteen 1848.

Tämän jälkeen Kirkkojärven vastakkaisella puolella sijainneen Marjaniemen yksinäistalon lampuotina. ( i Gabriel Hammar. Syntynyt 04.01.1761 Kisko,Hongisto. Rusthollari. Ä Lena Lundgren. Syntynyt 11.04.1770 Perniö.)

VII Lapset
Wilhelmina Hammar. Syntynyt 12.06.1828 Kisko,Kaukuri. Taulu 490.
Johan Wilhelm Hammar. Syntynyt 27.06.1830 Kisko,Kaukuri. Kastettu 28.06.1830 Kisko. Renkivouti. Kiskon Pappilan renkivoutina ainakin 1860-luvun puolivälissä. –Puoliso 27.10.1864 Kisko Gustava Sofia Grönberg. Syntynyt 17.04.1843 Kisko,Toija. Kastettu 17.04.1843 Kisko. Kiskon Kirkonkylän Vikarsin tilanvuokraajan tytär. Isä Johan Gustaf oli tosin ollut Toijan Mommolan torpparina Gustava Sofian syntymän aikaan. Äiti Stina Kaisan edellinen puoliso oli ollut Lapinkylän Sortin torppari Johan Gabriel Ajström ja Stina itse oli kotoisin Sortin talosta.
Engla Lovisa Hammar. Syntynyt 27.09.1832 Kisko,Uusikylä. Kuollut 1865 Kisko,Kajala. Taulu 491.
Karl Fredrik Hammar. Syntynyt 31.01.1835 Kisko,Uusikylä. Kastettu 01.02.1835 Kisko.
Gustaf Mauritz Hammar. Syntynyt 27.01.1837 Kisko,Uusikylä. Kastettu 29.01.1837 Kisko.
Gustava Charlotta Hammar. Syntynyt 15.07.1839 Kisko, Uusikylä, Kreivi. Kastettu 17.07.1839 Kisko. Kuollut 1844 Kisko, Uusikylä, Kreivi.
David Severin Hammar. Syntynyt 18.11.1841 Kisko,Uusikylä. Kastettu 21.11.1841 Kisko. Kuollut 26.01.1910 Kisko. Haudattu 1910 Kisko,Kirkkomaa. Metsänvartija,muonarenki. Vihkimisen aikaan vuonna 1870 oli Kiskon Toijan kylän Mommolan kartanon muonarenkinä.

Toimi Kiskossa myös metsänvartijana.

Haudattu Kiskon kirkkomaalle, jossa hänen hautakivensä on vielä tänä päivänä (30.05.2006). –Puoliso 11.10.1870 Kisko Wilhelmina Tranberg. Syntynyt 17.12.1837 Kisko,Kurkela. Kastettu 18.12.1837 Kisko. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1870 oli piikana Kiskon Toijan kylän Mommolan kartanossa.
Arvid Edvard Hammar. Syntynyt 30.05.1844 Kisko,Uusikylä. Kastettu 02.06.1844 Kisko.
Erika Charlotta Hammar. Syntynyt 26.07.1847 Kisko, Uusikylä, Kreivi. Kastettu 01.08.1847 Kisko. Kuollut 04.01.1848 Kisko, Uusikylä, Kreivi.
Taulu 490
(Taulusta 489)

VII. Wilhelmina Hammar. Syntynyt 12.06.1828 Kisko,Kaukuri. Isä Daniel oli Wilhelminan vihkimisen aikaan Kiskon Marjaniemen lampuotina. Äiti Taulu 489. –Puoliso 05.10.1848 Kisko Gustaf. Syntynyt 02.11.1823 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 02.11.1823 Kisko. Lampuoti. Isänsä jälkeen Kiskon Haapaniemen kylän Vähä-Kiskon talon lampuoti. ( i Gustaf. Syntynyt 12.08.1801 Perniö,Tilkkala. Lampuoti. Ä Stina. Syntynyt 02.09.1792 Kisko,Sorttila.)

VIII Lapset
Erika Charlotta. Syntynyt 16.12.1849 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 23.12.1849 Kisko.
Mathilda Josephina. Syntynyt 03.07.1851 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 06.07.1851 Kisko.
Taulu 491
(Taulusta 489)

VII. Engla Lovisa Hammar. Syntynyt 27.09.1832 Kisko,Uusikylä. Kuollut 1865 Kisko,Kajala. Engla Lovisalle ja Alexanderille syntyi kaksi lasta, tyttö ja pooika, kuolleina 17.9.1862 ja 26.9.1864. Engla Lovisan vanhemmat olivat talollinen Daniel Hammar ja vaimnsa Lovisa Brandt. Hänen avioton tyttärensä Florentir asui Alexanderin perheessä ja hänet on merkitty rippikirjoihin ruotuvaivaiseksi. Engla oli kaukaista sukua Aleksanterin tyttärenpojan, Sulo Vuorelan puolisolle, Esteri Verholalle. Äiti Taulu 489. Aleksanteri. Syntynyt 31.07.1832 Kisko,Kajala. Kastettu 31.07.1832 Kisko. Kuollut 18.10.1906 Kisko. Haudattu 1906 Kisko. Lampuoti. Kiskon Kajalan kylän Tinon puolen manttaalin rälssitalon lampuoti 1866-1905. Perunkirjoitus pidetty 25.9.1907. Halikko E c III : 12 , sivu 58. ( i Erkki. Syntynyt 14.06.1777 Kisko,Kajala. Kuollut 1845 Kisko,Kajala. Lampuoti. Ä Maria. Syntynyt 10.11.1796 Perniö,Tilkkala. Kuollut 10.01.1861 Kisko,Kajala.)

VIII Lapset
Florentir Hammar. Syntynyt 09.05.1859 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 12.05.1859 Kisko. Kuollut 04.09.1917 Kisko. Merkitty kirkonkirjoissa ruotivaivaiseksi. Syntyi Haapaniemessä. Isä merkitty kirkonkirjoissa tuntemattomaksi. Asui Alexander Erkinpojan perheessä Kajalan kylän Tinon paikass.
Taulu 492
(Taulusta 488)

VI. Gustava. Syntynyt 25.06.1821 Kisko,Tieksmäki. Äiti Taulu 488. –Puoliso 28.12.1847 Kisko Johan Lagerström. Renki. Renkinä appensa torpassa, Kiskon pitäjän Tieksmäen Lampolan talon Ylöspakalla.

VII Lapset
Vendla Gustava Lagerström. Syntynyt 10.04.1849 Kisko,Tieksmäki.
Johan Edvard Lagerström. Syntynyt 06.07.1851 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 07.07.1851 Kisko.
Taulu 493
(Taulusta 475)

V. Gustava Viman. Syntynyt 06.05.1799 Kisko, Viiari. Kastettu 08.05.1799 Kisko. Isä Taulu 475. –Puoliso 17.10.1816 Kisko Daniel Brandt. Syntynyt 08.01.1791 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 09.01.1791 Kisko. Kuollut 1850 Kisko, Tieksmäki, Lampola. Talollinen. Veljensä Johanin jälkeen Kiskon Tieksmäen Lampolan isäntä. Äiti Maria Henriksdotter oli rusthollarin tytär Kaukurin Uotilasta ja isä Petter Arvidsson oli ollut tilan isäntä ennen veljeksiä. Hänen sisarensa Lovisa (s.15.11.1794) oli naimisissa Suomusjärven Salitun Uudentalon rusthollari Saloniuksen kanssa.

Danielin lesken kuoltua tuli Lampolan uudeksi isännäksi Adolf Fredrik Ahllöf Halikosta. ( i Petter. Syntynyt 13.02.1751 Kisko,Tieksmäki. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 24.06.1753 Kisko,Kaukuri.)

VI Lapset
Lovisa Brandt. Syntynyt 09.11.1817 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 10.11.1817 Kisko. Kuollut 1819 Kisko,Tieksmäki.
Johan Brandt. Syntynyt 06.04.1819 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 09.04.1819 Kisko.
Gustava Brandt. Syntynyt 19.09.1827 Kisko,Tieksmäki. Taulu 494.
Lovisa Brandt. Syntynyt 22.02.1829 Kisko,Tieksmäki. Taulu 495.
Johan Brandt. Syntynyt 17.01.1832 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 18.01.1832 Kisko.
Henrika Brandt. Syntynyt 11.10.1835 Kisko,Tieksmäki. Taulu 496.
Robert Brandt. Syntynyt 14.04.1837 Kisko,Tieksmäki. Talollinen. Taulu 497.
Helena Brandt. Syntynyt 12.09.1839 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 14.09.1839 Kisko. –Puoliso 11.03.1858 Kisko Gustaf Salonius. Syntynyt 09.07.1829 Kisko,Kavasto. Rusthollari. Katso myös 306.
Taulu 494
(Taulusta 493)

VI. Gustava Brandt. Syntynyt 19.09.1827 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 20.09.1827 Kisko. Äiti Taulu 493. –Puoliso 11.10.1849 Kisko Johan Wilhelm. Syntynyt 03.02.1829 Perniö,Nurkkila. Kastettu 03.02.1829 Perniö. Talollinen. Perniön Nurkkilan kylän Alastalon isäntä 1850-luvulta lähtien. Isä Carl Carlsson, äiti Eva Stina Johansdotter.

VII Lapset
Johan Wilhelm. Syntynyt 29.01.1855 Perniö,Nurkkila. Kastettu 29.01.1855 Perniö.
Olga Gustava. Syntynyt 03.12.1856 Perniö,Nurkkila. Kastettu 06.12.1856 Perniö.
Ida Maria. Syntynyt 18.09.1861 Perniö,Nurkkila. Kastettu 18.09.1861 Perniö.
Taulu 495
(Taulusta 493)

VI. Lovisa Brandt. Syntynyt 22.02.1829 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 23.02.1829 Kisko. Äiti Taulu 493. –Puoliso 1:o 19.12.1854 Kisko Wilhelm Lindholm. Syntynyt 13.02.1810 Perniö,Lintilä. Kastettu 14.02.1810 Perniö. Kuollut 1873 Kisko,Toija. Rusthollari. Kiskon Toijan kylän Mellerin talon rusthollari 1850-luvulta lähttien. Isä Perniön Lintilän rusthollari Johan Johansson, äiti Greta Joansdotter. Josef Robert Frisk. Syntynyt 16.12.1823 Kisko,Pappila. Kastettu 17.12.1823 Kisko. Torppari. Isä Kiskon Pappilan renkivouti ja myöhemmin Toijan Mellerin torpppari Gabriel Michelsson ja äiti Lovisa Pehrsdotter. orppari Kiskon Toijan Mellerissä. ( i Gabriel Frisk. Syntynyt 27.01.1798 Kisko,Uusikylä. Renki,torppari. Ä Loviisa. Syntynyt 05.04.1792 Kisko.)

VII Lapset
1: Matilda Lindholm. Syntynyt 16.11.1857 Kisko,Toija.
1: Sofia Lindholm. Syntynyt 1859 Kisko,Toija.
Taulu 496
(Taulusta 493)

VI. Henrika Brandt. Syntynyt 11.10.1835 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 14.10.1835 Kisko. Äiti Taulu 493. Wilhelm Lindström. Syntynyt 02.11.1834 Kisko,Sillanpää. Kastettu 03.11.1834 Kisko. Talollinen. Kiskon Sorttilan kylän Sortin talon isäntä vuodesta 1857 lähtien. Isä Josef Johansson ja äiti Ulrika Simonsdotter Sillanpään talosta. Wilhelm oli kahdesti naimisissa, ensin Henrika Brandtin ja sittn Charlotta Sofia Hammarin kanssa. ( i Josef. Syntynyt 17.12.1795 Perniö,Pappila. Renki,talollinen. Ä Ulrika. Syntynyt 13.02.1797 Kisko,Metsola.)

VII Lapset
Johan Robert Lindström. Syntynyt 28.11.1856 Kisko,Sorttila.
Alma Wilhelmina Lindström. Syntynyt 19.03.1859 Kisko,Sorttila.
Wilhelm Ferdinand Lindström. Syntynyt 31.10.1861 Kisko,Sorttila.
Taulu 497
(Taulusta 493)

VI. Robert Brandt. Syntynyt 14.04.1837 Kisko,Tieksmäki. Kastettu 15.04.1837 Kisko. Talollinen. Nummen pitäjän Järvenpään kylän Kiisken talon isäntä viimeistäänvuodesta 1859 alkaen. Äiti Taulu 493. –Puoliso 21.10.1858 Nummi Maria Wilhelmina Korenius. Syntynyt 05.04.1835 Nummi,Järvenpää. Kastettu 10.04.1835 Nummi. Isä Nummen Järvenpään Jukon talollinen Johan Korenius ja äiti Eva Stina Sjöberg.

VII Lapset
Amanda Matilda Brandt. Syntynyt 04.08.1859 Nummi,Järvenpää. Kastettu 07.08.1859 Nummi.
Sofia Wilhelmina Brandt. Syntynyt 08.12.1860 Nummi,Järvenpää. Kastettu 09.12.1860 Nummi.
Maria Elvira Brandt. Syntynyt 29.08.1862 Nummi,Järvenpää. Kuollut keuhkokuume 03.05.1955 Nummi,Hyrsylä. Taulu 498.
Ida Karolina Brandt. Syntynyt 25.11.1864 Nummi,Järvenpää. Kastettu 27.11.1864 Nummi. –Puoliso 06.04.1886 Nummi Gustaf Ferdinand Domander. Syntynyt 01.10.1858 Pusula,Koisjärvi. Kastettu 04.10.1858 Pusula. Talollinen. Isänsä Kustaa Jaakko Domanderin jälkeen Pusulan Koisjärven kylänn Tuomolan talon isäntänä. li kahdesti naimisissa. ( i Kustaa Jaakko Domander. Syntynyt 11.12.1809 Pusula,Koisjärvi. Kuollut huulisyöpä 12.10.1892 Pusula,Koisjärvi. Talollinen. Ä Sofia Wilhelmina Finer. Syntynyt 21.10.1813 Nummi,Retlahti. Kuollut halvaus 22.09.1876 Pusula,Koisjärvi.)
Alexandra Matilda Brandt. Syntynyt 03.05.1867 Nummi,Järvenpää. Kastettu 04.05.1867 Nummi.
Aurora Kristina Brandt. Syntynyt 23.06.1869 Nummi,Järvenpää. Kastettu 26.06.1869 Nummi.
Karl Robert Brandt. Syntynyt 27.04.1871 Nummi,Järvenpää. Kastettu 29.04.1871 Nummi.
Amanda Aurora Brandt. Syntynyt 14.04.1874 Nummi,Järvenpää. Kastettu 16.04.1874 Nummi.
Taulu 498
(Taulusta 497)

VII. Maria Elvira Brandt. Syntynyt 29.08.1862 Nummi,Järvenpää. Kuollut keuhkokuume 03.05.1955 Nummi,Hyrsylä. Isä Robert Brandt oli kotoisin Kiskon Tieksmäen Lampolasta, mistä hän oli tullut Nummen Järvenpään Kiisken talolliseksi vuonna 1859. Isä Taulu 497. –Puoliso 05.03.1885 Nummi Elias Aleksander Himberg. Syntynyt 29.03.1857 Sammatti,Leikkilä. Kuollut vanhuuden heikkous 13.01.1946 Nummi,Hyrsylä. Vouti. Muuttivat Nummelle Pusulasta 19.4.1900. Lapset ottivat nimen Vuoorela. Kummeina serkut Johanna Vilhelmina Eliasdotter ja Enhard Elias Eliasson Suomusjärveltä, Lemulan Liukolta. Kuolinsyy: vanhuus, sydäntauti, verisuonten kalkkeutuminen. Elias Himberg toimi voutina Lammilla professori Elias Lönrotilla. Oli mm. Elias Lönnrotin rumissaatossa ruumiskuskina. ( i Efraim Himberg. Syntynyt 18.02.1809 Suomusjärvi, Lemula. Talollinen. Ä Stina Boman. Syntynyt 16.05.1813 Sammatti,Leikkilä. Kuollut 06.01.1894 Sammatti,Leikkilä.)

VIII Lapset
Hilja Maria Vuorela. Syntynyt 18.12.1886 Lohja,Karstu.
Ida Aleksandra Vuorela. Syntynyt 15.11.1887 Lohja,Karstu. Kuollut 1964. Muutti Pihlajavedelle naimattomana jouluna 1909.
Viktor Aleksander Vuorela. Syntynyt 22.03.1890 Lohja,Karstu. Kuollut 01.01.1971 Nummi,Retlahti. Maanviljelijä. Taulu 499.
Einar Elias Vuorela. Syntynyt 23.12.1892 Pusula. Kuollut keuhkotauti 16.05.1910.
Kaarle Viljam Vuorela. Syntynyt 16.12.1895 Pusula. Kuollut tuhkarokko 06.11.1905.
Lauri Johannes Vuorela. Syntynyt 25.09.1899 Pusula. Kuollut 29.03.1918 Nummi. Kävi Pihlajaveden Sällin kansakoulun ja 1917 Länsi-Uudenmaan kansanopiston. Oli Rauman seminaarin ensimmäisen luokan oppilaana, kun kansalaissota syttyi. Pihlajaveden nuorisoseuran jäsen 1916-17. Avusti ohjelmansuorituksissa Nummen voimisteluseuran iltamisssa. Harrasti laulua ja musiikkia. urmattiin kansalaissodassa punaisen terrorin uhrina. Seminaarityön seisahduttua sodan vuoksi Vuorela lähti kotiinsa ummelle. Matkalla Nummen Hyrsylän punakaartin esikunta jo hänet kuitenkin pidätti, mutta kun ei etsittyjä aseita löytynyt, päästettiin hänet menemään kotiinsa. Kuitenkin uhattiin, ettei hän saisi minnekään poistua. Hänet oli jo kuitenkin päätetty murhata, vaikka ei henkilö, joka ensin sai sen toimekseen, sitä tehnyt. Vasta neljäntenä päivänä hänen kotiintulonsa jälkeen eli pitkäprjantain aattona 28.3.1918 löydettiin kaksi henkilöä, jotka ottivat palkasta tehdäkseen murhan. Nämä ampuivat silloin matalasta ikkunasta iltahämärässä Lauri Vuorelaa räjähtävällä kuulalla vatsaan hänen istuessaan lukemassa Runebergin runoja. Kuoli seuraavana aamuna kovia tuskia kärsittyään. Toisen murhaajan kuula lävisti Vuorelan oikean kämmenen ja kirjan. Punaiset kielsivät vainajan omaisia ja tuttavia käymässä edes surua valittamassa hänen kkodissaan. audattu perhehautaan Nummen hautuumaahan. Lähde: H. J. Boström: Sankarien muisto: 1927).
Yrjö Alarik Vuorela. Syntynyt 22.04.1903 Nummi. Muutti Helsinkiin 1931.
Taulu 499
(Taulusta 498)

VIII. Viktor Aleksander Vuorela. Syntynyt 22.03.1890 Lohja,Karstu. Kuollut 01.01.1971 Nummi,Retlahti. Maanviljelijä. Omisti Nummen pitäjän Retlahden kylän Vuorelan talon. Äiti Taulu 498. –Puoliso 21.10.1916 Nummi Martta Sofia Alen. Syntynyt 15.07.1895 Nummi,Huhti. Kastettu Nummi. Kuollut 12.12.1964 Nummi,Retlahti. Katso myös 363.

IX Lapset
Aimo Antti Elias Vuorela. Syntynyt 18.10.1917 Nummi,Retlahti. Kastettu Nummi. Maanviljelijä. Viljeli isänsä jälkeen Nummen Retlahden Vuorelan tilaa.
Raija Liisa Tuulikki Vuorela. Syntynyt 11.02.1919 Nummi,Retlahti. Kastettu Nummi.
Urpo Vuorela. Syntynyt 18.05.1920 Nummi, Retlahti. Kastettu Nummi. Kuollut 18.08.1920 Nummi, Retlahti.
Urpo Heikki Untamo Vuorela. Syntynyt 17.10.1922 Nummi,Retlahti. Kastettu Nummi. Agronomi. Muutti naimattomana Lohjan pitäjään heinäkuussa 1951.
Pirkko Martta Maria Vuorela. Syntynyt 06.10.1924 Nummi,Retlahti. Kastettu Nummi.
Vesa Veikko Vihtori Vuorela. Syntynyt 20.11.1934 Nummi,Retlahti. Kastettu Nummi. Metsänhoitaja.
Taulu 500
(Taulusta 1)

II. Helena (Elin). Syntynyt 1681 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuollut 1736 Kisko,Jyly. Haudattu 02.07.1736 Kisko. Syntymävuosi Kiskon rippikirjasta. Isä Taulu 1. –Puoliso 1:o 04.10.1698 Kisko Michel. Syntynyt Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Kuollut 1712 Kisko,Jyly. Haudattu 11.07.1712 Kisko. Rusthollari. Rusthollari Kiskon Jylyn kylän Jaakkolan talosta. Johan. Syntynyt 1687. Kuollut 1756 Kisko,Jyly. Rusthollari,seppä. Puolisonsa ensimmäisen miehen jälkeen tuli Kiskon Jylyn kylän Kauppilan talon rusthollariksi. Mainitaan myös seppänä. Syntymävuosi hieman epävarma tulkinta rippikirjasta.

III Lapset
1: Anna. Syntynyt 14.07.1699 Kisko,Jyly. Taulu 501.
1: Michel. Syntynyt 16.03.1701 Kisko,Jyly. Rusthollari. Taulu 530.
1: Christina. Syntynyt 19.04.1711 Kisko,Jyly. Kastettu 21.04.1711 Kisko. –Puoliso 14.10.1740 Kisko Johan. Rusthollari. Perniön Lintilän rusthollari.
2: Maria. Syntynyt 1714 Kisko,Jyly. Kuollut 09.11.1782 Kisko,Toija. Taulu 533.
2: Regina. Syntynyt 1714 Kisko,Jyly. Taulu 558.
2: Hedvig. Syntynyt 06.06.1719 Kisko,Jyly. Kastettu 08.06.1719 Kisko.
2: Sophia. Syntynyt 06.06.1719 Kisko,Jyly. Kastettu 08.06.1719 Kisko. Kuollut 1720 Kisko.
2: Johan Forsbom. Syntynyt 30.05.1723 Kisko,Jyly. Kuollut hukkunut 1763 Kisko. Ylioppilas. Taulu 570.
2: Daniel Forsbom. Syntynyt 26.01.1726 Kisko,Jyly. Kuollut lavantauti 07.10.1788 Kalanti. Seppä. Taulu 571.
Taulu 501
(Taulusta 500)

III. Anna. Syntynyt 14.07.1699 Kisko,Jyly. Kastettu 16.07.1699 Kisko. Kotoisin Kiskon Jylyn kylästä. Isä Michel Nilsson, äiti Helena Caspersdotter. Helena oli Leiläkylästä kotoisin ollutta von Lund/Lunderberg -sukua. Äiti Taulu 500. –Puoliso 15.10.1723 Kisko Erik. Syntynyt 26.03.1694 Kisko,Kurkela. Kastettu 28.03.1694 Kisko. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon talon rusthollari 1720-luvulta alkaen, isänsä Erik Henrikssonin jälkeen. Äiti Maria Matsdotter, joka oli kotoisin Suomusjärven Lemulan rsthollista. ( i Erik. Syntynyt Kisko,Kurkela. Rusthollari. Ä Maria. Syntynyt 1659 Suomusjärvi,Lemula. Kuollut 1742 Kisko,Kurkela.)

IV Lapset
Maria. Syntynyt 07.08.1724 Kisko,Kurkela. Kuollut ajettuma,pöhöttymä 16.05.1795 Salo,Pyöli. Taulu 502.
Elisabetha. Syntynyt 22.08.1727 Kisko,Kurkela. Kastettu 24.08.1727 Kisko. Kuollut 1728 Kisko.
Anna. Syntynyt 08.09.1728 Kisko,Kurkela. Kuollut 10.04.1791 Kisko,Kirkonkylä. Taulu 510.
Johan. Syntynyt 05.06.1733 Kisko,Kurkela. Kastettu 06.06.1733 Kisko. Kuollut rintatauti 15.07.1792 Kisko,Kurkela. Rusthollari. Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon ratsutilallinen isänsä jälkeen vuoosina 1754-1792. –Puoliso 14.10.1760 Suomusjärvi Stina. Syntynyt 30.04.1743 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut 05.02.1813 Kisko,Kurkela. Katso myös 216 , 253 , 253 , 253 , 253 , 253 , 253 , 253 , 253.
Christopher Ljufström. Syntynyt 19.03.1736 Kisko,Kurkela. Kuollut punatauti 28.01.1789 Salo,Muurla. Rusthollari. Taulu 524.
Jonas. Syntynyt 21.05.1738 Kisko,Kurkela. Kastettu 23.05.1738 Kisko.
Helena. Syntynyt 21.12.1740 Kisko,Kurkela. Kastettu 27.12.1740 Kisko.
Ester. Syntynyt 24.02.1746 Kisko,Kurkela. Kastettu 02.03.1746 Kisko. –Puoliso 26.09.1769 Perniö Petter. Talollinen. Kiskon vihittyjen luettelon mukaan talollinen Perniön Lapinniemestä (Lappnäs).
Taulu 502
(Taulusta 501)

IV. Maria. Syntynyt 07.08.1724 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.08.1724 Kisko. Kuollut ajettuma,pöhöttymä 16.05.1795 Salo,Pyöli. Haudattu 26.05.1795 Salo. Äiti Taulu 501. –Puoliso 1:o 18.06.1751 Kisko Johan. Syntynyt 11.03.1730 Salo,Pyöli. Kastettu 13.03.1730 Salo. Kuollut 12.07.1780 Salo,Pyöli. Haudattu 18.07.1780 Salo. Rusthollari. Isä rusthollari Johan Grelsson, äiti Anna Christerdotter. Isänsä jälkeen Salon Pyölin kylän Knaapin talon rusthollarina 1750-luvulta lähtien. Haudattujen luettelon mukaan eli viimeiset viisi elinvuottaan halvaantuneena. –Puoliso 2:o 11.03.1788 Salo Jacob. Syntynyt 24.06.1744 Suomusjärvi. Kastettu 25.06.1744 Suomusjärvi. Kuollut vanhuus 26.01.1801 Salo,Pyöli. Haudattu 08.02.1801 Salo. Renki,talollinen. Salon vihittyjen luettelon mukaan renkimies Kiskon Sillanpäästä - oli kastettu Suomusjärvellä sahuri Johan Eliassonin poikana, ääiti Anna Michelsdotter. Puolisonsa ensimmäisen miehen jälkeen Pyölin kylän Knaapin l. Yjälän isäntänä.

V Lapset
1: Maria. Syntynyt 23.01.1753 Salo,Pyöli. Kuollut halvaus 18.02.1811 Salo,Kaukola. Taulu 503.
1: Israel. Syntynyt 01.04.1755 Salo,Pyöli. Kastettu 04.04.1755 Salo.
1: Helena. Syntynyt 22.12.1756 Salo,Pyöli. Kuollut vanhuuden heikkous 28.11.1835 Nummi,Huhti. Taulu 506.
1: Johannes. Syntynyt 1759 Salo,Pyöli. Kastettu Salo. Kuollut 1760 Salo.
1: Ester. Syntynyt 25.04.1760 Salo,Pyöli. Kuollut kihti, luuvalo 12.11.1819 Salo,Pyöli. Taulu 509.
1: Hedvig. Syntynyt 06.03.1762 Salo,Pyöli. Kastettu 10.03.1762 Salo.
1: Elsa. Syntynyt 27.01.1764 Salo,Pyöli. Kastettu 01.02.1764 Salo.
1: Abraham. Syntynyt 10.02.1766 Salo,Pyöli. Kastettu 14.02.1766 Salo.
Taulu 503
(Taulusta 502)

V. Maria. Syntynyt 23.01.1753 Salo,Pyöli. Kastettu 27.01.1753 Salo. Kuollut halvaus 18.02.1811 Salo,Kaukola. Haudattu 03.03.1811 Salo. Isä Johan oli Salon Pyölin kylän Knaapin talon rusthollari. Äiti Taulu 502. –Puoliso 1:o 30.09.1772 Salo Jacob. Syntynyt 1731. Kuollut vilutauti 03.07.1776 Salo,Kaukola. Haudattu 07.07.1776 Salo. Rusthollari. Salon Kaukolan kylän Pommerin talon rusthollari ainakin 1770-luvulla. –Puoliso 2:o 03.07.1777 Salo Johan. Syntynyt 21.01.1746 Suomusjärvi, Alhainen. Kuollut 21.05.1813 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Vaimonsa ensimmäisen puolison jälkeen Salon Kaukolan kylän Yli-Pommerin talon rusthollarina vuodesta 1777 lähtien. Rippikirjan mukaan tuli Kiskosta Saloon ja olisi syntynyt 4.4.1746.

Pommerin talosta muutti Pyölin kylän Knaapin Ylimmäisen isännäksi. Rippikirjoissa on tästä eteenpäin syntymäpäivänä 21.1.1746. Tämän perusteella hän on syntyisin Suomusjärven kirkonkylän Alhaisten rusthollista. Katso myös 333 , 334 , 334 , 334 , 334 , 334 , 334 , 334 , 334.

VI Lapset
1: Helena. Syntynyt 17.09.1773 Salo,Kaukola. Kastettu 19.09.1773 Salo.
1: Israel. Syntynyt 02.02.1776 Salo,Kaukola. Taulu 504.
2: Johan Böhling. Syntynyt 25.04.1778 Salo,Kaukola. Kuollut 28.10.1858 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Rusthollari. Taulu 335.
2: Abraham Forsström. Syntynyt 25.11.1780 Salo,Kaukola. Kastettu 27.11.1780 Salo. Merimies. Vuodelta 1816 olevasta lehtileikkeestä käy selville, että Abraham käytti sukunimeä Forsström ja oli lähtenyt vuosisadan alussa Turkuun. Veli Johan kuulutti häntä yhdessä velipuolensa Jacob Johanssonin kanssa perinnönjakoon liittyvässä asiassa. Perhe ei ollut kuullut Abrahamista mitään vuoden 1800 jälkeen.
2: Elias. Syntynyt 27.03.1783 Salo, Kaukola, Pommeri. Kastettu 28.03.1783 Salo. Kuollut 27.06.1784 Salo, Kaukola, Pommeri.
2: Maria. Syntynyt 04.06.1785 Salo,Kaukola. Kuollut 25.02.1825 Salo,Harjola. Taulu 336.
2: Ulrika. Syntynyt 09.05.1787 Salo,Kaukola. Kastettu 10.05.1787 Salo.
2: Carl. Syntynyt 27.01.1790 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut 15.04.1791 Salo, Pyöli, Ylimmäinen.
2: Wilhelm. Syntynyt 16.05.1792 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut 05.08.1809 Salo, Pyöli, Ylimmäinen.
2: Efraim Böling. Syntynyt 03.07.1796 Salo, Pyöli, Ylimmäinen. Kuollut Rintavesitauti 05.01.1851 Halikko, Kaninkola, Mäikkä. Rusthollari. Taulu 339.
Taulu 504
(Taulusta 503)

VI. Israel. Syntynyt 02.02.1776 Salo,Kaukola. Kastettu 03.02.1776 Salo. Muun perheen muuttaessa Salon Pyölin kylän Ylimmäisille, jäi Israel asumaan Kaukolan Pommeriin.

Lastensa kasteiden yhteydessä häntä nimitetään välillä syytinkimieheksi ja välillä entiseksi rusthollariksi. Äiti Taulu 503. –Puoliso 04.11.1802 Salo Kaisa. Syntynyt 03.07.1769 Salo, Muurla, Isotalo. Isä Erik Simonsson oli Salon Muurlan Isotalon torppari - äiti Maria Eskilsdotter.

VII Lapset
Israel. Syntynyt 12.10.1803 Salo, Kaukola, Pommeri.
Johan. Syntynyt 28.03.1805 Salo, Kaukola, Pommeri. Kuollut 04.04.1805 Salo, Kaukola, Pommeri.
Engla Lovisa. Syntynyt 08.04.1807 Salo, Kaukola, Pommeri. Kuollut Hukkui 21.12.1808 Salo, Kaukola, Pommeri.
Maja Stina. Syntynyt 23.03.1811 Salo,Kaukola. Taulu 505.
Taulu 505
(Taulusta 504)

VII. Maja Stina. Syntynyt 23.03.1811 Salo,Kaukola. Vihittäessä mainitaan Salon Kaukolan kylän Yli-Pombarin rusthollin entisen isännän tyttäreksi. Isä Taulu 504. –Puoliso 16.04.1844 Salo Israel. Syntynyt 02.02.1793 Salo,Kaukola. Talollinen. Salon Kaukolan kylän Eskon talon isäntä 1800-luvun alkupuolella. ( i Erik. Syntynyt 18.02.1763 Salo,Kaukola. Kuollut kohtaus 07.03.1817 Salo,Kaukola. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 14.10.1771 Salo,Isopullola.)

VIII Lapset
Wilhelm August. Syntynyt 09.09.1845 Salo,Kaukola.
Taulu 506
(Taulusta 502)

V. Helena. Syntynyt 22.12.1756 Salo,Pyöli. Kastettu 27.12.1756 Salo. Kuollut vanhuuden heikkous 28.11.1835 Nummi,Huhti. Haudattu 1835 Nummi. Äiti Taulu 502. –Puoliso 13.10.1778 Salo Niilo. Syntynyt 14.09.1749 Nummi,Huhti. Kastettu 17.09.1749 Nummi. Kuollut rintauti 11.01.1795 Nummi,Huhti. Haudattu 08.02.1795 Nummi. Talollinen. Isänsä jälkeen Nummen Huhdin kylän Pouhon talollinen. Vihittiin kaksoishäissä, joissa kaksi veljestä nai kaksi sisaruta.

VI Lapset
Gabriel. Syntynyt 13.02.1780 Nummi,Huhti. Kastettu 16.02.1780 Nummi. Kuollut 1781 Nummi.
Gustaf. Syntynyt 13.12.1781 Nummi,Huhti. Kastettu 15.12.1781 Nummi. Kuollut 01.09.1790 Nummi,Huhti. Haudattu 05.09.1790 Nummi.
Maria Christina. Syntynyt 21.06.1784 Nummi,Huhti. Kastettu 22.06.1784 Nummi. Kuollut 1786 Nummi,Huhti. Haudattu 26.03.1786 Nummi.
Johan Broman. Syntynyt 08.03.1787 Nummi,Huhti. Kuollut Hukkui Hyvelän jokeen 11.10.1818 Nummi,Huhti. Talollinen. Taulu 507.
Helena. Syntynyt 06.08.1790 Nummi,Huhti. Kastettu 08.08.1790 Nummi. Kuollut 28.11.1790 Nummi,Huhti. Haudattu 05.12.1790 Nummi.
Taulu 507
(Taulusta 506)

VI. Johan Broman. Syntynyt 08.03.1787 Nummi,Huhti. Kastettu 09.03.1787 Nummi. Kuollut Hukkui Hyvelän jokeen 11.10.1818 Nummi,Huhti. Haudattu 08.11.1818 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Huhtin kylän Pouhon talollinen isänsä jälkeen. Isä Nils Johansson, äiti Helena Johansdotter. Helena oli kotoisn Salon Pyölin kylän Knaapin talosta. Äiti Taulu 506. –Puoliso 27.02.1812 Vihti Cecilia Berghäll. Syntynyt 1789 Vihti,Suksela. Kuollut rintakuume 14.05.1834 Nummi,Huhti. Haudattu 19.05.1834 Nummi. ( i Michel. Syntynyt 22.09.1751 Karjalohja,Pyöli. Rusthollari. Ä Anna Maria. Syntynyt 05.10.1754 Vihti,Suksela. Kuollut lapsivuode 27.02.1791 Vihti,Suksela.)

VII Lapset
Christina Broman. Syntynyt 09.11.1812 Nummi,Huhti.
Immanuel Broman. Syntynyt 25.10.1813 Nummi,Huhti. Kuollut tuntematon 15.06.1814 Nummi,Huhti. Haudattu 19.06.1814 Nummi.
Ulrika Lovisa Broman. Syntynyt 25.08.1815 Nummi,Huhti. Piika. Taulu 508.
Johannes Broman. Syntynyt 29.08.1818 Nummi,Huhti. Kuollut tuntematon sairaus 06.09.1818 Nummi,Huhti. Haudattu 13.09.1818 Nummi.
Taulu 508
(Taulusta 507)

VII. Ulrika Lovisa Broman. Syntynyt 25.08.1815 Nummi,Huhti. Piika. Vihkimisen aikaan piikana Rettlaksin kylässä, Nummen pitäjässä. Vuosina 1832-37 piikana Pusulan Mäkkylän kylän Vanhatalon rusthllissa. Isä Taulu 507. –Puoliso 01.05.1844 Nummi Jakob Eklund. Muurarioppilas. Vihkimisen aikaan Helsingissä muurarin opissa kisällinä.

VIII Lapset
Albert Johan Eklund. Syntynyt 26.11.1851 Helsinki. Kastettu 30.11.1851 Helsinki.
Taulu 509
(Taulusta 502)

V. Ester. Syntynyt 25.04.1760 Salo,Pyöli. Kastettu 27.04.1760 Salo. Kuollut kihti, luuvalo 12.11.1819 Salo,Pyöli. Haudattu 21.11.1819 Salo. Äiti Taulu 502. –Puoliso 13.10.1778 Salo Gustaf. Syntynyt 14.03.1752 Nummi,Huhti. Kastettu 15.03.1752 Nummi. Kuollut 06.09.1810 Salo,Pyöli. Haudattu 09.09.1810 Salo. Rusthollari. Isä Nummen Huhdin kylän Pouhon talollinen. Vihittiin kaksoishäissä, jossa kaksi veljestä nai kaksi siskosta. Avioliiton kautta tuli Salon Pyölin kylän Knaapin talon rusthollariksi. Knaapi tunnettiin myös nimellä Yrjälä.

VI Lapset
Christina. Syntynyt 05.04.1780 Salo,Pyöli. Kastettu 08.04.1780 Salo.
Johan Gustaf. Syntynyt 13.12.1782 Salo,Pyöli. Kastettu 14.12.1782 Salo.
Anna Caisa. Syntynyt 07.08.1785 Salo,Pyöli. Kastettu 08.08.1785 Salo.
Christopher. Syntynyt 10.12.1787 Salo,Pyöli. Kastettu 11.12.1787 Salo.
Herman. Syntynyt 30.12.1790 Salo,Pyöli. Kastettu 31.12.1790 Salo.
Wilhelm. Syntynyt 07.10.1793 Salo,Pyöli. Kastettu 10.10.1793 Salo. Kuollut 19.11.1793 Salo.
Israel. Syntynyt 18.12.1794 Salo,Pyöli. Kastettu 19.12.1794 Salo.
Maria Elisabeth. Syntynyt 15.01.1798 Salo,Pyöli. Kastettu 16.01.1798 Salo.
Johanna. Syntynyt 21.07.1801 Salo,Pyöli. Kastettu 21.07.1801 Salo.
Taulu 510
(Taulusta 501)

IV. Anna. Syntynyt 08.09.1728 Kisko,Kurkela. Kastettu 15.09.1728 Kisko. Kuollut 10.04.1791 Kisko,Kirkonkylä. Kotoisin Kiskon Kurkelan kylän Liuhdon rusthollista. uolinaika Kiskon rippikirjasta. Äiti Taulu 501. –Puoliso 10.10.1751 Kisko,Kirkonkylä Gustavus Hartzell. Syntynyt 01.07.1729 Kisko,Kirkonkylä. rusthollari. Gustaf Hartzell oli kolme kertaa naimisissa. Kotitalonsa, KiskonKirkonkylän Hartzellin rusthollari. ( i Johan Hartzell. Syntynyt 1688 Kisko. Kuollut 04.03.1765 Kisko. Rusthollari. Ä Elisabet Tallqvist. Syntynyt 16.12.1704 Karjalohja. Kuollut 16.05.1769 Kisko,Kirkonkylä.)

V Lapset
Johan Hartzell. Syntynyt 07.07.1752 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 06.02.1790 Suomusjärvi,Laidike. Tilallinen. Taulu 511.
Christina Hartzell. Syntynyt 03.12.1753 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 04.12.1753 Kisko. Kuollut tuntematon 01.12.1753 Kisko,Kirkonkylä.
Elisabeth Hartzell. Syntynyt 21.11.1756 Kisko,Kirkonkylä. Taulu 523.
Taulu 511
(Taulusta 510)

V. Johan Hartzell. Syntynyt 07.07.1752 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 09.07.1752 Kisko. Kuollut 06.02.1790 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1790 Suomusjärvi. Tilallinen. Tilalllinen Kiskon Kirkonkylässä, myöhemmin eli 1780-luvulta alkaen Suomusjärven Laidikkeen kylän Sipilän talossa. Hänen poikansa Christopher oli myöhemmin saman kylän Öystin isäntänä. Äiti Taulu 510. –Puoliso 16.07.1776 Karjalohja Anna Stenholm. Syntynyt 12.12.1746 Kisko,Orijärvi. Kastettu 12.12.1746 Kisko. Annan isä oli Sammatin Kiikalan kylässä asunut lukkari Mårten Sttenholm ja äiti tämän vaimo Maija. änen veljensä oli myös Sammatissa lukkarina.

VI Lapset
Christopher Hartzell. Syntynyt 20.10.1777 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 25.01.1827 Suomusjärvi,Laidike. Talollinen. Taulu 512.
Johan Hartzell. Syntynyt 02.09.1781 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 1820 Turku,Linnan vankila. Renki. Taulu 517.
Greta Hartzell. Syntynyt 31.07.1784 Kisko,Kirkonkylä. Taulu 518.
Elias Hartzell. Syntynyt 08.12.1789 Suomusjärvi,Laidike. Taulu 521.
Taulu 512
(Taulusta 511)

VI. Christopher Hartzell. Syntynyt 20.10.1777 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu Kisko. Kuollut 25.01.1827 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1827 Suomusjärvi. Talollinen. Suomusjärven Laidikkeen kylän Öystin talon isäntä. Isä Taulu 511. –Puoliso 09.10.1797 Suomusjärvi Lena. Syntynyt 07.01.1771 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 08.01.1771 Suomusjärvi. Kuollut 18.08.1849 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1849 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Laidikkeen kylän Öystin talollinen Nils Johanssson, äiti Maria Abramsdotter. Isä Niilo oli kotoisin Lohjan seudulta, äiti Maria oli syntynytLaidikkeen Sipilän talossa 30.6.1724. Lena oli perheen kuopus.

VII Lapset
Isaac Hartzell. Syntynyt 05.05.1798 Suomusjärvi,Laidike. Kuollut 18.11.1876 Sammatti,Kiikala. Torppari. Taulu 513.
Christina Hartzell. Syntynyt 09.03.1800 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu Kisko. Kuollut 10.10.1801 Suomusjärvi,Laidike. Haudattu 1801 Suomusjärvi. Kuoli nuorella iällä.
Eva Hartzell. Syntynyt 20.12.1801 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu Kisko.
Greta Hartzell. Syntynyt 1803 Suomusjärvi,Laidike.
Johan Hartzell. Syntynyt 23.11.1805 Suomusjärvi,Laidike.
Christina Hartzell. Syntynyt 25.05.1809 Suomusjärvi,Laidike.
Ulrica Hartzell. Syntynyt 23.12.1810 Suomusjärvi,Laidike.
Gabriel Hartzell. Syntynyt 13.05.1813 Suomusjärvi,Laidike.
Taulu 513
(Taulusta 512)

VII. Isaac Hartzell. Syntynyt 05.05.1798 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu Kisko. Kuollut 18.11.1876 Sammatti,Kiikala. Torppari. Oli torppari ja asui perheineen Sammatin Kiikalan Junnin Matinniityn torpassa. Muutti vuonna 1817 Turkuun ja sieltä edelleen Kiskoon ja sieltä taasen Sammattiin 1822. Isä Taulu 512. –Puoliso 22.12.1822 Sammatti Maria. Syntynyt 24.03.1800 Somero. Kuollut 07.08.1877 Sammatti,Kiikala. Piika. Tuli Nummelta Sammattiin vuonna 1819. Vihkimisen aikaan vuonna 1822 oli piikana Myllykylässä.

VIII Lapset
Christoffer Hartzell. Syntynyt 20.07.1824 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 1885 Sammatti. Tarkka-Ampuja,kirkonvartija. Taulu 514.
Regina Fredrica Hartzell. Syntynyt 14.01.1827 Sammatti,Myllykylä. Taulu 515.
Isaac Hartzell. Syntynyt 14.02.1828 Sammatti,Kaukola. Torppari. Taulu 516.
Margareta Gustava Hartzell. Syntynyt 31.08.1831 Sammatti,Kaukola.
Gustava Hartzell. Syntynyt 08.10.1836 Sammatti,Kiikala. Piika. Muutti Pusulaan 1851 ja takaisin Sammattiin 1857 ja taas Pusulaan kahta vuotta myöhemmin. Vihkimisen aikaan oli piikana Pusulan Hirvijoen kylän Höyden talossa. –Puoliso 08.02.1863 Pusula Carl Gustaf Floor. Renki. Renkinä Pusulan Kaukelan kylän Paakalan talossa vihkimisen aikaan.
Maria Hartzell. Syntynyt 22.04.1841 Sammatti,Kiikala.
Eva Christina Hartzell. Syntynyt 23.12.1844 Sammatti,Kiikala. Kuollut 28.05.1845 Sammatti,Kiikala.
Taulu 514
(Taulusta 513)

VIII. Christoffer Hartzell. Syntynyt 20.07.1824 Sammatti,Myllykylä. Kuollut 1885 Sammatti. Tarkka-Ampuja,kirkonvartija. Tuli Sammattiin Helsingistä vuonna 1859 ja tuolloin hänet mainittaan entisenä henkivartioston tarkka-ampujana. Taisteli mm. Krimin sodassa. Osallistui komppaniansa mukana Alesanteri II:n kruunajaisiin Moskovassa. Isä Taulu 513. –Puoliso 03.06.1862 Sammatti Amanda Maria. Syntynyt 12.05.1839 Tammela,Letku. Kastettu 21.05.1839 Tammela. Maria syntyi Tammelan Letkun kylän Kujanpään torpassa Kalle Kallenpojalle ja Sofia Heikintyttärelle. Sofia oli Kujanpään edellissen torpparin tytär. uli Sammattiin Somerolta vuonna 1857.

IX Lapset
Christian Engelbrekt Hartzell. Syntynyt 31.10.1862 Sammatti. Kirkonvartija. Toimi Sammatin kirkonvartijana yhdessä isänsä ja veljensä kanssa.
Johan Vihtori Hartzell. Syntynyt 11.04.1864 Sammatti. Kuollut 04.01.1944. Kirkonvartija. Toimi Sammatin kirkonvartijana yhdessä isänsä ja veljensä kanssa. –Puoliso Ida Sofia Malmgren. Syntynyt 29.05.1869 Sammatti,Niemenkylä. Kuollut 16.11.1930. ( i Carl Aleksander Malmgren. Syntynyt 27.03.1831 Sammatti,Kiikala. Kuollut 24.12.1910 Sammatti,Niemi. Tilallinen,kirkkoväärti. Ä Edla Maria. Syntynyt 15.10.1844 Sammatti,Niemi. Kuollut 14.04.1902 Sammatti,Niemi.)
Ida Amanda Hartzell. Syntynyt 16.01.1867 Sammatti. Kuollut 08.04.1868 Sammatti.
Carl Oskar Hartzell. Syntynyt 30.10.1870 Sammatti.
Franz Ludvig Hartzell. Syntynyt 02.01.1874 Sammatti.
Taulu 515
(Taulusta 513)

VIII. Regina Fredrica Hartzell. Syntynyt 14.01.1827 Sammatti,Myllykylä. Isä Taulu 513. –Puoliso 31.10.1847 Sammatti Karl Kustaa Wägg. Syntynyt 08.06.1823 Nummi. Kuollut 04.10.1887 Karjalohja,Lohjantaipale. Renki,sotilas,torppari. Renkimies Sammatin Kiikalan Junnin talosta - myöhemmin torpparinna Sammatin Lohilammen Uusitalolla. Muutti Lohilammelle vuonna 1849 ja sieltä Lohjalle perheineen 151. Palasi Sammatin Kiikalan kylän Lihavan torppaan ja muutti 111.4.1859 Karjalohjan Lohjantaipaleen Ylhäisille. Mainitaan Karjalohjalla Uudenmaan tarkka-ampujapataljoonan tarkka-ampujana. Perhe muutti 1871 Karjalohjan Pappilaan, jossa Wägg mainitaan itsellisenä. Muuttavat vielä samana vuonna Tammiston kylään ja sieltä neljä vuotta myöhemmin Pukkilaan. opulta 1880 Lohjantaipaleen Hakalaan.

IX Lapset
Carl Abel Wägg. Syntynyt 10.01.1849 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 03.02.1849 Sammatti,Lohilampi.
Gustaf Robert Wägg. Syntynyt 02.06.1850 Sammatti,Lohilampi.
Hedvig Sofia Wägg. Syntynyt 13.05.1853 Lohja.
Johan Edvard Wägg. Syntynyt 01.05.1856 Sammatti,Kiikala. Torppari. Johan Edvard oli Karjalohjan Lohjantaipaleen kylän Passin talon torppari.
Ida Gustava Wägg. Syntynyt 28.06.1860 Karjalohja,Lohjantaipale. Muutti Espooseen vuonna 1875.
Carl Alexander Wägg. Syntynyt 22.01.1864 Karjalohja,Lohjantaipale. Muutti 1879 Karjalohjan Tallaan Alitaloon ja sieltä vielä samanavuonna Pellonkylän Alhaisille. Sieltä 1880 Immulaan ja lopulta 1881 Helsinkiin.
Henrik Wägg. Syntynyt 14.09.1867 Karjalohja. Muutti Helsinkiin 5.3.1883.
Maria Wägg. Syntynyt 29.03.1871 Karjalohja. Muutti Karjalohjan Lohjantaipaleen Hakalasta Helsinkiin marraskuussa 1886.
Taulu 516
(Taulusta 513)

VIII. Isaac Hartzell. Syntynyt 14.02.1828 Sammatti,Kaukola. Torppari. Torpparina Sammatin Lohilammella. Muutti perheineen Helsingin pitäjään 27.10.1853. Isä Taulu 513. –Puoliso 11.08.1850 Sammatti Greta. Syntynyt 29.07.1826 Sammatti, Leikkilä. Sammatin Leikkilän kylän Mikkolan talon entisen isännän, Johan Michelssonin ja vaimonsa Greta Marcusdotterin tytär. Asui vihkimisen aikoihin Sammatin Uudessatalossa.

IX Lapset
Henrika Wilhelmina Hartzell. Syntynyt 20.09.1851 Sammatti,Kiikala.
Taulu 517
(Taulusta 511)

VI. Johan Hartzell. Syntynyt 02.09.1781 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut 1820 Turku,Linnan vankila. Renki. Åbo Allmänna Tidning lehden numerossa 154 (31.12.1812) kerrotaanJohanin olleen veljensä Christofferin luona Suomusjärven Laidikkeen kylässä renkinä jo 14 vuoden ajan. Tästä hyvästä Suomen Tallousseura palkitsi työteliään ja rehdin miehen. Kuitenkin Sammatin rippikirjassa samalla vuosikymmenellä kerrotan, että Johan oli vangittu rikoksesta, mutta karannut. Kuoli ilmeisesti Turun linnan vankilassa. Isä Taulu 511. –Puoliso 23.10.1812 Sammatti Eva Lovisa Laurell. Syntynyt 28.03.1777 Karjalohja. Kuollut 1830 Sammatti,Luskala. Isä Johan Laurell ja äiti vaimonsa Maria Helena Hartman. Eva ensimmäinen puoliso oli Sammatin nimismiehen apulainen Herman Nyberg, joka oli syntynyt 17.11.1768. ästä avioliitosta oli viisi lasta.

VII Lapset
Christina Carolina Hartzell. Syntynyt 30.11.1813 Sammatti,Luskala.
Taulu 518
(Taulusta 511)

VI. Greta Hartzell. Syntynyt 31.07.1784 Kisko,Kirkonkylä. Isä Taulu 511. –Puoliso 18.10.1810 Suomusjärvi Johan Tallgren. Syntynyt 04.08.1781 Nummi, Tavola. Kastettu 06.08.1781 Nummi. Talollinen. Nummen pitäjän Tavolan kylän Yli-Seppälän talon isäntä isänsä jälkeen. Vihittyjen luettelossa sukunimenä Tallgren. Oli ollut aiemmin naimisissa Karjalohjan Tammiston Kiilin talon tyttären, Ulrika Tammelanderin kanssa. Heidät oli vihitty 15.7.1806 Karjalohjalla. Ulrika oli kuollut 1.1.1810 Yli-Seppälässä keuhkotautiin vain 22 -vuotiaana. Ulrikan vanhemmat olivat Perniön Knaapilan rusthollarin poika Henrik Henriksson ja Kiilin edellisen isännän leski Justiina Niilontytär.

VII Lapset
Erik Tallgren. Syntynyt 23.08.1811 Nummi,Tavola. Talollinen. Taulu 519.
Maja Stina Tallgren. Syntynyt 19.11.1813 Nummi,Tavola. Kastettu 22.11.1813 Nummi. –Puoliso 30.10.1840 Nummi Johan Gabriel Lindström. Syntynyt 20.08.1811 Karjalohja, Mustlahti. Vaununtekijä. Katso myös 184 , 184 , 183. –Puoliso 20.12.1855 Nummi Jacob Johan Lagerqvist. Lasimestari. Nummen pitäjänlasimestari. Asui vihkimisen aikaan Tavolan Ikustilla.
Johan. Syntynyt 12.05.1816 Nummi,Tavola. Kastettu 16.05.1816 Nummi.
Greta. Syntynyt 18.10.1819 Nummi,Tavola. Kastettu 19.10.1819 Nummi. Kuollut tuntematon sairaus 21.10.1819 Nummi,Tavola. Haudattu 24.10.1819 Nummi.
Anna. Syntynyt 13.11.1820 Nummi,Tavola. Kastettu 13.11.1820 Nummi.
Gustava. Syntynyt 19.02.1822 Nummi,Tavola. Kastettu 22.02.1822 Nummi. Kuollut kova kuume 22.05.1850 Nummi,Tavola. Haudattu 08.06.1850 Nummi. Asui naimattomana kotitalossaan.
Anna Greta. Syntynyt 15.03.1827 Nummi,Tavola. Kastettu 16.03.1827 Nummi. Kuollut mahakivut 04.01.1829 Nummi,Tavola. Haudattu 18.01.1829 Nummi.
Taulu 519
(Taulusta 518)

VII. Erik Tallgren. Syntynyt 23.08.1811 Nummi,Tavola. Kastettu 25.08.1811 Nummi. Talollinen. Isänsä jälkeen Nummen Tavolan kylän Yli-Seppälän isäntänä. ummen kastettujen luettelossa sukunimenä myös Dahlgren. Äiti Taulu 518. –Puoliso 29.10.1840 Pusula Serafia. Syntynyt 26.07.1820 Pusula,Hyönölä. Kastettu 26.07.1820 Pusula. Talollisen tytär Pusulan Hyönölän kylän Lintilästä.

VIII Lapset
Serafia Gustava Tallgren. Syntynyt 03.09.1841 Nummi,Tavola. Kastettu 05.09.1841 Nummi. –Puoliso 06.04.1876 Nummi Fredrik Aleksander Jansson. Syntynyt 17.01.1833 Pusula,Hauhula. Kuollut 15.09.1895 Pusula. tilallinen. Pusulan Hauhulan kylän Lukkarin talon isäntä isänsä Mats Janssonin jälkeen. Äiti Anna Maria Matsdotter. Fredrikillä oli kaksi vaimoa; Eva Stenström ja Serafia Tallgren(Dahlgren).
Karl Erik Dahlgren. Syntynyt 20.01.1848 Nummi,Tavola. Talollinen. Taulu 520.
Ida Sofia Tallgren. Syntynyt 19.03.1850 Nummi,Tavola. Kastettu 22.03.1850 Nummi.
Erika Karolina Tallgren. Syntynyt 19.03.1850 Nummi,Tavola. Kastettu 22.03.1850 Nummi.
Johan Viktor Dahlgren. Syntynyt 12.09.1851 Nummi,Tavola. Kastettu 16.09.1851 Nummi. Asui vihkimisen aikaan vuonna 1880 Helsingin kaupungissa. –Puoliso 19.10.1880 Nummi Amanda Ottiliana Engren. Syntynyt 1858 Nummi,Oittila. Kastettu Nummi. Rusthollarin tytär Nummen Oittilan Paakkalan talosta.
Erika Lovisa Tallgren. Syntynyt 16.07.1854 Nummi,Tavola. Kastettu 18.07.1854 Nummi.
Edla Stina Tallgren. Syntynyt 16.07.1854 Nummi,Tavola. Kastettu 18.07.1854 Nummi.
Fredrik Werner Tallgren. Syntynyt 17.08.1857 Nummi,Tavola. Kastettu 22.08.1857 Nummi.
Jakob Hesekiel Tallgren. Syntynyt 10.04.1862 Nummi,Tavola. Kastettu 12.04.1862 Nummi.
Taulu 520
(Taulusta 519)

VIII. Karl Erik Dahlgren. Syntynyt 20.01.1848 Nummi,Tavola. Kastettu 25.01.1848 Nummi. Talollinen. Isänsä jälkeen Nummen Tavolan Yli-Seppälän talollinen 1880-luvullla. Ensimmäisen puolisonsa kuoltua nai itseään 30 vuotta nuoremman aisen. Isä Taulu 519. –Puoliso 1:o 24.10.1878 Pusula Anna Lovisa Lindfors. Syntynyt 11.08.1859 Pusula,Radus. Kastettu 14.08.1859 Pusula. Talollisen tytär Pusulan Raduksen kylän Tiensuusta. Maria Wilhelmina Jerman. Syntynyt 1860. Piika. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1890 piikana Nummen Tavolan Yli-Seppälässä eli miehensä kotona.

IX Lapset
1: Aina Lovisa Dahlgren. Syntynyt 22.10.1880 Nummi,Tavola. Kastettu 24.10.1880 Nummi.
Taulu 521
(Taulusta 511)

VI. Elias Hartzell. Syntynyt 08.12.1789 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 10.12.1789 Suomusjärvi. Lähti Suomusjärveltä Turkuun ja ryhtyi satulatekijän kisälliksi.Asui sittemmin perheensä kanssa Paraisilla. Isä Taulu 511. –Puoliso 13.02.1812 Parainen Margareta Granholm. Syntynyt 1791.

VII Lapset
Elias Johan Hartzell. Syntynyt 25.04.1811 Parainen,Vepo. Renki. Taulu 522.
Taulu 522
(Taulusta 521)

VII. Elias Johan Hartzell. Syntynyt 25.04.1811 Parainen,Vepo. Kastettu 27.04.1811 Parainen. Renki. Vihille mennessään vuonna 1835 oli renkinä Sauvon Saustilan karttanossa. Sieltä muutti perheineen Raisioon. Vuonna 1845 Kalannin Sundholmissa "inspectoren" -tittelillä. Pai vuotta myöhemmin Askaisten Vilni. Isä Taulu 521. –Puoliso Ulrika Charlotta Grönholm. Syntynyt 1811. Piika. Sauvon Saustilan kartanossa piikana vihille mennessään vuonna 1835.

VIII Lapset
Karl Johan Hartzell. Syntynyt 17.12.1835 Raisio. Kastettu 19.12.1835 Raisio.
Vilhelmina Hartzell. Syntynyt 08.07.1837 Raisio. Kastettu 09.07.1837 Raisio.
Gustaf Adolf Hartzell. Syntynyt 19.12.1838 Raisio. Kastettu 23.12.1838 Raisio. Kuollut 17.03.1839 Raisio.
Maria Charlotta Hartzell. Syntynyt 31.07.1841 Raisio. Kastettu 01.08.1841 Raisio. Kuollut 30.12.0186 Turku. Työskenteli Turun kaupungissa palvelusneitinä. Palvelusneiti.
Edla Sofia Hartzell. Syntynyt 30.03.1845 Kalanti,Sundholm. Kastettu 01.04.1845 Kalanti.
Lovisa Karolina Hartzell. Syntynyt 15.04.1847 Askainen,Villnäs. Kastettu 18.04.1847 Askainen.
Amanda Fredrika Hartzell. Syntynyt 12.05.1849 Askainen,Villnäs. Kastettu 21.05.1849 Askainen.
Taulu 523
(Taulusta 510)

V. Elisabeth Hartzell. Syntynyt 21.11.1756 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 24.11.1756 Kisko. Äiti Taulu 510. –Puoliso 1780 Kisko,Kirkonkylä Mårten. Syntynyt 11.09.1751 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 13.09.1751 Kisko. Talollinen,ruukkityöläinen. Kiskon Vikarin talollinen isänsä jälkeen. Vuonna 1793 Mårtenin äiti Maria Simonsdotter jäi asumaan yksin ikarsille ja Mårten muutti perheineen Orijärven kaivoksille. ( i Mårten. Syntynyt 18.10.1710 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut rintakuume 07.12.1784 Kisko,Kirkonkylä. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 1719 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut vanhuus 14.05.1805 Kisko,Kirkonkylä. Emäntä.)

VI Lapset
Martinus. Syntynyt 29.06.1781 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 01.07.1781 Kisko.
Johannes. Syntynyt 30.05.1786 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 30.05.1786 Kisko.
Christopher. Syntynyt 05.03.1789 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 06.03.1789 Kisko.
Gustaf Henric. Syntynyt 15.10.1791 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 17.10.1791 Kisko.
Anna. Syntynyt 21.11.1793 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 23.11.1793 Kisko.
Taulu 524
(Taulusta 501)

IV. Christopher Ljufström. Syntynyt 19.03.1736 Kisko,Kurkela. Kastettu 21.03.1736 Kisko. Kuollut punatauti 28.01.1789 Salo,Muurla. Haudattu 10.03.1789 Salo. Rusthollari. Avioliiton myötä tuli Salon Muurlan Uotilan talon rusthollariksi1771. Edellinen isäntä oli ollut puoliso Marian ensimmäinen miees. Kuoli vain 8 päivää vaimonsa jälkeen tammikuun lopussa 1789 ja audattiin yhdessä tämän kanssa maaliskuun 10. päivä Salossa. Äiti Taulu 501. –Puoliso 01.10.1771 Salo Maria. Syntynyt 07.06.1744 Salo,Hämmäinen. Kastettu 09.06.1744 Salo. Kuollut punatauti 20.01.1789 Salo,Muurla. Haudattu 10.03.1789 Salo. Muurlan Uotilan rusthollari Johan Anderssonin (1733-5.11.1770) leski naidessaan Christopher Ljufströmin Kiskon Kurkelan kylän Liiuhdon talosta. Vanhemmat Johan Christersson ja Anna Henriksdotter Hämmäisten klän Ylistalon rusthollista. Anna oli kotoisin Kiskon Viiarin talosta.

V Lapset
Johanna Ljufström. Syntynyt 21.07.1772 Salo,Muurla. Kuollut 1848 Kisko. Taulu 525.
Christopher Ljufström. Syntynyt 28.04.1775 Salo,Muurla. Kuollut 02.04.1855 Salo,Kavila. Rusthollari. Taulu 526.
Wilhelm Ljufström. Syntynyt 28.11.1777 Salo,Muurla. Taulu 527.
Anna Brita Ljufström. Syntynyt 07.10.1780 Salo,Muurla. Kastettu 08.10.1780 Salo. Kuollut tuntematon sairaus 13.10.1780 Salo,Muurla. Haudattu 15.10.1780 Salo.
Ulrika Catarina Ljufström. Syntynyt 06.11.1781 Salo,Muurla. Kastettu 07.11.1781 Salo.
Ester Ljufström. Syntynyt 21.03.1785 Salo,Muurla. Kastettu 22.03.1785 Salo.
Taulu 525
(Taulusta 524)

V. Johanna Ljufström. Syntynyt 21.07.1772 Salo,Muurla. Kastettu 25.07.1772 Salo. Kuollut 1848 Kisko. Rusthollari Christopher Ljufströmin tytär Salon Muurlan Uotilastta. Äiti Maria Johansdotter. Äiti Maria oli ollut naimisissa Uotilan edellisen rusthollarin kanssa ja Christopher oli kotoisin Kiskon Kurkelan Liuhdolta. Henrikin kuoltua Johanna nai Kiskon Toijan Mellerin talosta kotisin olleen "opiskelija, herra" Herman Mellerin. Isä Taulu 524. –Puoliso 1:o 05.07.1796 Salo Henrik Karander. Syntynyt 05.07.1759 Kisko,Ylettylä. Kastettu 08.07.1759 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Ylettylän Karan talon rusthollarina. Katso myös 91 , 118 , 118 , 118 , 118. Herman Meller. Syntynyt 23.02.1782 Kisko,Toija. Kastettu 23.02.1782 Kisko. Kuollut 25.06.1814 Kisko. Isä Kiskon Toijan kylän Mellerin talon rusthollari ja pitäjän kuuudennusmies Erik Christersson ja äiti Lisa Mårtensdotter. Ylioppilaaksi Turussa vuonna 1804 "Mäller Hermannus. Austral._907" sui Kiskossa.

VI Lapset
1: Henrik Johan Karander. Syntynyt 17.03.1797 Kisko,Ylettylä. Kastettu 17.03.1797 Kisko. Kuollut 18.11.1797 Kisko.
1: Johanna Henrietta Karander. Syntynyt 21.09.1798 Kisko,Ylettylä. Kastettu 22.09.1798 Kisko.
1: Ulrika Christina Karander. Syntynyt 20.12.1800 Kisko,Ylettylä. Kastettu 21.12.1800 Kisko. Kuollut 06.01.1816 Kisko,Ylettylä.
1: Christopher Karander. Syntynyt 17.09.1805 Kisko,Ylettylä. Kuollut 18.02.1855 Vihti,Kirvelä. Rusthollari. Taulu 119.
2: Johan Herman. Syntynyt 06.10.1810 Kisko,Ylettylä. Kastettu 07.10.1810 Kisko. Kuollut 31.12.1815 Kisko.
2: Johanna. Syntynyt 09.10.1813 Kisko,Ylettylä. Kastettu 12.10.1813 Kisko. Kuollut 18.01.1816 Kisko.
Taulu 526
(Taulusta 524)

V. Christopher Ljufström. Syntynyt 28.04.1775 Salo,Muurla. Kuollut 02.04.1855 Salo,Kavila. Rusthollari. Salon Kavilan rusthollari 1800-luvun alusta lähtien aina 1830-luvulla, jolloin tilan isännäksi tuli hänen samanniminen poikansa.. Pojan kuoltua uudeksi rusthollariksi tuli leski Helena Maneliuken kanssa avioitunut perniöläinen Henrik Johan Lindholm. Isä Taulu 524. –Puoliso 14.07.1807 Salo Catarina. Syntynyt 17.11.1783 Salo,Kavila. Kastettu 18.11.1783 Salo. Rusthollarin tytär Salon Kavilasta. Isä Michel Johansson, äiti Lena Henriksdotter. Lena oli kotoisin Uskelan Lopin kylän Pertun rusthollista. iti Lena kuoli Kavilassa 22.8.1833.

VI Lapset
Christopher Ljuström. Rusthollari. Vaimonsa ensimäisen puolison jälkeen Salon Kavilan yksinäistalon rusthollarina. Syntynyt 19.06.1809 Salo,Kavila. Kastettu 19.06.1809 Salo. Kuollut keuhkotauti 08.03.1843 Salo,Kavila. Haudattu 02.04.1843 Salo. –Puoliso 04.07.1833 Kisko Helena Manelius. Syntynyt 12.07.1798 Kisko,Tieksmäki. Kuollut 30.10.1862 Salo,Kavila. Kotoisin Kiskon Tieksmäen Yrjän talosta.

Helena Manelius oli kolme kertaa naimisissa. Ensimmäinen puoliso oli Kiskon Kaukurin kylän Uotilan rusthollari ja leskimies Michel Michelsson, toinen puoliso Salon Kavilan rusthollari Christopher Ljufström ja kolmas Kavilan seuraava isäntä, Perniössä 16.1.1810 syntynyt Henrik Johan Lindholm.
Wilhelm Ljuström. Syntynyt 05.03.1812 Salo,Kavila. Kastettu 05.03.1812 Salo. Kuollut 05.03.1812 Salo,Kavila. Haudattu 08.03.1812 Salo.
Wilhelm Ljuström. Syntynyt 01.05.1813 Salo,Kavila. Kastettu 02.05.1813 Salo. Kuollut keuhkotauti 29.04.1833 Salo,Kavila. Haudattu 1833 Salo.
Carl Gustaf Ljuström. Syntynyt 20.06.1816 Salo,Kavila. Kastettu 23.06.1816 Salo. Kuollut sydänvika 20.01.1817 Salo,Kavila. Haudattu 26.01.1817 Salo.
Carl Henrik Ljuström. Syntynyt 14.11.1818 Salo,Kavila. Kastettu 16.11.1818 Salo. Kuollut vilutauti 11.05.1821 Salo,Kavila. Haudattu 20.05.1821 Salo.
Johan Henrik Ljuström. Syntynyt 18.06.1821 Salo,Kavila. Kastettu 19.06.1821 Salo.
Taulu 527
(Taulusta 524)

V. Wilhelm Ljufström. Syntynyt 28.11.1777 Salo,Muurla. Kastettu 30.11.1777 Salo. Isä Taulu 524. –Puoliso 17.12.1805 Salo Maria Elen. Syntynyt 24.03.1790 Salo. Kastettu 25.03.1790 Salo. Rusthollarin tytär Salon Vähä-Äijälästä. Isä Mats Eriksson Elen, äiti Justina Jacobsdotter Salovia Hakostaron rusthollista. Marian ainoa sisar Ester oli naimisissa Karjalohjan Tammiston rsthollari Nils Ekqvistin kanssa, mutta kuoli vain 18-vuotiaana. ( i Mats Elen. Syntynyt 31.03.1765 Salo,Vähä-Äijälä. Kuollut hukkui 04.10.1792 Salo,Vähä-Äijälä. Rusthollari. Ä Justina. Syntynyt 10.05.1764 Salo,Hakostaro. Kuollut kihti 05.08.1795 Salo,Vähä-Äijälä.)

VI Lapset
Maria Wilhelmina Ljufström. Syntynyt 01.08.1812 Salo,Äijälä. Kastettu 02.08.1812 Salo.
Ulrika Katarina Ljufström. Syntynyt 08.10.1814 Salo,Äijälä. Kastettu 09.10.1814 Salo.
Wilhelm Ljufström. Syntynyt 03.10.1816 Salo,Äijälä. Kastettu 06.10.1816 Salo. Kuollut tuntematon 22.03.1818 Salo,Äijälä. Haudattu 03.04.1818 Salo.
Wilhelm Ljufström. Syntynyt 14.10.1818 Salo,Äijälä. Rusthollari. Taulu 528.
Kristoffer Ljufström. Syntynyt 31.05.1821 Salo,Äijälä. Kastettu 05.06.1821 Salo.
Taulu 528
(Taulusta 527)

VI. Wilhelm Ljufström. Syntynyt 14.10.1818 Salo,Äijälä. Kastettu 18.10.1818 Salo. Rusthollari. Isänsä jälkeen Salon Äijälän kylän Vähä-Äijälän puolikkaan rusthhollin isäntänä. Isä Taulu 527. –Puoliso 29.06.1843 Salo Maria Christina. Syntynyt 02.11.1825 Perniö. Kotoisin Perniöstä rippikirjan mukaan. Vihkimisen aikaan vuonna 1843 oli piikana Salon Villilän kylän eskitalossa.

VII Lapset
Wilhelm Ljufström. Syntynyt 08.05.1844 Salo,Äijälä.
Maria Ljufström. Syntynyt 05.02.1846 Salo,Äijälä.
Wilhelmina Ljufström. Syntynyt 10.03.1848 Salo,Äijälä.
Matilda Ljufström. Syntynyt 01.05.1850 Salo, Äijälä. Taulu 529.
Johan Kristoffer Ljufström. Syntynyt 25.09.1852 Salo,Äijälä.
Taulu 529
(Taulusta 528)

VII. Matilda Ljufström. Syntynyt 01.05.1850 Salo, Äijälä. Suomusjärven kirkkomaalla olevassa hautakivessä syntymäpäivänä 7.5.1850. Isä Taulu 528. –Puoliso Karl Alexander Sandholm. Syntynyt 03.02.1843. Kuollut 24.09.1909 Suomusjärvi. Talollinen. Syntymä- ja kuolinaika Suomusjärven kirkkomaalla olevasta hautakivestä.

Suomusjärven Koorlan kylän Heikan talollinen ainakin 1880-luvulla.

VIII Lapset
Anna Judith Sandholm. Syntynyt 22.11.1884 Suomusjärvi, Koorla, Heikka.
Johan August Sandholm. Syntynyt 18.12.1886 Suomusjärvi, Koorla, Heikka.
Taulu 530
(Taulusta 500)

III. Michel. Syntynyt 16.03.1701 Kisko,Jyly. Kastettu 19.03.1701 Kisko. Rusthollari. Isänsä jälkeen Kiskon Jylyn kylässä sijainneen kotitalonsa rusthollarina. Äiti Taulu 500. –Puoliso Maria. Syntynyt 1706. Marian ja Michelin vihkimistä ei löydy Kiskon luetteloista. Syntymäaika rippikirjasta - tämän perusteella hän saattaisi ollViiarin rusthollari Henrik Larssonin tytär.

IV Lapset
Lena. Syntynyt 15.10.1729 Kisko,Jyly. Taulu 531.
Anna. Syntynyt 25.12.1731 Kisko,Jyly. Taulu 532.
Henrik. Syntynyt 14.06.1734 Kisko,Jyly. Kastettu 16.06.1734 Kisko. Kuollut 1735 Kisko.
Michel. Syntynyt 29.05.1736 Kisko,Jyly. Kastettu 31.05.1736 Kisko.
Catarina. Syntynyt 1738 Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Kuollut 1740 Kisko.
Maria. Syntynyt 1740 Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Kuollut 1742 Kisko.
Regina. Syntynyt 1745 Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Kuollut 1745.
Sophia. Syntynyt 1747 Kisko,Jyly. Kastettu Kisko. Kuollut 1748.
Hedvig. Syntynyt 03.05.1749 Kisko,Jyly. Kastettu 07.05.1749 Kisko.
Taulu 531
(Taulusta 530)

IV. Lena. Syntynyt 15.10.1729 Kisko,Jyly. Kastettu 17.10.1729 Kisko. Isä Taulu 530. –Puoliso 03.06.1754 Kisko Gustaf. Syntynyt 12.07.1729 Kisko,Ylettylä. Kastettu 13.07.1729 Kisko. Isä Kiskon Ylettylän kylässä asunut rakuuna Gustaf Carbin, äiti Anna Johansdotter. Gustav asui perheineen 1750- ja 1760-luvuilla vaimonsa kotitalossa, Jylyn Jaakkolan rusthollissa. erheen myöhemmät vaiheet tuntemattomat.

V Lapset
Maria. Syntynyt 29.06.1754 Kisko,Jyly. Kastettu 02.07.1754 Kisko.
Anna. Syntynyt 07.12.1755 Kisko,Jyly. Kastettu 07.12.1775 Kisko.
Lisa. Syntynyt 04.05.1759 Kisko,Jyly. Kastettu 06.05.1759 Kisko.
Gustaf. Syntynyt 16.07.1762 Kisko,Jyly. Kastettu 18.07.1762 Kisko.
Johan. Syntynyt 27.12.1763 Kisko,Jyly. Kastettu 28.12.1763 Kisko.
Maria. Syntynyt 16.03.1767 Kisko,Jyly. Kastettu 17.03.1767 Kisko.
Taulu 532
(Taulusta 530)

IV. Anna. Syntynyt 25.12.1731 Kisko,Jyly. Kastettu 27.12.1731 Kisko. Isä Taulu 530. –Puoliso 26.10.1753 Kisko Carl. Syntynyt 17.03.1728 Nummi,Järvenpää. Kastettu 21.03.1728 Nummi. Rusthollari. Asui naimisiin mentyään perheineen vaimonsa kotitalossa, Kiskon Jylyn Jaakkolan ratsutilalla. li kotoisin Nummen Järvenpään kylän Jussarilta.

V Lapset
Carl. Syntynyt 06.12.1754 Kisko,Jyly. Kastettu 08.12.1754 Kisko.
Michel. Syntynyt 1757 Kisko,Jyly. Kastettu 12.04.1757 Kisko.
Carin. Syntynyt 19.10.1759 Kisko,Jyly. Kastettu 23.10.1759 Kisko.
Johan. Syntynyt 10.03.1762 Kisko,Jyly. Kastettu 15.03.1762 Kisko.
Taulu 533
(Taulusta 500)

III. Maria. Syntynyt 1714 Kisko,Jyly. Kastettu 1714 Kisko. Kuollut 09.11.1782 Kisko,Toija. Asui Kiskon Jylyn kylässä vihkimisen aikaan vuonna 1739. Isä Johhan oli Jaakkolan talon rusthollari. Maria oli naimisissa kahden käsityöläisen kanssa, pitäjänsuutarChristopher Henrikssonin sekä pitäjänräätäli Henrik Henrikssoniin. Näistä Christopher oli Wiman -suvun ja Henrik Åstedt suvun esivanhempia. Rippikirjassa 1780-85 syntymäaikana vuosi 1714 - kuolinaika samsta rippikirjasta. Äiti Taulu 500. –Puoliso 1:o 03.10.1739 Kisko Henrik. Kuollut 1746. Pitäjänräätäli. Asui perheineen Kiskon Toijan kylässä ja toimi pitäjänräätälinä.. uoli talvella 1745/46 ennen toisen lapsena syntymää. Christopher. Syntynyt 10.02.1728 Kisko,Viiari. Kastettu 11.02.1728 Kisko. Kuollut vanhuus 02.09.1801 Kisko,Toija. Haudattu 1801 Kisko. Pitäjänsuutari. Christopher oli Kiskon pitäjänsuutari ja asui Toijan kylässä. Rippikirjan mukaan syntyi vuonna 1728. Ainoa tuona vuonna Kiskosa syntynyt Christopher oli Viiarin rusthollari Henrik Larssoninja vaimonsa Karin Nilsdotterin poika.

IV Lapset
1: Helena. Syntynyt 09.08.1740 Kisko,Toija. Kastettu 13.08.1740 Kisko. –Puoliso 29.09.1770 Kisko Gustav Alenius. Pitäjänräätäli. Pitäjänräätäli Perniön Ahljoen kylästä. Perheen myöhemmät vaiheet tuntemattomat.
1: Johan Åstedt. Syntynyt 26.10.1741 Kisko,Toija. Kastettu 28.10.1741 Kisko.
1: Henrik Åstedt. Syntynyt 08.01.1744 Kisko,Toija. Kastettu 09.01.1744 Kisko. Kuollut 04.06.1808 Kisko,Viiari. Pitäjänseppä,talollinen. Vihkimisen aikaan toimi Kiskossa pitäjänseppänä ja asui perheineeen Ylettylässä, Karan rusthollin mailla. uodesta 1787 lähtien Viiarin kylän Pellin talollinen. Syntymäaika Kiskon rippikirjasarjasta 1780-97. Isä Kisko pitäjänräätäli Henrik Henriksson ja äiti Maria Johansdotter. uolinaika rippikirjasta. enrik ja puoliso Lena kuolivat samana päivänä. –Puoliso 12.10.1773 Kisko Helena Karander. Syntynyt 13.08.1751 Kisko,Ylettylä. Kuollut 04.06.1808 Kisko,Viiari. Katso myös 91 , 92 , 92 , 92 , 92 , 92 , 92 , 92 , 92.
1: Daniel Åstedt. Syntynyt 12.02.1746 Kisko,Toija. Pitäjänsuutari. Taulu 534.
2: Christopher Wiman. Syntynyt 31.10.1749 Kisko,Toija. Seppä,torppari. Taulu 539.
2: Gustav Wiman. Syntynyt 14.03.1752 Kisko,Toija. Kuollut 13.10.1802 Kisko,Viiari. Kengäntekijä,torppari. Taulu 543.
2: Petter Wiman. Syntynyt 16.04.1754 Kisko,Toija. Kuollut rinnan pakotus 24.11.1831 Kisko,Kurkela. Suutari,siltavouti. Taulu 553.
2: Esther Wiman. Syntynyt 23.05.1757 Kisko,Toija. Taulu 554.
Taulu 534
(Taulusta 533)

IV. Daniel Åstedt. Syntynyt 12.02.1746 Kisko,Toija. Kastettu 14.02.1746 Kisko. Pitäjänsuutari. Vuonna 1768 Kalannissa ruukin suutarina. 1770 -luvulla pitäjänsuutarina Kiskossa - asui perheineen Jylynkylässä, Kauppilan talon mailla. 800-luvun alussa muutti Toijan sahalle. Äiti Taulu 533. –Puoliso Ingeborg Eklind. Syntynyt 13.04.1746. Syntymäaika Kiskon rippikirjasta.

V Lapset
Johan Åstedt. Syntynyt 13.08.1768 Kalanti. Kastettu 14.08.1768 Kalanti. Asui vielä vuonna 1784 vanhempiensa perheessä Kiskon Jylyn Kauppilan talon torpassa, mutta muutti sitten pois.
David Åstedt. Syntynyt 25.12.1774 Kisko,Jyly. Kuollut hukkui 07.06.1820 Turku,Ruots. srk. Maalarimestari. Taulu 535.
Ester Åstedt. Syntynyt 11.09.1777 Kisko,Jyly. Kuollut 1842 Turku,Ruots. srk. Taulu 536.
Daniel Åstedt. Syntynyt 01.12.1779 Kisko,Jyly. Seppä. Taulu 537.
Henrik Åstedt. Syntynyt 06.09.1782 Kisko,Jyly. Kastettu 08.09.1782 Kisko. Kuollut 10.06.1783 Kisko.
Esaias Åstedt. Syntynyt 01.09.1784 Kisko,Jyly. Kauppias,tarkastaja. Taulu 538.
Samuel Åstedt. Syntynyt 19.03.1788 Kisko,Jyly. Kastettu 21.03.1788 Kisko. Kuollut 27.09.1788 Kisko.
Taulu 535
(Taulusta 534)

V. David Åstedt. Syntynyt 25.12.1774 Kisko,Jyly. Kastettu 28.12.1774 Kisko. Kuollut hukkui 07.06.1820 Turku,Ruots. srk. Haudattu 17.06.1820 Maaria. Maalarimestari. Työskenteli Turun kaupungissa maalarimestarina. Haudattiin Maarian seurakunnan puolelle - oli kuollut hukkumallRaisionjokeen. Isä Taulu 534. –Puoliso 13.07.1815 Turku,suom. srk Agatha Charlotta Lauren. Agata Charlotta asui vihittäessä Turun suomalaisessa seurakunnassa.

VI Lapset
Helena Sophia Åstedt. Syntynyt 12.06.1816 Turku,Ruots. srk. Kastettu 16.06.1816 Turku.
Taulu 536
(Taulusta 534)

V. Ester Åstedt. Syntynyt 11.09.1777 Kisko,Jyly. Kastettu 14.09.1777 Kisko. Kuollut 1842 Turku,Ruots. srk. Haudattu 15.01.1842 Turku. Isä Taulu 534. –Puoliso 15.05.1806 Turku,ruots. srk Johan Fagerström. Vahtimestari. Turun meritullin vahtimestari.

VI Lapset
Johan Viktor August Fagerström. Syntynyt 31.08.1807 Turku,Ruots. srk. Kastettu 02.09.1807 Turku. Kuollut 16.02.1849 Tampere. Varamaanmittari. Turun katedraalikoulun oppilas 21.2.1816 (in cl. apolog.) - 3.2..1824 (abiit e cl. lect.). Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 1.4.1825. Ylioppilas Turusa 4.4.1825. Turkulaisen osakunnan jäsen 12.5.1825 12/5 1825. Joh. Vict. Aug. Fagerström 31/8 1807.

Maanmittausoppilas 11.7.1825.

Maanmittausauskultantti 31.5.1828. Varamaanmittari Turun ja Porin läänissä 1832, ero 1840 aikomuksna pyrkiä maanmittariksi Venäjälle.
Matthias Amandus Fagerström. Syntynyt 17.07.1811 Turku,Ruots. srk. Kastettu 17.07.1811 Turku. Kuollut 17.07.1811 Turku,Ruots. srk.
Frantz Ernst Fagerström. Syntynyt 18.12.1814 Turku,Ruots. srk. Kastettu 18.12.1814 Turku.
Abraham Amandeus Fagerström. Syntynyt 18.12.1814 Turku,Ruots. srk. Kastettu 18.12.1814 Turku.
Johanna Sophia Fagerström. Syntynyt 28.08.1817 Turku,Ruots. srk. Kastettu 29.08.1817 Turku.
Taulu 537
(Taulusta 534)

V. Daniel Åstedt. Syntynyt 01.12.1779 Kisko,Jyly. Kastettu 06.12.1779 Kisko. Seppä. Asui perheineen Kiskon Toijan sahalla ja harjoitti sepän ammattiia. Vuonna 1817 mainitaan Viiarilla torpparina ja 1820 Vilikkalan Sukolla seppänä. Vuonna 1832 Viiarin Pellin talon torpparina. Isä Taulu 534. –Puoliso 1810 Kisko Maria Wibeg. Syntynyt 09.10.1789 Kisko,Viiari. Kastettu 09.10.1789 Kisko. Isä Kiskon Viiarin Pellin talon torppari Michel W., joka kuoli ennen Marian syntymää. Äiti Lisa Henriksdotter.

VI Lapset
Elsa Åstedt. Syntynyt 07.08.1811 Kisko,Toija. Kastettu 08.08.1811 Kisko. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1863 oli piikana Kiskon Toijan Ilveksentalossa. –Puoliso 09.07.1863 Kisko Israel. Syntynyt 11.04.1798 Kisko,Kaukuri. Torppari. Katso myös 542.
Gustava Wilhelmina Åstedt. Syntynyt 09.04.1814 Kisko,Toija. Kastettu 09.04.1814 Kisko.
Johan Åstedt. Syntynyt 07.10.1817 Kisko,Viiari. Kastettu 07.10.1817 Kisko.
Esaias Åstedt. Syntynyt 21.09.1820 Kisko,Vilikkala. Kastettu 23.09.1820 Kisko.
Maja Lena Åstedt. Syntynyt 16.03.1823 Kisko,Toija. Kastettu 17.03.1823 Kisko. –Puoliso 16.10.1853 Kisko Christian Lundsten. Syntynyt 07.04.1821 Kisko,Kurkela. Kastettu 08.04.1821 Kisko. Pitäjänsuutari. Kiskon pitäjänsuutari - asui vihkimisen aikaan Viiarin Sepän tallon torpassa. Isä Kurkelan Heikolassa asunut nahkuri Johan Lundsten, äiti Anna Varhela. Christian oli ollut aiemmin naimisissa Lovisa Ekströmin kanssa.Tästä aviosta oli tytär Ulrika Sofia (s. 18.6.1847).
Ulrika Åstedt. Syntynyt 18.04.1827 Kisko,Toija. Kastettu 18.04.1827 Kisko.
David Åstedt. Syntynyt 18.01.1832 Kisko,Viiari. Kastettu 20.01.1832 Kisko. Torppari. Isänsä jälkeen jatkoi torpparina Kiskon Viiarin Sepän talon mailla. –Puoliso 31.10.1854 Kisko Eva Lena Elfström. Syntynyt 13.10.1824 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.10.1824 Kisko. Piika. Vihkimisen aikaan 1850-luvulla oli piikana Kiskon Sepän rustholllissa. Syntyi Kurkelan kylän Nyytistön torpassa Anders Anderssonin ja lrika Gustafsdotterin perheeseen.
Taulu 538
(Taulusta 534)

V. Esaias Åstedt. Syntynyt 01.09.1784 Kisko,Jyly. Kastettu 05.09.1784 Kisko. Kauppias,tarkastaja. Mainitaan vihkimisensä yhteydessä kauppiaana. Asui ainakin 1814 Pyhäjärvellä Ul., mutta vuosikymmenen lopulla Helsingissä. saiaksen kuoltua asui perhe ainakin Porissa. Isä Taulu 534. –Puoliso 24.12.1810 Bromarv Sofia Helena Kevin. Syntynyt 15.07.1791 Bromarv,Kivitok. Kastettu 17.07.1791 Bromarv. Kuollut rintatauti 12.01.1861 Pori,Inderö. Haudattu 19.01.1861 Pori. Isä Bromarvin Kivitokin Östergård isäntä ja pitäjän lautamies Erik Thomasson, äti Lena Carlsdotter.

VI Lapset
Sofia Charlotta Åstedt. Syntynyt 02.02.1812 Pohja. Kastettu 07.02.1812 Pohja.
Lotta Åstedt. Syntynyt 15.08.1814 Pyhäjärvi Ul,Hongisto. Kastettu 16.08.1814 Pyhäjärvi Ul. Kuollut 08.11.1814 Pyhäjärvi Ul. Kastettujen luettelon mukaan olisi kuollut muutaman kuukauden ikäisenä.
August Ferdinand Åstedt. Syntynyt 08.11.1817 Helsinki. Kastettu 11.11.1817 Helsinki. Kuollut muu tauti 04.12.1882 Pori,Kokemäensaari. Haudattu 09.12.1882 Pori. Kalastaja.
Amanda Florentina Åstedt. Syntynyt 28.12.1820 Pori. Kastettu 02.01.1821 Pori. Kuollut keuhkotauti 28.12.1848 Pori. Haudattu 05.01.1848 Pori. Isä Esaias ehti kuolla ennen Amandan syntymää. yntyi ja kuoli samalla päivämäärällä 28. joulukuuta.
Taulu 539
(Taulusta 533)

IV. Christopher Wiman. Syntynyt 31.10.1749 Kisko,Toija. Kastettu 31.10.1749 Kisko. Seppä,torppari. Asui perheineen Kiskon Metsolan kylän Sonnin talon torpassa - oli ammatiltaan seppä. Äiti Taulu 533. –Puoliso 15.10.1772 Kisko Anna. Syntynyt 24.04.1744 Kisko,Metsola. Kastettu 26.04.1744 Kisko. Isä Kiskon Metsolan kylän Sonnin talollinen Henrik Henriksson, äiti Maria Simonsdotter.

V Lapset
Lena Wiman. Syntynyt 05.09.1773 Kisko,Metsola. Kuollut 17.01.1848 Kisko,Metsola. Taulu 540.
Maria Wiman. Syntynyt 21.06.1776 Kisko,Metsola. Piika,torpan emäntä. Taulu 542.
Lovisa Wiman. Syntynyt 21.07.1782 Kisko,Metsola. Kastettu 21.07.1782 Kisko.
Taulu 540
(Taulusta 539)

V. Lena Wiman. Syntynyt 05.09.1773 Kisko,Metsola. Kastettu 07.09.1773 Kisko. Kuollut 17.01.1848 Kisko,Metsola. Isä Kiskon Metsolan kylän seppä Christopher Wiman. uolinaika rippikirjasta. Isä Taulu 539. –Puoliso 10.10.1805 Kisko Gustaf Axberg. Syntynyt 19.10.1778 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 21.10.1778 Kisko. Torppari,renki. Vanhemmat Kiskon Honkapyölin Pamsin rusthollin rakuuna Johan Axbberg, äiti Brita Mårtensdotter. Vihkimisen aikaan oli renkinä Toijan kylässä. Appensa jälkeen tuli Metsolan Sonnin talon torppariksi. sui vielä 1850-luvulla ao. torpassa.

VI Lapset
Maria. Syntynyt 03.08.1806 Kisko,Metsola. Kastettu 04.08.1806 Kisko.
Gustaf Wiman. Syntynyt 22.11.1816 Kisko,Metsola. Talollinen. Taulu 541.
Taulu 541
(Taulusta 540)

VI. Gustaf Wiman. Syntynyt 22.11.1816 Kisko,Metsola. Kastettu 23.11.1816 Kisko. Talollinen. Kiskon Metsolan kylän Eskolan 2/3 manttaalin talon isäntä. Gustafille ja hänen ensimmäiselle vaimolleen syntyi lapsi 7.2.148. Ulrika menehtyi kolme päivää myöhemmin eikä lapsen nimeä mainita kastetuissa tai rippikirjassa. Ilmeisesti sekä äiti että lapsi menehtyivät synnytyksessä tai heti sen jälkeen. Äiti Taulu 540. –Puoliso 1:o 17.10.1848 Suomusjärvi Wilhelmina Nikander. Syntynyt 14.05.1828 Suomusjärvi,Laperla. Kastettu 18.05.1828 Suomusjärvi. Isä Suomusjärven Laperlan kylän Nikkarin talollinen. Ulrika. Syntynyt 14.12.1814 Suomusjärvi,Rautsuo. Kastettu 16.12.1814 Suomusjärvi. Kuollut 10.02.1848 Kisko,Metsola. Isä Suomusjärven Rautsuon kylän Pombuksen talollinen Elias Simonnsson, äiti Lena Pehrsdotter. uolinaika Kiskon rippikirjasta. ( i Elias. Syntynyt 06.03.1779 Suomusjärvi,Rautsuo. Talollinen. Ä Lena. Syntynyt 18.09.1776 Suomusjärvi,Rautsuo.)

VII Lapset
2: Johan Fredrik Wiman. Syntynyt 28.05.1844 Kisko,Metsola. Kastettu 29.05.1844 Kisko.
1: Gustaf Edvard Wiman. Syntynyt 01.06.1850 Kisko,Metsola. Kastettu 02.06.1850 Kisko.
1: Johanna Wilhelmina Wiman. Syntynyt 14.02.1852 Kisko,Metsola. Kastettu Kisko.
1: Fridolf Wiman. Syntynyt 15.05.1855 Kisko,Metsola. Kastettu Kisko.
Taulu 542
(Taulusta 539)

V. Maria Wiman. Syntynyt 21.06.1776 Kisko,Metsola. Kastettu 23.06.1776 Kisko. Piika,torpan emäntä. Vihkimisen aikaan vuonna 1797 oli piikana Kiskon Metsolan kylässä. Isä Taulu 539. –Puoliso 27.06.1797 Kisko Israel. Syntynyt 28.06.1767 Kisko,Kaukuri. Kastettu 29.06.1767 Kisko. Torppari. Kiskon Kaukurin kylän Nurrin talon torppari - isä Jöran oli ollut Israelin syntymän aikaan Nurrin isäntänä. Äiti Anna oli rakuunnan tytär.

VI Lapset
Israel. Syntynyt 11.04.1798 Kisko,Kaukuri. Kastettu 11.04.1798 Kisko. Torppari. Isänsä jälkeen Kiskon Kaukurin kylän Nurrin talon torpparina. Hänen toinen puolisonsa Elsa Åstedt oli samalla hänen pikkuserkunsa. –Puoliso 09.07.1863 Kisko Elsa Åstedt. Syntynyt 07.08.1811 Kisko,Toija. Piika. Katso myös 537.
Johan. Syntynyt 16.03.1800 Kisko,Kaukuri. Kastettu 19.03.1800 Kisko.
Karl. Syntynyt 21.01.1803 Kisko,Kaukuri. Kastettu 23.01.1803 Kisko. Renki. Oli vihittäessä renkinä Kiskossa, Sillanpään talossa. Vanhemmat Kaukurin Holman torppari Israel Jöransson ja vaimonsaMaria Christophersdotter. –Puoliso 05.07.1832 Kisko Eva. Syntynyt 23.11.1810 Kisko,Toija. ( i Abram Dahlström. Syntynyt 29.10.1782 Salo,Karjaskylä. Torppari. Ä Brita Stina. Syntynyt 17.05.1782 Suomusjärvi,Ahtiala.)
David. Syntynyt 07.10.1805 Kisko,Kaukuri. Kastettu 08.10.1805 Kisko.
Michel. Syntynyt 09.10.1808 Kisko,Kaukuri. Kastettu 11.10.1808 Kisko.
Michel. Syntynyt 30.06.1811 Kisko,Kaukuri. Kastettu 30.06.1811 Kisko.
Helena. Syntynyt 05.06.1814 Kisko,Kaukuri. Kastettu 05.06.1814 Kisko.
Anders. Syntynyt 25.11.1817 Kisko,Kaukuri. Kastettu 26.11.1817 Kisko.
Taulu 543
(Taulusta 533)

IV. Gustav Wiman. Syntynyt 14.03.1752 Kisko,Toija. Kastettu 15.03.1752 Kisko. Kuollut 13.10.1802 Kisko,Viiari. Kengäntekijä,torppari. Kiskon Viiarin kylän kengäntekijä, torppari ja lopulta talollinen Hannulla. Isä Toijan kylässä asunut pitäjänsuutari Christopher Henrksson ja äiti Maria Johansdotter. Maria oli aiemmin ollut naimisissa pitäjänräätäli Henrik Henrikssonin kanssa. Gustav kuoli Hannun talossa syksyllä 1802 - kuolinaika rippikirjasta. Äiti Taulu 533. –Puoliso 12.12.1748 Kisko Anna. Syntynyt 17.08.1748 Kisko,Kavasto. Kastettu 21.08.1748 Kisko. Kuollut 29.09.1817 Kisko,Viiari. Kuolinaika Kiskon rippikirjasta. ( i Johan. Syntynyt 03.01.1709 Kisko,Kavasto. Rusthollari. Ä Marja. Syntynyt 15.02.1713 Kisko,Ylettylä.)

V Lapset
Johanna Wiman. Syntynyt 24.11.1781 Kisko,Viiari. Kastettu 25.11.1781 Kisko. Kuollut 1814 Kisko,Viiari. Haudattu 1814 Kisko. Suutari ja talollinen Gustaf Wimanin tytär Kiskon Viiarin kylästä. –Puoliso 01.07.1802 Kisko Elias Viman. Syntynyt 07.10.1781 Kisko,Viiari. Talollinen. Katso myös 475 , 484 , 484 , 484 , 484 , 484 , 484.
Greta Stina Wiman. Syntynyt 19.12.1783 Kisko,Viiari. Taulu 544.
Ulrika Wiman. Syntynyt 02.07.1786 Kisko,Viiari. Taulu 549.
Karolina Kustava Wiman. Syntynyt 02.07.1791 Kisko,Viiari. Taulu 552.
Taulu 544
(Taulusta 543)

V. Greta Stina Wiman. Syntynyt 19.12.1783 Kisko,Viiari. Kengäntekijä Gustav Wimanin ja ja vaimonsa Anna Johansdotterin tytär Kiskon Viiarin kylästä. Gustav oli myös Viiarin Hannun taloollinen. Greta Stinan ensimmäinen puoliso oli ollut Toijan Ilveksen talopoika David Henriksson. Heidän tyttärensä Stina Lisa eli 1810-luvulla Ilveksellä. Isä Taulu 543. –Puoliso 1:o 28.11.1813 Kisko Gabriel Hagelberg. Syntynyt 22.08.1783 Karjalohja,Karkali. Kuollut Kisko,Toija. Talollinen. Kiskon Toijan kylän Ilveksen talollinen vaimonsa ensimmäinen puolison jälkeen vuodesta 1813 lähtien. ( i Henrik Hagelberg. Syntynyt 1730 Karjalohja,Lohjantaipale. Kuollut keuhkotauti 10.02.1793 Karjalohja,Karkali. Talollinen. Ä Johanna Lovisa Rautell. Syntynyt 23.01.1750 Karjalohja,Karkali. Kuollut vanhuuden heikkous 10.02.1830 Karjalohja,Karkali.) David. Syntynyt 06.12.1776 Kisko,Metsola. Kastettu 07.12.1776 Kisko. Kuollut 25.09.1812 Kisko,Toija. Vuonna 1805 asui perheineen vaimonsa kotitalossa, Viiarin Hannullla. 1810 muuttivat Toijan Ilvekseen, jossa David kuoli kaksi vuottamyöhemmin. ( i Henrik. Syntynyt 27.09.1746 Kisko,Toija. Kuollut 18.11.1786 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 03.09.1750 Kisko,Metsola. Kuollut 31.01.1779 Kisko,Metsola.)

VI Lapset
2: Stina Lisa Lindroos. Syntynyt 08.09.1805 Kisko,Viiari. Taulu 545.
1: Gustav Johan Hagelberg. Syntynyt 10.02.1815 Kisko,Toija. Kastettu 12.02.1815 Kisko.
1: Gabriel Isaac Hagelberg. Syntynyt 04.12.1816 Kisko,Toija. Taulu 546.
1: Elias Christian Hagelberg. Syntynyt 01.10.1819 Kisko,Toija. Kastettu 03.10.1819 Kisko. Kuollut 1819 Kisko,Toija. Mainitaan vihittäessä Kiskon Toijan Ilveksen talon pojaksi.
1: Elias Christian Hagelberg. Syntynyt 19.03.1825 Kisko,Toija. Taulu 547.
Taulu 545
(Taulusta 544)

VI. Stina Lisa Lindroos. Syntynyt 08.09.1805 Kisko,Viiari. Kastettu 09.09.1805 Kisko. Käytti sukunimeä Lindroos. Äiti Taulu 544. –Puoliso 24.10.1826 Kisko Henrik Olin. Syntynyt 11.09.1794 Sammatti, Haarjärvi, Niku. Talollinen, torppari. Ainakin vuosina 1829-37 Sammatin Haarjärven Nikun talollisena, kunnes muutti Kiskon Toijan Ilvekselle torppariksi.

VII Lapset
Henrik Johan Olin. Syntynyt 08.01.1828 Sammatti, Haarjärvi, Niku. Kuollut 1833 Sammatti, Haarjärvi, Niku.
Henrik Johan Olin. Syntynyt 27.07.1834 Kisko, Toija. renki. Mustion vihittyjen luettelon mukaan oli Kiskon Mommolan kartanon renkivouti, mutta Kiskon rippikirjan mukaan oli tavallinen renki.

Henrik Johanin isä Henrik Olin oli ollut Sammatin Haarjärven Nikun talollisena ainakin vuosina 1829-37, kunnes muutti torppariksi Kiskon Toijan Ilvekseen. –Puoliso 21.11.1861 Karjalohja Vihkiminen löytyy sekä Karjalohjan että Mustion vihittyjen luettelosta. Engla Gustava Åkerfeldt. Syntynyt 27.08.1840 Mustio. piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1861 oli piikana Karjalohjan Kärkelän ruukilla. ( i Christian Åkerfeldt. Syntynyt 08.10.1808 Kisko,Orijärvi. Muonatorppari. Ä Eva Stina Prål. Syntynyt 22.05.1808 Mustio.)
Ulrica Vilhelmina Olin. Syntynyt 26.02.1829 Sammatti, Haarjärvi, Niku.
Johanna Charlotta Olin. Syntynyt 08.01.1832 Sammatti, Haarjärvi, Niku.
Carl Evert Olin. Syntynyt 10.08.1842 Kisko, Toija, Ilveksen talon torppa.
Taulu 546
(Taulusta 544)

VI. Gabriel Isaac Hagelberg. Syntynyt 04.12.1816 Kisko,Toija. Kastettu 06.12.1816 Kisko,Toija. Kiskon Toijan kylän Ilveksen talon isäntä.

Antoi 1850-luvun lopulla sen tontin maistaan, jolle rakennettiin uusi pitäjänmakasiini. Äiti Taulu 544. –Puoliso Carolina. Syntynyt 12.05.1820 Salo,Kaukola. Kastettu 14.05.1820 Salo. Vanhemmat Salon Kaukolan kylän Ali-Pomparin talon rusthollariparriskunta Johan Johansson ja Ulrika Michelsdotter. Johan oli Pomparin edellisen rusthollarin, Johan Anderssonin poka ja Ulrika (s. 14.6.1787) rusthollarin tytär Kavilan kylästä. ( i Johan. Syntynyt 14.09.1759 Salo, Kaukola, Pommeri. Rusthollari. Ä Ulrika. Syntynyt 14.06.1787 Salo,Kavila.)

VII Lapset
Sofia Carolina Hagelberg. Syntynyt 24.11.1848 Kisko,Toija. Kuollut 27.05.1924 Kisko. –Puoliso 10.01.1878 Kisko Eric Johan Wiman. Syntynyt 13.05.1835 Kisko,Viiari. Kuollut 05.01.1910 Kisko. Katso myös 482 , 483 , 483 , 483 , 483 , 483.
Edla Gustava Hagelberg. Syntynyt 05.04.1851 Kisko,Toija.
Taulu 547
(Taulusta 544)

VI. Elias Christian Hagelberg. Syntynyt 19.03.1825 Kisko,Toija. Kastettu 21.03.1825 Kisko. Äiti Taulu 544. –Puoliso 1848 Caisa Lovisa Carlstedt. Syntynyt 04.09.1824 Suomusjärvi,Ahtiala. Kastettu 05.09.1824 Suomusjärvi. Kuollut 26.01.1876 Kisko,Toija. Caisa Lovisan kaksoisveli oli nimeltään Evert. Isä Elias oli myöhemmin tilanvuokraajana Salon pitäjän Tottolasa.

VII Lapset
Christian Ferdinand Hagelberg. Syntynyt 28.11.1849 Kisko,Toija. Kastettu 02.12.1849 Kisko.
Gustaf Nestor Hagelberg. Syntynyt 29.01.1852 Kisko,Toija. Torppari,itsellinen. Taulu 548.
Taulu 548
(Taulusta 547)

VII. Gustaf Nestor Hagelberg. Syntynyt 29.01.1852 Kisko,Toija. Torppari,itsellinen. Vihkimisen aikaan 1876 mainitaan itselliseksi Kiskon Toijan kyläästä. 1877 Suomusjärven Koorlan Heikan talon isäntä, vuotta myöhemmintorpparina samassa paikassa. Isä Taulu 547. –Puoliso 1:o 31.10.1876 Suomusjärvi Sofia Gustava. Syntynyt 22.06.1855 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 24.06.1855 Suomusjärvi. Kuollut 08.02.1887 Suomusjärvi,Koorla. Haudattu 1887 Suomusjärvi. Suomusjärven Koorlan kylän Heikan talollisen tytär. Eufrosyne Wilhelmina Appelqvist. Syntynyt 01.02.1863 Nummi,Hyvelä. Kastettu 02.02.1863 Nummi. Torppari Israel Appelqvistin tytär Nummen pitäjästä. Vihkimisen aikaan asui Vivolan kylässä.

VIII Lapset
1: Erika Emilia Hagelberg. Syntynyt 28.07.1877 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 29.07.1877 Suomusjärvi.
1: Gustaf Hjalmar Hagelberg. Syntynyt 25.01.1880 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 26.01.1880 Suomusjärvi.
1: Gustava Sabina Hagelberg. Syntynyt 13.11.1882 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 14.11.1882 Suomusjärvi.
1: Elin Maria Hagelberg. Syntynyt 01.02.1887 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 03.02.1887 Suomusjärvi.
2: Aleksandra Sofia Hagelberg. Syntynyt 03.11.1888 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 05.11.1888 Suomusjärvi.
2: Evert Ferdinand Hagelberg. Syntynyt 08.09.1898 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 11.09.1898 Suomusjärvi.
2: Alli Vilhelmina Hagelberg. Syntynyt 07.01.1902 Suomusjärvi,Koorla. Kastettu 08.01.1902 Suomusjärvi.
Taulu 549
(Taulusta 543)

V. Ulrika Wiman. Syntynyt 02.07.1786 Kisko,Viiari. Kastettu 04.07.1786 Kisko. Isä Taulu 543. –Puoliso 03.11.1808 Kisko Efraim. Syntynyt 26.10.1785 Salo,Kurjenpahna. Kastettu 27.10.1785 Salo. Torppari. Isä Salon Kurjenpahnan talollinen, Johan Henriksson ja äiti Kaissa Johansdotter. Kiskon Viiarin kylän Hannun talon Haaronpetäjän torpparina naimsiin menonsa jälkeen vuodesta 1808 lähtien.

VI Lapset
Efraim. Syntynyt 13.11.1809 Kisko,Viiari. Saharenki,torppari. Taulu 550.
Gustava. Syntynyt 02.05.1812 Kisko,Viiari. Kastettu 02.05.1812 Kisko. Muutti Karjalohjalle vuonna 1829, palasi takaisin Kiskon ViiarinHannun talon Haaropetäjän torppaan ja lähti 1837 Tenholaan.
Johanna. Syntynyt 01.10.1814 Kisko,Viiari. Kastettu 01.10.1814 Kisko.
Johan Manelius. Syntynyt 12.08.1820 Kisko,Viiari. Torppari. Taulu 551.
Ulrika Christina. Syntynyt 25.04.1823 Kisko,Viiari. Kastettu 26.04.1823 Kisko.
David. Syntynyt 13.09.1826 Kisko,Viiari. Kastettu 14.09.1826 Kisko.
Taulu 550
(Taulusta 549)

VI. Efraim. Syntynyt 13.11.1809 Kisko,Viiari. Kastettu 14.11.1809 Kisko. Saharenki,torppari. Vihkimisen aikaan vuonna 1839 työskenteli Kiskon Toijan sahalla renkinä. ppensa jälkeen Kurkelan Nummilan talon Hangasojan torpparina. Vanhemmat Viiarin Hannun talon torppari Efraim ja vaimonsa Ulria Gustafsdotter. Äiti Taulu 549. –Puoliso 12.11.1839 Kisko Greta Lena. Syntynyt 19.11.1815 Kisko,Kurkela. Kastettu 20.11.1815 Kisko. ( i Gustaf. Syntynyt 16.02.1794 Kisko,Kurkela. Torppari. Ä Anna. Syntynyt 13.01.1793 Kisko,Ylettylä.)

VII Lapset
Erika. Syntynyt 29.08.1840 Kisko,Kurkela. Kastettu 29.08.1840 Kisko.
Helena. Syntynyt 01.09.1845 Kisko,Kurkela. Kastettu 01.09.1845 Kisko.
Maria Christina. Syntynyt 12.03.1848 Kisko,Kurkela. Kastettu 12.03.1848 Kisko.
Matilda. Syntynyt 14.01.1851 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.01.1851 Kisko.
Taulu 551
(Taulusta 549)

VI. Johan Manelius. Syntynyt 12.08.1820 Kisko,Viiari. Kastettu 13.08.1820 Kisko. Torppari. Isä Efraim oli Kiskon Viiarin kylän Hannun talon Haaronpetäjän ttorppari, äiti Ulrika Gustafsdotter Wiman. sänsä jälkeen Haaronpetäjän torpparina. Äiti Taulu 549. –Puoliso 02.10.1849 Kisko Maria Lovisa Frisk. Syntynyt 28.06.1829 Kisko,Toija. Kastettu 01.07.1829 Kisko. ( i Gabriel Frisk. Syntynyt 27.01.1798 Kisko,Uusikylä. Renki,torppari. Ä Loviisa. Syntynyt 05.04.1792 Kisko.)

VII Lapset
Edla Elvina Manelius. Syntynyt 06.08.1850 Kisko,Viiari. Kastettu 08.08.1850 Kisko.
Taulu 552
(Taulusta 543)

V. Karolina Kustava Wiman. Syntynyt 02.07.1791 Kisko,Viiari. Kastettu 03.07.1791 Kisko. Isä Taulu 543. –Puoliso 12.11.1819 Kisko Johan Stenberg. Syntynyt 25.04.1797 Perniö, Sydänsauru, Piipari. Talollisen poika Perniön pitäjän Sydänsaurun kylän Piiparilta Mainitaan ainakin lyhyen aikaa 1820-luvulla talollisena Piiparilla, mutta 1820-luvun loppupuolella torpparina.

Muutti vaimonsa kanssa 1.10.1829 Kiskoon.

VI Lapset
Franz Johan Stenberg. Syntynyt 24.10.1821 Perniö,Sydänsauru. Kastettu 25.10.1821 Perniö. Kuollut 1825 Perniö, Sydänsaura, Piipari.
Carl Gustaf Stenberg. Syntynyt 25.01.1825 Perniö,Sydänsauru. Kastettu 26.01.1825 Perniö.
Taulu 553
(Taulusta 533)

IV. Petter Wiman. Syntynyt 16.04.1754 Kisko,Toija. Kastettu 17.04.1754 Kisko. Kuollut rinnan pakotus 24.11.1831 Kisko,Kurkela. Suutari,siltavouti. Isä Kiskon pitäjänsuutari Christer Henriksson ja äiti Maria Johansdotter. Maria oli ollut aiemmin naimisissa pitäjänräätäli Henrrik Henrikssonin kanssa. Nuori suutari Toijan kylästä mennessään naimisiin Evan kanssa. yöhemmin asui perheineen Kurkelan Liuhdon rusthollissa, Suutari -nimisessä torpassa ja mainitaan lastensa kastamisten yhteydessää vävypojaksi sekä suutariksi. Myöhemmin myös siltavoutina. Äiti Taulu 533. –Puoliso 1:o 09.10.1783 Kisko Eva. Syntynyt 19.09.1763 Kisko,Kurkela. Kastettu 21.09.1763 Kisko. Kuollut keuhkotauti 01.12.1821 Kisko,Kurkela. Kuolinaika arvioitu. Katso myös 253 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254. Stina. Syntynyt 29.09.1795 Siuntio. Piika. Oli vihkimisen aikaan vuonna 1824 piikana Kiskon Sortilan Ylhäisten talossa. Oli tullut edellisenä vuonna Karjalohjalta Kiskoon.

V Lapset
1: David Wiman. Syntynyt 09.03.1784 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut ajettuma 17.06.1793 Kisko,Kurkela.
1: Elias Wiman. Syntynyt 19.10.1785 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 14.12.1785 Kisko.
1: Ulrika Wiman. Syntynyt 18.07.1786 Kisko,Kurkela. Taulu 255.
1: Eva Wiman. Syntynyt 12.09.1789 Kisko,Kurkela. Taulu 256.
1: Helena Wiman. Syntynyt 10.11.1791 Kisko,Kurkela. Taulu 259.
1: Gustav Wiman. Syntynyt 03.10.1793 Kisko,Kurkela. Siltavouti. Taulu 262.
1: Johan Wiman. Syntynyt 26.01.1796 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 21.03.1798 Kisko.
1: David Wiman. Syntynyt 29.12.1797 Kisko,Kurkela. Torppari,renki. Taulu 264.
1: Esther Wiman. Syntynyt 28.03.1800 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
1: Arvid Wiman. Syntynyt 07.03.1802 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Lähti kotoaan Kiskon Kurkelan Liuhdolle rengiksi 1818, vuosina 1821-22 oli töissä Kurkelan Mäntsillalla, josta muutti Sortilan AAlhaisille ja sieltä edelleen 1823 kotiinsa. Seuraavana vuonna Kurkelan Heikolaan ja 1827 Nummilaan, josta 129 Perniöön. Palasi kotiinsa 1830 ja lähti taas seuraavana vuonna Perniöön.
1: Johanna Wiman. Syntynyt 18.11.1804 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Oli sairaalloinen. Asui Gustaf-veljensä luona Kiskon Kurkelan Liuhdolla 1835-57, sitten David-veljen luona Kurkelan Nummilan Hangasojalla.
1: Gabriel Wiman. Syntynyt 21.02.1807 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Muutti vuonna 1830 Turun kaupunkiin.
1: Johannes Wiman. Syntynyt 22.03.1811 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 06.07.1814 Kisko,Kurkela. Haudattu 1814 Kisko.
2: Johan Wiman. Syntynyt 27.10.1828 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko.
2: Elias Wiman. Syntynyt 01.03.1831 Kisko, Kurkela. Kuollut 15.10.1853. Kastettujen luettelossa nimenä August.

Oli tarkka-ampujana Suomen Kaartin 3. komppaniassa.

Kaartin rippikirjan 1849-56 tuli Karjalohjalta.
Taulu 554
(Taulusta 533)

IV. Esther Wiman. Syntynyt 23.05.1757 Kisko,Toija. Kastettu 25.05.1757 Kisko. Pitäjänsuutari Christopher Henrikinpoika Wimanin tytär Kiskon Tooijan kylästä. Äiti Maria Johansdotter. Oli aiemmin ollut naimisissa Honkapyölin Pamsin rusthollarin poan, Mats Olofssonin kanssa. Äiti Taulu 533. –Puoliso 1:o 03.12.1793 Kisko,Kirkonkylä Johan Wikström. Syntynyt 08.03.1760 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 09.03.1760 Kisko. Kuollut 1803. Räätäli. Räätäli Kiskon kirkonkylässä. Kuoli ennen vuotta 1810, koska tuolloin puoliso Ester Wiman maiitaan Kiskon rippikirjassa leskenä. ( i Mårten. Syntynyt 18.10.1710 Kisko,Kirkonkylä. Kuollut rintakuume 07.12.1784 Kisko,Kirkonkylä. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 1719 Suomusjärvi,Arpalahti. Kuollut vanhuus 14.05.1805 Kisko,Kirkonkylä. Emäntä.) Mats. Syntynyt 23.08.1745 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 24.08.1745 Kisko. Isä Kiskon Honkapyölin Pamsin talon rusthollari Olof Olofsson, ääiti Brita Johansdotter. amsin rusthollarina ainakin vuosina 1778-1785.

V Lapset
2: Lovisa Sandell. Syntynyt 09.08.1780 Kisko,Honkapyöli. Taulu 555.
2: Karl. Syntynyt 14.01.1783 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 17.01.1783 Kisko.
2: Christopher. Syntynyt 21.02.1785 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 22.02.1785 Kisko.
1: Lena Wikström. Syntynyt 21.08.1794 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 22.08.1794 Kisko. Mainitaan vuosien 1810-14 rippikirjassa kotitorpassaan, Kiskon Honkapyölissä yhdessä leskeksi jääneen äitinsä kanssa.
1: Esther Wikström. Syntynyt 28.11.1796 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 29.11.1796 Kisko.
1: Amos Wikström. Syntynyt 29.03.1801 Kisko,Honkapyöli. Muonatorppari. Taulu 557.
Taulu 555
(Taulusta 554)

V. Lovisa Sandell. Syntynyt 09.08.1780 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 10.08.1780 Kisko. Äiti Taulu 554. –Puoliso 03.10.1802 Kisko Benjam Pihl. Syntynyt 14.11.1782 Kisko,Hongisto. Kastettu 15.11.1782 Kisko. Rakuuna,torppari. Turun läänin kevyen jalkaväkirykmentin rakuuna. Asui vihittäessä Kiskon Kaukurin Uotilassa. Avioiduttuaan samassa talossa torpparina. Isä Kiskon Hongiston rakuuna Jöran Lindgren, äiti Brita Benjamsdotter. Heidät oli vihitty Salossa 30.12.1765.

VI Lapset
Lena Pihl. Syntynyt 14.11.1803 Kisko,Kaukuri. Kastettu 16.11.1803 Kisko. Muutti kotoaan, Kiskon Kaukurin Uotilan talon torpasta Tenholan pitäjään vuonna 1820.
Eva Pihl. Syntynyt 22.12.1805 Kisko,Kaukuri. Kastettu 23.12.1805 Kisko. Kuollut 1807 Kisko,Kaukuri.
Justina Pihl. Syntynyt 29.10.1810 Kisko,Kaukuri. Kastettu 01.11.1810 Kisko. Kuollut 1811 Kisko,Kaukuri.
Lovisa Pihl. Syntynyt 01.11.1811 Kisko,Kaukuri. Kastettu 03.11.1811 Kisko. Kuollut 26.12.1815 Kisko,Kaukuri.
David Pihl. Syntynyt 11.12.1814 Kisko,Kaukuri. Kastettu 11.12.1814 Kisko. Kuollut 24.12.1815 Kisko,Kaukuri.
Michel Pihl. Syntynyt 01.02.1817 Kisko,Kaukuri. Kastettu 02.02.1817 Kisko. Vuoden 1833 joulukuussa muutti rengiksi Perniöön. 1850-luvulle tultaessa oli muuttanut kotoaan Kiskon Tieksmäen Göransin taloon rengiksi. vion myötä muutti perheineen Tieksmäen Heikkilään torppariksi. uoden 1853 loppupuolella muutti Uskelaan perheensä kanssa. li puolisonsa pikkuserkku. –Puoliso 23.02.1851 Kisko Ulrika Flinck. Syntynyt 10.12.1818 Kisko,Kurkela. Katso myös 259 , 260 , 260.
Amos Pihl. Syntynyt 06.10.1822 Kisko,Kaukuri. Renki. Taulu 556.
Taulu 556
(Taulusta 555)

VI. Amos Pihl. Syntynyt 06.10.1822 Kisko,Kaukuri. Kastettu 06.10.1822 Kisko. Renki. Lähti kotoaan Kiskon Kaukurin Uotilan talon torpasta 1844 rengikksi Kaukurin Nurrin talon torppaan. Sieltä edelleen paria vuotta myöhemmin Karjalohjan Kourjoelle rngiksi. Äiti Taulu 555. –Puoliso 12.10.1846 Karjalohja Eva. Syntynyt 17.06.1817 Karjalohja,Kuusia. Kastettu 17.06.1817 Karjalohja. Torppari Elias Michelssonin ja Anna Lovisa Henriksdotterin tytärKarjalohjan Kourjoen kylästä.

VII Lapset
Johan Ferdinand Pihl. Syntynyt 02.08.1848 Karjalohja,Kourjoki. Kastettu 03.08.1848 Karjalohja.
Taulu 557
(Taulusta 554)

V. Amos Wikström. Syntynyt 29.03.1801 Kisko,Honkapyöli. Kastettu 30.03.1801 Kisko. Muonatorppari. Kiskon Kaukurin Uotilan talon muonatorppari viimeistään vuodesta1834 lähtien. Äiti Taulu 554. –Puoliso 31.10.1824 Kisko Lovisa Wilhelmina Ström. Syntynyt 29.05.1802 Turku,Suom. srk. Kastettu 31.05.1802 Turku. Syntyi Turussa taloudenhoitaja Ester Strömin aviottomana tyttäreenä. Vihittäessä vuonna 1824 oli Lovisa piikana Kiskon Kaukurin kyläMustan talossa.

VI Lapset
Johan Gustaf Wikström. Syntynyt 18.09.1826 Kisko,Uusikylä. Kastettu 18.09.1826 Kisko.
Robert Wikström. Syntynyt 04.11.1828 Kisko,Kaukuri. Kastettu 05.11.1828 Kisko. Muutti Uskelaan Kiskon rippikirjan mukaan.
Carl Wikström. Syntynyt 22.01.1834 Kisko,Kaukuri. Kastettu 26.01.1834 Kisko. Renki. Ainakin vuonna 1857 renkinä Kiskon Haapaniemen Vähä-Kiskon talossa.
Erica Gustava Wikström. Syntynyt 26.09.1836 Kisko,Kaukuri. Kastettu 27.09.1836 Kisko.
Wilhelm Wikström. Syntynyt 17.04.1839 Kisko,Kaukuri. Kastettu 19.04.1839 Kisko.
Lovisa Charlotta Wikström. Syntynyt 13.10.1841 Kisko,Kaukuri. Kastettu 17.10.1841 Kisko. Kuollut 01.11.1841 Kisko,Kaukuri.
Eva Christina Wikström. Syntynyt 06.07.1844 Kisko,Kaukuri. Kastettu 07.07.1844 Kisko.
Taulu 558
(Taulusta 500)

III. Regina. Syntynyt 1714 Kisko,Jyly. Reginaa ei mainita Kiskon kastettujen luettelossa, mutta rippikirjassa hän on Jylyn Jaakkolan rusthollarin lapsien joukossa. Sekkä Reginalla että hänen sisarellaan on syntymävuotena 1714. Kuoli ennen vuotta 1780, koska tuon vuoden rippikirjassa Reginaei enää mainita. Äiti Taulu 500. –Puoliso 1736 Kisko Simo. Syntynyt 25.10.1704 Kisko,Kurkela. Kastettu 28.10.1704 Kisko. Kuollut 13.07.1787 Kisko,Sorttila. Talollinen. Asui perheineen vuoteen 1740 saakka Kiskon Kurkelan kylän Liuhdoolla, josta oli kotoisin. Pari vuotta myöhemmin hänestä tuli Sorttilan kylän Alhaisten taon isäntä.Siellä hän myös kuoli noin 85 -vuotiaana kesällä 1787.

IV Lapset
Anna. Syntynyt 07.05.1740 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.05.1740 Kisko. Kuollut 08.08.1742 Kisko,Sorttila.
Helena. Syntynyt 08.05.1740 Kisko,Kurkela. Taulu 559.
Johan. Syntynyt 19.07.1742 Kisko,Sorttila. Kastettu 20.07.1742 Kisko.
Daniel. Syntynyt 10.08.1744 Kisko,Sorttila. Kastettu 12.08.1744 Kisko. Kuollut 1745 Kisko.
Jonas. Syntynyt 02.04.1746 Kisko,Sorttila. Kuollut 04.11.1789 Kisko,Sorttila. Talollinen. Taulu 560.
Gustaf. Syntynyt 16.09.1748 Kisko,Sorttila. Kastettu 18.09.1748 Kisko. Kuollut 1788 Kisko,Sorttila. Asui koko ikänsä naimattomana kotitalossaan, Kiskon Sorttilan Alhaisilla.
Maria. Syntynyt 12.10.1750 Kisko,Sorttila. Kastettu 16.10.1750 Kisko. Kuollut 01.11.1750 Kisko.
Erik. Syntynyt 14.05.1752 Kisko,Sorttila. Kastettu 17.05.1752 Kisko.
Daniel. Syntynyt 04.05.1754 Kisko,Sorttila. Kastettu 05.05.1754 Kisko.
Taulu 559
(Taulusta 558)

IV. Helena. Syntynyt 08.05.1740 Kisko,Kurkela. Kastettu 08.05.1740 Kisko. Äiti Taulu 558. –Puoliso 16.10.1759 Kisko Michel. Kuollut 1770 Suomusjärvi,Taipalo. Haudattu 22.06.1770 Suomusjärvi. Renki,seppä,talollinen. Vihkimisen aikaan vuonna 1759 oli renkinä vaimonsa kotitalossa, Kiskon Sorttilan Alhaisilla. Mainitaan sitten Alhaisilla seppänä, vävynä ja nuorena talollisna. Ilmeisesti oli talon isäntänä appensa ja lankonsa välissä. Vuoden 1770 vaiheilla muutti perheineen Suomusjärven Taipaloon. Hän ehti toimia lyhyen aikaan pitäjänseppänä Suomusjärvellä.

V Lapset
Ester. Syntynyt 11.07.1760 Kisko,Sorttila. Kastettu 13.07.1760 Kisko.
Christopher. Syntynyt 02.07.1763 Kisko,Sorttila. Kastettu 03.07.1763 Kisko.
Eva. Syntynyt 09.04.1766 Kisko,Sorttila. Kastettu 13.04.1766 Kisko.
Daniel. Syntynyt 02.12.1768 Kisko,Sorttila. Kastettu 03.12.1768 Kisko.
Helena. Syntynyt 26.02.1771 Suomusjärvi,Taipalo. Kastettu 27.02.1771 Suomusjärvi.
Taulu 560
(Taulusta 558)

IV. Jonas. Syntynyt 02.04.1746 Kisko,Sorttila. Kastettu 04.04.1746 Kisko. Kuollut 04.11.1789 Kisko,Sorttila. Talollinen. Kiskon Sorttilan kylän Alhaisten talon isäntä isänsä ja lankonsajälkeen. Äiti Taulu 558. –Puoliso 23.09.1773 Kisko Justina. Syntynyt 14.09.1751 Kisko,Kurkela. Kastettu 15.09.1751 Kisko. Kuollut 20.09.1789 Kisko,Sorttila. Isä Johan oli Kiskon Kurkelan kylän Arkkilan talon rusthollari.

V Lapset
Johan. Syntynyt 16.10.1774 Kisko,Sortila. Talollinen. Taulu 561.
Gabriel. Syntynyt 11.10.1777 Kisko,Sortila. Kastettu 14.10.1777 Kisko. Rusthollari. Kotoisin Kiskon Sortilan Alhaisten rusthollista. Isä Jonas syntyyi 2.4.1746 - vnht; Simo Sigfredsson ja Regina Johansdotter. urkelan kylän Pipon puolikkaan tilan rusthollari. –Puoliso 21.06.1803 Kisko Christina. Syntynyt 03.01.1782 Kisko,Kurkela. Katso myös 344 , 345 , 345 , 345 , 345 , 345 , 345 , 345 , 345.
Justina. Syntynyt 11.09.1780 Kisko,Sortila. Taulu 562.
Arvid Pinola. Syntynyt 26.08.1784 Kisko,Sortila. Torppari. Taulu 568.
Lisa. Syntynyt 16.11.1787 Kisko,Sortila. Kastettu 18.11.1787 Kisko.
Taulu 561
(Taulusta 560)

V. Johan. Syntynyt 16.10.1774 Kisko,Sortila. Kastettu 18.10.1774 Kisko. Talollinen. Kiskon Sortilan kylän Alhaisten talon isäntä. Isä Jonas Simonsson oli ollut aiempi isäntä. Äiti Justina Johansdotter oli kotoisin Kurkelan kylän Arkkilan talosta. Johanin jälkeen Alhaisten isännäksi tuli Anders Johan Wendelin uolisonaan Hedvig Sofia Starck. Isä Taulu 560. –Puoliso 15.10.1792 Kisko Helena. Syntynyt 31.03.1769 Kisko,Sorttila. Kastettu 04.04.1769 Kisko. Kuollut 03.06.1815 Kisko,Sortila. ( i Michel. Syntynyt 07.01.1731 Kisko,Sorttila. Ä Anna. Syntynyt 20.05.1732 Kisko,Sorttila.)

VI Lapset
Abram. Syntynyt 27.10.1793 Kisko,Sortila. Kastettu 30.10.1793 Kisko. Kuollut 04.12.1793 Kisko,Sortila.
Lisa. Syntynyt 07.11.1794 Kisko,Sortila. Kastettu 09.11.1794 Kisko. Muutti Pohjan pitäjään 1810-luvulla.
Anna. Syntynyt 26.11.1797 Kisko,Sortila. Kastettu 26.11.1797 Kisko.
Johan. Syntynyt 22.11.1798 Kisko,Sortila. Kastettu 23.11.1798 Kisko. Kuollut 15.02.1799 Kisko.
Christina. Syntynyt 27.07.1806 Kisko,Sortila. Kastettu 28.07.1806 Kisko.
Herman. Syntynyt 03.08.1809 Kisko,Sortila. Kastettu 03.08.1809 Kisko.
Gabriel. Syntynyt 03.08.1809 Kisko,Sortila. Kastettu 03.08.1809 Kisko. Kuollut 1809 Kisko.
Eva. Syntynyt 09.05.1812 Kisko,Sorttila. Kastettu 10.05.1812 Kisko. Kuollut 1815 Kisko,Sorttila.
Taulu 562
(Taulusta 560)

V. Justina. Syntynyt 11.09.1780 Kisko,Sortila. Kastettu 13.09.1780 Kisko. Isä Kiskon Sortilan kylän Alhaisten isäntä Jonas Simonsson, äitiJustina Johansdotter. Jonas oli talon edellisen isännän poika, Justina taasen rusthollarin tytär Kurkelan kylän Arkkilan talostta. Henrik Henrikssonin kuoltua 1809 muutti Sortilan kylään. Meni 2.9.1811 naimisiin Haapaniemen kartanon torpparilesken, Isak Abramssonin kanssa. Tämän ensimmäinen puoliso oli ollut Anna Lisa Andersdotter Liipolasta. Tästä avioliitosta oli tytär, jonka puoliso oli suutari Gustaf Nyman. Isä Taulu 560. Isak. Syntynyt 20.02.1762 Kisko,Haapaniemi. Kastettu 25.02.1762 Kisko. Kuollut 1816 Kisko,Liipola. Lampuoti. Kiskon Liipolan kylän Ylhän talon lampuoti. ( i Abram. Syntynyt 16.10.1736 Kisko,Haapaniemi. Ä Walborg. Syntynyt 22.02.1733 Kisko,Kaukuri.) Henrik. Syntynyt 08.03.1773 Kisko,Metsola. Kastettu 09.03.1773 Kisko. Kuollut 06.10.1809 Kisko,Toija. Asui ainakin vielä vuonna 1802 isänsä luona, Kiskon Toijan kylänn Ilveksen talossa. Vuonna 1807 mainitaan Ilveksen talollisena. Kuoli rippikirjan mkaan lokakuun 6. päivä vuonna 1809. ( i Henrik. Syntynyt 27.09.1746 Kisko,Toija. Kuollut 18.11.1786 Kisko,Toija. Talollinen. Ä Maria. Syntynyt 03.09.1750 Kisko,Metsola. Kuollut 31.01.1779 Kisko,Metsola.) Johan. Syntynyt 04.07.1786 Kisko. Lampuoti. Puolisonsa edellisen miehen jälkeen Kiskon Liipolan kylän Ylhän talon lampuotina vuodesta 1817 alkaen. Vanhemmat Johan Michelsson ja Hedvig Michelsdotter olivat olleeensin torppareina Bromarvin Qvigosin kylässä ja tulleet sieltä Kiskoon, Kajalan kylän Pyölin l. Bölen torppareiksi. Ylhällä asui vielä 1840-luvun lopulla Johanin täti Juljana Michlsdotter, joka oli syntynyt Perniössä vuonna 1764.

VI Lapset
2: David. Syntynyt 25.02.1807 Kisko,Toija. Kastettu 25.02.1807 Kisko. Kuollut 20.05.1807 Kisko,Toija.
3: Gustava. Syntynyt 03.08.1817 Kisko,Liipola. Kastettu 04.08.1817 Kisko.
3: Gabriel. Syntynyt 08.03.1819 Kisko,Liipola. Kastettu 08.03.1819 Kisko.
3: David. Syntynyt 21.02.1822 Kisko,Liipola. Kastettu 22.02.1822 Kisko.
3: Gustaf. Syntynyt 23.06.1823 Kisko,Liipola. Taulu 563.
Taulu 563
(Taulusta 562)

VI. Gustaf. Syntynyt 23.06.1823 Kisko,Liipola. Kastettu 24.06.1823 Kisko. Äiti Taulu 562. –Puoliso 24.10.1844 Kisko Anna Maria Lindström. Syntynyt 17.03.1823 Kisko,Lankila. Kastettu 18.03.1823 Kisko. Vanhemmat Kiskon Lankilan lampuoti Emauenl L. ja vaimonsa Anna Maria Isaksdotter. ( i Emanuel Lindström. Syntynyt 24.09.1793 Kisko,Lankila. Ä Anna Maria. Syntynyt 05.09.1790 Kisko,Liipola.)

VII Lapset
Elvina. Syntynyt 13.08.1846 Kisko,Liipola. Kuollut 05.01.1936 Kisko. Talollisen tytär. Taulu 564.
Erika Wilhelmina. Syntynyt 21.10.1848 Kisko,Liipola. Kastettu 21.10.1848 Kisko.
Taulu 564
(Taulusta 563)

VII. Elvina. Syntynyt 13.08.1846 Kisko,Liipola. Kastettu 14.08.1846 Kisko. Kuollut 05.01.1936 Kisko. Talollisen tytär. Kiskon Liipolan kylän Ylhäisten lampuodin, Gustaf Johanssonin jaa vaimonsa Anna Maria Lindströmin tytär. Anna Marian vanhemmat olivat Liipolan torppari Gabriel Lindströja Pohjan pitäjän Järnvikistä kotoisin ollut talollisen tytär AAnna Stina Fromholdt. lmeisesti Elvina ja Johan olivat läheistä sukua keskenään. Isä Taulu 563. –Puoliso 07.06.1870 Kisko Johan Jakob Kanerva. Syntynyt 25.03.1839 Kisko. Kuollut 24.01.1912 Kisko. ( i Alexander Fromholdt. Syntynyt 06.11.1810 Pohja,Järnvik. Lampuoti. Ä Johanna. Syntynyt 15.07.1812 Kisko,Kajala. Kuollut 12.02.1867 Kisko,Kajala.)

VIII Lapset
Johan Viktor Kanerva. Syntynyt 12.02.1871 Kisko. Kuollut 06.07.1934 Kisko. Taulu 565.
Karl Fridolf Fromholdt. Syntynyt 02.02.1873 Kisko,Liipola. Kastettu 03.02.1873 Kisko. Syntyi Kiskon Liipolan Ylhäisillä. Kummit Kajalan kylän Kaijan talon muonatorppari Abraham Aiströmvaimonsa Eva Stina Pihlström ja lampuodin tytär Erika Johansdottter. uutti 24.4.1899 Helsinkiin.
Augusta Alina Fromholdt. Syntynyt 14.10.1874 Kisko. Kuollut 16.02.1953 Kisko. Taulu 566.
Martta Matilda Kanerva. Syntynyt 26.07.1881 Kisko. Taulu 567.
Kustaa Jalmari Kanerva. Syntynyt 19.02.1884 Kisko. Kuollut 23.02.1888 Kisko.
Artur Evert Kanerva. Syntynyt 25.10.1887 Kisko. Muutti 24.10.1906 Helsingin Eteläiseen seurakuntaan.
Taulu 565
(Taulusta 564)

VIII. Johan Viktor Kanerva. Syntynyt 12.02.1871 Kisko. Kuollut 06.07.1934 Kisko. Äiti Taulu 564. –Puoliso 16.08.1908 Kisko Edla Wilhelmina Suominen. Syntynyt 18.03.1868 Kisko, Kaukuri. Kastettu 20.03.1868. Kuollut 17.07.1938 Kisko. Isä Kiskon Kaukurin kylän Nurrin talon muonatorppari David Gabrielsson, äiti Eeva Lisa Manell. Pariskunta oli vihitty 29.12.1863. Tuolloin David oli Honkapyölin rusthollin renkinä ja Eeva Lisa piikana Nurrin talossa.

IX Lapset
Aune Kyllikki Kanerva. Syntynyt 08.01.1910 Kisko. Kuollut 05.01.1996 Salo. –Puoliso 12.04.1936 Kisko Kaarle Lauri Suominen. Syntynyt 20.01.1907 Pohja. ( i Kaarle Severin Suominen. Syntynyt 13.12.1882 Kisko. Muonamies. Ä Olga Emilia. Syntynyt 20.07.1877 Kisko,Kajala.)
Taulu 566
(Taulusta 564)

VIII. Augusta Alina Fromholdt. Syntynyt 14.10.1874 Kisko. Kuollut 16.02.1953 Kisko. Kiskon Kajalan kylän Tinon lampuoti miehensä kuoleman jälkeen 1914-1920. Äiti Taulu 564. Jalmari Aleksanteri Salminen. Syntynyt 12.10.1879 Kisko,Kajala. Kastettu 19.10.1879 Kisko. Kuollut 17.01.1915 Kisko. Lampuoti. Kummit Kiskon Kajalan kylän Kaijan muonatorppari Abraham Aiström ja vaimonsa Eva Stina Pihlström.

Otti sukunimen Salminen 1903.

Kiskon Kajalan kylän Tinon lampuoti 1906-14. Hänen leskensä omisti tilan vielä vuoteen 1920.

Tämän jälkeen Tino siirtyi August Rajalinille vuosiksi 1920-53 ja edelleen Reino Rajalinille vuodesta 1953 eteenpäin. Kokonaispinta-ala ollut 46,56ha. ( i Aleksanteri. Syntynyt 31.07.1832 Kisko,Kajala. Kuollut 18.10.1906 Kisko. Lampuoti. Ä Anna Lisa Högberg. Syntynyt 04.11.1842 Kisko,Orijärvi. Kuollut 09.03.1900 Kisko,Kajala.)

IX Lapset
Eino Johannes Salminen. Syntynyt 23.01.1900 Kisko. Muuttivat Sauvoon 27.12.1924. Augusta Alina Fromholdtin avioton lapsi. –Puoliso 04.06.1922 Kisko Impi Elisabeth Ahovaara. Syntynyt 10.09.1903 Kisko.
1: Ellen Eliisa Salminen. Syntynyt 14.06.1904 Kisko. Kuollut 03.12.1985 Kisko. –Puoliso Antero Aleksanteri Laakso. Syntynyt 20.11.1904 Kisko. Kuollut 23.12.1939 Taaperniemi,Karjala. stm. 9./JR 14. –Puoliso 21.11.1943 Kisko Aarne Armas Lehto. Syntynyt 25.10.1897 Kisko. Kuollut 15.12.1984 Kisko.
1: Vieno Aleksanteri Salminen. Syntynyt 24.12.1905 Kisko. Kuollut 09.02.1966 Kisko. Suutarina Pakkan paikassa, kertonut Ismo Vuorela. –Puoliso Irja Orvokki Kuusisto. Syntynyt 24.08.1918.
1: Uuno Jalmari Salminen. Syntynyt 26.02.1907 Kisko. Kuollut 15.02.1969 Kisko. –Puoliso 03.09.1932 Kisko Sylvi Elviira Suominen. Syntynyt 12.03.1908. Kuollut 22.12.1995.
1: Elma Aliina Salminen. Syntynyt 11.01.1909 Kisko. Muutti Pohjaan 30.12.1930.
1: Yrjö Rafael Salminen. Syntynyt 29.12.1909 Kisko. Kuollut 31.01.1911 Kisko.
1: Urpo Jalmari Salminen. Syntynyt 18.11.1911 Kisko. Kuollut 17.01.1944 Länsi-Syväri. alik. 11. / 15. Pr. Kuoli Länsi-Syvärin taisteluissa. –Puoliso 08.04.1939 Kisko Tyyne Eliina Lönqvist. Syntynyt 14.09.1913 Kisko.
1: Ilmari Aleksanteri Salminen. Syntynyt 09.12.1913 Kisko. Kuollut 27.04.1914 Kisko.
1: Lyyli Orvokki Salminen. Syntynyt 01.02.1915 Kisko. Kuollut 18.04.1989 Kisko. –Puoliso Yrjö August Aalto. Syntynyt 1917 Kisko.
Taulu 567
(Taulusta 564)

VIII. Martta Matilda Kanerva. Syntynyt 26.07.1881 Kisko. Muutti 7.2.1949 Pohjaan. Äiti Taulu 564.

IX Lapset
Aili Hellin Kanerva. Syntynyt 06.11.1908 Kisko. Muutti 17.2.1931 Pohjaan.
Taulu 568
(Taulusta 560)

V. Arvid Pinola. Syntynyt 26.08.1784 Kisko,Sortila. Kastettu 29.08.1784 Kisko. Torppari. Isä Kiskon Sorttilan kylän Alhaisten talollinen. Kiskon Kurkelan kylän Nummilan talon torppari. Arvidin ensimmäien puoliso isä oli Nummilan rusthollari. Mainitun Helenan kuoltua nai 1826 Sorttilan Ylhäisten piian, Lena Kaisa Isaksdotterin. Isä Taulu 560. –Puoliso 1:o 27.06.1811 Kisko Helena. Syntynyt 08.01.1787 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.01.1787 Kisko. Helenan sisar Christina oli naimisissa puoliso Arvidin vanhemmanveljen, Gabrielin kanssa. Katso myös 344 , 349 , 349 , 349 , 349 , 349. Lena Kaisa. Syntynyt 02.12.1796 Kisko,Jyly. Kastettu 04.12.1796 Kisko. Isä Kiskon Jylyn kylän Pullaston puuseppä Isak Vikstedt, äiti Soophia Leiman. Vihkimisen aikaan Lena Kaisa oli piikana Sorttilan Ylhäisten taossa. Stina. Syntynyt 25.05.1799 Kisko. Piika. Vihkimisen aikaan vuonna 1828 Stina oli piikana Suomusjärven Salitun Vanhatalon rusthollissa.

VI Lapset
1: Christina. Syntynyt 25.04.1812 Kisko,Kurkela. Kastettu 26.04.1812 Kisko.
1: Helena. Syntynyt 28.09.1814 Kisko,Kurkela. Kastettu 29.09.1814 Kisko.
1: Johan. Syntynyt 13.06.1817 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.06.1817 Kisko.
1: Helena. Syntynyt 31.07.1818 Kisko,Kurkela. Kastettu 31.07.1818 Kisko.
1: Johan. Syntynyt 01.08.1825 Kisko,Kurkela. Kastettu 03.08.1825 Kisko.
2: Gabriel. Syntynyt 21.11.1827 Kisko,Kurkela. Kastettu 23.11.1827 Kisko.
3: Arvid. Syntynyt 09.09.1829 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.09.1829 Kisko.
3: David. Syntynyt 02.05.1831 Kisko,Kurkela. Kastettu 03.05.1831 Kisko.
3: Juho Kaapo Arvidsson. Syntynyt 14.11.1833 Kisko,Kurkela. Kuollut 18.02.1891 Kisko,Kurkela. Torppari. Taulu 569.
3: August. Syntynyt 04.05.1836 Kisko,Kurkela. Kastettu 05.05.1836 Kisko.
3: Elias. Syntynyt 08.12.1838 Kisko,Kurkela. Kastettu 09.12.1838 Kisko.
3: Erika. Syntynyt 13.05.1842 Kisko,Kurkela. Kastettu 14.05.1842 Kisko.
3: Lovisa. Syntynyt 01.02.1844 Kisko,Kurkela. Kastettu Kisko. Kuollut 01.02.1844 Kisko.
Taulu 569

VI. Juho Kaapo Arvidsson. Syntynyt 14.11.1833 Kisko,Kurkela. Kastettu 1833 Kisko. Kuollut 18.02.1891 Kisko,Kurkela. Torppari. Tuli Kiskoon 1862 Pohjan pitäjästä leskimiehenä. orpparina Kurkelan kylässä. Ulrika Kihlman. Syntynyt 07.07.1834 Suomusjärvi,Laidike. Kastettu 07.07.1834 Suomusjärvi. Kuollut syöpä 18.03.1913 Kisko,Kurkela. Haudattu 1913 Kisko. ( i Efraim Kihlman. Syntynyt 20.02.1811 Suomusjärvi,Kitula. Muonatorppari,renki. Ä Maja Lisa. Syntynyt 08.05.1809 Suomusjärvi,Kettula.)

VII Lapset
Elias Arvidsson. Syntynyt 25.07.1871 Kisko,Kurkela. Kastettu 1871 Kisko.
Taulu 570
(Taulusta 500)

III. Johan Forsbom. Syntynyt 30.05.1723 Kisko,Jyly. Kuollut hukkunut 1763 Kisko. Haudattu 09.01.1763 Kisko. Ylioppilas. Vht: Jylyn Jaakolan rusthollari Kiskossa, seppä Johan Persson (k.1756) ja Elin von Lund tämän 2. avioliitossa (pso 1:o Jaakolan rusthollari Michel Nilsson tämän 2. avioliitossa, k. 1712). Turun katedraalikoulun oppilas 25.10.1736 (in cl. apolog., Forsohm Kisck.) 19.6.1745 (examen, Forsblom). Ylioppilas Turussa kl. 1745 [Forsbom] Johann. Nyland _ 405. Asui Kiskon Kirkonkylässsä. Hukkui Toijan rannassa, haudattiin Kiskossa 9.1.1763. Äiti Taulu 500. –Puoliso 19.06.1759 Kisko Maria Hartzell. Syntynyt 06.02.1732 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 10.02.1732 Kisko. Kuollut 01.05.1799 Kisko,Kirkonkylä. Oli kaksi kertaa naimisissa, ensin Johan Forsbomin ja sitten Hennrik Wikströmin kanssa. uolinaika Kiskon rippikirjasta. ( i Johan Hartzell. Syntynyt 1688 Kisko. Kuollut 04.03.1765 Kisko. Rusthollari. Ä Elisabet Tallqvist. Syntynyt 16.12.1704 Karjalohja. Kuollut 16.05.1769 Kisko,Kirkonkylä.) Eronnut 1763.

IV Lapset
Margareta Sofia Forsbom. Syntynyt 1759 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu Kisko. Kuollut 06.10.1795 Kisko,Toija. Haudattu 1795 Kisko. Isä Kiskon Kirkonkylän Hartzellin rusthollissa asunut "ylioppilaas" Johan F., äiti Maria Hartzell. Miehensä Johan Bangen kuoltua muutti Viiarin kylän rustholliin,jossa sitten kuoli jo noin vuoden kuluttua. –Puoliso 05.10.1779 Kisko Johan Bange. Syntynyt 10.10.1745 Salo,Kistola. Kuollut 05.10.1793 Kisko,Toija. Kirjanpitäjä. Katso myös 458 , 468 , 468 , 468 , 468 , 468 , 468 , 468.
Johan Forsbom. Syntynyt 01.03.1761 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 04.03.1761 Kisko.
Daniel Forström. Syntynyt 13.04.1763 Kisko,Kirkonkylä. Kastettu 14.04.1763 Kisko.
Taulu 571
(Taulusta 500)

III. Daniel Forsbom. Syntynyt 26.01.1726 Kisko,Jyly. Kastettu 26.01.1726 Kisko. Kuollut lavantauti 07.10.1788 Kalanti. Haudattu 12.10.1788 Kalanti. Seppä. Muutti Kiskon Kalannin Männäisten ruukilla ja nai Maria Thomasdootter Giersin. Hänen tyttärentyttärensä pojanpoika tuli 1800-luvulla Laitilan uunan talon isännäksi (Pekka Tuunan kommentti osoitteessa http://juhansuku.blogspot.com/2006/11/kiskon-leiln-rusthollin-von-lund.html). Äiti Taulu 500. –Puoliso Maria Giers.

IV Lapset
Maria Helena Forsbom. Syntynyt 12.09.1753 Kalanti,Männäinen. Kastettu 13.09.1753 Kalanti.
Daniel Forsbom. Syntynyt 03.11.1755 Kalanti,Männäinen. Kastettu 05.11.1755 Kalanti. Kuollut 05.12.1755 Kalanti. Haudattu 07.12.1755 Kalanti.
Johan Forsbom. Syntynyt 06.01.1760 Kalanti,Männäinen. Kastettu 07.01.1760 Kalanti.
Ester Forsbom. Syntynyt 12.01.1762 Kalanti,Männäinen. Kastettu 13.01.1762 Kalanti.
Jonas Forsbom. Syntynyt 08.12.1763 Kalanti,Männäinen. Kastettu 09.12.1763 Kalanti.
David Forsbom. Syntynyt 31.07.1765 Kalanti,Männäinen. Kastettu 01.08.1765 Kalanti. Rakennusmestari. Ainakin 1790-luvulla toimi Kalannin Männäisten ruukin rakennusmestarina.
Taulu 572
(Taulusta 1)

II. Kirstin Lunderberg. Syntynyt 1688 Kisko,Leilä. Kastettu Kisko. Kuollut 1748 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 11.12.1748 Karjalohja,Kirkon kuoren alle. Isä Taulu 1. –Puoliso 25.10.1711 Kisko Abraham. Syntynyt 1677 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu Karjalohja. Kuollut vanhuuden vaivat 1757 Karjalohja,Makkarjok. Haudattu 26.06.1757 Karjalohja,Kirkon kuoren alle. Rusthollari. Karjalohjan Makkarjoen Isotalon rusthollari viimeistään vuodesta 1711 lähtien.

III Lapset
Beata. Syntynyt 27.07.1712 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 30.07.1712 Karjalohja.
Abraham Bergman. Syntynyt 19.12.1713 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut mahakivut 1771 Karjalohja,Makkarjoki. Rusthollari. Taulu 573.
Greta. Syntynyt 1715 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut pistokset 09.05.1792 Karjalohja,Lohjantaipale. Taulu 616.
Johan. Syntynyt 1717 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 06.10.1717 Karjalohja.
Gustaf. Syntynyt 10.02.1720 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 11.02.1720 Karjalohja.
Jockim. Syntynyt 11.01.1721 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 13.01.1721 Karjalohja. Kuollut paleltumiskuolio 14.02.1788 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 24.02.1788 Karjalohja. Asui naimattomana kotitalossaan.
Catharina. Syntynyt 1725 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 26.09.1725 Karjalohja.
Kirstin. Syntynyt 30.03.1728 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 01.04.1728 Karjalohja.
Jeremias. Syntynyt 12.05.1729 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 13.05.1729 Karjalohja.
Gustaf. Syntynyt 03.01.1732 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 06.01.1732 Karjalohja.
Taulu 573
(Taulusta 572)

III. Abraham Bergman. Syntynyt 19.12.1713 Karjalohja,Makkarjoki. Kastettu 26.12.1713 Karjalohja. Kuollut mahakivut 1771 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 28.08.1771 Karjalohja,Kirkon kuoren alle. Rusthollari. Syntyisin Karjalohjan Makkarjoen Vähätalosta, mutta myöhemmin Makkarjoen Isotalon rusthollari. Äiti Taulu 572. –Puoliso 01.10.1747 Karjalohja Maria Enqvist. Syntynyt 30.08.1727 Sammatti,Lohilampi. Kastettu 03.09.1727 Sammatti. Kuollut keuhkotauti 08.01.1800 Karjalohja,Makkarjoki. Haudattu 02.02.1800 Karjalohja. ( i Gabriel. Syntynyt 01.01.1689 Sammatti,Lohilampi. Kuollut 28.11.1773 Sammatti,Lohilampi. Talollinen. Ä Brita Winter. Syntynyt 1696 Hyvinkää,Nikkilä. Kuollut håll o. styng 02.11.1760 Sammatti,Lohilampi.)

IV Lapset
Christina Bergman. Syntynyt 24.09.1748 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut lavantauti 03.10.1789 Karjalohja,Härjänvatsa. Taulu 574.
Johan Bergman. Syntynyt 13.06.1750 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut slagfluss 22.05.1809 Karjalohja,Makkarjoki. Rusthollari. Taulu 586.
Margareta Bergman. Syntynyt 27.09.1752 Karjalohja,Makkarjoki. Kuollut punakuume 06.08.1821 Karjalohja,Puujärvi. Taulu 604.
Joachim Bergman. Syntynyt 21.09.1754 Karjalohja,Makkarjoki.